Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Symboly městské části 
Symboly městské části
   
 

 
Ikonografie znaku a praporu
Popis:
Na modrém štítě jsou dva zkřížené zlaté klíče, gotického tvaru, obrácené zuby ven a nahoru. Přes ně je položen zelený hrozen vinné révy.

List praporu - 2:3 je podélně rozdělen na tři stejné pruhy zelený, žlutý a modrý.

Heraldické zdůvodnění:
Mluvicí znamení vinného hroznu bylo voleno proto, že v městské části bylo opravdu pěstováno víno, dále pak umožní snadné rozpoznání znaku od znaků ostatních obcí a měst. 

Zdůvodnění historické:
Jako základ znaku byl volen znak Vyšehradské kapituly proto, že kapitula je prvním doloženým vlastníkem obce z roku 1088. (Z podobného důvodu se znak kapituly objevuje i ve znaku Modřan.) Mluvící znamení vinného hroznu bylo voleno proto, že umožní snadné rozpoznání znaku od znaků ostatních měst. Navíc bude mít aktuální platnost po dobu, co obec ponese své jméno, jehož změna se rozhodně nepředpokládá. Proto nebyly ve znaku zohledněny průmyslové či jiné charakteristiky obce, které podléhají v čase změnám. Znak nemá klenot, protože nevychází se znaků světské šlechtické vrchnosti a není tedy důvod klenot zavádět. Rovněž znak neobsahuje hradební korunku, neboť obec Vinoř nemá a v minulosti nikdy neměla státu města.

Samotná existence znaku obce vychází z potřeb upevňování a rozvoje regionálního vlastenectví a je v celospolečenském měřítku žádoucí. navíc dokazuje skutečnost, že heraldika coby kulturní dědictví není ani na konci dvacátého století mrtvou záležitostí.

Zdůvodnění estetické:
Znak odpovídá heraldickým pravidlům, což samo o sobě zajišťuje do jisté míry jistou estetickou hodnotu. Znak je jednoduchý, výrazný a lehce čitelný. Výrazněji se na něm neprojevuje žádný umělecký sloh v heraldické modifikaci. Svou kompozicí znak vyhovuje zásadám obecného vkusu. Barevnost znaku může být předmětem diskuse a eventuálně měněna.