Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Mateřská škola Vinoř 
Mateřská škola
   
   
Fotogalerie☻2015
thn00008.jpgROZTOMILÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ JAHŮDEK
O tučňáčkovi, tak nazvaly děti ze třídy Jahůdek krásnou besídku plnou písniček a básniček. Moc se jim povedla a výkony tak malých dětí byly obdivuhodné.
O CUKRÁŘCE BARBORCE A ZATOULANÉM ČERTÍKOVI
Pátek, 18.12.2015 zpříjemnila dětem den ve školce divadelní skupina Úsměv s překrásnou pohádkou O cukrářce Barborce a zatoulaném čertíkovi. Že děti zaujala je dostatečně patrné z fotografií, které přikládáme.
DIVADELNÍ A MUZIKÁLOVÉ PŘEDSTAVENÍ VE TŘÍDĚ VČELIČEK
Naprosto profesionálními výkony nás překvapily děti ze třídy Včeliček. Divadelní představení protkané úžasným sólovým i sborovým zpěvem přítomné zcela okouzlilo. To největší uznání si zaslouží paní učitelka, která s dětmi vše nastudovala.
VÁNOCE V JAHŮDKÁCH
Nejdříve si všichni společně nazdobili stromeček a pak už přiletěl Ježíšek. To bylo radosti!
 
thn00025.jpgVE ŠKOLCE UŽ BYLY VÁNOCE
Ve středu 16.12. do všech tříd mateřské školky přiletěl Ježíšek. A to bylo radosti! Nové stavebnice, hry, autíčka, panenky a krásné knihy rozzářily oči všech dětí. Na fotografiích jsou děti ze třídy Lištiček.

Zimní besídka ve třídě Zajíčků
Rolničky, rolničky a mnoho dalších písniček a básniček se zimní tematikou nám předvedly děti ze třídy Zajíčků. Rodiče děti za jejich výkony odměnili dlouhým potleskem. Vánoční atmosféru si všichni společně vytvořili ustrojením stromečku.

Sněhuláčci na krásné besídce ve třídě Myšek
Jako sněhuláčci nastoupily děti ze trřídy Myšek na besídce pro rodiče. Program měly opravdu krásný a všichni jsme obdivovali, jak dlouhé básničky a písničky si děti uměly zapamatovat. Všem to v kostýmech moc slušelo a rodiče výkony dětí jen chválili a chválili.

Vánoční trhy ve třídě Myšek
Naše malé myšky se na vánočních trzích chlubily spoustou krásných výrobků.

thn00001.jpgVánoční trhy ve třídě Včeliček
Při vstupu do třídy Včeliček nás přecházel zrak nad různorodostí a krásou všech vystavených výrobků šikovných dětí.
VÁNOČNÍ TRHY VE VŠECH TŘÍDÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLKY
10.12. mohli rodiče obdivovat šikovnost svých ratolestí. Na výrobcích si děti daly opravdu záležet. Snad právě proto měly trhy velmi kladné ohlasy. Rodičům se výrobky líbily a děti je nadšeně nabízely. Teď už se ve školce těšíme na Vánoce.
Krásná čertí besídka ve třídě Lištiček
Od všech rodičů si děti i paní učitelky po skončení čertí besídky u Lištiček vyslechly slova chvály a poděkování. Našim nejmenším se vystoupení opravdu hodně vydařilo a rodiče byli překvapeni, co všechno se děti stačily naučit.
thn00002.jpgMuzika Špalíček Praha a vánoční koncert
Překrásným vánočním koncertem nás potěšila Muzika Špalíček Praha. Se zájmem naslouchaly i nejmenší děti, které muzikanty odměnily dlouhým potleskem.
Děti ze třídy Houbiček na výstavě zahrádkářů

Děti z naší školky nemohly chybět na překrásné výstavě zahrádkářů. Na fotografii jsou děti ze třídy Houbiček.
 
thn00002.jpgČertí besídka u Soviček
3. prosince odpoledne pozvaly děti ze třídy Soviček rodiče a prarodiče na čertí besídku. Byla moc krásná. Všem se líbila a za to patří dětem i paním učitelkám velké poděkování.
Byl u nás Mikuláš
3. prosince dopoledne navštívil děti z mateřské školy Mikuláš s čertem a andělem. Zdrželi se celé dopoledne, protože museli obejít všech osm tříd. Naštěstí ve školce nikdo nezlobí, takže čert neměl žádnou práci. Pro děti to byl velký zážitek a domů si odnášely nadílku.
thn00010.jpgMikuláš se blíží
Návštěva Mikuláše ve školce se blíží a děti ho krásně pro uvítanou namalovaly temperovými barvami. Hodné čertíky zase tvořily suchými pastely. Na fotografii jsou děti ze třídy Lištiček.

