ÚŘEDNÍHO HODINY ÚMČ PRAHA - VINOŘ na 1. prázdninový týden 3. 7. - 7. 7. 2017

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ÚMČ PRAHA - VINOŘ 10. 7. 2017 - 1. 9. 2017
Pondělí - čtvrtek 7,30 - 16,00
Pátek 7,30 - 11,00


23.6.2017 Pohádkové úterky s divadýlkem Na konečný a opékáním buřtů na dětském hřišti na Dlabačově ve Vinoři:
1. srpna - Ufounská pohádka
22. srpna - Čmelda a Brumda - strašidlový příběh
  Umístěno: Aktuality

26.6.2017 Rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Polyfunkční objekt Vinoř“ na pozemku parc. č. 1577/11 a 1576/1 v k. ú. Vinoř.

Žádost o zveřejnění sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Lysolaje,

Žádost o zveřejnění sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Třeboradice.
  Umístěno: Úřední deska
  KVC Vincent Vinoř: Koncetr Hudební školy Hokr v Mariapoli

21. a 22. června se v Mariapoli uskutečnily celkem čtyři koncerty dětí, které se učí hrát na hudební nástroj v KVC Vincent. Účinkovaly malé děti s lidovými písničkami i pokročilejší s populárními písničkami nebo klasickými skladbami. Na pódiu se kromě klavíristů předvedli také flétnisti, kytaristi a zpěváci.

odkaz na fotky z koncertů:
http://pavelhokr.rajce.idnes.cz/
http://pavelhokr.rajce.idnes.cz/koncert_2017-06-21_Vinor/
  Umístěno: Vincent - fotogalerie

23.6.2017 Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 22.6.2017 do odvolání.
  Umístěno: Úřední deska

22.6.2017 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ VINOŘSKÉHO ZPRAVODAJE č. 131/2017
- nová výstavba u golfového hřiště
  Umístěno: Zpravodaj
  KRÁSNÉ PRÁZDNINY
Krásné prázdniny přejí děti a paní učitelky ze všech tříd mateřské školy
HURÁ DO VODY
POHÁDKA O CHECHTAVÝCH STRAŠIDLECH
  Umístěno: Fotogalerie MŠ

20.6.2017 Ordinace PLDD MUDr. Ivana Řandová:
V době prázdnin tj. od 3.7.2017 do 31.8. 2017 včetně bude zkrácená ordinační doba v pondělí do 16 h. V ostatních dnech ordinační hodiny bez změny.

Dovolená: MUDr. Řandové 7.7. - 30. 7. 2017
nemocné děti v tomto období ošetří v ordinaci MUDr. Slámové: po: 8.00 - 10.00
út: 9.00 - 11.00
st: 8.00 - 10.00
čt: 13.00 - 15.00
pá: 8.00 - 10. 00
Od 17.7. 2017 nemocné děti ošetří i v ordinaci MUDr. Jedličkové na poliklinice Parník (Černý Most) mezi 8.00 - 11.00

Dovolená sestry I. Tečové 7.7. - 16.7.2017 (tzn. že až do 17.7.nebudou potvrzovány žádné žádosti jako zdravotní způsobilosti, letní tábory apod.)
  Umístěno: Důležité informace
 
HOUBIČKOVÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ HOUBIČEK
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - VČELIČKY
  Umístěno: Fotogalerie MŠ

15.6.2017 Hudební škola YAMAHA - NABÍDKA KURZŮ OD ZÁŘÍ 2017
  Umístěno: Vincent
  ÚŘEDNÍHO HODINY ÚMČ PRAHA - VINOŘ na 1. prázdninový týden 3.7. - 7.7.2017

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ÚMČ PRAHA - VINOŘ 10.7.2017 - 1.9.2017
Pondělí - čtvrtek 7,30 - 16,00
Pátek 7,30 - 11,00
  Umístěno: Důležité informace
 

KRÁSNÉ BESÍDKY U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ VČELIČEK
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ VE ŠKOLCE

  Umístěno: Fotogalerie MŠ

14.6.2017 Pozvánka a program 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná ve čtvrtek 22. 6. 2017
  Umístěno: Úřední deska
  Zápisy do kurzů spolku VINOHRA, z.s., ve čtvrtek 22.6.2017 od 16,00 do 18,00 hodin v KLUBU VINOHRA NA SÝPCE, VINOŘSKÉ NÁM.
  Umístěno: Aktuality
  BESÍDKA U NEJMLADŠÍCH DĚTÍ ZE TŘÍDY MYŠEK
  Umístěno:  Fotogalerie MŠ

13.6.2017 VZ-Údržba veřejné zeleně, Praha - Vinoř: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2
  Umístěno: Úřední deska
  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
  Umístěno:  Fotogalerie MŠ

12.6.2017 Seznam knižních novinek 2. čtvrtletí 2017
  Umístěno: Knihovna

9.6.2017 Vážení čtenáři, ve dnech 20.6. a 22.6. 2017 bude v místní knihovně zavřeno.
Děkuji za pochopení knihovnice Monika Lichtenbergová
  Umístěno: Knihovna
 
  OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2017
14.7.2017 v pátek od 16 do 18:30 hod.
25.7.2017 v úterý od 16 do 18:30 hod.
08.8.2017 v úterý od 16 do 18:30 hod.
15.8.2017 v úterý od 16 do 18:30 hod.
29.8.2017 v úterý od 16 do 18:30 hod.
Výpůjční doba je o prázdninách prodloužena na 2 měsíce.
S přáním krásného léta, knihovnice Monika Lichtenbergová
  Umístěno: Knihovna
  BESÍDKA U ZAJÍČKŮ
DĚTI Z VINOŘSKÉHO NÁMĚSTÍ NA VÝLETĚ
  Umístěno:  Fotogalerie MŠ

8.6.2017 VZ-Údržba veřejné zeleně, Praha - Vinoř: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
  Umístěno: Úřední deska

