7.2.2011
JIŽ DNES 7. 2. 2011 v 16,30 hod. v Muzeu hl. m . Prahy !!!
Zveme vás na přednášku z cyklu Pražské usedlosti - téma Zámek Vinoř, kterou pořádá včetně obrazové prezentace paní Mgr. Jaroslava Náprstková. Přednáška se koná v Muzeu hl.m. Prahy a začátek je v 16.30.


  7.2.2011
Tři králové ve Vinoři
Zhodnocení tříkrálové sbírky ve Vinoři


  1.2.2011
SLOVO STAROSTY - ÚNOR 2011

100 dní hájení zastupitelů je u konce a pomalu se dostáváme do každodenního, všedního, pracovního rytmu. A je třeba si uvědomit , že tento rok na nás čeká opravdu spoustu práce ....


  1.2.2011
ADRA sbírá lékárničky pro ITIBO v Keni  - PRODLOUŽENO

Stavebniny Václav Dlabač, ve všední dny od 9 do 16 hodin do 31.3.2011
Pro veliký zájem je akce Městské části a stavebnin Dlabač "Sběr starých lékárniček - Na pomoc Africe", kterou pořádá sdružení ADRA, prodloužena do konce března 2011.
Děkujeme všem dárcům i firmě Dlabač za perfektní organizaci celé akce.


  1.2.2011
VINTAL 2011
Vinořský talent VINTAL 2011 - amatérská umělecká soutěž pro děti i dospělé, přihlášky do soutěže zasílejte do 28. 2. 2011. Prezentace v oborech: hudba, tanec, zpěv, recitál.


  1.2.2011
25.-26.1.2011 proběhl zápis do prvních tříd ZŠ Praha - Vinoř
s tradičním přivítáním od žáků pověstné 3.B a psa Jonatána. Mach a Šebestová nakonec zapsali 88 dětí, 16 rodičů chce žádat o odklad, dalších 7 zatím neví. Minimální počet budoucích prvňáčků by tedy měl být 65-70. Budou otevřeny tři první třídy s naplněností kolem 23 dětí.  1.2.2011
27.1. Výroční sedění našich baráčníků

Perfektní kulturní vložku obstarala Rada mladých v čele s dětským starostou Veronikou Kocourovou a multiinstrumentalista a jubilant, pan Vorlíček.  Hold našim baráčníkům přijeli vzdát i baráčníci z 1. a 16. Župy, stejně jako z okolních Obcí.


  31.1.2011
POZVÁNKA NA VALENTÝNSKÉ ODPOLEDNE VE VINOŘI

14. února od 15.00 do 18.00 hodin na dětském hřišti Dlabačov. Občerstvení, lampiony štěstí, trampolíny pro děti, boxer automat pro dospělé, průběžná soutěž v pojídání suchých rohlíků.


  28.1.2011
VÝTVARNÉ STŘEDY ÚNOR A BŘEZEN 2011


  28.1.2011
Zámecký areál Ctěnice - nabídka zaměstnání v zámecké restauraci


  27.1.2011
Informace pro občany - úřední hodiny v době zasedání zastupitelstva
:
Čtvrtek 27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 26.5., 23.6. 2011
zasedání zastupitelstva – úřední hodiny Úřadu MČ do 18.00 hod.


  25.1.2011
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Blíží se sčítání lidu, domů a bytů 2011, které organizuje Český statistický úřad.
Bližší informace naleznete na webových stránkách sčítání lidu www.scitani.cz .


  24.1.2011
24.1. Blíží se zápis dětí do mateřské školky!
Naše děti a školka již na Vás čekají. (1955, farní dvůr)


  24.1.2011
18.1.2011 Oslavy kulatých 80. narozenin našeho kronikáře,  Ing. Františka Filipa v informačním středisku.
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a sil do další práce pro Vinoř. K oslavě se připojil i pantatínek Drahoš Horák, který slavil svátek. I jemu hodně zdraví do dalších let.


  24.1.2011
22.1. Vydařené představení Mrazík
našeho dětského divadla Housle na stromě mělo veliký ohlas u téměř zaplněné sokolovny. Děkujeme účinkujícím, divadlu i návštěvníkům.


  23.1.2011
Velikonoční zájezd do Itálie 22. -25. dubna 2011
- Turín, Laveno Mombello, Milán


  23.1.2011
VINTAL 2011
Vinořský talent VINTAL 2011 - amatérská umělecká soutěž pro děti i dospělé, přihlášky do soutěže zasílejte do 28. 2. 2011. Prezentace v oborech: hudba, tanec, zpěv, recitál.


  12.1.2011
Komise pro mezinárodní spolupráci a orální dějiny zahajuje nábor na
letní mezinárodní příměstský tábor ve Vinoři "Na dvoře Rudolfa II." pro děti ve věku 8-13 let, který se bude konat 10. - 16.7. 2011.
Přihlášky a dotazy zasílejte Kláře Lowensteinové na mail: klaralowenstein@yahoo.it
Prezentace - podrobné informace o akci.


  11.1.2011
JAZYKOVÉ KURZY VE VINCENTU ÚNOR- ČERVEN 2011
JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY, ITALŠTINY A NĚMČINY
OD 1. ÚNORA 2011 DO 30. ČERVNA 2011 VE VINCENTU
Nově otevíráme kurzy italštiny pro začátečníky a angličtiny pro studenty maturitních ročníků, kde budou mít možnost přípravy na maturitu z angličtiny.
Více informací na letáčku v příloze. Přihlášky na kurzy.


  11.1.2011
Nabízím Vám zajímavý workshop SCRAPBOOK (fotoalbum)
22.2.2011 od 18:00 ve VINCENTu, Cena 350,-Kč.
Délka worshopu pro dospělé 150min., přineste si asi 10 fotografií.
Hlaste se prosím u pí,Lichtenbergové na e-mail:knihovna@praha-vinor.cz  3.1.2011
ZAPOJTE SE S NÁMI DO SBÍRKY: ADRA sbírá lékárničky pro ITIBO v Keni

MČ Praha - Vinoř spolu se stavebninami Václav Dlabač pořádá sběr starých autolékárniček na podporu rozvojových zemí.
Pomozte i Vy a při pořízení nové autolékárničky odevzdejte tu starou do 24.1.2011 ve sběrném místě – Stavebniny Václav Dlabač, na konci Mladoboleslavské, směr Podolanka. Ty budou potom hromadně předány k expedici do ADRA Praha 5. O výsledku akce budeme informovat.

Sběrné místo ve Vinoři: Jiřina Dlabačová, Stavebniny Václav Dlabač,
Mladoboleslavská 668, 190 17 Praha 9 - Vinoř SM : 602 293 756,
www.dlabac.cz
ve všední dny od 9 do 16 hodin


Pokračování ►►►