Ve třídě Zajíčků máme nový traktor
U Zajíčků máme nový traktor John Deere. To bylo radosti. Na každého se musí dostat a tak děti jezdí od samého rána. A není to jen tak. Musí umět couvat, zatáčet a do nikoho ani ničeho nenabourat.

Návštěva studentů FF UK v naší školce
Dne 26.11.2015 dopoledne navštívili třídy MŠ studenti FF UK – oboru pedagogického. Jednalo se o průběžnou pedagogickou praxi studentů, při níž studenti cca 2 hod. pozorovali dění ve třídách naší školky a poté s dětmi prožili pobyt venku. Návštěva to byla oboustranně příjemná. Líbilo se zde studentům a naše děti je naopak rády přizvaly ke svým hrám.
thn00003.jpgMŠ VINOŘ - Předškolní děti si plavání užívají
Je to paráda! Takto hodnotí děti lekce plavání v plaveckém bazénu v Čelákovicích. A instruktoři si naopak naše děti nemohou vynachválit.
thn00012.jpgJablíčkohraní v Houbičkách
Děti se prostřednictvím různých aktivit seznámily s typickým českým ovocem - jablíčkem. Projekt nabízí možnosti, jak využít jablíčka při rozvíjení poznávání, smyslového vnímání, jazykových dovedností, pohybové koordinace, tvořivosti, pracovních i hudebních činností i vztahu k životnímu prostředí.
Den stromů v Houbičkách
Záměrem tohoto projektu je vést děti k odpovědnosti, ke kladnému vztahu k přírodě, k ochraně přírody, vážit si věcí kolem sebe.
Máme radost, že se nám to daří již u těch nejmenších.
Pohádka o pejskovi a kočičce
Překrásnou pohádku o pejskovi a kočičce k nám přijelo zahrát OS Prima den. Moc se líbila dětem z celé vinořské školky.
thn00001.jpgPřípravka u předškolních dětí
Předškolní děti se již ve školce mají možnost připravovat na vstup do školy. Máte možnost vidět trénink správného úchopu tužky s paní učitelkou Andreou.
thn00008.jpgVčeličky a jejich les
Děti ze třídy Včeliček se pochlubily kolektivní prací nazvanou "Smíšený les". Tvořily ji kombinovanou technikou.
Povídáme si o lesních zvířátkách
Ve všech třídách si povídáme o lesních zvířátkách a dovídáme se o nich mnoho zajímavého. Ve třídě Lištiček jsme měli možnost prohlédnout si opravdové parohy srnce, daňka a jelena.
thn00040.jpgDen duchů v Sovičkách
Na konci října se již tradičně konal ve třídě Soviček Den duchů. Děti si samy vyrobily masky, vyzkoušely si chůzi po "hradbách", soutěžily v nejstrašlivějším strašení a celý den zakončily tanečním rejem.
Děti z Vinořského náměstí a Dýnějáda
Ještě vám ukážeme fotografie dětí z Vinořského náměstí a jejich Dýnějádu. Všichni ji prožívali naplno a všem to moc slušelo.
 
thn00007.jpgPOHÁDKA O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH
V úterý 20.10. k nám zavítala divadelní společnost Úsměv s pohádkou O neposlušných kůzlátkách. Dětem se moc líbila a také je poučila.
AŤ JE LÉTO NEBO ZIMA V LESE JE NÁM VŽDYCKY PRIMA
Na podzim nás hry mezi spadaným listím také moc baví.
Naše smysly
Ovoce a zelenina, pro tělo je vždycky prima. Děti ze třídy Houbiček tentokrát poznávaly ovoce hmatem, čichem, chutí, zrakem i sluchem v nejrůznějších činnostech. Nejzábavnější pro ně byla příprava zdravého mlsání - ovocného salátu.
Mateřská škola Vinoř: Tvoříme dýňová strašidýlka
 
thn00016.jpgMateřská škola Vinoř: 5. ročník Dýnějády, 15.10.2015
Ve středu odpoledne nám počasí pro konání Dýnějády na zahradách MŠ nepřálo, proto jsme ji přesunuli následující den do tříd. Zde s námi bohužel rodiče nebyli, ale děti si přesto soutěže, tance, strašidelné cestičky a jiné všelijaké úkoly báječně užily. Pan starosta předával v každé třídě ocenění za nejkrásnější dýni, dárek s diplomem si odnesl každý. Poděkování patří paním učitelkám za přípravu a nadšení při realizaci tohoto projektu.
thn00009.jpgMateřská škola Vinoř: Vinořské náměstí, 8.10.2015
S dětmi kreslíme, vystřihujeme, lepíme a pak zdobíme třídy i šatny. Nahlédněte do prostor školky na Vinořském náměstí. Děti a paní učitelky si prostředí, ve kterém tráví většinu času, dokáží tvůrčí činností opravdu zpříjemnit.
Mateřská škola Vinoř:
thn00012.jpgLištičky se připravují na Dýnějádu
Za týden se v mateřské škole bude konat 5. ročník Dýnějády, což je sportovní odpoledne pro rodiče a děti z MŠ a zároveň soutěž o nejkrásněji nazdobenou dýni. Děti mají za úkol svými výtvory zkrášlit prostředí zahrady a tak ve všech třídách probíhají přípravy.

