Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva > Slovo starosty > Slovo starosty 2010 
 
Slovo starosty městské části Praha-Vinoř / archiv 2010
   

 

  František Švarc
starosta
 
       

 Rok 2010

 6. prosinec 2010


 Ahoj Vinořáci,

blíží se Vánoce, a proto bude můj prosincový příspěvek hlavně sváteční. Moc bych Vám rád poděkoval, že nám v současné sněhové době pomáháte s úklidem a s odklízením sněhu na chodnících u Vašich nemovitostí. My se opět snažíme rozšířit rozsah ošetřovaných chodníků, ale stejně není v našich silách, zajistit odklizení sněhu v celé Vinoři. Musím opět opakovat, že bez Vaší pomoci se nikdy neobejdeme a nezbývá než smeknout před lidmi, kteří i letos, ve svém pokročilém věku, zametají sníh u svých chodníků. Připomínám, že přes veškeré ošetření je stav chodníků i komunikací nebezpečný, a že je třeba dávat mimořádný pozor. Každý máme možnost porovnat úklid chodníků i komunikací u nás a v okolí a musím konstatovat, že jsme nejlepší...
Za to patří dík Vám všem, stejně jako firmě Imramovský.

Co na nás čeká v příštím roce? Prioritou opět bude škola a školka. Ze všech sil se budeme snažit o to, aby se všechny naše děti nad tři roky dostaly do naší mateřské školky. Investice na zajištění předpokládáme ve výši ca. 6 milionů a s jejich sháněním jsme již začali. Bude nutné zajistit I přestavbu kuchyně a navýšení její kapacity, stejně jako vybavení pro rozvoz jídel do školky a seniorům. Příští rok by take měly být dokončeny startovací, malometrážní byty v
Mladoboleslavské 13. Budeme take muset zahájit opravy některých obecních nemovitostí, které jsou v havarijním stavu. Jsou to především sklepy obecních domů v Bohdanečské ulici. Dalším důležitým bodem bude rozšíření kapacity dětského lékaře. Otevření nové ordinace bude po dlouhém jednání s úřady jistě radostnou událostí k uspokojení potřeb našich obyvatel.

Budeme dale pokračovat i v trendu rozšiřování možností pro sport a volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých, na kulturní oblast jsme v návrhu rozpočtu schválili nejvyšší částku za poslední léta.

I nadále budeme spolupracovat s Radou mladých a jejich nápady a postřehy jistě budou pro Vinoř přínosem. Důležitá bude práce v oblasti životního prostředí, budeme chtít revitalizovat okolí Cukrovarského rybníka a prodloužit naučnou stezku až do Ctěnic. V Obůrkách vysadíme třešňovou alej a svah vrátíme našim nejmenším k sáňkování. A třeba se konečně podaří
zpřístupnit Vinořský zámek, podnikáme pro to veškeré možné kroky.

Vinořský advent zdárně začal rozsvícením vánočního stromku a prvním adventním koncertem, stejně jako vánočními trhy v Hoffmanově dvoře. Tyto akce se pomalu stávají tradicí a je to jen dobře. Tradice by se měly ctít a udržovat, a proto jsme pro Vás přpravili malý dárek pod stromeček - vydání Vinořského zpravodaje ve starém, dobrém, tradičním termínu.

Na závěr bych Vám všem chtěl popřát krásné a pokojné vánoční svátky, úspěšný start do Nového roku a -nejen v něm- hodně zdraví a štěstí.
f.s.
 

 

 5. listopad 2010


Chvála spokojenosti

Kdysi se jednoho našeho slavného režiséra nějaký novinář zeptal: „A jedete mistře do Berlína, abyste zvítězil a odnesl si nějakou cenu z filmového festivalu?“
„Ne, jedu tam, abych prohrál a potom, když nic nevyhraji, pojedu domů a budu takový spokojený a budu si říkat: To jsem to ale krásně prohrál, to jsem si krásně splnil ten svůj cíl. A budu sám se sebou spokojený a budu rád na tom světě…
Samozřejmě, že jedu vyhrát, neznám nikoho, kdo by chtěl prohrát. Ten kdo nechce vyhrát a nesní o tom, tak se nemá vůbec zúčastňovat. To je jako ve sportu.“

Volby jsou oproti tomu jedinou disciplínou, kde vyhrává každý. Jedna strana říká, že zvítězila, protože oproti loňsku má nárůst dvě procenta. A z nuly to je přeci obrovský skok vzhůru. Jiná strana je spokojená, protože má o několik hlasů více než v těch volbách minulých, přestože se nikam nedostala. A další je spokojená, protože se sice nedostala, zato její dřívější spolustraníci ano, byť ve straně jiné. A jiná strana je spokojená, protože přestože prohrála, spojí se s jinou stranou a dostane se k vládě a ta co vyhrála je spokojená také, protože i když se k vládě nedostala, tak se to v budoucnu určitě odrazí a vládnout vlastně ani nechtěla, stejně jako ostatní.
Vždy po volbách je to hotová přehlídka spokojenosti, kterou postaví na zem až přímá volba, od prezidenta až po starosty.

Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva jsem řekl, stejně jako na začátku svého působení v zastupitelstvu, že jediným arbitrem a hodnotitelem je volič. A ten svým hlasem zcela jasně a zřetelně dohlíží na práci vedení radnice a známkuje ji.

A já, díky Vám, mohu v započaté a nikdy nekončící práci, pokračovat. Takže i já se připojím k té chvále spokojenosti a v nejbližších dnech Vám i zastupitelům jako nový starosta předložím návrh dalšího rozvoje naší městské části pro další roky, ve kterém by měly být zohledněny programy všech volebních subjektů, které si jsou letos mimořádně vzájemně podobné…
Představil jsem zastupitelům i veřejnosti nový koncept vedení městské části, který Vám také předkládám. Je to koncept se dvěma místostarosty a 9 výbory a měl by vést k efektivnějšímu vedení za stejných finančních nákladů.

