Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva > Slovo starosty > Slovo starosty 2012 
 
Slovo starosty městské části Praha-Vinoř/ archiv 2013
   

 

  František Švarc
starosta
 
       

 Rok 2013

 
 1. prosinec 2013

Ahoj Vinořáci,

někdy se daří, jindy zase nedaří.  Na tom nikdo nic nezmění. Jsem rád, že se nám podařilo zrekonstruovat Černínskou hrobku, že jsme rozjeli nové hřiště nebo spíše park v Podskalí, že úspěšně dokončíme sanaci bytového domu v Bohdanečské ulici, jsem rád, a šťasten, že se nám narodila vnučka – a jsem nerad a nešťasten, že nás opustil zpěvák a hlavně vynikající člověk, Pavel Bobek.  On nás ale opustil jen na živo, jeho písně s námi zůstanou už navždy. A tak připojuji krátkou vzpomínku na jeho návštěvu ve Vinoři a na skvělé vystoupení, které mi letos v lednu věnoval jako nádherný a nezapomenutelný dárek k  60. narozeninám…

V plné práci je rozpočet pro příští rok, poslední, které toto zastupitelstvo schvaluje.  Chceme zdárně dokončit park v Podskalí, pergolu na fotbalovém hřišti – a hlavně – kompletní rekonstrukci školní kuchyně. Tak bude navždy vyřešen problém vaření jídel pro naše děti i seniory.  Usilujeme také o stavbu chodníku podél Mladoboleslavské, v době akutního nedostatku financí na magistrátu to ale bude velice složité. 

V posledním měsíci roku ale bude čas i na rozsvícení stromku a Vinořský advent, na vánoční výstavu zahrádkářů a vánoční trhy u Dlabačů. Spoustu akcí také bude i ve Ctěnicích, Mikulášové ve školce, ve Vincentu i v Mariapoli. Doufejme jen, že počasí s paní zimou nás nezaskočí velikou přikrývkou, že bychom se nedostali z domu.  I proto bych na tomto místě velice poděkoval všem obětavým lidem, kteří nám pomáhají s úklidem sněhu a s ostatními pracemi. Pomoc druhým a starším lidem je zvyk, který je ve Vinoři, alespoň doufám, natrvalo zakotven a aplikován.  Veliké poděkování si na závěr roku zaslouží i všichni lidé, kteří se zapojují do veřejné činnosti, zastupitelé, členové výborů a komisí, Rada mladých, spolky, herecká, pěvecká, sportovní i jiná uskupení, úředníci i podnikatelé.  Vy všichni si spoluvytváříte Vinoř k obrazu svému a jen díky Vám je Vinoř nejkrásnějším místem, kde se moc líbilo i Pavlu Bobkovi.

Přeji nám všem klidné, příjemné a pohodové svátky, hodně zdraví, štěstí i úsměvů v novém roce, a dovoluji si vás pozvat na vánoční zasedání zastupitelstva, které bude 19.12. od 18.00 hodin v Informačním středisku v Chaltické ulici.

 

 
 30. říjen 2013

Ahoj Vinořáci,

tak máme za sebou mimořádné volby a ukázal se nám nový fenomén – nepolitická politika.  Tradiční velké strany zůstaly poraženy a na scénu přišla uskupení zcela nová. A bude jenom na nich, jak svou šanci uchopí. Zatím to však, bohužel, na velkou jednotu nevypadá.

Jak jsem již napsal při volbě prezidenta: vítězové i poražení analyzují všemožné příčiny úspěchu či neúspěchu, jedno je ale bez jakýchkoliv analýz jisté, společnost v parlamentních volbách po zkušenostech s velkými rozhádanými stranami utekla do oblasti nepolitické politiky. Volby jsou za námi a je třeba vítězům poblahopřát, stejně jako ve sportu: sláva vítězi, čest poraženému. To platí i o vinořských kandidátech do Poslanecké sněmovny, mé maličkosti v barvách ODS a paní Jankové v barvách SPOZ - žádnou velkou díru do světa jsme tedy neudělali, i když zkušenosti to jistě byly cenné. Vinoř ale opět byla více na očích, protože v celé Praze nedostal lídr ODS, paní Němcová, méně hlasů, než místní kandidát - kromě Radotína a Vinoře. Takže velký dík všem, kteří jste přišli k volbám, a kteří jste podpořili své strany a své kandidáty.

A co u nás? Dokončujeme rekonstrukci Černínské kaple a 2.11. v ní bude v 17.30 bohoslužba za zesnulé s příležitostí prohlídky kaple.  Opět musím připomenout velikou zásluhu paní Mgr. J.Divínové.

11.11. proběhne veřejná beseda na téma hřiště nebo spíše park V Podskalí, kde bychom měli spolu s projektantem doladit konečnou podobu této krásné lokality. Dokončení se plánuje na jaře 2014. Investiční akcí příštího roku bude ale bezpochyby poslední slabé místo školy – školní kuchyně. Včera se nám podařilo vybojovat dotaci 4 milionů, takže věřím, že ji zastupitelstvo hl.m.Prahy na svém zasedání 7.11. schválí a my tak budeme moci zajistit bezproblémové stravování našich dětí a seniorů i do budoucnosti. Dále jednáme o investicích do technické vybavenosti, o příspěvku na neinvestiční provoz školy a školky, o dotacích do sportu, v současné finanční situaci hlavního města je to ale opravdu dosti složité. Před dokončením je  sanace bytového domu v Bohdanečské ulici.
Úspěšně proběhla a probíhá petice za záchranu Vinořského zámku, děkuji všem, kteří ji podepsali a jistě ještě podepíší. Rádi bychom ji předali novému ministrovi kultury a snad se věci konečně pohnou.