První malování temperovými barvami
Učíme se správně držet tužku, ale i štětec. První malování temperovými barvami bylo pro děti zážitkem. Každý vytvořil obrázek úpně sám a pak se s ním náležitě pochlubil. Na fotografiích jsou děti ze třídy Lištiček.
 

thn00001.jpgMateřská škola Vinoř: Myšky jsou velcí kamarádi
Děti ze třídy Myšek spolu chodí do třídy druhým rokem. A protože se dobře znají a jsou velcí kamarádi, podařilo se paní učitelce jejich kamarádství zachytit na krásných fotografiích.
thn00009.jpgLištičky si umí hrát
1. září děti přišly do školky a už jsou z nich výborní kamarádi. Ukázka je ze třídy Lištiček, kde adaptace na prostředí mateřské školy, nové kamarády i paní učitelky proběhla nadočekávání úspěšně.
thn00001.jpgVčeličky na výstavě zahrádkářů
Jakmile se otevřela pomyslná brána výstavy našich zahrádkářů, se zvědavostí a nadšením ji navštívily předškolní děti ze třídy Včeliček.
thn00002.jpgMistryně světa v taekwondu - Ing. Jana Kovářová
Mistryní světa se stala Ing. Jana Kovářová v bulharském Plovdivu, dějiště 19. MS seniorů v taekwondu. A protože závodila v několika disciplínách, ke zlaté medaili se jí v obrovské konkurenci podařilo vybojovat i 2 stříbrné a 1 bronzovou. Gratulujeme a jsme rádi, že od října se pod jejím vedením mohou s tímto sportem seznamovat i děti z naší mateřské školy.
thn00007.jpgMateřská škola Vinoř - letní školka

Velkým zážitkem pro děti byla návštěva sokolnické společnosti TEIR s programem zaměřeným na nevšední živočichy.
Mateřská škola Vinoř - letní školka

Jako správní přírodovědci děti pozorovaly žížaly, mandelinky bramborové a mátové, šneky, slimáky, vajíčka ještěrky a vodní želvy. Na všechna zvířátka si mohly sáhnout a zkoumat přes lupu, jak vypadají.
thn00014.jpgLetní školka v MŠ Vinoř
Pro přihlášené děti z Mateřské školy ve Vinoři pořádá OS při ZŠ a MŠ Praha - Vinoř letní školku od 1.7. do 17.7.2015. Děti v ní nezahálí. V prvních dvou týdnech se věnovaly převážně sportovním aktivitám. Na fotografii je seznamování s taekwondem, moderním bojovým uměním sebeobrany.
Malá ukázka z tvořivé dílničky dětí v letní školce.
Některé děti se do letní školky přihlásily právě pro plánovanou zahradní párty s Inkou Rybářovou. Její písničky dobře znají a tak si den báječně užily.
 
Krásné léto a pohodové prázdniny přejí všem děti a kolektiv mateřské školy.
thn00005.jpgKRÁSNÉ ZÁVĚREČNÉ BESÍDKY U PŘEDŠKOLNÍCH VEVEREK A SOVIČEK
V úterý 16.června se konaly ve třídě Veverek a Soviček závěrečné besídky. Obě byly krásné a ukázaly nám, jak šikovné děti přijdou po prázdninách do základní školy. Všechny také pan ředitel slavnostně ostužkoval. Budoucím školáčkům přejeme hodně úspěchů.
thn00001.jpgVÝLET PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ - ÚDOLÍ PLAKÁNEK
V pondělí 15.6. se 4 předškolní třídy vypravily na výlet po okolí hradu Kost. Přírodní rezervace Údolí Plakánek patří mezi nejkrásnější místa u nás, proto i naše děti přijely z výletu nadšené.
Výzkumný ústav ve třídě Lištiček
V pátek 12.6. se třída Lištiček stala výzkumným ústavem. To když k nám na návštěvu přišla paní Mullerová a společně s dětmi prováděla zajímavé pokusy. Děti to velice bavilo a my mamince Marečka moc děkujeme.
Vesmírný den v Sovičkách.
Ve čtvrtek 11. června se ve třídě Soviček sešli všichni malí kosmonauti z Vinoře a svou účastí nás poctili i mimozemšťané z cizích planet. Vesmírný den se konal ve třídě poprvé a děti z něj byly nadšené. Vyzkoušely si výstup z raketoplánu, mimozemšťanské šifrování a nechyběla ani bitva mezi astronauty a mimozemšťany o vesmírnou loď.
KRÁSNÁ BESÍDKA U NEJMENŠÍCH MYŠEK
Ve středu 10.6. pozvaly děti ze třídy Myšek rodiče a prarodiče na besídku. Děti se opravdu snažily a v roztomilých čelenkách jim to slušelo. Moc hezky předvedly pásmo písniček, básniček, tanečků, pohybových her a závěrečný tanec s třásněmi. Maminky měly také radost z dárku, který pro ně děti vyrobily. Díky dětem i paním učitelkám za hezký zážitek.
 
