Městská část Praha-Vinoř

Úvod > MČ Praha-Vinoř > Historie > Historický vývoj jména 
Historie a současnost MČ
   
   
Historický vývoj jména obce Vinoř
(lidově ta Vinoř, ve Vinoři, do Vinoře)
 • ok. 1088 sp. 12, de Uinar (villa, ubi homines eccl. Wissegrad)
 • 1130 c. 12 Vinori (villa) duorum (fratrum eccl. Wisegr.),
 • 1356 Laurentius de Winor
 • 1352 - ok. 1405 decan. Brandic: Wynorz
 • 1364 villam Weynor cum omnia bona, sicut Reymbotus Goldener olim habiut
 • 1397 Stach de Winorze
 • 1398 de tit. Gurim: Wynarz
 • 1402 Hanza de Wynorz
 • 1406 censum in Vinorzi
 • 1419 Winarzicz: ad pres. Johannis de Turri alias de Dubecz, ad E. in Winarz
 • 1419 ad E. in Winorz de cons. Johannis Dubecz de Turri alias de Winorz
 • 1545 (1508) Dubecz tvrz … Prohůnicze zámek … w Winorzi … it. za Hradisstku blijz (=u) Winorze
 • 1542 zámek pruohonsky … it. Ves Winorz … ves Czesliw
 • 1788 Gut Dablitz: Winarž, Winorž, ein SchloB ...
 • 18xx Winař

Jméno Vinoř bylo snad utvořeno přivlastňovací příponou z osobního jména Vinor, které bylo utvořeno analogií se jména Víno.

Pokud jde o příponu - or, srov. Čes. mužská jména: Býchory, Čachořice, Čichořice, Kosoř, Touchořiny, Vladoř.