V partnerském městě Schulzendorf budou 1.11. vystupovat naši umělci, přišla i pozvánka od primátora Varny k návštěvě při příležitosti 40. Výročí Spolku bulharsko-českého a slovenského přátelství. Letošní rok byl v oblasti mezinárodní spolupráce velice intenzivní a úspěšný.

Dovoluji si vás také všechny pozvat na podzimní úklidovou procházku Vinoří, která začíná 3.11. v 9.00hod. před Vincentem v Opočínské ulici.

Přeji krásný podzim, pevné nervy s povolebním blázincem a těším se na setkání s Vámi na zasedání místního zastupitelstva 7.11., tradičně v 18.00 v Infocentru.

 

 
 2. říjen 2013

Ahoj Vinořáci,

začínáme obesílat rodiče neumístěných dětí v mateřské školce, ve spolupráci s ředitelem školy a ředitelkou školky bychom chtěli otevřít placené celodenní hlídání dětí, abychom tak mohli umožnit matkám nástup do práce. Tuto třídu, ca. 12 – 15 dětí, bychom chtěli otevřít od 1. listopadu, pokud vše půjde dobře a avizovaný zájem bude trvat. Poplatek ve výši 5.000,--Kč za měsíc pokryje náklady na stravné i odborný dozor. Tato třída bude úzce spolupracovat s naší mateřskou školkou a její úroveň bude plně srovnatelná.
V současné době probíhají tři investiční akce, víceúčelový park v Podskalí, jehož podoba vznikne ve spolupráci s Komisí pro podporu rodin, odvlhčení bytového domu v Bohdanečské ulici, na které čekali nájemníci dlouhou dobu a oprava Černínské kaple, která si tuto opravu vyžadovala také dlouho.

V přípravě jsou další akce, např. výstavba autobusových zastávek, pergola na fotbalovém hřišti, a hlavně – rekonstrukce a zkapacitnění školní kuchyně. To by bylo ale náplní příštího roku. Takže opět začíná běh za tolik potřebnými financemi…

Možná jste zaznamenali, že byla dána do provozu vlaková linka S34, která pojede z Čakovic, přes Kbely, Satalice a Vysočany, na Masarykovo nádraží. První jízdy v 7.20 jsem se zúčastnil a měřil jsem čas, ze Satalic na Masarykovo nádraží to trvalo 16 minut (podle jízdního řádu to má trvat 15 minut). Teď už jen tedy prosadit tu midilinku Vinoř-Satalice.
Ve Vinořském zpravodaji najdete návrh petice, kterou bychom chtěli předat nové vládě za účelem zpřístupnění Vinořského zámku. Doufejme, že se tento problém dostane více na oči veřejnosti a sdělovacích prostředků a donutí nového ministra vnitra, popřípadě staronového ministra vnitra, aby jeho silové složky zámek opustily a zámek sloužil i s okolím co nejširší veřejnosti.

Přeji krásný podzim, pevné nervy s předvolebním blázincem a těším se na setkání s Vámi na zasedání místního zastupitelstva 7.11. tradičně v 18.00 v Infocentru.
 
 4. září 2013
Ahoj Vinořáci

v červencovém Slovu jsem napsal,  že k plnému vytížení léta zbývá jediné – nové volby! Osobně na ně ale moc nevěřím, kapři – a zvláště v létě – si rybník nevypustí…  A vida, kapři - a dokonce v létě - si rybník vypustili!  K prognostikům teda fakt nepatřím.  Nijak mě to ale nemrzí. A tak budeme mít volby nové, předčasné,  krásné, téměř by se dalo říci, že střediskové. 

Do té doby nás ale čeká celá řada důležitých akcí:  1.9. – začátek školy a školky, pokračující rekonstrukce Černínské kaple, zemní práce na víceúčelovém hřišti, jeho prezentace a optimalizace 16.9. v 18.30 v Infocentru, 12.9. zasedání zastupitelstva a hlavně – 14.9. oslavy 925 let od první písemné zmínky o Vinoři s celou řadou doprovodných akcí, na které vás všechny co nejsrdečněji zvu, hlavně na předání Čestných cen za rozvoj a propagaci Vinoře, oceněné osoby či subjekty si jistě zaslouží plný sál. 

Rodičů neumístěných dětí v naší MŠ jsme se otázali na zájem o placené celodenní hlídání jejich dětí se stravou za cenu ca. 5.000,--Kč/měsíc, zatím se přihlásilo 10 zájemců.

7. a 14.9.  proběhnou tenisové turnaje, mimo jiné již 19. ročník Auto-Kout-Cupu, nastartovala také fotbalová a nohejbalové sezóna, 13.9. proběhne Senioráda v Čakovicích, kde naši senioři, v jejichž týmu jsem i já, budou bojovat za Vinoř s okolními městskými částmi.

