Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Spolky a organizace > Farní pěvecký sbor 
SPOLKY A ORGANIZACE
   
   
Farní pěvecký sbor
Je rovněž mladým tělesem.
Jeho první vystoupení na veřejnosti bylo na Půlnoční mši vánoční 24.prosince 2007.
Sbor řídí paní učitelka Dragounová.

Zpracoval kronikář obce Ing. František Filip, 2009