Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva > Slovo starosty > Slovo starosty 
Slovo starosty městské části Praha-Vinoř / archiv

2014       2013       2012       2011       2010

   

 Rok 2018

   
  28. červen 2018  
Ahoj Vinořáci,

školní rok skončil a prázdniny začínají. Pro děti jistě skvělé a zasloužené roční období. Věřím, že s vysvědčením je všeobecná spokojenost – a pokud je menší – příští rok vše napraví. V našem roku oslav jsme již oslavili 90 let od založení vinořského fotbalu a byla to velice zdařilá oslava, počasí přálo, diváků spousta a sportovní výkony vynikající. Osobností těchto oslav byl náš četný občan Vinoře, vynikající fotbalista, reprezentant a skvělý člověk, Jirka Čadek. Spolu se starostou Sokola, Myronem Gawdunem, poklepali na základní kámen nových fotbalových kabin, jejichž stavba započala. Areál fotbalového hřiště bude tak zahrnovat nejen skvělé zázemí, ale v budoucnu umožní široké sportovní vyžití, vedle hřiště s umělou trávou by mělo vyrůst i hřiště na tenis a další sporty.

Nádherný sportovní areál se zimním stadionem, plaveckým bazénem, horolezeckou stěnou, beach volejbalem a dalšími sportovišti, vyroste na kraji Vinoře. Tato plocha bude sloužit i k odpočinku, relaxaci a bude krásně navazovat na golfový areál.

Vinoř se tak stane místem, kterým dříve vždy byla – sportovně-rekreační oblastí, a už se moc těším, až se naše nabídka na využití volného času díky našim novým sportovištím, rozšíří…
Přes léto ale bude probíhat celá řada stavebních akcí – jako každý rok je to výstavba v oblasti školství – staví se další dvě třídy mateřské školky. Jak jsem již zmiňoval, staví se i nové kabiny na fotbalovém hřišti, začne se stavět parkoviště Mikulovická, zastávka MHD Semtínská, dělají se opravy komunikací, jsou zakoupeny nové lavičky a odpadkové koše, měla by být postavena nová zámecká zeď a zbořena ta panelová. Instaluje se osvětlení pod Normou a před zámkem. V přípravě je výstavba kruhové křižovatky Chaltická-Mladoboleslavská a semaforu Živanická-Mladoboleslavská. Projektuje se dům se sociálními byty a nová kuchyně ve staré mateřské školce se zkapacitněním jídel a výdejem pro naše seniory. Staví se také fitness-hřiště v předzámčí. Na stavebním úřadu je projekt chodníku do Ctěnic a podél Mladoboleslavské do Kbel.

V přípravě jsou i naše oslavy 930 let od první písemné zmínky o Vinoři, ta začne 14.9. v sále Mariapoli a bude pokračovat celý víkend. Na tuto oslavu přijedou i zástupci našich partnerských měst, již se přihlásil starosta Cliff Bryant z města Prague v Oklahomě.

A jak jde čas stále dál a dál, tak přišla i chvíle, kdy u nás končí službu vynikající člověk, kamarád, přítel, obětavý, lidský a laskavý náš pan farář, páter Vítek Horák. Jeho úloha u nás byla nelehká, nastoupil po svém předchůdci, páterovi Pavlu Jančíkovi, který byl u nás nesmírně oblíben. Páter Vítek se ale své úlohy zhostil nadmíru důstojně a svou prací velice přispěl k vzájemnému porozumění, pochopení i spolupráci. Páter Vítek Horák se účastnil našich akcí a ať to bylo tradiční rozsvícení vánočního stromu, požehnání nového fotbalového hřiště nebo vítání nových občánků, vždy měl po ruce vhodné, laskavé a milé slovo. Milý Vítku, my všichni Ti přejeme v prvé řadě hodně zdraví. A v té druhé řadě – ať se Ti v Tvém dalším působišti daří, jsem si jist, že tam nalezneš přátele, stejně jako jsi je nalezl u nás. A vzpomínej na Vinoř v dobrém, stejně jako my budeme v dobrém vzpomínat na Tebe. Budeš nám scházet, stejně jako nám schází Tvůj předchůdce, páter Pavel Jančík. Ale - čas jde stále dál a dál, a tak se těšíme na Tvého nástupce a pevně věřím, že ta přátelská spolupráce bude pokračovat i nadále.

Přeji všem krásné léto plné slunce, klidu a odpočinku a těším se kdykoliv na viděnou.


Fr.švarc
 
   
 1. červen 2018  
Ahoj Vinořáci,

vše nejlepší ke Dni dětí našim dětem a nám ostatním teda taky. 1. červen znamená kromě Dne dětí také poslední měsíc ve škole a spoustu práce s tím posledním měsícem spojené. Proto patří vedení školy, školky i celému učitelskému sboru obrovské poděkování. A to i s ohledem na klima ve škole, které u nás, v porovnání s okolními školami, celý rok panuje. A to i přes neustálé stavební práce a ztížené podmínky.
Některé děti vyrazily na svátek čokolády do Polska, do našeho partnerského města Kargowa. Věřím, že si svátek užijí a moc děkuji všem, kteří tento zájezd připravili. Děkuji i všem, kteří pravidelně připravují Den dětí na farní zahradě. Začátek června oslaví i naši baráčníci slavnostním seděním 2.6. od 14.00 hodin na Rychtě. Už se těším na vyprávění našich mladých baráčníků o jejich účasti na vyhlášeném Kolatchfestivalu v partnerském městě Prague v Oklahomě a na fotografie z této jedinečné akce.
Velikou událostí června bude potom oslava 90-ti let vinořské kopané, která proběhne 16.6. ve fotbalovém areálu prakticky po celý den, od 16.00 ale potom bude přátelský zápas internacionálů Dukly Praha v čele s Honzou Bergerem s naším týmem. Slavnostní výkop obstará čestný občan Vinoře a dříve skvělý fotbalista, Jirka Čadek. Po zápase je připraveno krátké posezení s internacionály a beseda s nimi. V rámci této oslavy dojde i k poklepání základního kamene nových fotbalových kabin i zázemí v areálu fotbalového hřiště.
Dalším sportovním zážitkem bude i turnaj amatérů v nohejbalu, 23.6. Na poli sportovním je skvělá zpráva i to, že Rada hl.m.Prahy schválila zadání změny územního plánu ve prospěch našeho sportovního areálu s plaveckým a zimním stadionem, stejně jako obchvatovou komunikaci za fotbalovým hřištěm. Jsem si jist, že tento sportovní areál bude chloubou nejen Vinoře, ale celé Prahy.
Proběhlo i osobní jednání s vedením AVE ohledně četných reklamací v poslední době. Pevně věřím, že se situace s vyvážením tříděných odpadů zlepší, i díky zavedení časnějšího svozu.
Občas také dostáváme stížnosti na městskou policii. Často je ale jejich činnost zásadní a zcela nezastupitelná, jako např. při události, která se u nás nedávno stala:
Na hřišti vedle školy padl na záda mladý školák, nemůže se hýbat, má bolesti hlavy a nemůže pořádně dýchat. To oznámil hlídce jeho kamarád. Hlídka vybavena záchranářským batohem, který je součástí služebního vozu, doběhla na místo a začala poskytovat první pomoc. Chlapec nebyl v bezvědomí, komunikoval, ale nemohl se hýbat. Hlídka situaci vyhodnotila jako zranění s možným poškozením páteře a na místo obratem přivolala rychlou záchrannou službu. Chlapce se podařilo uklidnit, tak že se prvotní problémy s dýcháním zmírnily. Hlídka provedla fixaci hlavy a dohlížela na chlapce, aby se pokud možno nehýbal do příjezdu lékaře. Za pomoci ostatních dětí, byla též vyrozuměna matka dítěte, která následně odjela společně se synem RZ do nemocnice Motol na dětskou chirurgii…

A já moc děkuji str. Martině Tóthové a celé městské policii za bleskurychlý zásah a za jejich službu, která je často nevděčná, často neviditelná a často nedoceněná...

Tak vám všem přeji léto bez nutnosti zásahu policie nebo lékařů, plné pohody, krásného počasí a spokojených dětí. Vždyť mají dneska svátek, tak ať si ho užívají celé léto.

Těším se na viděnou.

Fr.švarc
 
 
 
30. duben 2018

Ahoj Vinořáci,

ze zimy jsme rovnou skočili do léta a už jen čekáme, až se ohřeje voda v rybnících a dnes – v bazénech. Dříve bývaly čarodějnice u skály nad rybníkem Velká Obůrka a téměř vždy byly spojené s koupáním…  A druhý den - 1. máj.  Krátkou vzpomínkou na ten dávno minulý je naříznutá dřevěná tribuna na Vinořském náměstí, která se zřítila i s řečníky.  Naštěstí dnes už starosta řečnit na tribuně nemusí. Naposledy jsem řečnil u myslivců na výroční schůzi, teď v neděli v Mariapoli německým návštěvníkům, ve středu to bude na výroční schůzi sokolům… Pozitivní je to, že nikde žádná naříznutá tribuna nebo židle...

7.5. položíme věnce u našich pomníků před hřbitovem a připomeneme si tak ukončení druhé světové války. Přinesla spoustu utrpení na všech stranách a zůstává mementem pro příští generace. 

Začátkem května bude zápis do mateřské školky a pevně věřím, že se dostanou všechny naše děti nad tři roky. Do školy se všechny naše děti dostaly a jsem si jist, že se dostanou vždy, stejně jako děti do mateřské školky. 

Trochu předběhnu - 16.6. slavíme 90 let vinořského fotbalu a s naším týmem dospělých si to rozdají fotbaloví internacionálové v čele s Honzou Bergerem! Možná by mohli s Jirkou Čadkem poklepat na základový kámen nových kabin. V květnu přijedou i mladí fotbalisté z partnerské obce Schulzendorf, budou spát v Satalicích a trénovat u nás. Škoda, že nemáme věkovou skupinu dětí 12-14 let… 

Tradičně celá řada kulturních akcí je v Hofmanově dvoře, včetně čarodějnic. Vždy děkuji nejen pořadatelům, ale i účastníkům, protože ti jsou ukazatelem, zda se akce vydařila a má šanci na opakování. Novým spolkem u nás je kynologický, který se věnuje výcviku psů a nauce o přírodě. Tel. na oddílového vedoucího je 731 894 264, pan Drahoslav Vodička. Dobrou aktivitou je i komunitní zahrada nad Obůrkami  M.Stelly. Spolu s areálem Ctěnického zámku tak existuje ve Vinoři široká nabídka na využití volného času, která se bude rozšiřovat i nadále.

 Velice čilá je také spolupráce s farností a hnutím Fokoláre, je dobré, že je Vinoř otevřená a přátelská. Bohužel, onemocněl nám náš páter, Vítek Horák a určitě mu všichni přejeme hodně sil, brzké uzdravení a návrat do každodenní činnosti. 

Přeji krásné jarní dny, teplou vodu v rybníku i bazénech, méně žlutého pylu a stále dobrou náladu. Těším se na květnové akce i na setkání s vámi.

Krásné jaro.

 Fr.šv.

 

   
3. duben 2018  

Ahoj Vinořáci,


první duben to je apríl, poslední jsou čarodějnice. Ty nejsou žádným aprílem, drží se ve Ctěnicích, u zahrádkářů, bývají i na fotbalovém hřišti,
v Hofmnanově dvoře, u rybářů, hezké bývaly i v Obůrkách. Obejít všechny je věc nemožná, zatím se mi to nikdy nepodařilo. A co bude mezi aprílem a čarodějnicemi? Pro Vinoř bude důležitý zápis do základní školy, do mateřské školky, vítání nových občánků. A s tím je spojena kolaudace 5 nových tříd základní školy, zahájení výstavby dvou nových tříd mateřské školky, zkapacitnění kuchyně ve škole i školce – a shánění financí na další projekty.

Život ve Vinoři se pomalu stabilizuje a prudký demografický nárůst dětí za posledních pět let se vrací do normálu. To znamená, že kapacita školky i školy bude plně pokrývat potřeby našich dětí i do budoucna. Pokud ovšem někdo chytrý nevymyslí povinné umístění dětí ve školce již od jednoho roku!

A co je důležité – bez jediné koruny dluhu! Úvěr 24 milionů, který jsme si vzali na tyto stavby, je letošním dubnem splacený!

