Přejme Vám všem krásné a pohodové vánoční svátky
a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2010.
Zastupitelé MČ, zaměstnanci Úřadu MČ
a starosta MČ Praha-Vinoř F.Švarc


VINOŘSKÝ ADVENT 2009 - FOTOGALERIE ZDE

  31.12.2009
Dnes jsou úřední hodiny do 11.30 hodin

  31.12.2009
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ
Starosta MČ svolává 36. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 7.1.2010 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539 s tímto navrženým programem:
[dokument]

  23.12.2009
PODĚKOVÁNÍ

Krásné štěňátko už je zpátky u svého majitele...
Děkujeme paní Ondráčkové, která pejska našla
a poskytla mu přechodný domov a péči.

  22.12.2009

UPOZORNĚNÍ - ŽÁDOST O POMOC !!
Dnes asi v 15.00 hod se našlo štěňátko,
ca. 3 měsíce, Bernského salašnického pejska.
Majitel se může přihlásit na úřadu Vinoř, pokud by se nepřihlásil do zítřka nikdo, uvítáme hodného zájemce se zahradou, aby nemuselo být dáno štěně do útulku.

  21.12.2009
ADVENTNÍ SBÍRKA
17.12. Paní Dlabačovou byla paní ředitelce MŠ, Janě Kovářové, předána kasička s dobrovolnými dary návštěvníků Vánočních trhů a adventních koncertů. Celkový výnos - 16.270 Kč!
Děkujeme organizátorce sbírky, paní Dlabačové a všem za příspěvek, který bude použit na herní prvky pro naše děti.

  21.12.2009
Slavnostní vánoční zasedání zastupitelstva MČ Vinoř 18.12. 2009
.
Na tomto zasedání byli oceněni im memoriam Zdeněk Bezkočka, Oldřich Hladík a Prokop Holý za celoživotní obětavou práci v hokejovém oddílu, přítomný P.Pavel Jančík potom za rozvoj spolupráce v církevní oblasti a dále Rybářský spolek, Obec baráčnická Jana Ámose Komenského a Sokol Vinoř. Před zahájením bylo odborníkem, Karlem Semeckým z cukrárny Marcipánka, vyhodnoceno nejlepší vánočníé cukroví. Cenu 1.000,--Kč získala paní Dlabačová. Po zasedání proběhlo poděkování všem, kteří nezištně pomáhají a přátelské posezení u vína, které dal k dispozici starosta Švarc a paní Dlabačová.
Děkujeme všem, kteří se soutěže, zasedání a vyznamenání zúčastnili.

  21.12.2009
PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ V KLUBU SENIORŮ
21.12. Předvánoční vystoupení našich dětí u seniorů v informačním středisku a předání vlastnoručně vyrobených dárků. Za milé setkání děkujeme všem, stejně jako paním učitelkám Kazilové a Medkové a Hartlové.

  21.12.2009
4. ADVENTNÍ KONCERT
20.12. Do posledního místa zaplněný kostel ve Vinoři byl důstojnou kulisou 4. adventního koncertu. Děkujeme všem účinkujícím, organizátorům i návštěvníkům.

  18.12.2009
VÁNOČNÍ BESÍDKA V MC BUBLINA

V pátek 18/12/2010 proběhla v MC Bublina vánoční besídka se zdobením perníčků. Děti dostaly dárky pod stromeček, maminky zdobily perníčky.
Na závěr besídky proběhla pohádka "O perníkové chaloupce", kterou zahráli žáci ZŠ Vinoř.

  15.12.2009
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

- KÁCENÍ DŘEVIN
Termín kácení dřevin je vždy od 1.11. do 31.3.
- ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU
- ŽÁDOST O PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU

  15.12.2009
13.12. 3. Adventní koncert
v podání známého zpěváka Milana Drobného.

  15.12.2009
13.12. Tradiční Vánoční trhy ve Vinoři,
děkujeme manželům Dlabačovým a všem, kteří se na organizování a účinkování podíleli, stejně jako Vám, kteří jste se přišli podívat.

  15.12.2009
6.12. 2. Adventní koncert
s vynikající pěveckou skupinou Swing Cheek v čele s naší paní učitelkou M.Dragounovou.

  11.12.2009
MC BUBLINA - Klauni píší Ježíškovi

V pátek 11/12/09 nás navštívili v MC Bublina klauni Velký Pepíno a Malý Pepíno. Děti si s nimi zazpívali s nimi koledy, zarecitovali básničku a nakonec popřáli bohatého Ježíška.

POZVÁNKA NA VINOŘSKÝ ADVENT 2009
neděle 29.11. - 1. adventní koncert
                           v kostele Povýšení sv. Kříže
neděle  6. 12. - 2. adventní koncert
                           v kostele Povýšení sv. Kříže
neděle 13.12. - Vánoční trh na Vinořském nám.
                          3. adventní koncert
                           v kostele Povýšení sv. Kříže
neděle 20.12. - 4. adventní koncert
                           v kostele Povýšení sv. Kříže

  10.12.2009
NOVÉ PEKAŘSTVÍ VE VINOŘI
Merhautovo pekařství a Renata Vaníková Vás zvou do nově otevřené prodejny. Tento obchod
s čerstvým pečivem (vynikající jsou pivní rohlíčky)
rozšiřuje nabídku našim občanům.
Přejeme hodně spokojených zákazníků.

  10.12.2009
AKCE VINCENT
Dne 9/12/09 Vincent uspořádal autobusový zájezd pro Klub seniorů do Kerska, kde jsme navštívili Lesní ateliér Kuba. Po návštěvě ateliéru jsme
pokračovali do Skanzenu v Přerově nad Labem na prohlídku adventní, výtvarné
a řemeslné dílničky.

  9.12.2009
MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA MČ
Starosta MČ svolává 35. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 18.12.2009 od 18.00 hodin ve školní jídelně v Práchovické ulici 340 s tímto navrženým programem:
[dokument]

  7.12.2009
140 LET POŠTY VE VINOŘI
Naše pošta slaví 140 let svého působení ve Vinoři. Celé osazenstvo přeje Vinořákům příjemné prostředí a žádné fronty.

  7.12.2009
MIKULÁŠ U NAŠICH SENIORŮ

Tradiční Mikuláš u našich seniorů slavil jako vždy veliký úspěch...

  4.12.2009
KONCERT UPANIŠADY
V nabitém dni vystoupilo v naší škole na závěr pěvecké uskupení Upanišady. Před velkým počtem návštěvníků podaly naše pěvkyně vynikající výkon, který ocenil i nejmladší účastník, Pepíček Chodounský...

  4.12.2009
MIKULÁŠ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
 ... a v pozdním odpoledni a večer přišli čerti s andělem a Mikulášem i do mateřské školky. Děti si připravily hezký program, s dárky se dostalo na všechny. Veliký dík paní ředitelce a učitelkám. Ať žije Mikuláš 2010...

  4.12.2009
MIKULÁŠ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Další Mikuláš s čerty a andělem navštívili základní školu a rozdali dětem dárky.

  3.12.2009
PLNĚNÍ NAŠEHO VOLEBNÍHO PROGRAMU:
Program rozvoje Městské části Praha-Vinoř ve střednědobém horizontu let 2007 – 2011

Zpráva o činnosti za rok 2009

  3.12.2009
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ PEČIVO 2010

Soutěž proběhne 18.12.2009 na slavnostním zasedání zastupitelstva MČ Praha - Vinoř ve školní jídelně Práchovická 340. Vítěz obdrží 1000 Kč.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

  3.12.2009
MIKULÁŠ V MATEŘSKÉM CENTRU BUBLINA

Zatímco brzy ráno přivítal naše nejmenší v kulturním středisku na loutkovém divadle anděl, po představení mezi ně přišel první Mikuláš s čertem.
Děti dostaly malý dárek a maminky s čerty a Mikulášem od nich slib, že budou hodné...
Uvidíme příští rok.

  3.12.2009
REVITALIZACE JEZÍRKA U KAMENNÉHO STOLU
Pokračující práce na opravě hráze jezírka U Kamenného stolu.

  2.12.2009
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE 29.11.2009
Po slavnostním rozsvícení vánočního stromu a vystoupení našich dětí následoval 1. adventní koncert v kostele Povýšení sv. Kříže.
Vystoupení obstarala skupina Camerata a Kamarádi. Děkujeme všem pořadatelům, účinkujícím i návštěvníkům, kteří mají možnost přispět na opravu varhan a vybavení mateřské školky.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Vinořském náměstí a zahájení Adventu. Jako za starých časů se sešli řídící, farář a rychtář...
Děkujeme učitelkám, p. Pobudové a Kazilové za perfektní pěvecké vystoupení s dětským sborem, stejně jako všem návštěvníkům.

  2.12.2009
20 let TC Vinoř

Tenisté Vinoř slaví 20 let od první brigádnické hodiny na výstavbu kurtů. Těch hodin nakonec bylo více než 3.000 a děkujeme všem, kteří se na výstavbě tohoto areálu podíleli. Od té doby už to sice původním zakladatelům tolik neběhá, stále ještě ale dosahují vynikajících sportovních výsledků.
Přiblížíme Vám výřez kronikou, kterou vede V.Kubka, spolu s M.Klivickým, hlavní aktéři TC Vinoř.

 

 LISTOPAD 2009

  26.11.2009
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Starosta MČ svolává 34. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 3.12.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539 s tímto navrženým programem: [dokument]

  30.11.2009
KERAMICKÝ TÝDEN
Ve dnech 23-27.11. proběhl "Keramický týden s vánoční tematikou" pod vedením
paní Moniky Lichtenbergové z Vincentu.
  30.11.2009
VINCENT
V pátek 27/11/09 uspořádal Vincent pro žáky Základní školy předváděcí akci Záchranné brigády kynologů Praha. Žáci měli možnost vidět výcvik
záchranářských psů, zkusit si úlohu figuranta při výcviku a pobesedovat se členy kynologické brigády. Děkujeme tímto za skvělou prezentaci Záchranné kynologické brigády Praha pod vedením pana Bronislava Přibyla.

Partnerské město Schulzendorf

  26.11.2009
Návštěva delegace z partnerského města
Schulzendorf a prezentace společných programů pro příští rok, v přípravě je mezinárodní dětský tábor ve Vinoři, Německu i Itálii. Byly projednávány možnosti čerpání fiannčních prostředků z fondů EU i fondu Česko-německé budoucnosti. Jednání se účastnili i oba starostové, starý, Herbert Burmeister, i nový, Marcus Muecke.
  25.11.2009
Dnes se dožívá 92 let nejstarší Vinořák,
Jaroslav Blovský.
Blahopřejeme.

  20.11.2009
POZVÁNKA NA PŘEDVÁDĚCÍ AKCI ZÁCHRANNÉ KYNOLOGICKÉ BRIGÁDY 27.11. ZŠ PRAHA VINOŘ

V pátek 27.11.09 od 10 hodin se uskuteční předváděcí akce Záchranné kynologické brigády Praha. Programem bude předvedení výcviku záchranářských psů + malá venkovní beseda. Akce se uskuteční na venkovním pozemku školy.
  20.11.2009
VÁNOČNÍ AKCE ve Kbelích v sobotu 5.12.09 od 10h
Rozsvícení vánočního stromu - dětské divadélko - muzikanti se staročeskými písněmi, koledy a tancování - staročeské tradice a zvyky (lití olova,pouštění lodiček z ořechů,výrobu ozdob z přír.materiálů) - živý Betlém s možností projížďky na oslíkovi - tržiště - ukázky kovářského řemesla - možná přijde i Mikuláš .
Těšíme se, že přijdete i Vy podpořit voňavou atmosféru Vánoc ve Kbelích.
pozvánka
  19.11.2009
Schůzka zájemců o Laveno a Schulzendorf 22. 11.
Dobrý den vám všem. Pro velký úspěch opakujeme schůzku zájemců o výlety do Lavena Mombella a Schulzendorfu tuto neděli 22. 11. v informačním středisku ve Vinoři od 16. h.. Pokud nemůžete přijít, vyplńte laskavě dotazník v příloze a pošlete mi jej zpět. Tuto informaci prosím předejte dál.
S díky
Klára Lowensteinová
  19.11.2009
MC BUBLINA
DNE 24/11/09 SE NEKONÁ CVIČENÍ ŠIKULOVÉ MC BUBLINA Z DŮVODU NEMOCI LEKTORKY.
  19.11.2009
DEMOLICE VINOŘSKÉHO CUKROVARU

Přestože jsme v červenci tohoto roku zažádali - nebo možná, protože jsme zažádali - památkový úřad k zařazení budovy starého cukrovaru do památkové péče, bylo vydáno povolení k demolici. Navždy tak bohužel zmizí jedna z nejstarších budov Vinoře...
  19.11.2009
Probíhající výstavba nového povrchu
ulic Ke Mlýnku a V Obůrkách. Po dokončení bude tato lokalita jistě patřit k vyhledávaným místům na procházky.
Předpokládaný termín dokončení - do konce tohoto roku.

