Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva > Slovo starosty > Slovo starosty 2012



 
 
Slovo starosty městské části Praha-Vinoř/ archiv 2012
   

 

  František Švarc
starosta
 
       

 Rok 2012

 

 3. prosinec 2012

 

Ahoj Vinořáci,

prosinec je měsícem především adventu, vánočních svátků a vítání Nového roku. Doufejme, že předpověď starých Mayů o konci světa 21.12.2012 nevyjde a v započaté práci budeme moci pokračovat.

Přestože má Praha díky finanční krizi a novému rozpočtovému určení daní finanční propad ve výši ca. 6,2 miliard Kč, Vinoř obdrží na provoz částku prakticky stejnou jako v minulém roce, díky dobrým vztahům a přátelským jednáním, krácenou pouze o 55.000 Kč. To je ve srovnání s jinými městskými částmi, kde je krácení až v řádech několika milionů, dobrá zpráva. Mimořádnou akci volebního období – vestavbu nových tříd , proto na jaře dokončíme a kapacitně zajistíme školu i mateřskou školku do dalších let. Přes tuto mimořádnou investiční akci se nám daří plnit naše programové prohlášení a v polovině volebního období máme splněno ze 75 bodů 43 a z 11 plánovaných investičních akcí je jich hotovo 6. Poslední investicí do školních budov bude potom rekonstrukce kuchyně, aby dokázala vyhovět kapacitním i kvalitativním požadavkům našich dětí i seniorů.

Další oblastí, na kterou se musíme investičně zaměřit, bude sport a volnočasové aktivity všech věkových skupin. Rádi bychom instalovali tréninkové fotbalové hřiště s umělým povrchem pro naše nejmenší, včetně zázemí. Celý areál fotbalového hřiště si potom vyžádá komplexní řešení a jistě nemalé investice. Takže proces shánění financí bude pokračovat i nadále – když Mayové dají…

Máme za sebou tradiční rozsvícení vánočního stromu, každým rokem je krásnější a krásnější. Již tradicí je zahájení adventu naším farářem, jako za starých časů na vesnici, ve spolupráci s řídícím a rychtářem. Trhy na náměstí potom vánoční atmosféru jenom dokreslovaly. Navštívil jsem i trhy ve Ctěnickém zámku, pro návštěvníky zde byly otevřené krásné výstavy a mimořádně i kavárna.

Chtěl bych na závěr roku poděkovat všem dobrovolným pracovníkům, kteří nám pomáhají s veřejnou činností, ať již je to v oblasti sportu, kultury, propagace, mezinárodní spolupráce, údržby životního prostředí, spolkové činnosti i dopravy a bezpečnosti, stejně jako v dalších oblastech. Také bych je chtěl poprosit, aby nám pomáhali i nadále, solidarita se staršími občany, vzájemná úcta, ohleduplnost a pomoc, jsou jistě vlastnosti, které byly ve Vinoři tradicí a běžnou věcí a já věřím, že tak tomu bude i nadále.

Přeji všem krásné a pohodové svátky, hodně zdraví, štěstí i přátel v novém roce, a dovoluji si vás pozvat na vánoční zasedání zastupitelstva, které bude 20.12. od 18.00 hodin v Informačním středisku v Chaltické ulici.

 
 

 1. listopad 2012

 

Ahoj Vinořáci,


světoznámý fotbalista a držitel Zlatého míče 1962, Josef Masopust, převzal 19.10.2012 z rukou primátora titul Čestného občana Prahy! Zcela zaslouženě. Nabídl jsem Čestnému občanu Vinoře a dlouholetému spoluhráči Pepíka Masopusta v Dukle i v reprezentaci, Jirkovi Čadkovi, že ho na tu oslavu vezmu, protože jsem jako starosta dostal od pana primátora pozvánku. Odpověděl mi, že ji má také a ne já, že vezmu jeho, ale on že vezme sebou mě. I když jsme jeli služebním Juniorem, měl naprostou pravdu. Přišli jsme do Brožíkovy síně, stoupli si na kraj a mohli tak vidět, jak se k nám blížili velikáni českého fotbalu. No – k nám – šli za Jirkou a srdečně se s ním s vysokou úctou vítali. Jirka byl jeden z nejtvrdších obránců a každý z těch protihráčů by o tom mohl vyprávět. Ze žádného souboje neuhnul, hrál tvrdě, nikdy ale ne záludně. Bylo zajímavé sledovat všechny jeho spoluhráče a protihráče, všichni šli stejně houpavě, jak jim to opotřebovaná kolena dovolovala. Se svým vzhledem i nemocným kolenem jsem mezi ně úplně zapadl. Tak k námi přicházeli vedle Pepíka Masopusta i Brumovský, Vacenovský, Urban, ze Sparty Mašek, Berger, ze Slávie Lála, Suchopárek, z Bohemky Panenka a celá řada dalších a dalších pojmů. Po podání ruky Jirkovi se podívali na mě a bylo znát, že si mě nemohou zařadit do týmu, tak jsem jim pomohl.: „Jsem Franta Švarc, osobní šofér generála Jirky Čadka!“ Nejprve se všichni divili, že Jirku povýšili na generála, potom, že armáda dává internacionálům Dukly osobní šoféry, Jirka jim to ale hned vysvětlil, že nejsem žádný jeho osobní šofér, natož od armády, slovy: „Hele kluci nevěřte mu, ale stejně budete koukat, kdo mě teď vozí! To je náš starosta a spoluhráč z tenisu (dokud jsme ještě mohli) Franta.“ A viděl jsem, jak je rád, že se před nimi může vytáhnout, že ho vozí osobně starosta, zatímco jeho spoluhráči museli přijet MHD a oni se vítali tedy i se mnou a oběma nám to dělalo moc dobře. A já byl navíc rád, že jsem mohl předat to ocenění Čestného občana Vinoře Jirkovi už před šesti lety, když jsme ještě mohli běhat a sázet se s daleko mladšími soupeři, že jim to nandáme. Při rozhovoru samozřejmě došlo i na Vinoř a byl jsem zase moc rád, když téměř všichni, včetně herce Luďka Munzara, který před předáním četl z knihy Oty Pavla Dukla mezi mrakodrapy, říkali, ano, Vinoř známe, to je nádherné místo, pravda, jen to fotbalové hřiště je trochu z kopce… A byl jsem moc pyšný na Vinoř a na našeho Jirku, i na Prahu a celou vlast, kterou oni dříve tak úspěšně a obětavě reprezentovali.