thn_P6020030.jpgŠMOULÍ BESÍDKA A SLAVNOSTNÍ STUŽKOVÁNÍ VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK
V pondělí 8.6. se konalo závěrečné setkání s rodiči v Mikulovické ulici ve třídě Lištiček. Program a předvedené výkony dětí byly opravdu mimořádné, proto si zasloužily pochvalu od pana starosty Švarce i pana ředitele Tellera. Po slavnostním stužkování na všechny čekalo malé pohoštění.
thn_11351546_10205401494975285_1366435904_n.jpgSOKOLNÍK S DRAVCI VE ŠKOLCE, 5.6.2015
Nádherná ukázka letu dravců umocněná krásným počasím a prostředím zahrady MŠ. Ohromný zážitek pro děti, které z dravců nespustily oči a vůbec se nebály je nechat přilétnout na ruku - samozřejmě chráněnou rukavicí. Statečné byly i paní učitelky. Návštěva sokolníka s dravci patří pravidelně mezi nejhezčí akce MŠ.
Sportovní den, 5.6.2015

Ve třídách MŠ v Mikulovické ulici uspořádaly paní učitelky pro děti Olympiádu. Všichni si společně pěkně zasportovali a moc je to bavilo.
ZVÍŘÁTKA NA NÁVŠTĚVĚ U JAHŮDEK, 5.6.2015

Do třídy Jahůdek přinesly děti zvířátka, která s nimi prožila celý den. Děti už vědí, jak se o zvířátka musí starat a co je pro ně nejdůležitější.
 
thn_P5250017.jpgMAXIPES FÍK
1.6.2015: Divadlo Špílberg Brno k nám přijelo s krásným muzikálem. Příběhy hlavního hrdiny, Fíka, znají děti z Večerníčků. Možná i proto se jim tolik líbily. Byl to hezký dárek k jejich svátku.

MUZIKÁL MAXIPES FÍK NA VINOŘSKÉM NÁMĚSTÍ
K MDD zahrála divadelní společnost Špílberg Brno muzikál Maxipes Fík také dětem ze třídy Myšek a Zajíčků. Po skončení představení se účinkující s našimi dětmi rádi vyfotografovali.

thn00006.jpgVýlet dětí ze třídy Myšek a Zajíčků
Ve středu 27.5.2015 se na výlet vypravily děti z dalších dvou tříd naší mateřské školky. Tentokrát třída Zajíčků a Myšek navštívila ZOOkoutek v Radonicích. Pan Myslivec dětem dokázal vyprávět mnoho zajímavých skutečností a děti pečlivě naslouchaly. Hlavně se všem líbila zvířátka a mláďátka, která se nedávno narodila.

NÁDHERNÁ KLAUNSKÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ HOUBIČEK
V pondělí 25.5. se ve třídě Houbiček sešli klauni, aby ukázali rodičům mimořádnou podívanou. V nádherných kostýmech předvedli vystoupení, které si užili nejen oni, ale i diváci.
 
thn00013.jpgLesní pedagogika pro děti ze třídy Jahůdek a Houbiček
V úterý 26.5. se děti ze třídy Jahůdek a Houbiček vypravily do boleslavských lesů. Velké poděkování patří zaměstnancům firmy UHÚL z Brandýsa n.L, kteří jim v rámci lesní pedagogiky připravili bohatý program. Všichni se vrátili plni dojmů, nových zkušeností a poznatků.
 
thn00001.jpgIndiánský den v Sovičkách, 25.5.2015
Minulý čtvrtek se konal ve třídě Soviček Indiánský den. Děti si vyrobily indiánské šperky, tomahawky a totem. Vyzkoušely si lov bizona, postavení ohniště a skládání obrázků z "kamínků".

