Městská část Praha-Vinoř

POZOR POSUN ČASU O PŮL HODINY
ZMĚNA ZAČÁTKU AKCE KARNEVAL PRO DĚTI z důvodu lepší návaznosti kinování Pat a Mat
na Hoffmanově dvoře.