Zvolením vedení volby 2010 skončily a já Vám, s veškerou pokorou, děkuji za Vaši účast i za Váš názor v nich vyjádřený a dovoluji si Vás pozvat na další zasedání zastupitelstva, které bude v informačním středisku mimořádně ve středu, 24.11 . v 18.00 hodin.
 

 

 4. říjen 2010


Ahoj Vinořáci,

dnešní příspěvek bude posledním v tomto volebním období. Někteří si řeknou konečně, věřím ale, že více bude těch, kteří si řeknou, že už se těší na ty další v tom novém volebním období. A právě v té informovanosti, komunikaci, otevřenosti, slušnosti a služeb úřadu pro nás všechny vidím obrovskou změnu oproti předešlému vedení radnice. V aktualitách z roku 2006 je vidět minulý stav informovanosti. Jedna zpráva za rok je z března…

V září se toho opět událo spoustu, bohužel se nemohu po operaci jednou rukou moc rozepisovat.
16.-17.9. byla v informačním středisku jedinečná výstava našich zahrádkářů, kam mohl každý Vinořák přinést plody i ze své zahrádky.
17.9. byla slavnostně otevřena nová, bezbariérová policejní služebna, za přítomnosti vedení magistrátu i městské policie. Naším cílem je posílení počtu pochůzkářů – hlavně v nočních hodinách.
Následoval první ples všech našich spolků, nakonec na plese nebylo jen 5 našich spolků, nýbrž jako 6. Spolek česko-bulharského přátelství, v čele s předsedou a radním Varny, MUDr. Troshevem. Letos se totiž slaví 150 let od narození našeho občana, Antona Nováka, který byl významným architektem zeleně v celém Bulharsku a převážně ve Varně. Bulharská televize zde točila pořad, který nám bude dán k dispozici. Pan Troshev také přivezl pozvánku pro budoucího starostu k účasti na oslavách tohoto výročí ve Varně. Dalším nečekaným návštěvníkem byl náš občan, Milan Leimberger, který přivezl podepsanou smlouvu o partnerství mezi Vinoří a městem Prague ve státě Oklahoma, USA. Děkujeme našim úžasným Baráčníkům, Zahrádkářům, Sokolům, Rybářům i Myslivcům za nádhernou atmosféru i dárky do tomboly.

A co nás čeká v říjnu? Pevně věřím, že již brzy bude otevřena nová dětské ordinace, opět úřadům navzdory. Úřady, které by měly hledat cestu, jak by bylo možno tuto ordinaci otevřít, hledají spíše cesty, jak ji zakázat…

Vinoř bude na politické mapě opět více vidět. Rád bych Vás všechny pozval na besedu s předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, paní Miroslavou Němcovou, která k nám přijede 5.10. ve 14.00 do Informačního střediska. Je to další veliký úspěch na cestě za zviditelněním Vinoře a doufám, že si tuto jedinečnou šanci nenecháte ujít. V jednání je i návštěva premiéra ČR Petra Nečase, termín by byl včas oznámen.

Akcí října bude Běh naděje (dříve Běh T.Foxe) proti rakovině, který povede z hráze rybníků V Obůrkách 9.10. od 12.00, s cílem do 14. hod. ve Ctěnickém zámku. Tento běh je spoluorganizován všemi okolními městskými částmi a svou účastí přispějete na dobrou věc. Po absolvování této akce jistě vyhládnete, proto si Vás všechny dovoluji ve Ctěnickém zámku v 15.00 hodin pozvat na následnou rozlučku se starostou v podobě dotovaných vepřových hodů. Při dobrém jídle a pití Vám budu k dispozici pro případné dotazy.

Poslední slavnostní zasedání zastupitelstva bude 7.10.2010 v 18.00 hodin v Chaltické ulici a srdečně Vás na něj všechny zvu. Přijďte se rozloučit se starými zastupiteli, se starým starostou a ať žijí ti noví.

Šťastnou ruku při volbách, úspěchy ve škole, zaměstnání i v životě a těším se na viděnou.
f.s.

 

 3. září 2010


Ahoj Vinořáci,

začal nám nový školní rok a s ním i premiérové vítání 60-ti prvňáčků do tří tříd! Je vždy dobré,
když se počet dětí v obci zvyšuje. Na druhou stranu to přináší i potřebu investic do školství a volnočasových aktivit mladých. Jenom připomínám, že do školy přišly děti narozené před šesti lety, kdy Vinoř měla o ca. 1.500 obyvatel méně… Strmým nárůstem obyvatel za poslední dobu došlo také k demografickému vývoji, kdy v roce 2007 jsme vítali ca. 20 dětí, v roce 2.008 ca. 30 dětí, v roce 2009 ca. 40 dětí a v roce letošním již ca. 70 dětí! Za šest let tedy přijdou prvňáčci pouze z Vinoře v počtu 70 dětí…

Můžeme pouze kritizovat minulé vedení za to, že schválilo nevyvážený rozvoj Vinoře, zakotvený
v územním plánu z roku 2005, že schvalovalo navýšení koeficientů zastavených ploch, bez rozšiřování kapacit školky a školy. Nynější a to další zastupitelstvo se zabývalo a bude muset zabývat především touto záležitostí. Na včerejším zasedání jsme schválili záměr výstavby další třídy mateřské školky a již nyní hledáme možnosti, jak tuto kapacitu dále navýšit, stejně jako připravit školu na nápor dětí za šest let. To úzce souvisí i s volnočasovými nabídkami pro děti a mládež. Připravujeme projekty na další dětská hřiště a volnočasový areál na fotbalovém hřišti. Podstatně se také rozšířila nabídka volnočasových aktivit Vincenta. Výborně se také rozvíjí činnost našeho dětského divadla.