 
ÚSPĚCH NAŠICH DĚTÍ, 22.5.2015
Pojďme spolu dělat knížku! Před rokem se děti z kroužku výtvarných činností paní učitelky Evy Laubové zúčastnily soutěže ,,Pojďme spolu dělat knížku!" Autorovi knihy se líbily obrázky Aničky Uhlíkové, Pavlínky Formanové a Honzíka Brože. Jejich ilustrace se tak objevily v tištěné podobě. Děti dostaly jako honorář knihu ,,Mlsná štika a jiné příběhy" od Arnošta Víta, kterou vydala nakladatelství e-bohém a Mladá fronta. Gratulujeme.

 
thn00002.jpgRusalka pro předškolní děti ve Ctěnickém zámku.
V úterý 19.5. se předškolní děti vypravily do Ctěnického zámku na operu Rusalka v podání paní Sitteové. Nejprve se prošly po zámeckém parku a pak už naslouchaly krásné hudbě.
 
thn00011.jpg19.5. Rusalka pro školku a školu ve Ctěnickém zámku v podání paní Sitteové.
Krásný zážitek a obdivuhodná pozornosti dětí po celou dobu představení. Velký dík i ředitelce Muzea hl.m.Prahy a kastelánce Ctěnického areálu, paní Strnadové a paní Klabanové.
thn00003.jpg14.5. Stužkování předškoláků na Vinořském náměstí, úžasně šikovné děti a učitelky mateřské školky.
Úspěchy ve výtvarné soutěži
Děti z naší mateřské školy - třídy Soviček, se zúčastnily výtvarné soutěže pod názvem "To je hlína". Tentokráte na téma "Jako ryba ve vodě aneb kdyby ryba nevylezla z vody, nevznikl by druh homo sapiens, čili člověk rozumný". Ve velké konkurenci svými krásnými pracemi obsadila Berenika Baladová 2. místo a Viktorka Fišerová 3. místo.
thn00002.jpgPOHÁDKA KOUZELNÁ VODA, 4.5.2015
Pohádka Kouzelná voda divadelní společnosti Dokola byla skutečně kouzelná a krásná a všem dětem se moc líbila.
thn00013.jpg30.4.2015 první nádherné čarodějnice a čarodějové z naší školky...
ČARODĚJNICE NA VINOŘSKÉM NÁMĚSTÍ A NA ZAHRADĚ V MIKULOVICKÉ 30.4.2015
Děti na Vinořském náměstí a na zahradě v Mikulovické navštívil pan starosta Švarc. Pochválil skvěle připravený program pro děti a s čarodějnicemi se také vyfotografoval.

thn00031.jpgČARODĚJNICE V MŠ PRACHOVICKÁ A MIKULOVICKÁ 30.4.2015
V krásných kostýmech čarodějů a čarodějnic přišly ve čtvrtek do školky všechny děti i paní učitelky.
HURÁ NA ČARODĚJNICE 29.4.2015
Čarodějnice se blíží a přípravy na jejich uvítanou vrcholí.
thn00010.jpgKONCERT DOBRÉ NÁLADY 28.4.2015
Muzika Špalíček Praha k nám zavítala a prostřednictvím hudby rozdávala dobrou náladu. Muzikanty i paní učitelky potěšila radost dětí, kterou spontánně projevovaly potleskem, zpěvem i pohybem.

 
thn00033.jpgDĚTI SI UKLIDILY NA ZAHRADĚ, 24.4.2015
Nejen sluníčka a hraní si užíváme. Dobře víme, že prostředí, v kterém žijeme, musí být hezké. Proto jsme si na svátek Země uklidili zahradu školky, aby se nám tu líbilo.

DEN ZEMĚ V LIŠTIČKÁCH, 22.4.2015
Den Země se každoročně koná 22.dubna. Ve třídě Lištiček jsme se v den tohoto ekologicky motivovaného svátku o naší Zemi mnoho dověděli. Víme jak se chovat, aby nám na Zemi bylo dobře. Víme proč je třeba chránit životní prostředí. Společně jsme pak naši krásnou Zemi výtvarně ztvárnili.

Užíváme si sluníčka na zahradě naší školky, 22.4.2015
Hezké počasí nás vylákalo na zahradu. Děti si zde užívají na skluzavce, v domečku, pískovišti, ale i na dlouhém jezevčíkovi...
thn00004.jpgMedvídek Brumla provádí děti bezpečným světem
Do MŠ Mikulovická a Prachovická přijela v úterý 7.4.2015 Městská policie s preventivním programem, který se týkal bezpečnosti dětí.
Pořad byl moc hezký a děti už vědí, kdy a jak na sebe musí dávat pozor.
thn00008.jpgVelikonoce v MŠ Mikulovická a Prachovická, 1.4.2015
Před Velikonocemi děti vyráběly a tvořily krásné, nápadité výrobky, které budou o svátcích zdobit jejich domovy.
TĚŠÍME SE NA VELIKONOCE, 1.4.2015
Velikonoce se blíží a děti si zdobí prostředí krásnými výrobky. Ukázka dětského tvoření je ze třídy Zajíčků a Myšek z Vinořského náměstí.
thn00001.jpgBÁL V JAHŮDKÁCH
Ve třídě Jahůdek se uskutečnil krásný bál. Děti se seznámily s dechovkou a tancem na dechovku, naučily se mazurku, připily si dětským šampaňským, seznámily se se zásadami společenského chování a s mnohým dalším.
NA VÝSTAVĚ ZAHRÁDKÁŘŮ SE LÍBILO TAKÉ DĚTEM Z JAHŮDEK
O Velikonocích se dozvěděly mnoho zajímavého.
HOUBIČKOVÁ POHÁDKA
Děti ze třídy Houbiček umí pohádky ztvárnit nejen výtvarně, ale i dramaticky. Vyrobily si kůzlátka na špejli a samy zahrály pohádku O neposlušných kůzlátkách. Ve skupinách společně malovaly kočičku a pejska. Hravě zvládly domalovat draka do otisku své dlaně.