5.6.2017 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí sekretariátu vedení úřadu ÚMČ Ďáblice
  Umístěno: Úřední deska
  Divadelní představení 21. května v místní sokolovně k 90. výročí založení Sokola ve Vinoři a k 75. výročí dostavby jeviště. Byla 2 představení, odpoledne pohádka pro děti "O perníkové chaloupce aneb jenom jako" a večerní představení "Její Pastorkyňa" pro dospělé. Obě představení zahráli amatérští herci z divadla Máj Praha na výbornou.
Martin Halík
  Umístěno: Fotogalerie 2017
  DĚTSKÝ DEN TŘÍDY LIŠTIČEK A HOUBIČEK
VÝLET DO ZOO KOUTKU V RADONICÍCH
  Umístěno:  Fotogalerie MŠ

1.6.2017 Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení "Údržba veřejné zeleně a související činnosti - Praha Vinoř", č.j. 844/2017
Přílohy:
Příloha_1-Technická_specifikace-CJ_00844_2017.xls
Příloha_2-přehled_lokalit-CJ_00844_2017.pdf
Příloha_3-nabídkový_rozpočet-CJ_00844_2017.xls
Příloha_4-Závazný_návrh_smlouvy-CJ_00844_2017.doc
Příloha_5-Čestné_prohlášení_k_prokázání_kvalifikace-CJ_00844_2017.doc
Příloha_6-Seznam_poddodavatelů-CJ_00844_2017.doc
Příloha_7-Krycí_list_nabídky-CJ_00844_2017.doc
  Umístěno: 
 
  Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská pani Martinu Citronovi,
  Umístěno: Úřední deska
 
  Slovo starosty
31. května 1950 byl zahájen politický proces s doktorkou Miladou Horákovou a dalšími oběťmi komunistického režimu. Svoboda není automatická a je třeba ji udržovat a bránit, zvláště dnes, kdy dochází k zavedení politiky na její dno, kdy nedochází k soupeření programů stran, nýbrž k soutěžení o to, která strana více očerní a zkriminalizuje více svých protivníků…

Je proto důležité si staré události připomínat, aby se již neopakovaly, aby populismus a levné výkřiky nenahrazovaly vlastní rozum, vlastní názor a logické myšlení. Fr.švarc


31.5.2017 Fotogalerie za květnových akcí:
VANDRÁČEK
https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/3110472
85. LET BARÁČNÍKŮ
https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/3103283
autorka fotografií Jana Česáková Hyklová
  Umístěno: Fotogalerie 2017

30.5.2017 Slovo starosty na červen - "Co je dnes prioritní pro celou Vinoř?"
  Umístěno: Slovo starosty
 
  Časopis Pražský fotbalový speciál květen 2017
Velký dík naší škole a našim žákům. Jste nejlepší…
  Umístěno: Sport
 
  Návrh závěrečného účtu MČ Praha - Vinoř za rok 2016.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016.

Přílohy.
Rozvaha, Výsledovka -VZZ-HC-2016-příloha č.1.
Rozvaha, Výsledovka -VZZ-VHC-2016-příloha č.4.pdf
Plnění rozpočtu, třídy 2016-příloha č.2.
Plnění rozpočtu, OdPa-Pol-2016-příloha č.3.
  Umístěno: Úřední deska
 
  MŠ VINOŘ - VÝLET DO ZOO CHLEBY
Předškolní děti ze třídy Soviček, Včeliček a Veverek se vypravily na výlet do ZOO Chleby. Všem se výlet za zvířátky moc líbil.
Umístěno:  Fotogalerie MŠ

29.5.2017
Oslavy 85 let obce baráčnické J. Á. Komenského ve Vinoři
 
V sobotu 27. května léta Páně 2017 vlastenecko-dobročinná obec baráčnická J. Á. Komenského ve Vinoři slavila 85 let od svého vzniku.
Slavnost zahájilo otevření výstavy o historii a zvyklostech baráčníků Na Rychtě. Krojový průvod s prapory, doprovázený kapelou Mělničanka, mezi druhou a třetí hodinou odpolední procházel kolem hřbitova k pomníkům padlým, k nimž pan starosta Fr. Švarc spolu s místostarostkou I. Boušovou položili věnce a pan starosta poděkoval vinořské baráčnické obci za její pospolitost, vlastenectví, udržování tradic a nezištnou pomoc sousedům. Průvod pokračoval po Mladoboleslavské ulici se zastavením u staré školy před sochu Jana Nepomuckého, o jehož významu pohovořil pan farář Vít Horák. Třetím zastavením byla česká lípa na Vinořském náměstí, jíž tetičky baráčnice požehnaly, lípa, která byla vysazena v roce 2012 právě při oslavách 80. výročí OB. Průvod se zakončil v Hoffmanově dvoře, následovalo předvedení České besedy, hudební vystoupení dětí z VinoHry, vlastní tradiční baráčnické sedění, zdravice a pohoštění. Oslavy měly nemalou účast a velmi se líbily.
Děkujeme za nevšední zážitek a vinořským baráčníkům přejeme hodně elánu do jejich bohulibých a prospěšných sedění.
  Umístěno: Fotogalerie 2017

25.5.2017 Pečovatelská služba Jenštejn nabízí své služby v místě pobytu klienta
  Umístěno: Důležité informace pro občany
 
  VÝSTAVA OBCE BARÁČNICKÉ
od 8. května do 2. června 2017 NA RYCHTĚ, Chaltická ulice, Praha - Vinoř.

