Městská část Praha-Vinoř
ZŠ a MŠ Praha Vinoř přijme kuchaře / kuchařku do školní jídelny.

                                                                
    
    
Pozvánky na akce na Hoffmanově dvoře:
    
    


PODPOŘTE INTERNETOVOU PETICI "DRŽÍME SPOLU"
http://www.petice24.com/drime_spolu

SBÍRKA VÍČEK PRO KAČENKU
 
  VINCENT
  SPORT
 
 5. prosinec 2017

Ahoj Vinořáci,

spolu se zástupcem řídícího školy, M.Sýkorou a panem farářem, páterem V.Horákem, jsme tradičně společně rozsvítili krásný vánoční strom na Vinořském náměstí a nastartovali tak adventní čas. Ten by měl místo rozčilování, hádání, putz-rituálů a nákupního blázince, spíše přinášet pohodu, klid, úsměvy, přátelství a vstřícnost a toleranci nejen ke svým nejbližším, ale ke všem tvorům naší planety.
První advent jsme si připomněli i krásným koncertem našich dětí, pod vedením paní učitelky, M.Králové. Věřím, že si najde každý cestu k dalším adventním koncertům, ke krásným zážitkům, i ke klidu a té pohodě.

Začíná nám zimní čas a stejně jako přezouváme na zimu své čtyřkolové miláčky, neměli bychom zapomínat i na sebe samotné. Zimní obuv je základ, opatrnost na náledí a kluzkém terénu nutnost. A ohleduplnost ke starším a všem, kteří potřebují pomoc.

Před vánočními svátky nás čeká řada příjemných setkání i hodně práce. Hlavní město schválilo rozpočet a my bychom ten náš měli schválit na našem zasedání zastupitelstva, 21.12., tradičně v 18.00 hodin Na Rychtě. Rádi bychom v příštím roce dokončili stavbu 5 tříd základní školy i další dvě třídy mateřské školky. Za celoroční práci i trpělivost a toleranci stavby, si všichni zaměstnanci školy a mateřské školky zaslouží jenom slova chvály a uznání. Pro fotbalisty a další sportovce chceme spolu se Sokolem v příštím roce dokončit i nové kabiny na fotbalovém hřišti.

V běhu je i příprava na realizaci chodníků do Kbel a do Ctěnic, úpravy předzámčí, jeho otevření pro veřejnost, výstavbu sportovního areálu na začátku Vinoře se zimním stadionem a plaveckým bazénem, výstavba dalších sociálních bytů a celá řada kulturně-společenských a mezinárodních akcí. Vždyť v příštím roce slavíme 930 let od založení, od první písemné zmínky o Vinoři. Velkým přínosem pro společenský život jsou i naše spolky a všem patří veliký dík. Zahrádkáři nám na své vánoční výstavě ukázali tradice a krásu, Mikulášská našich baráčníků nemá chybu.

Nákupní centrum významně oživilo konec Vinoře, montuje se zde už zastřešení autobusové zastávky, zbývá osadit dětské hřiště. V příštím roce chceme ve spolupráci s hnutím Fokoláre otevřít dětské rejdiště na zahradě Mariapoli před školou, které jistě bude vyhledávaným místem pro setkávání maminek s dětmi.

Nový rok potom zahájíme 6.1. přivítáním roku 2018 v německém Schulzendorfu, rekapitulací roku minulého i výhledem akcí do budoucnosti. Poté zde následuje tradiční fotbalový turnaj. 12.1. bychom chtěli oficiálně zahájit nový rok i u nás, chceme ho celý koncipovat jako rok smíření, spolupráce a vzájemného společenství. Myslím, že po tom čase klidu a pohody vánočního času, to bude dobře navazovat. Věřím, že i volby nového prezidenta do té novoroční optimistické nálady dobře zapadnou a dopadnou. Tak šťastné vykročení do toho jubilejního roku 2018, těším se na viděnou na všech letošních i budoucích akcích, dovoluji si vás pozvat na poslední zasedání zastupitelstva roku 2017 a ještě jednou, krásné a pohodové svátky a úspěšný vstup do nového roku.

S přátelskými pozdravy
Fr.švarc
 

Umístěno:  Slovo starosty