Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Mateřská škola Vinoř 
Mateřská škola
   
   
Fotogalerie☻2017, 2018
thn00020.jpgKARNEVAL VE VŠECH TŘÍDÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
28.2.2018 se uskutečnil ve všech třídách mateřské školy tradiční karneval. Prostředí si děti a paní učitelky nádherně vyzdobily a masky byly jedna krásnější než druhá. Za to patří velké poděkování rodičům. Děti si den náramně užily, tančily i soutěžily. Pochvalu si zasloužily od pana starosty, který nás navštívil. Děkujeme.
thn00017.jpg28.2. Karneval dětí ve školce, nádherné masky a úžasné děti a paní učitelky. Moc děkujeme.
KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A V NOVÉM ROCE JEN TO NEJLEPŠÍ PŘEJÍ DĚTI A KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAHA - VINOŘ.
thn00023.jpgVÁNOCE VE VŠECH TŘÍDÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
14.12. přiletěl k dětem do všech tříd mateřské školy Ježíšek. To bylo radosti! Nejprve si děti povídaly s paní učitelkou proč se Vánoce slaví, dále o tradicích, ale to už se nemohly dočkat a všechny se chtěly podívat, jestli náhodou pod stromeček Ježíšek už něco nenadělil. A máme opravdu hodné děti, protože do všech tříd přinesl spoustu dárků. Za skvělou spolupráci děkujeme všem rodičům.
VÁNOCE VE TŘÍDĚ VČELIČEK
VÁNOCE VE TŘÍDĚ SOVIČEK
VÁNOCE VE TŘÍDĚ VEVEREK
VÁNOCE VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK
VÁNOCE VE TŘÍDĚ HOUBIČEK
VÁNOCE VE TŘÍDĚ JAHŮDEK
VÁNOCE VE TŘÍDĚ ZAJÍČKŮ
VÁNOCE VE TŘÍDĚ MYŠEK

VÁNOČNÍ BESÍDKA VE TŘÍDĚ MYŠEK
13.12. se ve třídě Myšek konala překrásná vánoční besídka. Děti krásně recitovaly, zpívaly i tančily. Všechno se jim báječně dařilo, což na závěr ocenili rodiče i prarodiče velkým potleskem a pochvalou. 
thn00007.jpgVÁNOČNÍ KONCERT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Muzika Špalíček Praha zahrála dětem krásné koledy a písničky s vánoční tématikou. Také děti muzicírovaly na orfovské nástroje, zpívaly i naslouchaly. Byl to krásný hudební zážitek.
thn00004.jpgKRÁSNÁ HUDEBNÍ POHÁDKA VE TŘÍDĚ VČELIČEK
Děti ze třídy Včeliček zahrály rodičům, prarodičům, sourozencům a kamarádům krásnou hudební, "Mikulášskou pohádku". Přestože přípravy byly náročné, děti moc bavily. Také rodiče ochotně pomáhali s obstaráním čertovského oblečení a rekvizit. Mikulášská pohádka pomohla navodit pěknou, předvánoční atmosféru a přinesla mnoho podnětů k radostnému tvoření. Paní učitelky byly velmi mile překvapeny hojnou diváckou účastí. Na závěr velmi vydařeného programu byly děti odměněny dlouhým potleskem a paní učitelky si vyslechly zasložená slova díků, uznání, nechyběly květiny a drobné dárečky.
thn00012.jpgZE TŘÍDY SOVIČEK
Vykrajování ozdobiček ze slaného těsta děti moc bavilo a návštěva výstavy zahrádkářů je nadchla.
VČELIČKY NA VÝSTAVĚ ZAHRÁDKÁŘŮ

