Informace pro občany MČ Praha - Vinoř

Úvod > Informace pro občany MČ Praha-Vinoř > Nakládání s odpady


 
 
 


 

Nakládání s odpady
 

  Termíny svozů 
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ "BIOODPADU": 2 pololetí 2019
HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2019


Do kontejnerů lze odkládat pouze bioodpad!!!
http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Nebezpečný odpad: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní, zářivky a výbojky, chladničky a mrazáky, vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče


Informace - sběr nebezpečných odpadů
Možnost odevzdávání teploměrů a injekčních stříkaček.
Teploměry je možné odevzdat při mobilním sběru nebezpečných odpadů, na sběrných dvorech města a shromažďovacích místech nebezpečných odpadů. Injekční stříkačky není možné odevzdat v rámci systému města, dle stanoviska Státního zdravotního ústavu mohou občané odevzdat injekční stříkačky pouze ošetřujícímu lékaři viz http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/problematika-nakladani-s-ostrymi-predmety-a-s-pouzitymi
Lékárny nejsou k převzetí injekčních stříkaček a teploměrů oprávněny.
Informace ke sběru nebezpečných a dalších odpadů jsou uvedeny na stránkách hl. m. Prahy: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/index.html
 
První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma_Praha.
 
Nová služba pro objednatele svozu směsného komunálního odpadu
(bytová družstva, majitelé RD aj.) - možnost objednání úklidu stanoviště směsných nádob.

  Stanoviště směsného a separovaného odpadu 
Mapa stanovišť využitelných složek odpadu zřízených na území hl. m. Prahy:
https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html

 
Informace o povinnosti při zajišťování úklidu na stanovištích směsného a separovaného odpadu zřízených na území města.
Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze.pdf
Система вывоза коммунальных отходов и уборка вокруг мусорных контейнеров в Праге.pdf
Abfuhr von Kommunalabfall und Aufräumarbeiten in der Umgebung von Prager Mülltonnen.pdf
The Municipal Waste Collection System and Clean-Up Around "Bins" in Prague.pdf
Hệ thống chở đồ thải và dọn dẹp xung quanh „thùng rác“ ở Praha (docx)

 

  SBĚRNÉ DVORY 

thn00004.jpgprovoz sběrného dvora Kbely - Vinoř, v Jilemnické ulici ve Kbelích.
Občané Vinoře a Kbel zde mohou bezplatně odkládat odpad všeho druhu (i nebezpečný), kromě pneumatik a sutě nad 1 m3. Věříme, že tato nová služba pomůže našem občanům i životnímu prostředí.
   
Seznam sběrných dvoru - Hlavní Město Praha

Sběrný dvůr Hlavního Města Prahy, Praha 20 – Horní Počernice, ul. Chvalkovická 3

Seznam sběrných dvoru - mimo Prahu.

Zdarma odebíraný odpad ve sběrných dvorech:

  •  objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)

  •  elektrošrot (lednice, pračky, televize, rádia, počítače, videa, sporáky)

  •  kovový odpad, dřevěný odpad

  •  odpad z údržby zeleně (bioodpad)

  •  doplňkový sběr papíru, plastů a skla

  •  stavební suť – zdarma jen do 1m2

  •  nebezpečné složky komunálního odpadu včetně chladících zařízení
     

  • pneumatiky – 25,- Kč za kus

 

  Nejbližší sběrný dvůr: 

Sběrný dvůr Hlavního Města Prahy
Praha 20 – Horní Počernice, ul. Chvalkovická 3

tel.: 281 924 959,
provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
tel: 284 098 581
provozovatel: Pražské služby a.s.
Provozní doba:
Po- Pá 8:30 - 18:00 hod. (17:00 hod.)*, So 8:00 - 12:00 hod.
Omezení jednorázového návozu - možný vjezd vozidel max.do 3,5 t
Provozní  doba:
Po - Pá 8.30 - 18.00 hod.* (* v zimním čase do 17.00 hod)
So 8.30 - 15.00 hod.

  Bioodpad

Sběr bioodpadu prováděný Pražskými službami je placená služba:

http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/

Co vše patří do bioodpadu a ceny, které stanovují Pražské služby naleznete zde:
http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/

 

  Projekt Ekoporadny Praha - Využití recyklovaných surovin:

Projekt Ekoporadny Praha - Využití recyklovaných surovin
Vývoz recyklovaných materiálů z EU do zahraničí vzrostl za posledních deset let rychlým tempem. Hlavním cílem těchto vývozů je Asie. Lze tento způsob nastavení evropské recyklační společnosti pokládat stále ještě za udržitelný? Jak jsme na tom se zpracovatelskými zařízeními v České republice? Je recyklace odpadů opravdu tou nejvhodnější cestou nakládání s odpady nebo existují lepší řešení?

  Sběr použitých rostlinných olejů a tuků:

Sběr použitých rostlinných olejů a tuků od občanů na území hl. m. Prahy
Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Použitý olej budou moci občané odevzdávat na všech sběrných dvorech. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových obalech nejlépe v PET lahvích.

Článek na portálu HMP - životního prostředí: http://portalzp.praha.eu/