Rozběhne se i stavba nových kabin na fotbalovém hřišti, naši fotbalisté, od těch nejmenších, po ty nejstarší, si moderní a krásné zázemí zaslouží. Nové hřiště s umělou trávou si pochvalovali i sportovci z naší partnerské obce Schulzenorf, kteří u nás absolvovali zápas starších gard. Mezinárodní spolupráce bude vůbec celý letošní rok mimořádně čilá, i proto, že slavíme těch 930 let od první písemné zmínky o Vinoři. Jedna výprava se vrátila z Itálie, nedávno od nás odjela početná delegace sportovců z Německa, před startem je výprava mladých baráčnicích tanečnic na největší svátek krajanů v severní Americe – Kolatchfestival v našem partnerském městě Prague v Oklahomě, kde budou reprezentovat Českou besedu. Chystá se i návštěva Italů u nás, vystoupení našich dětí při příležitosti svátku čokolády v polské Kargowe, letění camp dětí rovněž tam a reciproční návštěva všech zástupců našich partnerských obcí na naší oslavě 930 let v září tohoto roku. Vedle toho i další mezinárodní akce, z nichž některé se již staly dobrou tradicí, jako například vystoupení našich umělců v Schulzendorfu koncem roku.

Z našich spolků už jen zbývá v dubnu výroční schůze myslivců a Sokolů, ostatní spolky je již mají za sebou. Je moc dobře, že se staré tradice udržují, že se lidé podobných zájmů scházejí a snaží se udržovat společenský život ve Vinoři. A když vidím velikonoční koledníky, trochu nostalgicky zavzpomínám na velké množství skupin koledníků s řehtačkami, zpěvem i pomlázkami, na rodinami obsypané náměstí se stánky, střelnicemi, houpačkami, kolotočem a dalšími atrakcemi a na přátelskou a tolerantní atmosféru. Tak ať se nám ta přátelská a tolerantní atmosféra mezi nás zase vrátí a vzájemně se na sebe usmíváme a přejeme si jen to dobré.

A to není žádný apríl!

Krásný duben i celé jaro.

Fr.šv.
 

 2. březen 2018
 
Ahoj Vinořáci,

připomenuli jsme si 70 let od „vítězného“ února. Za krátký čas mohli majitelé podniků, nemovitostí, živnostníci, sedláci, církev, politici i nepolitici poznat, jak moc byl pro ně „vítězný“.

Po událostech takřka nedávných musím pouze ocenit věkovou nadčasovost písně Pavla Dobeše:
„Kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách bych chodil po kraji,
jednou tam, jednou sem pomalu bych vydrancoval celou zem….“

Justice z Olomouce v honbě za mafiány obvinila a zásahovka zatkla přítelkyni premiéra a později i premiéra. Našli prý 150 milionů v hotovosti a 40 kg zlata, souvislost může být jasná. Vláda padla, 150 milionů a 40 kg zlata nějak informačně zmizely...
Později obvinila a zatkla tři poslance, kteří se dopustili zločinu evidentně tím, že se vzdali poslaneckého mandátu.
Bývalý premiér byl propuštěn, u jeho přítelkyně, rovněž propuštěné, se řeší nezdanění kabelky.
Zatčení poslanci byli také propuštěni, dostanou vysoké odškodnění, soud zjistil, že vzdání se mandátu není trestný čin.
A justice z Olomouce ? Má další „velkou“ rybu, údajně prý ředitele odboru, který na policií dohlíží.
Pavel Dobeš musí mít radost. Má jí určitě i justice z Olomouce, parta kluků kolem a spousta příznivců starých časů…
A má jí určitě i „Vítězný únor“, těžko vydobytá parlamentní demokracie se vrací pomalu zpět k vládě lidu, vládě dělníků a rolníků… Takový stát si opět rozvracet reakcí nedáme! Zbývá už jen lidová milice, na reakci palice!

Dříve než si ale půjdeme kupovat rychlé boty, pojďme si projít vinořské projekty k únoru 2018:

- Šatny základní školy – hotové
- 5 tříd ZŠ dokončení a kolaudace březen - duben 2018
- 2 nové třídy MŠ – stavba zahájena, dokončení se plánuje do konce roku 2018
- Zpracovává se studie pro přestavbu kuchyně ve staré MŠ s výdejem jídel seniorům
- Výstavba kabin na fotbalovém hřišti – realizace do konce roku 2018
- Parkoviště Mikulovická u MŠ – realizace během prázdnin 2018
- Chodník do Ctěnice – pokračování chodníku od farmy pro ovce do Ctěnic - dokončení 2018
- Chodník a nová silnice Kbely-Ctěnice - 2018
- Chodník Mokrošínská hotov
- Hydroizolace u zdravotního střediska – dokončení jaro 2018
- chodník Mladoboleslavská do Kbel – části mimo golf – dokončení 2018
- Sportovní areál se zimním a plaveckým stadionem – zahájení realizace 2018
- MHD Semtínská - dokončení podzim 2018
Rekonstrukce kapliček a výstavba chybějící - zahájení 2018
- Zbourání panelové zámecké zdi, výstavba původní, barokní u vrat zámku, revitalizace předzámčí - 2018
- Zklidnění mladoboleslavské, kruhák, - 2018, požadavek na semafory - 2018
- most s chodníkem Satalice a stezkou do Satalic – zahájení 2018
- sociální byty v Křemílkově ulici – dokončení 2019
- infocentrum - zvětšení Rychty - - 2019
- archeopark + rozhledna nad Obůrkami – ca. 2019 – 2020
- dětské hřiště na pozemku u rybářů - - 2018
- Mariapoli – výstavba dětského rejdiště - 2018

Jak vidíte, je toho na letošní rok opravdu hodně, kromě toho se připravují další projekty. Cíl může být pouze jeden. A tím nesmí být zisk jako z firmy. Cílem musí být uspokojování potřeb místních obyvatel. Tak ať se nám to daří, ať naše spolky a lidé žijí čilým společenským životem a ať se na sebe nešklebíme, ale usmíváme a stejně jako minule, hodně zdraví a dobré nálady v roce 2018, kdy nám je krásných 930 let.

 
 
 31. leden 2018
Ahoj Vinořáci,

máme za sebou volby prezidentské a ať už dopadly pro někoho dobře a pro někoho špatně, jsem rád, že máme volby demokratické, ne jako před rokem 1989.

Máme za sebou i historicky první referendum ve Vinoři a mohu konstatovat pouze to samé, jsem rád, že občané mohli demokraticky vyjádřit své stanovisko i svůj postoj. Jsem rád, že současné vedení podpořilo téměř 80% voličů a slibuji, že těm zbývajícím ca. 20% rád ukáži všechna písemná fakta, která se k referendu vztahují, abych je přesvědčil, že uzavřená smlouva je pro všechny Vinořáky dobrá.

Minule jsem psal, že rok 2018 chceme koncipovat jako rok spolupráce, vzájemné pospolitosti, sounáležitosti a přátelství. A to by neměly narušit žádné volby, žádné referendum o jedné otázce. Budoucnost a kandidátky do místních podzimních voleb spolehlivě ukáži, zda v referendu šlo prioritně o tu otázku nebo o zviditelnění sama sebe. V každém případě nabízíme pomocnou ruku každému, kdo o přátelství, smíření, spolupráci i úsměvy stojí.

Referendum i prezidentské volby jsou za námi, před námi mnoho práce. V letošním roce budeme slavit 930 let od založení Vinoře, bude celá řada kulturních, mezinárodních i společenských akcí. Rádi bychom ve spolupráci se Sokolem postavili nové kabiny v areálu fotbalového hřiště, ve spolupráci s Obcí baráčnickou rozšířili stávající Rychtu, ve spolupráci s vedením základní a mateřské školy dostavěli 5 nových tříd základní školy a dvě zcela nové třídy mateřské školky. Doděláváme i kompletní odvedení dešťových vod ze zdravotního střediska, sháníme potřebné finance na projekt pro stavební povolení nového sportovního areálu se zimním stadionem, plaveckým bazénem i dalšími sportovišti (beach volejbal, horolezecká stěna, …). Před realizací je i dětské rejdiště před novou školou. Dodělává se projekt na výstavbu 4 sociálních bytů. V oblasti předzámčí je to výstavba nové, původní, zámecké zdi v barokním stylu a zbourání té staré, panelové s otevřením celého předzámčí. Uděláme i parkoviště před mateřskou školkou v Mikulovické. Důležité jsou i chodníky do Ctěnic a Kbel. Hotový je i projekt na nový most do Satalic. Jak vidíte, je toho na jeden rok opravdu mnoho. Proto jsme rádi, když se můžeme na chvilku zastavit a setkat se s přáteli, třeba na plese.

Zvu vás proto všechny na tradiční Obecní ples ve stylu Garden Party, bude 24.2. v místní sokolovně, stejně jako na zasedání zastupitelstva 1.3. tradičně od 18.00 v infocentru. Předtím bude ještě 4.2. Masopust ve Ctěnickém zámku i v Hofmanově dvoře 10.2.2018

Tak ať se nám všem daří i nadále, hlavně hodně zdraví a dobré nálady. Ta ať nás provází celý rok 2018, rok, kdy je nám krásných 930 let…
S přátelskými pozdravy

Fr.švarc
 
 28. prosinec 2017
 
Ahoj Vinořáci,

nejprve bych chtěl touto cestou uctít památku všech zesnulých v roce 2017. Co já pamatuji, je to poprvé, že by nás v průběhu mandátu opustil zastupitel městské části. Bohužel, stalo se. Martin Halík zemřel po krátké těžké nemoci a my všichni mu moc děkujeme za jeho obětavou práci pro Vinoř.

V novém roce 2018 oslavíme kromě jiných významných událostí i 930 let od první písemné zmínky o Vinoři, 100 let od vyhlášení samostatného státu Čechů a Slováků a dvanáct let od počátku mého starostování. Vinoř se mezitím stala městskou částí našeho hlavního města, Česká republika součástí Evropské unie a já - součástí penzijního systému. Jsou to skutečnosti téměř všechny pozitivní.

Rok 2018 chceme koncipovat jako rok spolupráce, vzájemné pospolitosti, sounáležitosti a přátelství. A to by neměly narušit žádné volby, ani prezidentské, ani jakékoliv jiné. Prvním prubířským kamenem budou volby prezidentské a bude na každém z nás, koho si vybereme, aby nás na Hradě i v cizině důstojně reprezentoval. Poté bude následovat s druhým kolem prezidentských voleb referendum, zda máme odstoupit od smlouvy, kterou jsme pracně vyjednávali rok. Já osobně se referenda nezúčastním, nechci Vinoř vystavovat možnému nebezpečí bankrotu, pokud by se ho náhodou zúčastnil dostatečný počet osob (35% voličů).

První akcí 2018 bude ale tradiční přivítání nového roku v partnerském Schulzendorfu, spojeném s rekapitulací roku uplynulého a přípravou a naplánováním akcí roku současného. A s mezinárodním fotbalovým turnajem, kde bychom chtěli po delší době zabodovat.

12.1. bude v 16.00 před místním hřbitovem odhalen malý pomník neznámým obětem poválečné doby, spojený se symbolickým přenesením rozptýlených ostatků poslední majitelky zámku, slečny Marie Luisy Bělohříbkové, do Černínské kaple k její rodině. Ta byla po válce vyhoštěna a v roce 1999 se vrátila, aby se podívala na místa svého mládí. To se jí už bohužel nepodařilo, protože krátce poté, v roce 2000, zemřela. Její popel byl rozptýlen na louce u mělnického krematoria. Spolu s páterem Pavlem Jančíkem jsme se snažili vypátrat její osud, podařilo se nám to až nedávno.

Doufejme, že zima k nám bude příznivá, že nedojde k úrazům a kalamitním stavům. Připomínám, že podle Statutu hl.m.Prahy se místní komunikace v zimě neuklízejí, proto je na nich zapotřebí zvýšené opatrnosti. Oproti tomu, chodníky musí uklízet každý jejich majitel, tedy i my. Pro případy úrazu jsme sice pojištění, je lepší ale dávat pozor a dobře se na zimu vybavit.

Rozpočet na rok 2018 máme schválený a v tomto roce tak proběhne celá řada důležitých investičních akcí. Milí Vinořáci, přeji vám, aby vám v tom novém roce všechno vyšlo, abychom byli zdraví a společně tlačili tu nádhernou káru se jménem Vinoř jedním směrem. Směrem dopředu.

