Upozornění !

V úterý dne 20. února 2018 bude z důvodu školení zaměstnanců
Úřad MČ Praha - Vinoř pro veřejnost mimořádně uzavřen.


16.2.2018 MŽP - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Revize č. 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014-2020"
  Umístěno:  Úřední deska

14.2.2018 Městská část Praha-Kunratice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – Referent majetkové správy.
  Umístěno:  Úřední deska

13.2.2018 VINOŘSKÁ SOUTĚŽ AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

MČ Praha – Vinoř u příležitosti 930 let od první písemné zmínky vyhlašuje amatérskou fotografickou soutěž v oboru barevné a černobílé fotografie.
Téma: VINOŘ (kulturní a přírodní scenérie, detail, život, momentka, zajímavost, kýč, nešvar) - uzávěrka soutěže: 25. květen 2018
  Umístěno:  Aktuality

11.2.2018 10. 2. 2018 Masopust Vinoř video:
https://www.youtube.com/watch?v=TeMFG8g7Fug&feature=youtu.be
  Umístěno:  Fotogalerie 2018

9.2.2018 KURZ CORE YOGA ÚNOR- DUBEN 2018 V KVC VINCENT
(info na letáčku v příloze)
  Umístěno: Aktuality, Vincent
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti pro pana Jiřího Sovu,
  Umístěno:  Úřední deska

7.2.2018 VLNA 12 - Projednání návrhu zadání změn Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
Zveřejněno je dotčené sousední katastrální území Kbely; kompletní přehled změn 12 vlny ÚP je k dispozici na vyžádání na úřadě MČ Praha-Vinoř.
  Umístěno:  Úřední deska
  VV - Zásady územního rozvoje Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dopravní infrastruktura – koridor železnice v úseku Dejvice - Veleslavín),
  Umístěno:  Úřední deska

6.2.2018 Dražební vyhláška číslo jednací: 124 EX 751/11-112
  Umístěno:  Úřední deska

5.2.2018 VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ č. 134/ zima 2017
  Umístěno:  Vinořský  zpravodaj
 
  VŘ na pozici hlavní pokladní ÚMČ Praha - Újezd.
  Umístěno:  Důležité informace

1.2.2018 MČ Praha - Vinoř má zájem podpořit vznik skautského oddílu ve Vinoři.
Hledáme mladé vedoucí, kteří by se chtěli věnovat mládeži.
  Umístěno:  Důležité informace
  Tříkrálová sbírka 2018
Letos se ve Vinoři vybralo cca o 15 000 Kč více a v Satalicích o 1500 Kč více než v loňském roce.
  Umístěno:  Důležité informace

31.1.2018 Slovo starosty na únor
  Umístěno:  Slovo starosty
  HERNA MC BUBLINA V KVC VINCENT ZAVŘENA KAŽDOU STŘEDU A ČTVRTEK PRO VEŘEJNOST
(OD 1. ÚNORA DO 31. KVĚTNA 2018 ZDE PROBÍHAJÍ POČÍTAČOVÉ KURZY ATTAVENA)
  Umístěno:  Vincent

29.1.2018 MČ Praha – Vinoř oznamuje všem rodičům dětí narozených v roce 2017,
že dne 12. dubna 2018 proběhne jejich vítání mezi občany Vinoře.


Rodiče, kteří mají zájem se Vítání se svým dítětem zúčastnit, prosíme o vyplnění přihlášky. Poté budou rodiče dopisem informování o místu a času konání Vítání.
  Umístěno:  Aktuality
  Pozvánka do Hoffmanova dvora na koncert skupiny PROGRES 2 v pátek 16. února 2018 od 20.30 hodin.
  Umístěno:  Aktuality
  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti pro Ing Vladana Ninkoviče
  Umístěno:  Úřední deska
  Výsledky voleb za MČ Praha - Vinoř "Volba prezidenta ČR" - 2. kolo konané ve dnech 26. a 27. 1. 2018
Ověřené informace zdroj
http:www.volby.cz
  Umístěno:  Úřední deska
  27.1. Volební sedění Obce baráčnické Vinoř.
  Umístěno:  Fotogalerie 2018

28.1.2018 Výstava o krajinné památkové zóně VINOŘ - SATALICE - CTĚNICE.
  Umístěno:  Aktuality
  Pozvánka do Hoffmanova dvora na MASOPUST v sobotu 10. 2. 2018
  Umístěno:  Aktuality

27.1.2018 Zavřeno v knihovně

Vážení čtenáři,  v únoru 2018 bude tyto dny v knihovně zavřeno:
ve čtvrtek 1.2.2018
v úterý 13.2.2018 a čtvrtek 15.2.2018 jsou jarní prázdniny
ve čtvrtek 22.2.2018
V ostatní dny bude běžná otevírací doba. Děkuji za pochopení Monika Lichtenbergová
  Umístěno:  Knihovna
 
  VÝSLEDKY MÍSTNÍHO REFERENDA
  Umístěno:  Úřední deska

25.1.2018 TANEČNÍ STUDIO STREAM OF DANCE PŘÍJÍMÁ NOVÉ ČLENY DO VŠECH KURZŮ- DĚTI, JUNIORY I DOSPĚLÉ!
(informace na letáčku v příloze)
  Umístěno:  Aktuality, Vincent

22.1.2018 Mateřská škola v Mikulovické ulici hledá paní na odpolední úklid v rozsahu 3 hodiny denně na dohodu o provedení práce.
  Umístěno:  ZŠ a MŠ Vinoř
  Složení členů místní komise pro místní referendum
  Umístěno:  Úřední deska

16.1.2018 Změna v delegování člena volební komise pro místní referendum
  Umístěno:  Úřední deska

15.1.2018 Letní škola hrou 2018

I. turnus LŠH „930 let Vinoře“ proběhne formou dobrodružné poznávací historické hry s maskoty, očekávejte vinořsko-ecovskou detektivku, je vhodná pro děti 4-13 let, předběžná cena na týden na dítě 2500,- Kč bez obědů se všemi vstupy a dopravou.

II. turnus LŠH „100 let Československa“ bude z kulturních dějin, očekávejte oborově zdánlivě nesourodé pelemele, velké cestování a trochu V+W nadhledu, doporučený věk 4-13 let, předběžná cena na týden na dítě 2500,- Kč bez obědů se všemi vstupy a dopravou.
  Umístěno:  Aktuality, Vincent
 
  PALESTRA Kbelská 10 -  letošní závod, který se uskuteční 3. března
  Umístěno:  Aktuality
 
  12.1.2018 byl pro Vinoř významným dnem připomínající promlčené křivdy z konce války, snažil se oběti důstojně vzpomenout a navrátit je na místo, kam patří tak, aby na ně nikdo nezapomněl a byly mementem pro nás všechny.

