37. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 27.03.2014 - 16:42:31

48. hlasování, protinávrh k Z-2483

k oznámení záměru městské části Praha - Vinoř na prodej věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha - Vinoř, pozemků v k.ú. Vinoř, předloženého podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. Prahy
Z-2483


schváleno
Přítomno:46Pro:32Proti:4Zdržel se:10

ODS(Pro:0,Proti:1,Zdržel se:8) 
Rudolf Blažek:Zdržel se  Petr Bříza:Zdržel se  Petr Hána:Zdržel se 
Pavel Hurda:Nehlasoval  Ivan Kabický:Zdržel se  Jan Kalousek:Zdržel se 
Pavel Klega:Zdržel se  Marie Kousalíková:Zdržel se  Radek Lohynský: 
Ondřej Pecha:  Vladimír Schmalz:  Bohuslav Svoboda:Proti 
Aleksandra Udženija:  David Zelený:Zdržel se 
TOP 09(Pro:21,Proti:0,Zdržel se:1) 
Zuzana Bonhomme Hankeová:Zdržel se  Iveta Borská:  Martin Dlouhý:Pro 
Tomáš Hudeček:Pro  Helena Chudomelová:Pro  Monika Krobová Hášová:Pro 
Albert Kubišta:Pro  Jiří Liška:Pro  Lukáš Manhart:Pro 
Jiří Nouza:Pro  Václav Novotný:Pro  Jiří Pařízek:Pro 
Ondřej Počarovský:Pro  Pavel Richter:Pro  Milan Růžička:Pro 
Michal Štěpán:Pro  Nataša Šturmová:Pro  Věra Šturmová:Pro 
Ludmila Štvánová:Pro  Petr Trombik:Pro  Zdeněk Tůma: 
Milan Urban:Pro  Roman Vaculka:  Jan Vašíček:Nehlasoval 
Jiří Vávra:Pro  Eva Vorlíčková:Pro 
ČSSD(Pro:8,Proti:0,Zdržel se:1) 
František Adámek:  Karel Březina:Nehlasoval  Petr Dolínek:Pro 
Daniel Hodek:Pro  Petr Hulinský:Nehlasoval  Lukáš Kaucký:Nehlasoval 
Miloslav Ludvík:Pro  Roman Petrus:Nehlasoval  Lukáš Plachý:Pro 
Miroslav Poche:Pro  Jan Slezák:Pro  Lenka Teska Arnoštová:Zdržel se 
Lucie Válová:Pro  Antonín Weinert:Pro 
KSČM(Pro:0,Proti:3,Zdržel se:0) 
Lubomír Ledl:Proti  Marta Semelová:Proti  Petr Šimůnek:Proti 
Nezávislí(Pro:3,Proti:0,Zdržel se:0) 
Gabriela Kloudová:Nehlasoval  Dalibor Mlejnský:Pro  Josef Nosek: 
Ivan Vinš:  Andrea Vlásenková:Pro  Bohumil Zoufalík:Pro