NA VÝSTAVĚ ZAHRÁDKÁŘŮ
27.3. se naše děti vypravily na výstavu zahrádkářů. Tentokrát jsou fotografie ze třídy Houbiček, výstava se ale líbila nám všem.
DEN VODY V HOUBIČKÁCH
Během týdenního projektu děti prováděly různé pokusy s vodou, poznávaly vlastnosti vody i koloběh vody v přírodě. Cílem projektu bylo naučit děti vážit si vody, omezit plýtvání a chránit vodu jako drahocenný poklad.
thn00005.jpgLIŠTIČKY V NAŠEM LESE, 27.3.2015
Land art - neboli krajinné umění ve třídě Lištiček.
thn00005.jpgSPOLEČENSKÝ PLES V SOVIČKÁCH, 13.3.2015
Plesová sezóna vrcholí, proto se paní učitelky rozhodly uspořádat ples i pro děti ze třídy Soviček. Děti se dozvěděly mnoho o společenské výchově, naučily se několik společenských tanců a nechyběla samozřejmě ani tombola a občerstvení. Všem to náramně slušelo, můžete se přesvědčit.
PEČENÍ VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK, 13.3.2015

Minulý týden si děti ze třídy Lištiček zahrály na kuchtíky. A jak je to bavilo! Kuchtíci šlehali, mixovali, zdobili a výsledek stál za to. Všechno zbaštili, nezbyl ani drobeček.
 
thn00015.jpgMUZIKÁL KRÁLÍCI Z KLOBOUKU, 26.2.2015
Pozvali jsme k nám herce z Brna. Divadlo Špílberg nám zahrálo muzikál Králíci z klobouku s hudbou Petra Skoumala. Děti z herců nespustily oči, představení bylo moc hezké.
PŘIPOMENUTÍ KARNEVALU VE TŘÍDĚ MYŠEK, 24.2.2014

Ještě několik momentek z krásného karnevalu u Myšek.
NÁVŠTĚVA LIŠTIČEK A SOVIČEK V KNIHOVNĚ, 24.2.2015

V mateřské škole začalo téma pohádek, bajek a dalších literárních žánrů. Proto jsme s radostí uvítali možnost zavítat do knihovny k paní Monice Lichtenbergové. Velice hezky nám o knihách pověděla mnoho zajímavého a dokonce jsme si mohli řadu krásných knih prohlédnout. Moc děkujeme. Dětem se v knihovně natolik líbilo, že se chtějí stát jejími členy.
thn00038.jpgKARNEVAL JE VE ŠKOLCE ROK OD ROKU KRÁSNĚJŠÍ, 19.2.2015

DĚTI ZE TŘÍDY LIŠTIČEK SE PŘIPRAVUJÍ NA KARNEVAL
17.2.2015 - Blíží se karneval a k tomu patří velké přípravy. Ukázka je ze třídy Lištiček, kde děti kreslily karnevalové postavy a vyráběly velké čepice podle své fantazie. Moc je to bavilo.
MYŠKY MALUJÍ ZIMNÍ ČEPIČKY
18.2.2015 - Vůbec se nebojíme vzít do ruky štětec a krásně vymalovat temperovými barvami čepičky. A to některým "myškám" ještě nebyly ani 4 roky! Každá si vybrala oblíbenou barvu a některá měla čepičku dokonce vícebarevnou.
DĚTI I PANÍ UČITELKY ZDOBILY ŠKOLKU NA KARNEVAL
18.2.2015 - Ukázka výtvarného tvoření před karnevalem je z MŠ v Mikulovické ulici
KARNEVAL JE VE ŠKOLCE ROK OD ROKU KRÁSNĚJŠÍ
Ve čtvrtek 19.2. se ve všech třídách mateřské školy konal karneval. Výzdoba prostor byla nádherná a masky všech zúčastněných překrásné. Tradičně děti navštívil pan ředitel. S radostí mu nadšeně hlásily, že jsou princezny, piráti, kovbojové, víly...Děkujeme všem maminkám za krásné masky dětí a za karnevalové občerstvení.
 