Měl jsem tu čest hrát téměř proti všem, když k nám jezdili na benefiční utkání - a ač byli starší, stejně jsme vždycky prohráli. Tito lidé rozdávali radost po celém světě, naplňovali stotisícové stadiony v Severní i Jižní Americe, Mexiku, Evropě i Asii. A přestože za to měli pár korun, spíše hráli pro radost, jejich vyprávění, vzpomínky a skromné vystupování, byly velikým zážitkem, ponaučením i školením.

No a tak Ti Jirko na závěr děkuji, že ač jsme oba měli tu pozvánku od primátora a jeli mým autem, že jsi mě vzal sebou a mohl jsem to všechno zažít pěkně zblízka a osobně.

Také jsem byl v poslední době moc rád, když jsem slyšel, že se bude otevírat naše Medúza, připomenulo mi to ten správný a hrdý patriotismus, kdy jsme se rvali a rveme za naši Vinoř, kdykoliv a kdekoliv. Mockrát jsme nevyhráli a třeba je někde něco většího, krásnějšího, lépe fungujícího – není to ale naše.
A tak i když jistě nepostavíme nejkrásnější školu na světě, buďme pyšní a hrdí na to, že stavíme naší školu, že v naší školce mají místo téměř všechny naše děti, že naše spolky jsou nejúžasnější, náš farář je ten nejlepší, stejně jako bude nejlepší osvětlení našeho vánočního stromu a naše adventní koncerty, na které si Vás dovoluji pozvat, stejně jako na zasedání našeho zastupitelstva 22.11. od 18.00 hodin v našem Informačním středisku v Chaltické ulici. Hezký listopad. F.s.
 

 

 3. říjen 2012

Ahoj Vinořáci,

přátelství, pomoc, spolupráce, vzájemná ohleduplnost a úcta = dobrá nálada. To vše jsme mohli vidět na přátelském posvícenském posezení našich pěti spolků, které připravil a koordinoval Výbor pro sport a spolky, v čele s Milanem Klivickým. Zahrádkáři dodali květinovou výzdobu, malé občerstvení i dary do soutěže, baráčníci koláče a vedle darů do soutěže i výzdobu v podobě krásných vyšívaných košil na sobě, navíc přidali i ukázku předtančení České besedy, které předcházela ukázka tance našich mladých a jejich zdravice jednotlivým spolkům, jako např. „na udici méně bot a více ryb, dobrý let a slet, dobrou úrodu, méně škůdců a pytláků a zůstaňte takové kočky, jaké jste!“
Sokolové dodali taneční sál, zajistili občerstvení, rybáři a myslivci potom kapry, zajíce a kachny do soutěže o ceny, k zábavě a tanci hrál baráčník Václav Vorlíček a k dobré náladě přispěli všichni účastníci. Shodli jsme se na jediném, příští rok se opět společně sejdeme k dalšímu přátelskému posezení. To je jistě základem pro vinořské přátelské soužití, abychom u nás doma měli dobrou náladu všichni, když už ta současná celorepubliková tak dobrá není…
Co nás čeká? Příprava rozpočtu 2013. Přestože jsou naše rozpočty zásadně vyrovnané, velikým problémem jistě budou finance na kapitálové výdaje. I z tohoto hlediska je dobré, že máme financování větších investičních akcí, především v místním školství, už za sebou. Částky, které se nám podařilo sehnat na výstavbu školy, školky, rekonstrukce budov a vybavení, bychom již dnes zcela jistě nesehnali. Akcí celého volebního období, kterou bude letos a v příštím roce půdní vestavba 4 nových tříd v budově nové školy, bude investiční zabezpečení kapacity škol a školky ukončeno a od roku 2014 se zaměříme více na zlepšení kvality volnočasových aktivit všech generací a našeho životního prostředí.

Příští týden by měla na dětském hřišti v Opočínské ulici proběhnout instalace Medúzy - herního prvku „na přání“, veliký dík patří našim maminkám, které kromě toho, že anketu a celý výběr zajistily, dokonce získaly finanční sponzorské dary od celé řady firem a občanů, stejně jako přidaly výtěžek z dětského bazaru. I těmto sponzorům patří rovněž veliký dík. Podrobně o tom bude informovat Vinořský zpravodaj, který by měl být do schránek roznášen příští týden.

19.10. proběhne předání čestného občanství hl.m.Prahy fotbalistovi Josefu Masopustovi. Jeho spoluhráči, rovněž reprezentantovi, vynikajícímu sportovci, trenérovi a příteli, Jirkovi Čadkovi, jsme ocenění čestného občana Vinoře předali již v roce 2006. Tenkrát mu přišel jako hlavní host poblahopřát Josef Masopust. Tak se teď spolu po šesti letech pojedeme podívat, jak to probíhá na magistrátu u primátora a poblahopřání mu vrátíme…

V říjnu proběhne celá řada kulturních a společenských akcí, od koncertů U Černínů, v Hoffmannově dvoře, přes Halloween v mateřské školce nebo u Dlabačů, opět veliký dík organizátorům, účinkujícím i návštěvníkům. Dík si zaslouží i naši sportovci, kteří zdatně reprezentují Vinoř.
Na záda už nám pomalu dýchá zimní období, tak se na vás všechny opět obracím s prosbou o pomoc při úklidu chodníků, o vzájemnou toleranci a o pomoc starším občanům.