S přátelskými pozdravy 2018

Fr.švarc
 

 
 
 Rok 2017
 
 5. prosinec 2017
Ahoj Vinořáci,

spolu se zástupcem řídícího školy, M.Sýkorou a panem farářem, páterem V.Horákem, jsme tradičně společně rozsvítili krásný vánoční strom na Vinořském náměstí a nastartovali tak adventní čas. Ten by měl místo rozčilování, hádání, putz-rituálů a nákupního blázince, spíše přinášet pohodu, klid, úsměvy, přátelství a vstřícnost a toleranci nejen ke svým nejbližším, ale ke všem tvorům naší planety.
První advent jsme si připomněli i krásným koncertem našich dětí, pod vedením paní učitelky, M.Králové. Věřím, že si najde každý cestu k dalším adventním koncertům, ke krásným zážitkům, i ke klidu a té pohodě.

Začíná nám zimní čas a stejně jako přezouváme na zimu své čtyřkolové miláčky, neměli bychom zapomínat i na sebe samotné. Zimní obuv je základ, opatrnost na náledí a kluzkém terénu nutnost. A ohleduplnost ke starším a všem, kteří potřebují pomoc.

Před vánočními svátky nás čeká řada příjemných setkání i hodně práce. Hlavní město schválilo rozpočet a my bychom ten náš měli schválit na našem zasedání zastupitelstva, 21.12., tradičně v 18.00 hodin Na Rychtě. Rádi bychom v příštím roce dokončili stavbu 5 tříd základní školy i další dvě třídy mateřské školky. Za celoroční práci i trpělivost a toleranci stavby, si všichni zaměstnanci školy a mateřské školky zaslouží jenom slova chvály a uznání. Pro fotbalisty a další sportovce chceme spolu se Sokolem v příštím roce dokončit i nové kabiny na fotbalovém hřišti.

V běhu je i příprava na realizaci chodníků do Kbel a do Ctěnic, úpravy předzámčí, jeho otevření pro veřejnost, výstavbu sportovního areálu na začátku Vinoře se zimním stadionem a plaveckým bazénem, výstavba dalších sociálních bytů a celá řada kulturně-společenských a mezinárodních akcí. Vždyť v příštím roce slavíme 930 let od založení, od první písemné zmínky o Vinoři. Velkým přínosem pro společenský život jsou i naše spolky a všem patří veliký dík. Zahrádkáři nám na své vánoční výstavě ukázali tradice a krásu, Mikulášská našich baráčníků nemá chybu.

Nákupní centrum významně oživilo konec Vinoře, montuje se zde už zastřešení autobusové zastávky, zbývá osadit dětské hřiště. V příštím roce chceme ve spolupráci s hnutím Fokoláre otevřít dětské rejdiště na zahradě Mariapoli před školou, které jistě bude vyhledávaným místem pro setkávání maminek s dětmi.

Nový rok potom zahájíme 6.1. přivítáním roku 2018 v německém Schulzendorfu, rekapitulací roku minulého i výhledem akcí do budoucnosti. Poté zde následuje tradiční fotbalový turnaj. 12.1. bychom chtěli oficiálně zahájit nový rok i u nás, chceme ho celý koncipovat jako rok smíření, spolupráce a vzájemného společenství. Myslím, že po tom čase klidu a pohody vánočního času, to bude dobře navazovat. Věřím, že i volby nového prezidenta do té novoroční optimistické nálady dobře zapadnou a dopadnou. Tak šťastné vykročení do toho jubilejního roku 2018, těším se na viděnou na všech letošních i budoucích akcích, dovoluji si vás pozvat na poslední zasedání zastupitelstva roku 2017 a ještě jednou, krásné a pohodové svátky a úspěšný vstup do nového roku.

S přátelskými pozdravy
Fr.švarc
 
  1. listopad 2017
 
Ahoj Vinořáci,

tak máme po volbách a jejich výsledek, jakkoliv se někomu líbí a druhému nelíbí, je nutno respektovat. Je to vůle většiny těch, kteří přišli volit. Kdo měl názor jiný a volit nepřišel, může nadávat jenom sám sobě.
Kdybych si mohl tipnout, vláda většinová se nakonec dohromady dá, lákadlo spoluvládnout, i když jako pouhý přívěšek, je veliké a dlaň s posty jistě otevřená. A už si nikdo nevzpomene na osud tří poslanců, kteří se poslanectví zřekli a byli za to zavřeni a v poutech vláčeni v hlavních zprávách. Údajně poslanectví vyměnili za „trafiky“ někde v dozorčích radách. No nic. Poslanci byli posléze osvobozeni, vina žádná, odškodnění a zapomnění. Jedeme dál a máme před sebou sestavování nové vlády, tak uvidíme. A aby toho nebylo málo, tak se blíží volby další, prezidentské.
Doufejme, že se podaří zvolit důstojného prezidenta, a že to bude hezký vstup do nového roku, kdy budeme slavit 100 let od založení Československa a 930 let od první písemné zmínky o Vinoři.

Akce ve Vinoři běží, v příštím roce by mělo být dostaveno 5 nových tříd základní školy, dvě další třídy mateřské školky, rekonstrukce kuchyně ve staré školce, doufám, že i nové kabiny na fotbalovém hřišti. Připravujeme rozpočet na příští rok a chceme ten výroční rok důstojně oslavit.
Nákupní centrum je v plném chodu, v průběhu listopadu se ještě otevřou nové prodejny. Proběhlo nádherné dlabání dýní u Dlabačů, chystá se vánoční výstava zahrádkářů v infocentru, je to vždy provoněná nádhera a připomínka i dob a zvyků dávno minulých. Momentálně je v Infocentru krásná výstava knoflíků paní Hořákové.

Vinoř zasáhla vichřice a naštěstí nezpůsobila žádné úrazy nebo poranění, pouze spadané větve, poražené stromy a všude děsný nepořádek. Obrovský dík patří našim pracovníkům, kteří s velkým nasazením likvidovali následky vichřice, stejně jako hasičům za rychlý zásah u stromu, který se vyvrátil a spadl na Normu.

Ani naši rybáři to ve vichřici neměli s tradičním výlovem rybníků Malá Obůrka a Biologický rybník snadné, zvládli to ale výborně. Jako vždy z rybníků vytahali vedle ryb i haldu odpadů, které tam naházejí vandalové. Za jejich práci jim patří velký dík a obdiv. 11.11. proběhne hon myslivců, kdo vyhrál v tombole našeho baráčnického plesu zajíce nebo bažanta, ať se pro něj zastaví 13.11. na úřadu městské části.

Dovoluji si vás všechny pozvat 4.11. od 14.00hodin před Vincenta na tradiční podzimní úklid Vinoře, pořádaný Radou mladých, stejně jako na všechny kulturní a společenské akce inzerované na našich stránkách.

Přeji vám krásný barevný podzim, mírnou zimu a těším se na viděnou.
S přátelskými pozdravy

Fr.šv.


 
 
  3. říjen 2017
 
Ahoj Vinořáci,

říjen bude volební, tak se strany předhánějí ve slibování i v aktivitách. V hlavním městě je zakázán podomní prodej. Občas se ale ukáže prodejce, který zazvoní a když otevřete dveře, nestačíte koukat. Žongluje se slovy i nerezovým nádobím, udělá přemet i piruetu. Než mrknete, má kožich chlupama dolů a novou kůži nahoře. Mrknete podruhé a už má nový kabát. Udělá salto a nerezové nádobí už letí k vám.
Právě jste ho vyhráli, jen mi podepište převzetí výhry. Hrnce se lesknou, jsou prý zadarmo, tak podepíšete, no co, neberte to.
Až další dny si přečtete, že jste vlastně podepsali kupní smlouvu a to nerezové nádobí pěkně koroduje, je z černého plechu. Vím to z vlastní zkušenosti, sám jsem ho do Mělníka jezdil vracet za seniory, kteří podepsali. Někdy to ale už vrátit nejde a pak se musí, bohužel, jenom platit.

A tak si dávejme dobrý pozor před všemi podomními klauny, kouzelníky i eskamotéry a „nerezovým“ nádobím a jinými úžasnými věcmi „zadarmo“.

Zastupitelstvo schválilo vyčlenění mateřské školky s nejmenšími dětmi do samostatné jednotky, teď bude probíhat proces zřízení této jednotky. Do ní bychom chtěli zahrnout děti od dvou let až tříleté, bude potřeba zvýšit kapacitu kuchyně ve staré školce a časem vypsat výběrové řízení na novou ředitelku této jednotky.

Nákupní centrum bylo otevřeno a jsem si jist, že bude velkým přínosem nejen pro Vinoř, ale i pro okolní obce. Opět musím připomenout záměr výstavby sportovního areálu s bazénem i zimním stadionem, na kterém se usilovně pracuje. Návštěvníci si mohli prohlédnout i areál golfového hřiště, které výrazně zvýší podíl zelených ploch u nás a stane se jistě vyhledávanou oblastí. I to zvyšuje bonitu nádherného místa, kde žijeme.

Od 1.10. začíná udržovat zeleň odborná firma, která se bude starat i o vyvážení odpadkových košů, naši pracovníci tak budou mít čas na častější úklid exponovaných míst, jako například pod Normou, před kostelem, před hřbitovem, podél farské zahrady atd.

V přípravě je revitalizace předzámčí se zbouráním panelové zdi, postavením boční zdi v původním barokním stylu a zpřístupněním prostoru před bránou zámku.
Bylo by hezké, kdyby se vše stihlo při příležitosti oslav 930 let od první písemné zmínky o Vinoři v příštím roce.

Proběhla také tradiční podzimní výstava zahrádkářů a chystá se baráčnický ples. Všem organizátorům a účastníkům patří veliký dík. Tradice by měly být uchovávány i pro další generace a znovu děkuji všem, kteří se do našich spolkových činností zapojují. Dík i farnosti, která opravila opěrnou zeď pod kostelem a přispěla tak ke zvýšení bezpečnosti chodců.

Tak Vám přeji šťastnou ruku ve volbách, stále dobrou náladu i po nich a těším se na viděnou.
S přátelskými pozdravy

Fr.šv.
 
 
  6. září 2017
 
Ahoj Vinořáci,

tak nám ty prázdniny utekly nějak moc rychle. Nástup dětí do prvních tříd byl tradičně zahájen ve školní jídelně a ta byla dost naplněná. Máme tři první třídy, což by měl být stav i pro léta příští. Žáci již mohou využívat nové šatny, zlepšila se bezpečnostní opatření ve škole i nadále pokračuje výstavba 5 nových tříd a v přípravě je i výstavba 2 – 3 tříd mateřské školky. Je na úvaze, zda nebude nutné organizačně i právně oddělit např. 5 tříd mateřské školky pro naše nejmenší a zřídit samostatnou mateřskou školku.
Vždy po létě se opakuji, musím ale opět poděkovat všem obětavým pracovníkům školky a školy za pečlivou přípravu všech prostor pro zvládnutí úspěšného zahájení nového školního roku.

Velikým přínosem jistě bude i otevření nového nákupního centra na konci Vinoře 19.9., přispěje to ke zlepšení nákupních možností i k oživení celé této oblasti.
Před započetím je výstavba zastávek MHD Semtínská a chodník do Ctěnic a Kbel.
Záměrem století je pro nás potom výstavba nového sportovního areálu se zimním a plaveckým stadionem, fitnessem i ubytovacími kapacitami, podařilo se nám přesvědčit hlavní město o užitečnosti tohoto záměru nejen pro Vinoř, ale pro celou Prahu. A pokud by se této realizace ujalo hlavní město, je otevření celého areálu v roce 2019 dosti reálné. To by Vinoř zrovna slavila 70 let od založení místního hokejového klubu. Nádhernými záměry jsou i archeopark v Obůrkách s rozhlednou, revitalizace předzámčí, sociální byty v Křemílkově ulici, nové chodníky a dětská hřiště, úprava hřbitova s kolumbáriem, stejně jako rozšíření informačního střediska se stálou expozicí o Vinoři.

Pomalu připravujeme akce pro příští rok, v němž oslavíme 930 let od první písemné zmínky o Vinoři, rádi bychom do této oslavy zapojili co nejvíce organizátorů i účastníků, opět se pokusíme alespoň zpřístupnit Vinořský zámek. Ve spolupráci s rybáři bychom rádi zřídili místo pro posezení a odpočinek u rybníku Velká Obůrka. V areálu fotbalového hřiště potom budeme instalovat venkovní cvičební prvky pro starší děti i seniory.

