Městská části Praha - Vinoř

Úvod > Návod k použití 
Návod k použití
 
zvětšování a zmenšování zobrazení pomocí pohybu prstů na touchpadukurzor šipkakurzor ruka - aktivní odkazStránky jsou koncipovány především pro používání a ovládání počítačovou myší. Pohybujte kurzorem myši po obrazovce, v místě aktivních odkazů se kurzor změní na ruku a ve většině důležitých případů je změna doplněna navigační tabulkou s popisem. Stisknutím tlačítka myši přejdete na odkaz.

Potřebujete zvětšit (zmenšit) zobrazení na obrazovce? Použijte klávesu CTRL+ pro zvětšení (CTRL- pro zmenšení) ve všech výše uvedených prohlížečích! Popř. palec a ukazováček na touchpadu.
  Vysvětlení použitých piktogramů 
 
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Důležité rady a informace: Znáte svoje práva? Jak si zařídit... Krizové situace
Cesta na úřad: Správní úřady. Formuláře a žádosti. Občan na úřadě.
Důležité kontakty
Zdravotnictví: ordinace, lékařská pohotovost, nemocnice, lékárny
Doprava: jízdní řády
Nakládání s odpady: sběrné dvory, bioodpad, termíny svozů
Odběr informací - bezplatné zasílání novinek na váš e-mail

nová podoba www stránek MČ Praha-Vinoř - verze 2012 Stránky jsou odzkoušeny ve webových prohlížečích Internet Explorer v. 6.2-9, Opera 9-11.61, Google Chrome 16.xx, Mozilla Firefox 3.6-10.01, Safari 5.1.2, základní prohlížeč os Android, Firefox for Android a Skyfire. Ve všech prohlížečích se zobrazují korektně.

Doporučené pracovní rozlišení monitoru je 1280xXXX bodů.

Stránky jsou odzkoušeny na počítačích se speciálním vybavením pro zrakově postižené (s hlasovým výstupem WinMonitor s hlasovou syntézou WinTalkerVoice) a digitálním čtecím zařízení GALOP, kde běží rovněž bezproblémově korektně.

V současné době proto považujeme paralelní textovou verzi www stránek za zcela zbytečnou a již NEUVAŽUJEME o její implementaci