thn00019.jpgPARÁDNÍ BUBLINKOVÁ SHOW VE ŠKOLCE, 12.2.2015
Ve školce děti ze všech tříd měly možnost vidět okouzlující a poetické vystoupení s mýdlovými bublinami. Při krásných melodiích vznikala malá umělecká díla z mýdlových bublin, která poletovala vzduchem, měnila tvary a barvy. Dokonce do bubliny uzavřela děti i paní učitelku. Nechyběla ani kouzla a cvičení s obručí.
ESKYMÁCKÝ DEN VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK, 12.2.2015
Ve třídě Lištiček proběhl eskymácký den. Hned ráno čekalo na děti překvapení v podobě postaveného iglů, které se jim velice líbilo. Během celého dne jsme toho spoustu zažili. Postavili jsme si iglů z kostek cukru, cvičili jako medvědi, uspořádali tulení závody a zahráli si medvědí pohybovou hru. Na závěr proběhla velikánská sněhová koulovačka. Schovali jsme se v našem iglů a seznámili se s polárními kraji, životem v polárních krajích, jazykem eskymáků, prohlédli encyklopedie. Náš tématický den jsme ukončili hraním si s kostkami ledu a pozorováním tajícího ledu.
NAHLÉDNUTÍ DO TŘÍDY NEJMLADŠÍCH DĚTÍ, ROZTOMILÝCH MYŠEK, 11.2.2015
Ve třídě Myšek jsou z osmi tříd naší mateřské školy děti úplně nejmladší. To ale neznamená, že by chtěly být v něčem pozadu. Prostřednictvím fotografií nahlédněte do třídy i na vycházku.
 
thn00008.jpgPYŽAMOVÁ PÁRTY V SOVIČKÁCH, 6.2.2015
Ve čtvrtek 5. 2. se konala ve třídě Soviček Pyžamová párty. Děti si přinesly své oblíbené knížky, ze kterých jsme si četli, nechyběla ani rozcvička, módní přehlídka pyžamek, představení plyšáků, diskotéka a samozřejmě nesměla chybět pořádná polštářová válka. Také jsme vyzráli na noční můry a ode dneška budou mít všechny Sovičky jen krásné sny.
KROUŽEK ANGLIČTINY, 6.2.2015
Ukázka z kroužku v Sovičkách. Všechny děti jsou velice šikovné, už umíme čísla, barvy, členy rodiny, části těla, oblečení a zvířátka.
 
thn00001.jpgPLAVÁNÍ NÁS BAVÍ, 4.2.2015
Je to paráda! Pochvalují si děti ze třídy Lištiček a Včeliček plavání v bazénu. Nikdo se nebojí, všechno zvládají na jedničku.
O PRINCEZNĚ KOLOBEJDĚ, 4.2.2015
Minulý týden děti ze všech tříd viděly pohádku O princezně Kolobejdě. Pohádka se jim moc líbila, což daly najevo hlasitým potleskem i reakcemi na děj v průběhu představení.
NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDY SOVIČEK V 1.C, 4.2.2015
Před zápisem do 1. tříd navštívila také třída Soviček kamarády v základní škole. Tentokrát třídu 1.C paní učitelky Mgr. Vývodové. Školáci předvedli spoustu věcí, které se již stačili naučit. Děti ze Soviček zase musely splnit zajímavé úkoly. Všem to šlo báječně.
NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDY VEVEREK V 1.B, 4.2.2015
Třída Veverek navštívila třídu 1.B paní učitelky Mgr. Kubíčkové. Školáci nám ukázali, jak probíhá vyučovací hodina ve škole a děti z Veverek si vyzkoušely sezení ve školních lavicích a plnění úkolů na tabuli. Dětem se ve škole moc líbilo a už se těší, až v září zasednou do lavic!
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ SE LÍBILO PŘEDŠKOLÁKŮM, 4.2.2015
Školáci měli pololetní prázdniny, a tak mohly děti ze třídy Veverek a Soviček využít prázdnou tělocvičnu. Vyzkoušely si hod na basketbalový koš, šplhání na laně, houpání na kruzích nebo skákání na trampolíně.
LIŠTIČKY SE RADOVALY ZE SNĚHU, 4.2.2015
Sněhu si děti u nás zatím moc neužily, ale jakmile napadl, okamžitě toho děti ze třídy Lištiček využily. Podívejte, jaké krásné sněhuláky postavily.
 
