Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva > Slovo starosty > Slovo starosty 
Slovo starosty městské části Praha-Vinoř   

2014       2013       2012       2011       2010

   

 

  František Švarc
starosta
 
       

 Rok 2017

 
  30. květen 2017
 

Ahoj Vinořáci,

Je první letní parný den, vzhledem na šířené referendum se přesto rozepíši trochu více.

 Co je dnes prioritní pro celou Vinoř?

Odklonit dopravu z nejvíce obydlených míst mimo centrum, vybudování tzv. obchvatové komunikace. Jenom výkup pozemku od soukromého majitele podle cenové mapy na tuto komunikaci by nás stál ca. 100 milionů Kč! Tento problém byl i základním bodem pro jednání s developerem.

Vyjednali jsme po více než ročním usilovném vyjednávání málo?  Posuďte sami.

1.   Developer snížil povolenou hustotu zástavby, celé území snížil o jedno patro,
tedy max. 2 patra, včetně vynechání některých původně plánovaných bytových domů úplně! Veškeré rezidenční parkování umístil pod zem.

2.   Na svém pozemku, který převede bezúplatně na městskou část, umožní vybudovat tolik potřebnou obchvatovou komunikaci (původní trasa Dražkovská by musela být vykoupena za ca. 100 milionů Kč!)

3.    Daruje obci pozemek na vybudování sportoviště (rozšíření našeho sportovního areálu) + 6 parkovacích míst pro obyvatele Vinoře, kteří nebudou rezidenty území.

 Když rozebereme jednotlivé body z požadovaného referenda: 

1.    Prý nebude stačit kapacita školy a školky

Skutečnost: dnes stavíme 5 dalších tříd školy, celková kapacita školy je ca. 700 dětí, dnešní počet dětí je 570. Další skutečností je, že se staví škola v Přezleticích a Radonicích, kapacita naší školy pro Vinořské děti  bude tedy i do budoucna dostatečná.

Současný kapacitní nedostatek mateřské školky pro 2 – 3. leté děti chceme řešit novou výstavbou minimálně dvou tříd, realizace v příštím roce.

Uvažovaná výstavba 214 bytů s realizací ca. 2024 (pokud bude do té doby čistička odpadních vod) tedy neohrozí ani kapacitu v mateřské školce

2.   Nebude stačit kapacita zdravotního střediska a pošty

Skutečnost: pošta i zdravotní střediska jsou nezávislé na našich požadavcích, pošta je státní organizace a pokud ta rozhodne, že se třeba zruší (např. kvůli nízkému počtu obyvatel), tak bude zrušena, stejně jako byla zrušena spořitelna. I dříve jsme slyšeli, nemůžeme dovolit nastěhovat se lidem do 380 bytů, protože nebude stačit spořitelna a pošta…

Co se týká zdravotních zařízení, jsou odvislá na akreditaci hlavně VZP,  v oblasti dětské ordinace máme dostatečné kapacity i pro budoucnost. 

3.   Chybí zařízení pro seniory a handicapované.

Skutečnost:  Současné vedení Vinoře připravuje výstavbu bezbariérových bytů v klidové lokalitě ulice Křemílkova, právě pro seniory a handicapované. Volnočasové aktivity mládeže jsou rovněž ve fázi projektu, připravujeme výstavbu zimního stadionu a plaveckého stadionu, smlouva s developerem nám zaručuje obdržení velkého pozemku právě pro rozšíření sportoviště.  

4.   Přetížení komunikací

Skutečnost: díky vyjednaným kompenzacím budeme moci ve spolupráci s hl.m.Prahou konečně realizovat tolik potřebnou obchvatovou komunikaci, která odlehčí přetížené  Mladoboleslavské. Pokud by došlo ke zrušení smlouvy, padá i obchvatová komunikace a naděje na zlepšení veřejné dopravy. 

