Partnerské město Laveno Mombello

Home > Partnerská města > Laveno Mombello > Itálie ve Vinoři


LAVENO MOMBELLO, ITÁLIE
 

Partnerské město Laveno Mombello

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Itálie ve Vinoři-kulturní akce léta 2009
Program návštěvy:
  16.7.2009
    Příjezd starosty Laveno Mombello
  18.7.2009
    Večer v Hoffmannově dvoře
    Vystoupení Upanišády
    Vystoupení Arnika
    Ukázka keramické tvorby
    Proslovy starostů
  19.7.2009
    Mše a vystoupení Arnika
    Odjezd
 
Poděkování


 

16.7.2009
Do Vinoře přijíždí starosta obce Laveno Mombello, pan Ercole Ielmini, aby se starostou F.Švarcem dohodli organizační podrobnosti návštěvy.
 
17.7.2009
Dopoledne příjezd 2 autobusů, celkem 98 návštěvníků. Po obědě v centru Mariapoli a v restauraci Doň Pivoň prohlídka Prahy.
     
 
18.7.2009
Individuální prohlídka Vinoře a Prahy.

Večer v zaplněném Hoffmannově dvoře, ukázka keramické tvorby našich přátel, Anny Ferrari, Anny Genzi, Evy Hodinové, Sary Dalla Costy, Eriky Chinaglii a Marii Grazii Spirito.
 
Úspěšné vystoupení pěveckého spolku Upanišady.

Proslovy starostů Vinoře a Lavena Mombella, předání darů. 
       
Vystoupení italského pěveckého sboru Arnica.
       
Celým večerem provázela a výborně tlumočila Klára Loewenstein.
   
 
19.7.2009
 
Vystoupení sboru Arnica při česko-italské mši, kterou vynikajícím způsobem  celebroval náš páter Pavel Jančík.
Po mši proběhlo přátelské posezení a výborné občerstvení na faře s ochutnávkou českých i italských vín.

Ca. v poledních hodinách rozloučení, pozvání do Itálie a odjezd.

 
 
Poděkování
Poděkování patří paní Kláře Loewenstein, Centru Mariapoli v čele s paní Langschovou, kulturnímu středisku Vincent s paní Hadrabovou, Hoffmanovu Dvoru a majiteli J.Trávníčkovi, panu Dlabačovi za zprovoznění hořáku ke keramické peci, I.Vlčkovi za občerstvení, pěveckému uskupení Upanišady, faráři Pavlu Jančíkovi a všem farníkům za výborné prostředí a občerstvení před odjezdem. Velké poděkování samozřejmě patří všem našich italským přátelům v čele se starostou Ielminim a odborníkům na keramiku za jejich ukázky a návštěvu a pěveckému sboru Arnica za profesionální vystoupení. Poděkování patří i všem návštěvníkům z Vinoře a okolí. Setkání proběhlo ve velice přátelské atmosféře, vynikající pěvecké výkony byly v sobotu i neděli a nelze si přát nic jiného, než aby tato spolupráce úspěšně pokračovala i nadále.
   
...poděkování panu Dlabačovi za zprovoznění hořáku ke keramické peci...