Rozšířená výstava s nalezenými dokumenty a artefakty bude od pondělí do pátku (29. 5. - 2. 6. ) otevřena vždy od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
  Umístěno: Aktuality

23.5.2017 Oznámení pro chovatele včel o aplikaci pesticidu
Příloha:
Seznam pozemků
  Umístěno: Úřední deska

22.5.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, ul. Urbanická, dne 8.6.2017.
  Umístěno: Úřední deska
  Příměstský tábor s Brick 4 Kidz na téma "Výlet do vesmíru"
26.6. - 30.6.2017, fara Vinoř, denně 8,30 - 16,30 hodin.
  Umístěno: Aktuality
 
  Lingva Ludus Kláry Löwensteinové – kurzy, semináře, dílny pro děti, teenagry a dospělé na ZŠ Vinoř ve školním roce 2017/2018 v rámci KVC Vincent.
Je třeba se rámcově zapisovat do 16. června, jinak bývá plno.
  Umístěno: Aktuality
 
  POHYBOVÉ STUDIO MAJKY ŠULOVÉ VINOŘ
MŠ/ZŠ Vinořské náměstí, NABÍZÍ LEKCE

www.studiomajka.cz
  Umístěno: Aktuality

18.5.2017 VV - Oznámení o místě uložení písemnosti pro daňový subjekt: Al. Khodakova
VV - Oznámení o místě uložení písemnosti pro daňový subjekt: Lilia Khodakova
VV - Oznámení o místě uložení písemnosti pro daňový subjekt: Victor Khodakov
  Umístěno: Úřední deska

16.5.2017 Informace pro podnikatele, kteří začínají se svou podnikatelskou činností o jejich povinnostech, které plynou ze zákona o odpadech.
Portál životního prostředí HMP: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/index.html
   
  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informace
Odpověď na žádost
Umístěno:  Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 
  Projekt MEDVÍDEK BRUMLA
BESÍDKA VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK
Umístěno:  Fotogalerie MŠ

13.5.2017 VINOŘSKÝ VANDRÁČEK
V neděli 21. května 2017, start od 14 do 16 hodin u školy Prachovická 340.
  Umístěno: Aktuality

12.5.2017 POZVÁNKA NA KOUČOVÁNÍ
Zveme rodiče na mateřské a rodičovské dovolené na koučování s Mgr. Janou Kroupovou. V pondělí 15. 5. 2017 - začátky sezení ve 13, 14 a 15 hodin. Rezervujte si místa.
  Umístěno: Aktuality

11.5.2017 Výběrové řízení na obsazení úředního místa hlavní účetní ÚMČ Praha - Ďáblice.
  Umístěno: Úřední deska

10.5.2017 MUDr. I. Řandová 22. 5. - 26. 5. 2017 dovolená.
Po dobu dovolené bude v ordinaci sestřička, která bude vystavovat potvrzení.
Akutně nemocné děti ošetří ve dnech 22. 5 - 25. 5. 2017 v ordinaci MUDr. Slámové:
po: 8 - 11 h, út: 9 - 11 h, st: 8 - 11 h, čt: 13 - 15 hodin nebo
v ordinaci MUDr. V. Jedličkové - poliklinika Parník - Černý Most - tel. 281 918 797.
V pátek 26. 5. 2017 akutně nemocné děti ošetří v ordinaci MUDr. V.Jedličkové v době 8 - 10 hodin.
Umístěno:  Důležité informace

9.5.2017 Ve středu 10.5.2017 proběhne v obchůdku Hobby Art první dětské tvoření
na téma dárek pro maminku ke Dni matek. Přijďte si, děti, vyrobit dáreček pro svou maminku v době od 12 do 18 hodin
  Umístěno: Aktuality
  JEJÍ PASTORKYŇA - neděle 21. května 2017 v 19,00 hodin, Sokolovna Vinoř
  Umístěno: Aktuality
  Divadelní představení pro děti "O perníkové chaloupce aneb jenom jako" - neděle 21. května od 15,00 hodin, Sokolovna Vinoř
  Umístěno: Aktuality
  DĚTSKÝ DEN - neděle 4. června 2017 na farní zahradě ve Vinoři, 14 -18 hodin.
  Umístěno: Aktuality

8.5.2017 V pátek 5. května v 10 hodin se ve Vinoři uskutečnila pietní vzpomínka na oběti I. a II. světové války.
  Umístěno: Fotogalerie 2017

7.5.2017 Pozvánka - OSLAVY 85 LET OBCE BARÁČNICKÉ VE VINOŘI - 27. KVĚTNA 2017
13,45 Krojovaný průvod obcí - zakončení na Hoffmanově dvoře
  Umístěno: Aktuality
 
  VÝSTAVA OBCE BARÁČNICKÉ
od 8. května do 2. června 2017 NA RYCHTĚ, Chaltická ulice, Praha - Vinoř.
  Umístěno: Aktuality

2.5.2017 Slovo starosty na květen
  Umístěno:  Slovo starosty
  Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent odboru občansko-správního Praha Šeberov
  Umístěno: Úřední deska
  Veřejná vyhláška - Oznámení pro projednání návrhu změn vlny 10 ÚP HMP
Grafická příloha - ZMĚNA č. Z 3081 / 10
  Umístěno: Úřední deska
  2.5. Nově otevřená Hobby-prodejna na Mladoboleslavské vás zve k nákupu i k pokoukání.
  Umístěno:  Fotogalerie 2017
  30.4. Čarodějnice u zahrádkářů
  Umístěno:  Fotogalerie 2017

28.4.2017 ZÁPIS do Mateřské školy ve Vinoři na školní rok 2017/2018 se koná
ve středu 3.5. a ve čtvrtek 4.5.2017 v ulici Mikulovické 337

 – budova původní mateřské školy vždy od 13.00 do 17.00 hod.
(více na www.zsvinor.cz)
Umístěno:  Důležité informace

27.4.2017 ČARODĚJNICE 2017 v MŠ Praha - Vinoř
Umístěno:  Fotogalerie MŠ

26.4.2017 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ: „Polyfunkční objekt Vinoř"
  Umístěno: Úřední deska
  Oznámení o konání společného jednání o návrzích 2 celoměstsky významných změn vlny IV, a to změn č. Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00, Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - MČ  Praha 6 a MČ Praha 9.
  Umístěno: Úřední deska

25.4.2017 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 18. 4. 2017
  Umístěno: Úřední deska
  VŘ na obsazení pracovního místa hlavní účetní ÚMČ Praha - Ďáblice
  Umístěno: Úřední deska