Zasedání zastupitelstva se bude konat již 18.10. tradičně v Informačním středisku od 18.00 hodin. Krásné babí léto, barevný podzim a stále dobrou náladu.
 

 
 

 3. září 2012

Ahoj Vinořáci,

začal nový školní rok, poprvé jsme vítali rekordních 78 dětí do prvních tříd. Dvě první třídy jsme museli umístit do staré školy na Vinořském náměstí, vybavení těchto staronových tříd je velice hezké a věřím, že se tu prvňáčkům bude líbit stejně jako jejich kolegům v nové škole. Zcela zaplněná je rovněž mateřská školka, kde děti i učitelky dostaly nové vybavení tříd i nové umývárny a WC. I na tyto změny máme velice kladné ohlasy. Stále máme zpoždění s půdní vestavbou nových tříd v nové škole, v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele a čekání na stavební povolení.

Velkým úsilím kolektivu maminek okolo Komise pro podporu rodin se podařilo získat rekordní dar od sponzorů, takže se brzy bude realizovat lanové centrum Medúza.

Slibně se rozvíjí i činnost Muzea hl.m.Prahy v areálu Ctěnického zámku, velice hezká je výstava „Chaloupka na vršku“, úspěšně proběhly Dožínkové slavnosti 2012, 10. září v 17.00 otevře vernisáž ke Světovému dědictví v hloubkách země a zpřístupněným jeskyním České republiky ministr pro životní prostředí, Tomáš Chalupa.
Koncem září bude potom otevřena výstava Stanislav Holý – Krajina her. A 23.9. Jablkobraní s ochutnávkou čerstvého moštu.

Vinořskou akcí bude potom olympiáda našich spolků 15.9. v 18.00 v místní sokolovně, pravé posvícenské přátelské posezení pěti spolků, na které srdečně zveme všechny Vinořáky i návštěvníky z okolí. V září také proběhne celá řada kulturních akcí v restauraci U Černínů, za všechny kulturní akce ve Vinoři pořadatelům moc a moc děkujeme. Svou činnost opět zahájilo kulturní středisko Vincent s velkou nabídkou vzdělávacích, sportovních, kulturních i osvětových akcí.
V přípravě je pouť v Přezleticích 8.9. a následně u nás, 15.9.

Probíhají také snahy o zpřístupnění Vinořského zámku a záchranu zámecké zdi a Černínské kaple.

Již netrpělivě očekávanou a nádhernou akcí bude podzimní výstava našich zahrádkářů v Informačním středisku Na Rychtě, 13.-15.9.
Některé vystavované exponáty budou potom zdobit sobotní ples, některé skončí v tombole…

Negativním jevem je redukce MHD, přes zásadní nesouhlas naší městské části. Úspory jsou samozřejmě nutné všude, forma redukování spojů bez konzultace se zástupci jednotlivých městských částí je ale zcela neakceptovatelná.

20. září se bude po letní odmlce opět konat zasedání zastupitelstva, tradičně od 18.00 hodin v Informačním středisku a všechny Vás na něj srdečně zvu.

Přeji úspěšný start do nového školního roku a krásné září.
fr.švarc

 
 15. srpna 2012
Ahoj Vinořáci,

pomalu nám končí prázdniny, dovolené a opět začne provoz na plné obrátky. Ve škole jsme stačili udělat nutnou výměnu plynových kotlů, návratnost této investice bude v úspoře spotřeby plynu. Proběhlo dovybavení dvou tříd a kabinetu ve staré škole a kompletní rekonstrukce umývárny a záchodů ve staré mateřské školce, takže na nástup dětí do školky a školy jsme připraveni. S menším zpožděním proběhne půdní vestavba dalších učeben, zpoždění je způsobeno požadovanou studií vlivu této stavby na životní prostředí . Veliký dík při realizaci těchto akcí patří řediteli školy a ředitelce školky, za jejich obětavou pomoc o prázdninách. Stavebním řízením stále prochází i výstavba archivu městské části.

Tento měsíc ještě proběhne instalace osvětlení Prachovické ulice, takže tmavá zákoutí na cestě do školy by již žádná býti neměla. V srpnu bude dokončen chodník ke hřbitovu a přístupové cesty k pomníkům. Dokončen byl další přechod pro chodce, v Klenovské ulici, v přípravě jsou nyní přechody v Bohdanečské ulici.

Léto ale nejsou jenom prázdniny a dovolené, v létě je i častější vandalizmus a kriminalita. Proto je třeba být pozorní nejen ke svému majetku, nýbrž i k majetku sousedů nebo k veřejnému. V případě potřeby je nutno ihned volat linku 158. Smutnou událostí je odcizení vzácných desek z pomníku 2. světové války a z pomníku rudoarmějce. Ta vydržela na pomníku od roku 1949… Tuto sobotu by měla být na Primě ve zprávách odvysílána výzva na vrácení těchto vzácných desek, které pro sběrny nemají prakticky žádnou cenu…

Před námi je potom účast našich dětí na Svátku čokolády v polské Kargowe 31.8.-2.9. a 1. září rockový festival u Dlabačů. Velikou událostí bude i zahájení výstavní činnosti Ctěnického areálu, 25.8. ve 14.00 hodin, vernisáží v budově zámku. Potichu byla otevřena i restaurace v areálu 10.8., bohužel, stále je uzavřena kavárna, kde si mohly děti dopřát zmrzlinu, dort nebo menší občerstvení. Na našich stránkách najdete podrobný program areálu na srpen a září, další nabídky budou následovat. Popřejme provozovatelům hezké počasí, co nejvíce spokojených návštěvníků a odpovídající ekonomický výsledek.