Překrásnou výstavu zahrádkářů navštívila třída Včeliček.
thn00094.jpgMIKULÁŠ VE VŠECH TŘÍDÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
Do mateřské školky chodí Mikuláš vždy o něco dříve, protože v jeden den by návštěvu školky a všech domovů nemohl zvládnout.
K nám zavítal v pátek 1.12. Mikuláš, anděl a čert také nemohl chybět. V podání pana Karičky, paní Česákové a Ferencové
proběhlo vše na profesionální úrovni a za všechny děti jim patří velké poděkování.
thn00009.jpgKRÁSNÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK
Opravdu vydařená byla besídka předškolních dětí ze třídy Lištiček. Od září se toho stačily hodně naučit a rodičům i prarodičům tím udělaly velkou radost.
thn00015.jpgANDĚLSKO - ČERTOVSKÁ POHÁDKA
Andělsko - čertovskou pohádku nám přijel zahrát Spolek Prima den. A pohádka to byla nevídaně krásná, písničková. A navíc si v ní zahrály i děti a paní učitelky.
thn00002.jpgDÝNĚJÁDA VE VŠECH TŘÍDÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
19.10. se konala ve všech třídách mateřské školy tradiční Dýnějáda. Byla to vskutku velkolepá akce, při níž si děti zasoutěžily, zatančily, zacvičily a zažily spoustu zajímavého. Za pomoci rodičů vytvořily překrásné dýně. Rodičům patří za spolupráci velké poděkování. Na oplátku se podívejte, jakou radost dětem krásné dýně udělaly. Každou třídu nám vyfotografovala paní Česáková Hyklová a my jí touto cestou také moc děkujeme.
thn_DOPRAVNI_u HR_iIS_iTE_i.EU - MS_i Vinor_i 267.jpgKRÁSNÉ PRÁZDNINY
Krásné prázdniny přejí děti a paní učitelky ze všech tříd mateřské školy
HURÁ DO VODY
S nástupem teplých dnů děti využily k osvěžení brouzdaliště. Třída Lištiček, Jahůdek a Houbiček si koupání, jak je z fotografií vidět, velmi užila.
POHÁDKA O CHECHTAVÝCH STRAŠIDLECH
Divadlo Mirma k nám zavítalo s pohádkou O chechtavých strašidlech a děti se celé představení dobře bavily.
thn_DSCN7778.jpgHOUBIČKOVÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ HOUBIČEK
Překrásná besídka ve třídě Houbiček potěšila všechny rodiče i prarodiče. Krásné kostýmy dětem moc slušely.
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - VČELIČKY
Také dětem ze třídy Včeliček se na dopravním hřišti moc líbilo.
thn_DOPRAVNI HRISTE.EU - MS Vinor (2.den)  004.jpgDOPRAVNÍ HŘIŠTĚ VE ŠKOLCE
Tentokrát třída Veverek, Houbiček a Zajíčků.
thn_DSC_3931.jpgZÁVĚREČNÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ VČELIČEK
O krásných besídkách, které proběhly 14.6. ve všech předškolních třídách, jsme již informovali. Potěšte se ještě jednou krásnými fotografiemi, které tuto slavnostní atmosféru ve třídě Včeliček vystihují.
thn_P5240035.jpgKRÁSNÉ BESÍDKY U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
Ve třídě Včeliček, Soviček a Veverek se dne 14.6. konaly závěrečné, slavnostní besídky. Ve všech třídách si paní učitelky s dětmi připravily program, který byl na velmi vysoké úrovni a ve všech třídách ho děti zvládly na jedničku s hvězdičkou. Za to patří poděkování paním učitelkám. Na závěr proběhlo slavnostní stužkování, kterého se tradičně ujali pan starosta s panem ředitelem. Na památku si každý předškolák odnesl hezkou knihu.
thn_P5230022.jpgBESÍDKA U NEJMLADŠÍCH DĚTÍ ZE TŘÍDY MYŠEK
V úterý 13.6.2017 se konala besídka ve třídě Myšek. Přestože jsou zde nejmladší děti z celé školky, rodiče viděli výkony dětí, které se dají srovnat s výkony a úrovní dětí mnohem starších. Dramatizace pohádky, překrásně zazpívané pohádkové písničky a zarecitované básničky. Děti udělaly za školní rok velký pokrok a za to paním učitelkám moc děkujeme.
thn_0114DOPRAVNI_u HR_iIS_iTE_i.EU - MS_i Vinor_i 052.jpgDOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Skutečně podařená akce s dopravní výchovou se konala 12. a 13.6. v tělocvičně základní školy. Děti si zopakovaly, jak se mají chovat v silničním provozu jako chodci, co která dopravní značka znamená a největší radost měly z projížďky autem. Na fotografiích jsou děti ze třídy Soviček, Jahůdek, Myšek a Lištiček.
BESÍDKA U ZAJÍČKŮ
Besídka ve třídě Zajíčků se velmi vydařila. Děti toho předvedly opravdu hodně. Například krásně zpívaly a doprovázely se na hudební nástroje, mají úžasný smysl pro rytmus. Na tom mají dozajista velkou zásluhu paní učitelky.
DĚTI Z VINOŘSKÉHO NÁMĚSTÍ NA VÝLETĚ
Také děti z Vinořského náměstí odjely do ZOO koutku v Radonicích. Počasí jim přálo a výlet si báječně užily.
DĚTSKÝ DEN TŘÍDY LIŠTIČEK A HOUBIČEK
Celý den si děti skvěle užily a prima zasoutěžily. Na zahradě měly připravené soutěže zaměřené na běh, rovnováhu, postřeh či motoriku. Rodičům děkujeme za úžasné pohoštění, které donesli. A protože mezi dobrotami bylo spousty ovoce, tak jsme si ve třídě ještě udělali ovocný den.
VÝLET DO ZOO KOUTKU V RADONICÍCH
Výlet do ZOO koutku v Radonicích si děti z MŠ v Mikulovické velmi užily. Krmily zvířátka jablíčky, mrkví či granulemi vojtěšky, které zde dostaly. Děti byly nadšené a určitě doma vyprávěly mnoho zážitků. Na fotografiích jsou děti ze třídy Lištiček.
thn_IMG_20170524_095028.jpgMŠ VINOŘ - VÝLET DO ZOO CHLEBY
Předškolní děti ze třídy Soviček, Včeliček a Veverek se vypravily na výlet do ZOO Chleby. Všem se výlet za zvířátky moc líbil.
thn_P4250015.jpgBESÍDKA VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK
Pomalu se blíží konec školního roku a k němu patří besídky. Jako první se rodičům představily děti ze třídy Lištiček. Besídka se jim velice vydařila a dostalo se jim pochvaly jak od paní učitelek, tak od rodičů i prarodičů.
BRUMLA VE ŠKOLCE
Projekt "Medvídek Brumla" je každoročně pořádán ve spolupráci s Městskou policií Praha. Tentokrát se děti poučily o chování ve školce a ve městě. Ukázka je z MŠ v Mikulovické ulici.
MEDVÍDEK BRUMLA
Ve spolupráci s Městskou policií Praha tentokrát u předškolních dětí. Navštívil však všechny třídy mateřské školy, aby děti poučil o bezpečnosti ve školce i ve městě.
 
