20.3.2019 Neurologické centrum Praha s.r.o.
  Umístěno: Zdravotnictví
  Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR - Oznámení o době a místě konání voleb.
  Umístěno: Úřední deska
  Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou: „Připojení objektů FTTS Praha Vinoř - 1. stavba na síť TMCZ“ (naše CJ 00553/2019);
  Umístěno: Úřední deska

18.3.2019 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR - jmenování členů okrskových volebních komisí.
  Umístěno: Úřední deska

14.3.2019 Doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR - termín pro delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskových volebních komisí je 16.3.2019.
  Umístěno: Úřední deska

13.3.2019 ŽÁDOST O DOTACI z rozpočtu Městské části Praha - Vinoř na rok 2019
  Umístěno: Formuláře

12.3.2019 Nařízení Státní veterinární správy, mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v hl. m. Praze, Č. j. SVS/2019/032206-A
  Umístěno: Úřední deska
  VINOŘSKÉ JARO 23.3.2019
PROGRAM VINOŘSKÉHO JARA
  Umístěno: Aktuality
  Velikonoční dilna pro děti i dospělé ve Vinoři
9. - 14.4.2019, areál stavebnin Václav Dlabač
  Umístěno: Aktuality

11.3.2019 Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou: „Připojení objektů FTTS Praha Vinoř - 1. stavba na síť TMCZ“
  Umístěno: Úřední deska
  ZÁMĚR výpůjčky pozemku předem určenému zájemci.
  Umístěno: Úřední deska
  ZÁMĚR směny pozemků s předem určeným zájemcem.
  Umístěno: Úřední deska
  Výběrové řízení „Vytvoření a provoz webové prezentace MČ Praha – Vinoř".
Zadávací dokumentace web MČ Praha Vinoř.docx
wirefram.pdf
struktura_webu.xlsx
Smlouva o Dílo WEB návrh.docx
  Umístěno: Úřední deska

8.3.2019 VELIKONOČNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA 11. - 13. 4. 2019
  Umístěno: Aktuality
 
  Zápis ze 3. ZZMČ Praha – Vinoř ze dne 28. února 2019 konané v Chaltické 539
  Umístěno: Úřední deska
 
  Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 24 konané ve dnech 5. - 6. 4. 2019 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha - Vinoř.
  Umístěno: Úřední deska
  Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 24 konané ve dnech 5. - 6. 4. 2019 - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v MČ Praha - Vinoř
  Umístěno: Úřední deska

6.3.2019 Z Á M Ě R prodloužit nájemní smlouvu na 1 parkovací místo č. 2 v ulici Bukovinská
Z Á M Ě R prodloužit nájemní smlouvu na 1 parkovací místo č. 3 v ulici Bukovinská
  Umístěno: Úřední deska

5.3.2019 Pozvánka do Hoffmanova dvora:
 23.3.2019 od 20,00 hodin - NĚŽNÝ OCTOPUS, koncert na počest jara
  Umístěno: Aktuality

4.3.2019 Ve Vincentu je otevřený nový kurz cvičení pro ženy a starší dívky.
  Umístěno:  Vincent
  VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ: „Viladomy U Vinořského zámku“ objekt: Komunikace k bytovým domům
  Umístěno: Úřední deska

3.3.2019 JARNÍ BAZAR OBLEČENÍ A VĚCÍ VE VINOŘI 29. - 30.3.2019
  Umístěno: Aktuality
  VINOŘSKÉ JARO 23.3.2019
  Umístěno: Aktuality

27.2.2019 PROGRAM kulturních a společenských akcí v Hoffmanově dvoře BŘEZEN 2019

KINOVÁNÍ v Hoffmanově dvoře - BŘEZEN 2019
  Umístěno: Aktuality

25.2.2019 HARMONOGRAM ODVOZU BIOODPADU NA 1. POLOLETÍ 2019
  Umístěno: Úřední deska
  VINOŘ SE PROBOUZÍ - KULTURNÍ AKCE VINOŘE
https://www.vinorseprobouzi.cz/
  Umístěno: Aktuality
  z MASOPUSTNÍHO PRŮVODU 23.2. 2019
https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/5121296
  Umístěno: Fotogalerie