Přeji všem hezké léto , klid a pohodu.

fr.švarc
    
 

 3. července 2012


Ahoj Vinořáci,

se školním rokem jsme se spolu s žáky naší školky i školy důstojně rozloučili a bylo to – zvláště u deváťáků, loučení velice krásné a velice dojemné. Věřím, že na naši školu budou vzpomínat jen v tom nejlepším, a že se jim v dalším studiu a učení bude dařit alespoň tak, jako se jim dařilo u nás.
Když jsme včera s ředitelem a zástupcem školy procházeli jednotlivé učebny, co kde je potřeba připravit do začátku nového školního roku, byla škola prázdná a tichá, přestože se pilně pracuje na výměně všech plynových kotlů, rekonstrukci sociálky ve školce a přípravě na vestavbu nových tříd do půdy základní školy. Ke škole prostě žáci neodmyslitelně patří, bez nich je škola smutná.
V chodu je také realizace nového osvětlení v Prachovické ulici, na které již všichni netrpělivě čekají. Probíhá i vybavení dvou tříd na staré škole, která od září opět přivítá naše žáky. Spolu s mateřskou školkou budeme mít přes 600 dětí a to je jistě velký závazek. Poslední oblast školních zařízení, kterou musíme významně rekonstruovat, je kuchyně, kde bychom chtěli navýšit kapacitu jídel až na ca. 800-900 jídel, aby kuchyně plynule uspokojila i potřeby našich seniorů.
Krásnou akcí spojenou s rozlučkou školního roku byla i vydařená Street party na fotbalovém hřišti, kterou si s dětmi užili i rodiče.

Před hřbitovem bychom chtěli po dohodě s majitelem pozemku – římskokatolickou církví - napojit chodník od trafiky k pomníkům a nějak zkultivovat jejich okolí.

Obyvatelé východní strany Vinoře jistě zaznamenali i znečištění Mladoboleslavské a Štěpánovské, probíhající revitalizace Cukrovarského rybníka sebou přináší i tyto negativní aspekty, které se snažíme spolu s policií ČR a dodavatelem minimalizovat. Probíhají i zvýšené kontroly mladistvých, prázdniny jsou vždy kritickou dobu pro vandalizmus.

V červenci se uskuteční prázdninový pobyt našich dětí v partnerském městě Laveno Mombello v Itálii a sportovní turnaj dospělých fotbalistů v dalším partnerském městě Kargowa v Polsku. Vzhledem na úraz kolene a momentální neschopnost většího pohybu, se bohužel, těchto akcí nebudu moci zúčastnit, přestože jsem se na obě moc těšil. Třeba si to ale ještě vynahradím koncem srpna, kdy se plánuje zájezd našich dětí na Svátek čokolády, opět do Kargowe. Naši tenisté ukončili velice úspěšnou sezónu, družstvo A obsadilo nečekané druhé místo v soutěži Buď fit neregistrovaných sportovců.
Tradiční letní kinobus obsadil své místo na fotbalovém hřišti a teď jen to správné počasí.
Ctěnický areál už pomalu ožívá, Muzeum hl.m.Prahy připravuje otevření některých svých expozic ještě v tomto roce, nechme se překvapit.

Užijte si ve zdraví a pohodě letní čas, krásné dovolené a spoustu příjemných zážitků.

fr.švarc

 
 

 8.června 2012


Ahoj Vinořáci,

s červnovým slovem jsem schválně počkal až po mimořádném zasedání zastupitelstva hl.m.Prahy 7.6., kde se rozhodovalo o svěření správy Ctěnického areálu Muzeu hl.m.Prahy. Co to znamená? Zahradnictví i Jezdecká společnost zůstanou zachovány, ve výstavních prostorách budou umístěny expozice lidových řemesel, o využití původně plánované vodoléčby zatím není známo nic, předpokládám, že hotel, restaurace a kavárna, budou pronajaty. Nelze si jen přát, jak jsem na zasedání hl.m.Prahy zmínil, aby otevření alespoň kavárny s WC bylo co nejrychlejší. V našem katastru máme dva zámky: v jednom jsou vojska policie středočeského kraje - a v tom druhém plíseň… Zatím mají jedno společného – pro veřejnost jsou zavřené. Po následném rozhovoru s ředitelkami PIS a Muzea hl.m.Prahy jsem ale byl ujištěn, že předání areálu i následné otevření alespoň kavárny s WC, bude co nejrychlejší. I vzhledem na to, že předávací práce již začaly. S otevřením výstavních ploch spíše ale počítejme až v příštím roce. Dalším důležitým bodem jednání bylo usnesení, že je ukončen územní plán a bude se připravovat nový, tzv. Metropolitní. Ten by měl vzniknout do tří let a při jeho přípravě bude nutné věnovat mu zvýšenou pozornost a zapracovat do něj naše připomínky, které jsme uplatňovali i v tom původním územním plánu, to je především stop-stav další výstavbě a posílení zelených a rekreačních ploch.

Finišuje školní rok a mohli jsme s našimi žáky, učiteli i návštěvníky zažít jedinečnou a nádhernou Olympiádu, výkony a nasazení všech byly opravdu skvělé. Další díl Olympiády bude příští týden. S blížícím se koncem školního roku přeji celému učitelskému sboru zasloužené prázdniny a načerpání nových sil do školního roku příštího. Žákům a rodičům rovněž zasloužené prázdniny a všem potom příjemné dovolené.

Finišují i přípravy na zahájení půdní vestavby naší školy a výstavby archivu městské části. V blízké době budou renovovány naše zastávky MHD Vinořský hřbitov, doufejme jen, že jejich nový vzhled vydrží. Instalovali jsme 5 nových laviček a 7 košů, s instalací dalších počítáme.

