Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Důležité informace pro občany


 

Důležité informace pro občany
   
Důležité informace z Úřadu MČ Praha-Vinoř
2.8.2017 Termínový kalendář ODVOZ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ (VOK) 2. pololetí 2017
   
2.8.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.8.2017 v době 8,00 - 15,00, Ctěnice
26.7.2017

ORDINACE PRO DĚTI A DOROST  MUDr Petra Slámová
dovolená 31. 7.  - 25. 8. 2017

   
20.6.2017 Ordinace PLDD MUDr. Ivana Řandová:
V době prázdnin tj. od 3.7.2017 do 31.8. 2017 včetně bude zkrácená ordinační doba v pondělí do 16 h. V ostatních dnech ordinační hodiny bez změny.
   
3.7.2017 Žňové práce 2017
Vážení spoluobčané,

přibližně 15. července 2017 začnou v naší městské části a jejím okolí žňové práce.
S ohledem na charakter těchto prací je možná zvýšená koncentrace prachu v ovzduší. Laskavě proto žádáme všechny občany, kteří žijí v blízkosti zemědělských ploch, aby po dobu žní nenechávali bez dozoru otevřená okna.

Po dobu žní se budete na silnicích potkávat se zvýšeným množstvím zemědělských dopravních prostředků. Žádáme Vás proto o zvýšenou pozornost a trpělivost.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné a příjemné léto.
Vin agro s.r.o.
   
15.6.2017 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ÚMČ PRAHA - VINOŘ 10.7.2017 - 1.9.2017
Pondělí - čtvrtek 7,30 - 16,00
Pátek 7,30 - 11,00
   
9.6.2017 OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2017
14.7.2017 v pátek od 16 do 18:30 hod.
25.7.2017 v úterý od 16 do 18:30 hod.
08.8.2017 v úterý od 16 do 18:30 hod.
15.8.2017 v úterý od 16 do 18:30 hod.
29.8.2017 v úterý od 16 do 18:30 hod.
Výpůjční doba je o prázdninách prodloužena na 2 měsíce.
S přáním krásného léta, knihovnice Monika Lichtenbergová
   
25.5.2017 Pečovatelská služba Jenštejn nabízí své služby v místě pobytu klienta
   
16.5.2017 Informace pro podnikatele, kteří začínají se svou podnikatelskou činností o jejich povinnostech, které plynou ze zákona o odpadech.
Portál životního prostředí HMP: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/index.html
19.4.2017 Termínový kalendář ODVOZU BIOODPADU na rok 2017
 
19.4.2017

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s. - termíny přistavení
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti prodejny NORMA, Mladoboleslavská 551.  

   
18.4.2017 Program Čistá energie Praha 2017

Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1.9.2016 a 30.9.2017.
Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 2. 5. – 29. 9. 2017. Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách http://portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu
 
1.3.2017 Nabídka na provozování Hobby prodejny,
Ze zdravotních důvodů bude Hobby prodejna Mladoboleslavská 13 v dubnu uzavřena. Nikdo nechceme, aby zanikla a proto se hledá možný majitel. Předám celou firmu a know-how. Veškeré kontakty na dodavatele a vše co je třeba novému majiteli. Nový eshop a doménu nechám zdarma. Info. na hhorakova@seznam.cz.
   
12.3.2017 Č. j. SVS/2017/029979-G, NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky.
17.1.2017
PTAČÍ CHŘIPKA

INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Informace pro drobnochovatele
Kontrola biologické bezpečnosti v chovu hospodářských zvířat

informace na webu Státní veterinární správy:
http://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/
   
15.1.2017 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb,
přijmeme zaměstnance na pracovní pozici: pracovník v sociálních
službách – pečovatel. Bližší informace (pondělí-pátek) na tel. čísle: 736 754 009
   
22.12.2016 Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Výskyt ptačí chřipky v Evropě - informace pro drobnochovatele
   
24.11.2016 Sběr použitých rostlinných olejů a tuků od občanů na území hl. m. Prahy
Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Použitý olej budou moci občané odevzdávat na všech sběrných dvorech. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových obalech nejlépe v PET lahvích.

Článek na portálu HMP - životního prostředí: http://portalzp.praha.eu/
 
4.11.2016 Škola Praha – výuka českého jazyka, nabízí kurzy a semináře:
1. Příprava k přijímacím zkouškám na střední školy
2. Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia
3. Čeština pro Čechy
www.skola-praha.webnode.cz
   
23.8.2016  První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma_Praha.
   
27.6.2016 Reakce na podněty pro zlepšení MHD v MČ Praha – Vinoř
Koncem minulého roku byla naše městská část oslovena se žádostí o zaslání připomínek k provozu linek Pražské integrované dopravy (PID) s tím, že připomínky budou vyhodnoceny a případně zohledněny v rámci připravovaných celosíťových změn v provozu linek PID v roce 2016.
Městská část následně vyzvala také občany, aby se k tématu vyjádřili, a soubor podnětů pak odeslala ještě na konci roku 2015 na Ropid.
Reakci Ropidu z 13.6.2016 najdete zde v příloze.
   
