BEZPEČNOSTNÍ PRŮPRAVA U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
MHMP znovu podpořil dlouhodobý projekt s názvem: Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku. Ten je zaměřen na předcházení úrazům a dalším negativním jevům u dětí. Přijeli k nám záchranáři a hasiči.
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg
NA VÝSTAVĚ U ZAHRÁDKÁŘŮ
Děti z mateřské školy děkují našim zahrádkářům za překrásnou výstavu, která je pro nás vždy inspirující.
thn00004.jpg thn00005.jpg thn00006.jpg
thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg
thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
O KOCOURKOVI, KTERÝ MLUVIL
Spolek Prima den nám zahrál krásnou pohádku: O kocourkovi, který mluvil.

UFOUNSKÁ POHÁDKA
S humornou, "Ufounskou" pohádkou k nám zavítalo Divadýlko na konečný.
thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
thn00016.jpg thn00017.jpg