Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Spolky a organizace > Myslivecké sdružení Satalice-Vinoř 
SPOLKY A ORGANIZACE
   
   
Myslivecké sdružení Satalice - Vinoř
Myslivecká společnost byla založena dne 26. ledna 1962 a měla v té době 23 členů. Hospodařila na výměře 882 ha, dnes je to kolem 600 ha. Výměra se zmenšila z důvodu výstavby pražského silničního okruhu a záborem pozemků pro výstavbu rodinných domků. I když se výměra zmenšuje, podmínky pro myslivost se zlepšují a bohatší bývá i lovecká sezona. Moderní výrobní technologické postupy a stále se zlepšující podmínky hospodaření jsou pro přírodu citlivější a tento komplex podmínek zpětně příznivě ovlivňuje i stavy zvěře.

Zpracoval kronikář obce Ing. František Filip, 2009

 
thn_P1080520.jpg17. 9. 2010 První posvícenská zábava pěti spolků ve Vinoři.
Baráčníci, myslivci,rybáři, sokolové a zahrádkáři spojili své síly a svou účastí a příspěvky do tomboly navázali na staré dobré tradice. Děkujeme všem.  Původně měl být ples o den déle, takto ale naprosto nečekaně dorazil i radní Varny pro kulturu a předseda Spolku bulharsko-českého přátelství, Doc. Troshev, který spolu s bulharskou televizí přijeli natáčet dokument o našem rodákovi Antonu Novakovi, který byl zakladatelem zeleně ve Varně, a který letos slaví 150 let od svého narození. Dalším nečekaným hostem byli paní Šulcová a pan Leimberger, který z Ameriky přivezl podepsanou smlouvu o partnerství mezi městem Prague v Oklahomě a Vinoří. Zábava se velice vydařila a již se těšíme za rok na další společné setkání.