Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva > Slovo starosty > Slovo starosty 2011 
 
Slovo starosty městské části Praha-Vinoř / archiv 2011
   

 

  František Švarc
starosta
 
       

 Rok 2011

 5. prosinec  2011


Ahoj Vinořáci,

investičně velice náročný rok 2011 se pomalu blíží ke konci a jsem moc rád, že nová mateřské školka se už stala samozřejmostí, že nové byty už mají své nájemníky, kteří mohou oslavit první vánoční svátky v nových prostorách. Za námi je i Mikuláš ve školkách a je třeba konstatovat, že jak pro paní ředitelku, tak také pro učitelky, anděly, čerty i Mikuláše, jsou tři školky pořádným zápřahem. Osobně jsem moc zvědavý, jak bude letos vypadat vítání občánků, zda bude pokračovat trochu sestupný trend, po rekordních 71 vítaných dětech v roce 2010 jsme v tomto roce vítali 52 dětí. Je ale dobře, že kapacita školky je u nás v porovnání s počtem obyvatel jednou z nejvyšších v celé Praze.

Dokončeno je také odvlhčení sklepních prostor základní školy v Prachovické ulici. Před sebou máme ještě rekonstrukci posledních sociálních místností mateřské školky, vybavení zahrady školky herními prvky, rádi bychom realizovali půdní vestavbu v základní škole, musíme řešit školní kuchyni. Také budeme muset zrekonstruovat první patro staré školy pro potřeby alespoň dvou tříd ZŠ. Proces neustálého zlepšování podmínek mateřské školky a základní školy je ale nikdy nekončící.

Nutnou investiční akcí pro příští rok bude i zřízení archivu městské části spolu s nebytovými prostory pro parkování techniky na údržbu městské části. Příští rok ale nelze počítat s tak velkými investičními akcemi jako letos, protože finanční krize dolehne bezpochyby i na malé městské části.

Spolupráce se školními zařízeními je na vysoké úrovni, stejně jako spolupráce s Vincentem. Obrovské množství zájmových kroužků v těchto organizacích svědčí o velikém zájmu na aktivní využití volného času a to je jenom dobře. Velice aktivní byly i naše herecké a pěvecké spolky, Housle na stromě, Prima den, Divadýlko na konečné, Upanišady, Kůrovci, tradičně skvělé byly Velikonoční jarmark u Dlabačů a Umísťovací výstava v Hofmannově dvoře.

Velice dobře proběhla tento rok i mezinárodní spolupráce a zapojení Rady mladých, akcí bylo opravdu hodně, příští rok počítáme s vítáním Nového roku v Schulzendorfu, tradiční účastí fotbalistů na halovém turnaji v Schulzendorfu, chystá se i mezinárodní lyžařský camp u nás, letní tábor v Polsku, účast zahraničních spolků na našich kulatých oslavách, zájezdy do zahraničí (Bulharsko, Německo, Itálie), stejně jako další výsadba stromů a instalace laviček a košů.

Veliký dík patří také všem našim spolkům, výstavy zahrádkářů jsou už vyhlášené nejen u nás, Obec baráčnická je příkladem pro všechny ostatní Obce, rybáři a myslivci se starají o naše životní prostředí a Sokolové umožňují sportovní vyžití mnoha našim dětem i dospělým. Nelze také opomenout vynikající spolupráci s místní farností a farářem P.Jančíkem, mohli jsme ji naposledy ocenit např. na Vánočních trzích nebo adventních koncertech.

Celkově byl tento rok velice dobrý a děkuji všem, kteří se na něm podíleli. Do zimní doby potom prosím každého o pomoc s úklidem sněhu a s udržováním obecních chodníků a komunikací, není v našich silách kompletně očistit veškeré chodníky a silnice do bezchybného stavu. Prosím také každého o opatrnost při chůzi po hůře upravených chodnících a ohled ke starším nebo handicapovaným lidem.

Ať máme všichni klidné a pohodové svátky, méně „putzrituálů“, nákupního šílenství, ať se dokážeme na chvilku v klidu zastavit se známými a příbuznými, ať jsme zdraví, navzájem tolerantní a ohleduplní a dokážeme se radovat i z maličkostí, jako je třeba toto mé novoroční přání…
Ať žije rok 2012.

f.švarc
 

 

 2. listopad  2011

Ahoj Vinořáci,

dovolím si navázat na minulé slovo ohledně areálu Ctěnického zámku pro ty, kteří nebyli na besedě 31.10. Sešlo se nás poměrně hodně a je vidět, že osud tohoto areálu nám není lhostejný. Po projednání s radním hl.m.Prahy, panem Kauckým, nám byla přislíbena účast ve výběrové komisi, která by měla rozhodovat o provozovateli areálu.
Na besedě zazněly prakticky čtyři možnosti:
1. Zámek bude provozovat hl.m.Praha s tím, že komerčně využitelné subjekty pronajme, aby bylo z čeho dotovat komerčně nevyužitelné.
2. Zámek bude provozovat dceřinná společnost hl.m.Prahy (např. Muzeum hl.m.Prahy,…), další postup stejný.
3. Zámek bude provozovat soukromý subjekt za předem smluvně stanovených podmínek, které z naší strany pravděpodobně budou (budou schvalovány místním zastupitelstvem):
- zachování otevřenosti areálu pro veřejnost (zahrada, restaurace, hotel, kavárna)
- zachování zahradnictví a jezdecké společnosti
- zachování stálé expozice o Vinoři
- možnost disponování kaplí a altánem pro účely svateb
- úzká spolupráce s MČ Vinoří (pořádání kulturních a společenských akcí, akce představitelů našich partnerských měst,…)
4. Zámek bude provozovat soukromý zahraniční subjekt ve spolupráci s městskou částí Vinoř.

Pro výběr a volbu nejvhodnějšího provozovatele bude Pražskou informační službou vypsáno výběrové řízení, které jsme doporučili vypsat co nejdříve.