V září tradičně proběhne podzimní výstava našich zahrádkářů v infocentru, je to vždy nádhera a co nejvyšší účastí potěšme organizátory výstavy i vystavovatele. Je škoda, že na tuto výstavu letos poprvé nenaváže posvícenské posezení pěti spolků s hudbou a tancem v místní sokolovně, je škoda, že zahrádkáři letos poprvé nemohou věnovat exponáty z výstavy do tomboly této tradiční posvícenské zábavy.
Slibuji, že v příštím roce tato zábava proběhne v plné parádě.

Přeji všem krásný podzim, dobrou náladu, klid a pohodu domova, Vinoře.
S přátelskými pozdravy

Fr.šv.
 
 
 
 
 
  31. červenec 2017
 
Ahoj Vinořáci,

druhý měsíc prázdnin začíná teplým počasím a to je dobře. Děti si alespoň užijí koupání v našich vodách. My starší bychom si ale měli dát pozor na zvýšenou aktivitu v parných podmínkách. A když vidím tu krásu léta, tak si vyčítám, že jsem se objednal na lékařský zákrok právě teď. Ale co, dokáži si užít i krásy podzimu - no zimy vlastně také, stejně jako i jara a léta…

Dokončujeme autobusovou zastávku Vinořská, finišuje i Billa za tou zastávkou. Dokončují se i školní šatny a do konce srpna by měla být přístavba školy pod střechou a veškeré bourací práce za námi, aby nebyl rušen nový školní rok. Finišuje i projektová příprava na výstavbu nové školky, tu bychom rádi dokončili v příštím roce.
Před započetím je i výstavba zastávek MHD Semtínská a chodník do Ctěnic a Kbel.
Dokončen je projekt pro územní řízení na výstavbu nového sportovního areálu se zimním a plaveckým stadionem. Na příští rok plánujeme celou řadu akcí, na které se pomalu začínají shánět finance. Je to archeopark v Obůrkách s rozhlednou, již zmiňovaný sportovní areál, revitalizace předzámčí, sociální byty v Křemílkově ulici, nové chodníky a dětská hřiště, úprava hřbitova s kolumbáriem, stejně jako rozšíření informačního střediska se stálou expozicí o Vinoři.

Vinoř se tak zcela jistě stane vyhledávanou sportovně-rekreační oblastí, stejně jako tomu bylo dříve.

Druhá polovina srpna bude ve znamení přípravy školy na školní rok a opět velice děkuji vedení školy, školky a celému pedagogickému sboru.

Děkuji také kronikářce Kláře a organizátorům mezinárodních akcí Hombre mundo – kdy mladí z celého světa pomáhali Vinoři při úklidu, natírání plotu, hrabání sena,
také učitelkám školy za vedení dětského campu v našem partnerském městě Schulzendorf.

Spolu s bývalými zvoníky jsme navštívili našeho bývalého faráře, pátera Pavla Jančíka v Ústí nad Labem a předali mu materiály o Vinoři, stále se o naši městskou část velice zajímá. Spolu s ním se nám podařilo vypátrat okolnosti úmrtí slečny Bělohříbkové, poslední majitelky našeho zámku a na začátku příštího roku chceme uspořádat setkání s uložením zeminy s jejím popelem do rodinné hrobky na místním hřbitově. Je to ale na celý příběh a jistě bude zveřejněn v našem zpravodaji.

Tak si užijme zbytku léta v klidu a pohodě, naberme síly do nového školního roku a
těším se na viděnou s vámi.


Fr.švarc
 
Ahoj Vinořáci,

druhý měsíc prázdnin začíná teplým počasím a to je dobře. Děti si alespoň užijí koupání v našich vodách. My starší bychom si ale měli dát pozor na zvýšenou aktivitu v parných podmínkách. A když vidím tu krásu léta, tak si vyčítám, že jsem se objednal na lékařský zákrok právě teď. Ale co, dokáži si užít i krásy podzimu - no zimy vlastně také, stejně jako i jara a léta…

Dokončujeme autobusovou zastávku Vinořská, finišuje i Billa za tou zastávkou. Dokončují se i školní šatny a do konce srpna by měla být přístavba školy pod střechou a veškeré bourací práce za námi, aby nebyl rušen nový školní rok. Finišuje i projektová příprava na výstavbu nové školky, tu bychom rádi dokončili v příštím roce.
Před započetím je i výstavba zastávek MHD Semtínská a chodník do Ctěnic a Kbel.
Dokončen je projekt pro územní řízení na výstavbu nového sportovního areálu se zimním a plaveckým stadionem. Na příští rok plánujeme celou řadu akcí, na které se pomalu začínají shánět finance. Je to archeopark v Obůrkách s rozhlednou, již zmiňovaný sportovní areál, revitalizace předzámčí, sociální byty v Křemílkově ulici, nové chodníky a dětská hřiště, úprava hřbitova s kolumbáriem, stejně jako rozšíření informačního střediska se stálou expozicí o Vinoři.

Vinoř se tak zcela jistě stane vyhledávanou sportovně-rekreační oblastí, stejně jako tomu bylo dříve.

Druhá polovina srpna bude ve znamení přípravy školy na školní rok a opět velice děkuji vedení školy, školky a celému pedagogickému sboru.

Děkuji také kronikářce Kláře a organizátorům mezinárodních akcí Hombre mundo – kdy mladí z celého světa pomáhali Vinoři při úklidu, natírání plotu, hrabání sena,
také učitelkám školy za vedení dětského campu v našem partnerském městě Schulzendorf.

Spolu s bývalými zvoníky jsme navštívili našeho bývalého faráře, pátera Pavla Jančíka v Ústí nad Labem a předali mu materiály o Vinoři, stále se o naši městskou část velice zajímá. Spolu s ním se nám podařilo vypátrat okolnosti úmrtí slečny Bělohříbkové, poslední majitelky našeho zámku a na začátku příštího roku chceme uspořádat setkání s uložením zeminy s jejím popelem do rodinné hrobky na místním hřbitově. Je to ale na celý příběh a jistě bude zveřejněn v našem zpravodaji.

Tak si užijme zbytku léta v klidu a pohodě, naberme síly do nového školního roku a
těším se na viděnou s vámi.


Fr.švarc
 
 
 
 
 
  30. červen 2017
 
Slovo starosty

31. května 1950 byl zahájen politický proces s doktorkou Miladou Horákovou a dalšími oběťmi komunistického režimu. Svoboda není automatická a je třeba ji udržovat a bránit, zvláště dnes, kdy dochází k zavádění politiky na její dno, kdy nedochází k soupeření programů stran, myšlenek, nápadů, nýbrž k soutěžení o to, která strana více očerní a zkriminalizuje více svých protivníků…
Je proto důležité si staré události připomínat, aby se již neopakovaly, aby populismus a levné výkřiky nenahrazovaly vlastní rozum, vlastní názor a logické myšlení.
Milada Horáková byla popravena 27.6.1950. Její odsouzení bylo, je a bude ostudou soudnictví a zůstává mementem pro nás všechny.

U nás se zvedla nebývalá hysterie ohledně uzavření smlouvy s developerem, která Vinoři zaručuje doposud nevídané benefity. Tuto smlouvu jsme tvrdě vyjednávali přes rok a podle mého názoru jsme došli k výraznému úspěchu. Místo pětipatrových a třípatrových budov, které umožňuje stranou lidovou schválený územní plán, bude realizovat pouze dvoupatrové, téměř všechna parkovací místa pod zemí, dostaneme pozemky na sportoviště, obchvatovou komunikaci za fotbalovým hřištěm (kterou by jinak muselo město vykoupit za ca. 100 milionů), 6 parkovacích míst pro sousedy. Odstoupením od smlouvy, které referendum požaduje, bychom v žádném případě nezastavili výstavbu, tu povoluje na základě platného územního plánu stavební odbor Kbely a odvolacím orgánem je magistrát, který kontroluje soulad právě s tím územním plánem, ale naopak-přišli bychom o všechny pracně vyjednávané benefity a uvolnili developerovi ruce k zástavbě podle platného zákona – tedy pětipatrové a třípatrové domy…

Přesto – zřejmě díky blížícím se volbám - dochází k vyvolání této neadekvátní hysterie především od zástupců strany lidové a ANO, tedy stran, které v minulých
volbách propadly. Tato hysterie to dotáhla až k zbabělému anonymnímu oznámení podezření spáchání trestného činu na státní zastupitelství, kterého se údajně mělo dopustit vedení městské části, snad tím, že jsme vyjednali málo benefitů... To udání dnes prošetřuje kriminální policie, stejně jako musí prošetřit každé udání. A to se už dostáváme opravdu k tomu úplnému dnu politiky.
Já jsem často kritizoval svého předchůdce a stranu lidovou za to, že změnou územního plánu umožnili nesmyslnou výstavbu, se kterou se potýkáme i dnes. To je naprosto legitimní názor a za mého vedení místní radnice jsme nikdy nepovolili ani metr čtvereční této masové zástavby. Nikdy by mě ale ani ve snu nenapadlo, že bych měl předhazovat svému předchůdci nějaké postranní úmysly nebo na něj dokonce podávat trestní oznámení. Vždy jsem ho pokládal a pokládám za člověka čestného, který toho udělal pro Vinoř strašně moc. A byl jsem to já, kdo ho navrhl na udělení čestné ceny za rozvoj Vinoře.
A kupodivu jsem dnes moc rád, že uzavření kritizované smlouvy prošetřuje policie, alespoň budeme mít potvrzené, že jsme postupovali v souladu se zákonem a pouze ku prospěchu Vinoře. A je mi líto všech, kteří se nechali nachytat a zlákat, aby dělali křoví v politickém boji straně lidové a hnutí ANO…

A tak si nenechme kazit léto a prázdniny a dovolené a zachovejme si vlastní rozum i názor. A nepodepisujme příště žádnému cesťákovi nic, co si předem nepřečteme, ať už se jedná o levný proud, levné volání nebo levný politický populismus. Ruku na srdce – přečetli jste si tu smlouvu, kterou podpisem v referendu žádáte zrušit?

Těším se na viděnou i na to zasloužené léto, které zase bude stavební, jako ostatně každé léto za těch jedenáct let ve funkci starosty. Budeme stavět 5 tříd školy a dvě třídy školky bez ohledu na to, zda se k nám někdo za pět let nastěhuje… A já si jenom přeji, aby ty naše třídy nikdy nebyly prázdné, aby Vinoř žila společenským a přátelským životem, abychom se snažili radovat z úspěchů i z hezkého nebo horšího počasí, abychom se na sebe usmívali a přáli jeden druhému jen to dobré, místo toho, abychom se hádali, osočovali, vyvolávali hysterii a nesmyslně udávali toho, kdo zastává jiný názor.
Přeji všem dětem krásné vysvědčení (krásné je u mě každé), hezké a příjemné léto a těším se na viděnou.

Fr.švarc
 
 
  30. květen 2017
 

Ahoj Vinořáci,

Je první letní parný den, vzhledem na šířené referendum se přesto rozepíši trochu více.

 Co je dnes prioritní pro celou Vinoř?

Odklonit dopravu z nejvíce obydlených míst mimo centrum, vybudování tzv. obchvatové komunikace. Jenom výkup pozemku od soukromého majitele podle cenové mapy na tuto komunikaci by nás stál ca. 100 milionů Kč! Tento problém byl i základním bodem pro jednání s developerem.

Vyjednali jsme po více než ročním usilovném vyjednávání málo?  Posuďte sami.

1.   Developer snížil povolenou hustotu zástavby, celé území snížil o jedno patro,
tedy max. 2 patra, včetně vynechání některých původně plánovaných bytových domů úplně! Veškeré rezidenční parkování umístil pod zem.

2.   Na svém pozemku, který převede bezúplatně na městskou část, umožní vybudovat tolik potřebnou obchvatovou komunikaci (původní trasa Dražkovská by musela být vykoupena za ca. 100 milionů Kč!)

3.    Daruje obci pozemek na vybudování sportoviště (rozšíření našeho sportovního areálu) + 6 parkovacích míst pro obyvatele Vinoře, kteří nebudou rezidenty území.

 Když rozebereme jednotlivé body z požadovaného referenda: 

1.    Prý nebude stačit kapacita školy a školky

Skutečnost: dnes stavíme 5 dalších tříd školy, celková kapacita školy je ca. 700 dětí, dnešní počet dětí je 570. Další skutečností je, že se staví škola v Přezleticích a Radonicích, kapacita naší školy pro Vinořské děti  bude tedy i do budoucna dostatečná.

