Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva > Slovo starosty > Slovo starosty 
Slovo starosty městské části Praha-Vinoř   

2014       2013       2012       2011       2010

   

 

  František Švarc
starosta
 
       

 Rok 2017

 
 28. prosinec 2017
 
Ahoj Vinořáci,

nejprve bych chtěl touto cestou uctít památku všech zesnulých v roce 2017. Co já pamatuji, je to poprvé, že by nás v průběhu mandátu opustil zastupitel městské části. Bohužel, stalo se. Martin Halík zemřel po krátké těžké nemoci a my všichni mu moc děkujeme za jeho obětavou práci pro Vinoř.

V novém roce 2018 oslavíme kromě jiných významných událostí i 930 let od první písemné zmínky o Vinoři, 100 let od vyhlášení samostatného státu Čechů a Slováků a dvanáct let od počátku mého starostování. Vinoř se mezitím stala městskou částí našeho hlavního města, Česká republika součástí Evropské unie a já - součástí penzijního systému. Jsou to skutečnosti téměř všechny pozitivní.

Rok 2018 chceme koncipovat jako rok spolupráce, vzájemné pospolitosti, sounáležitosti a přátelství. A to by neměly narušit žádné volby, ani prezidentské, ani jakékoliv jiné. Prvním prubířským kamenem budou volby prezidentské a bude na každém z nás, koho si vybereme, aby nás na Hradě i v cizině důstojně reprezentoval. Poté bude následovat s druhým kolem prezidentských voleb referendum, zda máme odstoupit od smlouvy, kterou jsme pracně vyjednávali rok. Já osobně se referenda nezúčastním, nechci Vinoř vystavovat možnému nebezpečí bankrotu, pokud by se ho náhodou zúčastnil dostatečný počet osob (35% voličů).

První akcí 2018 bude ale tradiční přivítání nového roku v partnerském Schulzendorfu, spojeném s rekapitulací roku uplynulého a přípravou a naplánováním akcí roku současného. A s mezinárodním fotbalovým turnajem, kde bychom chtěli po delší době zabodovat.

12.1. bude v 16.00 před místním hřbitovem odhalen malý pomník neznámým obětem poválečné doby, spojený se symbolickým přenesením rozptýlených ostatků poslední majitelky zámku, slečny Marie Luisy Bělohříbkové, do Černínské kaple k její rodině. Ta byla po válce vyhoštěna a v roce 1999 se vrátila, aby se podívala na místa svého mládí. To se jí už bohužel nepodařilo, protože krátce poté, v roce 2000, zemřela. Její popel byl rozptýlen na louce u mělnického krematoria. Spolu s páterem Pavlem Jančíkem jsme se snažili vypátrat její osud, podařilo se nám to až nedávno.

Doufejme, že zima k nám bude příznivá, že nedojde k úrazům a kalamitním stavům. Připomínám, že podle Statutu hl.m.Prahy se místní komunikace v zimě neuklízejí, proto je na nich zapotřebí zvýšené opatrnosti. Oproti tomu, chodníky musí uklízet každý jejich majitel, tedy i my. Pro případy úrazu jsme sice pojištění, je lepší ale dávat pozor a dobře se na zimu vybavit.

Rozpočet na rok 2018 máme schválený a v tomto roce tak proběhne celá řada důležitých investičních akcí. Milí Vinořáci, přeji vám, aby vám v tom novém roce všechno vyšlo, abychom byli zdraví a společně tlačili tu nádhernou káru se jménem Vinoř jedním směrem. Směrem dopředu.

S přátelskými pozdravy 2018

Fr.švarc
 
 

 

 

 5. prosinec 2017
 
Ahoj Vinořáci,

spolu se zástupcem řídícího školy, M.Sýkorou a panem farářem, páterem V.Horákem, jsme tradičně společně rozsvítili krásný vánoční strom na Vinořském náměstí a nastartovali tak adventní čas. Ten by měl místo rozčilování, hádání, putz-rituálů a nákupního blázince, spíše přinášet pohodu, klid, úsměvy, přátelství a vstřícnost a toleranci nejen ke svým nejbližším, ale ke všem tvorům naší planety.
První advent jsme si připomněli i krásným koncertem našich dětí, pod vedením paní učitelky, M.Králové. Věřím, že si najde každý cestu k dalším adventním koncertům, ke krásným zážitkům, i ke klidu a té pohodě.

Začíná nám zimní čas a stejně jako přezouváme na zimu své čtyřkolové miláčky, neměli bychom zapomínat i na sebe samotné. Zimní obuv je základ, opatrnost na náledí a kluzkém terénu nutnost. A ohleduplnost ke starším a všem, kteří potřebují pomoc.

