Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva > Slovo starosty > Slovo starosty 
Slovo starosty městské části Praha-Vinoř   

2014       2013       2012       2011       2010

   

 

  František Švarc
starosta
 
       

 Rok 2018

 
  1. září 2018  
Ahoj Vinořáci,
horké léto uteklo a ukázalo, že s teplem se asi bude muset počítat stále víc a víc, že voda bude vzácnější, že s instalovanými klimatizacemi vzroste odběr elektrického proudu, který bude ještě umocňován přibývajícími elektroautomobily. Počasí ale také ukázalo, že voda může spadnout najednou, a že je užitečné se pojistit nebo alespoň počítat s úklidem po vyplavení.
Letošní rok je velice významný, slavíme 100 let od samostatnosti, od založení Československa. Od té doby uběhla řada dní, stačili jsme se osamostatnit i od Slováků, prošli jsme válkou, fašismem, komunismem, okupací spojeneckými vojsky v čele s dnešním Ruskem, ostudnou normalizací i sametovou revolucí. Ta dnešní demokracie a svoboda byla těžce nabytá. Není ale samozřejmostí a je třeba ji bránit proti všem, kteří by si chtěli zprivatizovat.

Nový školní rok začíná. A opět musím poděkovat vedení školy a celému učitelskému sboru. Celé prázdniny stavíme mateřskou školku, parkoviště před ní, vybavují se třídy interaktivními tabulemi, maluje se, uklízí se, prostě dělá se vše pro to, aby se dětem ve škole líbilo.
Staví se i nové kabiny na fotbalovém hřišti, ty by měly být dokončeny v příštím roce. Probíhají projektové práce na nové sociální byty, na nový chodník do Ctěnic, do Přezletic podél ulice Rosická, na novou školní kuchyni s výdejem jídel pro seniory, na nový sportovní areál s plaveckým a zimním stadionem, buduje se nová zámecká zeď v barokním stylu v původním místě, aby ta nová, panelová, mohla být zbořena, staví se chodník Vinoř-Kbely podél Mladoboleslavské. Postavilo se nové venkovní fitness-hřiště v předzámčí, dokončuje se nové hřiště v areálu Mariapoli.

Vrcholem září ale budou oslavy 930 let od první písemné zmínky o Vinoři. Začnou už 14.9. od 18.00 v sále Mariapoli, přijedou delegace ze zahraničních partnerských měst, pokřtíme novou knihu o Vinoři, vyhlásíme výsledky fotosoutěže a užijeme si kulturní vystoupení s následným rautem.
V žádném případě si nenechte ujít tradiční podzimní zahrádkářskou výstavu v Infocentru, která se koná v průběhu oslav, 13.-15.9.

15.9. se můžeme podívat prakticky do všech zajímavých míst, otevřen bude Vinořský zámek, kostel, školy, hrobka na hřbitově, na náměstí budou probíhat kulturní vystoupení. Od 14.00 v sále sokolovny potom bude vrchol oslav, předávání Čestných cen za rozvoj Vinoře občanům, kteří se významně podíleli a podílejí na rozvoji Vinoře. Věřím, že svou účastí vyjádříte poděkování i Vy. Poté bude následovat průvod k našim pomníkům a položení věnců. Večer v sokolovně potom společenská zábava, na které se těším, že se s vámi potkám.

16.9. je v našem kostela slavnostní mše, po které se rozloučíme s našimi partnerskými delegacemi.
No a potom už jen v říjnových volbách šťastnou ruku. Brzy nastane tradiční předvolební blázinec, uchovejte si zdravý a vlastní rozum a přijďte k volbám.

Já se těším na setkání s vámi na místním zastupitelstvu 11.9. od 18.00 v infocentru a později kdykoliv a kdekoliv jinde.

Fr.švarc
 
 
   
  1. srpen 2018  
Ahoj Vinořáci,

abych se přiznal, takové léto už dlouho nepamatuji. Krásné, teplé, děti si ho opravdu užijí. Škoda jen, že už nemáme ten sportovní areál s plaveckým bazénem. Tak snad si ho naše děti užijí v létě příštím, popř. přespříštím. Každého, kdo tvrdí, že to je zbytečné nebo nebí potřeba, vůbec neposlouchejte. Sportovní areál s plavecký bazénem by byl zcela jistě užitečným zařízením celé Vinoře. A zimní stadion? V dnešním parnu by byl jistě hodně navštěvovaným místem. A je velikou ztrátou, že se ho již nedožije Vinořák, vynikající hokejový reprezentant a člověk, Václav Burda, který tragicky zahynul při dopravní nehodě.