Chtěl bych vás pozvat na slavnostní otevření nové bezbariérové policejní služebny, které bude 17.9. v 11.0 hodin. Budete si moci sami říci vedoucím činitelům městské policie, co nás společně trápí. Jistě podpoříte i náš požadavek na navýšení počtu strážníků a noční pochůzkáře. Poprvé v dějinách Vinoře se nám také konečně podařilo zrealizovat společný ples našich spolků, 16.-17.9. bude v informačním středisku výstava našich zahrádkářů, kam může každý Vinořák přinést plody i ze své zahrádky, 17.9. od 19.hod potom bude v místní sokolovně první společný ples spolků a už se moc těším na setkání s myslivci, rybáři, zahrádkáři, sokoly i baráčníky, stejně jako na setkání s ostatními Vinořáky.

Rozjíždí se nová fotbalová sezóna a věřím, že naše děti i dospělí nás budou výborně reprezentovat. K tomu jim jistě poslouží i nové zázemí a nové přípojky sítí.

Musím se na závěr omluvit za to, že poprvé nevyjde Vinořský zpravodaj v plánovaném termínu. S poznámkou, že by mohl ovlivnit volby, odsouhlasila redakční rada jeho posunutí na termín až po nich. Nedávno jsem se mohl přesvědčit, že před minulými volbami tato poznámka zřejmě neplatila, protože zpravodaj vyšel v plánovaném termínu, v září, před nimi. Je to naprosto logické, staré vedení by mělo mít šanci složit účty na konci svého období.

Projekty a práce ale volbami nekončí, takže bez ohledu na ně, na zpravodaj, na taktiky jednotlivých uskupení - i nadále pracujeme stále stejně intenzivně na dalším rozvoji Vinoře. Na obchvatu za fotbalovým hřištěm, na zklidnění našich ulic, na výstavbě chodníku do Ctěnic, na výstavbě čističky odpadních vod, na výstavbě startovacích a bezbariérových bytů, na rekonstrukcích bytového a nebytového fondu, na zřízení ordinace nového dětského lékaře i na celé řadě dalších projektů.

Poslední slavnostní zasedání zastupitelstva bude 7.10. v 18.00 hodin, opět v Chaltické ulici a srdečně Vás na něj všechny zvu. Přijďte se rozloučit se starými zastupiteli, se starým starostou a ať žijí ti noví.

Hezké září, úspěchy ve škole, zaměstnání i v životě a těším se na viděnou.
f.s.
 

 

 2. srpna 2010

Ahoj Vinořáci,

doufám, že si plně užíváte prázdnin, dovolených i nádherného letního počasí. Já osobně už jsem měl také jeden týden dovolené, strávil jí v Beskydech a správně pracovně deformován jsem pozoroval infrastrukturu a vybavenost daného místa. A musím přiznat, že do úrovně vybavenosti nám ještě dost schází. Dětská hřiště, lanová centra, stezky pro bruslaře lesem, ubytovací možnosti,… Navštívil jsem i známou Čeladnou a připadal jsem si jako v Rakousku. Zcela nové náměstí, čtyřhvězdičkové hotely, nádherná radnice, obchody, perfektní okolí, golfové hřiště, jezdecký areál, lázeňské domy,… Vzpomínám na dobu, když jsem kandidoval minule do voleb, tak jsem navštívil předvolební setkání všech stran a u strany lidové jsem zaslechl povzdech: „To se jim to kandiduje, když je vše hotovo…“

Toto volební období se nám toho podařilo opravdu mnoho a vůbec si nemyslím, že by něco mělo být hotovo… Právě naopak. Takže bez ohledu na parné léto pracujeme dál. Policejní služebna je již hotová, ve spolupráci s Městskou policií probíhá vybavení a kolaudace a slavnostní otevření předpokládáme v září. Půdní vestavba nové učebny vaření je již také hotova, do prvního září bude plně v provozu. Rovněž je hotova i bezpečnostní komunikace pro vjezd hasičů na školní dvůr, před dokončením je i rekonstrukce sociálních prostor pro děti v mateřské školce. V srpnu by měl být vybrán i partner pro realizaci nové třídy mateřské školky. V rámci naučné stezky byly také zhotoveny základy pro povalové lávky, v srpnu by potom mělo dojít k jejich instalaci. Na fotbalovém hřišti byl proveden výkop a natažení přípojky vody a elektrické energie, snažíme se získat potřebné pozemky pro další rozvoj sportovního areálu. Byl dokončen další nový přechod pro chodce v Klenovské ulici. Brzy bude také zahájena výstavba malometrážních a bezbariérových bytů.

Za námi je již akce léta – mezinárodní příměstský tábor za účasti dětí z partnerské obce Schulzendorf. Zde musím poděkovat všem, kdo se na přípravě tábora Po stopách Karla IV. podíleli, paní Loewensteinové, Srnové a Harmachové, kulturnímu centru Vincent, panu Mokrému, se kterým jsme stěhovali a instalovali 36 postelí, kuchařce paní Hradilové, škole, stejně jako našim partnerům. Děti mohly vidět krásy Vinoře i Prahy a viděly, jak důležitá je výuka cizích jazyků. Nádherná byla také závěrečná vystoupení v areálu Ctěnického zámku před vysokou návštěvou i před čelnými představiteli partnerské obce v čele se starostou Markusem Mueckem. Příští rok bude tábor pokračovat v Schulzendorfu. Děkujeme i Fondu Česko-Německé budoucnosti za finanční dotaci na tuto akci.
Úspěšné bylo i letní kino na fotbalovém hřišti, jistě ho rádi uvítáme i v příštím roce.

Předposlední zasedání zastupitelstva bude 2.9.2010 v 18.00 hodin, opět v Chaltické ulici a srdečně Vás na něj všechny zvu.