6.5.2016 Tisková zpráva Ropid:
Od pondělí z Prahy do Brandýsa nad Labem bezbariérově
   
20.4.2016 Mapový portál Praha - Vinoř
Ve spolupráci s IPR Praha jsme pro vás připravili mapový portál Praha - Vinoř, kde naleznete:
- základní orientační mapa
- výměry veřejných zelených ploch
- klasifikace vlastníků pozemků a budov
- majetek hl.m. Prahy (a svěřené správy MČ)
- dětská hřiště a sportoviště
- cyklostezky
- ochrana přírody a krajiny
- zobrazení kulturních památek
- pěší síť (chodníky)
- turistické trasy a naučné stezky
- školní zařízení
- linky a zastávky MHD
- platný územní plán
- lokalizace územních rozhodnutí
- změny územního plánu
   
22.3.2016 Informace - sběr nebezpečných odpadů
Možnost odevzdávání teploměrů a injekčních stříkaček.
Teploměry je možné odevzdat při mobilním sběru nebezpečných odpadů, na sběrných dvorech města a shromažďovacích místech nebezpečných odpadů. Injekční stříkačky není možné odevzdat v rámci systému města, dle stanoviska Státního zdravotního ústavu mohou občané odevzdat injekční stříkačky pouze ošetřujícímu lékaři viz http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/problematika-nakladani-s-ostrymi-predmety-a-s-pouzitymi
Lékárny nejsou k převzetí injekčních stříkaček a teploměrů oprávněny.
Informace ke sběru nebezpečných a dalších odpadů jsou uvedeny na stránkách hl. m. Prahy: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/index.html
   
5.1.2016 INFORMACE PRO OBČANY ČR - DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ROCE 2016:
Informace pro občany České republiky - důležité změny v roce 2016.pdf
Změny v ukládání zásilek a výzev v sídle ohlašovny adresy TP.pdf
Informace o zprostredkovani_kontaktu.pdf
Změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech.pdf
   
2.7.2015 Projekt k probíhající stavbě pod označením: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa č.0011 - sběrná, rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ul.Mladoboleslavské je k nahlédnutí k dispozici v úředních hodinách na úřadu naší městské části.
Stavební povolení bylo zveřejněno na úřední desce od 6.3. do 24.3.2014
   
13.6.2015 Informace - sběrné místo nebezpečných odpadů.
Od 1. 6. je na adrese K Cihelně v provozu sběrné místo nebezpečných odpadů pro občany hl. m. Prahy.

Provozovatel: IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a.s.; adresa: K Cihelně 420, Praha 9 – Satalice, kontakt: 736 661 560; provozní doba: Po - Pá 8:30 - 18:00 hod., 8:30 - 17:00 hod. v zimním období, So 8:30 - 15:00 hod.
  Umístěno: Odpady
21.11.2014 Ukončení provozu sběrného místa NO a injekčních stříkaček
31.12.2014 bude ukončen provoz stabilního sběrného místa nebezpečných odpadů a místa pro sběr injekčních stříkaček v ulici Poděbradská č. 36 na Praze 9.
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/index.html
   
13.8.2014 Městská policie hl. m. Prahy PŘÍJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
http://www.mppraha.cz/nabor
   
1.8.2014 Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy
Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

Tyto informace jsou umístěny rovněž na stránkách hl. města Prahy:
http://envis.praha-mesto.cz/
http://portalzp.praha.eu/
  Umístěno:  Nakládání s odpady
 
26.4.2014 25.04. Našlo se kolo, pokud si ho majitel pozná a doloží vlastnictví (účet, fotografie,...), může si ho vyzvednout na úřadě.
   
16.1.2014 Informace pro podnikatele prodávající lihoviny na základě živnostenských oprávnění vydaných do 17.10.2013.
Tito podnikatelé mohou ze zákona bezplatně požádat o vydání koncese pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin do 17.4.2014.
   
5.6.2013 Seznam očkovacích center v v hl. m. Praze
   
5.6.2013 www.povodnovapomoc.cz
Adresa webu, na kterém lze žádat i nabízet pomoc v rámci letošních povodní.
   
12.2.2013 Nová služba pro objednatele svozu směsného komunálního odpadu
(bytová družstva, majitelé RD aj.) - možnost objednání úklidu stanoviště směsných nádob.
   
06.6.2012 FINANČNÍ ARBITR
Řízení před finančním arbitrem

Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem
   

MČ PRAHA-VINOŘ VARUJE SPOLUOBČANY

Upozorňujeme především naše seniory, že peníze
v hotovosti nenosí žádný dodavatel plynu, elektrické energie nebo vody
!
 

V případě zazvonění a žádosti o otevření pod jakoukoliv záminkou předání hotových peněz, prosím ihned informujte polici 158 nebo místní úřad 721 941 621!