Dokončili jsme výstavbu sedmi malometrážních bytů a již se nastěhovali první nájemníci. Mám radost z toho, že jsme mohli formou stabilizačních bytů přispět i ke stabilizaci učitelského kádru ve škole i školce, spolupráce s těmito příspěvkovými organizacemi, stejně jako s kulturním střediskem Vincent, je vynikající.
Byla dokončena sanace sklepních prostorů základní školy v Prachovické ulici a pro zlepšení bezpečnosti chodců a především našich dětí byla instalována solární lampa do ulice Prachovická.
Proběhly výlovy našich rybníků a musím také poděkovat rybářům a celému spolku za vynikající práci. Myslivci uskuteční své podzimní hony v nejbližší době a výherci bažantů a zajíců z plesu spolků se tak dočkají svých odměn. Zahrádkáři chystají překvapení – výstavu s vánočními zvyky a už se na ní moc těším.
V plné přípravě je také příprava rozpočtu na příští rok, který bude finančně velice náročný, protože po Kalouskových škrtech má Praha dostat téměř o 2,2 miliardy Kč méně, což se jistě projeví i ve financování malých městských částí. Život ale není jenom o penězích, je to i o vzájemných vztazích a o prostředí , a proto si jsem jistý, že se nám ve Vinoři bude dařit i nadále ke spokojenosti všech, nebo alespoň částečné spokojenosti.

Po vydařených akcích (Halloween ve školce i u Dlabačů, slavnosti Stromů, Běh naděje, …), se chystají další – předvánoční zájezd do Regensburgu, lampionový průvod, … Velice vítám i soukromé aktivity v kultuře – v restauraci U Černínů jsou pravidelné víkendové akce se špičkovými umělci.

Na závěr chci krátce připomenout dnešní památku zesnulých, svíčkami vyzdobený hřbitov a neustále se lepšící čistotu našeho prostředí – a věřím, že i vzájemných vztahů.

Přeji krásný celý podzim.

f.švarc

 

 

 7. říjen  2011


Ahoj Vinořáci,

má první zmínka krátce po návratu z dovolené bude patřit problému, který trápí nás všechny, kde fámy a „jisté“ zprávy, spouštějí nejdivočejší představy. Ano, jde o Ctěnický areál. Už bylo slyšet téměř vše, od jeho prodeje komusi známému, jeho vytunelování, jeho zavření a využití jenom na golf, na vykřičený dům, na soukromé sídlo,…

Uvedu pouze mně známá a opravdu ověřená a pravdivá fakta:

- Ctěnický areál má v majetku a provozuje Pražská informační služba.
- Roční ekonomický výsledek tohoto provozování je ca. - 10 milionů Kč.
- Tato ztráta je hrazena z rozpočtu hl.m.Prahy, tj., daňovými poplatníky.
- O dalším osudu Ctěnického areálu jednal Výbor pro zahraniční vztahy a podporu turistického ruchu, bylo dohodnuto následující doporučení :

- Ctěnický areál se vrátí do majetku hl.m.Prahy
- Od 30.9.2011 bude uzavřen hotel, restaurace a kavárna
- Hl.m.Praha vyhlásí výběrové řízení na provozovatele areálu

Jsem přesvědčený, že ať už bude provozovatelem kdokoliv, bude mít zájem na co nejširším otevření celého areálu veřejnosti a na spolupráci s městskou částí. Z tohoto pohledu je důležitý co nejrychlejší výběr provozovatele areálu. Po oznámení provozovatele se s ním ihned spojíme a budeme usilovat o prezentaci jeho představ našim občanům.

Školní rok se rozbíhá a ukazuje další nutné náklady. Bude to výměna plynových kotlů ve staré i nové škole (zapotřebí je i na úřadu MČ), kompletní oprava střechy nad šatnou, venkovní toalety a herní prvky na zahradu, rekonstrukce poslední umývárny ve staré školce. Většinu těchto akcí bychom chtěli dokončit ještě letos, takže hektický čas zatím nekončí. Nedaří se nám sehnat finance na komunikace, proto zatím alespoň provizorně opravíme největší díry v ulici Lohenická. Podzim, to je také příprava rozpočtu na příští rok a běhání za financemi pro městskou část, které by hl.m.Praha zařadilo do svého rozpočtu. Všeobecný trend je ale snižování dotací, takže uvidíme, co si budeme moci v příštím roce dovolit.

Letos bychom ještě chtěli instalovat 2 lavičky s koši na hřbitov a dodělat povalovou lávku okolo studánky V Obůrkách, s její rekonstrukcí. Dovoluji si Vás pozvat při této příležitosti na "Den stromů - Stromové slavnosti ve Vinoři", kdy budete také moci s Radou mladých přiložit ruku k dílu. Rád bych upozornil na kulturní akce "Dlabání dýní", "Běh naděje", v přípravě je vánoční zájezd do Regensburgu.

Sledujte proto naše internetové stránky, připravujeme jejich zpřehlednění a nový vzhled, který bude vyzdvihovat naše památky i nádherné okolí.

Přeji krásný celý podzim.

f.švarc
 

 

 2. září 2011

Ahoj Vinořáci,
dovolené a prázdniny za námi, nový školní rok před námi. Máme za sebou akci typu „kulový blesk“ – a sice rekonstrukci staré školy pro potřeby dvou tříd mateřské školky. Dá se říci, že stěžejní akce našeho volebního období je úspěšně za námi. Bylo provedeno kompletní vybagrování podlah, odstranění plísně, nové rozvody, veškeré sítě, nové dispoziční řešení ušité na míru ZŠ a MŠ, nová vzduchotechnika, střecha na vstupní hale a garáži, nové zateplení a odizolování přístavby. Kompletně nová je také zahrada, včetně zpevňující zdi.

Ve spolupráci s projektantem vzniklo několik studií a společně s ředitelem školy a ředitelkou školky, byla nalezena optimální varianta soužití MŠ a ZŠ. V květnu jsme získali stavební povolení a ve výběrovém řízení vybrali dodavatele. Za pouhé 3 a půl měsíce jsme dnes zkolaudovali celou akci, včetně vybavení. A to přes vyslovenou nepřízeň počasí, kdy pršelo, a byla vysoká vlhkost vzduchu. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří veliké uznání a dík. Přes vysoký nárůst počtu obyvatel, tak letos můžeme přijmout prakticky všechny děti nad 3 roky. Výrazně jsme pomohli i obci Přezletice, které jsme umožnili provizorní provoz jejich vlastní mateřské školky v jedné třídě staré školy v prvním patře. Sousedé si ale mají pomáhat, a proto jsme rádi, že se i jejich školka rozběhne a do budoucna jistě ulehčí kritické situaci u nás i v okolí.