Současný kapacitní nedostatek mateřské školky pro 2 – 3. leté děti chceme řešit novou výstavbou minimálně dvou tříd, realizace v příštím roce.

Uvažovaná výstavba 214 bytů s realizací ca. 2024 (pokud bude do té doby čistička odpadních vod) tedy neohrozí ani kapacitu v mateřské školce

2.   Nebude stačit kapacita zdravotního střediska a pošty

Skutečnost: pošta i zdravotní střediska jsou nezávislé na našich požadavcích, pošta je státní organizace a pokud ta rozhodne, že se třeba zruší (např. kvůli nízkému počtu obyvatel), tak bude zrušena, stejně jako byla zrušena spořitelna. I dříve jsme slyšeli, nemůžeme dovolit nastěhovat se lidem do 380 bytů, protože nebude stačit spořitelna a pošta…

Co se týká zdravotních zařízení, jsou odvislá na akreditaci hlavně VZP,  v oblasti dětské ordinace máme dostatečné kapacity i pro budoucnost. 

3.   Chybí zařízení pro seniory a handicapované.

Skutečnost:  Současné vedení Vinoře připravuje výstavbu bezbariérových bytů v klidové lokalitě ulice Křemílkova, právě pro seniory a handicapované. Volnočasové aktivity mládeže jsou rovněž ve fázi projektu, připravujeme výstavbu zimního stadionu a plaveckého stadionu, smlouva s developerem nám zaručuje obdržení velkého pozemku právě pro rozšíření sportoviště.  

4.   Přetížení komunikací

Skutečnost: díky vyjednaným kompenzacím budeme moci ve spolupráci s hl.m.Prahou konečně realizovat tolik potřebnou obchvatovou komunikaci, která odlehčí přetížené  Mladoboleslavské. Pokud by došlo ke zrušení smlouvy, padá i obchvatová komunikace a naděje na zlepšení veřejné dopravy. 

5.    Viz výše 

6.    Zhoršení parkovacích možností:

Skutečnost: Tento projekt je jediným projektem, který počítá s 2 parkovacími místy na bytovou jednotku, všechna pod zemí. Dřívější zástavba měla 0,75 parkovacích míst na bytovou jednotku, proto je tam nedostatek parkovacích míst. I 6 parkovacích míst, která dostaneme, představují zlepšení parkovacích možností. 

7.   Zatížení dopravou nákladních aut

Skutečnost: Stavební dopravní obslužnost nákladními auty se počítá výhradně přímo z Mladoboleslavské, mimo zastavěné území. 

8.   Noví občané nebudou mít vztah k Vinoři:

Skutečnost: Absolutně nepřijatelná spekulace, staví se 214 bytových jednotek, dříve se postavilo 380 bytových jednotek a jsem si jist, že všichni noví obyvatelé si udělali svůj vztah k tomu nádhernému místu, které se jmenuje Vinoř. 

9.   Zhoršení možnosti relaxace:

Skutečnost: Opak je pravdou, jaké možnosti relaxace mají stávající obyvatelé přilehlého okolí dnes? Nově vzniknou obchody, místa na procházku – bez nadzemní dopravy! Propojení se sportovním areálem umožní i  jednodušší cestu do Ctěnického areálu. 

10.  Problém s pitnou vodou

Skutečnost: Absolutně nepřijatelná spekulace, dodávka vody musí být zajištěna, podzemní vody se odebírat nebudou, hrozba ohrožení studen je proto nesmysl. 

11.  Nedostatek finančních prostředků Vinoře

Skutečnost: Stavba obchvatové komunikace spadá do působnosti Odboru strategických investic hlavního města Prahy, bude realizována bez prostředků Vinoře.  

Věřte, že současní  odpovědní koaliční zastupitelé vždy dělali a dělají vše ve prospěch Vinoře. 
Tak si zastrašováním opozice nenechte kazit krásné léto, přeji všem krásný červen, školákům hezké vysvědčení a rodičům toleranci a pochopení, pokud školákům něco nevyjde.

A těším se na setkání s Vámi. 

F.Švarc

 
 
 
  2. květen 2017
 
Ahoj Vinořáci,

tak nevím, je nějak slabší hrdliččin hlas nebo můj sluch? Dříve u nás byly třešňové aleje, u zámku třešňovka, třešně jsme měli na zahradách. Dnes máme podél cest třešně japonské. Krásně kvetou, třešně ale nemají. Nějaké naše třešně jsme s Radou mladých vysázeli na hrázi u rybníku v Obůrkách, na čarodějnice jsme se v něm často koupali.
Na prvního máje býval povinný májový průvod. Někdo nařízl prvomájovou tribunu na Vinořském náměstí a ta se zřítila i s řečníky. To jsou krátké vzpomínky na dobu dlouho minulou. Někdy je ale zloba stále přítomná a tak jsem rád, že naštěstí u nás na tribunách neřečníme, nejednáme, žebra jsem už zlomená nedávno měl a je to hrozná bolest.

V květnu bude zápis do mateřské školky, v přípravě máme studii na další rozšíření kapacity školky – i s přihlédnutí ke školskému zákonu. Letos podle něj musíme brát do mateřské školky děti nad 4 roky, v roce 2020/2021 to už budou všechny děti nad dva roky! Takže? Opět budeme brzy stavět mateřskou školku.
5.5. v 10.00 hod. položíme věnce k našim pomníkům a připomeneme si ukončení druhé světové války.

Všechny akce z dubnového Slova starosty jsou v běhu, akcí května je oslava 85 let od založení naší Obce baráčnické, na kterou se podařilo získat dotaci od hl. m. Prahy, a kterou si nenechte ujít, zavzpomínáme na doby minulé, kdy šel vesnicí krojovaný průvod baráčníků a sokolů… Průvod by měl jít od 14.00 hod., položíme věnce k pomníkům a slavnostní sedění bude v v Hofmanově dvoře. Současně si také připomeneme kulaté výročí našich sokolů – letos slaví 95 let od založení, rybářů – letos slaví 70 let od založení i zahrádkářů – 60 let a letos to bude 30 let od chvíle, kdy začali likvidovat příšernou černou skládku v místě dnešní nádherné zahrádkářské kolonie…
Týden předtím proběhne už tradiční a velice navštěvovaná akce Vinořský vandráček, opět za přispění našich spolků.

V plném běhu je i výstavba nového prodejního centra u Dlabačů, mělo by být otevřeno na podzim tohoto roku!

V oblasti sociální probíhá studie nových bezbariérových bytů s regulovaným nájemným v Křemílkově ulici, pokud vše půjde dobře, mohlo by dojít k realizaci v příštím, popř. přespříštím roce.

Přeji všem teplejší, krásné kvetoucí jaro a těším se na setkání.

S přátelskými pozdravy

Fr. Šv.
 
  10. duben 2017
 
Ahoj Vinořáci,

na apríla to je vždy složité. Když něco dám, tak to má sklon aprílem býti, když nedám, tak to má sklon zapomnětlivosti…
Tak tedy dám něco zkušeně až hezky po aprílu, alespoň se ta zapomnětlivost trochu zabalí.
Tak a co nového v aprílu? Opět přistavujeme základní školu. Na šatnách vznikne dalších pět tříd a hotovo má být ca. na jaře příštího roku. Tradiční vítání prvňáčků při zápisu divadlem Housle na stromě v podání Macha a Šebestové ukázalo, že opět budeme mít tři první třídy a jinak to nebude ani v dalších letech. Takže přístavba školy je zapotřebí. Letos podle školského zákona musíme brát do mateřské školky děti nad 4 roky, v roce 2020/2021 to už budou všechny děti nad dva roky! Takže? Opět budeme brzy stavět mateřskou školku. Pomalu hledáme lokalitu, kde bychom toto zařízení postavili
Ale i u našich sousedů budou stavět školy – v Radonicích a Přezleticích.

Akcí doufejme blízké budoucnosti bude realizace nového sportovního areálu na okraji Vinoře se zimním stadionem a plaveckým bazénem, probíhají první projektové fáze. Předpokladem je získání územního rozhodnutí na podzim tohoto roku. Hrubá studie areálu již byla veřejnosti představena, v průběhu projektování dojde opět k veřejné prezentaci, aby vznikl hezký areál dle potřeb a požadavků našich občanů. V areálu fotbalového hřiště by se měly vedle nového hřiště s umělou trávou, stavět zcela nové kabiny a doufejme, že u nich vzniknou i další sportoviště.

I nadále chceme realizovat zastávky MHD Semtínská a Vinořská, chodník do Kbel a do Ctěnic, první úsek by měl být hotov v dubnu tohoto roku. Na jaře by se mohl realizovat i chodník před starou školkou v Mikulovické ulici.
V přípravě je projekt na revitalizaci předzámčí, včetně stržení panelového plotu a vybudování dobového na jeho původním místě. Tím by se otevřel celý prostor předzámčí a vytvořila se další parková plocha k odpočinku. V chodu jsou opatření na komplexní zklidnění Mladoboleslavské, realizace nové komunikace ze Kbel do Ctěnic včetně chodníku, nového mostu s chodníkem do Satalic.

Proběhly výroční schůze baráčníků, rybářů, zahrádkářů, myslivců i sokolů. Je dobré, že máme tolik spolků, jejich činnost je naprosto nezastupitelná, nenahradí jí žádný internet, nebo sociální sítě. Velkou událostí budou oslavy 85. výročí od založení naší Obce baráčnické, 27.5., od 14.00 hod. v Hofmanově dvoře. Současně si také připomeneme kulaté výročí našich sokolů – letos slaví 95 let od založení, rybářů – letos slaví 70 let od založení i zahrádkářů – 60 let a letos to bude 30 let od chvíle, kdy začali likvidovat příšernou černou skládku v místě dnešní nádherné zahrádkářské kolonie…

V oblasti sociální probíhá studie nových bezbariérových bytů s regulovaným nájemným v Křemílkově ulici, pokud vše půjde dobře, mohlo by dojít k realizaci v příštím, popř. přespříštím roce.

Přeji všem krásné kvetoucí jaro a těším se na setkání.

S přátelskými pozdravy

Fr. Šv.

 
  10. duben 2017
 
Ahoj Vinořáci,

na apríla to je vždy složité. Když něco dám, tak to má sklon aprílem býti, když nedám, tak to má sklon zapomnětlivosti…
Tak tedy dám něco zkušeně až hezky po aprílu, alespoň se ta zapomnětlivost trochu zabalí.
Tak a co nového v aprílu? Opět přistavujeme základní školu. Na šatnách vznikne dalších pět tříd a hotovo má být ca. na jaře příštího roku. Tradiční vítání prvňáčků při zápisu divadlem Housle na stromě v podání Macha a Šebestové ukázalo, že opět budeme mít tři první třídy a jinak to nebude ani v dalších letech. Takže přístavba školy je zapotřebí. Letos podle školského zákona musíme brát do mateřské školky děti nad 4 roky, v roce 2020/2021 to už budou všechny děti nad dva roky! Takže? Opět budeme brzy stavět mateřskou školku. Pomalu hledáme lokalitu, kde bychom toto zařízení postavili
Ale i u našich sousedů budou stavět školy – v Radonicích a Přezleticích.

Akcí doufejme blízké budoucnosti bude realizace nového sportovního areálu na okraji Vinoře se zimním stadionem a plaveckým bazénem, probíhají první projektové fáze. Předpokladem je získání územního rozhodnutí na podzim tohoto roku. Hrubá studie areálu již byla veřejnosti představena, v průběhu projektování dojde opět k veřejné prezentaci, aby vznikl hezký areál dle potřeb a požadavků našich občanů. V areálu fotbalového hřiště by se měly vedle nového hřiště s umělou trávou, stavět zcela nové kabiny a doufejme, že u nich vzniknou i další sportoviště.

I nadále chceme realizovat zastávky MHD Semtínská a Vinořská, chodník do Kbel a do Ctěnic, první úsek by měl být hotov v dubnu tohoto roku. Na jaře by se mohl realizovat i chodník před starou školkou v Mikulovické ulici.
V přípravě je projekt na revitalizaci předzámčí, včetně stržení panelového plotu a vybudování dobového na jeho původním místě. Tím by se otevřel celý prostor předzámčí a vytvořila se další parková plocha k odpočinku. V chodu jsou opatření na komplexní zklidnění Mladoboleslavské, realizace nové komunikace ze Kbel do Ctěnic včetně chodníku, nového mostu s chodníkem do Satalic.