Dopoledne jsme si s panem starostou a panem farářem dojeli do krematoria za Mělník na Rozptylovou loučku pro symbolický popel poslední majitelky vinořského zámku - Marie Luisy Eleonory Bělohříbkové, která zde byla rozptýlena rok po své smrti v roce 2001. Otevřeli jsme pro veřejnost Černínskou kapli. Naším záměrem bylo, aby pietní akt odhalení pomníku zabitých Němců a společné doprovození paní Bělohříbkové na její poslední cestě domů k rodičům byl nenucený, niterný, s co nejméně slovy, aby nezjitřoval, ale spojoval, připomínal, ale neobžalovával, nevyvolával žádné negativní emoce, abychom naslouchali druhým, kteří s přijetím "viny", vyvozováním důsledků pro sebe, vyrovnáváním se s poválečnou německou otázkou mají zkušenosti tři generace...
To se nepochybně podařilo díky vynikajícím osobním výpovědím našich vzácných hostů ze sdružení Ackermann-Gemeinde - pana Martina Kastlera, Daniela Hermana a Herwiga Steinitze a přítomnosti a proslovu vyslankyně Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Christiany Markert,

Děkujeme všem přítomným za Vaši empatii a atmosféru, kterou jste spontánně vytvořili, ať už na posvátném okrsku, tak i v centru Mariapoli.
Byly to mimořádné chvíle.

  Umístěno:  Fotogalerie 2018

14.1.2018 Výsledky voleb za MČ Praha - Vinoř "Volba prezidenta ČR" - 1. kolo konané ve dnech 12. a 13. 1. 2018
  Umístěno:  Úřední deska

11.1.2018 Konání místního referenda na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze:
Oznámení o době a místě konání místního referenda

Jmenování zapisovatelů místní komise a okrskových volebních komisí,
Delegování členů okrskových volebních komisí pro místní referendum

Delegování členů místní komise pro místní referendum
  Umístěno:  Úřední deska

10.1.2018 KURZY ZPĚVU V KVC VINCENT
(info na letáčku v příloze)
  Umístěno:  Aktuality, Vincent

8.1.2018 Pozvánky do Hoffmanova dvora:
OHŘEJVÁČEK - sobota 27. 1. 2018 od 18,00 hodin.

MASOPUST - sobota 10. 2. 2018
  Umístěno:  Aktuality

4.1.2018 ANGLICKÝ KLUB PRO DĚTI V KVC VINCENT
(info na letáčku v příloze)
  Umístěno:  Aktuality, Vincent

2.1.2018 Pozvánka na pietní akt a kulturní podvečer s mottem "Již nikdy žádné války", které se uskuteční ve Vinoři v pátek 12. ledna 2018 od 16.00 před vinořským hřbitovem a od 17.00 v Centru Mariapoli.
  Umístěno:  Aktuality

29.12.2017 Schválený rozpočet na rok  2018 - běžné výdaje.xls
Schválený rozpočet na rok 2018 - příjmy.xls

Schválený rozpočet_VHČ na rok 2018.xls

Rozpočtové opatření č. 7/2017 (23. ZZMČ 21.12.2017)
  Umístěno:  Úřední deska

28.12.2017 Slovo starosty
  Umístěno: Slovo starosty
 
  Vyhlášení konání místního referenda v termínu pro druhé kolo prezidentských voleb 26. a 27. ledna 2018,
Referendum o otázce:
"Souhlasíte s tím, aby orgány městské části Praha - Vinoř učinily v samostatné působnosti veškeré kroky k odstoupení od smlouvy o spolupráci při výstavbě rezidenčního centra na pozemcích par. č. 1577/180, č. 1580/1, č. 1577/5, č. 1577/6, č. 1577/178 a č. 1577/41, vše v katastrálním území Vinoř, Praha hl. m. (lokalita mezi ulicemi Bohdanečská, Mladoboleslavská, Semtínská, Českodubská, Velkoosecká, Mlázovická, Dražkovská a Dubanská) s developery, včetně zrušení souhlasu se související architektonickou studií a zrušení souvisejícího souhlasu do stavebních a souvisejících řízení, a aby orgány městské části Praha - Vinoř podnikly v samostatné působnosti veškeré kroky k tomu, aby obytná výstavba na těchto pozemcích měla maximální výšku 2 nadzemních podlaží?"
  Umístěno:  Úřední deska
 
  MČ Praha -Vinoř hledá uklízečku na úklid společných prostor zdravotní středisko Mladoboleslavská 514-515. Bližší informace na tel. čísle 286 851 114.
  Umístěno: Důležité informace
 
  Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 21. 12. 2017
 
  Umístěno:  Úřední deska

27.12.2017 SILVESTR VE VINOŘI - Restaurace pod Vinořským zámkem

Na 31.12.2017 připravujeme velkou SILVESTROVSKOU DISCOSHOW.
Bude hrát a večerem provázet známý DJ a moderátor z rádia Kiss Martin Hovorka.
Občerstvení formou rautu. A navíc každý dostane láhev Bohemia Sektu.
To vše za cenu 690,-Kč na osobu. Je nutná rezervace předem na tel. 777 525 525.
  Umístěno:  Aktuality
 
  Lingva Ludus v lednu oslaví deset let od svého vzniku.
 
Od září 2017 v rámci Lingva Ludus probíhá deset otevřených kurzů a šestnáct individuálních skupin a konzultace pro děti, mládežníky a dospělé.
A díky za těch velmi intenzivních, osobních, komunitních deset let!
Klára Löwensteinová, lektorka
  Umístěno:  Vincent

26.12.2017 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Vinoř se rozezní zpěvem tří králů ve dnech 5.1.2018 (pátek) až 9.1.2018 (úterý).


Milí spoluobyvatelé Vinoře a blízkého okolí,
společně s Charitou České republiky připravujeme opět v lednu roku 2018 Tříkrálovou sbírku (TKS). Ve Vinoři proběhne již po desáté. Koledníky poznáte podle se zapečetěných pokladniček, označenými razítkem Magistrátu Hl. m. Prahy a logem Charity ČR.

Zapojit do koledování se může kdokoliv z Vás, lze domluvit i návštěvu koledníků u vás.
Kontaktní e-mail: M. Nováková: novakpm@volny.cz, označte nadpisem Tříkrálová sbírka. Koordinátoři: Marie Nováková, J. Obruča
  Umístěno:  Aktuality

22.12.2017 Seznam knižních novinek 4. čtvrtletí 2017.
  Umístěno:  Knihovna
  Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a 26. - 27. ledna 2018: Oznámení o době a místě konání volby.
  Umístěno:  Fotogalerie MŠ

21.12.2017 PF 2018
Kalendář 2018 - vinořské kříže
  Umístěno: Slovo starosty
  Ve čtvrtek 28.12.2017 bude v místní knihovně zavřeno.
S přáním krásných Vánoc Monika Lichtenbergová, knihovnice.
  Umístěno:  Knihovna
  KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A V NOVÉM ROCE JEN TO NEJLEPŠÍ PŘEJÍ DĚTI A KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAHA - VINOŘ.
  Umístěno:  Fotogalerie MŠ

