Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva > Slovo starosty > Slovo starosty 
Slovo starosty městské části Praha-Vinoř   

2014       2013       2012       2011       2010

   

 

  František Švarc
starosta
 
       

 Rok 2017

 
  6. září 2017
 
Ahoj Vinořáci,

tak nám ty prázdniny utekly nějak moc rychle. Nástup dětí do prvních tříd byl tradičně zahájen ve školní jídelně a ta byla dost naplněná. Máme tři první třídy, což by měl být stav i pro léta příští. Žáci již mohou využívat nové šatny, zlepšila se bezpečnostní opatření ve škole i nadále pokračuje výstavba 5 nových tříd a v přípravě je i výstavba 2 – 3 tříd mateřské školky. Je na úvaze, zda nebude nutné organizačně i právně oddělit např. 5 tříd mateřské školky pro naše nejmenší a zřídit samostatnou mateřskou školku.
Vždy po létě se opakuji, musím ale opět poděkovat všem obětavým pracovníkům školky a školy za pečlivou přípravu všech prostor pro zvládnutí úspěšného zahájení nového školního roku.

Velikým přínosem jistě bude i otevření nového nákupního centra na konci Vinoře 19.9., přispěje to ke zlepšení nákupních možností i k oživení celé této oblasti.
Před započetím je výstavba zastávek MHD Semtínská a chodník do Ctěnic a Kbel.
Záměrem století je pro nás potom výstavba nového sportovního areálu se zimním a plaveckým stadionem, fitnessem i ubytovacími kapacitami, podařilo se nám přesvědčit hlavní město o užitečnosti tohoto záměru nejen pro Vinoř, ale pro celou Prahu. A pokud by se této realizace ujalo hlavní město, je otevření celého areálu v roce 2019 dosti reálné. To by Vinoř zrovna slavila 70 let od založení místního hokejového klubu. Nádhernými záměry jsou i archeopark v Obůrkách s rozhlednou, revitalizace předzámčí, sociální byty v Křemílkově ulici, nové chodníky a dětská hřiště, úprava hřbitova s kolumbáriem, stejně jako rozšíření informačního střediska se stálou expozicí o Vinoři.

Pomalu připravujeme akce pro příští rok, v němž oslavíme 930 let od první písemné zmínky o Vinoři, rádi bychom do této oslavy zapojili co nejvíce organizátorů i účastníků, opět se pokusíme alespoň zpřístupnit Vinořský zámek. Ve spolupráci s rybáři bychom rádi zřídili místo pro posezení a odpočinek u rybníku Velká Obůrka. V areálu fotbalového hřiště potom budeme instalovat venkovní cvičební prvky pro starší děti i seniory.

V září tradičně proběhne podzimní výstava našich zahrádkářů v infocentru, je to vždy nádhera a co nejvyšší účastí potěšme organizátory výstavy i vystavovatele. Je škoda, že na tuto výstavu letos poprvé nenaváže posvícenské posezení pěti spolků s hudbou a tancem v místní sokolovně, je škoda, že zahrádkáři letos poprvé nemohou věnovat exponáty z výstavy do tomboly této tradiční posvícenské zábavy.
Slibuji, že v příštím roce tato zábava proběhne v plné parádě.

Přeji všem krásný podzim, dobrou náladu, klid a pohodu domova, Vinoře.
S přátelskými pozdravy

Fr.šv.
 
 
 
 
 
 

   Archív slova starosty

  ►  2017
       červenec 2017
       červen 2017
       květen 2017
       duben 2017
       březen 2017
       únor 2017
       leden 2017
 
   ►  2016
       prosinec 2016
       listopad 2016
       říjen 2016
       září 2016
       červen 2016
       duben 2016
       březen 2016
       únor 2016
   ►  2015
       prosinec 2015
       listopad 2015
       říjen 2015
       září 2015
       srpen 2015
       červenec 2015
       červen 2015
       květen 2015
       duben 2015
       březen 2015
       únor 2015
       leden 2015
   ►  2014
       prosinec 2014
       listopad 2014
       říjen 2014
       září 2014
       srpen 2014
       červenec 2014
       červen 2014
       květen 2014
       duben 2014
       březen 2014
       únor 2014
       leden 2014
   ►  2013
       prosinec 2013
       listopad 2013
       říjen 2013
       září 2013
       srpen 2013
       červenec 2013
       červen 2013
       květen 2013
       duben 2013
       březen 2013
       únor 2013
       leden 2013
 
   ►  2012
       prosinec 2012
       listopad 2012
       říjen 2012
       září 2012
       srpen 2012
       červenec 2012
       červen 2012
       květen 2012
       duben 2012
       březen 2012
       únor 2012
       leden 2012
 
   ►  2011
        leden 2011
        únor 2011
        březen 2011
        duben 2011
        květen 2011
        červen 2011
        červenec 2011
        srpen 2011
        září 2011
        říjen 2011
        listopad 2011
        prosinec 2011
 
  ►  2010
       prosinec 2010
       listopad 2010
       říjen 2010
       září 2010
       srpen 2010
       červenec 2010
       červen 2010
       květen 2010
       duben 2010
       březen 2010
       únor 2010
       leden 2010