Trochu ve stínu této akce zůstává výstavba 7 malometrážních bytů a rekonstrukce obecního dvora v Mladoboleslavské 13. I tato akce je před dokončením a spolu s rekonstrukcí staré školy bude tento rok proinvestováno rekordních ca. 20 milionů Kč, které se nám podařilo sehnat! To se zatím nikdy nepodařilo a pravděpodobně už nepodaří…

Léto to ale nebyly jenom stavební aktivity, proběhly mezinárodní tábory dětí u nás a v Schulzendorfu a podle ohlasů všech zúčastněných to byly perfektní akce s nadšenými dětmi z Vinoře, Schulzendorfu i Kargowe. Opět velký dík všem organizátorům a účastníkům.

Stejný dík patří i organizátorům a účastníkům kulturních a sportovních akcí, členům našich spolků i farnosti v čele s páterem Pavlem Jančíkem. Velikou událostí bude i návštěva arcibiskupa Dominika Duky, který bude 11.9. v 9.00 hod. v našem kostele sloužit mši. Každá návštěva čelních představitelů politické nebo společenské oblasti významně přispívá ke zviditelnění Vinoře a to je jistě dobře. V jednání je i další návštěva předsedkyně PS Parlamentu ČR, paní Němcové, stejně jako primátora hl.m.Prahy, MUDr. Svobody nebo čelních představitelů hl.m.Prahy.

Další pomalu už tradiční akcí, je podzimní výstava našich zahrádkářů 15., 16. a 17.9. a Ples našich spolků 17.9. Velký obdiv a uznání našim spolkům chceme vyjádřit vydáním letošního kalendáře, který bude věnován právě jim.

Léto, to ale nejsou jen radostné události. Když pominu již tradiční prázdninový nárůst nepochopitelného vandalismu, např. zlomenou čerstvě nasázenou třešeň našimi dětmi u rybníku Malá Obůrka, dovolte mi připomenout i jednu osobní smutnou vzpomínku, která se stala právě v létě, před 35 lety. Při čištění studny tragicky zahynuli bratři Karel a Václav Machačové, vynikající vinořští sportovci a obětaví občané Vinoře. I letošní léto bylo k našim bývalým sportovcům kruté, v nedožitých 60 letech zemřeli Petr Holec, Jirka Vydra, Otta Gold a Pavel Všetečka… Kluci, děkuji Vám za sebe i za celou Vinoř za nádherné sportovní a přátelské zážitky.

Nám všem tady potom přeji hezký podzim, dětem a studentům úspěšné nakročení do nového školního roku a učitelům pevné nervy. No – a ty vlastně do blížící se zimy nám všem…

f.s.
 

 

 27. červenec 2011


Ahoj Vinořáci,

ne, že bych chtěl předbíhat čas, spíše se snažím každou hodinu natahovat jak je to jen možné, abychom stihli včas realizaci školky. Přesto mě ale poslední vandalismus přiměl k tomu, abych vás poprosil o pomoc.

Jsou prázdniny a stav malé části naší mládeže - hlavně té školní, mě vůbec netěší. Stejně jako mnohý z vás jsem u vyhořelých zbytků kontejnerů pod Normou hovořil s Pražskými službami o celopražském problému prázdninového vandalismu. Chvilku před tím totéž uklízeli v Chabrech... Ihned jsem projel celou Vinoř, všechna stanoviště sběrných nádob a zjistil jsem, že mladí siláci na cestě od kontejnerů domů povalili lavičky na zastávce směrem na Podolanku, rozbili zastávku na Prahu, povalili a vysypali popelnice v Klenovské a utrhali kytky za okny vedle úřadu. Potom šli domů - zřejmě na staré sídliště... I když bych pravděpodobně pachatele uhádl, není ho možné obvinit bez přímého důkazu. Bez součinnosti s vámi to ale nepůjde. Můžeme hlídat v inkriminovanou dobu prostředí pod Normou - a může vyhořet jiný kontejner na jiném stanovišti. Je proto bezpodmínečně nutné, aby občané, kteří sousedí s kritickými místy, ihned volali policii. Je to anonymní a bezplatné a policie je na místě za pár minut.

Čísla na naše strážníky jsou účinná v době jejich služby - přes den. V nočních hodinách je třeba ihned volat buďto 156 - městskou policii, nebo 158 - státní policii, nebo 112 - tísňové volání. Jenom tak je možné okamžitě zasáhnout. Dnes jsme měli jednání jak se státní policií v Čakovicích, tak také s městskou policií na Proseku. Bylo přislíbeno, že se budou provádět pravidelné preventivní prohlídky s identifikací mladistvých, s jejich evidencí a v případě znečištění okolí - i finančním postihem.

Jsme tady doma a měli bychom všichni pomáhat chránit si to naše prostředí. Mohu náš stav porovnat s vnímáním prostředí v Německu a musím říci, že německá policie je od občanů informována o takových stavech bezprostředně, popř. i preventivně, proto také může ihned a účinně zasáhnout. U nás je informován většinou za den či dva starosta, někdy i s nadávkami na něj i na policii.

Již měsíc pravidelně vlastními silami uklízíme po mladých okolí všech našich altánů a jistě jste také zaznamenali, že čistota u všech altánů je lepší. Další jednání jsem dnes měl s oblastním managerem Normy ohledně zlepšení kvality a čistoty, stejně jako zabezpečení zadních vchodů do budovy. Stejně tak budeme zabezpečovat pergolu u zdravotního střediska, kde je výskyt vandalismu také veliký.
Bohužel, všechna opatření něco stojí a musíme to platit my všichni. Jako nejvhodnější prevenci ale stále považuji výchovu v rodině.
Období prázdnin je kritickou dobou a věřím, že se nám společně podaří alespoň trochu naše společné prostředí ochránit a předem vám děkuji za vaši spoluúčast. Přes to všechno si nenechme zkazit dobrou náladu i krásné prostředí několika málo nezletilými dětmi…

Abych ale také zmínil něco pozitivnějšího – na 19.8. je objednána kolaudace mateřské školky ve staré škole a věřím, že nové prostředí bude důstojné jak pro děti a učitele, tak také pro starou školu a náměstí. Veliké aktivity jsou i na kulturním poli, děkuji všem organizátorům a účastníkům, stejně jako na mezinárodním poli – proběhne mezinárodní dětský tábor v Schulzendorfu.