20.12.2017 Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Složení okrskových volebních komisí
  Umístěno:  Úřední deska
 

17.12.2017 Rada mladých ve spolupráci s Diakonií Broumov ve dnech 15. - 16. prosince 2017 v informačním centru Na Rychtě pořádala charitativní sbírku dětského oblečení a hraček. Za oba dny se podařilo nashromáždit nepřeberné množství dárků. Děkujeme celé Vinoři, Gymčáku paní Magdaleny Rytinové, kbelskému  Skautu, všem lidem a dětem, kteří se zastavili a přišli nás podpořit a pobyli s námi.
  Umístěno: Fotogalerie 2017
 
  VÁNOCE VE VŠECH TŘÍDÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
14.12. přiletěl k dětem do všech tříd mateřské školy Ježíšek. To bylo radosti! Nejprve si děti povídaly s paní učitelkou proč se Vánoce slaví, dále o tradicích, ale to už se nemohly dočkat a všechny se chtěly podívat, jestli náhodou pod stromeček Ježíšek už něco nenadělil. A máme opravdu hodné děti, protože do všech tříd přinesl spoustu dárků. Za skvělou spolupráci děkujeme všem rodičům
  Umístěno: Fotogalerie MŠ

13.12.2017 Program 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 21.12.2017,
  Umístěno:  Úřední deska
  Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Jmenování členů volební komise
  Umístěno:  Úřední deska
  Divadelní představení pro děti "Princezna se zlatou hvězdou na čele" v neděli 17. prosince od 16,00 hodin v restauraci Radonická beseda.
  Umístěno:  Aktuality

12.12.2017 Magazín Pražská EVVOluce
Další číslo Pražské EVVOluce, elektronického časopisu o ekologické výchově v Praze, je k dispozici čtenářům. Toto číslo se věnuje problematice odpadů v Praze.
http://portalzp.praha.eu
  Umístěno: Důležité informace

11.12.2017 Zveřejnění přepracované dokumentace vlivů na ŽP akce TV Kbely -ČOV
  Umístěno:  Úřední deska
 
  OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změn vlny 11 ÚP HMP.
Přehledová mapa_vlna_11.pdf
Z 3119.pdf
Návrh zadání_vlna 11.pdf
  Umístěno:  Úřední deska
 
 

9.12. Mikulášská u našich baráčníků a seniorů.
10.12. Druhý adventní koncert v našem kostele.
Děkujeme organizátorům i účastníkům.

  Umístěno: Fotogalerie 2017
  VÁNOČNÍ KONCERT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
KRÁSNÁ HUDEBNÍ POHÁDKA VE TŘÍDĚ VČELIČEK
  Umístěno: Fotogalerie MŠ

8.12.2017 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY  - VII. ročník unikátního projektu
13.12.2017 od 17,30 hodin na Vinořském náměstí,
SEZNAM KOLED S TEXTY.
  Umístěno:  Aktuality

7.12.2017 Lázeňský relaxační pobyt pro seniory v Lázních Mšené 16. - 20.4.2018
  Umístěno:  Aktuality

5.12.2017 V pražské Vinoři hoří hala poblíž benzinky. Platí nejvyšší stupeň poplachu.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/
 

  Slovo starosty
  Umístěno: Slovo starosty
  Vyhlášení termínu projednání úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úprava provozu na pozemních komunikacích - rezidenční zástavba MČ Vinoř

Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Kbely, vyhlásil termín veřejného projednání „Úprava provozu na pozemních komunikacích - rezidenční zástavba MČ Vinoř„ na 11.12.2017 od 14 hodin v budově ÚMČ Praha Vinoř  (Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř) v kanceláři starosty v 1. patře.

Dokumenty jsou vyvěšeny na úřední desce MČ Praha Vinoř i MČ Praha Kbely. Stejně tak jsou k nahlédnutí na obou ´řadech městských části, na Facebookové stránce Vinoře i webových stránkách.
http://kbely.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=5380
http://www.praha-vinor.cz/2017_uredni_deska/17-11-21/vv-opatreni_obecne-povahy.pdf
https://www.facebook.com/mcprahavinor/

Poznámka k této události: Veřejné projednání navazuje na 3 předcházející projednání uskutečněná v posledních 14 měsících MČ Praha Vinoř. Toto projednání je poslední, organizuje jej Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Kbely a je možné na něm vznášet připomínky a námitky ve správním řízení (samozřejmě to lze i písemně ve přípustné době). Přítomni budou zástupci Odboru dopravy, Policie ČR, projektant, zástupci Vinoře, možná i Magistrátu…. Původní záměr Odboru dopravy byl udělat jednání od 11h ve Kbelích na úřadě. Vinoř požadovala od 17h ve Vinoři. Bohužel díky účasti Policie a dalších úředníků byl nalezen maximální kompromis na Vinoři od 14:00, s tím že pokud by se ukázala nutnost některé věci shlédnout na místě samém, lze část veřejného projednání přesunout i do předmětné lokality.
Zváni jsou všichni občané Vinoře, kteří mají k dané věci co říci, nebo se na cokoli zeptat. Primárním záměrem je zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a legalizace parkovacích míst. Vše vychází primárně z podnětů občanů v dané lokalitě.
M. Biskup

  Umístěno: Důležité informace
  Změny v provozní době Úřadu MČ Praha - Vinoř pro veřejnost
ve dnech 7.12., 14.12., 21.12. a v době vánočních prázdnin.
  Umístěno: Důležité informace
  Informace - Víte kam odložit oleje ze smažených řízků a kaprů?
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/
  Umístěno: Důležité informace
  ZE TŘÍDY SOVIČEK
VČELIČKY NA VÝSTAVĚ ZAHRÁDKÁŘŮ
  Umístěno: Fotogalerie MŠ

4.12.2017 Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely – vrácení dokumentace k přepracování MHMP_1800018_2017
  Umístěno:  Úřední deska
 
  CORE YOGA V KVC VINCENT LEDEN-ÚNOR 2018
(info na letáčku v příloze)
Ing. Anna Nováková (foto v příloze), lektorka CORE YOGA 
  Umístěno:  Aktuality, Vincent
 
  3.12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a první svátek adventní
s koncertem hudebního tělesa paní učitelky M.Křížové v kostele Povýšení svatého Kříže. Děkujeme všem organizátorům i účastníkům.
  Umístěno: Fotogalerie 2017
 
  30.11. - 2.12. nádherná vánoční výstava našich zahrádkářů v informačním středisku Na Rychtě.
  Umístěno: Fotogalerie 2017
 
  MIKULÁŠ VE VŠECH TŘÍDÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
Do mateřské školky chodí Mikuláš vždy o něco dříve, protože v jeden den by návštěvu školky a všech domovů nemohl zvládnout. K nám zavítal v pátek 1.12. Mikuláš, anděl a čert také nemohl chybět. V podání pana Karičky, paní Česákové a Ferencové proběhlo vše na profesionální úrovni a za všechny děti jim patří velké poděkování.
  Umístěno: Fotogalerie MŠ

