Městská část Praha-Vinoř

Úvod > MČ Praha-Vinoř > Historie > Novodobá historie 
Historie a současnost MČ
   
   
Novodobá historie MČ Praha-Vinoř (léta 1990-2008)
Rok 2002

Z událostí roku 2002 připomínáme především volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstva hl. m. Prahy a místního zastupitelstva.
Voleb do Poslanecké sněmovny ve dnech  14.-15.6. se zúčastnilo 63% zapsaných voličů naší městské části.
Druhé kolo voleb do Senátu  proběhlo 1. a 2.11.2002 a zvolen byl Josef Pavlata (ODS).
Voleb do MZ se zúčastnilo pouze 48,9% zapsaných voličů. Starostou byl ve funkci potvrzen Jaroslav Krajl.

Pro zlepšení životního prostředí byla v tomto roce na území hl.m. Prahy zrušena živočišná výroba a podstatně rozšířeno pěstování technických plodin. V důsledku vytrvalých dešťů byl 13.8.2002 v Praze vyhlášen stav nouze. Pomoc postiženým oblastem od vinořských občanů a žáků ZŠ byla okamžitá. V červenci byly započaty práce na rekonstrukci ulic Vinoř jih, V Podskalí, Urbanická ... a dokončeny v roce 2003.
V roce 2002 byla dokončena a dána do užívání budova Centra Mariapoli, patřící světovému hnutí fokoláre. Stalo se tak 9. listopadu.

Rok 2003

Začátkem roku 2003 byla zkolaudována stavba ulic evidovaná jako "Komunikace jih". Tím byla dokončena v rozhodující části Vinoře rekonstrukce ulic včetně položení zámkové dlažby a jejich ozelenění. V tomto roce byla obnovena fasáda budovy místního úřadu a instalovány hodiny. Z dalších akcí to byla generální oprava domu č.p. 235 a ve školách vyměněna všechna okna za plastová.

Vinoř si také připomenula 3 významná výročí, kterých bylo vzpomenuto kulturními akcemi:
275. výročí barokní přestavby kostela
110 let zřízení místní knihovny a
70 let od otevření měšťanské školy.

Rok 2004

V roce 2004 byla provedena přestavba Vinořského náměstí a dáno do užívání v sobotu 18. září před vinořským posvícením. Také posvícenská zábava se poprvé konala v bývalém Hofmanově statku, který nový majitel p. Trávníček opravil a přeměnil ve významné místní kulturní  centrum.

Přestavěna byla i bývalá prodejna plynu a otevřena zde společenská místnost s 50 místy a sociálním zázemím.

11. listopadu byla v Centru Mariapoli za účasti zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, starosty, členů zastupitelstva a občanů pokřtěna kniha Vinoř od minulosti k dnešku (1088-2002). Autorem knihy je místní kronikář pan František Filip.

Za zaznamenání stojí i instalace vytápění kostela, které bylo zprovozněno začátkem roku.  Uskutečněna byla i řada kulturních, sportovních a společenských akcí, které jsou zaznamenány v dodatcích ke knize o Vinoři (2003-2007).
 

Rok 2005

Ani rok 2005 nebyl bez významných událostí. V lokalitě U Cukrovaru bylo předáno občanům do užívání 63 řadových domků a 2 bytové domy o 9 bytových jednotkách. Součástí tohoto sídliště je i 27 garáží. V soukromé výstavbě bylo ve Vinoři v tomto roce postaveno 11 rodinných domků a přestavbami a rekonstrukcemi dalších 40 bytových jednotek.

17.2.2005 byl v Centru Mariapoli křest knihy vinořské občanky PhDr. Ilony Špaňhelové - Děti v předškolním období.

Žáci V.B ze třídy paní učitelky Blanky Zemanové vydali společně zdařilou knížečku o Vinoři. Za podpory MÚ MČ navštívilo také 5 žáků základní školy koncentrační tábor Mauthausen. Stalo se tak 7. - 9.5. u příležitosti Mezinárodních vzpomínkových dnů. K 60. výročí ukončení druhé světové války předvedla škola 12. května slavnostní školní akademii.