  18.11.2009
             
    18.11.2009
    MIMOŘÁDNÝ SVOZ BIOODPADU 5. 12.2009

více informací v příloze

  18.11.2009
VZPOMÍNKA NA OSLAVY 20. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE 17. LISTOPADU:

  16.11.2009
POZVÁNKA

Kreativní trhy Na Rychtě 20.11. a 21.11.2009
již tradičně pro potěchu oka, pro šikovné ruce i na nákup a objednání dárků.
Pátek 13 - 18 hod, sobota 9 - 16 hod.
Těšíme se na Vás.
Za všechny Ludmila Obručová.

  16.11.2009
Zámek Vinoř lidé zevnitř neviděli přes 50 let,
je sídlem policie
Reportáž z pořadu Z Metropole České televize,
vysílaná dne 14.11 2009 v 11.35 h:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
209411058230046-z-metropole/

  10.11.2009
7.7. proběhl u nás tradiční lampionový průvod na motivy Pána prstenů. Děkujeme Kulturní a školské komisy, všem organizátorům, účinkujícím a účastníkům.

Fotogalerii, kterou poskytl pan Pavel Hykl naleznete na:
http://album.volny.cz/arsfoto
Děkujeme.

  10.11.2009
Územní plán VINOŘ

  9.11.2009
Seznamte se s novým územním plánem Prahy
  9.11.2009
NOVÝ ŘEDITEL KULTURNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO CENTRA

Nastoupil nový ředitel Kulturního a vzdělávacího centra, pan Vít Mokrý. Přejeme mu - stejně jako VINCENTU - hodně úspěchů.

  4.11.2009
Setkání MLADÝCH (15-35 let) Vinořáků
,
kteří by rádi navštívili spřátelené město LAVENO MOMBELLO v Itálii. Schůzka se bude konat v neděli 15. listopadu od 16.00 v informačním středisku (bývalá budova plynu). Zváni jsou zejména ti, kteří v létě provázeli Italy po Praze a jsou s italskými přáteli v kontaktu. V případě, že se zúčastnit nemůžete, ozvěte se na klaralowenstein@yahoo.it

  2.11.2009
SLOVO STAROSTY
 

  2.11.2009
1.11. Výlov Biologického rybníku

a obětavá práce našich rybářů

  2.11.2009
Pokračující revitalizace jezírka U Kamenného stolu,
zpevňování hrází.
 
  2.11.2009
MC BUBLINA
Ve čtvrtek 5.11.2009 bude z důvodu soukromé dětské oslavy MC Bublina pro veřejnost uzavřeno.
V době od 9 do 12 hodin.
Děkujeme za pochopení

  2.11.2009
Poděkování ředitelce kulturně vzdělávacího centra


Vážená paní Hadrabová,
jménem svým a celé naší městské části Prahy Vinoř Vám tímto děkuji za Vaši vynikající práci ředitele kulturně-vzdělávacího centra VINCENT.  
 ŘÍJEN 2009

  30.10.2009
VINCENT - PRACOVNÍ ROZLOUČENÍ

ROZLOUČENÍ ŘEDITELKY KULTURNĚ VZDĚLAVACÍHO CENTRA PRAHA VINOŘ
PANÍ MARKÉTY HADRABOVÉ DVOŘÁKOVÉ 
  30.10.2009
DATOVÁ SCHRÁNKA

Od 1.11.2009 bude zprovozněna naším úřadem dle zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
  29.10.2009
Starosta MČ svolává 33.  zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 5.11.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539 s tímto navrženým programem:
[dokument]
  29.10.2009
Výsadba nových stromů v komplexu UNIGA.
Děkujeme paní H. Srnové za pomoc při vytipování lokalit.
  28.10.2009
Den vzniku samostatného československého státu
Slaví se ku příležitosti vzniku Československa
v roce 1918.
  28.10.2009
Výlov Biologického rybníku v neděli 1.11. 2009.
  27.10.2009
NEDĚLNÍ VÝLOV

Naši rybáři měli výlov. Byl to zážitek.
Kdo se nemohl zúčastnit tomu nabízím malou foto-ukázku.
Pozdrav všem pracovníkům úřadu a dík rybářům za jejich činnost posílá Borovička J.
  26.10.2009
PARTNERSKÉ MĚSTO LAVENO MOMBELLO

23.-25.10. proběhla návštěva partnerského města Laveno Mombello v Itálii. V nádherném a velice přátelském prostředí proběhla jednání o další spolupráci v oblasti kultury, sportu, školství, spolků, církví i veřejné správy. Děkujeme našim italským přátelům za pozvání i našim zástupcům za skvělou rerezentaci Vinoře.
  26.10.2009
UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Dne 29.10. a 30. 10. 2009
budou knihovna, mateřské centrum i VINCENT z provozních důvodů uzavřeny.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!
  26.10.2009
VÝLOV RYBNÍKA V OBŮRKÁCH

25.10.2009 Vrcholem obětavé práce našich rybářů je každoroční výlov, zde rybníku Velká Obůrka.
  25.10.2009
SENIOŘI KOMUNIKUJÍ

Letošní druhý kurz počítačových dovedností "Senioři komunikují" je již minulostí. V pátek 23. 10. předali místostarostka paní Mgr. Iveta Boušová se svým synem Ondřejem "Osvědčení" o úspěšné absolvování kurzu 8 účastníkům kurzu. 
  25.10.2009
BUBLINA

vás zve ve čtvrtek 5. 11. od 16 hod. na ukázkovou hodinu CENTRA ALTERNATIVNÍ VÝUKY Úspěšný prvňáček (5–6 let), cena 180,- Kč za hodinu a dítě.
Kurz snadného startu pro budoucí prvňáčky hravou formou rozvíjí schopnosti, dovednosti a funkce důležité ke zvládnutí čtení, psaní a počítání.
POZVÁNKA
  25.10.2009
VINCENT

vás zve na přednášku MUDr. Vlasty Jankové
3. 11. 2009 od 19:00 hod.
na téma AJURVÉDA A HOMEOPATIE

preventivní medicína, doporučení životního stylu, tělesná cvičení – jóga, masáže, duchovní cvičení, čaje a léčebné přípravky.  Vstupné 30,-- Kč
POZVÁNKA

  20.10.2009
VÝLOV RYBNÍKA V OBŮRKÁCH 25. ŘÍJNA
Zveme Vás na výlov rybníka V Obůrkách 25.10.09, můžete se podívat na těžkou a obětavou práci našich rybářů, stejně jako zakoupit si domácí úrodu, začátek je ca. v 8.00 hodin. Přejeme příjemnější počasí, hodně ryb a dostatek grogu.

Partnerské město Schulzendorf

  20.10.2009
Partnerské město Schulzendorf

20.10. se uskutečnila krátká návštěva našeho partnerského města Schulzendorf. Starosta Švarc se seznámil s novým starostou, Markusem Mueckem, který do úřadu oficiálně nastoupí 25. ledna 2010. Byla projednána účast na projektu mezinárodních prázdninových táborů. Po návštěvě dalšího partnerského města Lavena Mombella ve dnech 24. a 25.10. Vás budeme informovat blíže.

  19.10.2009
SENIOŘI KOMUNIKUJÍ

Dnes 19. 10. začal v pořadí již 4. kurz podporovaný Nadací Livie a Václava Klausových "Senioři komunikují".
Po celý týden budou mít naši starší spoluobčané možnost seznámit se se
základní obsluhou PC. Držte jim palce!
  19.10.2009
KNIHOVNA
Knižní přírůstky II. a III. čtvrtletí 2009

  16.10.2009
Vinoř ve Velké pardubické steeplechase
Devítiletý hnědák JUNG, kůň v majetku vinořské rodiny Červenkových, obsadil ve 119. Velké pardubické steeplechase nečekaně skvělé 6. místo, když za sebou nechal mnoho šancovějších soupeřů z celkového počtu 25 startujících. Jung se celou dobu pohyboval blízko špice dostihu a tempu nejlepších nestačil až v samotném závěru, i tak je ale jeho výsledek považován za velký úspěch.
Vítězem Velké pardubické se stal již pošesté legendární žokej Josef Váňa, který vedl osmiletého polského rodáka TIUMENA stáje KÖI-DENT majitele Ivo Köhlera.
  16.10.2009
MATEŘSKÉ CENTRUM BUBLINA

Aktualizováno - Pravidla pro vstup do MC
  15.10.2009
UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY
V úterý 20.10.2009bude knihovna z provozních důvodů uzavřena (kurz PC pro seniory).
Ve čtvrtek 22.10.2009 můžete knihy pouze vracet
v učebně v 1. patře v době od 15 hod. do 18 hod.
Ve čtvrtek 29.10.2009 bude knihovna uzavřena.

Uzavřené dny budou zohledněny v délce výpůjčky.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!
  12.10.2009
VÝZVA PRO VŠECHNY !!!
V SOBOTU 17.10. "PIZZA PRO MANILU"
Akce mladých z Vinoře - zakoupením čerstvě upečené pizzy přispějete na pomoc lidem postižených záplavami v Manile na Filipínách.
Objednání pizzy je možno na tel. 731 625 947, paní Jedličková, cena pizzy pro 2-3 osoby je 120,--Kč, vyzvednutí 17.10. od 17 - 19.00 hod.  v Centru Mariapoli.

  12.10.2009
Plánování rozvoje sociálních služeb v Praze 19

Městská část Praha 19 Vás srdečně zve na
veřejné setkání občanů se zástupci radnice a poskytovateli sociálních služeb konané
ve středu 21. 10. 2009 od 17:00 do 19:00 hod
místo konání Lidový dům Kbely
Setkání je zaměřeno na Plánování rozvoje sociálních služeb v Praze 19
                                         Podrobnosti v příloze
  9.10.2009
PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
Ve čtvrtek 8. 10. 2009 nás navštívili žáci druhých tříd, kteří předvedli své čtenářské umění. Tím si zasloužili "pasování na čtenáře". Kromě malé
pozornosti (knižní záložky) získali i průkazku do vinořské knihovny.
                
  7.10.2009
Vinoř ve Velké pardubické steeplechase
I naše Městská část bude mít svého zástupce na nedělním startu nejslavnějšího českého dostihu – 119. Velké pardubické steeplechase České pojišťovny na 6.900 metrů o 4 a půl milionu korun. Mezi 25 startujícími bude s číslem 19 devítiletý hnědák JUNG, jehož majitelem je vinořská rodina Červenkových ze sídliště Uniga. Jung, kterého v Osvinově na Karlovarsku trénuje Ing. Pavlína Baštová a v jehož sedle bude žokej Bohuslav Mátl, doposud vyhrál tři z devatenácti překážkových startů a vydělal 374.330,- Kč, patří se startovním kursem 22:1 ke středu pole, který se bude snažit hrozit vysoké favoritce a vítězce posledních dvou ročníků Sixteen (kurs 2:1). Dres stáje Jan Červenka má červené barvy s bílými šerpami křížem, červenobílé rukávy a jezdec bude mít oranžovou čapku. Start slavného dostihu je v neděli 11.10.2009, přenáší jej přímým přenosem Česká televize a palce tak můžeme držet vinořskému reprezentantu i doma.
  5.10.2009
TÝDEN KNIHOVEN 2009
PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH
Knihy Nakladatelství THOVT s.r.o. si můžete prohlédnout a zakoupit vždy v úterý od 14 do 18 hod. nebo ve čtvrtek od 14 do 20 hod.
Výstava potrvá do konce října 2009.
                
  5.10.2009
PRÁVĚ VYŠLO JUBILEJNÍ STÉ ČÍSLO VINOŘSKÉHO ZPRAVODAJE
  5.10.2009
SLOVO STAROSTY - ŘÍJEN 2009

 
  5.10.2009
OBEC BARÁČNICKÁ
3.10. V informačním středisku Na Rychtě se konalo slavnostní sedění Obce baráčnické, do které byly přijati další tři členové.
Děkujeme pořadatelům a všem členům za hezkou akci.
                 
  5.10.2009
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
ÚTERÝ 13. 10. 2009 od 18:00 do cca 20:00 hod.
Vstupné 30,-- Kč + cena výrobku dle velikosti
Rezervace NUTNÁ na vincent@praha-vinor.cz,
případně na tel. 286 851 181.
  5.10.2009
VINCENT - BUBLINA -
KNIHOVNA

PLÁNOVANÉ AKCE  do 31.12.2009 - AKTUALIZACE
(mimo standardní program)
  5.10.2009
OBEC BARÁČNICKÁ
3.10. V informačním středisku Na Rychtě se konalo slavnostní sedění Obce baráčnické, do které byly přijati další tři členové.
Děkujeme pořadatelům a všem členům za hezkou akci.
                 