Proběhly výroční schůze baráčníků, rybářů, zahrádkářů, myslivců i sokolů. Je dobré, že máme tolik spolků, jejich činnost je naprosto nezastupitelná, nenahradí jí žádný internet, nebo sociální sítě. Velkou událostí budou oslavy 85. výročí od založení naší Obce baráčnické, 27.5., od 14.00 hod. v Hofmanově dvoře. Současně si také připomeneme kulaté výročí našich sokolů – letos slaví 95 let od založení, rybářů – letos slaví 70 let od založení i zahrádkářů – 60 let a letos to bude 30 let od chvíle, kdy začali likvidovat příšernou černou skládku v místě dnešní nádherné zahrádkářské kolonie…

V oblasti sociální probíhá studie nových bezbariérových bytů s regulovaným nájemným v Křemílkově ulici, pokud vše půjde dobře, mohlo by dojít k realizaci v příštím, popř. přespříštím roce.

Přeji všem krásné kvetoucí jaro a těším se na setkání.

S přátelskými pozdravy

Fr. Šv.

 
 
 
 2. březen 2017
 
Ahoj Vinořáci,

začátkem března jezdí školní děti na lyžařský zájezd a užívají si posledního sněhu, který už u nás není. Tak místo sněhu začínáme odklízet posypový materiál, kterého jsme letos spotřebovali opravdu hodně. Co se týká investičních akcí, tak se nám snad podaří získat na naši letošní největší akci – výstavba dvou pater základní školy za ca. 21 milionů bez DPH – finance, Zastupitelstvo hl.m.Prahy by nám je mělo schválit koncem března. Protože ale potřebujeme plynule pokračovat ve stavbě šaten s přípravou právě na ta dvě patra, máme celou akci krytou bezúročnou půjčkou od hl.m.Prahy a v případě obdržení výše zmiňovaných financí, bychom tento úvěr prakticky splatili hned. Důležité je, že stavba pokračuje a bude hotova na jaře příštího roku.

Probíhá již projekt na nový sportovní areál se zimním stadionem a plaveckým bazénem, předpokladem je získání územního rozhodnutí na podzim tohoto roku. Hrubá studie areálu již byla veřejnosti představena, v průběhu projektování dojde opět k veřejné prezentaci, aby vznikl hezký areál dle potřeb a požadavků našich občanů.

Pomalu se dokončuje stavba nových šaten základní školy, bylo dobré, že veškeré bourací práce byly dělány v době pololetních prázdnin.
I nadále chceme realizovat zastávky MHD Semtínská a Vinořská, chodník do Kbel a do Ctěnic. V březnu bychom měli odsouhlasit smlouvu o výpůjčce pozemku na část chodníku do Ctěnic, realizace duben tohoto roku.
Na jaře by se mohl realizovat i chodník před starou školkou v Mikulovické ulici.
V přípravě je i projekt na revitalizaci předzámčí, včetně stržení panelového plotu a vybudování dobového na jeho původním místě. Tím by se otevřel celý prostor předzámčí a vytvořila se další parková plocha k odpočinku. V polovině března absolvujeme jednání s ministrem kultury, p. Hermanem, ohledně Vinořského zámku.

V chodu jsou opatření na komplexní zklidnění Mladoboleslavské.

Proběhl ples Zlaté Prahy, výroční schůze rybářů, v březnu budou výroční schůze zahrádkářů, myslivců a sokolů. Je dobré, že máme tolik spolků, jejich činnost je naprosto nezastupitelná, nenahradí jí žádný internet, nebo sociální sítě.

Chystá se obecní ples (11.3.), výstava zahrádkářů, vítání občánků a celá řada kulturních akcí, za všechny moc děkuji.

A opět také moc děkuji vedení i celému učitelskému sboru ve škole i školce za obětavou práci za ztížených podmínek v probíhající výstavbě a přeji všem krásné kvetoucí jaro a těším se na setkání, třeba na našem zastupitelstvu v Chaltické ulici 23.3. od 18.00hodin.

S přátelskými pozdravy

Fr. Šv.
 
 
 2. únor 2017
Ahoj Vinořáci,

tento způsob zimy zdá se býti poněkud nešťastným…? Podle někoho ano, zima přeci je už dlouho teplá a bez sněhu. Já osobně jsem rád. Připomíná mi to mládí a spoustu dětí na sáňkách i lyžích v Obůrkách, spoustu dětí na zamrzlých rybnících, prolomené ledy a sušení se v jeskyni nad ohněm… I když to poslední bych našim dětem nepřál.

Proto chceme postavit zimní umělou ledovou plochu. Pro shánění financí připravujeme brožuru 70 let vinořského hokeje i s krátkým videozáznamem tehdejší atmosféry. Snad nám pomůže při shánění financí a oživení staré tradice. Hokej byl u nás založen v roce 1949, takže budeme slavit v roce 2019, doufám, že už v novém stánku. Naposledy se bruslilo na rybnících v roce 2012 a fotografie z té doby, stejně jako z dneška, ukazují zcela zaplněné rybníky a obrovský zájem o bruslení. Při porovnání těchto snímků jsou často i vidět stejní lidé, stejné děti, pouze o pět let starší. Před pěti lety mi byl vnuk do pasu, dnes je větší než já… Budu muset se sebou ale něco udělat, protože na snímku před pěti lety a dnes je stejné koště, stejná čepice, stejná bunda, stejné džíny, stejné boty… Chtěl bych také poděkovat našim obětavým pracovníkům, kteří se pracně prokousávají odklízením sněhu a sypáním kritických míst. Podle vyhlášky hl. m. Prahy se místní komunikace v zimě neudržují, přesto se snažíme v rámci našich možností sypat i je. Osobně vidím pozitivum v tom, že nepoužíváme žádnou sůl, jednak vzhledem k životnímu prostředí a potom také vzhledem na rozežrané packy našich čtyřnohých miláčků. Je ale jisté, že ideálního stavu, kdy jsou všechny chodníky i místní komunikace suché, nelze dosáhnout.

Po dohodě s Mariapoli chceme na okraji jejich pozemku vybudovat dětské hřiště s malým kopcem na sáňkování.

Při stavbě nových šaten základní školy jsme museli přerušit bourací práce, protože hluk nebyl pro vyučování snesitelný. Dnes začínají prázdniny, takže práce se opět rozjedou a snad se bourání dokončí do konce prázdnin. Rádi bychom plynule navázali se stavbou dalších dvou pater učeben.

I nadále chceme realizovat zastávky MHD Semtínská a Vinořská, chodník do Kbel a do Ctěnic. Je velkou škodou, že hotel ve Ctěnicích i restaurace jsou stále zavřené…

V rozpracovanosti je již zmiňovaný sportovní areál se zimním stadionem a plaveckým bazénem, stejně jako s odpočinkovou zónou. I další akce zmiňované v lednovém Slovu starosty pokračují, takže letošní rok bude ve znamení investičních nákladů. To jsou náklady, které zvyšují hodnotu majetku Vinoře. Na úkor tzv. mandatorních, které jsou v naší městské části podstatně nižší. To jsou náklady, které se v majetku Vinoře nikde neprojeví, ale samozřejmě jsou také důležité. Jen pro připomenutí, za rok 2015 byly investiční náklady 23 milionů, mandatorní 16,3 milionů. Závěrečný účet za rok 2016 budeme schvalovat až na jaře tohoto roku, trend je ale stejný.

Opět připomínám, že je třeba být všímavý a pozorný ke svému okolí a dobře se zimním podmínkám přizpůsobit. V případě potřeby služeb policie ihned volat 156 nebo 158.

Věřím, že děti v základní škole dostaly hezké pololetní vysvědčení – a pokud by nějaká známka zrovna nebyla ideální, není potřeba se nějak rozčilovat, během druhého pololetí se jistě opraví. Moc děkuji našemu učitelskému sboru ve škole i školce za obětavou práci a přeji jim, stejně jako všem našim dětem i rodičům, hezké pololetní prázdniny.

S přátelskými pozdravy

Fr. Šv.
 
 3. leden 2017
Ahoj Vinořáci,

Rok 2016 je za námi, ať žije rok 2017!
Ještě doznívají oslavy konce roku minulého, slavnostní osvětlení brzy pohasne, za chvíli přijdou tři králové, potom ještě 8. 1. v našem kostele Rybova mše vánoční a už začne každoroční všední práce.

Pokračuje výstavba nových šaten základní školy a chtěli bychom plynule navázat stavbou dalších dvou pater, kam bychom umístili pět nových tříd. Finišuje tedy projekt pro stavební povolení a výběr dodavatele. Dodělává se také projekt na nové kabiny na fotbalovém hřišti. V chodu ja zastávka MHD Semtínská i chodník do Kbel. Připravuje se slibovaný projekt pro sportovní areál se zimním stadionem a plaveckým bazénem, stejně jako s odpočinkovou zónou. Rádi bychom využili prostory staré tzv. „Tarabovy zahrady“ a propojili je s pozemkem před rybníkem Malá Obůrka, kde byl kdysi pískovcový lom. Také se dokončuje projekt na parkoviště v Mikulovické ulici, které výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti našich nejmenších, kteří jdou do mateřské školky. Na hřbitově chceme opravit stará vrata, zeď a postavit nový bezbariérový zadní přístup a poblíž kolumbárium.

Letos by měla otevřít v prostoru u Dlabačů svou novou prodejnu Billa, takže snad konečně dojde i ke zlepšení prostředí Normy.

7. jednou naši fotbalisté obhajovat loňské prvenství na mezinárodním halovém fotbalovém turnaji v Schulzendorfu, kde se tradičně setkáme se starosty Schulzendorfu a Kargowe a probereme možnosti letošní spolupráce, stejně jako zhodnotíme rok uplynulý.

Také se na nás konečně chystá pořádná zima se sněhovou nadílkou – a jako jsem již avizoval minule - připravme si zimní obutí nejen pro naše auta, ale hlavně pro sebe a buďme pozorní ke svému okolí a starším lidem.

Naše spolky budou brzy hodnotit rok uplynulý a i jim, stejně jako všem ostatním, kteří se podílejí a účastní na společenském životě u nás, bych moc rád poděkoval, protože v současném digitálním a virtuálním světě se pomalu vytrácí osobní komunikace, setkávání se, společné posezení a probrání všeho možného i nemožného, toto místo zaplňují sociální sítě, všemožné aplikace a co já vím ještě... Haldy často nesmyslných a vysloveně tendenčních informací nás zaplavují na každém kroku. Vyznat se v nich už ale začíná být jednoduché – věřit pouze ve svůj vlastní úsudek a rozum. Tak jsem ten nový rok začal alespoň odhlášením denního tisku, který úřad dlouhá léta pravidelně odebíral. Za uspořené tři tisíce máme alespoň jednoho Mikuláše a místo rozčilování nad tendencí spokojené oči dětí…

Rád se s Vámi setkám na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 19.01.2017 v 18.00, tradičně na Rychtě.

S přátelskými pozdravy

Fr. Šv.
 
 
 
 

 Rok 2016

 
  1. prosinec 2016
 
Ahoj Vinořáci,


velice prestižní zápas ve fotbale nad 50 let Vinoř-Satalice při příležitosti otevření našeho nového hřiště s umělou trávou jsme všichni ve zdraví přežili, dokonce jsme vyhráli 1-0. Tak snad v tomto trendu bude fungovat toto krásné hřiště i nadále…

K tomuto novému hřišti bychom rádi v příštím roce postavili i nové kabiny a stejně jako letos, bychom chtěli pokračovat v rekonstrukci sokolovny. Připravujeme i projekt sportovního areálu se zimním stadionem i plaveckým bazénem na kraji Vinoře, směrem na Satalice.

V současnosti se dodělává nová kotelna na zdravotním středisku a začíná rekonstrukce komunikace u Bohdanečské ulice. V plném běhu je výstavba nových šaten základní školy, dokončuje se projekt na další dvě patra školy, 5 nových tříd. Ty budeme nutně potřebovat ca. za dva roky, tak to snad stihneme. Projektově se dokončuje výstavba parkoviště u mateřské školky v Mikulovické ulici, i nadále pracujeme na nových zastávkách MHD nebo chodnících do Kbel.

V předvánočním čase je ale také třeba věnovat zvýšenou pozornost okolí, protože to je i čas častějšího výskytu krádeží. Když uvidíte něco podezřelého kolem sebe nebo i u sousedů, doporučuji ihned volat policii.