26. května byl za velké účasti hostů a vinořských občanů, školy i občanů sousedních městských částí otevřen pro veřejnost Ctěnický zámek s hlavní expozicí "Za císaře pána"... aneb Habsburkové v českých zemích 1791-1914. V zámku je i samostatné muzeum Vinoře.

Společenství cukrářů ČR udělilo Cukrárně Marcipánka za rok 2004 titul "Nejlepší cukrárna ČR". Majitelem cukrárny je pan Karel Semický. Slavností udělení se uskutečnilo 25. února 2005 v historických prostorách zámku v Pardubicích.

Další mimořádnou událostí tohoto roku bylo předání moderní tělocvičny základní škole. Součástí je venkovní hřiště a pískové doskočiště. Náklady na stavbu dosáhly částky kolem 50 mil. Kč.

2. listopadu vyhovělo místní zastupitelstvo žádosti a.s. Sekyra Group na změnu územního plánu v lokalitě Vinořský park - bažantnice (přírodní rezervace a přírodní památka) ve prospěch stavby dalšího golfového hřiště. Jako podmínku MZ určilo vybudování cyklostezky Vinořským parkem a souhlas Mysliveckého sdružení Vinoř-Satalice. Do požadované změny má být zahrnut i Vinořský zámek. Úspěšní byli i sportovci. Turistický oddíl Bobři se zúčastnil nebo sám připravil 14 akcí, fotbalový oddíl uspořádal 3 zdařilé akce - tradiční Holdava cup, přátelský zápas s mužstvem z Holandska a v září turnaj Memoriál bratří Macháčů. Zaznamenat je nutné i úspěch tenistů v soutěži okresního přeboru neregistrovaných hráčů obsadil v konečném pořadí 1. místo a stal se držitelem poháru a 4. místo ve třetí třídě. Také žáci oddílu stolního tenisu organizovali 2 turnaje. Velmi se dařilo i našim studentům. Na mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchové pušky obsadil v kategorii Junior Jiří Brothánek 3. místo. 25. září vybojoval Adam Kout v automobilovém závodě v Mostě své 1. vítězství a stal se mezinárodním mistrem ČR, divize 3.

Rok 2006

Rok 2006 byl významný řadou důležitých společensko-politických událostí. Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zúčastnilo 72,50% zapsaných voličů. Ke komunálním volbám v říjnu přišlo 51% zapsaných voličů. Očekávaná účast byla vyšší. Starostou byl zvolen pan Fratišek Švarc (ODS), při volbách získal 661 hlasů.

10. října navštívil Satalice, Kbely, Vinoř a Čakovice prezident ČR Václav Klaus. Ve Ctěnicích si prohlédl Kočárovnu, v zámku Muzeum Vinoře, zapsal se do Pamětní knihy a na závěr návštěvy se na náměstí setkal s vinořskými občany. Před tím si ještě prohlédl Centrum Mariapoli a návštěvu ukončil v cukrárně Marcipánka.

Pro zemědělce byl rok 2006 opět příznivý. Firma VIN AGRO, s.r.o. sklidila v průměru 62q/ha obilovin a 543 q/ha cukrové řepy (přepočtěno na 16% cukernatosti). Za poslední léta to nebyl sice špičkový výnos, ale spokojenost je na místě. V listopadu byly zahájeny práce na rekonstrukci Živanické ulice, jedné z posledních ve Vinoři. Práce byly dokončeny na jaře 2007.

Ve Ctěnickém zámku byly zahájeny práce na přestavbě posledního objektu - bývalé sýpky na restaurační a hotelové zařízení. V budově zámku byla také otevřena obřadní svatební síň.

Ve Vinoři byly na podzim započaty práce na přestavbě stávající knihovny na víceúčelové kulturně-vzdělávací a informační centrum. Na financování celé akce se spolupodílel Magistrát hl.m. Prahy, Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj. Akce byla dokončena v roce 2007.

