Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Mateřská škola Vinoř 
Mateřská škola
   
   
Fotogalerie☻2017
thn_P4250015.jpgBESÍDKA VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK
Pomalu se blíží konec školního roku a k němu patří besídky. Jako první se rodičům představily děti ze třídy Lištiček. Besídka se jim velice vydařila a dostalo se jim pochvaly jak od paní učitelek, tak od rodičů i prarodičů.
BRUMLA VE ŠKOLCE
Projekt "Medvídek Brumla" je každoročně pořádán ve spolupráci s Městskou policií Praha. Tentokrát se děti poučily o chování ve školce a ve městě. Ukázka je z MŠ v Mikulovické ulici.
MEDVÍDEK BRUMLA
Ve spolupráci s Městskou policií Praha tentokrát u předškolních dětí. Navštívil však všechny třídy mateřské školy, aby děti poučil o bezpečnosti ve školce i ve městě.
 
thn00013.jpgVE ŠKOLCE NÁM CHUTNÁ
Takhle chutná dětem na Vinořském náměstí.
VELIKONOČNÍ SKLÁDAČKY U ZAJÍČKŮ
Velikonoční skládání puzzlí dalo dětem pořádně zabrat.
U ZAJÍČKŮ
Tvoření z modelíny děti hodně baví.
TŘÍDA ZAJÍČKŮ
Jarní tvoření se dětem velice dařilo.
 
thn00024.jpgČARODĚJNICE 2017
ČARODĚJNICE V MIKULOVICKÉ
Krásné masky, plno her a vaření lektvarů. Všechno, co k čarodějnickému dni patří, bylo vidět ve třídě Jahůdek, Houbiček a Lištiček.
ČARODĚJNICE U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
Ve třídě Soviček, Veverek a Včeliček plnily děti řadu úkolů, tančily a vařily lektvary. Krásné kostýmy nechyběly u dětí ani paní učitelek.
ČARODĚJNICE NA VINOŘSKÉM NÁMĚSTÍ
Děti i paní učitelky měly krásné čarodějnické kostýmy a den si báječně užívaly. Ve třídách panovala prima nálada a to je nejdůležitější.
PŘÍPRAVY NA ČARODĚJNICE U VEVEREK
Děti ve třídě Veverek tvořily a pilně se připravovaly na čarodějnice.
ČARODĚJNICE VE TŘÍDĚ JAHŮDEK
Lektvar, který nedokáží uvařit ani opravdové čarodějnice. Poznáte, co v něm je?
 
thn00006.jpgRÁNO VE TŘÍDĚ MYŠEK
Ve třídě nejmenších Myšek panuje pohodová atmosféra. Podívejte se, jak si děti umí pěkně hrát. Vždyť už jsou to velcí kamarádi. A cvičení je také moc baví. Nakonec malá ukázka z jejich výtvarného tvoření.
thn00001.jpgBEZPEČNOSTNÍ PRŮPRAVA U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
MHMP znovu podpořil dlouhodobý projekt s názvem: Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku. Ten je zaměřen na předcházení úrazům a dalším negativním jevům u dětí. Přijeli k nám záchranáři a hasiči. O KOCOURKOVI, KTERÝ MLUVIL
Spolek Prima den nám zahrál krásnou pohádku: O kocourkovi, který mluvil.
UFOUNSKÁ POHÁDKA
S humornou, "Ufounskou" pohádkou k nám zavítalo Divadýlko na konečný.
NA VÝSTAVĚ U ZAHRÁDKÁŘŮ
Děti z mateřské školy děkují našim zahrádkářům za překrásnou výstavu, která je pro nás vždy inspirující.
 
thn00009.jpg31.3.2017 proběhl v knihovně mezinárodní Andersenský večer.
Letošním tématem byl časopis Čtyřlístek a jeho hrdinové.
Zúčastnilo se 16 dětí, které navštěvují vinořskou knihovnu. Řešili jsme kvíz a křížovku na čtyřlístkovské téma, soutěžili jsme venku i ve Vincentu. Děti si ve skupinkách připravily divadlo s hrdiny Čtyřlístku. Večer byl moc příjemný. Děkuji za pomoc s organizací V. Růžičkové a rodičům za dárky a dobroty pro děti.
Monika Lichtenbergová,knihovnice
thn00003.jpgNÁVŠTĚVA V 1. TŘÍDĚ
Předškolní děti pravidelně před zápisem do základní školy navštěvují své starší kamarády a usednou k nim do lavic. Sovičky navštívily třídu paní učitelky Kubíčkové. Děkujeme za ukázkovou hodinu.
thn00004.jpgNATÁČENÍ PRO NAKLADATELSTVÍ FRAUS
Nakladatelství Fraus velmi děkuje za možnost natočit s několika předškoláky ze třídy Veverek anketu na téma "Na co se těším do školy". Natáčení mělo pohodovou atmosféru a hostům z nakladatelství se velmi íbilo prostředí a výzdoba třídy. Natočená anketa bude součástí videa o startovacích balíčcích pro prvňáčky na YouTube kanálu nakladatelství. Natáčení proběhlo se souhlasem rodičů.
thn_MS v knihovne 2017 036.jpgMŠ v knihovně 2017
thn00004.jpgKARNEVALOVÝ REJ VE TŘÍDĚ VČELIČEK
Krásné masky, soutěže, tanec, různé pokusy, to všechno děti náramně bavilo. Celý den si pěkně užily a domů odcházely nadšené. 

 

thn00001.jpgZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Krásná pohádka v podání Aleše Bílka nadchla všechny děti. Do děje se zapojovaly zpěvem lidových písniček a to je moc bavilo.