 Všem sportovcům přeji hodně sil a úspěchů. A když to nevyjde, tak se nic neděje, důležitá je dobrá nálada.

Buduje se další zastávka MHD v Bohdanečské ulici u sídliště Na Dlouhých, usilujeme o přecházecí místa a zklidňující retardéry pro snížení rychlosti ve stejné ulici. Podzim je také ve znamení shánění financí a příprav rozpočtu pro příští rok. 

No a na závěr si Vás dovoluji informovat, že před pár hodinami bylo rozhodnuto, že Vinoř bude mít svého zástupce ve volbách do Poslanecké sněmovny, což jistě Vinoř dále zviditelní. Zatím alespoň vím o jednom - za ODS byla poctěna má osoba – viz článek níže. 

Přeji úspěšný vstup do nového školního roku, pevné nervy a hodně trpělivosti  s volebními kampaněmi a těším se na viděnou s vámi na vinořských akcích.

Fr.š.


Jak jsem potkal kapři…

Ota Pavel by měl radost, na rozdíl od jeho románu to u mě ale začalo na žebříku, ve výšce asi tří metrů. Náhle se u něj zlomila noha a já padal dolů. Sotva mi znovu naskočil dech a celý potlučený jsem se postavil na nohy, zazněl telefon: „měl bys zvážit kandidaturu do předčasných voleb, za oblast Prahy 9 máme dodat 5 kandidátů, přijeď se k nám na devítku představit.“ 

Nevím, jestli jsem z té výšky nepadl rovnou na hlavu, dýchat jsem nemohl, smát také ne, automaticky jsem sedl do auta a jel se představit. A pak postupně během týdne do Satalic, Kbel, Letňan, Čakovic, Libně, Vysočan, na Prosek i na Střížkov. A se mnou i ostatní navrhovaní spolukandidáti. Po dokončení celého kolečka byly sečteny nominace ze všech míst a světe div se - oblast Prahy9 mě z pěti jmen nominovala na druhém místě do celopražské kandidátky, zabodoval jsem u všech sdružení.

To samé se odehrávalo ve čtrnácti dalších oblastech a na celopražský seznam 36 jmen se postupně dostávaly osoby podle získaných nominací, já obsadil krásné místo, ani ne vepředu, ani ne vzadu, pěkně uprostřed, na 18. pozici. Takto sestavená kandidátka byla potom včera představena na celopražském regionu, kde vzbudila děs těch, kteří se na seznam nedostali. Jeden bývalý primátor prohlásil, že tento způsob je nestandardní, že by delegáti měli zvolit kandidátku jinou, sestavenou zkušeným kaprem, kde by byli zasloužilí kapři, bez ohledu na to, zda si je lidé v jednotlivých oblastech vybrali, nebo ne, a kde by tedy samozřejmě byl i on, vždyť býval kdysi primátorem a tak to má být, tak je to správné a tak je to standardní…

Zasloužilí kapři to oceňovali a plácali ploutvemi a já jsem tam jenom seděl a zíral, co všechno je možné. Po deseti dnech bolestí jsem si totiž ráno došel si na lékařské vyšetření, kde mi zjistili zlomená žebra, naražené ledviny a pohmožděný hrudní skelet. Když na mě došla řada, tak jsem připomněl, že jsem asi z toho žebříku více než na záda musel spadnout na hlavu, když jsem se zlomenými žebry „nestandardně“ objížděl jednotlivá místa a v dosti podrobných debatách vysvětloval a hájil svá stanoviska a přesvědčení.  Vždyť by mohlo stačit „standardně“ se vlichotit na seznam Oberkapra a mohl jsem to mít v klidu a z postele.

Nakonec ve čtyři ráno zvítězil rozum a regulérně sestavená kandidátka v čele s exposlankyní Němcovou a exprimátorem Svobodou, kde tedy mezi potencionálními novými i staronovými kapry, figuruji i já, na krásném 18. místě… 

A protože všichni už slíbili všem všechno, měl bych si vymyslet něco jiného, heslo, co nikdo nemá a co by se zaručeně líbilo. Co takhle zrušit akuzativ?

Ota Pavel by měl radost…

f.s.

 
 
 
 6. srpen 2013

Ahoj Vinořáci,

druhá polovina prázdnin je už v plném běhu, stejně jako přípravy na oslavy 925 let od založení Vinoře, resp. první písemné zmínky o Vinoři. Probíhá rekonstrukce osvětlení místností ve Ctěnickém zámku, kde by měla být expozice z historie Vinoře, ve výrobě jsou panely pro výstavu i samotné jednotlivé expozice. Pevně věřím, že obnovená a rozšířená výstava z historie Vinoře bude slavnostně otevřena 14.9. ve 14.00hod a poskytne návštěvníkům dostatek zajímavých informací o nejhezčí části našeho hlavního města.

Ve spolupráci s ředitelkou školky a ředitelem školy probíhají prázdninové úpravy našich školních zařízení, aby se žákům ve školce i škole líbilo. Pozorně sledujeme i výstavbu mateřské školky v Přezleticích, která nám uvolní potřebné prostory v naší staré škole, předpokladem je jejich uvolnění ca. od října-listopadu tohoto roku.

