Městská část Praha-Vinoř
    
    
    
    

    


PODPOŘTE INTERNETOVOU PETICI "DRŽÍME SPOLU"
http://www.petice24.com/drime_spolu

SBÍRKA VÍČEK PRO KAČENKU
 
  VINCENT
  SPORT
 
 1. srpen 2018

Ahoj Vinořáci,

abych se přiznal, takové léto už dlouho nepamatuji. Krásné, teplé, děti si ho opravdu užijí. Škoda jen, že už nemáme ten sportovní areál s plaveckým bazénem. Tak snad si ho naše děti užijí v létě příštím, popř. přespříštím. Každého, kdo tvrdí, že to je zbytečné nebo nebí potřeba, vůbec neposlouchejte. Sportovní areál s plavecký bazénem by byl zcela jistě užitečným zařízením celé Vinoře. A zimní stadion? V dnešním parnu by byl jistě hodně navštěvovaným místem. A je velikou ztrátou, že se ho již nedožije Vinořák, vynikající hokejový reprezentant a člověk, Václav Burda, který tragicky zahynul při dopravní nehodě.
Léto je samozřejmě ve znamení školních staveb, pokračuje výstavba dvou tříd mateřské školky, parkoviště před mateřskou školkou, probíhá výstavba nových fotbalových kabin, začínáme se stavbou zastávky Semtínská, soutěží se zámecká zeď, v přípravě je i kruhová křižovatka Mladoboleslavská-Chaltická.
Dokončuje se projekt na dům se sociálními byty a novou kuchyni ve staré mateřské školce se zkapacitněním jídel a výdejem pro naše seniory. Staví se také fitness-hřiště v předzámčí. Na stavebním úřadu je projekt chodníku do Ctěnic a podél Mladoboleslavské do Kbel.
V přípravě jsou i naše oslavy 930 let od první písemné zmínky o Vinoři, ta začne 14.9. v sále Mariapoli v 18.00 hodin a bude pokračovat celý víkend. Na tuto oslavu přijedou i zástupci našich partnerských měst ze zahraničí. 15.9. od 14.00 hodin v sále sokolovny budou potom předány čestné ceny za rozvoj Vinoře občanům, kteří se dlouhá léta zapojují do veřejného dění. Zveme vás také na tradiční podzimní zahrádkářskou výstavu, která se bude konat při příležitosti našich oslav 13.-15.9. na Rychtě. Tuto akci jsme zapomněli zahrnout do programu oslav, moc se za to zahrádkářům omlouváme.

Ještě jednou musím poděkovat našemu panu faráři, páteru Vítkovi Horákovi, za jeho službu u nás. A bylo mi velikou ctí, že jsme mohli přivítat jeho nástupce, Stanislava Goru. Určitě bude naše spolupráce pokračovat ve stejně přátelském stylu i nadále.

Srpen, to je také 50 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy, po níž následovala dosti tvrdá normalizace. Po dnešních čistkách ve státních institucích, nemocnicích, atd., se vkrádá pochybnost, zdali již nenastává normalizace druhá. Pavel Dobeš napsal zřejmě nadčasovou písničku – Kdybych měl v rukách justici a malou policejní stanici, v rukavičkách bych chodil po kraji, jednou tam jednou sem, pomalu bych vydrancoval celou zem…

Nenechme si drancovat naši zem, naše obce i naše svědomí.

A protože je děsné parno, horko, nebudu vás už dále trápit čtením a jenom popřeji
všem klidné a trochu chladnější léto a těším se na viděnou.


Fr.švarc
 

 
Umístěno:  Slovo starosty