Informace pro občany MČ Praha - Vinoř

Úvod > Informace pro občany MČ Praha-Vinoř > Nakládání s odpady


 
 
 


 

Nakládání s odpady
 

  SBĚRNÉ DVORY 

Seznam sběrných dvoru - Hlavní Město Praha

Sběrný dvůr Hlavního Města Prahy, Praha 20 – Horní Počernice, ul. Chvalkovická 3

Seznam sběrných dvoru - mimo Prahu.

Zdarma odebíraný odpad ve sběrných dvorech:

  •  objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)

  •  elektrošrot (lednice, pračky, televize, rádia, počítače, videa, sporáky)

  •  kovový odpad, dřevěný odpad

  •  odpad z údržby zeleně (bioodpad)

  •  doplňkový sběr papíru, plastů a skla

  •  stavební suť – zdarma jen do 1m2

  •  nebezpečné složky komunálního odpadu včetně chladících zařízení
     

  • pneumatiky – 25,- Kč za kus

 

  Nejbližší sběrný dvůr: 

Sběrný dvůr Hlavního Města Prahy
Praha 20 – Horní Počernice, ul. Chvalkovická 3

tel.: 281 924 959,
provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
tel: 284 098 581
provozovatel: Pražské služby a.s.
Provozní doba:
Po- Pá 8:30 - 18:00 hod. (17:00 hod.)*, So 8:00 - 12:00 hod.
Omezení jednorázového návozu - možný vjezd vozidel max.do 3,5 t
Provozní  doba:
Po - Pá 8.30 - 18.00 hod.* (* v zimním čase do 17.00 hod)
So 8.30 - 15.00 hod.

  Termíny svozů 
Umístění velkoobjemových kontejnerů v 2. pololetí 2013
 
25.9., 26.9., 27.9., 30.9., 23.10., 24.10., 25.10., 29.10.,

Objemný odpad: nábytek z domácnosti – skříně, židle, stoly, koberce apod.

 
Umístění velkoobjemových kontejnerů  na bioodpad na rok 2013:  20.4., 8.6., 24.8.,
Do kontejnerů lze odkládat pouze bioodpad!!!
Mobilní sběr nebezpečného odpadu v roce 2013 4.7. a  3.10.
Nebezpečný odpad: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní, zářivky a výbojky, chladničky a mrazáky, vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče
Nová služba pro objednatele svozu směsného komunálního odpadu
(bytová družstva, majitelé RD aj.) - možnost objednání úklidu stanoviště směsných nádob.

  Bioodpad

Sběr bioodpadu prováděný Pražskými službami je placená služba:

Co vše patří do bioodpadu a ceny, které stanovují Pražské služby naleznete zde:
http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/

 

  Projekt Ekoporadny Praha - Využití recyklovaných surovin:

Projekt Ekoporadny Praha - Využití recyklovaných surovin
Vývoz recyklovaných materiálů z EU do zahraničí vzrostl za posledních deset let rychlým tempem. Hlavním cílem těchto vývozů je Asie. Lze tento způsob nastavení evropské recyklační společnosti pokládat stále ještě za udržitelný? Jak jsme na tom se zpracovatelskými zařízeními v České republice? Je recyklace odpadů opravdu tou nejvhodnější cestou nakládání s odpady nebo existují lepší řešení?