Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Cesta na úřad 

Formuláře Ministerstva spravedlnosti


Formuláře Českého úřadu zeměměřického a katastrálního


Formuláře Ministerstva průmyslu a obchodu


Formuláře Ministerstva vnitra
a Policie ČR

 

Dokumenty ke stažení

Směrnice starosty č. 2/11 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MČ Praha Vinoř.
(PLATNOST OD 1.11.2011)
Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 1. 1. 2007
Kauce - jistina při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru nebo pozemku v MČ Praha - Vinoř, Směrnice starosty č. 07/09
Informace k vyplnění žádosti nebo oznámení:
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les
Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř
Program rozvoje let 2007 – 2011
Novela živnostenského zákona:
Identifikační čísla provozoven

Dnem 1.7.2010 nabude účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 
Cesta na úřad
   

http://www.postsignum.cz/

Provozovatelem portálu ePUSA je Ministerstvo vnitra ČR. ePUSA spolupracuje s projektem Czech POINT.

CzechPOINT
Úřad MČ Praha-Vinoř
ul. Bohdanečská 97, 190 17   Praha-Vinoř

       
Portál Justice.cz
Obchodní rejstřík
Portál veřejné správy České republiky
       
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ
Portál Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Databáze dokumentů
ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ
A KATASTRÁLNÍ
       
PRAHA A JEJÍ MČ
DATA ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU http://www.praha.czso.
Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

 
E-podatelna
Úřední deska 
Info dle zákona 106/1999 Sb.
Životní situace
Czech POINT
Místně příslušný úřad Praha 19
Kontakty Úřadu MČ
Důležitá telefonní čísla regionu
Mapa MČ a uliční plán
Veřejný internet v knihovně
Nakládání s odpady
 
 
Pro případnou jednoduchou komunikaci s naším úřadem můžete využít následující formulář (Nenahrazuje elektronickou podatelnu!):