24.4.2017 Očkování psů a koček proti vzteklině a infekčním nemocem
MVDr. Karel Sladovník očkuje v sobotu 29.4.2017 od 9,00 do 11,00 hodin "Na Rychtě",
http://www.veterina-bryksova.cz
  Umístěno:  Fotogalerie 2017
 
  Vinořský zpravodaj č. 130/ jaro 2017
  Umístěno:  Zpravodaj
 
  Úklid Vinoře - Den Země
Děkuji za sesbírání osmi pytlů vinořského pouličního odpadu dětem a velkým, kteří  na úklid Vinoře i přes nepřízeň počasí přišli. Bylo to více než fajn. Doufám, že vincentovská dílna s narcisy a okurkovými a pažitkovými semínky a ekootázkami s poradci a společné tvoření příběhu o Narcisovi s vinořskou aktualizací a stvořitelský mýtus "Jak stará je Země" a naše společnost nám byla příjemnou satisfakcí.
Ještě jednou velké díky a zase na podzim, vlastně když to bude potřeba. k.l.
  Umístěno:  Fotogalerie 2017
 
  RÁNO VE TŘÍDĚ MYŠEK
Ve třídě nejmenších Myšek panuje pohodová atmosféra. Podívejte se, jak si děti umí pěkně hrát. Vždyť už jsou to velcí kamarádi. A cvičení je také moc baví. Nakonec malá ukázka z jejich výtvarného tvoření.
Umístěno:  Fotogalerie MŠ

19.4.2017 Termínový kalendář ODVOZ BIOODPADU na rok 2017
  Umístěno:  Úřední deskaDůležité informace
 
 

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s. - termíny přistavení
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti prodejny NORMA, Mladoboleslavská 551.  

  Umístěno: Úřední deska, Důležité informace
 
  Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
Zadání změny Z 3083/00 ÚP hl. m. Prahy
  Umístěno: Úřední deska
  Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00.
ZADÁNÍ ZMĚNY Z 2440/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ HL. M. PRAHY
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
  Umístěno: Úřední deska

18.4.2017 Program Čistá energie Praha 2017
Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2016 a 30. 9. 2017.
Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 2. 5. – 29. 9. 2017. Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách http://portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu
  Umístěno:  Úřední deskaDůležité informace
 
  Pozvánka na autogramiádu Hany Hořákové "Powertex - dekorace a dárky"
Autogramiáda 13.5.2017 knižní veletrh Výstaviště Praha Holešovice.
  Umístěno: Aktuality
 
  Zveme děti a rodiče do Vincenta na Kouzelníka a bublinovou show
- v úterý 9. května 2017 od 13 hodin, vstupné 50,-/osoba.

Kapacita sálu je omezená, rezervujte si prosím místa na knihovna@praha-vinor.cz nebo ve Vincentu
Umístěno:  Vincent, Aktuality

11.4.2017 Program 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 18.4.2017
  Umístěno:  Úřední deska
 
  Fotogalerie MŠ:
BEZPEČNOSTNÍ PRŮPRAVA U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
  Umístěno:  Fotogalerie MŠ

10.4.2017 Slovo starosty na duben
  Umístěno:  Slovo starosty
 
  Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu uzavřenou s firmou CETIN
  Umístěno:  Úřední deska
 
  Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Vinoř do roku 2022
  Umístěno:  Úřední deska
  Rozhodnuti o povolení odstranění stavby „Zrušení v.v. 22 kV, Horní Počernice – Březiněves
  Umístěno:  Úřední deska

7.4.2017 Koncert dětí z Hudební školy Pavla Hokra a muzikál Šípková Růženka
Foto naleznete na:
http://pavelhokr.rajce.idnes.cz/koncert_2017-04-05_Sipkova_Ruzenka/
http://pavelhokr.rajce.idnes.cz/koncert_2017-04-05_Vinor/
Ve středu 5. dubna se ve vinořském Mariapoli konal koncert dětí z Hudební školy Pavla Hokra a muzikál Šípková Růženka. Děkuji tímto dětem a lektorce pí. Kristýně Kolajové za výborně odvedenou práci a Hudební škole Pavla Hokra za skvělou spolupráci v rámci KVC Vincent. Vít Mokrý, ředitel KVC Vincent
  Umístěno:  Fotogalerie 2017, Vincent

6.4.2017 Jaro na ctěnickém močálu...
  Umístěno:  Fotogalerie 2017
 
  6. - 8.4. Nádherná velikonoční výstava našich zahrádkářů, jste všichni srdečně zváni ...
  Umístěno:  Fotogalerie 2017
 
  4. a 5. dubna proběhl zápis do prvních tříd.
Prvňáčky tradičně vítali Mach s Šebestovou, Jonatánem, Horáčkem a Pažoutem i paní Kadrnožkovou. Děkujeme školnímu divadlu Housle na stromě a paní učitelce Tomkové, stejně jako všem učitelkám a vedení školy za úspěšnou akci. Budeme mít opět tři první třídy...
  Umístěno:  Fotogalerie 2017

3.4.2017 31.3.2017 proběhl v knihovně mezinárodní Andersenský večer.
Letošním tématem byl časopis Čtyřlístek a jeho hrdinové.
Zúčastnilo se 16 dětí, které navštěvují vinořskou knihovnu. Řešili jsme kvíz a křížovku na čtyřlístkovské téma, soutěžili jsme venku i ve Vincentu. Děti si ve skupinkách připravily divadlo s hrdiny Čtyřlístku. Večer byl moc příjemný. Děkuji za pomoc s organizací V. Růžičkové a rodičům za dárky a dobroty pro děti.
Monika Lichtenbergová,knihovnice
Umístěno:  Knihovna 

1.4.2017 VELIKONOČNÍ JARMARK v neděli 9. 4. 2017 na Hoffmanově dvoře
  Umístěno:  Aktuality

30.3.2017 Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 23.3.2017
  Umístěno:  Úřední deska

29.3.2017 Seznam knižních novinek za 1. čtvrtletí 2017
Umístěno:  Knihovna 
 
  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Lysolaje.
  Umístěno:  Úřední deska

28.3.2017 Zveme děti a rodiče 11.4.2017 od 13,00 hodin na divadelní představení do Vincenta na pohádku O udatném Špaldíčkovi.
  Umístěno:  Aktuality Vincent
 
  Praha - Kbely:
2. ročník běžeckého závodu pro děti 2 -15 let Vypusťte ŠAKALA!