1.12.2017 Pozvánka na koncert hudebního seskupení Czech Floyd v pátek 15.12.2017 ve 20,30 hodin v Hoffmanově dvoře.
  Umístěno: Aktuality

29.11.2017 V pátek 24.11.2017 proběhlo v knihovně Pasovaní na čtenáře.
Děti z druhých tříd předvedly své čtenářské umění a byly pasované na čtenáře.
  Umístěno: Fotogalerie 2017, Knihovna

28.11.2017 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY  - VII. ročník unikátního projektu
13.12.2017 od 17,30 hodin na Vinořském náměstí,
 pořádá Obec baráčníků ve Vinoři.
  Umístěno:  Aktuality
 
  POČÍTAČOVÉ kurzy v INFOCENTRU NA RYCHTĚ
Už teď v prosinci se budou konat informativní schůzky!
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE JIŽ TEĎ! KONTAKT NA LETÁKU.
  Umístěno:  Aktuality, Vincent
 
  Pozvánky na prosincové akce na Hoffmanově dvoře.
19.12.2017 Promítání filmu "Po strništi bos"
 3.12.2017 Divadelní představení pohádky pro děti "Hrátky s čertem"
 7.12.2017 Radonická beseda: Tony Ackerman a Zdeněk Jahoda
 9.12,2017 Koncert "Něžný Octopus a Blue Kong"
  Umístěno:  Aktuality,

27.11.2017 Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí.pdf
  Umístěno:  Úřední deska
 
  Inspirace k ADVENTU:
Informace o adventním věnci a o prožívání adventu v rodině.
Kratičké zamyšlení o svíčkách na adventním věnci - zdroj:Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Rjwr8oBabZk

24.11.2017 VINOŘSKÝ ADVENT 3. 12. - 24. 12. 2017
1. Adventní neděle 3.12.2017
 - adventní trh na Vinořském náměstí, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a koncert dětí ZŠ Praha - Vinoř v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři
2. Adventní neděle 10.12.2017
- koncert v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři
3. Adventní neděle 17.12.2017
- koncert v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři
4. Adventní neděle 24.12.2017
- betlémské světlo v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři od 13,00 do 16,00 hodin
  Umístěno:  Aktuality, Vincent
 
  MIKULÁŠ V CENTRU MARIAPOLI v neděli 3. 12. 2017
Výtvarná dílna 14:00 hod.
Mikulášská besídka 15:00 hod.
Balíčky je možné objednat na tel. 724 520 237 do 29.11.2017 (cena balíčku je 100 Kč)
  Umístěno:  Aktuality
 
  SEBEROZVOJOVÝ KURZ PRO RODIČE ZDARMA
Dvakrát za týden 3 hodiny v KVC Vincent od února 2018.
  Umístěno:  Aktuality, Vincent
 
  Návrh rozpočtu MČ na rok 2018
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2018 - vedlejší hospodářská činnost
Návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2018 - příjmová část
Návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2018 - výdajová část
  Umístěno:  Úřední deska
  Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Vinoř do roku 2023
Rozpočtové opatření č. 6/2017 (22. ZZMČ 16.11.2017)
  Umístěno:  Úřední deska
 
  Fotogalerie MŠ:
KRÁSNÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK
ANDĚLSKO - ČERTOVSKÁ POHÁDKA
  Umístěno:  Fotogalerie MŠ

23.11.2017 Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 16.11.2017
  Umístěno:  Úřední deska
  VÁNOČNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA 30. 11. - 2. 12. 2017
V INFORMAČNÍM CENTRU NA RYCHTĚ, CHALTICKÁ 539, VSTUP ZDARMA
ČTVRTEK, PÁTEK 10.00 - 18.00, SOBOTA 9.00 - 13.00
  Umístěno:  Aktuality

21.11.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
Příloha: Situační mapka
  Umístěno:  Úřední deska
 
  Zápis z jednání Výboru pro strategické plánování a výstavbu ze dne 1.11.2017
  Umístěno:  Zápisy z jednání výborů a komisí
 
  Pozvánka na autorské čtení poezie na faře na Sýpce tento čtvrtek 23.11.2017 od 19.30 hodin - Alena Laufrová DVOJÍ ZÁZNAM.
  Umístěno:  Aktuality

16.11.2017 MČ Praha-Vinoř, Zveřejnění záměru prodat část pozemku 1577/8 v k.ú. Vinoř
  Umístěno:  Úřední deska

15.11.2017 Usnesení č.j. P19 7296/2017-OV/KR o zastavení řízení o vydání územního rozhodnutí pro stavbu nazvanou: „Rezidence Vinoř“
  Umístěno: Úřední deska
  Volba prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
  Umístěno: Úřední deska
  MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s. na rok 2018
Termíny přistavení:
- dne 23.1.2018 od 08,00 do 11,00 hod.
- dne 27.2.2018 od 12,00 do 14,30 hod.
- dne 16.4.2018 od 10,30 do 13,30 hod.
- dne 14.5.2018 od 14,30 do 17,00 hod.
- dne 14.6.2018 od 12,00 do 14,30 hod
  Umístěno: Důležité informace

13.11.2017

HLEDÁ SE HERRY !!!
Hledáme psa plemene Rhodéský Ridgeback. Zaběhl se 11. 11. 2017 v 9:00 v polích v blízkosti Brázdimi. Má obojek a známku s telefonním číslem. Je přátelský a nikomu neublíží. Odměna za informaci, která povede k nalezení Herryho je 10 000 Kč Pokud jste zahlédli psa, který by odpovídal popisu výše, prosím o sdělení jakékoli informace na telefonní číslo 777 768 855


9.11.2017

Pozvánka na VÁNOČNÍ VÝTVARNOU DÍLNU NA DLABAČOVĚ pro děti a dospělé
celodenní dílna 25.11., 26.11., 2.12.
školní dílna 27.11. - 1.12.
večerní dílna 27.11. - 1.12.

  Umístěno: Aktuality
 
 

Pozvánka
11.11.2017 - Svatomartinská oldie party v restauraci Radonická beseda

Pozvánky na akce na Hoffmanově dvoře
:

12.11.2017 - animovaný film "Balllerina"
21.11.2017 - film "Bába z ledu"
21.11.2017 - debata s Jiřím Drahošem, kandidátem na prezidenta
25.11.2017 - tancovačka "Na jedno použití"

26.11.2017 - koncert "Šarbilach"
01.12.2017 - koncert "Václav Koubek a band"

  Umístěno: Aktuality

8.11.2017 Program 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 16.11.2017
  Umístěno: Úřední deska
 
  Hlavní město Praha vyhlašuje grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019)
  Umístěno: Úřední deska
 
  Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - příjemce: Vivian Okpara
  Umístěno: Úřední deska
 
  Upozornění na uzavření v knihovně.
Ve čtvrtek 16.11.2017 bude v knihovně Vinoř zavřeno.
Z důvodu školení GDPR (zákon na ochranu osobních údajů).
Děkuji za pochopení Monika Lichtenbergová
  Umístěno: Knihovna
  Pozvánky na akce na Hoffmanově dvoře:
Koncert TRIO - Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý - ve čtvrtek 16.11.2017 od 20,30 hodin.
Country bál PROSEX BAND v sobotu 18.11.2017 od 20,00 hodin.