Rozbíhá se rekonstrukce Černínské kaple na hřbitově a dělají se přípravy na zemní práce víceúčelového hřiště V Podskalí, v průběhu září bychom chtěli udělat prezentaci hřiště a jeho případnou optimalizaci, v běhu je výběrové řízení na dodavatele odvlhčení bytového domu v Bohdanečské ulici. Připravujeme instalaci zastávky MHD v ulici Bohdanečská, směrem do centra a probíhají jednání o zastávkách MHD v ulici Rosická a Vinořská a před Vinořským zámkem, stejně jako o posílení spojů.

Důležitá jednání probíhají s okolními starosty tzv. „Severní terasy“, abychom mohli účinně prosazovat zájmy městských částí již v rámci pořizování nového Metropolitního územního plánu, resp. jeho změn. Mimo jiné chceme zajistit transparentní a jednoznačnou spoluúčast případných developerských projektů na rozvoji místní infrastruktury.

Za účelem zpřístupnění Vinořského zámku jsem se nahlásil k premiérovi republiky, termín jednání jsem ale zatím nedostal. A tak si zámek prohlédneme alespoň na krátkou dobu 14.9. od 10.00-14.00hod.

Přeji léto plné krásných a příjemných zážitků a těším se na setkání s vámi.

 

 
 
 28.červen 2013

Ahoj Vinořáci,

 tak nám to léto pěkně začíná…

Jan Werich by měl určitě radost. Možná by trochu pozměnil známý hit Ten dělá to a ten zas tohle ve stylu: … až všichni všechno odposloucháme, tak všichni rádi se budem mít dohromady…

Chybou je, že se pořád odposloucháváme málo. Policie kontrarozvědku, kontrarozvědka manželky, manželky manžely a manželé manželky, bezpečnostní agentury a novináři podnikatele a politiky, politici jiné politiky a bezpečnostní agentury a novináře, úředníci politiky a politici úředníky, tramvajačky tramvajáky a kdo ví ještě, co kdo koho.

A tak brzy budeme všichni všechno vědět a budeme si tak moci lépe navzájem pomáhat a společně se radovat…  A chce se mi už jen dodat: K tomu nám dopomáhej ten nahoře, no jo, kdo to ale je?

Já to nevím, tak radši sám prozradím něco optimističtějšího – prázdniny začaly!

 Ve Vinoři bude ale pro nás léto opět pracovní, chceme zahájit některé větší projekty:

1.       Rekonstrukci Černínské kaple, která si o to říká už delší dobu. Na základě dobrých přátelských vztahů s místním panem farářem, páterem P.Jančíkem a za vydatného přispění Mgr. J.Divínové, se podařilo tento objekt převést do majetku hl.m.Prahy a správy Vinoře, stejně jako prohlásit jej za kulturní památku a sehnat potřebnou dotaci na opravu ve výši 1,4 milionu Kč. Přepokládaná spoluúčast Vinoře potom bude ca. 900.000,--Kč. Dokončení akce – listopad 2013. Tato nádherná stavba tak bude zachráněna a zachována i pro další generace a bude i nadále ozdobou Vinoře.

2.       Výstavba víceúčelového hřiště pro všechny generace v Podskalí, dokončení na jaře 2014, výše investic ca. 2,5 milionu Kč

3.       Odvlhčení bytového domu v Bohdanečské ulici, výše investic ca. 2,3 milionu Kč

 Velice pozitivní ohlasy mám na rozvod vody na hřbitově, pokud bude soukromým investorem realizována výstavba nového hrobnického domku se smuteční síní a veřejným WC, bude to znamenat další zkvalitnění služeb.

 V přípravě je mezinárodní letní tábor ve škole, letní školka, mezinárodní turnaj ve fotbale a návštěva polské Kargové při příležitosti Dne čokolády. Když k tomu připočtu Divadelní léto na Dlabačově a další akce, tak už snad k plnému vytížení léta zbývá jediné – nové volby! Osobně na ně ale moc nevěřím, kapři – a zvláště v létě – si rybník nevypustí.

No a tak přeji všem krásné, pohodové a příjemné léto, zasloužené prázdniny,  načerpání sil do dalších měsíců a let – a těším se na setkání s vámi.  Na 8.7. je naplánováno Mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Vinoř od 18.00 hod, v Infocentru v Chaltické.

Tak nám to léto pěkně začíná …

 

