Partnerské město Laveno Mombello

Home > Partnerská města > Laveno Mombello > Fotogalerie


LAVENO MOMBELLO, ITÁLIE
 

Partnerské město Laveno Mombello

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Nový epochální výlet Vinořáků,
tentokráte do partnerského města Laveno Mombello v Itálii.
(čtvrtek 8. 4. – neděle 11. 4. 2010)

Odjezd z Vinoře 8.4.2010 večer
Naplněný autobus odjížděl přesně dle plánu ve 20.00hod.
Doufejme, že vše ostatní dopadne také dle plánu (počasí, výlety, ubytování, strava, krásné zážitky,...).
Fotogalerie z odjezdu z Vinoře

 

Zpráva z výletu do partnerského města Lavena Mombella 8.-11.4. 2010


Z Vinoře jsme vyjeli ve čtvrtek 8. dubna po osmé hodině večer. Na palubě zeleného brouka sedělo 47 osob. Pan farář Pavel Jančík se za naši cestu pomodlil a cestou nás obveseloval anekdotami. Páni řidiči nás ještě před Lavenem povozili po venkově a tamní obyvatelé si při pohledu na nás ťukali na čelo, jako kdyby nikdy neviděli autobus. Do Lavena jsme dorazili po 11.hodině.

V přístavu nás již čekali naši přátelé - paní Liviana (knihovnice), paní Laura (koordinátorka mladých), Lara, sbormistr ad. Omylem jsme následovali jiné auto, ale do konviktu jsme nakonec šťastně dojeli. Ještě před vchodem naši kluci pomlázkou vyšlehali všechno ženské pokolení včetně řádových sestřiček, aby se jim v příštím roce vedlo dobře. Konvikt byl pro nás příjemným překvapením: krásné pokoje, poklidné místo s nádherným výhledem na jezero Maggiore. Ubytovali jsme se a jeli si prohlédnout keramické muzeum. Paní Liviana nás zasvětila do tradice lavenské keramiky a pozdravit nás přišla nová paní starostka Graziella Giacon. Odpoledne jsme vyjeli lanovkou nad Laveno Mombello. Výhled do okolí byl úžasný. Muzeum i lanovku naší výpravě hradilo město. Večer mladí spolu s Lavenskými, pod ochrannými křídly paní Lenky Jedličkové, odjeli do nedalekého města Varese navštívit lokál s živou hudbou. Mezitím pan farář Pavel Jančík s některými v konviktu zpívali a povídali. Pozdravit se s námi přišel i farář Don Bruno a další naši známí.

Na sobotu pro nás agentura Kolibřík připravila celodenní program Nejprve jsme spolu s bývalým starostou Ercolem Ielminim navštívili klášter sv. Kateřiny a jeskyni Beata Alberta. Poté jsme se přepravili do města Stresa v Piemontu, nalodili se na vodní taxíky, prohlédli si ostrov Rybářů a Krásný ostrov s Boromejským palácem a terasovitými zahradami. Po večeři se v konviktu sloužila nedělní mše svatá, abychom příští den mohli vyjet dříve. Lavenští spolu s našimi mladými strávili příjemný večer na pláži u táboráku při pizze a vínu. V konviktu se zpívalo a vyprávělo.

V neděli ráno se s námi rozloučil pan Ercole Ielmini a mladí. Cesta zpět probíhala poklidně, až nečekaně před Rozvadovem nás zastavila celní policie a nařídila řidičům, abychom je následovali asi 40 km na jejich stanici. K žádnému přestupku přitom nedošlo, s řidičem byl sepsán protokol a zaplaceny byly dálniční poplatky, které se mohly uhradit kdykoliv poté. Vše proběhlo za laskavého tlumočení a diplomacie paní Eduardy Macháčkové, pročež jsme zhruba po hodině mohli pokračovat v cestě. Do Vinoře jsme dojeli po 23. hodině v plném počtu, plní dojmů a doufám, že spokojení.

Klára Löwensteinová
Koordinátorka výpravy

 

Fotogalerie z pobytu v Laveno Mombello

 

Příjezd do Vinoře 11.4.2010 večer

Návrat Vinořáků z 1. Epochálního výletu do Lavena Mombella po 23. hodině.
Zájezd byl úspěšný, neztratil se nikdo...

Fotografie z návratu do Vinoře