 
  Umístěno: Aktuality

7.11.2017 Fotogalerie z 15. LAMPIONOVÉHO  PRŮVODU  (2017)
foto: Hana Poláchová a Pavel Hykl:
https://www.zonerama.com/arsfoto/Album/
  Umístěno: Fotogalerie 2017

6.11.2017 Vánoční sbírka hraček a oblečení Na Rychtě 15. - 16.12.2017
  Umístěno: Aktuality

5.11.2017 Podzimní úklid Vinoře a poúklidový čaj a kaštany ve Vincentu.
Úklidový úlovek byl tentokráte nadmíru povedený, Hálka s Ivetou vytáhly z potoka kočár a dva hasicí přístroje, pod Normou se našla i kolekce fajnového spodního prádla, střevíček od Popelky, klasicky tzv. licháče (ponožky, kdo nemá doma Lichožrouty). Novinkou jsou roztomilé lahvičky od vodky. To musí být rychlovka, tak akorát na dva tahy: na jeden vypít, na druhý zahodit. Já jich sesbírala na padesát.
Moc děkujeme všem, kdo přišli, i když pro ně byl úklid předskokanem Lampionového průvodu, zvláště těm, kteří se přidali později a na fotkách nejsou či jsou, ale nedorazili na zaslouženou laskominu do Vincenta, museli jinam. Největší obdiv ode mne získala maminka s kočárkem a dvěma malinkatými dětmi, která se snažila dočista vyčistit autobusovou zastávku,rodiče s dětmi v příkopech na Mladoboleslavské a samozřejmě heroický výlov kočárku, u kterého jsem bohužel nebyla, to mne opravdu mrzí. Fascinující je nasazení, koordinace a humor všech sběračů. Je to opravdu milé a dojemné, vlastně pro nás normální a jsem ráda, že jsem se s některými mohla po půlroce znovu vidět a ještě k tomu zaměstnat nohy a ruce. Byla to hezká dvouhodinová procházka a legrace s hezkými lidmi a dětmi. A také tvůrčí, poklidná chvilka u čaje, listů a kaštanů s dětmi a Josefem.
Ať se Vám daří v povinoří a na jaře se zas snad ve zdraví a rádi sejdeme.
Srdečně a s díky Klára
  Umístěno: Fotogalerie 2017
  Fotogalerie z akce "DLABÁNÍ NA DLABAČOVĚ VE VINOŘI"
https://www.zonerama.com/arsfoto/
  Umístěno: Fotogalerie 2017

1.11.2017 Slovo starosty
  Umístěno: Slovo starosty

30.10.2017 29.10. Vichřice ve Vinoři a rychlý zásah hasičů 
  Umístěno: Fotogalerie 2017
  29.10. Tradiční výlov rybníku Malá Obůrka v netradiční větrné bouři.
Děkujeme našim obětavým rybářům. Ve stejný den a za stejných nepříznivých větrných podmínek následoval výlov Biologického rybníku. Dík a obdiv.
  Umístěno: Fotogalerie 2017
  Kromě nádherných ryb rybáři pravidelně vylovují i ty nenádherné...
  Umístěno: Fotogalerie 2017
  VÝSTAVA NÍTĚNÉ KNOFLÍKY A POWERTEX v INFOCENTRU NA RYCHTĚ
Výstava je prodloužena minimálně do poloviny listopadu.
  Umístěno: Aktuality

29.10.2017 V sobotu 4. listopadu od 14.00 hodin se koná tradiční společný úklid Vinoře,
kam jste všichni srdečně zváni a kde jste vskutku potřební. Čím víc se nás sejde, tím lépe se rozprostřeme a více toho uklidíme.
Informace naleznete v letáčku.
Budeme se těšit na sběračský čas i na dobrý čaj s Vámi.
Za RM srdečně Klára Lowensteinová
  Umístěno: Aktuality

25.10.2017 Pozvánky na akce tento a příští víkend na Hoffmanově dvoře.

DANI ROBINSON - koncert pátek 27.10.2017 od 20,30 hodin.
OLDIES PARTY - sotoba 28.10.2017 od 20,00 hodin.
PRAGUE QUEEN - pátek 3.11.2017 od 20,30 hodin.
KARAOKE SHOW KARLA PAVLINCE - sobota 4.11.2017 ve 20,30 hodin.
  Umístěno: Aktuality
 
  DÝNĚJÁDA VE VŠECH TŘÍDÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
  Umístěno: Fotogalerie MŠ 2017

24.10.2017 VÝZVA k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři“
Novostavba MŠ ve VInoři - zadávací dokumentace:
0. Výzva_FV.pdf
1. Příloha č. 1 - Návrh SOD.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_ČP ke KP.doc
4. Příloha č. 4_Vzor-poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5 - Výkaz výměr.xls
6. Příloha č. 6 - PD.zip
  Umístěno: Úřední deska

23.10.2017 22.10. Tradiční výlov rybníku Velká Obůrka.
Děkujeme našim rybářům za obětavou práci a zároveň zveme na výlov rybníků Mala Obůrka a Biologický rybník, který se koná 29.10.2017.
  Umístěno: Fotogalerie 2017

22.10.2017 Pozvánka na STRAŠIDELNÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD 4. listopadu od 17,00 hodin sraz u hřbitova.
  Umístěno: Aktuality
  Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané
ve dnech 20. a 21. října 2017 za MČ Praha Vinoř:
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 55001
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 55002
Podrobné statistiky zdroj: https://www.volby.cz/
  Umístěno: Úřední deska

18.10.2017 Vinořský zpravodaj č. 133/2017
  Umístěno: Zpravodaj
  ZŠ a MŠ Praha Vinoř přijme kuchaře / kuchařku do školní jídelny.
  http://www.zsvinor.cz/

16.10.2017 OZNÁMENÍ - zahájení celoměstsky významné změny MHMP_1551472_2017,
Veřejná vyhláška
  Umístěno: Úřední deska

9.10.2017 Finální návrh zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v oblasti mezi ulicemi Mladoboleslavskou a Stojickou.

Více jak rok probíhají jednání o zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v oblasti mezi Mladoboleslavskou a Stojickou. Po veřejném projednání, zapracoval projektant maximum připomínek (vše co nebylo v rozporu s nějakou normou nebo vyhláškou) a v příloze je vidět výsledek. Pokud se neobjeví zcela fatální připomínky, bude za týden návrh předložen Dopravnímu odboru Kbely, aby zahájil jeho projednání. Jedná se o klasické správní řízení, ve kterém se mohou všechny dotčené osoby k návrhu vyjádřit, případně uplatnit své námitky. Doufám, že díky veřejnému projednání bude takový případů málo a MČ bude moci v dohledné době začít s realizací (byť díky počasí zatím třeba částečnou). Po několika měsících bychom rádi vyhodnotili přínos opatření a buď realizovali nějaké korekce, nebo v případě správného fungování podobný princip implementovali postupně i v dalších částech Vinoře.

