Městská část Praha-Vinoř

Úvod > MČ Praha-Vinoř > Historie > Historický vývoj jména 
Historie a současnost MČ
   
   
Vinořští představitelé od r. 1890
(Vinořský zpravodaj 74 - jaro 2003)
 
Vinoř nabyla samostatnosti v roce 1890 podle ustanovení Zemského výboru království českého z 20. září 1890. Je nutné upřesnit, že již před tím měla obec své zastupitelstvo, v Knize protokolů z let 1887-1907 označované jako osadní nebo místní, v čele se starostou, které zřejmě zastupovalo obec i v zastupitelstvu spojených obcí Kbely - Vinoř - Satalice, jejichž starostou byl hrabě Otakar Černín. Dokladem této dvojí funkce vinořského zastupitelstva je zápis ze dne 9. března 1889: … „Zastupitelstvo místní obce vinořské se usneslo jednohlasně na tom, přistoupit k návrhům a usnesením spojených obcí, které ve příčině rozdělení fondu chudinského a nadací byly učiněny“.

Jaké však byly kompetence obou zastupitelstev, zda byli jeho členové voleni nebo jmenováni a v tom případě kým, na jakou dobu - není uspokojivě známo. Prvním zmiňovaným starostou tzv. osadního zastupitelstva byl Antonín Hofman (1887), vedoucí úředník cukrovaru. (Je škoda, že se nelze dopracovat alespoň do roku 1848, kdy funkce starosty nahradila funkci rychtáře, protože dokumenty z této doby byly zlikvidovány.)

V roce 1890 na prvním zasedání v březnu podepsal protokol již Antonín Zeithamel. 19. prosince 1890 proběhly volby a Antonín Zeithamel se od 13.2.1891 již vždy podepisuje starosta, stejně jako všichni jeho nástupci.
 
Přehled starostů samostatné obce Vinoř
starosta od do poznámka
Antonín Zeithamel 1890  22.3.1898  
MUDr. Josef Chini 1898 7.8.1919  15.-16.6.1919 - první volby po vzniku ČSR
Josef Stella 1919  1.9.1922 protože se obecní zastupitelstvo nedokázalo shodnout ve věci stavby učitelského domu, podalo demisi a obec řídila Obecní správní komise. Funkci starosty zastupoval její předseda.
Václav Douša 1922  13.1.1923  
Josef Hofman 1923  18.3.1927  
Václav Holý 1927  17.8.1929 rezignoval ze zdravotních důvodů a z důvodů újmy na živnosti
Josef Barochovský 1929  29.5.1931 rezignoval na funkci starosty
Josef Hofman 1931  14.11.1931 rezignoval na funkci, důvody neuvedeny
Bohumil Vandas 1931  3.2.1932 rezignoval na funkci starosty
Pavel Šulc 1932  1.3.1935  
Emil Zazvonil 1935  5.5.1945  
 
Předsedové Místního národního výboru
předseda od do poznámka
Josef B. Nesnídal 1945  31.3.1946 předseda Revolučního národního výboru
František Koubek 1946  14.6.1950 předseda Revolučního národního výboru
Vlastimil Svoboda 1950  5.1.1953  
Jan Trpišovský 1953  12.6.1960  
Václav Obranský 1960  14.6.1964  
Vlastimila Urbanská 1964  1.1.1966  
Stanislav Kalous 1966  30.11.1969  
JUDr. Jarosl.Machek 1969  25.6.1986  
Ing. Myron Gawdun 1986  11.12.1990  
 
Přehled starostů Místního úřadu MČ Praha-Vinoř
starosta od do poznámka
Jaroslav Krajl 1990  2006  
František Švarc 2006 doposud