Úřad městské části Praha - Vinoř

Home > Úřad MČ Praha-Vinoř > Občan na úřadě

Občan na úřadě
 

Úřad MČ Praha – Vinoř nepoužívá formuláře v elektronické podobě.

Běžné formuláře lze získat v kanceláři ÚMČ na adrese:

Úřad MČ Praha-Vinoř ul. Bohdanečská 97 190 17 Praha-Vinoř
tel./fax 286 851 114, tel. 286 851 483
e-mail:
 vinor@praha-vinor.cz

 
 
Formuláře a žádosti, které lze podat a získat na Úřadě MČ Praha - Vinoř
Formuláře dostupné na místně příslušném úřadě:  
Úřad městské části Praha 19  Odbor občansko-správní: Semilská 43, 197 04 Praha - Kbely,
tel. 284 080 836 (matrika)
tel. 284 080 834 (cestovní doklady)
tel. 284 080 837 (evidence obyvatel)
tel. 284 080 833 (občanské průkazy
 • žádost o vydání občanského průkazu
 • žádost o vydání řidičského  průkazu
 • žádost o vydání pasu
Formuláře ke stažení na portále MVČR
 1. Informace
 2. Občanské průkazy
 3. Cestovní doklady
 4. Cizinci (Foreign Nationals)
 5. Důchody a výsluhy MV
 6. Evidence obyvatel
 7. Odškodnění obětí okupace
 8. Rodná čísla
 9. Úřady samospráv
 10. Zbraně a střelivo
 11. Lustrace
 12. Pro krajské a obecní úřady
 13. Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
 
Formuláře ke stažení na portále Státní správa

Formuláře Ministerstva vnitra a Policie ČR

 • Vzory formulářů Ministerstva vnitra - Občanský průkaz, cestovní doklad, přihlašovací lístek, zbrojní průkaz, povolení pobytu, přidělení rodného čísla, lustrační osvědčení...
 • Záznam o dopravní nehodě - Dokumentace průběhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody. Formulář ze serveru www.aba.cz (PDF, 68 kB)

Tiskopisy Ministerstva financí

Formuláře České správy sociálního zabezpečení

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí

Formuláře Ministerstva spravedlnosti

Formuláře Ministerstva průmyslu a obchodu

 • Jednotný registrační formulář - Informace Ministerstva průmyslu a obchodu k jednotným registračním formulářům podávaným na "Centrálních registračních místech", zřízených na obecních živnostenských úřadech. Na "Centrálním registračních místě" může fyzická i právnická osoba ohlásit živnost, podat žádost o koncesi, učinit oznámení vůči finančními úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, úřadu práce.

Formuláře Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Formuláře Všeobecné zdravotní pojišťovny

Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17   Praha-Vinoř, tel./fax 286 851 114, tel. 286 851 483, e-mail: vinor@praha-vinor.cz
©2007-2010 MČ PRAHA-VINOŘ, všechna práva vyhrazena