Městská část Praha-Vinoř
ZŠ a MŠ Praha Vinoř přijme kuchaře / kuchařku do školní jídelny.
    
     
     
   
    


PODPOŘTE INTERNETOVOU PETICI "DRŽÍME SPOLU"
http://www.petice24.com/drime_spolu

SBÍRKA VÍČEK PRO KAČENKU
 
  VINCENT
  SPORT
 
 1. listopad 2017

Ahoj Vinořáci,

tak máme po volbách a jejich výsledek, jakkoliv se někomu líbí a druhému nelíbí, je nutno respektovat. Je to vůle většiny těch, kteří přišli volit. Kdo měl názor jiný a volit nepřišel, může nadávat jenom sám sobě.
Kdybych si mohl tipnout, vláda většinová se nakonec dohromady dá, lákadlo spoluvládnout, i když jako pouhý přívěšek, je veliké a dlaň s posty jistě otevřená. A už si nikdo nevzpomene na osud tří poslanců, kteří se poslanectví zřekli a byli za to zavřeni a v poutech vláčeni v hlavních zprávách. Údajně poslanectví vyměnili za „trafiky“ někde v dozorčích radách. No nic. Poslanci byli posléze osvobozeni, vina žádná, odškodnění a zapomnění. Jedeme dál a máme před sebou sestavování nové vlády, tak uvidíme. A aby toho nebylo málo, tak se blíží volby další, prezidentské.
Doufejme, že se podaří zvolit důstojného prezidenta, a že to bude hezký vstup do nového roku, kdy budeme slavit 100 let od založení Československa a 930 let od první písemné zmínky o Vinoři.

Akce ve Vinoři běží, v příštím roce by mělo být dostaveno 5 nových tříd základní školy, dvě další třídy mateřské školky, rekonstrukce kuchyně ve staré školce, doufám, že i nové kabiny na fotbalovém hřišti. Připravujeme rozpočet na příští rok a chceme ten výroční rok důstojně oslavit.
Nákupní centrum je v plném chodu, v průběhu listopadu se ještě otevřou nové prodejny. Proběhlo nádherné dlabání dýní u Dlabačů, chystá se vánoční výstava zahrádkářů v infocentru, je to vždy provoněná nádhera a připomínka i dob a zvyků dávno minulých. Momentálně je v Infocentru krásná výstava knoflíků paní Hořákové.

Vinoř zasáhla vichřice a naštěstí nezpůsobila žádné úrazy nebo poranění, pouze spadané větve, poražené stromy a všude děsný nepořádek. Obrovský dík patří našim pracovníkům, kteří s velkým nasazením likvidovali následky vichřice, stejně jako hasičům za rychlý zásah u stromu, který se vyvrátil a spadl na Normu.

Ani naši rybáři to ve vichřici neměli s tradičním výlovem rybníků Malá Obůrka a Biologický rybník snadné, zvládli to ale výborně. Jako vždy z rybníků vytahali vedle ryb i haldu odpadů, které tam naházejí vandalové. Za jejich práci jim patří velký dík a obdiv. 11.11. proběhne hon myslivců, kdo vyhrál v tombole našeho baráčnického plesu zajíce nebo bažanta, ať se pro něj zastaví 13.11. na úřadu městské části.

Dovoluji si vás všechny pozvat 4.11. od 14.00hodin před Vincenta na tradiční podzimní úklid Vinoře, pořádaný Radou mladých, stejně jako na všechny kulturní a společenské akce inzerované na našich stránkách.

Přeji vám krásný barevný podzim, mírnou zimu a těším se na viděnou.
S přátelskými pozdravy

Fr.šv.


 

Umístěno:  Slovo starosty