Kbely, Centrální park, neděle 23.4.2017 od 10:00
  Umístěno:  Aktuality

27.3.2017 Rada mladých Vás v sobotu 22. dubna 2017 zve na oslavu Dne Země

Program: 14.00-16.00 úklid společných vinořských prostor
Sraz před KVC Vincent ve 14.00 (rukavice a náhradní ponožky s sebou)
16.00 – 16.30 pohoštění v KVC Vincent
16.30-18.00 povídání a hry o Zemi pro děti a dospělé
Kontaktní osoba: Klára Lowensteinová klaralowenstein@yahoo.it, 724 909585
  Umístěno:  Aktuality
 
  Pozvánka na finále play-off extraligy v badmintonu
1.4. - 2.4.2017 Praha - Vinoř, hala ZŠ, Práchovická 340
POZVÁNKA A PROGRAM
  Umístěno:  Aktuality

23.3.2017 Letní jazykové kurzy pro děti (4-6, 7-12 let)
Kurzy Lingva Ludus lektorky Kláry Löwensteinové, Ph.D. -  intenzivní týden zážitkové výuky v termínu 21.8. - 25. 8. 2017, denně od 9.00 do 15.30 hodin v rámci KVC Vincent v Praze – Vinoři. Cena 3 500,- Kč za dítě. Přihlášky prosím zasílejte na klaralowenstein@yahoo.it, 724 909 585 do konce května.
  Umístěno:  Aktuality Vincent
 
  Letní škola hrou ve Vincentu
Na léto již tradičně připravujeme dva turnusy letní Školy hrou pro děti 5-13 let.
Letošek se ponese na vlnách radosti z hudby a pohybu.
Vinořské léto hudby se bude konat 24. 7. - 28. 7. 2017
Vinořské léto sportu  7. 8. - 11. 8. 2017

Přihlásky podávejte do 22. dubna na klaralowenstein@yahoo.it, 724 909 585.
Cena za turnus je 2 000, - Kč na dítě. Platbu je nutné z realizačních důvodů uhradit do 22. dubna.
  Umístěno:  Aktuality Vincent
 
  NÁVŠTĚVA V 1. TŘÍDĚ
  Umístěno:  Fotogalerie MŠ

20.3.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad ÚR HMP v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017),
Příloha:
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ (ŘÍJEN 2014 - BŘEZEN 2017)
  Umístěno:  Úřední deska
 
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Praha - Satalice
Umístěno:  Úřední deska
 
  PLES (foto Pavel Hykl)
https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/2783775
KARNEVAL (foto Pavel Hykl)
https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/2781893
  Umístěno:  Fotogalerie 2017

17.3.2017 VINOŘ MÁ SVŮJ YT KANÁL:
Naleznete zde videa z nejzajímavějších akcí.  https://www.youtube.com/channel/UCRhgAySql0IyEVwWcZJEosw

MASOPUST - video
https://www.youtube.com/watch?v=pWDg8AX1YLU

25. OBECNÍ PLES - video
https://www.youtube.com/watch?v=OsvTWkYV0Mc
Foto Hana Poláchová

https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/2773199

  Umístěno:  Fotogalerie 2017

15.3.2017 Velikonoční zahrádkářská výstava 6. - 8.  dubna 2017
  Umístěno:  Aktuality
 
  Program 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 23.3.2017, č.j. 393/2017
Umístěno:  Úřední deska
 
  Fotogalerie z Vítání občánků 14.3.2017
http://horibrandejs.rajce.idnes.cz/Vitani_obcanku_14.3.2017/
Umístěno:  Fotogalerie 2017

14.3.2017 Oznámení o výběru dodavatele: Veřejná zakázka: Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd
Umístěno:  Úřední deska
 
  Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP, MHMP 314608/2017
VV  - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP
Umístěno:  Úřední deska
 
  NATÁČENÍ V MŠ PRO NAKLADATELSTVÍ FRAUS
Umístěno:  Fotogalerie MŠ

12.3.2017 Č. j. SVS/2017/029979-G, NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky.
Umístěno:  Úřední deska Důležité informace

10.3.2017 JARNÍ BAZAR OBLEČENÍ A VĚCÍ VE VINOŘI
V pátek 17. a v sobotu 18. března ve školní jídelně ZŠ Vinoř.
Umístěno:  Aktuality

8.3.2017 Fotogalerie MŠ:
KARNEVALOVÝ REJ VE TŘÍDĚ VČELIČEK
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Umístěno:  Fotogalerie MŠ
 
  MŠ v knihovně 2017
Umístěno:  Fotogalerie 2017

3.3.2017 Pozvánky:  
Sobota 11. března 2017 - JUBILEJNÍ 25. OBECNÍ PLES VE VINOŘI
Tentokrát v retro stylu 30. - 90. let
Předprodej vstupenek v papírnictví VM PLUS, Živanická 235.
Neděle 12. března 2017 - DĚTSKÝ KARNEVAL VE VINOŘSKÉ SOKOLOVNĚ

Karneval se koná od 15,00 do 17,00 hodin.
Umístěno:  Aktuality
 
  Masopust foto
Pavel Hykl:
https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/2726728
Jan Piroch (Facebook):
https://www.facebook.com/jan.piroch.5/posts/691566904349057?pnref=story
Umístěno:  Fotogalerie 2017