 
 31. květen 2013
 
Ahoj Vinořáci,

nejočekávanější měsíc našich dětí i učitelského sboru je v plném běhu a na jeho konci -zasloužené prázdniny… Dokončením půdní vestavby základní školy nám ale začíná další etapa:
Co dál? Díky Mgr. Jitce Divínové se nám podařilo získat grant na opravu Černínské kaple, která si jí už dlouhou dobu naléhavě vyžaduje. I díky místnímu faráři, Pavlu Jančíkovi, se nám podařilo tuto stavbu převést do majetku a správy Vinoře. A protože dalším majitelem byl Pozemkový fond, nebylo to nic snadného. Pevně ale věřím, že opravená a zrekonstruovaná kaple bude výstavní stavbou hřbitova i nadále, stejně jako důstojným místem pro poslední rozloučení. Důležitá bude ale i naše finanční spoluúčast…
Konečně hotov je také rozvod vody na hřbitově, zbývá rekonstrukce hrobnického domku s veřejným WC a kolumbárium...
Probíhá výběrové řízení na dodavatele víceúčelového hřiště V Podskalí, spolu s Komisí pro granty a její vedoucí, Mgr.Jitkou Divínovou, opět budeme usilovat i o finanční podporu z ČEZu, evtl. z Ministerstva financí. Toto hřiště – pokud seženeme finance - bychom chtěli pro veřejnost otevřít na jaře příštího roku.
V červnu by mělo být dokončeno doladění podoby pergoly na fotbalovém hřišti, včetně stavebního povolení. No a potom opět už jenom ty finance…
V projektové fázi je nový chodník podél ulice Mladoboleslavská, termín realizace v závislosti na finančních možnostech. Jsem ale optimista, takže i zde věřím v brzké dokončení.
Důležitou stavbou bude i rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně, momentálně ve fázi projektu a podání žádosti o stavební povolení. Termín realizace předpokládám v příštím roce, ideálně o prázdninách.
To vše ca. za 25 milionů – které zatím ale nemáme, takže léto bude ve znamení shánění. Vzhledem k turbulentní situaci na pražském magistrátu to bude o dost složitější.
Chtěl bych rovněž poděkovat každému, kdo nám sekáním trávy pomáhá s údržbou svého okolí. Bohužel, sekání trávy v příkopech podél silnic, které má udržovat Technická správa komunikací, a která jistě za to bere z magistrátu finance, je přes veškeré naše urgence žalostné.

V přípravě jsou oslavy 925 let založení Vinoře, spolu s Komisí pro sport a spolky připravujeme zhruba následující program: 14.9. v 9.00hod výstava zahrádkářů Na Rychtě, 10-12.00 prohlídka Vinořského zámku, 13.00 swingové posezení ve Ctěnickém zámku, 14.00 Otevření nové expozice z historie Vinoře ve Ctěnickém zámku, 15.00 Sedění 16. Župy obce baráčnické s předáním ocenění za rozvoj Vinoře, 16.00 průvod Vinoří a položení věnců k našim pomníkům a 19.00 - ? Posvícenské posezení našich spolků a ostatních občanů v místní sokolovně, ukázka tanců České besedy i Zumby. Program ale jistě bude ještě doladěn, doplněn a včas oznámen.
V plné sezóně je i sportovní a kulturní činnost, Komise pro mezinárodní spolupráci připravuje mezinárodní fotbalový turnaj a ve spolupráci se školou i letní mezinárodní tábor, Rada mladých potom na ukončení školního roku Street party. Traduiční bude i Den dětí na farní zahradě a Akademie školy v Centru Mariapoli 4. a 6.6.

Srdečně vás zvu na 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, které bude 20.6. v 18.00hodin v Informačním středisku v Chaltické ulici, kde by měla být také prezentace podoby golfového hřiště Vinoř. Takže - přijďte se podívat a těším se na setkání s vámi.

Fr.švarc
 

 
 
 6. květen 2013
 
Ahoj Vinořáci,

konečně se podařilo dotáhnout do konce kompletní rekonstrukci vozovky mezi Vinoří a Satalicemi, což jistě každý z nás velice uvítal. V současné době to je menší zázrak. Součástí jsou i dvě nové autobusové zastávky, nyní zbývá jen jediné, dotáhnout k nim MHD… V přípravě jsou i zastávky MHD u Vinořského zámku.
S Radou mladých a několika dobrovolníky jsme zlikvidovali černé skládky v ulici Štěpánovská – z naprosto nepochopitelných důvodů je už ale na stejném místě založena skládka nová… Nezbývá než doufat, že instalace fotopastí Městskou policií přinese své ovoce a znečišťovatelům našeho prostředí zasloužený trest.
Konečně jsme také dokončili výrobu replik desek u našich pomníků a doufejme, že nám vydrží už natrvalo. V úterý, 8.5. ve 14 hod u těchto pomníků slavnostně položíme věnce, srdečně zveme každého.

Momentálně probíhá proces získávání stavebního povolení pro víceúčelové hřiště V Podskalí, poté proběhne výběrové řízení na dodavatele a prezentace veřejnosti, kde bude doladěna finální podoba hřiště. Věřím, že se nám podaří sehnat potřebné finanční prostředky, i když to bude velice složité. Termín dokončení bych si představoval jaro-léto 2014.

V současnosti také probíhá doladění podoby pergoly na fotbalovém hřišti, opět, pokud nalezneme finanční prostředky, tak bychom ji zrealizovali ještě v tomto roce. Naše akce, jako bylo pálení čarodějnic nebo blízký Vandráček, by si to jistě zasloužily.
Připravovanou akcí bude také rozvod studniční vody na hřbitově, což by moc pomohlo především našim seniorům.
Dobrou zprávou je i umožnění návštěvy Vinořského zámku 14.9. dopoledne, při příležitosti Vinořského posvícení. K tomuto datu by měla být slavnostně otevřena i výstava o Vinoři ve Ctěnickém zámku, takže tento den bude pro nás jistě slavnostní, i s připravovaným přátelským posvícenským posezením našich spolků v místní sokolovně. Přes léto bude opravdu co dělat…
Probíhající revitalizací okolí Cukrovarského rybníka vznikne nádherný kout na procházky, snad jste také zaznamenali kompletní opravu Naučné stezky a přesunutí jednoho zastavení z důvodu poničení vandaly.

