Městská část Praha-Vinoř
ZŠ a MŠ Praha Vinoř přijme kuchaře / kuchařku do školní jídelny.
MŠ v Mikulovické ulici hledá paní na odpolední úklid v rozsahu 3 h denně.
    
     
    
   


PODPOŘTE INTERNETOVOU PETICI "DRŽÍME SPOLU"
http://www.petice24.com/drime_spolu

SBÍRKA VÍČEK PRO KAČENKU
 
  VINCENT
  SPORT
 
 3. duben 2018

Ahoj Vinořáci,


první duben to je apríl, poslední jsou čarodějnice. Ty nejsou žádným aprílem, drží se ve Ctěnicích, u zahrádkářů, bývají i na fotbalovém hřišti,
v Hofmnanově dvoře, u rybářů, hezké bývaly i v Obůrkách. Obejít všechny je věc nemožná, zatím se mi to nikdy nepodařilo. A co bude mezi aprílem a čarodějnicemi? Pro Vinoř bude důležitý zápis do základní školy, do mateřské školky, vítání nových občánků. A s tím je spojena kolaudace 5 nových tříd základní školy, zahájení výstavby dvou nových tříd mateřské školky, zkapacitnění kuchyně ve škole i školce – a shánění financí na další projekty.

Život ve Vinoři se pomalu stabilizuje a prudký demografický nárůst dětí za posledních pět let se vrací do normálu. To znamená, že kapacita školky i školy bude plně pokrývat potřeby našich dětí i do budoucna. Pokud ovšem někdo chytrý nevymyslí povinné umístění dětí ve školce již od jednoho roku!

A co je důležité – bez jediné koruny dluhu! Úvěr 24 milionů, který jsme si vzali na tyto stavby, je letošním dubnem splacený!

Rozběhne se i stavba nových kabin na fotbalovém hřišti, naši fotbalisté, od těch nejmenších, po ty nejstarší, si moderní a krásné zázemí zaslouží. Nové hřiště s umělou trávou si pochvalovali i sportovci z naší partnerské obce Schulzenorf, kteří u nás absolvovali zápas starších gard. Mezinárodní spolupráce bude vůbec celý letošní rok mimořádně čilá, i proto, že slavíme těch 930 let od první písemné zmínky o Vinoři. Jedna výprava se vrátila z Itálie, nedávno od nás odjela početná delegace sportovců z Německa, před startem je výprava mladých baráčnicích tanečnic na největší svátek krajanů v severní Americe – Kolatchfestival v našem partnerském městě Prague v Oklahomě, kde budou reprezentovat Českou besedu. Chystá se i návštěva Italů u nás, vystoupení našich dětí při příležitosti svátku čokolády v polské Kargowe, letění camp dětí rovněž tam a reciproční návštěva všech zástupců našich partnerských obcí na naší oslavě 930 let v září tohoto roku. Vedle toho i další mezinárodní akce, z nichž některé se již staly dobrou tradicí, jako například vystoupení našich umělců v Schulzendorfu koncem roku.

Z našich spolků už jen zbývá v dubnu výroční schůze myslivců a Sokolů, ostatní spolky je již mají za sebou. Je moc dobře, že se staré tradice udržují, že se lidé podobných zájmů scházejí a snaží se udržovat společenský život ve Vinoři. A když vidím velikonoční koledníky, trochu nostalgicky zavzpomínám na velké množství skupin koledníků s řehtačkami, zpěvem i pomlázkami, na rodinami obsypané náměstí se stánky, střelnicemi, houpačkami, kolotočem a dalšími atrakcemi a na přátelskou a tolerantní atmosféru. Tak ať se nám ta přátelská a tolerantní atmosféra mezi nás zase vrátí a vzájemně se na sebe usmíváme a přejeme si jen to dobré.

A to není žádný apríl!

Krásný duben i celé jaro.

Fr.šv.
 

 
Umístěno:  Slovo starosty