Informace pro občany MČ Praha - Vinoř

Úvod > Informace pro občany MČ Praha-Vinoř > Doprava 
 
Dopravní obslužnost v MČ Praha-Vinoř
   
   

Reakce ROPIDU na podněty pro zlepšení MHD v MČ Praha – Vinoř
Koncem minulého roku byla naše městská část oslovena se žádostí o zaslání připomínek k provozu linek Pražské integrované dopravy (PID) s tím, že připomínky budou vyhodnoceny a případně zohledněny v rámci připravovaných celosíťových změn v provozu linek PID v roce 2016.
Městská část následně vyzvala také občany, aby se k tématu vyjádřili, a soubor podnětů pak odeslala ještě na konci roku 2015 na Ropid.
Reakci Ropidu z 13.6.2016 najdete zde v příloze.


Nová vlaková linka S34 do Čakovic od 1.10.2013

Dne 1. října 2013 vyjela ve zkušebním provozu nová železniční linka S34 v trase Praha Masarykovo nádraží – Praha-Vysočany – Praha-Satalice – Praha-Kbely – Praha-Čakovice.

Nová vlaková linka umožní cestujícím z Čakovic, Kbel a Satalic nečekaně rychlé spojení do centra Prahy bez nutnosti přestupu. Ze Satalic na Masarykovo nádraží se tak cestující dostanou za pouhých 15 minut, ze Kbel za 18 minut a z Čakovic za 21 minut.

Vlaky nové linky budou v provozu v pracovní dny ve směru do centra od 5:20 do 19:20, ve směru z centra od 6:20 do 20:20 a budou odjíždět z Čakovic i z Masarykova nádraží vždy každou 20. minutu. Interval vlaků bude 60 minut a spoje budou vedeny ve vzájemné koordinaci s vlaky linky S3 tak, aby bylo zajištěno spojení ze severovýchodní části do centra města každých 30 minut.

Ve vlacích linky S34 bude platit Tarif Pražské integrované dopravy (jízdenky pro jednotlivou jízdu i předplatní jízdenky pro území Prahy). Jízdenky pro jednotlivou jízdu je nutné stejně jako u ostatních vlaků PID nutné označit v označovači na nástupišti, pokud již není označena s předchozího dopravního prostředku. V rámci usnadnění přepravní kontroly je nástup do vlaku pouze předními dveřmi.


INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pražské integrované dopravy:

UŽITEČNÉ ODKAZY na Pražskou integrovanou dopravu:


Změny autobusových linek Praha 19 + Satalice + Vinoř
ke dni 1.9.2012

Linka 185 je vedena i ve směru do centra přes terminál Letňany, v úseku Letňany – Palmovka je v provozu jen ve špičkách pracovního dne (v tomto úseku nabízí dostatečnou kapacitu linka 140). I přes určité omezení spojů na lince 185 dochází díky lepší koordinaci s linkou 302 ke zkrácení intervalů v úseku Kbely – Letňany.

S ohledem na nízké využití linky 186 v úseku Satalice – Kbely je tato linka zkrácena do trasy Hloubětínská – Satalice, což zároveň nabízí rychlejší spojení do centra s přestupem na metro B v Hloubětíně. Úsek Nádraží Holešovice – Letňany – Bakovská je zajištěn novou linkou 201, spojení Černý Most – Satalice – Kbely – Avia Letňany zajišťuje prodloužená linka 202 v odpovídajících provozních parametrech. Pro spojení ze Satalic k metru C je možno využít stávající rychlé spojení linkou 269 do Letňan nebo vlaky S3 na Hlavní nádraží.

Autobusy - změny jednotlivých linek:

185 V úseku Palmovka – Letňany jede jen ve špičkách pracovních dnů, koordinace jízdního řádu s linkou 302.
186 Linka je zkrácena a odkloněna do nové trasy Hloubětínská – Hloubětín – Lehovec – Satalická obora, prodloužení intervalů celotýdenně (ve zrušených úsecích nahrazena linkami 201 a 202).

201 Nová linka
(Nádraží Holešovice – Madlina – Střížkov – Letňany – Tupolevova – Bakovská). V provozu celodenně, celotýdenně.

202 Ve směru od Ďáblic odkloněna ze zastávky OC Čakovice přes Staré Letňany, Kbely, Satalice a Rajskou zahradu na Černý Most, zkrácení intervalů celotýdenně.

259 Prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů (koordinace s linkou 375).
269 Beze změny (Nádraží Uhříněves – OC Čakovice).

Soubory ke stažení:
Informační zpravodaj PID 15/2012
Autobusové linky sever Kbely a Satalice

Denní linky PID Praha a okolí
Denní provoz kolejové doprava - tramvaje
Metrobusy PID ke dni 1.9.2012


DOPRAVA v MČ Praha - Vínoř

Autobusové linky Praha
Linka 202 Poliklinika Mazurská-Vinoř
Linka 259 Českomoravská-Vinoř
Linka 280 Českomoravská-Vinoř
Linka 302 Českomoravská-Přezletice
Linka 354 Českomoravská-Podolanka
Linka 375 Českomoravská-Brandýs nL-StBol
Linka 386 Černý Most-Přezletice
Linka 513 Sídliště Lhotka-Vinoř
Linka 603 Nádraží Libeň-Brandýs nL-StBol

 Nejbližší zastávka metra:  Praha Letňany (trasa C)

Důležitá telefonní čísla:  
ABA havarijní služba 1240
   
Dopravní podnik hl. m. Prahy 296 191 111
Informace o provozu MHD 222 646 350, 222 623 777
Informace o dopravním spojení 12999
   
České dráhy  
- informace o cenách mezinárodních jízdenek a rezervací 224 217 040
- prodej mezinárodních lůžek, lehátek a místenek 224 615 298
- skupinová přeprava 224 217 091
   
Jízdní řády ČD 221 111 122
Jízdní řády ČSAD 900 144 444
Stav silnic 14126
Zelená vlna ČRo 224 242 004
   
Autobusová a železniční doprava informace 900 119 041, 900 149 044
Česká správa letišť 220 111 111
- informační služba 220 113 321