Hezké léto, krásné prázdniny a příjemnou dovolenou Vám všem.
f.s.

 

 2. července 2010


Ahoj Vinořáci,

prázdniny a léto začaly a s blížícími se komunálními volbami se začínají objevovat i věci ve Vinoři zcela nové. Zřejmě si budeme muset zvyknout i na ně.  

Doporučuji každému  pořad na ČT2, http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210572230810015-kontexty/  na metráži 46´43“ si budete moci poslechnout nesmysly o tom, že jsem měl odpor k zapojení nových obyvatel do veřejného života, naštěstí se jich laskavě ujal starý starosta…

Tyto nesmysly lze ještě přejít s úsměvem, další ovšem už jsou k politování. Hovoří o tom, jak na maškarní ples přišli v maskách pouze chudáci z nového sídliště, aby na plese zjistili, že jsou v maskách jediní, že si z nich starousedlíci vystřelili…

Ten ples připravovaly desítky obětavých lidí, ples byl vynikající, v maskách byli skoro všichni, z nového sídliště přišly podle sdělení pořadatelů plesu v maskách pouze 2 osoby…

Tak nevím a nechápu. Je přeci snadné se informovat a přesvědčit na našich internetových stránkách v aktualitách pod datem  8.2.2010, že ples byl plný nadšených masek. Přesto reportáž vyšla. Po celostátním zveřejnění a mé reakci se mi redaktor pěkně tajně, mailem, omluvil.  A přitom vždy stačí jediný telefonát nebo mail předem.  Je to opravdu „nová“  (ne)komunikace nebo to byla výjimka?  Uvidíme.

Dalším plesem, který bude svým rozsahem naprosto jedinečný, bude společné setkání našich spolků 17.9.2010. Účast přislíbili již zahrádkáři, sokolové, rybáři, myslivci i baráčníci! Nelze si než přát, aby účast byla co největší a lidé se bavili alespoň tak, jako na tom maškarním plesu.

Léto bude dosti pracovní, dokončuje se bezbariérová policejní služebna, učebna vaření v nové škole, odvlhčení a sanace bytového domu na Vinořském náměstí, výstavba chodníku přes park, zpevnění komunikace k Vojtěchům, nová příjezdová komunikace na dvůr školy, rekonstrukce umýváren v MŠ, bude proveden výběr dodavatele výstavby 7 malometrážních a bezbariérových bytů – veliký úspěch, podařilo se nám získat dotaci 4 milionů Kč,  probíhá poptávkové řízení po partnerovi na výstavbu „tzv. mobilní“ mateřské školky, realizuje se výstavba naučné stezky v úseku Vinoř-Jenštejn . Je hotova stavební část nového přechodu v Klenovské ulici, zbývá namalování pruhů od TSK. Jak sami vidíte, na léto je akcí dost.

Ve fázi studie už je  vybudování víceúčelového sportovního areálu kolem fotbalového hřiště, kde by byly další možnosti k využití volného času mládeže. Po řadě jednání na Magistrátu jsme získali příslib svěření potřebných pozemků do naší správy. 

Akcí léta bude letní mezinárodní tábor, přípravy jsou v plném proudu. Perfektně také pracuje kulturní středisko Vincent a veliký dík patří řediteli, Vítu Mokrému a Monice Lichtenbergové.

Předposlední zasedání zastupitelstva bude 2.9. v 18.00 hodin, opět v Chaltické ulici a srdečně na něj všechny zvu.


Hezké léto a příjemnou dovolenou Vám všem.  
f.s.

 

 1. června 2010

Ahoj Vinořáci,

za sebou máme nejdůležitější volební událost roku 2010.
Ne, že by volby rychtáře Baráčníků, předsedů zahrádkářů a rybářů, starosty Sokolů, dětské Rady mladých nebo podzimní komunální byly méně důležité, tyto volby ale ukázaly trend vývoje naší republiky pro další léta. Mimo jiné ale také ukázaly, že nikdo nemá své místo na politickém slunci jisté a to je jenom dobře. Z tohoto hlediska dopadly volby dobře a doufejme, že to je první krůček k přímé volbě prezidenta i ostatních veřejných činitelů, včetně starostů. Mělo by být samozřejmostí, že volič si sám určí, koho konkrétně chce mít na jaké pozici, potom se jistě každý bude i jinak snažit, aby si to své místo vybojoval a uhájil.
Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří šli volit, volili jsme poprvé v hezkém prostředí nové školní jídelny, bez schodů a věřím, že nám rodiče školních dětí prominou jeden pátek bez vaření… Vlastně nejspíše dva, protože se tato volební místnost osvědčila. Volební návštěvnost byla vysoko nad průměrem - téměř 75% - a nezbývá než vyjádřit Vám všem za to veliký dík.

Výsledky hlasování  Praha-Vinoř, Okrsek: 800
Výsledky hlasování  Praha-Vinoř, Okrsek: 801

Život se ovšem volbami nezastavil, naše akce pokračují dál. Dokončili jsme výstavbu 2 bytových jednotek v Mladoboleslavské 8, ve výstavbě je nová policejní služebna s vchodem přímo z ulice. Snad přispěje ke zvýšení bezpečnosti u nás, usilujeme o další posílení pochůzkářů, kteří by měli na starost hlavně inkriminovaná místa i v nočních hodinách. Pro zvýšení bezpečnosti máme před schválením další přechod v Klenovské ulici v místě u Mikulovické, kde chodí především naše děti ze školky do lesa a zpět. Připravují se i projekty na dvě nové autobusové zastávky před úřadem, další by měly být zapracovány do projektu kruhového objezdu na příjezdu do Vinoře.