Skončila fotbalové jarní sezóna a naše mužstva sice nepostoupila, ostudu ale rozhodně neudělala. Chystá se fotbalový zájezd do partnerského města Kargowa na mezinárodní turnaj, pro děti potom zájezd do partnerského města Laveno Mombello v Itálii. Zaznamenávám zvýšenou sportovní činnost i v oblasti nohejbalu a volejbalu.Chtěl bych všechny pozvat i na Běh naděje, který spolupořádá naše kulturní středisko.

Máme připravenou studii využitelnosti našeho pozemku nad Obůrkami, kde by mohla vzniknout vinice, archeopark, archeoskanzen, rozhledna a hřiště pro děti. Tento projekt budeme prezentovat na zasedání zastupitelstva 28.6., na které vás všechny srdečně zvu.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na našem čilém společenském životě a popřát každému hezké léto plné pohody a odpočinku.

Fr.švarc

 

 4.května 2012


Ahoj Vinořáci,

na úvod května nás zaskočila vysloveně letní vedra a je velikou škodou, že se nemůžeme svlažit v areálu Ctěnického zámku. Ten je bohužel stále zavřený a nečinnost majitelů  trestuhodná.  Vzácné kočáry, které dříve zdobily jeden trakt areálu, jsou kdesi uskladněny a vandaly poničeny,  kavárna i hotel chátrají, stejně jako altán v zahradě, který už dlouhé měsíce nepřivítal žádnou svatbu…  Kaple v zámku i jeho stálé expozice jsou rovněž nepřístupné... Útěcha, že takhle je zámek alespoň nás všech a nikdo nám ho nerozkrade, vydrží do doby, než nám všem spadne před očima a než se ze zámecké zahrady stane jeden veřejný záchod…

Buďme ale optimisty a věřme, že se uzavřené místnosti opět otevřou v plné kráse, ať již dříve nebo později.

Podobná situace je i s Vinořským zámkem, kde ministr vnitra Kubice po delší době odpověděl na naše snahy o zpřístupnění tím, že bohužel nejsou k dispozici náhradní prostory pro umístění jednotky Středočeského kraje, která je dislokována v Praze… Tento zámek je ale určený k prodeji, a tak se můžeme obdobně  utěšovat, že takto je zámek alespoň nás všech a nikdo nám ho neukradne…

Buďme ale optimisty a věřme, že se nám léta uzavřený areál  otevře v plné kráse, ať již dříve nebo později...

Na minulém zastupitelstvu byla ústně prezentována vestavba 4 nových tříd základní školy do půdního prostoru v hlavní budově. Ta dozná změny optického vzhledu od Mladoboleslavské i Mikulovické ulice, jsem si jist, že k lepšímu. Podařilo se nám malý zázrak -  získat dotaci ve výši 4,5 milionu korun, takže s realizací začneme co nejdříve. Zároveň proběhne i rekonstrukce dvou tříd ve staré budově, takže kapacita školních míst bude pro nejbližší dobu dostatečná. Pokud ale bude probíhat další masová výstavba v Jenštejně a v Přezleticích, navrhnu zastupitelstvu ke zvážení zrušení spádovitosti těchto obcí  k Vinoři.

S jarem nám začala i sezóna sekání trávy a chtěl bych poprosit všechny, kteří před svými nemovitostmi mají obecní travní plochu, aby nám s jejím udržováním pomáhali alespoň tak, jako tomu bylo dříve. Přispějí tím k hezčímu vzhledu svého okolí i k úspoře finančních prostředků.  Negativním jevem této doby jsou rozkopané chodníky , je to způsobeno nutným posílením elektrorozvodné sítě. Nárůst obyvatel je prostě vyšší, než bylo kdysi naplánováno.

Rozběhly se i sportovní sezóny a možnosti sportovního vyžití nabízejí tenisté i fotbalisté. Velký dík patří obětavým pracovníkům všech sportovních odvětví.

V restauraci U Černínů byla 2.5. slavnostně otevřena první nekuřácká restaurace a je to jistě dobře.  Vydařenou akcí konce dubna byly i čarodějnic e, které se slavily poprvé na fotbalovém hřišti a toto místo se velice osvědčilo.  Opět veliký dík všem organizátorům a účastníkům.

Senioři mají za sebou vydařený léčebný pobyt v maďarských termálních lázních, před sebou potom akci května  - oslavu 80 let od založení Obce baráčnické, která se bude konat 26.5. od 10.00 v místní sokolovně, poté bude následovat krojovaný průvod Vinoř, položení věnců í a po návratu do sokolovny volná zábava.

Přeji všem krásné jaro, vydařené akce a pozvolnou přípravu na prázdniny a dovolené…

Fr.švarc
 

 
 

 2.dubna 2012

Ahoj Vinořáci,

bohužel se v krátkosti musím ohlédnout za minulým měsícem a upozornit na věci, které se v něm staly, a které se mi nelíbí. V prvé řadě to je vandalizmus a ničení nově zasazených stromů, které je spojeno s chováním části naší mládeže. Co si lze pomyslet o lidských hodnotách, úctě a kulturnosti, když tito mladí dělají nepořádek i před kostelem a navíc si dělají legraci i z pana faráře? Jiní, sice starší, ale stejně „kulturní“, si jako zdroj své zábavy zase vyberou starostu s manželkou. Párkrát do roka jdeme na ples, kde se chceme se známými a přáteli bavit, rozhodně si nepřejeme být předmětem zábavy takovýchto lidí. Přes všechna četná přátelská odmítnutí a vysvětlení, se nám ovšem dostalo z pódia „povelu“: „Je to sice hezké, že nechcete být předmětem naší zábavy, my ale na tom trváme!“ Pozdější zdůvodnění, že to měl být vtip, který se nepovedl, je vtipem sám za sebe… Na jubilejním 20. Obecním plesu k tomu došlo poprvé za dvacet let a pokud to má být nový trend, tak to radši opravdu zůstanu u toho starého.