Přes studené jarní počasí nám nádherně vykvetly sakury a snad nám jejich květy konečně přivolají sluníčko.
Srdečně vás zvu na 24. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, které bude 9.5. v 18.00hodin v Informačním středisku v Chaltické ulici a těším se na setkání s vámi.

Fr.švarc
 
 
 
 2. duben 2013
 
Ahoj Vinořáci,

na prvního apríla připravilo počasí aprílovou sněhovou nadílku, u nás se naštěstí projevil apríl jenom chladným počasím, bez sněhu. Takové počasí znamená zpoždění pro přírodu, pro naše sportovní oddíly, už ale ne pro naše akce. Včas jsme dokončili půdní vestavbu v základní škole, nyní probíhá kolaudační řízení správními orgány, snad bude uzavřeno 9.4. a 23.4. si vás všechny spolu s panem ředitelem dovolujeme pozvat na den otevřených dveří, který se bude konat od 16 – 19 hodin. Mimořádná akce celého volebního období je za námi a ať žijí akce před námi.
V oblasti vinořského školství to je především rekonstrukce školní kuchyně a navýšení kapacity připravovaných jídel. Tato akce je ve fázi projektové přípravy. Ve fázi žádosti o stavební povolení je už konečně hřiště V Podskalí, letos bychom chtěli provést alespoň zimní práce, dokončení na jaře příštího roku.
Pro sportovce připravujeme rozšíření a rekonstrukci sportovního areálu, především nové hřiště s umělou trávou pro naše nejmenší fotbalisty, které by mohlo být v zimních měsících přestavěno na ledovou plochu. Veřejnou prezentaci obou akcí plánujeme ca. na květen-červen tohoto roku.

Nutná je i údržba bytového fondu, nezbytností je odvlhčení sklepů v bytových domech v Bohdanečské ulici. Pro seniory bude jistě vítanou akcí rozvod vody na hřbitově.
Po zimním období dostaly zabrat i naše silnice, dobrou zprávou je to, že se podařilo sehnat potřebné finance na silnici Vinořskou mezi Vinoří a Satalicemi, která bude rozšířena a opatřena novým povrchem.

Do MŠ se nahlásilo ca. 100 dětí, z toho 78 vinořských, uspokojit letos můžeme ale jen 38 dětí. Ve spolupráci s ředitelem školy a ředitelkou školky hledáme a prověřujeme možnosti, jak pomoci i těmto nepřijatým dětem. Protože se ale dostaly všechny děti, které budou v září starší než ca. 3,5 roku, bude to velice obtížné a omlouvám se všem, na které se nedostane. Zcela jistě své místo ale najdou v naší školce příští rok.

Snahy o zpřístupnění Vinořského zámku pokračují i nadále, jednání s ministerstvem vnitra pokračují, i když výsledek stále moc vidět není. Snad se alespoň podaří jednorázové otevření dveří pro veřejnost, které bychom si představovali 14.9. dopoledne. Na tento den připravujeme s Výborem pro sport a spolky další Přátelské posezení pěti spolků a v rámci udržování starých tradic a zvyků i župní sedění 16. župy Obce baráčnické. Připravuje se i nová expozice o Vinoři v prostorách Ctěnického zámku, věřím, že po podpisu smlouvy s Muzeem hl.m.Prahy by mohla být slavnostně otevřena rovněž 14.9. Plynule bychom tak mohli přejít z jednoho zámku do druhého a otevřením expozice tak společně oslavit 925 let od založení Vinoře.

V současnosti se provádí i čištění Vinořského potoka v úseku za Cukrovarským rybníkem, po dokončení jeho revitalizace budeme mít u nás další krásný kout k procházkám. Přeji všem konečně jarní počasí a těším se na viděnou s vámi, ať už na těch procházkách, nebo při jiných příležitostech.