Zřejmě se nám podaří získat dotaci 4 milionů na výstavbu 7 malometrážních bytů, z toho 3 bezbariérové, takže stavbu brzy rozjedeme. I nadále probíhá rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti a revitalizace jezírka U Kamenného stolu. Naplno také probíhá sanace a odvlhčení bytového domu č.p.23 na Vinořském náměstí. V půdní vestavbě základní školy se buduje nová učebna a v budově staré mateřské školky se rekonstruuje sociální zařízení. Připravujeme otevření ordinace druhé dětské lékařky a rozšíření gynekologické ordinace.

Dělali jsme i průzkum zájmu o soukromou školku za ca. 6.000,--Kč, zájem mělo ale pouze 8 rodin. Proto se více zaměřujeme na tzv. „mobilní školku“, která by po opadlé vlně zájemců mohla sloužit např. jako školní družina nebo klubovna mladých. Zatím jsme ve stadiu shánění finančních prostředků. Mladé maminky, jejichž děti se letos nedostaly do školky, mohu ale ujistit a slíbit jim, že příští rok se na jejich děti určitě místo dostane. Oproti letošním 43 dětem budeme totiž přijímat ca. 75 dětí. Přesto spolu s ředitelkou školky a ředitelem školy děláme vše, abychom zmiňovanou mobilní školku instalovali co nejdříve, i s výhledem na další léta.

V projektové fázi je i vybudování víceúčelového sportovního areálu kolem fotbalového hřiště, kde by byly další možnosti k využití volného času mládeže. Opět-četná jednání na Magistrátu s úředníky o svěření potřebných pozemků a shánění financí.

Za námi jsou také vydařené oslavy Dne dětí na Farské zahradě, Dne sousedů v sídlišti Na Dlouhých a Dne dětí v partnerském městě Schulzendorf. Děti mohly vidět, jak důležitá je jazyková výuka a jak přátelští jsou naši partneři. Připravuje se letní mezinárodní tábor, kde se děti jistě dále zdokonalí v angličtině.

Naši mladí i dospělí fotbalisté úspěšně dokončují letošní sezónu a v plánu je přátelské utkání právě s mužstvy z partnerských zemí. Pomalu také ožívají tenisové a volejbalové kurty vedle Sokolovny.

Přestože je červnové zasedání zastupitelstva 24.6. v Informačním středisku Na Rychtě posledním letním, práce bude přes toto období více než dost a na našich stránkách budete o všem podrobně informováni. S potěšením na závěr konstatuji, že návštěvnost našich stránek je stále vyšší a je vidět, že máte zájem o dění ve Vinoři a svými podněty vydatně pomáháte k dalšímu vylepšení našeho společného prostředí.

Přeji našim dětem hezké vysvědčení, rodičům trochu nadhledu při jeho hodnocení a všem konečně letní počasí a těším se na setkání s Vámi.

f.s.

 

 5. května 2010

Ahoj Vinořáci,

Čarodějnice máme ve zdraví za sebou a podobný křest ohněm nás čeká na konci měsíce, kdy půjdeme k volbám. Je to bezesporu nejdůležitější volební událost roku a věřím, že stejně jako jsme ve zdraví přečkali volbu předsedy rybářů, rychtáře baráčníků, starosty sokolů, předsedy zahrádkářů, členů Rady mladých, tak také ve zdraví přečkáme i tyto důležité volby. Důležité budou proto, protože v nich si sami určíme, jestli naše budoucnost bude zadlužená, jestli naším prezidentem bude ten či onen nebo jestli se navrátíme ke starým pořádkům. Pro připomenutí starší doby našim mladším spoluobčanům musím přiložit opravdu skutečnou vzpomínku na starý režim a jeho „spravedlnost“…

Oběžník.

Byla to doba, kdy si člověk mohl vybrat, jestli se chce živit jako profesor, právník, důstojník nebo policista – stačilo mít jen ten správný kádrový původ…

I proto jsou letošní květnové volby tak důležité a prosím každého, aby se jich zúčastnil.

Ve Vinoři budeme mít volby poprvé v nové školní jídelně. Ke změně místa jsme se rozhodli především kvůli bezbariérovosti, kulturnímu prostředí a poloze. Jistě každý rád uvítá hezké prostředí v klidu,  než staré prostory vedle restaurace.
Byla ustavena Rada mladých a hned na prvním setkání jsem se mohl přesvědčit, že dětský zrak je opravdu ostřejší, nápady a postřehy dětí byly velice užitečné.

Bez ohledu na volby život ve Vinoři běží dál, rozjeli jsme výstavbu bezbariérové policejní služebny, dokončujeme rekonstrukci dvou bytů v Mladoboleslavské 8, dále probíhá výstavba nových učeben v budově školy, rekonstrukce sociálních zařízení v mateřské školce a odvlhčení obecního domu č.p.23. Dokončuje se revitalizace jezírka ve Vinořském parku, rekonstrukce fotbalových kabin a klubovny s občerstvením, v přípravě je získání památkově chráněného objektu bývalé zámecké kovárny, který by po rekonstrukci patřil k ozdobám Vinořského náměstí. Byl by v něm tolik potřebný reprezentační sál, třeba na konání zasedání zastupitelstev, na svatby, reprezentační příležitosti nebo na stálou scénu našich divadel.

Letos budeme slavit 65 let od konce války, 7.5. ve 13.00 budou pokládány věnce k našim pomníkům a srdečně zvu každého na tuto významnou událost.

V květnu proběhne také návštěva našich dětí partnerské obce Schulzendorf, kam jsme byli pozváni na Den dětí. Po návštěvě u partnerského města v Itálii je to další krok k prohloubení mezinárodní spolupráce. A že o Vinoř zájem je, svědčí i nabídka na partnerské město – od města Praha (Prague) v Oklahomě USA!

