Dnes je - svátek má

textový režim | RSS kanál

 

   
Úřad městské části Praha - Vinoř

Home > Úřad MČ Praha-Vinoř > Stavební akce > Přestavba ZŠ a MŠ


   Úřad městské části

 
Stavební akce MČ - Přestavba ZŠ a MŠ
 
  1.9.2009
Stavba byla vybudována z rozpočtu MČ Praha - Vinoř s podporou hl. m. Prahy

Historická návštěva primátora hl. m. Prahy  ve Vinoři
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ŠKOLY


  30.7.2009
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jsou sice prázdniny, přesto neustále probíhají práce na sanaci a rekonstrukci kuchyně a starých tříd, stejně jako na vybavení učeben a terénních úpravách ZŠ a MŠ v Prachovické ulici.
   
  9.3.2009
NOVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

9.3. První strávníci se konečně dočkali nové školní jídelny, zatím se starým nábytkem.
   
26.2.2009
08.11.2007 byla započata stěžejní akce našeho volebního období - přístavba ZŠ a MŠ, v celkovém rozsahu ca. 85 milionů. Dnes, po 14 měsících, úspěšně proběhla kolaudace stavby. Okamžitě po zimních prázdninách, tj. 9.3., se naši žáci konečně dočkají důstojné jídelny. Poté začne postupné stěhování tříd družiny, dílen a učeben I.stupně. Je škoda, že se nám zatím nedaří získat potřebné finance na odpovídající vybavení nové ZŠ i MŠ.

V květnu bychom chtěli zkolaudovat i veškeré terénní úpravy, včetně nového oplocené areálu.

Děkuji zde panu primátorovi, radním, Odboru městského investora, firmě EUCON, projektantovi i dozoru, včetně zástupců úřadu a školy.
 
   
17.2.2009
17.2. Je 8.00 hod., vyučování začíná. Už příští týden bychom měli kolaudovat přístavbu jídelny a nových tříd družiny a základní školy. V nové jídelně bychom rádi realizovali i Vítání občánků.
   
28.1.2009
Jak pokračuje přístavba ZŠ a MŠ Vinoř?

Předpokládané dokončení jaro 2009.
Vedle financí na dokončení stavby vyvstal další problém financí - na vybavení školy a školky, včetně kompletních terénních úprav a oplocení.
K tomu celosvětová finanční krize, nutnost šetření a zmrazení nájmů z nebytových prostor našim podnikatelům.
Výsledek může být jediný - úspěšně dokončíme.
 
   
21.1.2009
Přednostně pro redakci regionů MFDnes
:
Stávající školní jídelna (buňky) bude snad již brzy nahrazena novou. Součástí přístavby jsou nové třídy, specializované učebny, třídy družiny, mateřské školky a jídelna. Přístavbou nevzniknou žádné bytové jednotky, ani zázemí pro cukráře a řezníka, jak bylo v tomto deníku mylně uvedeno.
   
16.12.2008
Nejdůležitější stavba volebního období pomalu kráčí do finále, pokud počasí dovolí, brzy ji uvidíme v novém kabátě.
   
4.12.2008
Přes všechny obtíže se sháněním financí výstavba ZŠ a MŠ finišuje!
 
13.11.2008
Z kontrolního dne výstavby ZŠ a MŠ
. Práce pokračují, uvnitř už probíhají obklady třetího patra. Na obr. ředitel školy při volbě spárovacího odstínu.

   
20.8.2008
Přístavba ZŠ a MŠ pokračuje dle harmonogramu.
   
22.7.2008
Výstavba školy a školky:
Je dokončena vrchní římsa a v blízké době zmizí jeřáb. Momentálně probíhá vyzdívání a napojení kuchyně na jídelnu.
   
8.7.2008
Děkujeme poslanci Tomáši Kladívkovi
, který se vydatně zasloužil o zahájení výstavby ZŠ a MŠ, stejně jako pomáhá při její realizaci.
   
26.5.2008
Přístavba ZŠ a MŠ zatím pokračuje podle harmonogramu.
   
14.5.2008
Přístavba jídelny a nových tříd ZŠ a MŠ probíhá podle časového plánu.Doufejme, že se podaří sehnat i dostatek financí na včasnou dostavbu.

Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17   Praha-Vinoř, tel./fax 286 851 114, tel. 286 851 483, e-mail: vinor@praha-vinor.cz
©2007-2010 MČ PRAHA-VINOŘ, všechna práva vyhrazena