Městská část Praha-Vinoř
   
   
   

PODPOŘTE INTERNETOVOU PETICI "DRŽÍME SPOLU"
http://www.petice24.com/drime_spolu

SBÍRKA VÍČEK PRO KAČENKU
 
  VINCENT
  SPORT
 
 2. březen 2017

Ahoj Vinořáci,

začátkem března jezdí školní děti na lyžařský zájezd a užívají si posledního sněhu, který už u nás není. Tak místo sněhu začínáme odklízet posypový materiál, kterého jsme letos spotřebovali opravdu hodně. Co se týká investičních akcí, tak se nám snad podaří získat na naši letošní největší akci – výstavba dvou pater základní školy za ca. 21 milionů bez DPH – finance, Zastupitelstvo hl.m.Prahy by nám je mělo schválit koncem března. Protože ale potřebujeme plynule pokračovat ve stavbě šaten s přípravou právě na ta dvě patra, máme celou akci krytou bezúročnou půjčkou od hl.m.Prahy a v případě obdržení výše zmiňovaných financí, bychom tento úvěr prakticky splatili hned. Důležité je, že stavba pokračuje a bude hotova na jaře příštího roku.

Probíhá již projekt na nový sportovní areál se zimním stadionem a plaveckým bazénem, předpokladem je získání územního rozhodnutí na podzim tohoto roku. Hrubá studie areálu již byla veřejnosti představena, v průběhu projektování dojde opět k veřejné prezentaci, aby vznikl hezký areál dle potřeb a požadavků našich občanů.

Pomalu se dokončuje stavba nových šaten základní školy, bylo dobré, že veškeré bourací práce byly dělány v době pololetních prázdnin.
I nadále chceme realizovat zastávky MHD Semtínská a Vinořská, chodník do Kbel a do Ctěnic. V březnu bychom měli odsouhlasit smlouvu o výpůjčce pozemku na část chodníku do Ctěnic, realizace duben tohoto roku.
Na jaře by se mohl realizovat i chodník před starou školkou v Mikulovické ulici.
V přípravě je i projekt na revitalizaci předzámčí, včetně stržení panelového plotu a vybudování dobového na jeho původním místě. Tím by se otevřel celý prostor předzámčí a vytvořila se další parková plocha k odpočinku. V polovině března absolvujeme jednání s ministrem kultury, p. Hermanem, ohledně Vinořského zámku.

V chodu jsou opatření na komplexní zklidnění Mladoboleslavské.

Proběhl ples Zlaté Prahy, výroční schůze rybářů, v březnu budou výroční schůze zahrádkářů, myslivců a sokolů. Je dobré, že máme tolik spolků, jejich činnost je naprosto nezastupitelná, nenahradí jí žádný internet, nebo sociální sítě.

Chystá se obecní ples (11.3.), výstava zahrádkářů, vítání občánků a celá řada kulturních akcí, za všechny moc děkuji.

A opět také moc děkuji vedení i celému učitelskému sboru ve škole i školce za obětavou práci za ztížených podmínek v probíhající výstavbě a přeji všem krásné kvetoucí jaro a těším se na setkání, třeba na našem zastupitelstvu v Chaltické ulici 23.3. od 18.00hodin.

S přátelskými pozdravy

Fr. Šv.

 
Umístěno:  Slovo starosty