Před vánočními svátky nás čeká řada příjemných setkání i hodně práce. Hlavní město schválilo rozpočet a my bychom ten náš měli schválit na našem zasedání zastupitelstva, 21.12., tradičně v 18.00 hodin Na Rychtě. Rádi bychom v příštím roce dokončili stavbu 5 tříd základní školy i další dvě třídy mateřské školky. Za celoroční práci i trpělivost a toleranci stavby, si všichni zaměstnanci školy a mateřské školky zaslouží jenom slova chvály a uznání. Pro fotbalisty a další sportovce chceme spolu se Sokolem v příštím roce dokončit i nové kabiny na fotbalovém hřišti.

V běhu je i příprava na realizaci chodníků do Kbel a do Ctěnic, úpravy předzámčí, jeho otevření pro veřejnost, výstavbu sportovního areálu na začátku Vinoře se zimním stadionem a plaveckým bazénem, výstavba dalších sociálních bytů a celá řada kulturně-společenských a mezinárodních akcí. Vždyť v příštím roce slavíme 930 let od založení, od první písemné zmínky o Vinoři. Velkým přínosem pro společenský život jsou i naše spolky a všem patří veliký dík. Zahrádkáři nám na své vánoční výstavě ukázali tradice a krásu, Mikulášská našich baráčníků nemá chybu.

Nákupní centrum významně oživilo konec Vinoře, montuje se zde už zastřešení autobusové zastávky, zbývá osadit dětské hřiště. V příštím roce chceme ve spolupráci s hnutím Fokoláre otevřít dětské rejdiště na zahradě Mariapoli před školou, které jistě bude vyhledávaným místem pro setkávání maminek s dětmi.

Nový rok potom zahájíme 6.1. přivítáním roku 2018 v německém Schulzendorfu, rekapitulací roku minulého i výhledem akcí do budoucnosti. Poté zde následuje tradiční fotbalový turnaj. 12.1. bychom chtěli oficiálně zahájit nový rok i u nás, chceme ho celý koncipovat jako rok smíření, spolupráce a vzájemného společenství. Myslím, že po tom čase klidu a pohody vánočního času, to bude dobře navazovat. Věřím, že i volby nového prezidenta do té novoroční optimistické nálady dobře zapadnou a dopadnou. Tak šťastné vykročení do toho jubilejního roku 2018, těším se na viděnou na všech letošních i budoucích akcích, dovoluji si vás pozvat na poslední zasedání zastupitelstva roku 2017 a ještě jednou, krásné a pohodové svátky a úspěšný vstup do nového roku.

S přátelskými pozdravy
Fr.švarc
 
 

   Archív slova starosty

  ►  2017
       listopad 2017
       říjen 2017
       září 2017
       srpen 2017
       červenec 2017
       červen 2017
       květen 2017
       duben 2017
       březen 2017
       únor 2017
       leden 2017
 
   ►  2016
       prosinec 2016
       listopad 2016
       říjen 2016
       září 2016
       červen 2016
       duben 2016
       březen 2016
       únor 2016
   ►  2015
       prosinec 2015
       listopad 2015
       říjen 2015
       září 2015
       srpen 2015
       červenec 2015
       červen 2015
       květen 2015
       duben 2015
       březen 2015
       únor 2015
       leden 2015
   ►  2014
       prosinec 2014
       listopad 2014
       říjen 2014
       září 2014
       srpen 2014
       červenec 2014
       červen 2014
       květen 2014
       duben 2014
       březen 2014
       únor 2014
       leden 2014
   ►  2013
       prosinec 2013
       listopad 2013
       říjen 2013
       září 2013
       srpen 2013
       červenec 2013
       červen 2013
       květen 2013
       duben 2013
       březen 2013
       únor 2013
       leden 2013
 
   ►  2012
       prosinec 2012
       listopad 2012
       říjen 2012
       září 2012
       srpen 2012
       červenec 2012
       červen 2012
       květen 2012
       duben 2012
       březen 2012
       únor 2012
       leden 2012
 
   ►  2011
        leden 2011
        únor 2011
        březen 2011
        duben 2011
        květen 2011
        červen 2011
        červenec 2011
        srpen 2011
        září 2011
        říjen 2011
        listopad 2011
        prosinec 2011
 
  ►  2010
       prosinec 2010
       listopad 2010
       říjen 2010
       září 2010
       srpen 2010
       červenec 2010
       červen 2010
       květen 2010
       duben 2010
       březen 2010
       únor 2010
       leden 2010