Fr.švarc
 
 
 1. březen 2013

Ahoj Vinořáci,

na prvním místě bych chtěl vyjádřit obrovský dík všem, kteří nám pomáhali a stále pomáhají s úklidem sněhu, s lopatou a hrablem jsem viděl děti i seniory v pokročilém věku. Nadílka minulý týden byla opravdu kalamitní a snímky, kdy byla celá hlavní silnice Mladoboleslavská celá bílá a prakticky nerozpoznatelná od chodníku, jenom dokreslují výjimečnost. Náš traktůrek s radlicí si neodpočinul a za volantem jsme se střídali spolu s místostarostou Karlem Jankem a našimi údržbáři bez zastavení. Stejně jsme ale museli nasadit i další techniku a firmu Imramovský, které tímto rovněž velice děkuji.
Sníh už je ale snad za námi a pro příští zimu se pro případ náhlé kalamity pokusíme zajistit i další naši firmu, Vinagro.
Pozitivní zprávou je prodloužení linky 185 až do Vinoře, i když zatím jen do centra. Spolu s prodloužením linky 302 až do stanice metra B Palmovka tak budeme mít dva spoje k metru B. Od 1.3. by ještě měly být zprovozněny zastávky Vinořská pro všechny autobusy a stanice Bohdanečská.
Usilujeme i o zavedení midilinky do Satalic a nových zastávek Vinořský zámek a v Rosické ulici.
V plném proudu je půdní vestavba základní školy, věřím, že nové žáky bude moci přivítat ještě v průběhu letošního školního roku. Přes finanční problémy, se kterými se díky novému rozpočtovému určení daní z dílny ministra financí potýkají všechny městské části Prahy, se nám podaří tuto mimořádnou, nákladnou a stěžejní akci celého volebního období dovést do zdárného konce a umožnit tak našim dětem pobyt v důstojném prostředí . Před dokončením připravujeme den otevřených dveří pro veřejnost, abyste si sami mohli udělat obrázek o rozsahu a účelnosti této akce.
Současně se nám tím podaří pokrýt vzrůstající kapacitní nároky základní školy i do budoucnosti. Ve srovnání s okolními městskými částmi tak na tom budeme podstatně lépe. V tomto roce navíc ukončíme smluvní spádovitost žáků okolních obcí do naší školy, tím nám odpadne povinnost jejich umístění. Umísťovat je ale chceme i nadále, ovšem pouze do výše volných míst.
Investičně bude potřeba ještě pokrýt úpravu školní kuchyně a navýšení její kapacity, to bude ale úkolem pro příští rok, nyní se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení.
Kulturní akcí března je náš tradiční, už 21. Obecní ples, tentokráte ve stylu Karibik-párty. Veliký dík patří organizátorům, sponzorům a všem návštěvníkům, účast přislíbil i senátor Tomáš Kladívko.
Na poli sportovním u nás vzniká nový oddíl, je to nohejbal. Věřím, že si ho zkusí i naše mimoškolní mládež a přijde mu na chuť. Držím palce všem členům a přeji jim hodně pevných nervů, protože začátky v soutěži nebudou snadné. Proběhne i tradiční turnaj ve stolním tenisu, memoriál zakladatele turnaje, Oty Golda.
Rada mladých pořádá sportovní den, v přípravě je soutěž Vinořský talent, finále bychom rádi uskutečnili ve spolupráci se školou a zastupitelstvem ve slavnostnějším provedení, např. při příležitosti oslav 925 let od založení Vinoře.
Také si vás všechny dovoluji pozvat na tradiční jarní výstavu našich zahrádkářů, která se koná v infocentru v Chaltické ulici 21.-23.3. Bude to opět nádherné přivítání jara.
No a před tím ještě na zasedání zastupitelstva MČ Praha-Vinoř 14.3. v 18.00, opět v infocentru.
Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc při udržování komunikací a přeji krásné jaro.

fr.švarc

 
 

 4. únor 2013


Ahoj Vinořáci,
máme za sebou hektické období prvních přímých voleb prezidenta republiky, vítězové i poražení analyzují všemožné příčiny úspěchu či neúspěchu, jedno je ale bez jakýchkoliv analýz jisté, vývoj ve společnosti – i díky nepopulární vládě - se kloní do leva… Volby jsou však za námi a je třeba připomenout slova primátora hl.m. Prahy:
Pan Miloš Zeman byl regulérně zvolen prezidentem České republiky a k jeho vítězství je potřeba mu pogratulovat. Prezidentem se nestal díky vojenskému puči, ale zvítězil v demokratických a svobodných volbách. Proto je potřeba zklidnit emoce a výsledek plně respektovat.
Tímto bych chtěl poděkovat i panu Karlu Schwarzenbergovi, ale i všem voličům, kteří se voleb zúčastnili. B.S.

K poděkování všem vinořským voličům se připojuji i já, přišlo nás volit 70%! Výsledek
63-37% ve prospěch Karla Schwarzenberga ukazuje, že Vinoř, stejně jako celá Praha, si přála vítěze jiného. K demokracii ale vede cesta dlouhá a trnitá, lemovaná výhrami i porážkami. Důležité je, aby se nezastavila a lidé se za svůj názor nemuseli bát perzekucí nebo šikany, jako tomu bylo dříve.

