Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Rozpočet 
 
Rozpočet městské části Praha-Vinoř
   
   

 
rok příjem výdaje
2017 26 966 tis. Kč 26 966 tis. Kč
2016 23 343 tis. Kč 23 343 tis. Kč
2015 21 842 tis. Kč 21 842 tis. Kč
2014 28 814 tis. Kč 28 814 tis. Kč
2013 24 109 tis. Kč 24 109 tis. Kč
2012 18 733 tis. Kč  18 733 tis. Kč
2011 16 524 tis. Kč 16 524 tis. Kč
2010 17 410 tis. Kč 17 410 tis. Kč
2009 16 425 tis. Kč 16 425 tis. Kč
2008 13 640 tis. Kč 13 640 tis. Kč
2007 7 211 tis. Kč 7 211 tis. Kč
2006 7 211 tis. Kč 7 211 tis. Kč
2005 7 211 tis. Kč 7 211 tis. Kč
2004 7 211 tis. Kč 7 211 tis. Kč
2003 7 211 tis. Kč 7 211 tis. Kč
2002 6 820 tis. Kč 6 820 tis. Kč
2001 6 815 tis. Kč 6 815 tis. Kč
2000 5 849 tis. Kč 5 849 tis. Kč
 
 
 

   Dokumenty ke stažení

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Vinoř do roku 2022
Rozpočtový výhled MČ Praha - Vinoř do roku 2021
Rozpočtový výhled MČ Praha - Vinoř do roku 2019
 
Rozpočet MČ Praha - Vinoř na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017
 
Schválený rozpočet MČ Praha - Vinoř na rok 2016, č.j. 2119/2015-103
Návrh závěrečného účtu za rok 2016.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016.
Přílohy.
Rozvaha, Výsledovka -VZZ-HC-2016-příloha č.1.
Rozvaha, Výsledovka -VZZ-VHC-2016-příloha č.4.pdf
Plnění rozpočtu, třídy 2016-příloha č.2.
Plnění rozpočtu, OdPa-Pol-2016-příloha č.3.
 
Schválený rozpočet MČ na rok 2015
Návrh rozpočtu na rok 2015
Rozpočtové provizorium na rok 2015 - příjmová část
Rozpočtové provizorium na rok 2015 - výdajová část

Závěrečný účet za rok 2015
 
Rozpočet MČ Praha - Vinoř na rok 2014
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočet 2014 podrobný
 
Rozpočet MČ Praha Vinoř na rok 2013
Závěrečný účet a rok 2013 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Podrobný rozpočet na rok 2013
Čerpání rozpočtu k 30.4.2013
 
Rozpočet MČ Praha Vinoř na rok 2012
Závěrečný účet za rok 2012
 
Rozpočet MČ Praha Vinoř na rok 2011
Závěrečný účet za rok 2011
Rozpočet na rok 2011
Rozpočtové provizorium na rok 2011
 
Rozpočet na rok 2010
Závěrečný účet za rok 2010
Návrh rozpočtu na rok 2010
Návrh rozpočtu VHČ na rok 2010 
Rozpočtové provizorium na rok 2010
 
Rozpočet na rok 2009
Závěrečný účet za rok 2009
Návrh rozpočtu na rok 2009

 
Zpráva o plnění rozpočtu  a výsledcích hospodaření MČ za rok 2008