thn00013.jpgVE ŠKOLCE NÁM CHUTNÁ
Takhle chutná dětem na Vinořském náměstí.
VELIKONOČNÍ SKLÁDAČKY U ZAJÍČKŮ
Velikonoční skládání puzzlí dalo dětem pořádně zabrat.
U ZAJÍČKŮ
Tvoření z modelíny děti hodně baví.
TŘÍDA ZAJÍČKŮ
Jarní tvoření se dětem velice dařilo.
 
thn00024.jpgČARODĚJNICE 2017
ČARODĚJNICE V MIKULOVICKÉ
Krásné masky, plno her a vaření lektvarů. Všechno, co k čarodějnickému dni patří, bylo vidět ve třídě Jahůdek, Houbiček a Lištiček.
ČARODĚJNICE U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
Ve třídě Soviček, Veverek a Včeliček plnily děti řadu úkolů, tančily a vařily lektvary. Krásné kostýmy nechyběly u dětí ani paní učitelek.
ČARODĚJNICE NA VINOŘSKÉM NÁMĚSTÍ
Děti i paní učitelky měly krásné čarodějnické kostýmy a den si báječně užívaly. Ve třídách panovala prima nálada a to je nejdůležitější.
PŘÍPRAVY NA ČARODĚJNICE U VEVEREK
Děti ve třídě Veverek tvořily a pilně se připravovaly na čarodějnice.
ČARODĚJNICE VE TŘÍDĚ JAHŮDEK
Lektvar, který nedokáží uvařit ani opravdové čarodějnice. Poznáte, co v něm je?
 