2.3.2017 Slovo starosty na březen
Umístěno:  Slovo starosty
 
  Pozvánka do Velikonoční výtvarné dílny na Dlabačov pro děti a dospělé,
kde si můžete zakoupit i vyrobit jarní dekorace pro váš dům či byt. V příloze naleznete pozvánku a pár inspirativních fotek.
Večerní dílna pro malé i velké od 5.4. do 15.4.2017 od 16,00 do 22,00 hodin.
Umístěno:  Aktuality

1.3.2017 Nabídka na provozování Hobby prodejny,
Ze zdravotních důvodů bude Hobby prodejna Mladoboleslavská 13 v dubnu uzavřena. Nikdo nechceme, aby zanikla a proto se hledá možný majitel. Předám celou firmu a know-how. Veškeré kontakty na dodavatele a vše co je třeba novému majiteli. Nový eshop a doménu nechám zdarma. Info. na hhorakova@seznam.cz.
Umístěno:  Důležité informace
  VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytnutých informacích za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na ÚMČ Praha – Vinoř
Umístěno:  Úřední deska

28.2.2017 PALESTRA KBELSKÁ 10 -  již tuto sobotu 4. března 2017 !
1. Dopravní informace
2. Dětské závody
3. Doprovodný program
Umístěno:  Aktuality
  Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Vinoř do roku 2022
Umístěno:  Úřední deska

27.2.2017 Pozvánka na 4. ročník charitativního běžeckého závodu "OD NEVIDIM DO NEVIDIM" 8. 4. 2017 v 11.30 hod. se ve Stříbrné Skalici.
Umístěno: Aktuality
  Upravená výzva - posunutí lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek.
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ve zjednodušeném podlimitním řízení za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6.3.2017 v 10:00 hod.
Umístěno:  Úřední deska
  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Ivetu Kujalovou
Umístěno:  Úřední deska

24.2.2017 Nabídka:
10. - 14.7.2017 Příměstský tábor Robinson ve Vinoři - Sportovní týden
21. - 25.8.2017 Příměstský tábor Robinson ve Vinoři -  Lov Pokémonů naživo
Umístěno: Aktuality
 
21.2.2017 Fotogalerie MŠ:
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
KARNEVAL NA VINOŘSKÉM NÁMĚSTÍ

KARNEVAL
Umístěno:  Fotogalerie MŠ

21.2.2017 Fotogalerie MŠ:
PYŽAMOVÝ DEN A HAWAI PÁRTY
KLAUN PEPINO
Umístěno:  Fotogalerie MŠ

17.2.2017 PALESTRA KBELSKÁ 10 - první sobota v březnu (4. 3. 2017)
je silniční běžecký závod, který se tradičně běží první březnovou sobotu, je jedním z prvních běžeckých závodů v nové sezoně silničních běhů. Jeho organizátorem je společnost PALESTRA Relax, která ve spolupráci s ATVS Palestra-VOŠ a VŠTVS Palestra (a především jejich studenty, kteří tento závod připravují a organizují v rámci své odborné studijní praxe).

Více zde: http://www.palestrakbelska10.cz/
Umístěno:  Aktuality

16.2.2017 Dnes byla nalezena za Vinoří v poli směr Horní Počernice asi 2 roky stará fena. Je u paní Klamertové na tel. č. 605 802 079

15.2.2017 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ve zjednodušeném podlimitním řízení za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd“
Umístěno:  Úřední deska

12.2.2017 Fotografie z minivernisáže olejomaleb a kreseb "Ptáčkové a kočky".
https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/2670697
Umístěno:  Fotogalerie 2017

9.2.2017 Vernisáž výstavy olejomaleb a kreseb "Ptáčkové - kočky" 10.2.2017
Výstava v infocentru NA RYCHTĚ potrvá od 10.2. do 10.3.2017
Umístěno:  Aktuality
  Masopust v Hoffmanově dvoře 25.2.2017
Umístěno:  Aktuality
  Fotogalerie MŠ:
VÝSTAVA V MŠ
TĚLOCVIČNU ZŠ VYUŽÍVAJÍ TAKÉ DĚTI Z MŠ
Umístěno:  Fotogalerie MŠ

2.2.2017 Slovo starosty na únor
Umístěno:  Slovo starosty

1.2.2017 Obec Přezletice vyhlašuje záměr pronájmu prostor v přízemí a patře obecní budovy č.p. 48, Prostory budou pronajaty pouze pro účely gastroprovozu.
Umístěno:  Úřední deska
  Konkurzní řízení na funkci ředitele/-lky Mateřské školy, Praha - Dolní Chabry
Umístěno:  Úřední deska
  Fotogalerie MŠ
POHYB NÁS BAVÍ
ČERT A KÁČA
Umístěno:  Fotogalerie MŠ

30.1.2017 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2017
Městská část Praha – Vinoř oznamuje všem rodičům dětí narozených v roce 2016,
že dne 14.03.2017 proběhne jejich vítání mezi občany Vinoře.
Rodiče, kteří mají zájem se Vítání se svým dítětem zúčastnit, prosíme o vyplnění přihlášky. Poté budou rodiče dopisem informování o místu a času konání Vítání.
Přihlášku doručte nejpozději do 28.02.2017 na podatelnu MČ Praha - Vinoř.
Přihláška na Vítání občánků 2017.
  Umístěno:  Aktuality
  KNIHOVNA KVC VINCENT 31.LEDNA A 2. ÚNORA Z DŮVODU NEMOCI ZAVŘENO
  Umístěno:  Knihovna
  Organizační řád MČ Praha - Vinoř, Směrnice starosty č. 1/2017
  Umístěno:  Úřad MČ
  28.-29.1. Opět bruslení na zaplněném rybníku Velká Obůrka...
Umístěno:  Fotogalerie 2017

27.1.2017 Zápis ze 17. zasedání ZMČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.1.2017, Praha – Vinoř
Umístěno:  Úřední deska