Také je v době sněhu a náledí třeba pamatovat na správné obutí, především u starších lidí. Svá auta na zimu správně obujeme, ale sami často chodíme s hladkou podrážkou, já sám jsem toho často špatným příkladem a pak se divím, když si natluču nos.

Od 1.-3.12. probíhá tradiční vánoční výstava našich zahrádkářů, vstupné je zdarma a každý určitě najde mnoho inspirací na vánoční výzdobu.
 
Mně osobně se letošní výzdoba našeho náměstí s vánočním stromem moc líbí, ale vlastně – jako vinořskému patriotu se u nás líbí všechno. Pro pár kamarádů jsem vydal tématický kalendář Vinořské mosty, některé jsou opravdu nádherné. Dovolím si jej dát proto jako přílohu k poslednímu Slovu starosty v roce 2016 a těším se na setkání s Vámi na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 14.12. v 18.00, tradičně na Rychtě.

S přátelskými pozdravy

Fr. Šv.
 


   
 
  3. listopad 2016
 
Ahoj Vinořáci,

dnes dopoledne jsme zkolaudovali nové fotbalové hřiště s umělou trávou třetí generace. Naši mladí i starší fotbalisté tak budou mít nádherné možnosti. Hřiště pokřtíme utkáním starých gard nad 50 let Vinoř-Satalice 9.11. od 17.00 hodin a bude to velice prestižní souboj. V pohotovosti bude záchranná služba – i pohřební služba. A pokud to ve zdraví přečkáme, tak slibuji, že prosincové Slovo bude včas.

Zítra je kolaudace 1. části přestavby sokolovny. I sokolové budou mít konečně nové šatny, nové sociálky a nové, ekonomické, plynové kotle. Ty se montují i v budově zdravotního střediska, takže i tady dojde ke snížení nákladů na provoz. Dodělali jsme parkoviště v Bohdanečské ulici, plánuje se ještě parkoviště v Mikulovické ulici u mateřské školky, které přispěje k větší bezpečnosti dětí a chodců.

Zůstávají zastávky MHD Vinořská a Semtínská, snad se realizace podaří do konce roku, popřípadě na jaře roku příštího.
Dokončuje se veřejné WC na Vinořském náměstí, začala výstavba nových šaten základní školy, takže stavíme nepřetržitě.

Na rok 2017 plánujeme další pokračování rekonstrukce sokolovny a výstavbu nových šaten na fotbalovém hřišti. Na obě tyto akce zpracovává žádost o grant paní Orságová, které tímto moc a moc děkuji.

Naše i pražské zastupitelstvo schválilo umístění sportovně-rekreačního areálu na začátku Vinoře, bude to ještě dlouhá cesta, ve finální podobě by ale zde měl vyrůst zimní stadion a plavecký bazén pro naše občany. Snad zažijí to, co dříve bylo běžné – v létě jsme se koupali v našich rybnících a v zimě na nich bruslili, stejně jako na místním zimním stadionu vedle sokolovny.

Naši umělci měli tradičně vynikající a úspěšný koncert v partnerském městě Schulzendorf, všichni jsme tam ocenili mezinárodní spolupráci.

I nadále je v plánu mnoho kulturních a společenských akcí, nádherný byl například výlov rybníků. A to je před námi lampionový průvod a adventní akce. Odpusťme si proto předvánoční shony a hony za nákupy všech možných i nemožných zbytečností a dopřejme si trochu klidu a času pro své sousedy, přátele a hlavně děti…

Na závěr se omlouvám za špatný termín dnešního zastupitelstva, které je tedy 3.11. a ne 2.11., jak jsem minule napsal. Radši dnes nebudu jmenovat žádný termín prosincového zastupitelstva, protože bychom měli počkat na schválení rozpočtu hlavního města a až potom udělat to naše.
Těším se na viděnou, třeba v sobotu 5.11., sraz ve 14.00 před Vincentem, při příležitosti úklidu Vinoře…
Krásný a pohodový předadventní čas.

S přátelskými pozdravy

Fr. Šv.
 
 
  10. říjen 2016
Ahoj Vinořáci,

omlouvám se velice za zpoždění s pravidelným Slovem starosty, buďto už stárnu a zapomínám, nebo je toho najednou tolik, že nestíhám. Nejspíš to bude kombinace těchto aspektů…

Koncem roku to je vždy hektické, letošní rok ale obzvlášť. Podařilo se nám sehnat finance, tak se všichni snažíme Vinoř dále zvelebovat.

Dodělali jsme kompletní rekonstrukci suterénu zdravotního střediska, vznikly zde tři třídy družiny, cvičební sály a nové chodníky a okolí. Ještě se dodělávají podhledy na terase a často ničená podezdívka. Hotové je také parkoviště K+R v Ronovské ulici pro rodiče, kteří vozí děti do školy autem. Dodělává se nové fotbalové hřiště s umělou trávou a osvětlením, kolaudace by měla být v listopadu. Do konce roku bychom rádi realizovali zastávky MHD Vinořská a Semtínská, dodělává se projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, jeden zhotovitel pro zastávku Vinořská již byl vybrán.

Dále se dodělává veřejné WC na Vinořském náměstí, dokončuje se první část rekonstrukce sokolovny, začala přístavba nových šaten základní školy, na kterých bychom rádi v budoucnu postavili dvě patra nových tříd. Předalo se staveniště na parkoviště Bohdanečská, rádi bychom realizovali další parkoviště Uherská-Čeperská. Asfaltem jsme spravili vyústění Strašovské do Mladoboleslavské.
Připravujeme projekty na nové kabiny na fotbalovém hřišti, na pokračující rekonstrukci sokolovny, na archeopark, na předzámčí, na zámeckou zeď a zpřístupnění zámku. Také bychom rádi zvýšili bezpečnost dětí u mateřské školky v Mikulovické, dělá se projekt na nové parkoviště a chodník ke školce. V předzámčí se rozvezla zemina a zasela tráva, tak v příštím roce to snad už bude vypadat pěkně.

Připravuje se také velké množství mezinárodních, kulturních a společenských akcí, stejně jako se realizovaly nebo stále probíhají akce našich spolků… Už se těším na pravidelné výlovy rybářů, na hony myslivců, na posezení při příležitosti ukončení sezóny sokolů, na hodnotící schůzi zahrádkářů nebo na pravidelná setkání našich baráčníků a seniorů.

A když si do toho ještě zakomponujete schůze komisí, výborů, zastupitelské povinnosti na magistrátu, přibývající křížky a ubývající paměť, tak se dostáváme zpět na začátek…

Ještě jednou se tedy omlouvám, přeji krásné babí léto a kvůli našim stavbám mírný podzim a těším se na setkání na našem zastupitelstvu, které se bude konat 2.11. v 18.00hod v Infocentru nebo na setkání kdekoliv jinde...
S přátelskými pozdravy

Fr. Šv.
 
  1. září 2016

Ahoj Vinořáci,

tak máme po prázdninách a tradičně jsme zahájili nový školní rok. Naplnili jsme tři první třídy a školní jídelna byla plná, prvňáčky odváděli do tříd žáci třetích tříd a jejich první kroky byly docela radostné. Musím zde vyslovit veliké poděkování celému pedagogickému sboru jak ve škole, tak také v mateřské školce, již 10 dní připravují učitelé třídy a společné prostory a koncem prázdnin škola vždy ožívá neskutečným ruchem.
Veliké poděkování si jistě zaslouží i vedení školy a paní družinářky, podařilo se nám otevřít tři nádherné nové třídy družiny a prakticky tak uspokojíme všechny žadatele o družinu.
Před kolaudací je potom sousední pohybové centrum, kde se děti jistě vyžijí k jejich plné spokojenosti.
Spolu s vedením školy potom připravujeme výstavbu nových šaten, která by měla začít do měsíce, v plánu je i výstavba dalších 4 tříd nad těmito šatnami. Další akcí, na které vedení školy intenzivně spolupracuje, je parkoviště v Ronovské a boční vchod do školy. To by mělo být také hotovo do konce října.

Velikou probíhající akcí je výstavba fotbalového hřiště s umělou trávou pro mládež, hotové by mělo být do konce října. Předělává se váhovna na Vinořském náměstí na veřejné WC, před započetím je výstavba nové zastávky MHD Vinořská. V rekonstrukci je i stará sokolovna, tento rok bude ve znamení investičních akcí a je skvělé, že se nám na ně podařilo sehnat finance.

V blízké budoucnosti bychom také rádi zrestaurovali Svatováclavskou cestu v našem katastru, 5 kapliček potřebuje kompletní rekonstrukci a dvě zbořené by měly být postaveny nově.

Od poloviny října bude potom prodloužena linka z Přezletic do Satalic až k metru B, do Hloubětína.

I nadále čekáme na postup investora ve výstavbě nového obchodního domu Billa u Dlabačů, stejně jako sledujeme stav výstavby golfového hřiště a hrobnického domku s veřejným WC. Také netrpělivě vyhlížíme nového provozovatele Ctěnického hotelu s restaurací a kavárnou. To vše dále zlepší naše prostředí a zvýší bonitu Vinoře.

Dovolím si Vás všechny pozvat na Posvícenskou zábavu našich spolků, která se bude konat 17.9. v kočárovně Ctěnického areálu, stejně jako na zasedání zastupitelstva, které se koná 6.9. v 18.00 hodin tradičně v Informačním středisku.

Hezké babí léto a těším se na viděnou.

Fr.švarc

 
 
 
  29. červen 2016
Slovo starosty na červenec a srpen:
Přeji všem krásné odpočinkové léto, nezatěžované Slovem starosty…

Fr.švarc
 
  2. červen 2016
 
Ahoj Vinořáci,

máme před sebou nejpopulárnější měsíc dětí, nejenže mají dětský den, ale také, koncem června, na ně čekají prázdniny. Dětský den na farní zahradě i Vandráčka máme za sebou, byly to velkolepé akce, s vysokou účastí. Další, postupem času obrovskou akcí, bylo zahájení olympijských her dětí ve školní tělocvičně. Tyto akce zapojily a přilákaly nevídané množství dětí – i rodičů. Děkujeme všem organizátorům i účastníkům.

Červen, to je také rozlučka předškoláků se školkou a deváťáků se školou. Jsem si jistý, že všem ve vzpomínkách zůstane to krásné a dobré, a že na naše školská zařízení budou rádi vzpomínat. Ostatně jako má třída předminulý víkend, stejně jako jiné třídy třeba minulý víkend a tuto sobotu. A právě při těch vzpomínkách si člověk uvědomí, že se dnes nemáme vůbec špatně, že vyrostlo mnoho staveb a mnoho služeb, a že dnešní život je krásný a plný možností, na které jsme dříve ani nemohli pomyslet...

A tak i v červnu budeme dál stavět a snažit se zlepšovat naše prostředí. První část rekonstrukce suterénu zdravotního střediska už je hotova, začínáme i se zbývající částí. Ve výstavbě je i chodník u Vaníků a ve fázi stavební přípravy je autobusová zastávka Vinořská, na níž je už vydáno stavební povolení. V červnu by se měla také naplno rozjet výstavba nového fotbalového hřiště s umělou trávou pro mládež, která na něj netrpělivě čeká. Také by měla začít první etapa rekonstrukce staré sokolovny, která zlepší sociální zázemí . Brzy bychom měli obdržet stavební povolení na výstavbu nových šaten základní školy a připravujeme projekty na rekonstrukce našich kapliček a výstavbu jedinečného archeoparku, stejně jako jsou rozpracované další projekty.
Opět tedy stavební léto…

Co se týká dopravy, tak bylo dohodnuto posílení linky 185, kdy každá druhá končila ve Kbelích, nyní by každý spoj měl zajíždět až do Vinoře a končit na Palmovce, na trase metra B. Naší snahou je prodloužení této linky až do stanice Vinořská a posílení páteřní komunikace Mladoboleslavská.

Čekáme na postup investora ve výstavbě nového obchodního domu Billa u Dlabačů, stejně jako sledujeme stav výstavby golfového hřiště a hrobnického domku s veřejným WC. Také netrpělivě vyhlížíme nového provozovatele Ctěnického hotelu s restaurací a kavárnou. To vše dále zlepší naše prostředí a zvýší bonitu Vinoře.