thn00046.jpgDĚTI ZE TŘÍDY LIŠTIČEK NA NÁVŠTĚVĚ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE, 27.1.2015
Příští týden proběhne zápis do ZŠ. Stalo se již tradicí, že předškolní děti z MŠ navštíví naše kamarády v prostorách základní školy ještě před zápisem. Moc děkujeme všem paním učitelkám, které nám návštěvu čtyř předškolních tříd umožnily. Podívat se můžete na ukázkovou hodinu dětí ze třídy Lištiček, kteří navštívily třídu IV. A s paní učitelkou Zuzanou Štočkovou.
thn00025.jpgVÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ Z VÝTVARNÉHO KROUŽKU V MIKULOVICKÉ ULICI, 26.1.2015
V pondělí 26.1. pořádal výtvarný kroužek, pod vedením paní učitelky Lenky Kopejskové, výstavu dětských prací. Děti ze třídy Lištiček, Houbiček a Jahůdek se měly čím pochlubit. Výrobky a obrázky byly velice zdařilé. Neméně důležitá je radost, s jakou se děti do výtvarného tvoření vrhají.
thn00001.jpgHAWAIISKÁ PÁRTY VE TŘÍDĚ SOVIČEK, 22.1.2015
Ve čtvrtek 22. ledna se třída Soviček proměnila v jeden z ostrovů Hawaiie. Děti se naučily tanec hula - hula, opalovaly se, koupaly v moři i v bazénu. Zasoutěžily si ve spoustě plážových her a nechybělo ani míchání koktejlů. Bylo to prima. Už teď se děti těší na další párty.
thn00007.jpgJAHŮDKY VYRÁBĚLY KRMÍTKA PRO PTÁČKY, 23.1.2015
Venku už to začíná připomínat opravdovou zimu, proto se děti rozhodly vyrobit krmítka pro ptáčky. Dobře vědí, že pod sněhem nic nenajdou. Na naší zahrádce jim bude dobře.
 
thn_P1090014.jpgKOUZELNÉ PUTOVÁNÍ SNĚHUVLOČKY A SNĚHULOČKY 15.1. a 20.1.2015
OS Prima den k nám zavítalo s touto krásnou pohádkou hned 2x. Všem se moc líbila, ale opravdovou zimu se nám zatím vyčarovat nepodařilo.
 
thn_P1080021.jpgLIŠTIČKY PŘIVOLÁVAJÍ A MALUJÍ ZIMU, 14.1.2015
Děti se těší na opravdovou zimu, aby mohly sáňkovat, bruslit i lyžovat. Zatím si ji, podle svých představ, alespoň namalovaly
thn_1_IMG_9719-001.jpgPOHÁDKA MRAZÍK VE TŘÍDĚ JAHŮDEK, 13.1.2015
Děti ze třídy Jahůdek se pustily do nelehkého úkolu. Zahrály rodičům pohádku Mrazík. Svými hereckými výkony potěšily všechny přítomné. Poděkování patří také maminkám a babičkám, které pomohly s výrobou krásných kostýmů.
thn_PC310001.jpgFotogalerie MŠ: TŘI KRÁLOVÉ
V úterý 6.1. nás navštívili Kašpar, Melichar a Baltazar. Králem chtěl být každý, proto si děti vyrobily korunu a s písničkou My tři králové jdeme k vám potěšily ve školce každého.

MŠ - FOTOGALERIE 2016

MŠ - FOTOGALERIE 2015

MŠ - FOTOGALERIE 2014

MŠ - FOTOGALERIE 2013

MŠ - FOTOGALERIE 2012

 
Aktuální informace a dokumenty ke stažení naleznete na oficiální stránkách školy:

http://www.zsvinor.cz

Mateřská škola Praha - Vinoř je od 1.8.2001 součástí základní školy, společně tvoří jeden právní subjekt:
Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř
IČO 60460865
Zřizovatel Městská část Praha - Vinoř

MŠ je sedmitřídní s provozem 7 tříd dopoledne a 7 tříd odpoledne. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí. K 1.9.2011 máme celkem 181 děti.

Mateřská škola sídlí ve třech budovách:
v Mikulovické ulici č. 337 jsou 3 oddělení (z toho 1 předškolní),  telefon 286856384
v Prachovické ulici č. 340  jsou 2 předškolní oddělení,
telefon 286028244 (1.patro-Veverky) a 286028246 (2.patro-Sovičky)
na Vinořském náměstí (budova staré školy) jsou 2 oddělení mladších dětí, tel. 777855767

Ředitelem školy je tedy ředitel ZŠ, zástupcem ředitele pro MŠ je
Jana Kovářová.
janakovarova93@seznam.cz

 

Provoz MŠ je denně od 6:30 do 16:30h, školné činí od 1.9.2011 500 Kč/měs. (žáci předškolního věku školné neplatí), stravné 35 Kč na celý den. Platba probíhá od 1.9.2009 formou inkasa z jakéhokoliv účtu. Protože provoz školky je už velmi rozsáhlý a často se vyskytuje nezaplacení školného a stravného inkasem a následně od někoho musíme složitě vymáhat platbu v hotovosti, přistupujeme od listopadu k následujícímu opatření : Po neuskutečnění platby inkasem dostanou rodiče upozornění a následně do pěti pracovních dnů zaplatí v hotovosti u třídní učitelky. Pokud ne, budeme to považovat za neuhrazení platby ve stanoveném termínu. Při druhém opakování bude toto důvod k okamžitému ukončení předškolního vzdělávání dítěte (viz §35 odst.1 d) školského zákona - 561/2004 Sb.).