26.1.2017 Pozvánka do Hoffmanova dvora
V neděli, 29. ledna 2017 od 16:00 hodin promítáme pro děti na Hoffmanově dvoře film "Kniha džunglí".
Vstupné 50,- Kč. .
  Umístěno:  Aktuality

24.1.2017 KBELSKÝ MASOPUST  18. 2. 2017.
Masopust již tradičně pořádá Kulturní a rodinné centrum CoByDup (nezisková dobrovolná organizace) za podpory MČ Praha 19 a finanční podpory hl. m. Prahy.
  Umístěno:  Aktuality

23.1.2017 21. - 22.1. Víkendové bruslení přilákalo na rybník Velká Obůrka velký počet dětí a dospělých. Jistě si každý na obrázcích najde novou Sáblíkovou nebo nového Jágra. Děkujeme našim rybářům i všem návštěvníkům.
Foto v plném rozlišení si můžete vyžádat na starosta@praha-vinor.cz.
Umístěno:  Fotogalerie 2017
  21.1. Výroční sedění naší Obce baráčnické, na kterém byli přijati 4 noví členové.
Umístěno:  Fotogalerie 2017

20.1.2017 Přihláška na Vítání občánků 2017.
Vítání proběhne začátkem měsíce března, přesný termín bude zveřejněn.
  Umístěno:  Aktuality
  Zveme na víkendové denní i večerní bruslení na rybník Velká Obůrka,
k dispozici jsou čtyři kluziště, jedno je velké skoro jako regulérní hokejové hřiště,
navíc jsou k dispozici klikaté cesty přes celý rybník. Rybáři od zítřka od dvou hodin budou dělat grog, svařák, čaj, klobásy, natáhnou hudbu a osvětlení na večerní bruslení.
Tak hezký víkend.
rybáři + vedení Vinoře
Upozornění: jedná se o bruslení na rybníku, na vlastní nebezpečí
Umístěno:  Aktuality, Fotogalerie 2017

18.1.2017 Úspěch našich zahrádkářů, gratulujeme.
Putovní výstava fotografií k 60. výročí Českého zahrádkářského svazu, která dnes začala v Poslanecké sněmovně. Většina fotografií je z naší osady.
Umístěno: Fotogalerie 2017

17.1.2017 PTAČÍ CHŘIPKA
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Informace pro drobnochovatele
Kontrola biologické bezpečnosti v chovu hospodářských zvířat

informace na webu Státní veterinární správy:
http://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/
  Umístěno:  Důležité informace, Úřední deska

16.1.2017 INZERCE - NABÍDKA HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Odpolední a večerní hlídání dětí ve Vinoři. Jsem studentka se zkušenostmi s péčí o menší i větší děti. Více informací ráda podám při osobním setkání.
Kontaktovat mne můžete na tel. číslo 774 911 792 - prostřednictvím SMS. Děkuji.
   

15.1.2017 Vinořský zpravodaj č. 129 / zima 2016
  Umístěno:  Vinořský zpravodaj
  DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb,
přijmeme zaměstnance na pracovní pozici: pracovník v sociálních
službách – pečovatel. Bližší informace (pondělí-pátek) na tel. čísle: 736 754 009
  Umístěno:  Důležité informace
  ZIMNÍ ZAHRADA VE ŠKOLCE
UŽÍVÁME SI ZIMNÍCH RADOVÁNEK
TŘI KRÁLOVÉ V HOUBIČKÁCH
  Umístěno:  Fotogalerie MŠ

13.1.2017 UPOZORNĚNÍ!
Kvůli náhlému oteplení se víkendové noční bruslení s občerstvením ruší, popřípadě přesouvá o týden.
  Umístěno:  Aktuality

12.1.2017 POZVÁNKA!
Ve spolupráci s rybářským spolkem vás ZVEME NA SOBOTNÍ DENNÍ I NOČNÍ BRUSLENÍ NA RYBNÍKU VELKÁ OBŮRKA. Budou pro vás upraveny bruslařské dráhy i ledové plochy, snad do soboty nezapadnou sněhem.

Od sobotního odpoledne budou mít rybáři připravené i občerstvení (čaj, grog, svařené víno, opékané klobásy,…), večerní bruslení za halogenového osvětlení bude mít u nás premiéru. Nezapomeňte ale na to, že se jedná o bruslení na rybníku, proto buďte při bruslení i konzumaci opatrní.
Vedení Vinoře

  Umístěno:  Aktuality
  Harmonogram odpoledních skupinových kurzů Lingva Ludus lektorky Kláry Lowensteinové, Ph.D. v KVC Vincent od 30. ledna do 16. června 2017.
  Umístěno:  Aktuality, Vincent
  Rozhodnutí - povolení ke stavbě vrtané studny a odběru podzemní vody
Umístěno:  Úřední deska
  Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská
Umístěno:  Úřední deska

11.1.2017 Program 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 19.1.2017
Umístěno:  Úřední deska

9.1.2017 Ve čtvrtek 12.1.2017 od 19h proběhne v informačním centru v Chaltické ulici (Rychta) představení druhého developerského projektu na zástavbu prostoru mezi ulicí Českodubská a vznikajícím golfem.
Jedná se konkrétně o výstavbu na konci ulice Dubanská.
Projekt představí arch. Navrátilová a přítomni budou i zástupci Vinoř development, kteří jistě rádi zodpoví dotazy přítomných a vyslechnou případné připomínky k projektu.
Všichni občané Vinoře jsou na setkání srdečně zváni.
Umístěno:  Aktuality
 
  8.1. Po delší době opět zamrzly rybníky a napadl sníh...
Pokud počasí dovolí, otevřou rybáři o víkendu u rybníku Velká Obůrka občerstvení a
zapojí halogenové lampy pro noční bruslení...
Umístěno: Fotogalerie 2017
  7.1. Novoroční fotbalový halový turnaj v Schulzendorfu,
který loni vyhráli naši fotbalisté. Letos už jim štěstí tolik nepřálo - a skončili
osmí. Se starosty Kargowe, Schulzendorfu, Eichwalde a Zeuthenu jsme společně
zhodnotili rok minulý a představili akce roku nového.
Umístěno: Fotogalerie 2017