5.    Viz výše 

6.    Zhoršení parkovacích možností:

Skutečnost: Tento projekt je jediným projektem, který počítá s 2 parkovacími místy na bytovou jednotku, všechna pod zemí. Dřívější zástavba měla 0,75 parkovacích míst na bytovou jednotku, proto je tam nedostatek parkovacích míst. I 6 parkovacích míst, která dostaneme, představují zlepšení parkovacích možností. 

7.   Zatížení dopravou nákladních aut

Skutečnost: Stavební dopravní obslužnost nákladními auty se počítá výhradně přímo z Mladoboleslavské, mimo zastavěné území. 

8.   Noví občané nebudou mít vztah k Vinoři:

Skutečnost: Absolutně nepřijatelná spekulace, staví se 214 bytových jednotek, dříve se postavilo 380 bytových jednotek a jsem si jist, že všichni noví obyvatelé si udělali svůj vztah k tomu nádhernému místu, které se jmenuje Vinoř. 

9.   Zhoršení možnosti relaxace:

Skutečnost: Opak je pravdou, jaké možnosti relaxace mají stávající obyvatelé přilehlého okolí dnes? Nově vzniknou obchody, místa na procházku – bez nadzemní dopravy! Propojení se sportovním areálem umožní i  jednodušší cestu do Ctěnického areálu. 

10.  Problém s pitnou vodou

Skutečnost: Absolutně nepřijatelná spekulace, dodávka vody musí být zajištěna, podzemní vody se odebírat nebudou, hrozba ohrožení studen je proto nesmysl. 

11.  Nedostatek finančních prostředků Vinoře

Skutečnost: Stavba obchvatové komunikace spadá do působnosti Odboru strategických investic hlavního města Prahy, bude realizována bez prostředků Vinoře.  

Věřte, že současní  odpovědní koaliční zastupitelé vždy dělali a dělají vše ve prospěch Vinoře. 
Tak si zastrašováním opozice nenechte kazit krásné léto, přeji všem krásný červen, školákům hezké vysvědčení a rodičům toleranci a pochopení, pokud školákům něco nevyjde.

A těším se na setkání s Vámi. 

F.Švarc

 
 
 
 

   Archív slova starosty

  ►  2017
       květen 2017
       duben 2017
       březen 2017
       únor 2017
       leden 2017
 
   ►  2016
       prosinec 2016
       listopad 2016
       říjen 2016
       září 2016
       červen 2016
       duben 2016
       březen 2016
       únor 2016
   ►  2015
       prosinec 2015
       listopad 2015
       říjen 2015
       září 2015
       srpen 2015
       červenec 2015
       červen 2015
       květen 2015
       duben 2015
       březen 2015
       únor 2015
       leden 2015
   ►  2014
       prosinec 2014
       listopad 2014
       říjen 2014
       září 2014
       srpen 2014
       červenec 2014
       červen 2014
       květen 2014
       duben 2014
       březen 2014
       únor 2014
       leden 2014
   ►  2013
       prosinec 2013
       listopad 2013
       říjen 2013
       září 2013
       srpen 2013
       červenec 2013
       červen 2013
       květen 2013
       duben 2013
       březen 2013
       únor 2013
       leden 2013
 
   ►  2012
       prosinec 2012
       listopad 2012
       říjen 2012
       září 2012
       srpen 2012
       červenec 2012
       červen 2012
       květen 2012
       duben 2012
       březen 2012
       únor 2012
       leden 2012
 
   ►  2011
        leden 2011
        únor 2011
        březen 2011
        duben 2011
        květen 2011
        červen 2011
        červenec 2011
        srpen 2011
        září 2011
        říjen 2011
        listopad 2011
        prosinec 2011
 
  ►  2010
       prosinec 2010
       listopad 2010
       říjen 2010
       září 2010
       srpen 2010
       červenec 2010
       červen 2010
       květen 2010
       duben 2010
       březen 2010
       únor 2010
       leden 2010