Fotky separací č. 010 a 005, kde vandalové rozházeli nádoby a udělali nepořádek.

VANDALISMUS VE VINOŘI - Vinoř je naším společným domovem, bohužel,  někteří se cítí „doma“ v takovémto prostředí.

Prosíme každého o přivolání policie při každém náznaku takovéhoto „chování“:
ihned volat č. 158 – státní policie, popř. 156 – městská policie, popř. 112 – tísňové volání.
Volání je bezplatné a anonymní.
         
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
         
thn00006.jpg