Velice dobře se rozběhla kulturní a společenská spolupráce se Ctěnickým areálem, připravujeme vláčkové spojení mezi Vinoří a Ctěnicemi.
Naši fotbalisté úspěšně válčí ve své skupině a rozjela se také sezóna tenistům a rekreačnímu volejbalu.

Přeji Vám všem šťastnou ruku při volbách a těším se na setkání s Vámi na 41. Zasedání zastupitelstva MČ Vinoř, které se koná 13.5. v 18.00hodin v informačním středisku Na Rychtě v Chaltické ulici.
f.s.


 

 2. dubna 2010

Ahoj Vinořáci,
Velikonoce letos začínají na apríla a na našich internetových stránkách můžeme najít i aprílové pohlazení od dlouholetého člena letopisecké komise, pana Zdeňka Hertla.

Počasí ještě večer a ráno zazlobí, pomalu se už ale chystáme na pozimní úklid. Roztátý sníh ukázal spoustu nečistot a opět se nám zakládají a rozrůstají černé skládky v tradičních místech.
Duben bude bohatý na kulturní akce, 8.4. vyjede naše výprava do partnerského města v Itálii a jsem moc zvědavý, jaký bude ohlas. V Lavenu Mombellu mezitím došlo k výměně starosty, na jeho post byla zvolena žena, tak alespoň proběhnou první kontakty s novou starostkou. Já se bohužel účastnit nemohu, protože zde mám spoustu povinností a rozdělaných projektů. Rozbíhá se nám výstavba nové policejní bezbariérové služebny v přízemí úřadu, hydroizolace a sanace našeho bytového domu na Vinořském náměstí č.p.23, připravuje se půdní vestavba nové učebny ZŠ a rekonstrukce umýváren v budově MŠ, dohromady ca. 4 miliony Kč.

Proběhl naprosto spravedlivě a transparentně zápis do MŠ, pro příští rok by se mělo dostat prakticky na všechny naše děti, navíc připravujeme změnu kritérií jednoznačně ve prospěch Vinořských dětí. V současné době totiž bereme přednostně předškoláky – i z okolních obcí, do budoucna si tyto obce budou muset vyřešit vysoký nárůst dětí díky své husté zástavbě sami…
Pokračují práce na dokončení výstavby dvou obecních bytů a na rekonstrukci klubovny a šaten na fotbalovém hřišti. V přípravě je projekt na vybudování dětského hřiště pro děti a mládež ve fotbalovém areálu a jeho celodenní provoz. S pomocí našich občanů se pomalu rozbíhá výstavba naučné stezky do Jenštejna, měla by být otevřena v září tohoto roku. S panem primátorem jednáme o záchraně našich kulturních památek v zámeckém dvoře, jedná se o budovu kovárny a špejcharu v zámeckém dvoře a je třeba říci, že naše jednání jsou opravdu přátelská a vstřícná. Ve fázi příprav je i výstavba 7 malometrážních bytů ve dvoře Mladoboleslavská 13. Také by se měly zhotovit nové chodníky přes park před hřbitovem, pokračuje dokončení revitalizace jezírka U Kamenného stolu.

Rybáři s naší finanční pomocí udělali novou lávku přes hráz rybníků v Obůrkách a nový chodníček, spojující ulice V Podskalí a V Obůrkách. Snažíme se o propojení našich spolků a po jejich příslibu se bude poprvé konat společný posvícenecký maškarní ples 18.9.!

Dále připravujeme v Česku ojedinělý projekt – je supervolební rok – volby do dětského zastupitelstva a volbu dětského starosty pro děti od 6-13 let a volbu Rady mladých pro děti od 13 – 18 let. Tyto celky potom budou poradním orgánem starosty a určitě se budeme moc snažit, abychom jejich nápady a náměty realizovali. K tomuto kroku jsme se rozhodli proto, abychom lépe znali potřeby dětí a mládeže a umožnili i nevoličům, aby se mohli podílet na chodu obce. Tato skupina nemůže ve volbách říct zastupitelům, že nechce toho nebo jiného, bude je ale moci úkolovat a kontrolovat v rámci činnosti poradního orgánu starosty. A dětský starosta by potom plnil i reprezentační funkci při některých jednáních a setkáních. Do 20.4. by se měly děti přihlásit, příští týden proběhne seznámení s projektem ve škole a vlastní volby potom budou začátkem května. Tak bude Vinoř opět první v republice…

Jak vidíte, je toho na duben poměrně dost a to jsem jistě nestačil vyjmenovat všechny akce. Rozjíždí se fotbal, tenis, volejbal, v kultuře bude potom vrcholem dubna beseda s Milanem Paumerem – Útěk z komunistické klece, která bude 15.4. v 18.00hodin ve školní jídelně v Prachovické ulici. Věřím, že přijde co nejvíce lidí a sám se na setkání a besedu moc těším.
Dubnové zasedání zastupitelstva se potom bude konat 16.4. v 18.00 hodin tradičně v informačním středisku v Chaltické ulici a jste rovněž srdečně zváni.

Veselé Velikonoce i celý duben a těším se na setkání s Vámi při jakékoliv příležitosti.
f.švarc

 

5. března 2010
Ahoj Vinořáci,

do jarního období vstupujeme značně nabalení. Už to vypadalo, že práce na zahrádkách se rozběhnou v plné síle, zima se ale stále drží. Proto je třeba dále zvláštní opatrnosti na chodníkách i komunikacích. Definitivní účet za zimním obdobím tak zřejmě uděláme až příští měsíc.

