Městská část Praha-Vinoř
    
    


PODPOŘTE INTERNETOVOU PETICI "DRŽÍME SPOLU"
http://www.petice24.com/drime_spolu

SBÍRKA VÍČEK PRO KAČENKU
 
  VINCENT
  SPORT
 
 1. červen 2018

Ahoj Vinořáci,

vše nejlepší ke Dni dětí našim dětem a nám ostatním teda taky. 1. červen znamená kromě Dne dětí také poslední měsíc ve škole a spoustu práce s tím posledním měsícem spojené. Proto patří vedení školy, školky i celému učitelskému sboru obrovské poděkování. A to i s ohledem na klima ve škole, které u nás, v porovnání s okolními školami, celý rok panuje. A to i přes neustálé stavební práce a ztížené podmínky.
Některé děti vyrazily na svátek čokolády do Polska, do našeho partnerského města Kargowa. Věřím, že si svátek užijí a moc děkuji všem, kteří tento zájezd připravili. Děkuji i všem, kteří pravidelně připravují Den dětí na farní zahradě. Začátek června oslaví i naši baráčníci slavnostním seděním 2.6. od 14.00 hodin na Rychtě. Už se těším na vyprávění našich mladých baráčníků o jejich účasti na vyhlášeném Kolatchfestivalu v partnerském městě Prague v Oklahomě a na fotografie z této jedinečné akce.
Velikou událostí června bude potom oslava 90-ti let vinořské kopané, která proběhne 16.6. ve fotbalovém areálu prakticky po celý den, od 16.00 ale potom bude přátelský zápas internacionálů Dukly Praha v čele s Honzou Bergerem s naším týmem. Slavnostní výkop obstará čestný občan Vinoře a dříve skvělý fotbalista, Jirka Čadek. Po zápase je připraveno krátké posezení s internacionály a beseda s nimi. V rámci této oslavy dojde i k poklepání základního kamene nových fotbalových kabin i zázemí v areálu fotbalového hřiště.
Dalším sportovním zážitkem bude i turnaj amatérů v nohejbalu, 23.6. Na poli sportovním je skvělá zpráva i to, že Rada hl.m.Prahy schválila zadání změny územního plánu ve prospěch našeho sportovního areálu s plaveckým a zimním stadionem, stejně jako obchvatovou komunikaci za fotbalovým hřištěm. Jsem si jist, že tento sportovní areál bude chloubou nejen Vinoře, ale celé Prahy.
Proběhlo i osobní jednání s vedením AVE ohledně četných reklamací v poslední době. Pevně věřím, že se situace s vyvážením tříděných odpadů zlepší, i díky zavedení časnějšího svozu.
Občas také dostáváme stížnosti na městskou policii. Často je ale jejich činnost zásadní a zcela nezastupitelná, jako např. při události, která se u nás nedávno stala:
Na hřišti vedle školy padl na záda mladý školák, nemůže se hýbat, má bolesti hlavy a nemůže pořádně dýchat. To oznámil hlídce jeho kamarád. Hlídka vybavena záchranářským batohem, který je součástí služebního vozu, doběhla na místo a začala poskytovat první pomoc. Chlapec nebyl v bezvědomí, komunikoval, ale nemohl se hýbat. Hlídka situaci vyhodnotila jako zranění s možným poškozením páteře a na místo obratem přivolala rychlou záchrannou službu. Chlapce se podařilo uklidnit, tak že se prvotní problémy s dýcháním zmírnily. Hlídka provedla fixaci hlavy a dohlížela na chlapce, aby se pokud možno nehýbal do příjezdu lékaře. Za pomoci ostatních dětí, byla též vyrozuměna matka dítěte, která následně odjela společně se synem RZ do nemocnice Motol na dětskou chirurgii…

A já moc děkuji str. Martině Tóthové a celé městské policii za bleskurychlý zásah a za jejich službu, která je často nevděčná, často neviditelná a často nedoceněná...

Tak vám všem přeji léto bez nutnosti zásahu policie nebo lékařů, plné pohody, krásného počasí a spokojených dětí. Vždyť mají dneska svátek, tak ať si ho užívají celé léto.

Těším se na viděnou.

Fr.švarc

 
Umístěno:  Slovo starosty