Hezké léto a příjemné prostředí i lidi kolem sebe.

f.švarc
 

 

 7. červenec 2011

Ahoj Vinořáci,
s malým zpožděním si Vás opět dovoluji krátce informovat o dění ve Vinoři.
To zpoždění je zaviněno i množstvím akcí koncem roku. 24.6. se vydala naše delegace do polské obce Kargowa, která má veliký zájem na spolupráci s námi. Dostali jsme se k ní přes naši partnerskou obec Schulzendorf, která má kromě nás za partnera právě i Kargowou. Zastupitelstvo toto partnerství schválilo, takže jsme spolu s dětským starostou, předsedkyní pro mezinárodní spolupráci, s ředitelem kulturního střediska a s panem farářem vyrazili na Svátek čokolády. Naši noví partneři se o nás starali opravdu prvotřídně. Druhý den jsme podepsali Dohodu o partnerství a po krátké návštěvě oslavy čokolády jsme museli bohužel jet zpátky. V neděli dopoledne se totiž slavnostně odhalovala pamětní deska našemu rodákovi, Antonu Novakovi, který významně působil ve Varně a jiných městech Bulharska. Za tímto účelem přijel i primátor Varny, Kyril Jordanov, s radním pro kulturu, Konstantinem Troshevem. Po dopoledním aktu na Vinořském náměstí, kde skvěle vystoupily naše děti ze školy, následovala celá řada jednání u našeho primátora, v poslanecké sněmovně i na bulharském velvyslanectví, kde Vinoř dostala čestné ocenění. Závěr školního roku proběhl v Hofmannově dvoře a školka i školy udělaly rodičům i známým nádherné odpoledne.

A co nás čeká v létě? Připravujeme nový koncept základní údržby Vinoře – s dvěma pracovníky. Už za pár dní budete moci vidět naše komunální vozidlo v akci. V průběhu léta zkusíme nanormovat činnosti vysypávání obecních košů a sekání trávy. Pomocnou ruku nám podala i Rada mladých, která se bude na této činnosti podílet. V září potom bude představen zastupitelům nový koncept údržby Vinoře. Bylo by dobré, když byste se na této údržbě podíleli i sami tím, že si posekáte proužek obecního trávníku před svou nemovitostí. Ušetřené prostředky chceme investovat do dalších laviček a košů. Chystáme i nové logo na vjezdu do Vinoře, které by nám všem připomnělo, že zde je náš společný domov.

Jinak podle plánu probíhá výstavba dvou tříd mateřské školky ve staré škole i stavba obecních bytů Mladoboleslavská 13 a pomalu se připravujeme na další investiční akce. Poprvé jste si mohli na netu přečíst i zápis ze zasedání, další informace budou následovat. Chceme zveřejňovat veškeré zakázky, i ty s hodnotou několika korun. Krátké vysvětlení zakázky budeme doplňovat u všech zakázek nad 3.000 Kč. Tak si bude moci každý udělat obrázek o tom, za co a kolik utrácíme.

S pomocí Vincenta a Komise pro mezinárodní spolupráci se příští týden rozjede mezinárodní letní tábor Po stopách Rudolfa 2., na kterém by se mělo účastnit i 16 polských dětí. Začátkem srpna potom bude společný česko-německo-polský letní dětský tábor v Schulzendorfu. Osvědčila se i letní školka, na kterou naše městská část finančně přispívá.

Přeji Vám nádherné dovolené a pohodový odpočinek.

Fr.Švarc

 

 2. červen 2011

Ahoj Vinořáci,

„dobrá věc se podařila“ se nezpívá jenom v Prodané nevěstě, nýbrž momentálně i ve Vinoři. Půlroční běh za financemi na mateřskou školku je u konce a s pomocí každé ruky a nohy si můžeme vydechnout. Potřebné finance jsme sehnali a teď už jenom kontrolovat dodavatele, aby splnil termín a kvalitu. Pro mě osobně je akce mateřská školka ve staré ZŠ ukončena a pomalu se začínám plně věnovat přípravě a financování dalších akcí. Těmi jsou např. rozšíření sportovního areálu (nejprve „odkousnutí“ potřebného pozemku z majetku magistrátu a jeho převod do správy Vinoře), sehnání pracovníků na úklid košů a menší údržbu včetně potřebné techniky, chodník do Ctěnic, osvětlení Prachovická, obchvat Vinoře, nové zastávky MHD, sanace bytových domů, odvlhčení sklepů nové školy a dokončení rekonstrukce sociálního zařízení ve staré školce.

Souběžně pokračuje výstavba 7 malometrážních obecních bytů a spolu s rekonstrukcí staré školy letos proinvestujeme rekordní částku téměř 20 milionů! Vzhledem k tomu, že dotace hl.m.Prahy na celoroční chod Vinoře je 9 milionů, mohu jen konstatovat, že v běhu za financemi jsem dopadl daleko lépe než v běhu za Velikonoční kraslicí… Budu ale dále usilovat o zlepšení v obou disciplínách.
V každém případě bude léto velice pracovní a již předem děkuji ředitelovi školy a jeho zástupci, stejně jako ředitelce školky, kteří se budou společně podílet na vybavení a zprovoznění této nové mateřské školky, stejně jako na dovybavení školní kuchyně pro navýšení potřebné kapacity jídel.

Červen bude ale nabitý i kulturními akcemi, je třeba pozorně sledovat naše stránky a potom už se jenom každé zúčastnit… Musím zde poděkovat všem, kteří se podílejí na jejich organizování i všem účastníkům.
Červen bude bohatý i na mezinárodní spolupráci, přijede k nám starosta Schulzendorfu, abychom dohodli další akce, naše děti byly na Kinderfestu, další pojedou do Německa na letní tábor, naše delegace pojede 24.6. do Polska, obce Kargowa, která má veliký zájem na spolupráci a 25.6. nás navštíví primátor Varny Kyril Jordanov s celou delegací, 27.6. budeme mít jednání s primátorem hl.m.Prahy, v Poslanecké sněmovně i na Bulharském velvyslanectví. 26.6. v 11.00 hod. by měla být společně odhalena pamětní deska na rodném domě Antona Novaka na Vinořském náměstí a na tuto akci Vás srdečně zvu.