21.2.2019 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 24 konané ve dnech 5. - 6.4.2019 - I. kolo - Stanovení minimálního počtu okrskových volebních komisí
  Umístěno: Úřední deska

20.2.2019 Program 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 28.2.2019
  Umístěno: Úřední deska
  MASOPUST v HOFFMANOVĚ DVOŘE 23.2.2018
od 15.00 hodin průvod masek Vinoří
  Umístěno: Aktuality
 

Fotogalerie:
Obecní ples ve Vinoři, 9.2.2019. reportáž z plesu:
https://www.youtube.com/watch?v=i_xAWG4G1Is
fotogalerie z plesu: 
https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/5095416 

Dětský karneval, 10.2.2019: 
https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/5094804 

Fotogalerie z plesu a Karnevalu: 

https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/5101892 

  Umístěno: Fotogalerie

19.2.2019 Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 24 konané ve dnech 5. - 6. 4. 2019 - I. kolo, Počet a sídlo OVK,
  Umístěno: Úřední deska
  Výběrové řízení - tajemník ÚMČ Čakovice.
  Umístěno: Úřední deska

18.2.2019 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro Pavla Masaře
  Umístěno: Úřední deska

17.2.2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: ředitel příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací centrum Vincent.
  Umístěno: Úřední deska
  Oznámení o ukončení lékařské pohotovostní služby pro dospělé na Poliklinice Prosek a.s. 28.2.2019.
  Umístěno:  Zdravotnictví
  Aerobic s prvky cvičení Tabata, každé pondělí v KVC Vincent
  Umístěno:  Vincent

13.2.2019 Pozvánka - 1. přezletický ples, 9. března 2019 od 19,00 hodin v Hoffmanově dvoře.
  Umístěno:  Aktuality

11.2.2019 Pozvánka - HOSPODSKÝ KVÍZ v Hoffmanově dvoře 28.2.2019 od 19,30 hodin.
  Umístěno:  Aktuality

8.2.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa "tajemník//tajemnice ÚMČ Praha - Vinoř".
  Umístěno: Úřední deska

7.2.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (naše č.j. CJ 00255/2019);
Přílohy:
Tabulka.pdf
ZMĚNY_16_přehled-mapka.pdf
  Umístěno: Úřední deska
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06: U 1359/06, U 1360/06, U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (naše č.j. CJ 00254/2019);
Tabulka.pdf
Úpravy_06_mapka.pdf
  Umístěno: Úřední deska

4.2.2019 HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA  1. POLOLETÍ 2019
  Umístěno: Úřední deska
  HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2019
  Umístěno: Úřední deska

31.1.2019 Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha-Vinoř
  Umístěno: Úřední deska

29.1.2019 Vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (naše č.j. CJ 00183/2019)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1304/01, U 1305/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
  Umístěno: Úřední deska

27.1.2019 Vítání občánků - Setkání generací 2019 (přihláška ke stažení)

Vítání občánků MČ Praha – Vinoř aneb „Setkání generací 2019“ se bude konat dne 9.4.2019. Termín pro podání přihlášek je 8. 3. 2019.
  Umístěno: Aktuality
 
  Vinořský zpravodaj č. 138/ zima 2018
  Umístěno:  Vinořský zpravodaj
 
  Projekt živá knihovna pro děti v KVC Vincent

Od února zveme všechny děti každou středu od 18.35 do naší nezbedné Živé knihovny v KVC Vincent ve Vinoři. Budeme spravovat a tvořit hodně různorodou a nevyzpytatelnou knihovnu, hrát si na knihovníky, spisovatele, přednašeče a kritiky. Pokud už dokážeš přečíst pozpátku Bublina a Vincent, přijď se svojí oblíbenou knížkou do druhého patra vpravo, pokud ne, přijď také, naučíme se to spolu. Tak ve středu v únoru.
Těší se na tebe knížky, o kterých ani nevíš, že jsou, krásná litera, která v tobě dřímá a jeden trochu praštěný knihovní skřítek Hugo.
Dotazy rád zodpoví správce imaginární dětské knihovny Klára Lowensteinová.
(klaralowenstein@yahoo.it, 724 909 585)
  Umístěno:  Vincent