5.1.2017 5.1. První nadílka sněhu vyhnala mladé sáňkaře na obávaný kopec Malého hřiště... (tak se dříve říkalo hřišti u školní tělocvičny)
Umístěno: Fotogalerie 2017
  4.1. Tříkrálová sbírka pro dobročinné účely
Umístěno: Fotogalerie 2017
  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Jaroslava Donovala
Umístěno:  Úřední deska

3.1.2017 První slovo starosty v roce 2017
Umístěno:  Slovo starosty

2.1.2017 ROZHODNUTÍ o umístění stavby "RETAIL PARK VINOŘ - obchodní centrum s prodejnou potravin
Umístěno:  Úřední deska
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent odboru občansko-správního ÚMČ Praha-Újezd
Umístěno:  Úřední deska

27.12.2016 Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská paní Mgr. Lence Čerňanské
Umístěno:  Úřední deska

26.12.2016 Miniskupinové jazykové kurzy, individuální konzultace, literárně filosofické dílny Lingva Ludus lektorky Mgr. Kláry Löwensteinové, Ph.D. v rámci KVC Vincent na letní semestr 2017

Od 30. ledna do 16. června 2017 v KVC Vincent pokračují jazykové a literární kurzy pro děti a dospělé. Přihlášky prosím zasílejte do konce ledna na klaralowenstein@yahoo.it.
Umístěno: Aktuality, KVC

22.12.2016 Zápis ze 16. zasedání ZMČ Praha-Vinoř, konaného dne 14. 12. 2016
  Umístěno:  Zápisy ze zasedání
  Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Výskyt ptačí chřipky v Evropě - informace pro drobnochovatele
  Umístěno:  Důležité informace
  PŘÁNÍ
Krásné vánoční svátky a pohodový rok 2017 přejí děti a kolektiv mateřské školy.
Fotogalerie MŠ
VÁNOCE U VČELIČEK
VÁNOČNÍ TRHY VE TŘÍDĚ VČELIČEK
  Umístěno: Fotogalerie MŠ

21.12.2016 Rozpočet MČ Praha - Vinoř na rok 2017
  Umístěno:  Úřední deska
  Fotogalerie MŠ
VÁNOČNÍ TRHY U ZAJÍČKŮ
VÁNOČNÍ TRHY V SOVIČKÁCH
VÁNOCE U ZAJÍČKŮ
Umístěno: Fotogalerie MŠ

19.12.2016 Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby "Rodinný dům s hostincem"
Umístěno:  Úřední deska
  Přání k Vánocům od Rady mladých
Umístěno: Rada mladých

16.12.2016 Fotogalerie MŠ
VÁNOCE U VEVEREK
BESÍDKA U SOVIČEK
VÁNOCE U SOVIČEK
Umístěno: Fotogalerie MŠ

15.12.2016 Fotogalerie MŠ
VÁNOCE VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK
VÁNOCE VE TŘÍDĚ JAHŮDEK
KRÁSNÁ VÁNOČNÍ BESÍDKA VE TŘÍDĚ ZAJÍČKŮ
BESÍDKA VE TŘÍDĚ HOUBIČEK
Umístěno: Fotogalerie MŠ

14.12.2016 Rozhodnutí o umístění stavby "Připojení VO při ulici Českodubská"
Umístěno:  Úřední deska

13.12.2016 Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radonice.
Umístěno:  Úřední deska
  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Antonína Svobodu
Umístěno:  Úřední deska

12.12.2016 Zápis z jednání Finanční výboru MČ Praha-Vinoř ze dne 29.11.2016.
Umístěno:  Zápisy výborů a komisí
POHÁDKA O HLOUPÉM HONZOVI
SKUPINOVÁ KRESBA
PLAVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
KRÁSNÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ MYŠEK
Umístěno: Fotogalerie MŠ

8.12.2016 SOVIČKY U ZAHRÁDKÁŘŮ
HOUBIČKY NA VÝSTAVĚ ZAHRÁDKÁŘŮ
HOUBIČKY CHRÁNÍ PŘÍRODU
Umístěno: Fotogalerie MŠ

7.12.2016 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY - stáhněte si NOVÉ TEXTY KOLED
  Umístěno:   Aktuality
  Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 14.12.2016
Umístěno:  Úřední deska

5.12.2016 4.12. 2. Adventní koncert v podání sourozenců Radových.
  Umístěno: Fotogalerie 2016
  2. - 4.12 Návštěva dobrovolných hasičů z partnerské obce Schulzendorf a
jejich prohlídka požární zbrojnice ve Kbelích.
  Umístěno: Fotogalerie 2016

2.12.2016 1.12. - 3.12. Tradiční, jedinečná, nádherná a voňavá vánoční výstava našich zahrádkářů. Moc děkujeme.
  Umístěno: Fotogalerie 2016
Kurz První pomoci malým dětem pro lektory Vincenta a učitelky mateřské školy.
  Umístěno: Vincent, Fotogalerie 2016
Fotogalerie MŠ:
DOPIS JEŽÍŠKOVI
BESÍDKA VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK
MIKULÁŠ, ANDĚL I ČERT V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Umístěno: Fotogalerie MŠ

1.12.2016 Slovo starosty na prosinec 2016 s přáním do nového roku
Umístěno:  Slovo starosty
VPS č. 38/2016-62 - TJ Sokol Vinoř - 190 000 Kč "Zateplení budovy sokolovny ve Vinoři"
VPS č. 674/2016-67 - TJ Sokol Vinoř - 55 900 Kč "Výstavb fotbalového hřiště "
VPS č. 674/2016-68 - TJ Sokol Vinoř - 55 900 Kč "Stavební úpravy budovy sokolovny"
Umístěno:  Smlouvy
Oznámení o zahájení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "Finanční referent/ka" ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy.
Umístěno:  Úřední deska