  2.10.2009
Ukázka přístupu k našemu životnímu prostředí.
Díky vypouštěným odpadům zapáchající stoka z Vinořského vodoteče
                
a již tradiční prasečí virus ve Štěpánovské ulici.
                
Přikládáme seznam sběrných míst, kde je možno ZADARMO veškeré odpady deponovat. Na náš podnět bude inspekce životního prostředí uvedené lokality zesíleně sledovat a ve spolupráci s Policií ČR trestat původce těchto znečištění. My je potom zveřejníme na našich vývěskách i ve Vinořském zpravodaji.
  1.10.2009

30.9. Starosta Švarc se účastnil slavnostního ceremoniálu při příležitosti založení Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati v budově FLKŘ v Uherském Hradišti za přítomnosti čelních představitelů Univerzity v čele s rektorem Prof.Ing. Ignácem Hozou, CSc., dr.h.c., pověřeným děkanem, Ing. Vladimírem Mrkvičkou, Ph.D., kvestorem RNDr. Alexandrem Černým, stejně jako čelních politických představitelů regionu. Fakultě požehnal arcibiskup Jan Graubner a vynikající bylo i vystoupení houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Můžeme být hrdi na to, že Vinoř je součástí této fakulty a výuka se brzy rozběhne i u nás.
FOTOGALERIE
  1.10.2009
FORMULÁŘE A DOKUMENTY
PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PRONÁJEM BYTU
ZÁDOST O PRONÁJEM BYTU

 ZÁŘÍ 2009
  30.9.2009
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. října 2009
18,10 - 18,30 hodin
ulice Mladoboleslavská (parkoviště u hřbitova)

18,40 - 19,00 hodin
křižovatka  Mladoboleslavská x Lohenická
  30.9.2009
UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Dne 6. 10. 2009 budou VINCENT a MC BUBLINA
z důvodu přerušení dodávky vody uzavřeny.

Náhradní hodiny kurzů „Šikulové“ jsou plánovány na čtvrtek 8. 10. 2009

Knihovna bude otevřena dle rozvrhu,
tj. úterý od 14:00 do 18:00 hod.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!
  30.9.2009
KNIHOVNA
29. 9. 2009 se v naší knihovně konala odborná exkurze pro knihovníky místních veřejných knihoven a knihovníky poboček MK Praha, spojená s prezentací všech našich aktivit. Zájem o návštěvu VINCENTa a MC Bublina nás mile překvapil.
                 
  22.9.2009
INFORMACE PRO OBČANY
Oznámení o přerušení dodávky vody dne 6.10.2009
od 8.00 do 16.00 hodin
[dokument]
  25.9.2009
VINOŘSKÁ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA
24.9. Naděje vinořského fotbalu při zápase se Satalicemi.
Děkujeme rodičům i obětavým funkcionářům.
                  
  25.9.2009
ORGANIZACE JAZYKOVÝCH KURZŮ OD ZÁŘÍ 2009
 • NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ ZAČÁTEČNÍCI
   úterý od 17:30 do 19:00 hod.
 • NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ POKROČILÍ
   čtvrtek od 17:30 do 19:00 hod.
 • ANGLIČTINA DOSPĚLÍ MÍRNĚ POKROČILÍ
  pondělí od 19:15 do 20:45 hod.
 • ANGLIČTINA DOSPĚLÍ STŘEDNĚ POKROČILÍ
  středa od 19:15 do 20:45 hod.
 • ANGLIČTINA PRO DĚTI 8 – 10 LET
  středa od 16:00 do 17:00 hod.
  24.9.2009
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Starosta MČ svolává 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 1.10.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539 s tímto navrženým programem:
[dokument]

 
  23.9.2009
VINCENT - BUBLINA -
KNIHOVNA

PLÁNOVANÉ AKCE  do 31.12.2009
(mimo standardní program)

NOVĚ NABÍDKA: FRANCOUZŠTINA

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
Vyučující: VĚRA RÁDYOVÁ
  23.9.2009
VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ

Vedle tenisových kurtů ožívá i volejbalový. V přípravě je smíšený přebor Vinoře dvojic - o termínu budete informováni.
Po skvělém výkonu chutná...
  23.9.2009
CHODNÍK V CHALTICKÉ ULICI

Nový chodník v Chaltické ulici včetně zastávky autobusů a přechodu jistě zvýší bezpečnost všech.
  23.9.2009
NOVÉ STOJANY NA KOLA

Po celé Vinoři jsou instalovány nové stojany na kola.
  22.9.2009
INFORMACE PRO OBČANY
Oznámení o přerušení dodávky vody dne 6.10.2009
od 8.00 do 16.00 hodin
[dokument]
  21.9.2009
DRAKIÁDA 2009
19.9. Na fotbalovém hřišti proběhla úspěšná Drakiáda.
Děkujeme pořadatelům, účastníkům i divákům.
Fotografie poskytl pan Pavel Hykl.
Kompletní fotogalerii naleznete na http://album.volny.cz/arsfoto
               
  21.9.2009
OBEC BARÁČNÍKŮ

16.9. Slavnostní oběd našich seniorů a baráčníků - když se ruka piva chopí, tak se dílo podaří.
                
  14.9.2009
4. ročník Umísťovací výstavy zvířat
12.09. 4. ročník Umísťovací výstavy zvířat v Hoffmannově dvoře, spojený se soutěží o Vinořského vořecha měl obrovský úspěch. Velké mnžství zvířátek z útulků si našlo své nové domovy a děkujeme hlavní organizátorce, paní Trávníčkové i celému Hoffmanmnovu dvoru za nádhernou a užitečnou akci. 
  14.9.2009
TENISOVÝ TURNAJ AUTO KOUT CENTRUM CUP
12.09. 15. ročník tenisového turnaje Auto Kout Centrum Cup měl na Štvanici jako vždy vynikající úroveň. Zvítězila dvojice Šainer-Kišary, na druhém místě Kaňka-Vrabec, na třetím až čtvrtém dvojice Kubka-Švarc a Vejlupek-Hraník.
Přežili ve zdraví všichni, děkujeme organizátorům, divákům i účastníkům.
  14.9.2009
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA  ŠKOLIČKY YAMAHA

ROBÁTKA pro děti od 4 do 18 měsíců
                           a
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ pro děti od 3 a ½ let
každé pondělí od 12:30 hod. v MC Bublina
dokument
  10.09.2009
CHODNÍKY
10.9. Začaly práce na velice potřebném chodníku v Chaltické ulici.

10.9. Kritická a poslední zbývající část chodníku na Přezletice v Klenovské ulici je před dokončením.
  10.09.2009
Pokračující revitalizace jezírka U Kamenného stolu
umožnila unikátní snímek přímo z ostrůvku.

  10.09.2009
Rozšíření nabídky služby svozu bioodpadu v Praze – již na celém území hlavního města!
     
http://www.psas.cz/bio.cfm

  10.9.2009
SLAVNOSTNÍ KONCERT v kostele Povýšení sv. Kříže
u příležitosti dokončení první fáze opravy varhan.
v sobotu 12. září v 18,00 hodin.
  9.9.2009
ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA V MC BUBLINA
s lektorkou Bc. Radkou Škochovou
POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO RODIČE  20. 11. 2009
KURZY PRO RODIČE A DĚTI 6. 10. – 10. 11. 2009
CENÍK
  9.9.2009
UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Ve dnech 9. 9. – 11. 9. 2009 budou VINCENT a MC BUBLINA uzavřeny.
9.9.2009 bude kurz ITALŠTINY probíhat dle rozvrhu.

10.9. knihovna otevřena  od 15:00 do 19:00 hodin.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!
 


  8.9.2009
IV. největší umísťovací výstava zvířat v ČR
z útulků z celé ČR

Milí přátelé,
dovoluji si Vás pozvat na další, již 4. ročník největší umisťovací výstavy zvířat v ČR „Sen zvířat“. Akce se koná v sobotu 12. září od 9,00 hodin v areálu Hoffmanova dvora ve Vinoři. Více na www.senzvirat.cz. Kromě opuštěných pejsků a kočiček Vás čeká bohatý program a stejně tak i lahůdky na grilu a hlavně skvělý burčák z Vinných sklepů Lechovice.
Těšíme se na Vás.

Soutěž o nejkrásnějšího VINOŘSKÉHO VOŘÍŠKA

  8.9.2009
Zveme Vás na druhou část procházky
VINOŘÍ ZNÁMOU I NEZNÁMOU 19. ZÁŘÍ 2009

Sraz 19. září ve 14.00 hodin před Úřadem MČ
pozvánka
  8.9.2009
Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m.Prahy pro rok 2010
Vydal: Hlavní město Praha
[dokument]
  7.9.2009
NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZŮ

- ANGLIČTINA A ITALŠTINA
S KLÁROU LOWENSTEINOVOU a ANIČKOU
- ŠPANĚLŠTINA  (NEJEN PRO DOSPĚLÉ)
Vyučující: Michal Střecha
- NĚMČINA
vyučující: HELENA CIMERMANOVÁ
  7.9.2009
VINCENT - BUBLINA - KNIHOVNA

PLÁNOVANÉ AKCE do 31.12.2009
(mimo standardní program)
  7.9.2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

15.9.2009, ulice Urbanická, od 9.00 do 13.00 hodin.
  5.9.2009
Znaková řeč pro batolata

ukázková hodina 8. 9. od 10:00 hod.
v mateřském centru Bublina.

  3.9.2009
IV. největší umisťovací výstava zvířat
z útulků z celé ČR
Hoffmannův dvůr, sobota 12.9.2009,
od 9 - 18 hod.
Doprovodné programy po celý den
Soutěž o nejkrásnějšího VINOŘSKÉHO VOŘÍŠKA
  3.9.2009
NABÍDKA MATEŘSKÉHO CENTRA BUBLINA:
  3.9.2009
NÁVŠTĚVA PRIMÁTORA HL.M. PRAHY VE VINOŘI

1.9.17.00 Historicky první oficiální návštěva primátora ve Vinoři. Podle kronikáře Ing. Františka Filipa Vinoř navštívil naposledy primátor Baxa ve 30. letech, ovšem jednalo se o neoficiální návštěvy, ještě v kočáře.
                
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ŠKOLY
Děkujeme všem, kdo se vydařené akce otevření školy a školky od 17. hodin v parném létě účastnil, obdiv patří našim baráčníkům. Děkujeme senátorovi T.Kladívkovi, primátorovi P.Bémovi, radní M.Kousalíkové, starostce Čakovic a zastupitelce hl.m.Prahy A. Samkové, starostovi správního obvodu P.Žďárskému, radnímu O.Lněničkovi a dalším, kteří nám pomáhali se sháněním financí. Děkujeme i všem sponzorům, kteří budou zveřejněni ve Vinořském zpravodaji.
         
VINOŘ UNIVERZITNÍ
1.9.17.30 Historický podpis dohody o spolupráci mezi UNIVERZITOU Tomáše Bati Zlín a MČ Vinoř.
                  
  3.9.2009
SLOVO STAROSTY

Slovo starosty - září 2009
  1.9.2009
HISTORICKÉ SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ  v novém školním roce - poprvé v nové škole.
              
  1.9.2009
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU V ZÁŘÍ 2009
termíny a místa
 
Zámecký areál Ctěnice   1.9.2009
30.08. Jezdecká soutěž o Pohár hl. m. Prahy ve Ctěnicích

               

 SRPEN 2009
  31.8.2009
Začátek nového školního roku se již blíží...

Novou školu slavnostně otevíráme 1.9. 2009.

Všechny Vás srdečně zveme na prohlídku a  slavnostní zahájení provozu nové školy  a školky s vítáním nových občanů a podpisem dohody o spolupráci s univerzitou Tomáše Bati, které se koná od 17.00hod. v jídelně nové školy.
  31.8.2009
KURZY ŠKOLIČKY YAMAHA CLASS ZAČÍNAJÍ V PONDĚLÍ 14. 9. 2009
  27.8.2009
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Starosta MČ svolává 31. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 3.9.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539 s tímto navrženým programem:
[dokument]
  27.8.2009
INFORMACE MATEŘSKÉHO CENTRA BUBLINA:
Dne 1. 9. 2009 bude mateřské centrum uzavřeno. Zahajujeme 2. 9. již tradiční výtvarnou středou.

NABÍDKA MC BUBLINA - KURZY ŠIKULKOVÉ
 • ŠIKULKOVÉ - kurz cvičení pro rodiče s dětmi
 • ŠIKULKOVÉ II. – cvičení pro děti 3 – 5 let
 • MINI DANCE AEROBIC -  pro děti od 5 let
Úřad MČ Praha - Vinoř
omezení pracovní doby z důvodu čerpání dovolené:
 • středa   19.8.  od 10.00 do 15.00 hod.
 • čtvrtek  20.8.  od 10.00 do 15.00 hod.
 • pátek     21.8.  od 09.00 do 12.00 hod.
  20.8.2009
21. srpna
VÝROČÍ OKUPACE

Na pozvání komunistické strany k nám před 41 lety vstoupila vojska Sovětského svazu a začala tak násilná okupace našeho státu, která trvala přes 21 let. Je dobré si připomenout normalizační praktiky komunistické strany, ke kterým patřilo zavírání a perzekuce svobodně smýšlejícíh osob.