Jiní zase vesele lžou, až se práší za kočárem. Přečetl jsem si stranický list Sdružení pro Vinoř a musím se za pisatele omluvit paní Pohankové, protože nepředpokládám, že by se jí pisatel omluvil. Takže, paní Pohanková, místní zastupitelstvo opravdu nejednalo o žádném převodu Vašich pozemků, tyto pozemky byly, jsou a budou ve Vašem vlastnictví. Je smutné, že když už jsou zápisy na našich internetových stránkách, tak se do nich pisatel ani nepodívá. Stejné je to i s dalšími údaji v článku. V hlasování nebyl jeden pro a ostatní proti, nýbrž jeden pro a jeden proti, ostatní se zdrželi, požadavek na příspěvek pro koncert ve škole byl 8.500 Kč, ne 4.000 – vše je snadno dostupné pouhým odkliknutím na našich stránkách. Opět musím zmínit - pokud to má být nový trend v informovanosti, radši zůstanu u toho stávajícího. ..
Stejně tak jsem proti přelézání plotů a svévolnému vstupu na soukromé pozemky, myslím, že většina z nás si nepřeje vracet se do dob minulých, kdy všechno patřilo všem…
Asi to chce čas, trpělivost, vysvětlování a přesvědčování. Tímto vývojem si prochází ale každý stát, který se z komunizmu náhle stal demokratickým a já jsem v této věci optimistou.

Nyní ale k pozitivům, co nás čeká. Do školky se přihlásilo 120 dětí, což je téměř o 100 méně než vloni. Je to tím, že jsme v loňském roce uspokojili prakticky všechny naše děti a tento trend se budeme i v dalších letech snažit udržet, přestože jsme v březnu přivítali opět 70 nových občánků. Osobně již další demografický nárůst nepředpokládám , počet nově narozených ve Vinoři osciluje mezi 50 a 70, což by měla kapacita naší školky snad až na několik výjimek, pokrýt. Přibývá ale dětí do školy a v dubnu představíme projekt půdní vestavby v nové škole, která by zvýšila počet tříd naší školy o další čtyři. Čeká nás i výstavba nového archivu a technického zázemí pro strojní techniku a výměna starých plynových kotlů ve škole. Tato investice by se měla vrátit ca. do pěti let. Proběhne instalace herních prvků v zahradě mateřské školky na Vinořském náměstí a tipují se místa na umístění nepřenosných laviček a na pevno zabudovaných košů. Dále probíhají jednání ohledně umístění dvou autobusových zastávek na příjezdu do Vinoře a v ulici Rosická. Připravuje se i pokládka nového el. vedení o vyšší kapacitě, které znepříjemní život chodcům v ulicích Klenovská, Chaltická a Mladoboleslavská. 8.2. jsem se dopisem obrátil na ministra vnitra ohledně zpřístupnění Vinořského zámku, zatím bez odpovědi. Je téměř pravidlem, že do tří měsíců po napsání dopisu ministrovi s požadavkem na opuštění a otevření našeho zámku, dochází k jeho odvolání, tak uvidíme...

Proběhly výroční schůze našich spolků a plán jejich činností v tomto roce se jistě budeme snažit podporovat, ať již účastí nebo i menším finančním příspěvkem. Nádhernou událostí byla i jarní výstava zahrádkářů. Baráčníci potom tradičně přivítali naše nejmenší a bylo to velice hezké a dojemné. Rybáři čistí okolí rybníků, sportovci zahajují sezónu, držím všem palce.

Z kulturních akcí bych rád připomněl perfektní Velikonoční jarmark u Dlabačů, Běh za Velikonoční kraslicí a připravovanou sederovou večeři na farní zahradě. Připravujeme mezinárodní akce u nás, v Německu, Itálii a Polsku a soutěž o talent Vinoře – Vintal, dále Den země s jarním úklidem.

Březnové zasedání zastupitelstva jsme po dohodě letos vynechali, protože ve stejný termín se v informačním centru konala nádherná výstava našich zahrádkářů, hlavně ale pro to,
že jsme neobdrželi prakticky žádné body na projednání. 26.4. v 18.00 se ale již v Informačním středisku konat bude a všechny vás na něj srdečně zvu.
Přeji krásné jaro a těším se na setkání s Vámi.
Fr.švarc


 

 

 2. března 2012


Ahoj Vinořáci,
sníh slezl, jaro už pomalu klepe na dveře a půstní měsíc do Velikonoc bude dost dlouhý. A co nám ukázala plocha pod odešlým sněhem? Přestože situace s psími exkrementy je lepší, stále bude co odklízet po našich dospělých majitelích čtyřnohých přátel, stejně jako papírové obaly od brambůrků a jiných pochoutek našich mladších obyvatelů. A do toho všeho rozfoukané účtenky a jiný nepořádek od Normy, obchodní značky, které u nás čistota moc neříká. Přestože už jsme letos měli dvě jednání s oblastním manažerem, který na tyto naše výtky stále slibuje zlepšení. To zatím není ale moc vidět.
Chtěl bych poprosit každého, aby nám s jarním úklidem v okolí své nemovitosti pomohl. Věřím, že Vinoř bude i nadále krásná a příjemná, jak čistotou svého prostředí, tak také přátelskými vztahy.