Blíží se Velikonoční svátky a čeká nás úklid obce. Po tvrdé zimě jsme u nás měli dvě zlomené ruce, poté, co slezl sníh, paradoxně vyvstává nebezpečí dalších úrazů… A sice – z uklouznutí po psích exkrementech. Je neuvěřitelné, kolik těchto nečistot všude je. Přestože naše děti na svých kresbách upozorňují dospělé, přestože majitelé pejsků mají bezplatně k dispozici na úřadě sáčky na exkrementy, které je možné prakticky ihned odhodit do kteréhokoliv koše, přesto všechno je situace znečištění veřejných cest a prostranství stále horší. Znovu tedy apeluji na všechny pejskaře, aby se k našemu společnému prostředí chovali jako ke svému vlastnímu. Jistě by si nikdo z nich také nenechal psí exkrement válet ve svém obýváku.
Na konec března plánujeme mimořádný svoz bioodpadu, dále podle plánu, který je zveřejněn na našich stránkách a úřední desce. Stejně tak to opět bude s velkoobjemovými kontejnery. Věřím, že se nám podaří udržet čistotu Vinoře alespoň na stejné úrovni, jako tomu bylo vloni.

Březen bude nebývale nabitý celou řadou důležitých jednání, ať již o svěření pozemků na další rozvoj sportu, s radním Janečkem budou jednání o finanční podpoře výstavby sociálních bytů u nás, na Zavosu výstavba potřebných komunikací, na Odboru městského investora čistička odpadních vod a propojka Mladoboleslavská-Dražkovská, k tomu celá řada jednání na Magistrátu hl.m.Prahy za účelem získání podpory prostředků na další akce, budeme usilovat o granty na realizaci příměstského mezinárodního tábora, na opravu Černínské kaple a na revitalizaci Cukrovarského rybníka, včetně jeho okolí. Také se pomalu rozběhne realizace naučné stezky Obůrka-Jenštejn. Další jednání jsou ohledně golfového areálu Na Dlouhých.

Dále probíhá výstavba bytových jednotek Mladoboleslavská 8, bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele nové bezbariérové Policejní služebny, která jistě přispěje k lepšímu kontaktu s Městskou policií. Fotbalový areál chceme koncipovat jako veřejnosti otevřený, s malým občerstvením, posezením pro rodiče na terase a s herními prvky pro děti i mládež.

Chystáme také sanaci a rekonstrukci bytů na Vinořském nám. č.p.23 a opravy střechy u našich domů v Bohdanečské ulici. Po zápisu do školky zřejmě opět vyvstane problém s neumístěnými dětmi, ve spolupráci s Přezleticemi se snažíme nalézt již předem nějaké přechodné řešení, než bude v Přezleticích vybudována plánovaná vlastní školka.

Spolu s rybářským svazem a V.Dlabačem bude provedena oprava můstku v Obůrkách a úprava cesty kolem rybníka, za což jim předem děkuji.

Novinkou bude ve Vinořském zpravodaji výzva k volbám – do dětského zastupitelstva! Na začátku května by měla proběhnout volba do dětského zastupitelstva a dětského starosty a Rady mladých.
Tyto orgány by potom byly poradními sbory starosty, pravidelně bychom se spolu scházeli a jistě by jejich nápady byly přínosem pro všechny.

Přeji hezké nakročení do zimního jara a těším se na setkání s Vámi.
f.s.


1. února 2010
Ahoj Vinořáci,

na prvním místě Vám samozřejmě musím vyjádřit veliké poděkování za Vaši pomoc při sněhové kalamitě.  Když si vzpomenu na svá mladá léta, tak sníh k zimě patřil naprosto samozřejmě.  Za koně zapřáhl místní sedlák trám a prohrábl několik ulic, popřípadě je ještě posypal škvárou. To byla celá zimní údržba… Nebudu oprašovat  historky o tom, jak se chodívalo pěšky sněhem za prací až do Vysočan, jak nejezdily autobusy, nešel proud,….  

Píše se rok 2010 a v zimě u nás zase konečně  napadl sníh. K velké radosti dětí, k menší dospělých. Podle Statutu hl.m.Prahy se místní komunikace v zimě neudržují, je to na každé značce při vjezdu do Vinoře.  V případě stávající sněhové kalamity jsme ale k této vyhlášce přistoupili jinak. K našemu traktůrku na sekání trávy na fotbalovém hřišti jsme přikoupili radlici a dali ho k dispozici školníkovi. Základní úklid sněhu jsme rozšířili na všechny komunikace a chodníky u nás, bez ohledu na vlastníka. Při srovnání např. s rokem 2007, jsme rozpočet na zimní údržbu navýšili ca. o 350%! A jak to vypadá, ani to nebude stačit.

Přes to všechno by stav schůdnosti chodníků nemohl být bez Vaší pomoci takový, jaký momentálně je.   Ani mně nikdo neprohrabává obecní cestu podél Mladoboleslavské k domu, ca. 30 metrů si prohrabávám sám.

Stejně tak jako naprostá většina Vinořáků. A za to Vám všem patří dík.  Stejně jako za Váš ohled a toleranci ke starším a pohybově handicapovaným osobám. Právě v takovýchto krizových situacích je zapotřebí vzájemného ohledu a pomoci především. A když se k tomu přidá i trochu nadhledu a úsměv, tak jistě společně projdeme i touto kalamitou ve zdraví. Je zapotřebí ale mimořádné opatrnosti a odpovídající zimní obuv.

Přestože se venku v této zimě bohužel moc dělat nedá, máme  připraveny k instalaci další kryté autobusové zastávky, u informačního centra a pod Ctěnickým hájem.  V přípravě je také výstavba malometrážních bezbariérových sociálních bytů  v Mladoboleslavské 13. Probíhá výstavba dvou bytů v Mladoboleslavské 8, před dokončením je rekonstrukce fotbalových kabin. Připravujeme  také rekonstrukci chodníku přes park u hřbitova.