 
  20.8.2009
Dr. Beneš a TV Nova zdraví všechny Vinořáky z natáčení Ordinace v Růžové zahradě v Uherské ulici.

 
  18.8.2009
JEZÍRKO U KAMENNÉHO STOLU

Začala revitalizace a odbahnění jezírka
U Kamenného stolu ve Vinořském parku. Po dokončení bude tato část parku patřit k nejkrásnějším místům Vinoře.
  14.8.2009
Začátek nového školního roku se již blíží...

Hlavně pro bezpečnou cestu našich školáků do nové školy byl vybudován nový přechod pro chodce v ulici Klenovská. S mírným zpožděním budou vybudovány i nové chodníky v Chaltické ulici a Klenovské ulici.

Novou školu slavnostně otevíráme 1.9. 2009
a v 17.00 hod Vás všechny srdečně zveme na prohlídku a oficiální zahájení provozu.

 
  14.8.2009
Svatba na radnici MČ Vinoř

Novomanželům Hentschelovým přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let let.

 
  13.8.2009
Vinořské maňáskové divadlo
V neděli 19.7.2009 jsme na dětském hřišti Dlabačov zahráli pohádku „O perníkové chaloupce“.
Děkujeme za prima odpoledne a těšíme se:

23.8.2009 v 16,00hod na dětském hřišti Dlabačov zahrajeme pohádku“O fialové Karkulce“
(v případě nepříznivého počasí v hale stavebnin) .

Krásné prázdniny přeje Vinořské „prázdninové“maňáskové divadlo
  13.8.2009
Paparazzi ...
V éře špiclování, odposlouchávání, konspirací a zveřejňování nemůže zůstat Vínoř stranou. Proto ukazujeme fotografii z dovolené starosty, na které byl zachycen s jedním z 340 lobbistů (za zrušení základní školy). Účty za pronájem plavidla starosta doposud nepředložil...
  1.8.2009
TERMÍNY SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

     
  5.8.2009
PRAHA A JEJÍ MČ

DATA ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU O PRAZE A JEJICH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH NALEZNETE NA:
http://www.praha.czso.cz/

 
  3.8.2009
Slovo starosty -SRPEN 2009
Ahoj Vinořáci,
máme za sebou velice vydařenou kulturní akci léta - Itálie ve Vinoři. Znovu musím vyjádřit veliký dík ...
  3.8.2009
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

Otevřená nová gynekologická  ordinace ve Vinoři.
Gyn Krup s.r.o
Mladoboleslavská 514  Praha 9- Vinoř
www.gynkrup.cz
  3.8.2009
NOVÁ JÍDELNA
Od 3.8. bude otevřena nová jídelna v Mladoboleslavské ulici č. 8 (bývalý řezník). Zveme Vás na bohatou a cenově výhodnou nabídku jídel tradiční české kuchyně.
  3.8.2009
PODĚKOVÁNÍ POCTIVÉMU NÁLEZCI

31.7. Paní Marta Černá našla peněženku s vyšším obnosem a doklady a odevzdala ji na úřadě MČ Vinoř. Vše se tak mohlo navrátit šťastnému majiteli. I jeho jménem jí děkujeme za čin, který není vždy samozřejmostí.
               

 ČERVENEC 2009
  31.7.2009
17.-19.7.2009 Tradiční letní Liberk - open
 vyhrála (při neúčasti starosty) naše dvojice Šabatová-Teller. Překvapením byl propad silného páru Kubka-Pokorný, který se na stupně vítězů nedostal...
Na druhém místě skončili Neuwirth-Budař, třetí potom Klivický-Teller jun. Jako vždy skvělé výkony, ceny, občerstvení i organizace - až na deštivé počasí v sobotu. Velký dík pořadateli turnaje, Vinořačce I.Šabatové.
Ať žije Liberk-open 2010.

  30.7.2009
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jsou sice prázdniny, přesto neustále probíhají práce na sanaci a rekonstrukci kuchyně a starých tříd, stejně jako na vybavení učeben a terénních úpravách ZŠ a MŠ v Prachovické ulici.
                 

1.9. otevíráme a v 17.00 hod Vás všechny srdečně zveme na prohlídku a oficiální zahájení provozu.
 
  30.7.2009
KNIHOVNA

I v průběhu prázdnin myslíme na naše čtenáře.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze jsme pro Vás připravili nový knižní výměnný soubor.
V lidské řeči: 90 nových titulů, které si naši čtenáři budou moci půjčovat cca od poloviny září.
Po dobu letních prázdnin bude knihovna otevřena každý lichý čtvrtek, tj. 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8.
a 27.8. 2009, vždy od 17:00 do 20:00 hod.

  29.7.2009
Pokus o vloupání do informačního centra Na Rychtě.
Chtěli bychom ujistit každého potenciálního pachatele, že v tomto informačním středisku jsou pouze stoly, židle, skříňky a informační letáky o Vinoři. Ty jsou krásné, protože Vinoř je krásná. Je možné je ovšem bezplatně a bez námahy či poškozování dveří dostat v průběhu dne jak v informačním středisku, tak také na místním úřadu.
                
  27.7.2009
PROPLACH  vodovodnho řádu v ulici Moravanská

Po vytočení čísla poruch Veolie se ozve: "V rámci zkvalitnění služeb je hovor monitorován..."
V rámci zkvalitnění služeb již ale nikdo z Veolie neinformuje místní úřad, že bude prováděn proplach vodovodnho řádu v ulici Moravanská, a že pitná voda poteče dva dny na ulici.

V době mailů, sms, mobilních telefonů by takové zkvalitnění informačních služeb neměl být problém. Pro Veolii ano.
               

  20.7.2009
LETNÍ KINO ve Vinoři.

Kinobus promítá
na fotbalovém hřišti ca. od 21.30 hod.:
20.07. Nestyda
21.07. Tobruk
22.07. Bobule
23.07. Román pro ženy

Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.
  20.7.2009
30. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ
Starosta MČ Praha-Vinoř svolává 30. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 23.7.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
s tímto navrženým programem:
                                                          
       program

  20.7.2009
Itálie ve Vinoři-kulturní akce léta 2009

16.7. do Vinoře přijíždí starosta obce Laveno Mombello, pan Ercole Ielmini, aby se starostou
F.Švarcem dohodli organizační podrobnosti návštěvy.

17.7. dopoledne příjezd 2 autobusů, celkem 98 návštěvníků. Po obědě v centru Mariapoli a
v restauraci Doň Pivoň prohlídka Prahy.

18.7. Individuální prohlídka Vinoře a Prahy
Večer v zaplněném Hoffmannově dvoře, ukázka keramické tvorby našich přátel, Anny Ferrari, Anny Genzi, Evy Hodinové, Sary Dalla Costy, Eriky Chinaglii a Marii Grazii Spirito.
Úspěšné vystoupení pěveckého spolku Upanišady.
Proslovy starostů Vinoře a Lavena Mombella, předání darů. Vystoupení italského pěveckého sboru Arnica. Celým večerem provázela a výborně tlumočila Klára Loewenstein.

19.7. Vystoupení sboru Arnica při česko-italské mši, kterou vynikajícím způsobem
celebroval náš páter Pavel Jančík.
Po mši proběhlo přátelské posezení a výborné občerstvení na faře s ochutnávkou
českých i italských vín.
Ca. v poledních hodinách rozloučení, pozvání do Itálie a odjezd.

Poděkování patří paní Kláře Loewenstein, Centru Mariapoli v čele s paní Langschovou, kulturnímu středisku Vincent s paní Hadrabovou, Hoffmanovu Dvoru a majiteli J.Trávníčkovi, panu Dlabačovi za zprovoznění hořáku ke keramické peci, I.Vlčkovi za občerstvení, pěveckému uskupení Upanišady, faráři Pavlu Jančíkovi a všem farníkům za výborné prostředí a občerstvení před odjezdem. Velké poděkování samozřejmě patří všem našich italským přátelům v čele se starostou Ielminim a odborníkům na keramiku za jejich ukázky a návštěvu a pěveckému sboru Arnica za profesionální vystoupení. Poděkování patří i všem návštěvníkům z Vinoře a okolí. Setkání proběhlo ve velice přátelské atmosféře, vynikající pěvecké výkony byly v sobotu i neděli a nelze si přát nic jiného, než aby tato spolupráce úspěšně pokračovala i nadále.
                                                     

  20.7.2009
SEDĚNÍ OBCE BARÁČNICKÉ
11.7. se v informačním středisku Na Rychtě konalo slavnostní sedění naší Obce baráčnické. Nádherné kroje, dobré občerstvení, organizace i nápady. Děkujeme rychtářce tetičce Patrasové i ostatnímm členům.
Kdo by měl zájem, je vítán každé pondělí od 13.30 hod. Na Rychtě.
Zámecký areál Ctěnice   14.7.2009
ZVEME VÁS DO AREÁLU CTĚNICKÉHO ZÁMKU


                      

  7.7.2009
V informačním středisku Na Rychtě se koná již
3. vernisáž, fotografky Pavly Hejralové a malířky Štěpánky Poupětové.
                      Kulturní akce léta!
Zveme Vás všechny do Hoffmannova dvora na Vinořském náměstí.
Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.
     
Partnerské město Schulzendorf   3.7.2009
NÁVŠTĚVA ZE SCHULZENDORFU
Lieber Herr Buetow, liebe Freunde aus Schulzendorf und Umgebung, wir bedanken uns fuer Ihren netten Besuch und freuen uns auf naechstes Wiedersehen.
Eigenhausbesitzer und Gartenfreunde Vinor.
Vážený pane Buetow, vážení přátelé ze Schulzendorfu a okolí, děkujeme Vám za Vaši milou návštěvu a těšíme se na další shledání.
Baráčníci a zahrádkáři Vinoř.
               
  1.7.2009
PRÁZDNINOVÉ SLOVO STAROSTY
 

 ČERVEN 2009
  30.6.2009
Strom a.s.,

nová přístavba se stala jednou z dominant Vinoře. Firmě podporující činnost spolků ve Vinoři přejeme mnoho úspěšných let.
 
  30.6.2009
PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ

Po přívalových deštích došlo pouze k podemletí břehu Vinořského potoka V Podskalí.
Trochu vyšší je pouze hladina močálu ve Ctěnickém rybníku.
Aktuální stav vody ve Ctěnickém rybníku a potoku je v normálu.
                
  30.6.2009
PAMĚTNÍ DESKA
Kruté a nespravedlivé odsouzení k smrti Dr.Milady Horákové komunistickým režimem připomíná pamětní deska na místní faře.
                
  30.6.2009
ČERNÁ SKLÁDKA
Nepochopitelně odložený nábytek u Štěpánovské ulice, 50 metrů od sběrného dvora.

Doufejme jen, že policie brzy někoho dopadne a exemplárně potrestá.
                      
kliknutím zvětšíte   25.6.2009
Krásné prázdniny a nashledanou stará školo!

Letošní ukončení školního roku bylo ve staré škole opravdu nostalgické, především pro paní učitelky. Od roku 1879 sloužila tato budova základní škole, dnes v ní byli naši učitelé naposledy.
Od 1.9.2009 už bude totiž zprovozněna nová škola, kde naši prvňáčci naleznou moderní zázemí, bez nebezpečného přecházení frekventované hlavní třídy.

Budou mít ale šanci se do staré školy opět vrátit, pokud se budou dobře učit. Ve staré škole totiž pravděpodobně bude renomovaná univerzita Tomáše Bati, takže si k naší adrese budeme moci připsat:
Bydliště: Vinoř univerzitní....

Přes počáteční potíže s technikou zvládli naši deváťáci rozlučku se školou a učiteli ve velkém stylu.  Předtím ale byli odměněni nejlepší žáci.

Přejeme našim žákům krásně prázdniny a ať žije školní rok 2009/2010.
              