V přípravě jsou investiční akce roku 2012 - technické zázemí úřadu včetně důstojného archivu a garáží pro strojní techniku, částečná rekonstrukce prvního patra staré školy včetně vybavení učeben a šaten, výměna starých plynových kotlů ve školských budovách, nová střecha nad šatnami ZŠ, rekonstrukce sociálního zařízení ve staré MŠ, instalace herních prvků v zahradě MŠ ve staré škole a vestavba 4 nových tříd v půdních prostorách nové školy. Vše samozřejmě bude záležet na našich finančních možnostech.
Asi jste již zaznamenali dva nové měřiče rychlosti, které by měli přispět ke zvýšení bezpečnosti na Mladoboleslavské ulici, po které projíždí ca. 6 – 10.000 aut denně!

V březnu proběhne zápis dětí do mateřské školky a nelze očekávat, že by naše školka byla poloprázdná… To samé ale platí i o přezletické školce a školkách v celé Praze a okolí. Poptávka je stále vyšší než jsou kapacitní možnosti. Jako směrný regulativ je uváděn kapacitní koeficient 36 dětí na 1000 obyvatel, takže s našimi ca. 190 místy v MŠ a 3.850 obyvateli jsme na tom v celé Praze nejlépe.
Přesto je ale možné, že se někdo bohužel do školky nedostane. Letos totiž přijde k zápisu rekordní ročník, kdy jsme před třemi lety vítali 71 dětí! Příští rok už přijde k zápisu ročník, kdy jsme vítali 52 dětí, takže by měla být situace v MŠ lepší. Co nás ale bezpochyby čeká, to je navýšení kmenových tříd v základní škole, abychom mohli uspokojit potřeby družiny i výuky. Držte nám tedy palce, abychom byli při shánění financí úspěšní.

Proběhla i jednání s radním Novotným ohledně areálu Ctěnického zámku a jeho co nejrychlejšího otevření, další jednání proběhnou příští týden s ředitelkou Muzea hl.m.Prahy, paní Strnadovou. Opět jsme apelovali na ministra vnitra, aby jeho silové složky opustily Vinořský zámek a ten byl se zahradou rovněž otevřen pro veřejnost. I nadále zde zřejmě bude více slibů než skutků…

Plesová sezóna v okolí skončila, u nás vrcholí – 3.3. bude již 20. jubilejní Obecní ples v maškarním provedení, druhý den Karneval dětí, na obě akce vás všechny co nejsrdečněji zvu a těším se na setkání. 10.3. jsou pro všechny připraveny Zabíjačkové hody na Vinořském náměstí a 15.-17.3. Jarní dětský bazar a 25.3. tradiční Velikonoční jarmark u Dlabačů. Chystá se i celá řada kulturních a společenských akcí, proto je dobré sledovat naše stránky – a těchto akcí se zúčastnit. Děkuji všem, kteří tyto krásné akce připravují.

V plánu března je setkání se starosty partnerských obcí a příprava společných letošních mezinárodních akcí pro děti i dospělé, senioři mají ještě několik volných míst v dubnovém zájezdu do termálních lázní v Maďarsku, pokud by ještě někdo měl zájem, prosím, kontaktujte mě na tel. 721941621.

V březnu se zúčastníme soutěže internetových stránek obcí o Zlatý erb, snad naše nové stránky letos zabodují.

Těším se i na tradiční Vítání občánků 22.3., budeme opět vítat 70 dětí! Je hezké, když naše nejmenší děti vítají naši senioři, v baráčnickém kroji jim to navíc moc sluší, určitě to přispívá k mezigeneračnímu chápání a vzájemné úctě.
Krásné jaro a vzhůru na ples a další naše akce!
Fr.švarc
 

 
 

 1. února 2012

Ahoj Vinořáci,

máme za sebou lednový zápis dětí do prvních tříd a přihlásilo se jich rekordních 85! Začínáme se na místní poměry pohybovat v oblasti science fiction – a to nastupuje letos slabší ročník…
Největší nával do školy potom očekáváme v roce 2015. I plně zprovozněné první patro staré školy nebude takový nárůst pokrývat . Proto již dnes začínáme s půdní vestavbou v nové škole, kde by vznikly další čtyři třídy. Pokud by ani toto nestačilo, budeme pravděpodobně nuceni zrušit spádovitost okolních obcí.

Mateřské školka a základní škola tak i nadále zůstávají hlavními prioritami při rozvoji obce a já z tohoto místa musím velice poděkovat řediteli školy A. Telerovi, jeho zástupci M. Sýkorovi i ředitelce mateřské školky J. Kovářové, stejně jako celému jejich sboru, za perfektní práci při vedení a rozvoji vinořského školství a výbornou spolupráci s městskou částí.

Co nás asi všechny trápí je uzavřený Ctěnický areál. Zastupitelům byl představen podle mého názoru ekonomicky zřejmě optimální projekt na využití celého areálu, který zastupitelstvo naprostou většinou podpořilo. Nyní je na majiteli areálu, aby o jeho dalším osudu rozhodl. Každý den uzavření má ale jistě negativní dopad nejen na nemovitost samotnou, nýbrž i na všechny návštěvníky této nádherné části Vinoře.

Při porovnání loňských sněhových nadílek s letošní situací nám zatím počasí přeje, za uspořené prostředky budeme instalovat další lavičky a koše pro zvýšení čistoty našeho okolí. Zpracovává se projekt na revitalizaci Cukrovarského rybníka i jeho okolí, který chceme představit veřejnosti. Věřím, že tato lokalita bude po revitalizaci patřit k nejkrásnějším u nás a díky naučné stezce, i k hojně navštěvované nejen našimi obyvateli.