Michal Biskup
místostarosta
  Umístěno: Důležité informace
 
  Zveme vás na podzimní výlovy našich rybníků,
Velká Obůrka 22.10.2017, Biologický rybník 29.10.2017
Rybáři Vinoř.
  Umístěno: Aktuality
 
 

Informace pro občany - Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2017 konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Voličský průkaz - občané, kteří nebudou v době volby přítomni v místě svého trvalého bydliště si mohou zažádat o voličský průkaz na ÚMČ Praha Vinoř, Bohdanečská 97 do 13.10. (písemně), resp. do 18.10. (osobně) 2017.

Přenosná volební urna - občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti, si mohou na úřadě MČ Praha Vinoř objednat návštěvu okrskové volební komise do místa bydliště, tel.: 286 851 114

  Umístěno: Úřední deska, Důležité informace

8.10.2017 Fotografie a video z vernisáže výstavy "Nitěné knoflíky a power tex".

Fotografie: http://hanahorakovacz.rajce.idnes.cz/5.10.2017_Vernisaz_-_Nitenych_knofliku_a_Powertex/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=dR2w7NIQXkM&t=20s

Velké poděkování patří všem zúčastněným za krásné setkání, dárečky, kytičky a hlavně za to, že jsme se mohli sejít a spolu pobýt. Během vernisáže, bylo vytvořeno mnoho krásných kreseb a osobních přáníček, za která moc děkuji.
Výstava potrvá do 27.10 2017.

  Umístěno: Fotogalerie 2017

5.10.2017 Pozvánka na  TRADIČNÍ BARÁČNICKOU ZÁBAVU, která se koná JIŽ TUTO SOBOTU 7. ŘÍJNA
Předprodej vstupenek za 150,00 Kč od 25.9. v papírnictví Mladoboleslavská 235.
  Umístěno: Aktuality
  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o místě a době konání voleb do PSP ČR.
  Umístěno: Úřední deska
  Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky Údržba veřejné zeleně a související činnosti – Praha Vinoř
Smlouva o údržbě veřejné zeleně a souvisejících činnostech
  Umístěno: Úřední deska

3.10.2017 Slovo starosty na říjen
  Umístěno: Slovo starosty
  21.-23.9. Nádherná podzimní výstava našich zahrádkářů, moc děkujeme organizátorům i účastníkům.
  Umístěno: Fotogalerie 2017
  Záměr pronajmout 1 parkovací místo
  Umístěno: Úřední deska

2.10.2017 CVIČENÍ PRO SENIORY V ÚTERÝ DOPOLEDNE VE VINCENTU
(informace na letáčku v příloze)
  Umístěno: Aktuality, Vincent
  Zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje HMP
Veřejná vyhláška
  Umístěno: Úřední deska

27.9.2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise pro volební okrsky
.
  Umístěno: Úřední deska

26.9.2017 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 19. 9. 2017 v 18.00 hod. ve společenské místnosti v Chaltické 539
  Umístěno: Úřední deska
  Restaurace Radonická beseda zve na koncert DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND 13.10.2017 ve 20,00 hodin.
Předprodej vstupenek GoOut.cz, Radonická beseda, Restaurace U Černínů Vinoř.
  Umístěno: Aktuality

21.9.2017 Zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely", č.j. 01420/2017;
Do dokumentace lze nahlédnout v podatelně Úřadu městské části Praha-Vinoř (1.n.p.-vlevo) v úřední dny.
  Umístěno: Úřední deska

19.9.2017 Mapa stanovišť využitelných složek odpadu zřízených na území hl. m. Prahy:
https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html

Informace o povinnosti při zajišťování úklidu na stanovištích směsného a separovaného odpadu zřízených na území města.
Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze.pdf
Система вывоза коммунальных отходов и уборка вокруг мусорных контейнеров в Праге.pdf
Abfuhr von Kommunalabfall und Aufräumarbeiten in der Umgebung von Prager Mülltonnen.pdf
The Municipal Waste Collection System and Clean-Up Around "Bins" in Prague.pdf
Hệ thống chở đồ thải và dọn dẹp xung quanh „thùng rác“ ở Praha (docx)

  Umístěno: Odpady
  Halloween ve Vinoři neboli dlabání na Dlabačově
  Umístěno: Aktuality

18.9.2017 CORE YOGA- NOVÝ KURZ V KVC VINCENT
Lekce jógy pro ženy a muže každého věku, pro začátečníky i mírně pokročilé s důrazem na hluboký stabilizační systém - bříško, pánevní dno a páteř.
(informace na letáčku v příloze)
  Umístěno: Aktuality, Vincent

15.9.2017 VÝSTAVA NÍTĚNÉ KNOFLÍKY A POWERTEX
2.10. - 27.10.2017 v INFOCENTRU NA RYCHTĚ
Veřejná vernisáž 5.10.2010 v 17 hodin v infocentru.
  Umístěno: Aktuality
  TRADIČNÍ BARÁČNICKÁ ZÁBAVA 7.10.2017
Předprodej vstupenek za 150,00 Kč od 25.9. v papírnictví Mladoboleslavská 235.
  Umístěno: Aktuality

14.9.2017 Pozvánka do kurzu Divadla, literárních dílen a filosofie pro děti ve čtvrtky od 17.15 do 18.45 v KVC Vincent.
  Umístěno: Aktuality, Vincent
  OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, „Stavební úpravy bytového domu č.p. 778  Mlázovická v Praze 9 – Vinoři,
  Umístěno: Úřední deska
 

11.9.2017 Program 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 19.9.2017,
  Umístěno: Úřední deska
 
  Pražské cyklozvonění 2017

Další ročník rodinného festivalu Pražské cyklozvonění proběhne
v neděli 17. září 2017.
Z Vinoře vyrážíme v 9:30 od kostela. Sraz v 9:15.

Na všechny, kteří mají rádi pohyb a dobrou zábavu, čekají připravené cyklotrasy vedoucí z různých míst po celé Praze a zakončené v Kaizlových sadech poblíž Invalidovny. Na odpolední festival zábavy, exhibicí, hudby a soutěží bude možné dojet na kole společně s některou z více než dvaceti skupin pod vedením zkušených cyklistů.

Z Vinoře vyrážíme v 9:30 od kostela. Sraz v 9:15. Prvních 20 cyklistů dostane na památku historický zvonek na kolo a k dispozici bude i několik triček s logem akce. První zastávka bude v Satalicích, kde se připojí i skupina ze Kbel a dále pojedeme na Černý most, kde se připojí Petrovice, Průhonice a Klánovice…… Dále trasa vede přes Hloubětín, Libeň a na Invalidovnu. Celková délka trasy je 17km, tempo poklidné, vhodné i pro děti. Na frekventovanějších úsecích zastaví policie dopravu a cyklisté budou moci nerušeně projet.