Veliký dík patří i Vincentovi a Radě mladých a její nádherné iniciativě – výsadbě třešňové aleje kolem malého rybníka V Obůrkách a dosazení další třešně na hrázi a instalaci 4 laviček s odpadkovými koši. Škoda jen, že se této celkem dobře inzerované akce zúčastnilo velice málo lidí. Ale co, alej i lavičky a koše budou sloužit všem. Nechápu jenom vandalství – jeden betonový koš jsme už museli vytahovat z rybníka, nyní už zmizel v rybníku úplně, neznámo kde…

Dovoluji si Vás pozvat na zasedání zastupitelstva, které bude 23.6. v 18.00 v Chaltické ulici v Informačním centru, bude poprvé pořizován zvukový záznam a zápis ze zasedání bude poprvé zveřejněn na internetových stránkách.

Na závěr přeji našim školákům pěkné vysvědčení, jejich rodičům nadhled a toleranci, učitelkám a dětem krásné prázdniny, všem příjemné dovolené, krásné počasí a pohodový odpočinek.

Fr.Švarc
 

 
 

 5. květen 2011

Ahoj Vinořáci,

omlouvám se za menší zpoždění, nebývale dlouhá dovolená od 19.4. - 01.05. ale způsobila, že mám plný stůl i PC a akutních věcí na přednostní vyřízení je celá řada.
I v dovolené jsem si ale nemohl dovolit absentovat na vítání občánků 20.4., které bylo již tradičně v podobě vítání našimi seniory – baráčníky a dětmi z mateřské školky. Další významné jednání jsem absolvoval u pana primátora 21.4. a bylo zaměřeno především na rozvoj Vinoře v nejbližších měsících a možnostech jeho financování.
Hned po návratu z dovolené jsem absolvoval s našimi seniory zájezd do městské části Praha-Slivenec, kde se nám dostalo velice přátelského přivítání. Jen pro zajímavost, městská část Praha-Slivenec, která má ca. 3.000 obyvatel, bere do mateřské školky 8 dětí! Takže jsem se dostal plynule k hlavnímu bodu květnového slova – realizace dvou tříd mateřské školky ve staré škole. Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele, vybrán zhotovitel a v pátek bude první návštěva předmětných prostor. Dnes jsme dostali stavební povolení a příští týden by měly začít přípravné práce. Konec prací a předání se předpokládá do poloviny srpna.
Nyní vše záleží na obstarání potřebných financí, prvních 2,6 milionu už máme, zbývá sehnat ca. dalších šest. Nejbližší dobu tedy ve značné míře trávím a budu trávit na magistrátu. Po kolaudaci budeme přijímat letos do naší školky celkem 115 dětí! A ve spolupráci s obcí Přezletice zkoušíme možnost umístění dalších dětí v prvním patře. Kdo bude mít zájem, může se přijít podívat na prezentaci výstavby mateřské školky včetně výběrového řízení na dodavatele, která se bude konat 10.5. ve školní jídelně v 16.30 hodin.

I nadále probíhá výstavba 7 malometrážních bytů, ty by měly být hotovy prakticky se školkou. Byl dohotoven další kousek povalové lávky V Obůrkách a veliký dík za to patří manželům Dlabačovým . Nádhernou akcí také byl Velikonoční jarmark u Dlabačů a Čarodějnice (ve Ctěnicích, mateřské školce, V Obůrkách i u rybářů a zahrádkářů), i když jsem letos nezapaloval oheň…

Komise pro mezinárodní spolupráci opět připravuje letní tábor, již se přihlásily děti z Polska a několik volných míst je ještě i pro Vinořáky. Rovněž proběhlo 1. kolo soutěže Vintal – Vinořský talent a v plánu je 2. ročník Ekodne. V přípravě je i letní tábor u našeho partnera v Schulzendorfu, který si již organizuje základní škola.

Pomalu se také začíná rozjíždět tenisová a fotbalová sezóna, naši fotbalisté si vedou nečekaně dobře. I zde probíhají práce na rozšíření celého areálu a vybudování dalších sportovních možností. Kulturních a sportovních akcí, stejně jako akcí Rady mladých a Vincenta, je celá řada a vyplatí se sledovat naše stránky – a účastnit se na nich. Organizátoři i účinkující si to jistě zaslouží.

Na zastupitelstvu 12.5. bude představen nový jednací řád, který jsme vypracovali spolu s hl.m.Prahou na základě doporučení magistrátu ze 7.3., umožňující rozpravu veřejnosti ke každému bodu jednání a umístění zápisů ze zasedání na našich internetových stránkách. Proto se přijďte podívat na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 12.05. v 18.hod opět v informačním středisku. Těším se na setkání s Vámi, přeji krásné jaro, teplo, sluníčko a vzájemné pohody.


Fr.Švarc

 13. duben 2011
Vyjádření starosty MČ Praha - Vinoř
k výsledkům ankety publikovaným 12.4.2011 na stránkách MČ

 

Vydádření exstarosty MČ pana Jaroslava  Krajla

Co bylo dříve – vejce, nebo slepice?
reakce starosty MČ na vyjádření exstarosty pana Jaroslava Krajla

 

 1. duben 2011

Ahoj Vinořáci,

na úvod se nemohu nezmínit k vinořské novince – stranickému tisku. Ve Vinoři jsou nyní vydávána dvě oborová periodika: Farní listy pro farníky a stranické Vinořské noviny Sdružení.
Mohli jsme se v nich dočíst, že starosta Švarc je původcem téměř všeho negativního. Starosta Švarc si vynutil odvolání členů kontrolního výboru, starosta Švarc odmítl návrhy SpV, starosta Švarc dopřává developerům naprostou volnost a nechce „šikanovat“ developery…
V jedné písni se zpívá, že by měly pominout zloba, závist i zášť a třeba se toho dočkáme i v tomto stranickém tisku…

Je vidět, že starosta Švarc leží vydavatelům pěkně v žaludku. Co tak hrozného provedl? Na tuto odpověď je třeba se vrátit před volby 2010…