  25.6.2009
OBEC BARÁČNÍKŮ
24.6. Běžný, všední den našich seniorů a baráčníků                            
  - aneb -  když se ruka piva chopí, tak se dílo podaří...
  25.6.2009
VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ

Právě vyšlo nové číslo VINOŘSKÉHO ZPRAVODAJE
č. 99/ léto 2009
soubor ke stažení [6 020kB]


  24.6.2009
NABÍDKA VINCENTA A MATEŘSKÉHO CENTRA
OD ZÁŘÍ 2009:
 • KERAMIKA HROU (pro děti od 4 let)
  pod vedením Moniky Lichtenbergové
 • Putování s Bonifácem – snadný a úspěšný start do školy, pro děti od 5 let
 • Kurzy hudební školičky  YAMAHA CLASS
 • Znaková řeč pro batolata
 • NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZŮ
  - ANGLIČTINA A ITALŠTINA
  S KLÁROU LOWENSTEINOVOU a ANIČKOU
  - ŠPANĚLŠTINA  (NEJEN PRO DOSPĚLÉ)
  Vyučující: Michal Střecha

  - NOVĚ: NĚMČINA
  vyučující: HELENA CIMERMANOVÁ
  23.6.2009
VINCENT a MATEŘSKÉ CENTRUM BUDOU PO ČAS LETNÍCH PRÁZDNIN PRO VEŘEJNOST UZAVŘENY.
           
  23.6.2009
INFORMACE Z KNIHOVNY

PO DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE KNIHOVNA OTEVŘENA každý lichý čtvrtek, tj.
2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8. a 27.8. 2009
vždy od 17:00 do 20:00 hod.

Seznam přírůstků knih za 2. čtvrtletí 2009
  22.6.2009
POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Fotografie Pavly Hejralové "Svou cestou"
Vernisáž 29.6.2009 v 19,00 hodin v Infocentru Vinoř v Chaltické ulici.
Součástí fotografické expozice jsou plátna namalovaná Štěpánkou Poupětovou.
22.6.2009
ROPID spouští INTERAKTIVNÍ PLÁN DOPRAVY

C
estující zde najdou interaktivní plán linek Pražské integrované dopravy. Nyní spouští první etapu, ve které jsou zakresleny všechny vlakové a autobusové příměstské linky PID včetně přesných poloh všech stanic a zastávek. V druhé etapě předpokládá zakreslení i veškerých linek PID na území Prahy.'
          
  22.6.2009
Táta dneska frčí
Poslední aktivitou mateřského centra před prázdninami byla akce Táta dneska frčí. Uspořádali jsme ji ve spolupráci s fotbalovým klubem TJ Sokol Vinoř na vinořském fotbalovém hřišti
                 
  22.6.2009
NÁVŠTĚVA SPISOVATELE JIŘÍHO DVOŘÁKA
Ještě před koncem prázdnin nás ve Vincentovi navštívil spisovatel Jiří Dvořák. Přijal pozvání paní učitelky Soni Tomkové, která k nám přivedla i
své žáky. Autor představil dětem svoji nejnovější knihu Minimax a mravenec  
                  
  18.6.2009
SVOLÁVÁM 29. zasedání Zastupitelstva
městské části Praha -Vinoř, které se koná 25.6.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
 s tímto navrženým programem
  16.6.2009
První slavnostní koncert Yamaha Class ve Vinoři se vydařil. Tatínci, babičky, dědečkové a ostatní příbuzenstvo shlédli výsledek roční práce dětí, maminek a paní učitelky Dáši Duchkové.
           
Děti se vůbec nestyděly a předvedly své hudební a pohybové nadání. Jako ocenění ročního úsilí dostaly od lektorů Yamaha Class Osvědčení o absolvování kurzu, sladkou odměnu a od mateřského centra Bublina píšťalku. Jsme velmi rádi, že i tato nádherná aktivita bude mít u nás od 14. 9. 2009 pokračování.
  11.6.2009
MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA-VINOŘ

11.6. Vystoupení dětí z MŠ a stužkování předškoláků v nové školní jídelně.
                
  11.6.2009
DÉŠT NÁM VŮBEC NEVADÍ, DĚTI RÁDY ZÁVODÍ!
Nenechali jsme se odradit zrušením akce Mobilního dopravního hřiště ...
                

  11.6.2009
DOTAZNÍK ÚŘADU MČ PRAHA 19
Cílem je zmapovat či potvrdit si okruh problémů, otázek a potřeb spojených s životem v naší lokalitě.
Podrobné informace o záměru
DOTAZNÍK pro vyplnění na PC a tisk 
DOTAZNÍK pro tisk 

VÝSLEDKY VOLEB ZA MČ PRAHA-VINOŘ
VÝSLEDKY VOLEB V ČR

Děkujeme všem, kteří přišli volit, 
kterým není politická situace lhostejná.

  9.6.2009
SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
Správní rada nadačního fondu Livie a Václava Klausových vylosovala na svém zasedání dne 1.4.2009 z 968 vyplněných dotazníků pět výherkyň mobilních telefonů od společnosti T-Mobile ČR, a.s.. Jednou z výherkyň se stala i paní Věra Kotrbová z Jenštejna, která se zúčastnila našeho podzimního kurzu.
                
  8.6.2009
INDIÁNSKÉ LÉTO

I ve studeném, nepříznivém počasí lze slavit léto...
                
Zámecký areál Ctěnice   8.6.2009
JEZDECKÉ ZÁVODY VE CTĚNICÍCH
6.6.2009 O Pohár hl. města Prahy pošesté.
Ve druhém kole závodu O pohár hl. m. Prahy pořádaném na zámku Ctěnice zvítězila Denisa Kacoli na koni CIBI 1 z Parkur klubu Děčín.
                 
  8.6.2009
FOTBAL VE VINOŘI
07.06. Před posledním zápasem slavili naši udatní fotbalisté postup ze skupiny. Blahopřejeme
                 
LÁĎA DOLEŽAL
Před zápasem uctili minutou ticha úmrtí dlouholetého obětavého funkcionáře, Ládi Doležala. Zemřel ve věku 87 let, 10 měsíců poté, co mu bylo uděleno ocenění za rozvoj Vinoře v oblasti sportu. Čest jeho památce!
                  MINUTA TICHA ZA LÁĎU DOLEŽALA

VÝSLEDKY VOLEB ZA MČ PRAHA-VINOŘ
VÝSLEDKY VOLEB V ČR

Děkujeme všem, kteří přišli volit, kterým není politická situace lhostejná.

  2.6.2009
BUBLINA - KE DNI DĚTÍ:
Jako dárek ke Dni dětí jsme pro naše nejmenší navštěvující mateřské centrum
Bublina pozvali DIVADELNÍ SPOLEČNOST KOŇMO, která sehrála interaktivní pohádku "O hodném Jankovi a líném Vaškovi". Děti samy se staly herci
divadelního představení.
                

  2.6.2009
Zveme Vás na jedinečnou sportovní a kulturní akci do Ctěnic!
O Pohár hl. města Prahy pošesté

V sobotu 6. června se v Praze 9 – Vinoři v zámeckém areálu Ctěnice uskuteční druhé letošní kolo 6. ročníku jezdecké seriálové soutěže O Pohár hl. města Prahy. 
Soutěž je určena dětským jezdcům na pony a je jedním z hlavních soutěží jezdecké sezóny pony pro Prahu a její okolí.
                                                         pozvánka
  1.6.2009
ČERVNOVÉ SLOVO STAROSTY

Ahoj Vinořáci,
pomalu končí školní rok, ať žije ten následující, který bude pro Vinoř premiérovým
.....

 

 KVĚTEN 2009
  1.6.2009
DĚTSKÝ DEN VE VINOŘI

30.5. Kvůli nepříznivému počasí se dětský den konal v místní sokolovně. Na výkonech a nadšení dětí to ale nic neměnilo. Děkujeme pořadatelům i návštěvníkům.

                        
kliknutím zvětšíte   1.6.2009
KONCERT PĚVECKÉ SKUPINY UPANIŠADY
30.5. se konal v základní škole koncert naší pěvecké skupiny Upanišady. Svým zpěvem i prostředím vytvořila pro četné diváky krásnou a pohodovou atmosféru.
                 
   1.6.2009
SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
Desítka seniorů se v minulém týdnu zúčastnila dalšího pokračování
projektu Nadačního fondu Livie a Václava Klausových "SENIOŘI KOMUNIKUJÍ".
                  
  29.5.2009
Akce TÁTA DNESKA FRČÍ
se uskuteční v pátek 19. června  od 16:00 hod.
na fotbalovém hřišti TJ Sokol Vinoř v Bohdanečské ulici.
hry - soutěže - dravci - sokolníci - letecké modely
Fotbalový klub TJ Sokol Vinoř bude toto odpoledne zároveň pořádat nábor malých fotbalistů.
                                                                       
 pozvánka
  29.5.2009
DOPLNĚNA FOTOGALERIE Z VÝLETU
PRVNÍ SPOLEČNÝ VÝLET MC BUBLINA
I přes nepřízeň počasí jsme se dnes vydali na návštěvu ZOO KOUTKU v Radonicích.
                
  27.5.2009
ČISTÝ LES NEVYDRŽEL ANI TÝDEN !!!
26.5.  Čistý les ve Štěpánovské ulici nevydržel dlouho.
Už za pár dní po vyvezení kontejneru a vyčištění lesa došlo opět k založení černé skládky...
Opravdu nepochopitelný čin člověka, který nemůže být normální a možná je i nemocný...
Pokud by někdo poznal věci souseda, prosíme o nahlášení na úřad MČ Vinoř, zajistíme už jeho vhodnou léčbu.
                
  26.5.2009
MOBILNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Datum konání: 11. 6. 2009 - čtvrtek
Místo konání: hřiště u tělocvičny ZŠ (Opočínská ul.)
Čas konání: 10:00 do cca 12 hod.
Harmonogram:
od 10:00 hod. - děti z mateřské školy, mateřského centra a veřejnost
od 11:00 hod. - žáci I. tříd
od 11:30 hod. - žáci III. tříd
  26.5.2009
ZVEME VÁS NA INTERAKTIVNÍ POHÁDKU
„O hodném Jankovi a líném Vaškovi“

v úterý 2. 6. 2009 od 10:00 hod.
vstupné 30,-- (vstup do MC)
Vzhledem ke kapacitě MC doporučujeme rezervaci.
  25.5.2009
OFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVA VARNY

23.-25.5. Na pozvání primátora Varny, pana Kirila Jordanova a radního pro kulturu, pana Konstantina Trosheva, se uskutečnila oficiální návštěva Varny při příležitosti slavnostního pojmenování centrálního náměstí před Primorskim parkem po našem rodákovi, Antonu Novakovi. Po oficiálních proslovech starostů Varny a Prahy-Vinoře v bulharštině, proběhlo setkání s potomky Antona Novaka, včetně 3-měsíčního pravnouče. V následujícím dni pak nastalyy velkolepé oslavy státního svátku Bulharska, Cyrila a Metoděje. V průběhu oslav proběhla také řada jednání o možné budoucí vzájemné spolupráci mezi Varnou, Vinoří a Prahou. Zpáteční let měl kvůli bezpečnostním kontrolám v Budapesti 5-hodinové zpoždění...

                 21.5.2009
PŘEBOR PRAHY V TURISTICKÉM ZÁVODĚ

Zveme všechny vinořáky na P
řebor Prahy v turistickém závodě, který se bude konat V Obůrkách, 23.5. dopoledne. Předpokládá se účast okolo 400 dětí.

LIKVIDACE ČERNÉ SKLÁDKY
I proto byla zavedena "blesková akce" likvidace černé skládky na kraji lesa ve Štěpánovské ulici.Kvůli náhlému odřeknutí personálu pro naložení kontejnerů tak tato práce zbyla dnes ráno v 6.00 hodin na dobrovolníky, Václava Dlabače se svým zaměstnancem Jaroslavem Živným a na starostu.
Kolem 9. už vypadal okraj lesa jinak, doufejme, že to vydrží nějaký čas.
                   
  20.5.2009
NOVINKY NA ÚŘEDNÍ DESCE
Záměr pronajmout budovu "staré školy", Vinořské nám. 22, Praha 9 Vinoř
                                                      
[dokument]
  15.5.2009
KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ UPANIŠÁDY

v pátek 29.5.2009 v 19,00 hodin
v základní škole Práchovická 340, Praha 9 Vinoř
  29.4.2009
KURZ PRVNÍ POMOCI
Kurz první pomoci u dětí pro rodiče ve Vinoři
 2. 6. 2009 v 18.00 hod., cena: 350,- Kč
Délka trvání: cca 4 hodiny
  18.5.2009
PRODEJNÍ VÝSTAVA PETRY VALAŠÍKOVÉ
Od 15.5. vystavuje v Informačním centru Na Rychtě v Chaltické ulici svá díla Petra Valašíková. Expozice je prodejní a otevřeno je po-pá 9 - 11 a 13 -14 hod.
V případě zájmu je možno si prohlídku zamluvit
i v jinou dobu na tel. 721941621.
                 

  18.5.2009
Prevence proti Mexickému viru,

tzv. prasečí chřipce, doporučení Magistrátu hl.m.Prahy
  18.5.2009
DĚTSKÝ DEN VE VINOŘI - CESTA KOLEM SVĚTA
v sobotu 30. května od 15.00 do 18.00 hodin

Místo konání - Vinořské náměstí 16 - farní zahrada,
v případě nepříznivého počasí Sokolovna ve Vinoři.
 