thn00006.jpgRÁNO VE TŘÍDĚ MYŠEK
Ve třídě nejmenších Myšek panuje pohodová atmosféra. Podívejte se, jak si děti umí pěkně hrát. Vždyť už jsou to velcí kamarádi. A cvičení je také moc baví. Nakonec malá ukázka z jejich výtvarného tvoření.
thn00001.jpgBEZPEČNOSTNÍ PRŮPRAVA U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
MHMP znovu podpořil dlouhodobý projekt s názvem: Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku. Ten je zaměřen na předcházení úrazům a dalším negativním jevům u dětí. Přijeli k nám záchranáři a hasiči. O KOCOURKOVI, KTERÝ MLUVIL
Spolek Prima den nám zahrál krásnou pohádku: O kocourkovi, který mluvil.
UFOUNSKÁ POHÁDKA
S humornou, "Ufounskou" pohádkou k nám zavítalo Divadýlko na konečný.
NA VÝSTAVĚ U ZAHRÁDKÁŘŮ
Děti z mateřské školy děkují našim zahrádkářům za překrásnou výstavu, která je pro nás vždy inspirující.
 
thn00009.jpg31.3.2017 proběhl v knihovně mezinárodní Andersenský večer.
Letošním tématem byl časopis Čtyřlístek a jeho hrdinové.
Zúčastnilo se 16 dětí, které navštěvují vinořskou knihovnu. Řešili jsme kvíz a křížovku na čtyřlístkovské téma, soutěžili jsme venku i ve Vincentu. Děti si ve skupinkách připravily divadlo s hrdiny Čtyřlístku. Večer byl moc příjemný. Děkuji za pomoc s organizací V. Růžičkové a rodičům za dárky a dobroty pro děti.
Monika Lichtenbergová,knihovnice
thn00003.jpgNÁVŠTĚVA V 1. TŘÍDĚ
Předškolní děti pravidelně před zápisem do základní školy navštěvují své starší kamarády a usednou k nim do lavic. Sovičky navštívily třídu paní učitelky Kubíčkové. Děkujeme za ukázkovou hodinu.
thn00004.jpgNATÁČENÍ PRO NAKLADATELSTVÍ FRAUS
Nakladatelství Fraus velmi děkuje za možnost natočit s několika předškoláky ze třídy Veverek anketu na téma "Na co se těším do školy". Natáčení mělo pohodovou atmosféru a hostům z nakladatelství se velmi íbilo prostředí a výzdoba třídy. Natočená anketa bude součástí videa o startovacích balíčcích pro prvňáčky na YouTube kanálu nakladatelství. Natáčení proběhlo se souhlasem rodičů.
thn_MS v knihovne 2017 036.jpgMŠ v knihovně 2017
thn00004.jpgKARNEVALOVÝ REJ VE TŘÍDĚ VČELIČEK
Krásné masky, soutěže, tanec, různé pokusy, to všechno děti náramně bavilo. Celý den si pěkně užily a domů odcházely nadšené. 

 

thn00001.jpgZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Krásná pohádka v podání Aleše Bílka nadchla všechny děti. Do děje se zapojovaly zpěvem lidových písniček a to je moc bavilo.

 

thn_DSC_1196.jpgNÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Předškolní děti každoročně navštěvují knihovnu ve Vinoři. Paní Lichtenbegová jim vždy něco nového a zajímavého poví. Dětem ze třídy Veverek se návštěva moc líbila.
KARNEVAL NA VINOŘSKÉM NÁMĚSTÍ

