Dnes je - svátek má

textový režim | RSS kanál

 

   
Úřad městské části Praha - Vinoř

Home > Úřad MČ Praha-Vinoř > E-podatelna


   Úřad městské části

 
Elektronická podatelna Úřadu městské části Praha-Vinoř
 

Dnem 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. Na základě tohoto nařízení vlády byla zřízena elektronická podatelna úřadu MČ.

Elektronická adresa podatelny MČ je
podatelna@praha-vinor.cz  nebo vinor@praha-vinor.cz

Na tuto adresu je možno zasílat běžné dotazy, informace, stížnosti apod. bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu. Rovněž se na tuto adresu e-podatelny mohou zasílat dále uvedená zákonem stanovená podání, která musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesílatele založeným na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:  (http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx).

Pro elektronická podání MČ Praha - Dolní Počernice slouží adresa: podatelna@praha-vinor.
.

Elektronická podatelna úřadu MČ je určena pro příjem podání v elektronické podobě. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Seznam elektronických podání na úřad MČ

 • podání zasílané prostřednictvím webového rozhraní - Elektronická podatelna úřadu MČ
 • podání zasílané prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu úřadu MČ
 • podání na technických nosičích dat (disketa 3,5", CD-ROM) doručené na adresu úřadu MČ

Předepsané formáty elektronických podání
Podání jsou přijímána ve formátu:

 • textový standard Microsoft Word 97 a vyšší s příponou *.doc
 • textový standard Microsoft Excel 97 a vyšší s příponou *.xls
 • textový standard Microsoft Word 2007 a vyšší s příponou *.docx
 • textový standard Microsoft Excel 2007 a vyšší s příponou *.xlsx
 • textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
 • prostý text (KP 852, 1250) s příponou *.txt
 • Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf

Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech *.tiff, *.bmp, *.gif nebo *.jpg . Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Podání může být opatřeno elektronickým podpisem.

Podání lze také předat na technickém nosiči dat (disketa 3,5", CD-ROM, DVD-ROM, USB flash disk) v kanceláři OÚ v úředních hodinách.

Podání nesmí obsahovat samospustitelné soubory. Při zjištění, že v obsahu podání se vyskytují samospustitelné soubory, budou antivirovým programem okamžitě smazány a budou automaticky považovány za nepřijaté.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči a Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
 • Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. (d 1.1.2006 nový Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb) nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem
 • Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.
 • Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (od 1.1.2006 zákona č. 500/2004 Sb. ) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Povinné náležitosti Vašeho e-mailu
Veškeré vaše dotazy prostřednictvím e-mailu na naší adrese vinor@praha-vinor.cz a
podatelna@praha-vinor.cz musí mít následující níže uvedené náležitosti. Jinak nemůžeme na Váš dotaz odpovědět !

Ještě jednou upozrňujeme, že podání nesmí obsahovat samospustitelné soubory. Při zjištění, že v obsahu podání se vyskytují samospustitelné soubory, budou antivirovým programem okamžitě smazány a budou automaticky považovány za nepřijaté

  Úřední hodiny pro veřejnost

občansko-správní záležitosti,
podatelna, ověřování:

Pondělí - Středa 7.00-11.30 13.00-17.00
Čtvrtek 7.00-11.30 13.00-19.00
Pátek 7.00-12.00  
 Adresa

Úřad MČ Praha-Vinoř
ul. Bohdanečská 97
190 17   Praha-Vinoř
tel./fax 286 851 114
tel. 286 851 483
e-mail: vinor@praha-vinor.cz
id datové schránky: m5pbt2p

IČ:  00 240 982
DIČ:CZ00240982

Bankovní spojení:
2000 710 319/0800

 

S Úřadem MČ Praha-Vinoř můžete
komunikovat elektronicky prostřednictvím
emailu na těchto adresách:

vinor@praha-vinor.cz
starosta@praha-vinor.cz
mistostarosta@praha-vinor.cz
podatelna@praha-vinor.cz
muvinor@volny.cz
vinor@zris.mepnet.cz
 

Výstupy systému Czech Point vydáváme
v úředních hodinách úřadu MČ.
Způsobilost pro vydávání potvrzení mají všechny pracovnice úřadu -  PhDr.Petrová, Ing.Švrčinová,
p.Černohousová a p.Špačková.

Ceny správních poplatků za zpracování
vyjíždí
Úřad MČ Praha-Vinoř
ul. Bohdanečská 97
190 17   Praha-Vinoř
tel./fax 286 851 114
tel. 286 851 483
e-mail: vinor@praha-vinor.cz

IČ:  00 240 982
Bankovní spojení:
2000 710 319/0800 automaticky a občan je předem informován
o výši poplatku.

Více informací v přiloženém souboru [dokument] nebo na stránkách MVČR.
 

Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17   Praha-Vinoř, tel./fax 286 851 114, tel. 286 851 483, e-mail: vinor@praha-vinor.cz
©2007-2010 MČ PRAHA-VINOŘ, všechna práva vyhrazena