  18.5.2009
Znaková řeč pro batolata v MC BUBLINA
Ukázková hodina 8.9.2009 od 10:00 hod. v MC.

KURZY PLÁNUJEME OD CCA POLOVINY ZÁŘÍ.
Ceník lekcí ke stažení  18.5.2009
1. SLAVNOSTNÍ KONCERT DĚTÍ A MAMINEK NAVŠTĚVUJÍCÍCH KURZY YAMAHA CLASS
V PONDĚLÍ 15. června 2009 OD 15:00 HOD.
NA DĚTSKÉM HŘIŠTI U MATREŘSKÉHO CENTRA BUBLINA, OPOČÍNSKÁ 364, PRAHA 9 – VINOŘ.
  18.5.2009
UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY
V úterý 26. 5. a ve čtvrtek 28. 5. bude knihovna
z provozních důvodů uzavřena (kurz PC pro seniory).
Uzavřené dny budou zohledněny v délce výpůjčky.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!


  18.5.2009
„SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“

Místo konání: VINCENT, Opočínská 364,Praha–Vinoř

PONDĚLÍ  25. 5. 2009 9 – 12 hod.
ÚTERÝ     26. 5. 2009 9 – 12 hod.
STŘEDA   27. 5. 2009 9 – 12 hod.
ČTVRTEK  28. 5. 2009 9 – 12 hod.
PÁTEK      29. 5. 2009 9 – 11 hod.
                                + slavnostní zakončení

  15.5.2009
NOVÉ POHLEDNICE VYDANÉ MČ PRAHA - VINOŘ
Pohlednice budou k  distribuci na úřadu MČ Vinoř od poloviny června tohoto roku.
  15.5.2009
TANEČNÍ ZÁBAVA S rock 'n' rollem
v sobotu 23. května 2009  od 20.30 hod.

v Hoffmanově dvoře Praha 9 - Vinoř.
  15.5.2009
POJĎTE S NÁMI DO MINI ZOO V RADONICÍCH
Milé maminky a milé děti, zveme Vás na dopolední výlet do Zoo koutku v Radonicích
ve středu 27.5.2009  od 10:00 hod.
SRAZ: přímo v Radonicích, případně v 9:30 hod.
u našeho mateřského centra BUBLINA
                                                      pozvánka
  15.5.2009
KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ UPANIŠÁDY

v pátek 29.5.2009 v 19,00 hodin
v základní škole Práchovická 340, Praha 9 Vinoř
  12.5.2009
YAMAHA CLASS
otevírají kurzy na 1. pololetí šk. roku 2009/2010
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ pro děti od 18 měs. do 4let
RYTMICKÉ KRŮČKY pro děti od 4 do 6 let
ROBÁTKA pro děti od 4 do 18 měsíců
  11.5.2009
POZNÁVACÍ PROCHÁZKA S VÝKLADEM 16.5.2009
Zveme Vás na poznávací procházku Vinoří
s výkladem našeho kronikáře v sobotu  16. května od 14 hodin. Sraz před budovou Úřadu MČ.

 
  11.5.2009
SVÁTEK MATEK

Ke svátku matek přišly našim seniorům poblahopřát děti ze ZŠ Praha - Vinoř. Pod vedením paní Kazilové potom všem předaly vlastnoručně vyrobené květiny a krásně zazpívaly i zarecitovaly.
                  
  11.5.2009
BARÁČNÍCI
Díky vinořské firmě Strom a jejímu majiteli, J.Bednářovi, stejně jako obětavému řidiči F.Wimmerovi, se naši baráčníci mohli účastnit slavnostního zasedání v Líbeznicích. Všem patří veliký dík.
Obrázek je pouze pro představení firmy, vlastní cesta proběhla luxusnějším busem.
  11.5.2009
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
ÚTERÝ 19. 5. 2009 od 19:00 do 20:30 hod.
Vstupné 30 Kč + cena výrobku  90 – 150Kč
Rezervace NUTNÁ na vincent@praha-vinor.cz,
případně na tel. 286 851 181.
  7.5.2009
28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ 14.5.2009
Starosta MČ Praha-Vinoř svolává
28. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 14.5.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
s tímto navrženým programem:
                                                          
       program
  4.5.2009
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30.4. Přes nepřízeň počasí se mohli četní návštěvníci z Vinoře i okolí přesvědčit, že máme nejobětavější a nejhezčí čarodějnice.
                 
  4.5.2009
KVĚTNOVÉ SLOVO STAROSTY

 DUBEN 2009
  30.4.2009
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.4.  Vás všechny zveme od 18.hodin do Obůrek.
Bohatý program, občerstvení zajištěno.
Výzva našim Vinořačkám
:
Čekáme na Vás!

                 
  30.4.2009
P
RASEČÍ NÁKAZA VE VINOŘI!
Nedávno uklizený krásný kout našeho lesa ve Štěpánovské ulici po krátkém pobytu nakažených osob...
Veškeré tyto věci je přitom možno deponovat ve sběrném dvoře SITA v Rosické ulici...
                
  30.4.2009
ZASAĎ SI SVŮJ STROM

29.4. Silný vítr nadělal škody i u nás, škoda každého stromu. V této souvislosti připravujeme akci "Zasaď si svůj strom", kde si bude moci každý Vinořák a každá naše firma zasadit svůj strom popřípadě stromy s vizitkou. O této akci na podzim Vás budeme včas informovat.
                 
  29.4.2009
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝM MĚSTEM LAVENO MOMBELLO
27.-29.4. se uskutečnila oficiální návštěva starosty italského města Laveno Mombello, pana Ercole Ielminiho, se zástupci města pro mládež a vzělávání. Obě strany prezentovaly zájem o budoucí spolupráci v různých oblastech.
                  
  27.4.2009
VALNÁ HROMADA SOKOLA VINOŘ
25.4. Valná hromada Sokola Vinoř projednala činnost jednotlivých oddílů i výhled do budoucnosti.
 
  27.4.2009
MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU

25. a 26.4. se v naší školní tělocvičně konalo Mistrovství republiky v badmintonu, kategorie dětí U13. Mezi nejlepší se dostaly i vinořské děti.
                    
  27.4.2009
FOTBAL VE VINOŘI

26.4. Naši fotbalisté před nečekaně vysokou návštěvou porazili svého konkurenta o čelo tabulky, mužstvo Junior C a posílilo postupové ambice.
                  
  27.4.2009
VELIKONOČNÍ SBÍRKA PRO FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ - Výtěžek sbírky je 13.652,-- Kč.
Kasičky byly umístěny ve Stavebninách Václav Dlabač, v Zahradnictví Radonice -Jan a Alena Divišovi a v cukrárně Marcipánka.

Děkujeme každému, kdo nebyl lhostejný k osudu ohrožených dětí!
  24.4.2009
UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY

Ve čtvrtek 30. 4. a 7. 5. bude knihovna otevřena:
                       od 9:00 do 11:00 hod.
                       od 14:00 do 18:00 hod.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

  22.4.2009
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

21.4. se konalo Vítání občánků. Koncipováno bylo jako setkání generací a kromě přivítání nejmenších dětí starostou a seniory mělo za cíl posílit úctu ke starším a pocit vzájemné sounáležitosti. Za sponzorské dary děkujeme firmě AGS Sport, cukrárně Marcipánka, Čs.spořitelně, lékárně Winlek a Obci baráčnické Vinoř. Dále děkujeme škole, školce, kulturnímu centru Vincent, pěvecké skupině Upanišady, panu Robertu Rytinovi, pobočce České spořitelny a Úřadu MČ Vinoř.
Ať žije Vítání občánků 2010.
                   

  22.4.2009
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A GRAFIKY
Vernisáž výstavy proběhla 20.4.2009 od 19 hodin
v Infocentru ve Vinoři

Výstava je přístupná
po-čt od 9.00 - 11.00 hod. a od 14.00 - 16.00 hod.
 
  21.4.2009
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Záměr MČ pronajmout nebytové prostory
v domě čp. 8, Mladoboleslavská ul., Praha9-Vinoř
                                                     [
dokument]
  20.4.2009
FOTBAL VE VINOŘI

19.4. Naše fotbalové mužstvo dospělých zvítězilo v Záíběhlicích 5:0 a dostalo se na druhé místo v tabulce.
Příští utkání bude hrát 26.4. v 17.0 hodin na domácím hřišti proti prvnímu. Přijďte nás povzbudit!
  20.4.2009
MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU
19.4. se ve Vinoři konalo Mistrovství ČR smíšených družstev v badmintonu. V bouřlivé atmosféře naší tělocvičny zvítězil celek Sokola Radotín A, druhý byl celek z Dobrušky, na třetím místě pak Benátky nad Jizerou. Reportáž je možné shlédnout na ČT4 dnes, 20.4.2009, ve 23.00 hodin.
                  
  15.4.2009
VÝZVA PRO VINOŘSKOU MLÁDEŽ
Děkuji všem maminkám a pomocníkům při jarním úklidu dětského hřiště v Opočínské ulici a apeluji na naši mládež, aby také pomohla s udržením čistoty, především na dětských hřištích. Jsem kdykoliv připraven jednat se zástupci mládeže o možnostech využití jejich volného času, stejně jako o podmínkách pro udržení čistoty a ochranu před ničením a sprejováním.
f.švarc
                 
Zámecký areál Ctěnice   15.4.2009
ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

Kdo pomůže vyluštit nápis na kameni ve Ctěnickém areálu?
                  
  15.4.2009
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ

ÚTERÝ 21. 4. 2009 od 19:00 do 20:30 hod.
Vstupné 30 Kč + cena výrobku dle 90 – 150Kč
Rezervace NUTNÁ na vincent@praha-vinor.cz,
případně na tel. 286 851 181.
  14.4.2009
INFO KNIHOVNA
V úterý 21. 4. 2009 bude knihovna z provozních důvodů uzavřena.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!
  14.4.2009
FOTBAL VE VINOŘI
Ve Vinoři má fotbal bohatou tradici. Přijďte povzbudit nás i mužstvo našich dospělých.
V příloze ROZPIS UTKÁNÍ JARO 2009
                
  14.4.2009
NOC S ANDERSENEM 2009

Doplněna fotogalerie - co všechno jsme zažili během Noci s Andersenem
  8.4.2009
VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI

V budově Finančního úřadu pro Prahu 9, Drahobejlova 48, č. dveří 636, 6.patro
 je v době od 20.dubna do 20.května 2009 v úředních dnech pondělí a středa od 8 do 17 hodin vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o VYMĚŘENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2009.

  7.4.2009
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

dne 22.4.2009 od 8.00 do 11.00 hod., Bohdanečská 400, Praha 9
  6.4.2009
SETKÁNÍ SE SENÁTOREM
Rychtářce naší Obce baráčnické, tetičce J.Patrasové, přišli poblahopřát i Jeník s Mařenkou v podání tetiček Kaboňové a Polnické, stejně jako senátor T.Kladívko a starosta F.Švarc. V přátelské a bezprostřední atmosféře proběhla srdečná diskuze k politickým otázkám v oblasti mezinárodní, parlamentní, i místní problematiky. Děkujeme T.Kladívkovi za jeho čas i fundované odpovědi.
                

  6.4.2009
VINOŘSKÝ VELIKONOČNÍ JARMARK
V neděli 5. dubna proběhl na dětském hřišti Dlabačov Vinořský velikonoční jarmark                  


 
 

  6.4.2009
PŘEBOR PRAHY V TURISTICKÉM ZÁVODĚ
5. dubna v krásném prostředí rybníků V Obůrkách proběhl přebor Prahy v turistickém závodě. Úspěšně se ho zúčastnili i naši Bobři, pod vedením Šárky Lehmannové. Děkujeme účastníkům, pořadatelům i policii za skvělý průběh.
                 
  6.4.2009
NOVÉ KURZY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
Ukázková hodina dne 22. 4. 2009 od 16.30 h.
                                            informační leták

  5.4.2009
NOC S ANDERSENEM 2009
31 Andersenů a Andersenek prožilo Noc s Andersenem ve vinořské knihovně.
Měli jsme to štěstí setkat se se spisovatelkou paní Markétou Zinnerovou a ilustátorkou Petrou Jelenovou a opět jsme si zahráli noční hru, tentokrát na opomíjeném hřišti V Podskalí, došlo i na opékání buřtů.

Děkujeme všem organizátorům za pomoc a všem vinořákům za shovívavost při rušení nočního klidu Velký dík patří také Vydavatelství Lotos, které
poskytlo ceny do soutěže.

Nashledanou při Noci s Andersenem 2010.
                