U nás bez ohledu na výsledek voleb pokračuje všední život: probíhá půdní vestavba v nové škole, proběhne zápis do prvních tříd, v březnu potom do mateřské školky. Počet narozených dětí se oproti roku 2011 nezměnil, opět se narodilo 69 dětí!
Zatím procházíme zimním obdobím s odřenýma ušima, velký dík patří všem, kteří nám pomáhají s údržbou přilehlých komunikací. Počasí zatím neumožňuje bruslení na našich vodních plochách, v prvních nesmělých úvahách je i instalace nějaké umělé ledové plochy pro veřejné bruslení.
Letos bychom chtěli projektově připravit řadu akcí, dotáhnout je alespoň do fáze stavebního povolení a s ohledem na finanční možnosti je pak postupně realizovat. Plán kapitálových výdajů je pro tento rok v rekordní výši, celkem 8.058.000,--Kč!
V přípravě je mezinárodní tábor u nás ve Vinoři, příští rok by měl následovat v Německu a pak v Polsku. Po loňské Itálii tak budou mít naše děti opět možnost poznávat jiné kraje a poslouchat jiný jazyk. Čeká na nás i celá řada kulturních akcí, např. Masopust u seniorů, ale i v restauraci U Černínů nebo Ctěnickém zámku, které stojí za návštěvu!
Budeme se také snažit neustále si připomínat letošní výročí 925 od založení Vinoře, je to historie, kterou se nemůže chlubit každý.
Po dlouhé době se nám podařilo prosadit spojení MHD na trasu metra B, a sice na stanici Palmovka. Od 1.3. by měla být protažena linka 185, která bude končit před informačním centrem, a která bude jezdit přes Ctěnice a Letňanskou na Palmovku. Rovněž 302 bude protažena do stanice Palmovka, usilujeme o změnu její trasy z Přezletic ulicí Rosickou a podél Mladoboleslavské. Od 1.3. dojde i k plnému zprovoznění stanice Vinořská a k nové zastávce v ulici Bohdanečská. O další optimalizaci – minibus do Satalic, stejně jako další zastávky u Vinořského zámku a v ulici Bohdanečská a Rosická se budeme snažit i nadále.
Jak vidíte, je toho před námi dost, takže doufejme, že se nám bude dařit alespoň jako doposud. Přeji vám všem příjemný únor a těším se na setkání.

f.švarc

 

 3. leden 2013
 

Ahoj Vinořáci,

naštěstí udělali staří Mayové ve svých výpočtech někde chybu, tak se opět můžeme potkávat a smát se na sebe nebo se i mračit. Osobně preferuji to první, protože co kdyby se Mayové „sekli“ jenom o několik měsíců, týdnů nebo dnů? Je lepší vždy odcházet s úsměvem, než zamračený. A tak si vám všem dovoluji popřát šťastný, zdravý, pohodový, přátelský a úspěšný nový rok.

Máme před sebou nabitý rok, schválili jsme rekordní částky na investice, na sport i kulturu, na projekty pro dětské fotbalové hřiště s umělou trávou, pro školní kuchyni, pro víceúčelové hřiště v Podskalí, pro rekonstrukci dvou bytů, pro autobusové zastávky, pro rekonstrukci technického zázemí úřadu i pro rozvod vody na hřbitově či rozvoz obědů méně pohyblivým seniorům. To vše s probíhající akcí volebního období, s půdní vestavbou 4 nových tříd v nové škole, bude velice náročné. Na rozdíl od řady obcí nebo městských částí jsme se ale problematikou školky a školy začali zabývat s předstihem, takže naše děti mají a budou mít své místo doma jak ve školce, tak také ve škole. A to i přes obrovský nárůst dětí.

Začátek roku bývá ve znamení mezinárodní spolupráce, 5.1. již tradičně jedou naši fotbalisté na halový turnaj do Schulzendorfu, kde dosahují výborných výsledků. Spolu se starosty Schulzendorfu a Kargowe potom zrekapitulujeme rok loňský a přivítáme rok letošní. To vše za velikého zájmu široké veřejnosti, podnikatelů a politiků z celého kraje a věřte, že Vinoř bývá vidět velice pozitivně a zřetelně.

Chtěl bych zde poděkovat všem, kteří se podíleli v minulém roce na rozvoji Vinoře, ať již se jedná o zastupitele, členy komisí a výborů, úředníky, spolky, naše podnikatele, školu, školku, kulturní centrum nebo občany, kteří svými připomínkami, kritikou a podněty ukazují, že jim Vinoř není lhostejná. Proto je potřeba poděkovat za každý takový nápad, i když třeba není z nějakého důvodu realizovatelný. Velice rád touto cestou také děkuji všem, kteří nám pomáhají s údržbou svého okolí, chodníků, cest, protože není v našich silách perfektně udržovat každý čtvereční metr vinořské plochy. Uspořené prostředky za vaši pomoc investujeme do nových košů, laviček a techniky. V minulém roce jsme tak mohli instalovat 5 laviček a 16 košů, což je navýšení téměř o třetinu oproti stavu minulému.

Ať se nám proto daří alespoň jako doposud, ať se snažíme vnímat svět pozitivně, ať se stále potkáváme s úsměvem, s dobrou náladou a ve zdraví. Ať žije rok 2013.

f.švarc
 

 

   Archív slova starosty

   ►  2013
       prosinec 2013
       listopad 2013
       říjen 2013
       srpen 2013
       červenec 2013
       červen 2013
       květen 2013
       duben 2013
       březen 2013
       únor 2013
       leden 2013
 
   ►  2012
       prosinec 2012
       listopad 2012
       říjen 2012
       září 2012
       srpen 2012
       červenec 2012
       červen 2012
       květen 2012
       duben 2012
       březen 2012
       únor 2012
       leden 2012
 
   ►  2011
        leden 2011
        únor 2011
        březen 2011
        duben 2011
        květen 2011
        červen 2011
        červenec 2011
        srpen 2011
        září 2011
        říjen 2011
        listopad 2011
        prosinec 2011
 
  ►  2010
       prosinec 2010
       listopad 2010
       říjen 2010
       září 2010
       srpen 2010
       červenec 2010
       červen 2010
       květen 2010
       duben 2010
       březen 2010
       únor 2010
       leden 2010