24.1.2019 Pozvánky do Hoffmanova dvora:
 2.2.2019 - OHŘEJVÁČEK s kapelou Proteus
10.2.2019 - Kinování "Pat & Mat znovu v akci"
16.2.2019 - Karel Kahovec, George & Beatovens
  Umístěno: Aktuality

23.1.2019 POZOR POSUN ČASU O PŮL HODINY
ZMĚNA ZAČÁTKU AKCE KARNEVAL PRO DĚTI z důvodu lepší návaznosti kinování Pat a Mat na Hoffmanově dvoře. 
  Umístěno: Aktuality

21.1.2019 Upozornění: od 22.1.2019 bude každé úterý herna ve Vincetu otevřena pouze pro setkávání maminek: MÁMA MÁ/MĚ
  Umístěno: Vincent
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
  Umístěno: Úřední deska
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy,
  Umístěno: Úřední deska
  Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Na Dlouhých loktech,
  Umístěno: Úřední deska
  Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Susanne Dolezalova
  Umístěno: Úřední deska

16.1.2019 Stavební povolení: „Viladomy U Vinořského zámku“ objekt: Komunikace k bytovým domům
  Umístěno: Úřední deska
  MEZINÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 2019 - středa 13.2.2019,
Restaurace U Černínů od 19,00 hodin.
  Umístěno: Aktuality

15.1.2019 14.1. - 15.2.2019  ŽIDLE, výstava fotograrfií Jany Česákové Hyklové Na Rychtě v Chaltické ulici.
  Umístěno: Aktuality
  9.2.2019  RETRO, MAŠKARNÍ PLES 68-89
Předprodej vstupenek od 28.1.2019 v papírnictví.
  Umístěno: Aktuality
  10.2.2019 Karneval pro děti ve vinořské sokolovně
  Umístěno: Aktuality

14.1.2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, "Dopravní zklidnění a revitalizace DZ - rezidenční část vymezená ulicemi Mladoboleslavská, Klenovská, Stojická a Rosická"
Příloha - CJ-00075_2019-Dopravní_zklidnění_revitalizace
  Umístěno: Úřední deska

10.1.2019 Oznámení o volném pracovním místu referent/ referentka životního prostředí ÚMČ Praha - Troja.
  Umístěno: Úřední deska
  Dne 27.12.2018 se ze zahrady v Hovorčovicích v ulici U Rybníka ztratil černý krátkosrstý kříženec menšího vzrůstu (velikost po kolena, 11 kg, na první pohled připomínající štěně labradora) slyšící na jméno Max. K cizím lidem je nedůvěřivý.
Na krku neměl obojek, ale je čipovaný (č. čipu: 203098100387674). Není kastrovaný.
Prosíme v případě JAKÝCHKOLI informací volejte kdykoli na tel: 728 251 476 nebo 724 318 904. Za informace vedoucí k jeho nalezení se vám odměníme.
   

8.1.2019 Zápis z 2. ZZMČ Praha – Vinoř ze dne 17. prosince 2018
  Umístěno: Úřední deska

6.1.2019

Pozvánka do Hoffmanova dvora:
19. ledna ve 20,00 hodin koncert 2 kapel TRIDIAN
& WRATA

Umístěno: Aktuality

3.1.2019 KVC Vincent, Praha Vinoř, Taneční skupina Stream of Dance

Taneční skupina Stream of Dance, několikanásobný mistr ČR, bude pořádat opět od ledna 2019 každou středu (13:00 - 14:00) v KVC Vincent lekce Street Dance pro děti. Budeme se těšit na všechny děti, které chtějí s námi tančit, ve věku 6 - 11let. Začínáme opět v lednu v týdnu od středy 9.1.2019. Nabízíme možnost vyzkoušení první lekce zdarma.