Začátek roku byl velice úspěšný v mezinárodní oblasti. Připravili jsme projekt Komenius pro spolupráci škol u nás, v Schulzendorfu a Lavenu Mombellu, v plné přípravě je letní mezinárodní příměstský tábor ve Vinoři a připravuje se autobusový zájezd k jezeru Laggo Maggiore. Naši fotbalisté zvítězili v mezinárodním halovém turnaji v Schulzendorfu a chystají se další zápasy u nás i v zahraničí.

V únoru by také měl  proběhnout tradiční turnaj ve stolním tenise. V kulturní oblasti se pořádají  cestopisné přednášky v informačním středisku, stejně jako celá řada dalších akcí ve Vincentu.   6.2. bude již 18. tradiční Obecní ples, tentokráte v maškarním provedení.

Začátkem února bude zápis prvňáčků do školy, zápis do MŠ bude následovat.  Stále jsou v platnosti kriteria minulého roku pro příjem dětí do mateřské školky, která upřednostňují děti z Vinoře. 

V plné přípravě je i výstavba naučně-poznávací stezky Vinoř - Jenštejn, otevírat by se měla po prázdninách a bude prodloužením stávající stezky Satalice-Vinoř. Dalším úsekem by mělo být propojení Jenštejn - Ctěnice.

Blahopřeji dětem k pololetnímu vysvědčení a všem přeji  hezké zimní dny - hlavně bez úrazů.
f.s.


 4. ledna 2010
Ahoj Vinořáci,
na začátku roku 2010 Vám všem přeji vše nejlepší v tomto zlomovém roce. Zlomovém proto, že se snad konečně zlomí finanční krize, že se snad konečně zlomí politická nestabilita, a že se snad konečně zlomí nedůvěra v politické představitele naší země a taková ta nálada, kterou bývalý prezident V.Havel, pojmenoval jako „blbá nálada“. Přes to všechno musím konstatovat, že za dvacet let od pádu komunistického režimu došlo k výrazné změně v celé naší společnosti. Nemusíme stát žádné dlouhé fronty na cokoliv, nemusíme se bát cokoliv otevřeně říkat, můžeme svobodně cestovat, naše děti se nemusí obávat šikanování, perzekucí, provokací a zavírání, pokud by neměly ten správný „kádrový původ“, můžeme si volit koho chceme a sami si tak určit další vývoj pro sebe a naše děti. To vše naprosto převažuje nad všemi mediálními aférami a pochybeními jednotlivců a naplňuje mě optimismem do dalších let.

Také bych Vám rád poděkoval, že v této sněhové době nám pomáháte s odklízením sněhu na přilehlých chodnících. Přestože jsme rozsah ošetřovaných chodníků podstatně rozšířili, není v našich silách, zajistit odklizení sněhu na všech chodnících a komunikacích Vinoře. Bez Vaší pomoci se nikdy neobejdeme a nezbývá než smeknout před lidmi, kteří i ve svém pokročilém věku zametají sníh u svých chodníků, jako například má teta v 83 letech!

Uplynulý rok byl rokem mimořádně úspěšným a vůbec bych se nezlobil, kdyby tento úspěch pokračoval i letos. Co máme před sebou? Dokončení bytových jednotek v Mladoboleslavské 8, výstavbu sociálních bezbariérových bytů v Mladoboleslavské 13, výstavbu bezbariérové policejní služebny vedle úřadu MČ, dokončení rekonstrukce fotbalových kabin, výstavba chodníku přes park, instalace přechodů v ulici Bohdanečská, dokončení revitalizace jezírka U Kamenného stolu, zahájení propojky Mladoboleslavská-Dražkovská s kruhovým objezdem na příjezdu do Vinoře, příprava na revitalizaci území kolem Cukrovarského rybníka, odkoupení pozemků kolem Vinořského potoka a prodloužení naučné stezky až k Jenštejnu. Rádi bychom také instalovali další autobusové zastávky, především pro obyvatele už starého sídliště UNIGA, stejně jako nového sídliště Na Dlouhých. Také bychom rádi rozpracovali instalaci chodníku podél Bohdanečské až ke Ctěnickému zámku a podél Mladoboleslavské. Když k tomu přidáme rozšíření čističky odpadních vod a postupné majetkoprávní vypořádávání a zápisy v KN, bude to opravdu dost nabitý rok…
Ve sportovní a kulturní oblasti to potom bude podpora našich spolků, zintenzivnění mezinárodní spolupráce, příprava letního příměstského mezinárodního tábora, další jednání o zpřístupnění Vinořského zámku, vypracování studie sportovního areálu, příprava společných akcí našich spolků, ….
I nadále chceme pokračovat v neustálém zlepšování informovanosti veřejnosti, připravujeme např. instalaci boxu pro náměty a připomínky a audiovizuální zveřejňování jednání zastupitelstva.

Co se týká řízení Vinoře, je zapotřebí připravit koncept pro budoucí vedení, podle platného zákona bude muset být počet zastupitelů navýšen na min. 11, popřípadě 15, pokud bychom zvolili model řízení prostřednictvím rady MČ.
Trochu s nostalgií vzpomínám na dobu, když jsem před volbami v roce 2006 obcházel jednotlivé strany na jejich předvolebních mítincích a u strany lidové zaslechl: „To se jim to kandiduje, když je vše hotové…“ Jak vidíte z částečného výčtu akcí pouze pro tento rok, s tímto názorem se nikterak neztotožňuji. Před námi je naopak spoustu práce a celá řada dalších připravovaných projektů. Vinoř a my všichni si zasloužíme, aby byly realizovány.
Takže, vedle zdraví, štěstí, životních úspěchů a pohody nám všem přeji pevné nervy, hodně sil a trpělivosti.
f.s.

   Archív slova starosty 2010

       prosinec 2010
       listopad 2010
       říjen 2010
       září 2010
       srpen 2010
       červenec 2010
       červen 2010
       květen 2010
       duben 2010
       březen 2010
       únor 2010
       leden 2010