16 let u nás vládla strana lidová a její příznivci. Na její kandidátce byli i členové za Sdružení. R.Rytina (8 let) a M.Spěváčková (4 roky). Co dnes vyčítají nám, že jsme nestihli nebo neudělali, mohli přeci hravě udělat se svými bývalými kolegy, kteří měli většinu ve vedení Vinoře. A co udělali, víme všichni. Pracovní doba úřadu celých 16 let pondělí a středa, komunikace s obyvateli 0, informovanost 0, mateřská školka kapacita 80 dětí. Schválili výstavbu, která je vyčítána nám. Výstavba se totiž povoluje v územním plánu, který byl schválen v roce 2005. Takže nyní probíhající a proběhlé výstavby Bemett, Na Dlouhých, Ekospol, Rezidence Vinoř, Zámecký dvůr, Žabokřik, umožnili právě kolegové pana Rytiny a paní Spěváčkové z jejich společné kandidátky. Už ale nezajistili potřebnou výstavbu mateřské školky a dopravní infrastruktury. Dokonce schválili odstranění značky VVO z již schváleného územního plánu a tím umožnili developerovi, aby místo občanské vybavenosti (VVO), což je třeba ta nová školka, postavil další byty. Kdo tedy šel developerům více na ruku? Kdo jim dokonce levně prodal pozemky na výstavbu? My na rozdíl od kolegů pana Rytiny a paní Spěváčkové z jejich bývalé kandidátky nepovolili ani metr nové zastavitelné plochy a ani jediné navýšení koeficientu zastavitelnosti. Bojujte dnes proti tomu, co my jsme včera povolili – zní dnes paradoxně požadavek lídra Sdružení. Zloba a závist je hrozná věc a to vše pouze kvůli tomu, že jsem si dovolil vyhrát volby…
A kde se bere ta zášť, třeba k vedení kulturního střediska? Na toto místo bylo řádně vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásila i členka Sdružení, paní Kilingerová. Ve výběrové komisi bylo pět žen. Tři učitelky, prakticky kolegyně paní Kilingerové a dvě úřednice, z toho jedna spolužačka maminky paní Kilingerové. Těchto pět žen takřka jednomyslně, poměrem 4-1, vybrali pana Mokrého, s nímž jsem jako starosta uzavřel smlouvu. Zápis z výběrového řízení na toto místo je kdykoliv k nahlédnutí na úřadu.
A blesk z čistého nebe? Toto nebe bylo 4 měsíce pěkně zatažené, neustále od nás vycházela nejprve přátelská upozornění, potom i varovná hlášení, na která nikdo nedbal. V zápisech kontrolního výboru docházelo poprvé v historii Vinoře ke kriminalizaci stranického protivníka: „Udělal vážná pochybení, porušil zákony,…“ Scházelo již jen ono pověstné: „Přineste papírovou čepici a přikulte klády! Sirky už máme připravené…“

Po odvolání výboru a výzvě, ať tito „kontroloři“ dají trestní oznámení na toho, kdo zákony porušuje, jsme najednou mohli slyšet, že vlastně nic závažného kontrolní výbor nenašel…

Za komunismu se u nás stála fronta na všechno. Za 16 let vládnutí lidovců ve Vinoři jsme všichni stáli frontu na otevření úřadu, na informace, na komunikaci… Nepamatuji si, že by kdokoliv ze Sdružení tento děsivý stav kritizoval… Vždyť se na tom někteří i sami podíleli.

Úřad byl otevřen prakticky ihned po mém nástupu v listopadu 2006. Ihned také začala komunikace a zveřejňování informací. Stav vývěsek, internetových stránek a Vinořského zpravodaje se s minulostí vůbec nedá porovnat. Počet zveřejňovaných informací na našich stránkách neustále roste a brzy bude představen nový jednací řád, který bude umožňovat zveřejňování dalších informací, včetně zápisů ze zasedání zastupitelstva, jmenovitého hlasování,.... Je škoda, že členové za Sdružení nehlasovali pro Program rozvoje Vinoře, který obsahuje podle mého osobního přesvědčení pro Vinoř dobré a užitečné věci a měli by se na něm podílet všichni, kdo to s Vinoří myslí dobře.
Za pouhé 4 roky jsme toho stihli neuvěřitelně hodně. Je to ale minulost a nechť to posoudí každý sám. A rychlost některých zaváděných změn? Ani Bůh nestvořil zem ihned, trvalo mu to šest dní. Ani my nemůžeme vše realizovat ihned a protože nejsme Bůh, trvá nám to většinou i déle než těch 6 dní... Určitě se ale dočkáme splnění všech bodů, které v programu slibujeme.

Každý fanatismus je škodlivý. Sportovní, politický, náboženský i jakýkoliv další. Zloba, nenávist, intriky, msta a podobné vlastnosti, by neměly být hnacím motorem, nýbrž varovným prstem k sobě samotnému. My chceme nabízet úsměvný a rovný pohled na svět, který přes všechny své chyby a nedostatky, stojí za to žít v přátelství a v optimismu.

A teď k důležité události – zápis do mateřské školky. Přihlásilo se rekordních 176 dětí! V prvém kole budeme brát „pouze“ 65 dětí. Na včerejším zasedání hl. m. Prahy nám bylo schváleno použití 2.59 milionu Kč na výstavbu nové školky ve staré škole. Běží řízení na stavební povolení, stejně jako výzva k podání nabídek dodavatelů. Dále probíhá celá řada jednání s vedením města o poskytnutí dalších potřebných financí na tuto akci. Pevně věřím v otevření této školky od září tohoto roku a v uspokojení dalších 50 žadatelů. Omlouvám se za opožděné vydání Vinořského zpravodaje a zvu na všechny kulturní akce dubna, kterých je celá řada.

Krásně jaro a nezapomeňte – s úsměvem jde všechno lépe.

Fr.Švarc

 

 4. březen 2011

Ahoj Vinořáci,
v dnešním příspěvku se nejprve pokusím vysvětlit základní pojmy, jako je samospráva a státní správa.

Vedení Vinoře je třeba důsledně odlišovat od vedení úřadu, i když oba subjekty sídlí na radnici.
Vedení Vinoře, to znamená samosprávu, si volí občané. Z voleb vzejdou zastupitelé a ti si zvolí vedení. Tam, kde se zastupitelé neshodnou, dochází k vytvoření koalice a opozice.
Zastupitelstvo ve Vinoři se jednohlasně shodlo a zvolilo si starostu.
Zastupitelstva si jako své poradní orgány volí výbory, často proto, aby při hlasování mohl zastupitel alibisticky říci, já nic, hlasoval jsem jen jak mi poradil výbor…
Výbory nemají žádné pravomoci, ani stanovené kompetence, pouze tvoří jakýsi servis zastupitelstvu.