Pokud máte kolo a v neděli 17.9. čas, jste všichni srdečně zváni na tento cyklovýlet.
Městská část Praha Vinoř je oficiálním partnerem akce, stejně jako dalších 26 městských částí. Podrobnosti o akci nalezete na www.cyklozvoneni.cz/
  Umístěno: Aktuality

10.9.2017 Podzimní bazar oblečení a věcí ve Vinoři v pátek a sobotu 13. a 14. října 2017 ve školní jídelně ZŠ Vinoř
příjem zboží: v pátek 15 – 18 hod.
prodej zboží: v sobotu 9 – 12 hod.
vracení zboží: v sobotu 15:30 – 17 hod.
  Umístěno: Aktuality

8.9.2017 Smlouva o spolupráci mezi Golfpark Vinoř East s.r.o. - DUONA s.r.o.  a MČ Praha - Vinoř při výstavbě rezidenčního centra "Vinořský Golf Resort"
Příloha - Studie
  Umístěno: Smlouvy
  OMLAZOVACÍ KURZ
(info na letáčku v příloze)
  Umístěno: Aktuality, Vincent
  Nabídka volné pozice na pobočce České pošty ve Vinoři - klientský pracovník.
  Umístěno: Důležité informace
  Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí.
  Umístěno: Úřední deska

7.9.2017 Pozvánka pro občany - EXKURZE NA GOLF

Městská část vyjednala pro obyvatele Vinoře exkurzi na golfové hřiště, které se dostavuje. Účastnící se mohou těšit na komentovanou procházku po celém areálu. Sraz zájemců je v sobotu 23.9.2017 v 10:00 u cricketového hřiště (50.1446492N, 14.5657964E). Doba prohlídky cca 1.5 hodny. Doufám, že prohlídka bude zajímavá a všichni jsou jak městskou částí, tak golfem srdečně zváni.
Michal Biskup
  Umístěno: Aktuality
 
  Pozvánka pro občany - Veřejné projednání návrhu dopravního řešení v MČ Praha Vinoř proběhne dne 12.9.2017 od 18:00 do 20:00 v budově Informačního centra Na Rychtě (Chaltická 539)

Oblast, ve které jsou navrhována dopravní opatření s cílem zklidnit dopravu a snížit rychlost a množství projíždějících vozidel je přibližně ohraničena ulicemi Mladoboleslavská, Stojická, Rosická a Klenovská (bez těchto hraničních ulic).
Na samotném projednání bude autor návrhu Ing. Tomáš Cach, který působí mnoho let v oboru dopravy a prostorového plánování se zaměřením na cyklistickou dopravu a urbanismus, je členem pracovní skupiny Ministerstva dopravy pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy, je spoluautorem několika legislativních návrhů a má praxi z mezinárodních i lokálních dopravních projektů.

Zároveň máme přislíbenou účast Mgr. Radka Čermáka - referenta z Odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19, který má Vinoř ve své působnosti.
Samotné projednání by mělo obsahovat rekapitulaci současné situace, navrhovaná dopravní opatření a diskuzi nad návrhem. V průběhu budou promítány mapy a případně i fotografie z realizací podobných dopravních opatření.

Na projednání jsou zváni všichni občané Vinoře, kteří v oblasti bydlí, nebo se o tuto věc zajímají.
Michal Biskup
  Umístěno: Aktuality

6.9.2017

Slovo starosty na září

  Umístěno: Slovo starosty

4.9.2017 Pozvánka k neformálnímu zápisu nových uchazečů do kurzů angličtiny a italštiny Lingva Ludus, který proběhne tento čtvrtek 7. září 2017 od 16. 30 hodin v jazykové učebně v KVC Vincent ve Vinoři.
16.30 proběhne setkání s nejmenšími,
17.15 setkání s dětmi od 2. třídy dál,
17.45 setkání se zájemci o literárně-dramatické dílny a kurz filosofie pro děti.
Dospělí zájemci mohou přijít v 18.30.
  Umístěno: Aktuality, Vincent

1.9.2017 Výběrové řízení na volné místo účetní ÚSC Úřadu MČ Praha - Vinoř.
  Umístěno: Úřední deska

31.8.2017 BODYSTYLING s Janou - kurzy od září 2017 v KVC Vincent, Praha-Vinoř
  Umístěno: Aktuality, Vincent

30.8.2017 29.8. Kolaudace nových šaten základní školy.
Děkujeme stavební firmě i vedení školy za zdárné dokončení.
  Umístěno: Fotogalerie 2017

29.8.2017 Oznámení o přerušení dodávky vody dne 31.8.2017 v době 8,00 - 15,00 hod
Výluka se bude týkat ulic Lipoltická, Na Tykačce, Rosická, Strojická, V žabokřiku
  Umístěno: Úřední deska
  Informace pro chovatele psů
evidence chovatelů psů - změna údajů
  Umístěno: Důležité informace
  NÁBOR DĚTÍ 4 -12 LET DO MT BADMINTON ACADEMY 5. a 7. ZÁŘÍ 2017
Hala ZŠ Vinoř v době od 17,00 do 18,00 hodin.
  Umístěno: Aktuality

28.8.2017 PODZIMNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA 21. - 23. ZÁŘÍ 2017
  Umístěno: Aktuality
  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.9.2017, ulice Stojická, Praha - Vinoř, v době 8,00 - 15,00 hod
  Umístěno: Úřední deska

24.8.2017 Upozornění -  od 4. 9. 2017 bude rozšířená otevírací doba v knihovně.
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA V KNIHOVNĚ
:
pondělí 9 - 11 a 12 -17 hod.
úterý 9 - 11hod.
čtvrtek 9 - 11 a 13 -19 hod.
  Umístěno: Knihovna

23.8.2017 Fotogalerie z mezinárodní tábora v Schulzendorfu
http://www.schulzendorf.de/fotos/2/113157/schulzendorf/fotogalerie/internationales-feriensommercamp-in-schulzendorf/
  Umístěno: Fotogalerie 2017

22.8.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.9.2017 v době 8,00 - 17,00 hod
  Umístěno: Úřední deska

21.8.2017 NABÍDKA KURZŮ KVC VINCENT OD ZÁŘÍ 2017:

CVIČENÍ PILATES
informace na: http://www.studiozp.cz/

KURZY ZPĚVU
informace na: http://kurzyzpevu.webnode.cz/

TANEČNÍ ŠKOLA HIT
informace na : http://www.tanecniskola-hit.cz/

LINGVA LUDUS – JAZYKOVÉ KURZY ANGLICKÉHO A ITALSKÉHO JAZYKA, SEMINÁŘE, DÍLNY PRO DĚTI, TEENAGERY A DOSPĚLÉ
informace na letáčku v příloze: (Lingva ludus)