www.streamofdance.cz, tel. Lucie Sloupská 604 475 931
nebo Tomáš Sloupský 602 576 339, e-mail: info@streamofdance.cz
Umístěno: Vincent
 
  Rozhodnutí veřejnou vyhláškou: “Dělení a scelování pozemků parc. č. 1577/9, 1577/38 a 1577/180 v kat. území Vinoř“
Umístěno: Úřední deska
  Veřejná vyhláška- Oznámení o projednání upraveného návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Podolanka
Umístěno: Úřední deska
  Dražební vyháška č.j. 120 EX 19373/14-107 - Renáta Andrisáková
Umístěno: Úřední deska

1.1.2019 PROGRAM kulturních a společenských akcí v Hoffmanově dvoře na LEDEN - DUBEN 2019

KINOVÁNÍ v Hoffmanově dvoře - LEDEN, ÚNOR 2019
  Umístěno: Aktuality

28.12.2018 UPOZORNĚNÍ
Dne 31. 12. 2018 bude z technických důvodů Úřad MČ Vinoř pro veřejnost otevřen v době 7:00 – 11:00 hod.

21.12.2018 22.12.2018 - 2.1.2019 KVC VINCENT ZAVŘENO, VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Umístěno:  Vincent

20.12.2018 Oznámení  o přerušení dodávek elektřiny 15.1.2018 ul. Stojická,  Mokošínská, Labětínská, Klenovská.
Umístěno: Úřední deska
 
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď na dotaz etický kodex.
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď na dotaz evidence psů.
Umístěno: Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

16.12.2018 Letní Schola Ludus v KVC Vincent pro děti od 5 do 14 let bude v roce 2019 probíhat ve dvou posledních srpnových týdnech.
Témata jako vždy česká a světová, akční a multidisciplinární.
1. Záhada vinořského hlavolamu ve vinořských Stínadlech.
2. Leonardo da Vinci - 500 let od skonu největšího z géniů.
Garantem projektů je má maličkost. Přihlašujte své děti na klaralowenstein@yahoo.it
Umístěno:  Vincent

21.11.2018 Vánoční a novoroční svoz odpadu
  Umístěno: Důležité informace

7.11.2018 Nově otevřený kurz PILATES VITALITY 55+ - čtvrtky od 9 hod.

Kurzy Pilates vedeme ve Vincentu už devátým rokem a to jak pro začátečníky,
mírně pokročilé, tak jemnější kurzy pro věkovou kategorii 55+. Protože se kurz Vitality 55+ plně naplnil, otevřeli jsme další a to ve čtvrtky od 9 hod. Pokud by Vás kurz zaujal, neváhejte vyzkoušet první hodinu ZDARMA*  (*/kapacita je omezená, nutno objednat na tel. čísle 731485125 nebo na emailu: studiozp@email.cz)

Cvičební metoda Pilates je vhodná při bolestech zad a kloubů. Protáhne Vás,
uvolní i posílí. Pilates Vitality je pak upravená pro věkovou kategorii 55+ a nebo pro osoby se zdravotním omezením např. po úraze nebo operaci. Cviky jsou jemnější s ohledem na vaše komplikace a omezení.

Co Vás čeká na kurzech Pilates Vitality 55+ ?
. uvolnění a prokrvení kloubů
. postupné zlepšení rozsahu pohybu
. zvýšení kapacity plic
. práce s těžištěm a rovnováhou
. posílení stability
. práce s prsty na nohou (rovnání prstů, posílení klenby)
. jemné posilování břicha a svalů kolem páteře
. práce s karpálními tunely
Více informací na letáčku v příloze.
  Umístěno:  Vincent

16.10.2018 Knihu Vinořské vzpomínky lze zakoupit za 150,- v místní knihovně.