Výjimkou je výbor finanční, který má jako jediný výbor zastupitelstva podle zákona v kompetenci kontrolovat hospodaření. Na každé faktuře, kterou dostaneme, je razítko úřadu s podpisem osoby, která zkontrolovala fakturovanou práci se skutečností a s objednávkou. Většinou je to úředník nebo místostarosta. Další podpis je starostův, který uvolňuje proplacení fakturované částky z dané rozpočtové kapitoly. Třetím podpisem je následně podpis člena finančního výboru, který zkontroluje, zda je proplacení faktury v souladu s hospodařením. Tak pomáhá zastupitelstvu při jeho závěrečném odsouhlasení ročního hospodaření.
Dalším a podstatně důkladnějším kontrolním orgánem, který kontroluje vedení Vinoře jak hospodaří, je kontrolní odbor hl.m.Prahy. Dvakrát ročně je u nás pět úředníků po dobu 14 dní a ti kontrolují velice podrobně vše. Faktury, smlouvy, účetnictví,objednávky, dodržování zákonů i všech lokálních předpisů, včetně pravidel pro zadávání výběrových zakázek.

Druhá výjimka je výbor kontrolní, který má opět podle zákona zastupitelům pomáhat kontrolou plnění přijatých usnesení. Může se stát, že je odsouhlasen prodej pozemku a žadatel stále nemá uzavřenou smlouvu. Pak se obrátí na kontrolní úřad a ten prověří plnění daného usnesení.
Dále má kontrolovat tento výbor dodržování právních povinností úřadem a ostatními výbory. Opět – v případě stížnosti nějakého občana - kontrolní výbor zkontroluje dodržení u zákonů a předpisů úřadem nebo výborem, aby občan nebyl krácen na svých právech. Příklad – občan zažádá o kácení, to nebylo uděleno, protože výbor nedal doporučující stanovisko. Kontrolní výbor může přezkoumat, zda toto stanovisko bylo v souladu s právními předpisy. V žádném případě zde není kontrolní výbor od toho, aby kontroloval starostu, zastupitelstvo (které si výbor samo zvolilo!) nebo hospodaření, případně dělal nějaký audit minulého vedení!
Původně zvolený Kontrolní výbor se nestal pomocníkem zastupitelstva, ale kladivem jedné strany na úspěšnější stranu. Nepomáhala žádná upozornění, že bychom měli táhnout za jeden provaz a spíše bojovat s magistrátem o dotace a peníze, než proti sobě, nepomáhalo žádné citování zákona a kompetencí. Závěry výboru byly přijaté pěkně za zády a bez vědomí a vyjádření toho, koho se kontrola týkala.
Proto zastupitelstvo tento výbor odvolalo a bude jmenován výbor nový, který bude svou práci jistě dělat v souladu se zákonem a nadstranicky.

Státní správu potom vykonává úřad, to je to ověřování, povolování, zábory, evidence obyvatel, přihlašování k pobytu,… Úředníci voleni nejsou.

Doporučuji každému, kdo má jakékoliv pochybnosti, aby si přečetl zákon o hl.m.Praze č. 131/2000 Sb., kompetence a povinnosti kontrolního úřadu jsou potom v §78, odst.5 a 8.


A co na nás čeká v březnu? Vedle důležitého zápisu do mateřské školky pokračuje výstavba obecních bytů, probíhá řízení o stavební povolení na instalaci dvou tříd mateřské školky, dokončuje se ordinace druhé dětské lékařky a chystá se revize elektroinstalace obecního domu v Bohdanečské ulici. I nadále probíhá celá řada jednání za účelem získání finančních dotací na tyto akce.

10.3. v 18.00 hodin bude potom v informačním středisku beseda s prezidentem Úřadu na ochranu osobních údajů a dat, panem Ing. Igorem Němcem na téma bezpečné zveřejňování materiálů na netu.

Dovoluji s i vás pozvat i na 6. zasedání zastupitelstva, které se bude tradičně konat v informačním středisku v Chaltické ulcii, 24.3. v 18.00hodin a přeji hezké počasí, konečně nástup jara a těším se na viděnou.

Fr.švarc

 

 1. únor 2011


Ahoj Vinořáci,
100 dní hájení zastupitelů je u konce a pomalu se dostáváme do každodenního, všedního, pracovního rytmu. A je třeba si uvědomit , že tento rok na nás čeká opravdu spoustu práce.

Co je důležité – vyrovnaný rozpočet s pokud možno co nejvíce získanými dotacemi na rozvoj. Doposud se nám to mimořádně dařilo a chceme tento trend dále udržet nebo i zlepšovat. Před námi je příprava rozpočtu hl.m.Prahy, který ovlivní i naše investice. Pro tento rok budou pro nás prioritními investicemi výstavba malometrážních bytů a dvou tříd mateřské školky. První akci máme finančně pokrytou, probíhá a měla by být dokončena v 1.pololetí tohoto roku. Druhou máme pokrytou částečně a je zapotřebí mnoha jednání, argumentací a prezentace. V současné době je podávána projektová dokumentace na stavební řízení. I ta si vyžádala mnohé konzultace se školou, školkou a projektantem, souběžně s tím probíhá shánění financí. Připomenu jenom 29 uskutečněných jednání na magistrátu za poslední měsíc a půl, od pana primátora, přes jeho náměstky, radní a vedoucí odborů. Další řada jednání proběhla s odborem městského investora, s jeho mandatářem, firmou ZAVOS, stavebním úřadem, policií, ROPIDEM, Dopravními podniky, Úřadem na ochranu osobních údajů a dat, okolními starosty a mnoha dalšími institucemi.

V Programovém prohlášení rozvoje Vinoře, které se chystáme schválit v únoru, budou stanoveny hlavní směry vývoje Vinoře, tím hlavním je nastavit stop-stav další výstavbě, která byla schválena územním plánem v roce 2005. Jednou z posledních a územním plánem 2005 povolených akcí, je např. Rezidence Vinoř, u které jsme v dubnu 2010 dali nesouhlas s výškou tří bytových domů, stejně jako jednoznačný nesouhlas s použitím Dubanské ulice jako stavební komunikace. A nyní jsme přidali nesouhlas s napojením této ulice i jako obslužné komunikace pro budoucí sídliště. A opět tomu předcházela celá řada jednání, jak na magistrátu, tak také na odboru Útvaru rozvoje města.