  2.4.2009
PŘÍPRAVY NA NOC S ANDERSENEM VRCHOLÍ!

Zítra, nás již v 19:00 hod. navštíví spisovatelka paní Markéta Zinnerová.
Představí nám knihu "Kočka Linda, poklad rodiny."
Po besedě bude následovat autogramiáda s prodejní výstavou knih této autorky
a obrázků ilustrátorky Petry Jelenové.
Noční hra je již zcela připravena a jak to vypadá, počasí nám ji nezkazí.
Těšíme se na Vás Anderseni a Andersonky!
Markéta a Monika
 
                  
  3.4.2009
2.4.2009  proběhlo přátelské setkání radního města Varny, pana MUDr. Trosheva, se starostou Švarcem. Jednání proběhla i na Magistrátu hl.m. Prahy za účelem navázání vzájemné spolupráce. Tento rok je ve Varně rokem české kultury a při této příležitosti bude pojmenováno náměstí u Primorského parku po našem rodákovi a zakladateli zeleně v mnoha městech Bulharska, Antonu Novakovi.
                
Zámecký areál Ctěnice   2.4.2009
ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

V sobotu 4. dubna začala návštěvní sezóna celého areálu ctěnického zámku. Po dobu měsíce dubna to budou zatím jen soboty a neděle, od května bude otevřeno po celý týden. Podrobné informace naleznete na stránkách: http://www.ctenice.cz
  2.4.2009
Starosta MČ Praha-Vinoř svolává
27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 9.4.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
s tímto navrženým programem:
                                                     program
  1.4.2009
Nové SLOVO STAROSTY na duben
  1.4.2009
NÁVŠTĚVA SENÁTORA TOMÁŠE KLADÍVKA

Senátor Tomáš Kladívko přijede v pondělí, 6.4.2009 ca. ve 13.30 na Rychtu v Chaltické ulici. Jistě to bude pro každého příležitost zeptat se na vše kolem dění ve vysoké politice, všichni jste zváni.

 

 BŘEZEN 2009
  31.3.2009
TERMÍNY SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

2. dubna 2009, 2. července 2009, 1. října 2009
18,10 - 18,30 hodin ulice Mladoboleslavská
                             (parkoviště u hřbitova)
18,40 - 19,00 hodin křižovatka
                             Mladoboleslavská x Lohenická
 
  31.3.2009
NOC S ANDERSENEM - INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTEŘÍ BUDOU  S NÁMI NOCOVAT V KNIHOVNĚ
V pátek 3. 4. 2009 čeká na děti ve vinořské knihovně opět lákavý večerní a noční program (pohádky, soutěže, chatování … )
                         podrobné informace v příloze
 
28.3.2009
  27.3.2009
27.3.2009 proběhlo první neoficiální setkání starosty italského města Laveno Mombello se starostou Vinoře. Krátké setkání proběhlo v srdečné atmosféře za tlumočení Kláry Loewensteinové. Byly předány informační brožury i nastíněny možnosti spolupráce. Manželé Ielmini ukázali i svůj krásný vztah k dětem-sami jich mají sedm!
                
27.3.2009
LETECKÝ SNÍMEK VINOŘE 2009
Největší zážitek z dovolené v zahraničí...
Nejaktuálnější letecký snímek Vinoře.

                
27.3.2009
VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ  č. 98
Právě vyšlo nové číslo Vinořského zpravodaje:

                 
27.3.2009
KŘEST KNIHY PRAHA V PLAMENECH
20.3. proběhl v informačním středisku Na Rychtě křest knihy Praha v Plamenech.
Za velkého zájmu tuto knihu pokřtil místní pamětník, Karel Trost.
               
26.3.2009
JARNÍ INSPIRACE
Kreativní trh na Rychtě ve společenské místnosti
v  Chaltické ulici ve Vinoři:
v pátek   27.3.09 od 13 do 18 hodin
v sobotu 28.3.09 od   9 do 17 hodin
                
24.3.2009
KERAMICKÝ TÝDEN VE VINCENTU
V pondělí 23. 3. byl zahájen "keramický týden".

Jako první si práci s hlínou vyzkoušeli vinořští senioři. Velikonoce již klepou na dveře a tak se díky šikovnosti našich "babiček" hlína proměnila především v slepičky a zajíčky. Jediný zástupce mužského rodu p. Horák si pro změnu vytvářel erb pro výzdobu své chalupy.

Chcete si také vyzkoušet jak se dělá keramika?

Zveme dospělé zájemce dnes do VINCENTa. Začínáme v 19:00 hod.

Maminky a děti si mohou vyzkoušet svoji zručnost ve středu od 10:00 hod., v mateřském centru BUBLINA.
                  
19.3.2009
ŚACHOVÝ TURNAJ
14.3. se uskutečnil 2.ročník šachového turnaje za účasti špičky vinořských šachistů.
Na 1. místě se umístili loňský vítěz Zdeněk Meisner a "nováček" František Parkman. Na druhém místě Jan Machač, třetí Josef Řeřicha. Na 4., ještě bodovaném, místě Jopsef Rudolf (i když měl na víc). Děkujeme Ivetě Egerové a personálu restaurace "EL MACHO" za poskytnutí prostorů a občerstvení.
            Příští turnaj je naplánován na září.

18.3.2009
  
Zámecký areál Ctěnice   17.3.2009
NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC - HOTEL CTĚNICE
Pro nově otevíraný hotelový a gastronomický komplex v areálu zámku Ctěnice otevíráme následující pozice.
KUCHAŘ
SERVÍRKA/ČÍŠNÍK
DENNÍ/NOČNÍ RECEPČNÍ
POKOJSKÁ
POMOCNÁ SÍLA PRO KUCHYҨ
  16.3.2009
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dne  6.4.2009 v době od 8 do 14 hodin
oblast napájení z TS 3915, ul. Bohdanečská

16.3.2009
Veřejné zakázky:

Poptávka na dodavatele
studie využitelnosti + následné projektové stavební dokumentace na objekty: Bohdanečská 97, Vinořské náměstí 22, Mladoboleslavská 13.
Vydal: Úřad MČ Praha- Vinoř
[ dokument1, dokument2]
  16.3.2009
PRAHA V PLAMENECH
Pozvánka na prezentaci knihy PRAHA V PLAMENECH. která se uskuteční 20. března 2009 od 18,00 hodin ve společenské místnosti NA RYCHTĚ
 


  16.3.2009
PLES AČR
15.3.1939 Začala okupace naší vlasti německými vojsky. Trvala 6 let a po jejím skončení byl příslušníkům německé národnosti a tzv. "kolaborantům" zabrán majetek. V roce 1968 došlo k okupaci naší vlasti ruskými vojsky, trvala 21 let a příslušníkům ruské národnosti a "kolaborantům" nebylo zabráno nic...
Aby již k žádné podobné okupaci nedošlo, vstoupila naše republika před 10 lety do NATO.
Toto výročí vzpomenul i premiér Topolánek,
který spolu s generálporučíkem Pickem zahajovali 14. ples Armády ČR.
Na obrázku tenisoví soupeři - generálporučík Picek a F.Švarc a hlavní hvězda večera, zpěvačka Dasha.
                
  12.3.2009
GRANT KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2009 (s ukončením realizace v roce 2010)
  12.3.2009
SBĚR BIOODPADU

Jednorázové svozy kompostovatelného odpadu
(tráva, listí, plevel, ostříhané květiny, větvičky do průměru cca. 1 cm)do kontejnerů přistavených v určený den a hodinu na vybraných stanovištích:
Termíny a stanoviště
                
DEJTE ŠANCI BIOODPADU
  11.3.2009
SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2009

Seznámení seniorů se základní obsluhou PC s využíváním možností internetu, s používáním elektronické pošty a psaní textu, ale také naučit seniory používat mobilní telefon a platební kartu.
Termín konání: 25. 5. – 29. 5. 2009
(Po – Čt 9 – 12 hod., Pá 9 – 11 hod.)
Uzávěrka přihlášek:   20. 4. 2009.
  9.3.2009
Ukázka vývoje informovanosti občanů na našich stránkách. Těší nás i stejný trend v jejich návštěvnosti.

                      

  9.3.2009
NOC S ANDERSENEM
V pátek 3. 4. 2009 čeká na děti ve vinořské knihovně opět lákavý večerní a noční program (pohádky, soutěže, chatování … )
Zájemci o nocování se mohou přihlásit do 26. 3. 2009 v knihovně
přihláška ke stažení

KNIŽNÍ PŘÍRŮSTKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2009
 
  9.3.2009
NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZŮ

ANGLIČTINA - ITALŠTINA - ŠPANĚLŠTINA
 

OŠETŘOVÁNÍ ROSTLIN DOMA A NA ZAHRÁDCE
PŘEDNÁŠKA 30.3.2009 OD 18. HODIN
přednáší Jan Ettler

PLÁNOVANÉ AKCE CENTRA VINCENT, KNIHOVNY
 A MATEŘSKÉHO CENTRA  NA 1. POLOLETÍ 2009

 

  9.3.2009
NOVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

9.3. První strávníci se konečně dočkali nové školní jídelny, zatím se starým nábytkem...
                 

  9.3.2009
MSFF ANGELUS
6.-9.března 2009 Městská část Vinoř převzala spolu s Velvyslanectvím USA, Ministerstvem kultury ČR a Italským kulturním institutem záštitu nad Mezinárodním studentským filmovým festivalem ANGELUS a přehlídkou oceněných filmů. Všem hostům se u nás líbilo, stejně jako Vinoři v renomované společnosti.
                  

  9.3.2009
BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH

Termíny bohoslužeb o Velikonocích v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři - více v odkazu církve
5.3.2009
Nové - jarní - slovo starosty:  březen 2009
5.3.2009
4. Josefská zábava se koná 14. března 2009 v Hofmanově dvoře
                      
5.3.2009
Starosta MČ Praha-Vinoř svolává
26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 12.3.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
s tímto navrženým programem:
                                                          
       program

4.3.2009
 
3.3.2009
Termíny a lokality umístění kontejnerů pro svoz velkoobjemového odpadu na měsíc březen 2009.
3.3.2009
Letos již po druhé byl VINCENT – vinořské kulturní a vzdělávací centrum - vybrán správní radou nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových fondu pro realizaci počítačového kurzu pro seniory
„SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2009“
První kurz plánujeme od 25. 5. do 29.5. 2009. Podrobnosti o kurzu naleznete na webových stránkách, ve Vinořském zpravodaji a nástěnkách.
 

2.3.2009
28.2.2009 v Informačním středisku se uskutečnila výroční schůze našich zahrádkářů. Se zdravicí vystoupil i starosta Švarc, seznámil je s plánovanými akcemi kolem zahrádek a poděkoval za jejich přínos obci.
                 

  ÚNOR 2009
Zámecký areál Ctěnice 27.2.2009
Již brzy budeme moci obdivovat další náš nádherný objekt - hotel a restauraci ve Ctěnickém zámku.
                 
27.2.2009
Doplnění fotografií  k úspěšné kolaudaci školy:
                       1. žák v nové MŠ
                 

26.2.2009
08.11.2007 byla započata stěžejní akce našeho volebního období - přístavba ZŠ a MŠ, v celkovém rozsahu ca. 85 milionů. Dnes, po 14 měsících, úspěšně proběhla kolaudace stavby. Okamžitě po zimních prázdninách, tj. 9.3., se naši žáci konečně dočkají důstojné jídelny. Poté začne postupné stěhování tříd družiny, dílen a učeben I.stupně. Je škoda, že se nám zatím nedaří získat potřebné finance na odpovídající vybavení nové ZŠ i MŠ.

V květnu bychom chtěli zkolaudovat i veškeré terénní úpravy, včetně nového oplocené areálu.

Děkuji zde panu primátorovi, radním, Odboru městského investora, firmě EUCON, projektantovi i dozoru, včetně zástupců úřadu a školy.
                 

25.2.2009
Je třeba si připomenout toto smutné datum našich dějin,
roku 1948. Vlády se ujala komunistická strana a skončila doba svobody a demokracie. Názoroví odpůrci byli zavíráni, majetek živnostníků, podnikatelů, sedláků a církví zabírán a hranice pro vycestování uzavřeny. Protesty proti tomu byly silou potlačeny v roce 1968, kdy na pozvání komunistické strany obsadila naší republiku vojska Varšavské smlouvy, která u nás byla na podporu komunistického režimu dlouhých 21 let.... Demokracie byla opět nastolena až v roce 1989.

Pro připomenutí zločinů a bezpráví tehdejší doby a na počest obětí, jsme se rozhodli na našich stránkách zveřejnit některé dokumenty a historická fakta.
 
25.2.2009
Pro účely zmapování novodobé historie Vinoře byla 23.2.2009 jmenována Komise pro mezinárodní spolupráci a novodobé dějiny a orální historii Vinoře, v čele s promoanou historičkou,
Klárou Loewensteinovou.

Jakékoliv údaje o Vinoři, historické fotografie nebo vzpomínky, rádi zadokumentujeme.
Kontaktní telefon: 724 909 585.
 