Děti ze třídy Myšek a Zajíčků přišly na karneval v krásných kostýmech. Zpívaly, tančily, závodily i mlsaly. To všechno ke správnému karnevalu patří. Domů si odnášely diplom, balónek a hlavně plno báječných zážitků.
KARNEVAL
Děti ze třídy Lištiček, Soviček, Jahůdek a Houbiček přišly 23.2. do školky v krásných maskách. Den si krásně užily, protože je čekaly soutěže, tanec a v neposlední řadě dobroty.
thn_IMG_20170202_110406.jpgPYŽAMOVÝ DEN A HAWAI PÁRTY
Pyžamový den a Hawai párty pátří ve třídě Soviček mezi pravidelné každoroční oblíbené akce.
thn_WP_20170216_09_19_45_Pro.jpgKLAUN PEPINO
Klaun Pepino se svou asistentkou a úžasnými pejsky opět rozesmál krásným a zábavným vystoupením všechny děti.
thn_20170127_101708.jpgVÝSTAVA V MŠ
V budově MŠ v Mikulovické ulici můžete shlédnout výstavu dětských prací dětí ze třídy Houbiček a Jahůdek. Pod vedením paní učitelky Evy Laubové se děti učily různým výtvarným technikám.
TĚLOCVIČNU ZŠ VYUŽÍVAJÍ TAKÉ DĚTI Z MŠ
Žákyně ZŠ pod vedením paní učitelky Evy Titěrové připravily pro děti ze třídy Houbiček spoustu sportovních disciplín. Děti prolézaly tunelem, plazily se a klouzaly po lavičce, lezly na žebřiny, skákaly na trampolíně a přes překážky, houpaly se na kruzích, házely míčem a závodily v běhu. Nakonec dostaly za své sportovní výkony odměnu.
thn_PC020012.jpgPOHYB NÁS BAVÍ
Cvičení a pohyb děti moc baví. Ve třídě Lištiček děti cvičí udržení rovnováhy na kladině a také rády prolézají tunelem.
ČERT A KÁČA
Čert a Káča. Tak se jmenovala překrásná pohádka divadelního Spolku Prima den. Děti byly nadšené. Pohádky v podání paní Maryskové a Killingerové patří mezi ty nejkrásnější.
thn_20170103_105411.jpgZIMNÍ ZAHRADA VE ŠKOLCE
Jen co napadlo alespoň trochu sněhu, pokusily se děti postavit sněhuláčky. A povedlo se...
UŽÍVÁME SI ZIMNÍCH RADOVÁNEK
Všechny děti ze školky si užívají zimních radovánek. Na fotografiích jsou děti ze třídy Houbiček.
TŘI KRÁLOVÉ V HOUBIČKÁCH
Děti ze třídy Houbiček se zúčastnily týdenního projektu ,,Tři králové". Vyráběly koruny pro krále a také komety technikou vyškrabování. Hrály různé pohybové hry, např. Tři mudrci, Na kometu, Dlouhá cesta do Betléma...skládaly hvězdy podle své fantazie z různého materiálu, dozvěděly se, kdo byli tři králové, jaké dary nesli a proč bychom si také měli dávat dárky. Nakonec se naučily písničku My tři králové a vyrazily na koledu.

MŠ - FOTOGALERIE 2016

MŠ - FOTOGALERIE 2015

MŠ - FOTOGALERIE 2014

MŠ - FOTOGALERIE 2013

MŠ - FOTOGALERIE 2012

 
Aktuální informace a dokumenty ke stažení naleznete na oficiální stránkách školy:

http://www.zsvinor.cz

Mateřská škola Praha - Vinoř je od 1.8.2001 součástí základní školy, společně tvoří jeden právní subjekt:
Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř
IČO 60460865
Zřizovatel Městská část Praha - Vinoř

MŠ je sedmitřídní s provozem 7 tříd dopoledne a 7 tříd odpoledne. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí. K 1.9.2011 máme celkem 181 děti.

Mateřská škola sídlí ve třech budovách:
v Mikulovické ulici č. 337 jsou 3 oddělení (z toho 1 předškolní),  telefon 286856384
v Prachovické ulici č. 340  jsou 2 předškolní oddělení,
telefon 286028244 (1.patro-Veverky) a 286028246 (2.patro-Sovičky)
na Vinořském náměstí (budova staré školy) jsou 2 oddělení mladších dětí, tel. 777855767

Ředitelem školy je tedy ředitel ZŠ, zástupcem ředitele pro MŠ je
Jana Kovářová.
janakovarova93@seznam.cz

 

Provoz MŠ je denně od 6:30 do 16:30h, školné činí od 1.9.2011 500 Kč/měs. (žáci předškolního věku školné neplatí), stravné 35 Kč na celý den. Platba probíhá od 1.9.2009 formou inkasa z jakéhokoliv účtu. Protože provoz školky je už velmi rozsáhlý a často se vyskytuje nezaplacení školného a stravného inkasem a následně od někoho musíme složitě vymáhat platbu v hotovosti, přistupujeme od listopadu k následujícímu opatření : Po neuskutečnění platby inkasem dostanou rodiče upozornění a následně do pěti pracovních dnů zaplatí v hotovosti u třídní učitelky. Pokud ne, budeme to považovat za neuhrazení platby ve stanoveném termínu. Při druhém opakování bude toto důvod k okamžitému ukončení předškolního vzdělávání dítěte (viz §35 odst.1 d) školského zákona - 561/2004 Sb.).