Máme za sebou polovinu zimy a prosincovou kalamitu se sněhovou nadílkou. Chci Vám všem vyslovit poděkování, jak jste přiložili ruku k dílu a pomohli s úklidem sněhu na přilehlých chodnících. Stejně tak je třeba poděkovat i firmě Imramovský, která se s tímto náporem vyrovnávala velice dobře. Sám jsem se o tom mohl mnohokráte přesvědčit, když jsem v půl čtvrté ráno projížděl Vinoří a kontroloval stav úklidu. Přes to všechno je třeba dávat kdykoliv pozor na možné uklouznutí – já upadl před cukrárnou a doma na terase. Při tom druhém uklouznutí jsem měl veliké štěstí, protože jsem upadl na temeno a mžitky před očima mám ještě teď…

Na sportovním a kulturním poli bylo nádhernou akcí výroční „sedění“ našich baráčníků u svých kolegů rybářů, za účasti dalších spolků (zahrádkáři, Sokolové). Krásné bylo i divadelní představení Mrazík a sportovní klání stolních tenistů. Naši fotbalisté skončili druzí v Schulzendorfu v halovém turnaji o pohár starosty a perfektně tak reprezentovali Vinoř. V přípravě je Obecní ples, který se bude konat 26.2. a Dětský karneval 27.2.
Rada mladých pořádá soutěž ve stylu Vinoř hledá Superstar, která se jmenuje VINTAL (Vinořský talent) a přihlásit se může prakticky každý. Pokud se mi přestanou dělat ty mžitky, tak se snad přihlásím také…
Rovněž se připravuje zájezd do našeho partnerského města Laveno Mombello a dětský tábor v Schulzendorfu.
Při zápisu do školy se nám přihlásilo téměř í 90 žáků, z toho budou nějaké odklady, tři první třídy ale instalovat musíme. A pro další léta jich méně určitě nebude…

Na závěr si Vás všechny dovoluji pozvat na již zmíněný Obecní ples, Dětský karneval a na zasedání zastupitelstva, které opět bude v Infocentru, 24.02. od 18.00hodin.

Přeji rychlý únor a hodně zdraví a štěstí.

f.s.


 4. leden 2011


Ahoj Vinořáci,

po krátké rehabilitační dovolené jsem zpět a přeji nám všem zdravý a úspěšný rok 2011. Co bude stěžejním bodem letošního roku? Opět to bude - a musí být – škola a školka. Kapacitu školky je zapotřebí pro příštích ca. 8 let navýšit na 190 - 200 dětí. Dále bude nutno řešit kapacity školy, družiny a kuchyně.
To vše si vyžádá nemalé finanční náklady, odhadem 10 – 12 milionů Kč. Takže nás zase čekají mnohá jednání na magistrátu a shánění financí. A termín? Nejlépe Ihned.

Další neodkladnou záležitostí je rekonstrukce obecních domů a zdravotního střediska. Po neskutečných jednáních se státními institucemi máme konečně veškerá povolení k umístění druhé ordinace dětské lékařky, takže po stavebních úpravách počítáme s jejím otevřením v nejbližších měsících.

I nadále bych Vám všem chtěl poděkovat za pomoc s odklízením sněhu, přes veškerou péči si ale musíme dávat pozor na nebezpečí uklouznutí, já osobně jsem to zažil na hlavní ulici v Mladoboleslavské, kdy jsem nedával dostatečný pozor a v momentě se ocitl na zemi.

Tento týden ještě proběhne jednání s projektantem obchvatové varianty za fotbalovým hřištěm, budeme požadovat i zapracování rozmístění nových autobusových zastávek. Dále pokračujeme v jednání o rozšíření sportovního areálu na fotbalovém hřišti, z technické vybavenosti je to celá řada jednání ohledně nového povrchu v ulici Mechová a Lohenická, osvětlení Prachovická, chodníky Bohdanečská a Mladoboelslavská, navýšení kapacit čističky odpadních vod a přečerpávacích stanic.

Tento týden je o víkendu halový fotbalový turnaj v partnerském městě Schulzendorf, kde naši borci obhajují loňské prvenství. Před zahájením turnaje proběhne v jejich nové radnici slavnostní vítání Nového roku 2011, kde budeme za přítomnosti čelních politických představitelů Schulzendorfu, celého kraje i jejich polských partnerů, prezentovat spolupráci i Vinoř samotnou, stejně jako plánované společné akce na příští rok. Těmi například budou prázdninový pobyt našich dětí v Schulzendorfu, výměnné pobyty našich seniorů a sportovců, uspořádání setkání pěveckých sborů,…

Sportovním zážitkem také bude turnaj amatérů ve stolním tenise v místní sokolovně, kterého se letos kvůli návštěvě v Německu bohužel nebudu moci zúčastnit.

Další víkend budeme s našimi Baráčníky na župním zasedání v Líbeznicích, kde opět proběhne prezentacei úspěšné spolkové činnost i celé Vinoře. No a poslední víkend v lednu bude slavnostní zasedání našich Baráčníků doma ve Vinoři, tentokráte u rybářů… Pomalu totiž začínáme připravovat oslavy 80 let od založení Obce baráčnické Jana Ámose Komenského Vinoř, které budou v roce 2012.

Rada mladých připravuje kromě jiných akcí i akci Vinoř hledá super super star a věřím, že se do ní zapojí i široká veřejnost. Velice dobře začal nový rok i Vincent, kde povánoční doba přinesla zvýšený zájem o cvičení.

Je před námi opravdu mnoho práce, připravujeme další opatření ke zvýšení bezpečnosti (měřiče rychlostí), stejně jako informovanosti (bezpečné zveřejňování dokumentů z jednání, hospodaření, výběrových řízení, jmenovité hlasování zastupitelů, audiovizuální záznamy,…).

Na závěr si Vás dovoluji pozvat na první zasedání zastupitelstva v roce 2011,  dne 27.1.2011, opět v informačním středisku v Chaltické ulici a opět v 18.00 hodin. Těším se na práci pro Vás a setkání s Vámi.

Fr.švarc
 

   Archív slova starosty

   ►  2011
        leden 2011
        únor 2011
        březen 2011
        duben 2011
        květen 2011
        červen 2011
        červenec 2011
        srpen 2011
        září 2011
        říjen 2011
        listopad 2011
        prosinec 2011
 
  ►  2010
       prosinec 2010
       listopad 2010
       říjen 2010
       září 2010
       srpen 2010
       červenec 2010
       červen 2010
       květen 2010
       duben 2010
       březen 2010
       únor 2010
       leden 2010