Léto je samozřejmě ve znamení školních staveb, pokračuje výstavba dvou tříd mateřské školky, parkoviště před mateřskou školkou, probíhá výstavba nových fotbalových kabin, začínáme se stavbou zastávky Semtínská, soutěží se zámecká zeď, v přípravě je i kruhová křižovatka Mladoboleslavská-Chaltická.
Dokončuje se projekt na dům se sociálními byty a novou kuchyni ve staré mateřské školce se zkapacitněním jídel a výdejem pro naše seniory. Staví se také fitness-hřiště v předzámčí. Na stavebním úřadu je projekt chodníku do Ctěnic a podél Mladoboleslavské do Kbel.
V přípravě jsou i naše oslavy 930 let od první písemné zmínky o Vinoři, ta začne 14.9. v sále Mariapoli v 18.00 hodin a bude pokračovat celý víkend. Na tuto oslavu přijedou i zástupci našich partnerských měst ze zahraničí. 15.9. od 14.00 hodin v sále sokolovny budou potom předány čestné ceny za rozvoj Vinoře občanům, kteří se dlouhá léta zapojují do veřejného dění. Zveme vás také na tradiční podzimní zahrádkářskou výstavu, která se bude konat při příležitosti našich oslav 13.-15.9. na Rychtě. Tuto akci jsme zapomněli zahrnout do programu oslav, moc se za to zahrádkářům omlouváme.

Ještě jednou musím poděkovat našemu panu faráři, páteru Vítkovi Horákovi, za jeho službu u nás. A bylo mi velikou ctí, že jsme mohli přivítat jeho nástupce, Stanislava Goru. Určitě bude naše spolupráce pokračovat ve stejně přátelském stylu i nadále.

Srpen, to je také 50 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy, po níž následovala dosti tvrdá normalizace. Po dnešních čistkách ve státních institucích, nemocnicích, atd., se vkrádá pochybnost, zdali již nenastává normalizace druhá. Pavel Dobeš napsal zřejmě nadčasovou písničku – Kdybych měl v rukách justici a malou policejní stanici, v rukavičkách bych chodil po kraji, jednou tam jednou sem, pomalu bych vydrancoval celou zem…

Nenechme si drancovat naši zem, naše obce i naše svědomí.

A protože je děsné parno, horko, nebudu vás už dále trápit čtením a jenom popřeji
všem klidné a trochu chladnější léto a těším se na viděnou.


Fr.švarc
 
   

 

 

   Archív slova starosty

  ►  2018
       červenec 2018
       červen 2018
       květen 2018
       duben 2018
       březen 2018
       únor 2018
       leden 2018
  ►  2017
       prosinec 2017
       listopad 2017
       říjen 2017
       září 2017
       srpen 2017
       červenec 2017
       červen 2017
       květen 2017
       duben 2017
       březen 2017
       únor 2017
       leden 2017
 
   ►  2016
       prosinec 2016
       listopad 2016
       říjen 2016
       září 2016
       červen 2016
       duben 2016
       březen 2016
       únor 2016
   ►  2015
       prosinec 2015
       listopad 2015
       říjen 2015
       září 2015
       srpen 2015
       červenec 2015
       červen 2015
       květen 2015
       duben 2015
       březen 2015
       únor 2015
       leden 2015
   ►  2014
       prosinec 2014
       listopad 2014
       říjen 2014
       září 2014
       srpen 2014
       červenec 2014
       červen 2014
       květen 2014
       duben 2014
       březen 2014
       únor 2014
       leden 2014
   ►  2013
       prosinec 2013
       listopad 2013
       říjen 2013
       září 2013
       srpen 2013
       červenec 2013
       červen 2013
       květen 2013
       duben 2013
       březen 2013
       únor 2013
       leden 2013
 
   ►  2012
       prosinec 2012
       listopad 2012
       říjen 2012
       září 2012
       srpen 2012
       červenec 2012
       červen 2012
       květen 2012
       duben 2012
       březen 2012
       únor 2012
       leden 2012
 
   ►  2011
        leden 2011
        únor 2011
        březen 2011
        duben 2011
        květen 2011
        červen 2011
        červenec 2011
        srpen 2011
        září 2011
        říjen 2011
        listopad 2011
        prosinec 2011
 
  ►  2010
       prosinec 2010
       listopad 2010
       říjen 2010
       září 2010
       srpen 2010
       červenec 2010
       červen 2010
       květen 2010
       duben 2010
       březen 2010
       únor 2010
       leden 2010