HUDEBNÍ ŠKOLA HOKR, VÝUKA HRY NA HUDEBNÍ NÁSTROJE
informace na: http://www.pavelhokr.cz/

CVIČENÍ BODYSTYLING
informace na: http://www.primatelo.cz/

CVIČENÍ S KLAUNEM PRO DĚTI, CVIČENÍ ZDRAVÁ ZÁDA PRO DOSPĚLÉ
informace na letáčku v příloze: (cvičení s klaunem)

GO KIDS PRO NEJMENŠÍ DĚTI
informace na: https://jana-slivone.webooker.eu

YAMAHA CLASS, HUDEBNÍ KURZY PRO NEJMENŠÍ DĚTI
informace na letáčku v příloze: (Yamaha)

NĚMECKÝ JAZYK
informace na letáčku v příloze: (Německý jazyk)

STREET DANCE, TANEČNÍ KURZY
informace na: http://www.streamofdance.cz/

AEROBIC CLUB PRO DÍVKY
informace na letáčku v příloze: (aerobic)

SENIOR FITNES, CVIČENÍ PRO SENIORY
informace na letáčku v příloze: (senior fitnes)

  Umístěno: Aktuality, Vincent
  Oznámení o volném pracovním místu referent/referentka odboru životního prostředí ÚMČ Praha - Troja
  Umístěno: Úřední deska
  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
  Umístěno: Úřední deska

18.8.2017 Mezinárodní tábor v Schulzendorfu
Fotogalerie z mezinárodní tábora v Schulzendorfu
  Umístěno: Fotogalerie 2017

15.8.2017 Letní škola hrou v KVC Vincent – Vinořské léto sportu aneb od starověkých olympijských her po Letní olympijské hry – Vinoř 2017 (7. - 11. srpen 2017)

II. turnus LŠ hrou ve Vincentu zaměřený na zážitkové dějiny sportu se rámcově a stylově otevřel ve starověké Olympii a uzavřel v současné Vinoři, která tvořila šestý olympijský kruh jakožto významná sportovní zeměplocha. Děti zakusily starověký pentathlón, výrobu a střelbu z praku, luku, renesanční kratochvilné sporty jako kuželkování a pálkování a klasické moderní sporty. V rámci přípravy na olympiádu se děti musely fyzicky i duševně zocelit a zdokonalit, a to kupř. v adrenalinovém lanovém parku, na trampolínách a při dalších zátěžových úkolech v terénu. Vinořským olympionikům patří pomyslný vavřín a jak jinak než fidorková medaile.
Byli jste stateční a odvážní a dodržovali jste zásady sportovní etiky a kamarádství. Proto Vám všem patří nejvyšší stupně a celoživotní sláva starověkých i novověkých olympioniků.
Za vinořský olympijský výbor se dne 11. srpna 2017
před Vámi sklání
Klára Löwensteinová & Kristýna Kolajová

níže naleznete skrovnou fotodokumentaci
vercakoc | klára – rajce.net
horibrandejs | Letní škola hrou - Vinořské léto sportu 2017 – rajce.net
  Umístěno: Fotogalerie 2017
 

7.8.2017 Letní operkový zájezd vinořskych muzikantů do Lavena Mombella (2.-8.7.2017)

Paní učitelka Kristýna Kolajová, vyučující klavír, flétnu a zpěv v KVC Vincent, se svým souborem vinořských dětí i tento rok nastudovala další operku Z. Svěráka a J. Uhlíře a stejně jako v minulém roce se s dětmi vydala na dobrodružné „turné“ do partnerského města Lavena Mombella v Itálii. V tamních oratořích děti předvedly představení „Růženky“ a „Dvanácti měsíčků“, kterým předcházel pohádkový workshop. Zájezdu se účastnil i pan farář Vít Horák, který prohluboval duchovní spolupráci mezi partnerskými městy. Představení se velmi líbila, přátelská mise byla splněna. Koncem podzimu se ve Vinoři můžeme těšit na lavenskou delegaci mladých.
k.l.
http://horibrandejs.rajce.idnes.cz/
  Umístěno: Fotogalerie 2017

6.8.2017 Rámcový harmonogram Letní školy hrou v KVC Vincent – Vinořské léto sportu 7.8. - 11. 8. 2017
  Umístěno: Aktuality

2.8.2017 Termínový kalendář ODVOZ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ (VOK) 2. pololetí 2017
  Umístěno: Úřední deska, Odpady
  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.8.2017 v době 8,00 - 15,00, Ctěnice
  Umístěno: Úřední deska

31.7.2017

Slovo starosty na srpen

  Umístěno: Slovo starosty
  Letní škola hrou v KVC Vincent - Vinořské léto hudby.
V KVC Vincent od 24. do 28. července probíhala již sezónně III. Letní škola hrou s projektovým týdnem Vinořské léto hudby pod vedením lektorek Kristýny Kolajové a Kláry Löwensteinové.
Výběrovou fotodokumentaci připojujeme v odkaze níže:
horibrandejs | Letní škola hrou - Vinořské léto hudby – rajce.net
  Umístěno: Fotogalerie 2017
 

29.7. Hombre mundo – setkání mladých lidí z celého světa, Vinoř.
Děkujeme organizátorům i účastníkům.

  Umístěno: Fotogalerie 2017

26.7.2017

ORDINACE PRO DĚTI A DOROST  MUDr Petra Slámová:
dovolená 31. 7.  - 25. 8. 2017

  Umístěno: Důležité informace

25.7.2017 Den zdraví 2017
Tradiční Den zdraví proběhne v letošním roce 14. září před Poliklinikou Prosek.
  Umístěno: Aktuality

20.7.2017 Nařízení Státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky
  Umístěno: Úřední deska

18.7.2017 Vinořský zpravodaj č. 132/ léto 2017
  Umístěno: Zpravodaj
  Pozvánka na setkání s mladými dobrovolníky účastnící se mezinárodního projektu Hombre Mundo 2017, v sobotu 29. července od 19:30, farská zahrada.
  Umístěno: Aktuality
  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 7.8.2017 v době 9,00 - 14,00 hod, ulice Na Rampách
  Umístěno: Úřední deska
  Oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky: Údržba veřejné zeleně a související činnosti – Praha Vinoře
Příloha: Písemná zpráva o hodnocení nabídek
  Umístěno: Úřední deska

17.7.2017 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat na území České republiky
  Umístěno: Úřední deska

10.7.2017 SATALICKÁ ANENSKÁ POUŤ 28. - 30. 7. 2017, Sportareál Satalice
  Umístěno: Aktuality

4.7.2017 Go Kids English
Kurzy angličtiny pro děti inspirované prvky Montessori v KVC Vincent
(informace na letáčku v příloze)
  Umístěno: Vincent, Aktuality
  Záměr pronajmout část pozemku předem určenému zájemci
  Umístěno: Úřední deska