KRÁSNÁ HUDEBNÍ POHÁDKA VE TŘÍDĚ VČELIČEK
Děti ze třídy Včeliček zahrály rodičům, prarodičům, sourozencům a kamarádům krásnou hudební, "Mikulášskou pohádku". Přestože přípravy byly náročné, děti moc bavily. Také rodiče ochotně pomáhali s obstaráním čertovského oblečení a rekvizit. Mikulášská pohádka pomohla navodit pěknou, předvánoční atmosféru a přinesla mnoho podnětů k radostnému tvoření. Paní učitelky byly velmi mile překvapeny hojnou diváckou účastí. Na závěr velmi vydařeného programu byly děti odměněny dlouhým potleskem a paní učitelky si vyslechly zasložená slova díků, uznání, nechyběly květiny a drobné dárečky.
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg
thn00004.jpg thn00005.jpg thn00006.jpg
VÁNOČNÍ KONCERT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Muzika Špalíček Praha zahrála dětem krásné koledy a písničky s vánoční tématikou. Také děti muzicírovaly na orfovské nástroje, zpívaly i naslouchaly. Byl to krásný hudební zážitek.
thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg
thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
thn00016.jpg thn00017.jpg thn00018.jpg