24.2.2009
UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Ve dnech 2. 3. – 6. 3.2009 bude z důvodu jarních prázdnin omezen provoz VINCENTa a knihovny.

V tomto týdnu nebudou probíhat kurzy jazykové, keramiky a Yamaha Class.

Mateřské centrum bude po celý týden uzavřeno.

Knihovna bude otevřena pouze v úterý 3. 3. 2009 od 14:00 do 18:00 hod.
Ve čtvrtek 5. 3. bude knihovna uzavřena.


DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!
                                              soubor pro tisk

24.2.2009
24. 2. 2009  NAVŠTÍVILI MASOPUST V BUBLINĚ
I KŘEMÍLEK S VOCHOMŮRKOU.
TI POMOHLI DĚTEM ODFOUKNOUT PANÍ ZIMU A ZAVOLAT JARO. SPOLEČNĚ S DĚTMI ZASADILI SEMÍNKA ŘEŘICHY A K DOBRÉMU RŮSTU SEMÍNKŮM VŠICHNI ZAZPÍVALI. NA ZÁVĚR BUBLINU NAVŠTÍVILO DIVADLO KOCÁBKA S PŘEDSTAVENÍM ĎULÍK A KOLÁČ.
                 

24.2.2009
Autobusová zastávka v Klenovské ulici je stavěna ve spolupráci s Přezleticemi a bude sloužit především školním dětem.
                 
23.2.2009
Záměr prodeje pozemků obálkovou metodou
23.2.2009
21.2. se konal fotbalový halový turnaj mladších a starších přípravek, ročníky 2002-2003 a 1998-1999. Celkem se účastnilo 9 mužstev, kvůli počasí se omluvila družstva ze Schulzendorfu. Mezi mladšími jsme skončili 4., mezi staršími 3. Ceny předával čestný občan Vinoře a dlouholetý reprezentant, Jirka Čadek.
            ¨    
19.2.2009
Zveme Vás a Vaše děti na fotbalový halový turnaj 21.2.do školní tělocvičny.
                  
19.2.2009
19.2. Městská část Praha-Vinoř poukazuje panu MUDr. M. Mackovi, resp. občanskému sdružení Memorandum, finanční dar ve výši 1.000,--Kč za jeho přínos ve věci výuky slušného chování politiků.
 
17.2.2009
17.2. Je 8.00 hod., vyučování začíná. Už příští týden bychom měli kolaudovat přístavbu jídelny a nových tříd družiny a základní školy. V nové jídelně bychom rádi realizovali i Vítání občánků.
                 
17.2.2009
Učitelskému sboru se ve Vinoři daří... Nedlouho po narození Ondřeje Bouše přišla na svět i Nellinka Palkovská. Gratulujeme.
                 
16.2.2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Lohenická čp. 463, 464, 465, 466 -  dne 3.3.2009
v době od 9.00 do 17.00 hodin.
16.2.2009
14.2. bylo výroční sedění 16. župy baráčnické za přítomnosti rychtáře 16. župy, okolních rychtářů, zástupce Veleobce a starostů Vodochod, Líbeznic a Vinoře. V hojném počtu se zúčastnili i zástupci naší Obce baráčnické. Zcela jistě poprvé v dějinách baráčníků byl realizován hovorový most mezi Líbeznicemi a nemocnicí v Mladé Boleslavi, kde se po operaci zotavuje naše rychtářka J.Patrasová. Určitě tím byla překvapena a potěšena.
                 
16.2.2009
14.2. se konal i tradiční pingpongový turnaj Marcipánka Cup. V souboji generací zvítězil sport, nezranil se nikdo. Ceny i občerstvení výborné, podrobnější údaje včetně fotodokumentace budou brzy doplněny.
                 
16.2.2009
14.2. se konala výroční schůze Rybářského spolku Vinoř. Jako host vystoupil starosta F.Švarc s poděkováním za skvělou péči o naše rybníky, poděkovat připluly i labutě...
                 

11.2.2009
     
11.2.2009
8.2. Na Obecní ples navázal Dětský karneval Opět zaplněný sál mohl obdivovat nádherné masky a výkony dětí. Je zde zapotřebí poděkovat všem obětavým pořadatelům, Kulturní a školské komisi, podnikatelům, kteří přispěli na obě akce a našim zvoníkům, kteří rychle přispěchali na pomoc při stavění stolů.
               
11.2.2009
7.2. se konal 17. Obecní ples. Zaplněný sál se výborně bavil, skvělé bylo občerstvení, předtančení i losování tomboly. První, starostovskou cenu, 10-kg šunku Bohemia, vyhrál starosta.
Pro rozptýlení veškerých pochyb o regulérnosti tomboly ji hned nechal naporcovat a roznést ke všem stolům...
               
10.2.2009
9.2. Po protančeném Obecním plesu 7.2. a Dětském karnevalu 8.2. se v klubu seniorů konala 9.2. masopustní slavnost v maskách. Obdivuhodnou výdrž a kreativitu našich dříve narozených je možné jenom závidět...
                
5.2.2009
25. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha Vinoř se koná dne 12.2.2009 v 18.00 hodin 

5.2.2009
Připomínáme nejbližší společenské akce ve Vinoři:
 • 17. Obecní společenský ples
  se koná 7.2.2009
  v sále místní sokolovny, v Klenovské ulici. Lístky je možno zakoupit v knihkupectví v Mladoboleslavské ulici.
   
 • 8.2.2009 se  koná tradiční Dětský karneval,
   
  v sále místní sokolovny, v Klenovské ulici
5.2.2009
Prý někdy jako chybějící kvalifikace stačí zápis na studia...


Našim prvňáčkům se bude v NOVÉ škole jistě líbit, budou se jim totiž věnovat nejlepší, hodné a tolerantní paní učitelky.
                     
5.2.2009
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytnutých informacích za rok 2008 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha – Vinoř
4.2.2009
Nové slovo starosty - ÚNOR 2009

3.2.2009
Probíhající revitalizace jezírka ve Vinořském parku.
Po odstranění ca. 2 metrů bahna a zpevnění hráze a břehů jezírka i ostrůvku se nám představí nádherný kousek naší přírody v plné kráse.
                 
2.2.2009
MC Bublina vás všechny srdečně zve na seminář pro rodiče v rámci Národního týdne manželství
"MŮŽE MÍT MANŽELSTVÍ VLIV NA VÝVOJ DÍTĚTE, JEHO POCIT ŠTĚSTÍ? NENÍ TO UŽ PŘEŽITÁ INSTITUCE?"
10. 2. 2009 od 10:00 hod.
v MC BUBLINA, Opočínská 364, Praha 9

 LEDEN 2009
29.1.2009
Ničení informačních vývěsek
, stejně jako jiný vandalizmus neprospívá nikomu a ničemu. Jenom nás stojí spoustu peněz, které bychom mohli použít na lavičky, hřiště nebo další altán pro mládež.
                       
28.1.2009
Jak pokračuje přístavba ZŠ a MŠ Vinoř?

Předpokládané dokončení jaro 2009.
Vedle financí na dokončení stavby vyvstal další problém financí - na vybavení školy a školky, včetně kompletních terénních úprav a oplocení.
K tomu celosvětová finanční krize, nutnost šetření a zmrazení nájmů z nebytových prostor našim podnikatelům.
Výsledek může být jediný - úspěšně dokončíme.
                     
 
28.1.2009

Upozornění:

Poslední dobou se rozšířily krádeže, při kterých je z kolem jedoucího auta vytržena taška nebo kabelka. Apeluji zde proto na zvýšenou pozornost a všímavost, stejně jako na okamžité nahlášení takového činu, i kdyby škoda byla zanedbatelná.
Tel.č. na místního policistu je 720 513 754,
popř. linka 156 nebo na starostu 721 941 621.
21.1.2009
Přednostně pro redakci regionů MFDnes
:
Stávající školní jídelna (buňky) bude snad již brzy nahrazena novou. Součástí přístavby jsou nové třídy, specializované učebny, třídy družiny, mateřské školky a jídelna. Přístavbou nevzniknou žádné bytové jednotky, ani zázemí pro cukráře a řezníka, jak bylo v tomto deníku mylně uvedeno.
                 
20.1.2009
Zveme Vás všechny na 17. Obecní společenský ples, který se bude konat 7.2.2009 v sále místní sokolovny, v Klenovské ulici.
Lístky je možno zakoupit v knihkupectví v Mladoboleslavské ulici.
 
20.1.2009
8.2.2009 se bude konat tradiční Dětský karneval,
 
v sále místní sokolovny, v Klenovské ulici.


 
19.1.2009
Nabídky posledních míst v jazykových kurzech

podrobnosti v souboru

19.1.2009
Od ledna letošního roku má knihovna MČ Praha-Vinoř novou knihovnicí paní Moniku Lichtenbergovou.
Více informací a také novou otevírací dobu knihovny, která by měla  vyjít vstříc déle pracujícím čtenářům,
naleznete v odkaze knihovna.
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY OD 13. 1. 2009:
ÚTERÝ    14:00 - 18:00 HOD.
ČTVRTEK  9:00 - 11:00 HOD. a  14:00 - 20:00 HOD.
 
19.1.2009
17.1. se konalo výroční sedění naší Obce baráčnické. Děkujeme pěveckému sdružení UPANIŠADY a panu Vorlíčkovi za hudební vystoupení, stejně jako všem baráčníkům z Vinoře i okolních žup za účast.
               
Partnerské město Schulzendorf 19.1.2009
16.1. večer proběhlo v našem přátelském městě Schulzendorf přivítání nového roku. Před vedením kraje Dahme-Spreewald, starosty, zastupiteli a četným publikem, rekapituloval F.Švarc uplynulý rok a ocenil přínos této spolupráce.
               
19.1.2009
Doplnění fotografií
z mezinárodního halového turnaje v kopané v německém Schulzendorfu
 
16.1.2009
Prohlášení:
16.ledna, před 40 lety, se upálil student Jan Palach. Na pozvání komunistické strany Československa tehdy obsadila vojska Varšavské smlouvy naši vlast. Následovalo krutých 20 let perzekucí, nesvobody a normalizace komunistickou stranou a doba hlubokého temna našich dějin. Na statečný protest Jana Palacha a vinu komunistické strany, bychom neměli nikdy zapomenout.
Partnerské město Schulzendorf 13.1.2009
10.1. na mezinárodním halovém turnaji v kopané německém Schulzendorfu obsadilo naše perspektivní mužstvo s věkovým průměrem ca. 40 let výborné čtvrté místo ze sedmi účastníků.
               
13.1.2009
          
NABÍZÍ NA 2. POLOLETÍ 2009
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA: 
ROBÁTKA

kurz rozvoje hudebních předpokladů pro děti od 4 do 18 měsíců,
každé pondělí od 9:00 hod. v MC Bublina, a
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ
kurz pro děti od 18 měsíců do 4 let
každé pondělí od 16:00 hod. v MC Bublina
                                                    dokument
12.1.2009
Divadelní spolek při KC Vincent  hledá OCHOTNÍČKY:

Těšíme se na děti (7-18let), které by si rády zahrály maňáskové divadlo v mateřských školkách i při jiných kulturních příležitostech
ZÁPIS
KDY: ve středu 21.1.2009 v 16.00 hodin
KDE: ve vinořském kulturním a vzdělávacím centru
        VINCENT, Opočínská 364 - 1.patro
9.1.2009
24. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Vinoř se koná 15.1.2009 v 18.00hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici.
9.1.2009
ORDINACE PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Petra SLÁMOVÁ, tel. 286 851 134
Změna ordinačních hodin od 12.1.2009 

Informační dokument  
úterý: odběry 7,00-9,00
čtvrtek: zrušena dopolední ordinace
čtvrtek: 13,00 – 15,30 nemocní
            15,30 – 18,30 poradna
 
8.1.2009
PLÁNOVANÉ AKCE VINOŘSKÉHO KULTURNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NA  1. POLOLETÍ ROKU 2009
(mimo standardní program)
                                                                      soubor pro tisk

8.1.2009
Konečně můžeme ukázat, že my, Vinořáci, jsme rození krasobruslaři a hokejisti. A to je jen ukázka jednoho z našich rybníků!
                  
                                  foto Petr Lichtenberg
5.1.2009
NOVĚ - NABÍDKA VINCENTA:
5.1.2009
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY OD 13. 1. 2009

ÚTERÝ    14:00 - 18:00 HOD.
ČTVRTEK  9:00 - 11:00 HOD. a  14:00 - 20:00 HOD.
 
2.1.2009
Nové slovo starosty - LEDEN 2009


"...  Ještě jednou nám všem na závěr  hodně sil
a štěstí v boji s finanční krizí, hodně optimizmu
- a vzhůru na rok 2009."
f.s.
2.1.2009
Právě vyšlo nové číslo Vinořského zpravodaje:
Vinořský zpravodaj  č. 97
[ 5 069kB]