Velice příjemná jsou i kulturní posezení v restauraci U Černínů , velký dík Iljovi Vlčkovi.
Také je v plném proudu plesová sezóna, nejbližší plesy jsou 18.2. v naší sokolovně - Zlatá Praha, ve stejný den je ale i Obecní ples v Letňanech, 24.2., Reprezentační ples ve Kbelích, 25.2. v Satalicích a 3.3. opět u nás. Věřím, že si najdete chvilku na příjemný odpočinek, já se pravděpodobně účastním všech – příjemného odpočinku není nikdy dost.
V přípravě je i tradiční ping-pongový turnaj, 11.2., tentokrát 1. ročník memoriálu Otty Golda, vícenásobného vítěze, který loni bohužel zemřel.

Zasedání zastupitelstva potom bude 23.2., srdečně Vás všechny zvu na všechny akce a těším se na setkání .

Fr.švarc

 

 17. ledna 2012

Ahoj Vinořáci,

omlouvám se za zpoždění s lednovým Slovem starosty, po krátké dovolené a přivítání Nového roku v Maďarsku jsem 7.1 plynule přešel do vítání Nového roku v partnerském městě Schulzendorf a po návratu jsem už rovnou vlétl do každodenních starostí a radostí. Co bych to dlouho komentoval, zapomněl jsem…

Takže s malým zpožděním a jen v krátkosti, co nás letos čeká. Rozpočet máme schválený, podle mého názoru je vyvážený, je samozřejmě vyrovnaný a klade hlavní důraz na rozvoj školy a mateřské školky.

Investičně nás čeká především výstavba archivu a technického zázemí úřadu, rekonstrukce střechy nad šatnami ZŠ, rekonstrukce sociálního zařízení ve staré školce, budeme se muset zabývat výměnou plynových kotlů ve školních budovách, stejně jako najít řešení pro kuchyň školy. Budeme také muset vybavit zahradu nové mateřské školky herními prvky a venkovními toaletami. Rádi bychom také doplnili veřejná dětská hřiště novými herními prvky a dokoupili prostředky pro údržbu zeleně a úklid sněhu.

V rozpočtu jsou i prostředky na podporu spolkových činností, kulturních a sportovních akcí i kulturně-vzdělávacího střediska Vincent. Značnou úsporu předpokládáme v údržbě zeleně, kde jsme přešli na koncept údržby vlastními silami. Zde opět počítáme s Vaší pomocí při údržbě přilehlých chodníků nebo pásů zeleně, stejně jako s nasazením dobrovolníků při kalamitních situacích. Počítáme s navýšením odpadkových košů a laviček, stejně jako s umístěním informačních tabulí u významných objektů.

Hned na začátku roku jsem měl jednání s radním pro kulturu, panem Novotným, ohledně otevření celého areálu Ctěnického zámku. Přes veškeré snahy, vedoucí k otevření celého areálu, slíbený termín začátkem dubna 2012 pravděpodobně nebude dodržen… Další jednání proběhla s náměstkem primátora, radním Richterem, ohledně rozvoje technické vybavenosti Vinoře, především pak čističky odpadních vod. Předal jsem pozvánku panu primátorovi k návštěvě Vinoře při příležitosti 80 let založení našeho Baráčnického spolku, tak se necháme překvapit. Další jednání proběhnou ve čtvrtek s radní Chudomelovou ohledně školy, mateřské školky, sportovního areálu a golfového hřiště.

I nadále se budeme snažit o zpřístupnění Vinořského zámku a o jeho začlenění do naučné stezky.

Tu bychom chtěli letos v úseku Obůrka - Jenštejn plně zpřístupnit i pro maminky s kočárky.
Velký důraz klademe i na mezinárodní spolupráci, v jednání jsou opět prázdninové pobyty dětí, pravděpodobně v Polsku a Itálii. Předpokládáme i vzájemné návštěvy sportovních, kulturních i církevních uskupení. Kulturní výbor i Rada mladých připravují celou řadu akcí, Obecní ples – maškarní – bude letos až 3.března.

Rád bych na tomto místě poděkoval naší občance, Luďce Martincové, za obětavý přístup k našim čtyřnohým přátelům. Možná jste si na našich stránkách přečetli o zatoulaném štěněti zlatého retrívera, které se u silnice o vánočních svátcích marně snažilo najít svůj domov. Zřejmě ho někdo odložil z auta. Naštěstí ho naši občané odevzdali na místní policejní stanici. Přes kontakt na všechny útulky v okolí a rozhlasové výzvy se žádný majitel nepřihlásil… Aby štěně nemuselo do útulku, vzal jsem ho domů k našemu černému labradorovi Oliverovi a dal mu jméno Hardy. Protože jsme ale Hardyho nemohli vzít na dovolenou do zahraničí, poprosili jsme právě Luďku Martincovou, která si Hardíka tak oblíbila, že už u ní zůstal. Pro Hardíka to byl ten nejlepší vánoční dárek, stejně jako pro nás zjištění, e ve Vinoři žijí dobří lidé, a že je Vinoř přátelská i k našim čtyřnohým přátelům.

Ať se nám všem v tomto roce daří, ať se nám v domově Vinoř líbí jako Hardíkovi u Luďky Martincové, ať je Vinoř vidět doma i v zahraničí a ať se všichni setkáváme v přátelství a ve zdraví.

f.švarc

   Archív slova starosty

   ►  2012
       prosinec 2012
       listopad 2012
       říjen 2012
       září 2012
       srpen 2012
       červenec 2012
       červen 2012
       květen 2012
       duben 2012
       březen 2012
       únor 2012
       leden 2012
 
   ►  2011
        leden 2011
        únor 2011
        březen 2011
        duben 2011
        květen 2011
        červen 2011
        červenec 2011
        srpen 2011
        září 2011
        říjen 2011
        listopad 2011
        prosinec 2011
 
  ►  2010
       prosinec 2010
       listopad 2010
       říjen 2010
       září 2010
       srpen 2010
       červenec 2010
       červen 2010
       květen 2010
       duben 2010
       březen 2010
       únor 2010
       leden 2010