Městská část Praha-Vinoř
   
    


PODPOŘTE INTERNETOVOU PETICI "DRŽÍME SPOLU"
http://www.petice24.com/drime_spolu

SBÍRKA VÍČEK PRO KAČENKU
 
  VINCENT
  SPORT
 
 30. duben 2018

Ahoj Vinořáci,

ze zimy jsme rovnou skočili do léta a už jen čekáme, až se ohřeje voda v rybnících a dnes – v bazénech. Dříve bývaly čarodějnice u skály nad rybníkem Velká Obůrka a téměř vždy byly spojené s koupáním…  A druhý den - 1. máj.  Krátkou vzpomínkou na ten dávno minulý je naříznutá dřevěná tribuna na Vinořském náměstí, která se zřítila i s řečníky.  Naštěstí dnes už starosta řečnit na tribuně nemusí. Naposledy jsem řečnil u myslivců na výroční schůzi, teď v neděli v Mariapoli německým návštěvníkům, ve středu to bude na výroční schůzi sokolům… Pozitivní je to, že nikde žádná naříznutá tribuna nebo židle...

7.5. položíme věnce u našich pomníků před hřbitovem a připomeneme si tak ukončení druhé světové války. Přinesla spoustu utrpení na všech stranách a zůstává mementem pro příští generace. 

Začátkem května bude zápis do mateřské školky a pevně věřím, že se dostanou všechny naše děti nad tři roky. Do školy se všechny naše děti dostaly a jsem si jist, že se dostanou vždy, stejně jako děti do mateřské školky. 

Trochu předběhnu - 16.6. slavíme 90 let vinořského fotbalu a s naším týmem dospělých si to rozdají fotbaloví internacionálové v čele s Honzou Bergerem! Možná by mohli s Jirkou Čadkem poklepat na základový kámen nových kabin. V květnu přijedou i mladí fotbalisté z partnerské obce Schulzendorf, budou spát v Satalicích a trénovat u nás. Škoda, že nemáme věkovou skupinu dětí 12-14 let… 

Tradičně celá řada kulturních akcí je v Hofmanově dvoře, včetně čarodějnic. Vždy děkuji nejen pořadatelům, ale i účastníkům, protože ti jsou ukazatelem, zda se akce vydařila a má šanci na opakování. Novým spolkem u nás je kynologický, který se věnuje výcviku psů a nauce o přírodě. Tel. na oddílového vedoucího je 731 894 264, pan Drahoslav Vodička. Dobrou aktivitou je i komunitní zahrada nad Obůrkami  M.Stelly. Spolu s areálem Ctěnického zámku tak existuje ve Vinoři široká nabídka na využití volného času, která se bude rozšiřovat i nadále.

 Velice čilá je také spolupráce s farností a hnutím Fokoláre, je dobré, že je Vinoř otevřená a přátelská. Bohužel, onemocněl nám náš páter, Vítek Horák a určitě mu všichni přejeme hodně sil, brzké uzdravení a návrat do každodenní činnosti. 

Přeji krásné jarní dny, teplou vodu v rybníku i bazénech, méně žlutého pylu a stále dobrou náladu. Těším se na květnové akce i na setkání s vámi.

Krásné jaro.

 Fr.šv.

 
Umístěno:  Slovo starosty