 

thn_DSC_1196.jpgNÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Předškolní děti každoročně navštěvují knihovnu ve Vinoři. Paní Lichtenbegová jim vždy něco nového a zajímavého poví. Dětem ze třídy Veverek se návštěva moc líbila.
KARNEVAL NA VINOŘSKÉM NÁMĚSTÍ

Děti ze třídy Myšek a Zajíčků přišly na karneval v krásných kostýmech. Zpívaly, tančily, závodily i mlsaly. To všechno ke správnému karnevalu patří. Domů si odnášely diplom, balónek a hlavně plno báječných zážitků.
KARNEVAL
Děti ze třídy Lištiček, Soviček, Jahůdek a Houbiček přišly 23.2. do školky v krásných maskách. Den si krásně užily, protože je čekaly soutěže, tanec a v neposlední řadě dobroty.
thn_IMG_20170202_110406.jpgPYŽAMOVÝ DEN A HAWAI PÁRTY
Pyžamový den a Hawai párty pátří ve třídě Soviček mezi pravidelné každoroční oblíbené akce.
thn_WP_20170216_09_19_45_Pro.jpgKLAUN PEPINO
Klaun Pepino se svou asistentkou a úžasnými pejsky opět rozesmál krásným a zábavným vystoupením všechny děti.
thn_20170127_101708.jpgVÝSTAVA V MŠ
V budově MŠ v Mikulovické ulici můžete shlédnout výstavu dětských prací dětí ze třídy Houbiček a Jahůdek. Pod vedením paní učitelky Evy Laubové se děti učily různým výtvarným technikám.
TĚLOCVIČNU ZŠ VYUŽÍVAJÍ TAKÉ DĚTI Z MŠ
Žákyně ZŠ pod vedením paní učitelky Evy Titěrové připravily pro děti ze třídy Houbiček spoustu sportovních disciplín. Děti prolézaly tunelem, plazily se a klouzaly po lavičce, lezly na žebřiny, skákaly na trampolíně a přes překážky, houpaly se na kruzích, házely míčem a závodily v běhu. Nakonec dostaly za své sportovní výkony odměnu.
thn_PC020012.jpgPOHYB NÁS BAVÍ
Cvičení a pohyb děti moc baví. Ve třídě Lištiček děti cvičí udržení rovnováhy na kladině a také rády prolézají tunelem.
ČERT A KÁČA
Čert a Káča. Tak se jmenovala překrásná pohádka divadelního Spolku Prima den. Děti byly nadšené. Pohádky v podání paní Maryskové a Killingerové patří mezi ty nejkrásnější.
thn_20170103_105411.jpgZIMNÍ ZAHRADA VE ŠKOLCE
Jen co napadlo alespoň trochu sněhu, pokusily se děti postavit sněhuláčky. A povedlo se...
UŽÍVÁME SI ZIMNÍCH RADOVÁNEK
Všechny děti ze školky si užívají zimních radovánek. Na fotografiích jsou děti ze třídy Houbiček.
TŘI KRÁLOVÉ V HOUBIČKÁCH
Děti ze třídy Houbiček se zúčastnily týdenního projektu ,,Tři králové". Vyráběly koruny pro krále a také komety technikou vyškrabování. Hrály různé pohybové hry, např. Tři mudrci, Na kometu, Dlouhá cesta do Betléma...skládaly hvězdy podle své fantazie z různého materiálu, dozvěděly se, kdo byli tři králové, jaké dary nesli a proč bychom si také měli dávat dárky. Nakonec se naučily písničku My tři králové a vyrazily na koledu.

MŠ - FOTOGALERIE 2016

MŠ - FOTOGALERIE 2015

MŠ - FOTOGALERIE 2014

MŠ - FOTOGALERIE 2013

MŠ - FOTOGALERIE 2012

 
Aktuální informace a dokumenty ke stažení naleznete na oficiální stránkách školy:

http://www.zsvinor.cz

Mateřská škola Praha - Vinoř je od 1.8.2001 součástí základní školy, společně tvoří jeden právní subjekt:
Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř
IČO 60460865
Zřizovatel Městská část Praha - Vinoř

MŠ je sedmitřídní s provozem 7 tříd dopoledne a 7 tříd odpoledne. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí. K 1.9.2011 máme celkem 181 děti.

Mateřská škola sídlí ve třech budovách:
v Mikulovické ulici č. 337 jsou 3 oddělení (z toho 1 předškolní),  telefon 286856384
v Prachovické ulici č. 340  jsou 2 předškolní oddělení,
telefon 286028244 (1.patro-Veverky) a 286028246 (2.patro-Sovičky)
na Vinořském náměstí (budova staré školy) jsou 2 oddělení mladších dětí, tel. 777855767

Ředitelem školy je tedy ředitel ZŠ, zástupcem ředitele pro MŠ je
Jana Kovářová.
janakovarova93@seznam.cz

 

Provoz MŠ je denně od 6:30 do 16:30h, školné činí od 1.9.2011 500 Kč/měs. (žáci předškolního věku školné neplatí), stravné 35 Kč na celý den. Platba probíhá od 1.9.2009 formou inkasa z jakéhokoliv účtu. Protože provoz školky je už velmi rozsáhlý a často se vyskytuje nezaplacení školného a stravného inkasem a následně od někoho musíme složitě vymáhat platbu v hotovosti, přistupujeme od listopadu k následujícímu opatření : Po neuskutečnění platby inkasem dostanou rodiče upozornění a následně do pěti pracovních dnů zaplatí v hotovosti u třídní učitelky. Pokud ne, budeme to považovat za neuhrazení platby ve stanoveném termínu. Při druhém opakování bude toto důvod k okamžitému ukončení předškolního vzdělávání dítěte (viz §35 odst.1 d) školského zákona - 561/2004 Sb.).