Občané postavili a zkolaudovali v roce 2006 11 rodinných domků, 20 garáží, na sídlišti U Cukrovaru další bytový dům, 1 zahradnictví a 1 základní stanici mobilního operátora. V soutěži o nejlepší webové stránky "Zlatý erb 2006" zvítězila MČ Praha - Vinoř. Zástupci MHMP předali zástupcům MČ diplom Zlatý erb 2006, digitální fotoaparát a další pozornosti. Z kulturního dění stojí za pozornost otevření výstavy ve Varně k životnímu jubileu vinořského rodáka, významného zahradního architekta Jana Antonína Nováka (1860-1945). Vinoř se  na výstavě podílela a v červnu 2007 byla tato instalována ve Vinoři u příležitosti otevření kulturně vzdělávacího a informačního centra.

V centru Mariapoli otevřel výstavu svých obrazů Vinoř a okolí p. Petr Ettler. Do kulturních akcí se zapojil i Hoffmanův dvůr. Pod záštitou primátora hl.m. Prahy MUDr. Pavla Béma byl pořádán Den pro mou rodinu. Odhaduje se, že ten den prošlo Hoffmanovým dvorem 3500 návštěvníků. Byly i jiné akce. 11. prosince předváděly žákyně naší školy pod vedením paní učitelky Adély Kocmanové v ČT výrobu panenek pro Dětský fond OSN. Dělo se tak u příležitosti 60. výročí UNICEF.

Velkého sportovního úspěchu dosáhl v roce 2006 automobilový závodník student Adam Kout. Vybojoval titul vícemistra na mezinárodním mistrovství ČR divize 4 do 1400 cm3.

Výrazné technické zlepšení svých zařízení provedly sportovní oddíly TJ Sokol v sokolovně, na fotbalovém hřišti a tenisových kurtech.

Rok 2007

Rok 2007 nebyl v ničem mimořádný. Orkán Kyrill Vinoři kromě několika poškozených stromů, dalších škod nenadělal. Důležitou politickou událostí bylo ustavení Místní organizace Občanské demokratické strany dne 26. února. Předsedou byl zvolen Ing. Ducháček.

Od 5.2. pokračovaly práce na rekonstrukci Živanické ulice. Byla to jedna z posledních a z hlediska dopravního provozu nejsložitějších komunikací. Zprovoznění přijali občané s velkým uspokojením. Koncem února byly započaty také práce na bytové výstavbě lokality Na Dlouhých. Sídliště by mělo být dokončeno v roce 2008.

26.-27.3. se uskutečnila první oficiální návštěva partnerského města Schulzendorf, delegaci vedl pan starosta. Návštěva byla oplacena 19. května 2007 a delegaci vedl starosta města Schulzendorf dr. Herbert Burmeister. Tento den slavila místní Obec baráčníků 75 let od svého založení. Vinoř má nové kulturně vzdělávací a informační centrum a zrekonstruovanou knihovnu. Zařízení bylo slavnostně otevřeno 11. června současně s výstavou Jan Antonín Novák - Várenský, která sem byla přenesena z Varny. J.A.Novák je vinořský rodák a známý zahradní architekt, který pracoval v Bulharsku.

14. září byl dán do provozu bankomat České spořitelny. Byl tím vyřešen letitý problém, občany velmi kritizovaný.
V říjnu došlo k dalšímu zlepšení občanské vybavenosti. Otevřeno bylo nové kadeřnictví - masáže - pedikůra, nový obchod Gril - lahůdky - potraviny, Dětský bazárek "Hříbeček" a začátkem prosince nový restaurant Doň Pivoň.

Z kulturního dění stojí ještě za připomenutí den 21. prosince, kdy na schůzi MZ poprvé vystoupil místní pěvecký ženský sbor a 24. prosince, když na půlnoční mši účinkoval poprvé farní pěvecký smíšený sbor.

Několik informací ze sportu.
6. března proběhl 4. ročník turnaje stolního tenisu Marcipánka cup. Sponzorem byl p. Semecký.
V tělocvičně ZŠ proběhlo 18. března 2007 finále mistrovství ČR v badmintonu.
1. dubna organizoval turistický oddíl Bobři Mistrovství Prahy v turistickém závodě.
21. dubna bylo ve školní tělocvičně uspořádáno Mistrovství ČR V badmintonu v kategorii U 19 (starší dorost).