Máme za sebou mezinárodní turnaj volejbalistů a stolních tenistů, naši sportovci obsadili vynikající 2. místo ve volejbale a 3. ve stolním tenisu. Děkujeme ale všem účastníkům, protože, stejně jako na olympiádě dětí, není důležitý výsledek, ale účast. Pro fotbalisty připravujeme na konci června utkání s partnerem ze Schulzendorfu.

Držím palce dětem, aby dostaly dobré vysvědčení – a kdyby se náhodou vloudila nějaká horší známka, tak se nic neděje, příští rok ji hravě opraví.

Mějte se všichni krásně a těším se na viděnou.

Fr.švarc
 
 
  29. duben 2016
 

Ahoj Vinořáci,

omlouvám se za apríla, kdy jsem nedodal Slovo starosty na duben. Ještě že toho apríla opravdu bylo, mám se na co vymluvit. Ve skutečnosti - normálně jsem  úplně zapomněl, v polovině dubna mi to muselo připomenout několik lidí, tak květnové Slovo píši včas. Píši ho po zasedání zastupitelstva hl.m.Prahy  poté, co byla zvolena tzv. „korýtková“ koalice nebo chcete-li, koalice trafik. Prakticky každý člen této koalice je uvolněný nebo má zajištěný odpovídající finanční příjem ze správních orgánů pražských firem.  Rudolf Hrušínský v kultovním filmu Kulový blesk řekl, že tato akce je největší hromadnou  směnou bytů v historii stěhování, která vejde do dějin. Po megasměně v zastupitelstvu hl.m.Prahy by ale zbledl závistí. Jechová a spol. úplný hadr…

Snad se ale konečně dočkáme, že se bude něco dělat, že naše žádost o změnu územního plánu někdo předloží k projednání, že se dostane sluch městským částem a že se zlepší situace v čerpání financí na tolik potřebné stavby městských částí.

U nás je výstavba v plném proudu, např. druhá část rekonstrukce suterénu zdravotního střediska, výstavba fotbalového hřiště s umělou trávou, rekonstrukce sokolovny, chodník do Kbel, 1. Část obchvatové komunikace za fotbalovým hřištěm a parkoviště na hřišti, výstavba nové prodejny u Dlabačů, zastávky MHD Vinořská a Semtínská, výstavba golfového hřiště, WC na náměstí, hrobnický domek s veřejným WC, nové šatny základní školy, další akce jsou v přípravě, např. zpracovává se dokumentace pro rekonstrukci kapliček stržení panelové zdi u Vinořského zámku a postavení nové, původní zdi, navazující na bránu zámku, oprava opěrné zdi kostela v Urbanické ulici, .…

Velice čilý je také kulturní a společenský život, proběhl jarní úklid Vinoře Rady mladých,  nádherný koncert v kočárovně ve Ctěnicích,  koncert dětí z hudebních kroužků a dětské divadlo v Mariapoli, před námi jsou čarodějnice v Hofmanově dvoře, u zahrádkářů a rybářů, návštěva z partnerského města Schulzendorf a zápasy ve stolním tenise a volejbalu a celá řada dalších akcí. Začínají soutěže fotbalistům, tenistům, nohejbalistům, přejeme všem hodně úspěchů a dobrý pocit z pohybu.

Blíží se konec školního roku a prázdniny s letní školkou, mezinárodním táborem dětí u nás, přípravou učeben a nově postavených prostor na ten rok další. Tak ještě hodně sil do zbývajících měsíců školy, dětem finiš se samými dobrými známkami a všem moc a moc děkuji.

Co nejvíce rozkvetlých třešní a těším se na viděnou.

 

 
  1. březen 2016
 
Ahoj Vinořáci,

původně jsem chtěl napsat, že přestupný únor máme za sebou, tak snad nás už zima pomalu opustí. Opak se ale stal pravdou a přišla vydatná sněhová nadílka, nejspíš ale dlouho nevydrží, sníh je mokrý, těžký, na sáňkování moc není, spíše láme větve.

První známkou jara bude tak tradiční, nádherná a procítěná velikonoční výstava našich zahrádkářů 17.-19.3. v infocentru, na kterou jsme všichni co nejsrdečněji zváni. Naše všechny spolky ostatně vykazují čilý společenský život, proběhla výroční schůze rybářů, koncem týdne je výroční schůze myslivců, budou následovat sokolové a již zmiňovaní zahrádkáři. Naši baráčníci pak mají 5.3. v místní sokolovně dokonce župní sedění, kde naše tanečnice předvedou staročeskou ukázku České besedy.

Škola má za sebou zápis do školy, přihlásilo se opět 70 vinořských (a 50 mimopražských) dětí, do tří tříd budou doplněni žáky z okolí, kteří u nás ve škole mají své sourozence. Tento trend tří prvních tříd bude pokračovat i nadále, proto bude nutná přístavba dalších min. 4 kmenových tříd. Mohu potvrdit, že investice do místní školy probíhají prakticky nepřetržitě a z ředitele školy se pomalu stává odborník prázdninových staveb. Letos se nám podařilo získat dotace 3 miliony na rekonstrukci druhé části suterénu zdravotního střediska, kde vzniknou tři třídy družiny a cvičební sály a 4 miliony na výstavbu nových šaten, které v areálu nové školy chceme uspořádat tak, aby na nich mohly být v blízké budoucnosti vystavěny právě ty tolik potřebné další třídy. A v březnu nás čeká ještě zápis do mateřské školky a nelze očekávat, že dětí bude nějak výrazně méně. Školka opět letos plánuje letní provoz.

Na poli sportovním chceme letos konečně realizovat fotbalové hřiště pro mládež s umělou trávou třetí generace a rekonstrukci části sokolovny. Obě akce jsou také závislé na získání dotací, tak si držme palce.

Práce na realizaci chodníku Kbely-Vinoř pokračují, jsem optimistou i v tomto případě. Pilně se pracuje i na dalších akcích.

Máme za sebou 24. Obecní ples, návštěva i úroveň byly vynikající, kulturních akcí je opět celá řada a je dobré sledovat naše webové stránky a vývěsky. Potřeba je ale tyto akce nejen sledovat na informačních nosičích, ale také se na nich aktivně účastnit. Vaše účast je tím nejlepším oceněním pořadatelů, kteří s nimi mají plné ruce práce.

Na posledním zasedání zastupitelstva jsme měli možnost seznámit se s plánovanou výstavbou obchodního střediska u Dlabačů, stejně jako nám byla majitelkou firmy APE odprezentována událost požáru. Nedlouho poté došlo k v Praze k dalším požárům, např. střecha N8rodního musea a rodinný domek s dvěma oběťmi (!). Je dobré si uvědomit, že katastrofy tohoto druhu se stávají a je dobré být na ně co nejlépe připraven. Velký dík proto patří hasičům i celému krizovému štábu.

Přeji našim školákům i rodičům krásné sněhové prázdniny a pak už jen vzhůru do jara.
Zasedání zastupitelstva je 31.3. od 18.00 v informačním středisku,těším se na viděnou.

S přátelskými pozdravy

Fr.švarc
 
 
  2. února 2016
 
Ahoj Vinořáci,

leden tohoto roku byl u nás poznamenán požárem ve firmě APE, událostí, kterou pamětníci dlouho nepamatují a věřím, že ji zase dlouho nezažijí. K havárii ale může dojít nečekaně, kdykoliv a je to dobré být ni připraven. Za tímto účelem je v našem obvodě Prahy 19 zřízen krizový štáb, který analyzuje možná rizika a přijímá opatření k jejich prevenci i řešení. Za spolupráci při likvidaci našeho požáru si zaslouží poděkování všichni, kteří se na ní podíleli, ať již to byly hasičské záchranné sbory s monitoringem ovzduší, policie ČR, městská policie, kriminální policie, záchranka i náš úřad a vedení školy.

Začátek roku bývá ve znamení shánění financí, je zapotřebí sehnat prostředky na nové fotbalové hřiště s umělou trávou, na rekonstrukci sokolovny, její provoz, na přístavbu nových tříd základní školy, na dodělání suterénu zdravotního střediska a tříd družiny, na chodník do Kbel, na chodník a parkování podél školy a na celou řadu dalších akcí. Zde patří poděkování za spolupráci všem zastupitelům i členům výborů a komisí.

Leden také začal novou plesovou sezónu plesem Zlaté Prahy a v únoru bude následovat ples ve Kbelích a náš, 24. Obecní ples v karnevalovém stylu. Bohužel, zranění ruky mi nedovolilo účast na prvním plesu, na těch ostatních bych už ale měl být v pořádku. Kromě plesů je u nás tradičně široká nabídka kulturních akcí v areálu Ctěnického zámku, Hoffmannova dvora, v restauraci U Černínů i v našem kulturním středisku Vincent.

Naši fotbalisté na začátek roku překvapivě zvítězili na turnaji 7 týmů v naší partnerské obci Schulzendorfu a snad budou ve výborných výkonech pokračovat i v jarní části sezóny.

Bohužel, koncem roku postihla mozková příhoda našeho krońikáře, Františka Filipa. Přestože již dovršil 85 let života, s náhlým onemocněním bojuje statečně a všichni mu moc držíme palce. Další nehoda se stala paradoxně na našem prvním světelném bezpečném přechodu před Normou, automobil porazil mého spolužáka, který vkročil do vozovky na červenou… Upozorňuji stále na to, že žádné opatření nemůže nahradit naši pozornost a opatrnost, bohužel, nejvíce nehod se stává právě na přechodech…

Naše spolky budou mít tradičně své výroční schůze, budou bilancovat úspěšnou a prospěšnou činnost a věřím, že ve své činnosti budou pokračovat i nadále, ples našich spolků je dalším krásným zážitkem čilého veřejného života.

Prioritními akcemi pro tento rok zůstávají rekonstrukce zdravotního střediska na tři třídy družiny základní školy, WC na Vinořském náměstí a chodník Vinoř-Kbely. Snad se podaří získat již zmiňované dotace na fotbalové hřiště s umělou trávou a na rekonstrukci staré sokolovny. Tak vzhůru do roku 2016, ať se nám vyhýbají havárie, nehody, neštěstí a smutek.

S přátelskými pozdravy

Fr.švarc
 
 

 Rok 2015

  10. prosince 2015
 
Ahoj Vinořáci,

protože na začátku příštího roku budu na dovolené, dovoluji si, se záměrným zpožděním, napsat pár řádek za prosinec, i leden. Prosinec je měsícem svátečním, s vánoční atmosférou a jsem moc rád, že ho ve Vinoři můžeme trávit společně na mnoha akcích, ať je to už tradiční Mikuláš ve školce, besídky ve školce, Mikuláš v centru Mariapoli, dělání věnců u Dlabačů, rozsvícení našeho vánočního stromu, adventní koncerty v našem kostele, vánoční zpívání a trhy na našem náměstí (i když, letos kvůli počasí, bylo v Hofmanově dvoře), štědrovečerní mše, oslavy nového roku, kulturní akce v restauraci U Černínů nebo v Hofmanově dvoře, ve Ctěnickém zámku, výběr je opravdu bohatý.

A doufám, že to vše přispívá k pocitu sounáležitosti s naší Vinoří, s nádherným místem, kde všichni spolu žijeme, potkáváme se, a kde jsme doma. Proto patří velký dík organizátorům všech akcí, stejně jako všem jejich návštěvníkům.

A v lednu to potom začne 9.1. tradičním vítáním Nového roku v Schulzendorfu, s následným fotbalovým turnajem.Pro příští rok počítáme s mnoha mezinárodními akcemi, některé už probíhají přímo mezi školami, jako je například Den dětí v Německu nebo letní prázdninový pobyt u nás, minule byl v Polsku a před tím v Německu. Rádi bychom také obnovili spolupráci s Itálií.

Ještě letos bude naše naučná stezka rozšířena o další zastavení – bude prodloužena od  Cukrovarského rybníku až do Ctěnického zámku. Bude tedy zbývat poslední úsek celého okruhu – od Ctěnického zámku přes Vinořský zámek k jezírku U kamenného stolu. Nový chodník podél Mladoboleslavské už je v provozu a slouží všem obyvatelům.

Prioritními akcemi pro příští rok bude rekonstrukce zdravotního střediska na tři třídy družiny základní školy, WC na Vinořském náměstí a chodník Vinoř-Kbely. Snad se také podaří získat granty na fotbalové hřiště s umělou trávou a na rekonstrukci staré sokolovny. Na dříve zmiňovaných projektech se ale pracuje i nadále.

Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům i členům výborů a komisí, úředníkům, stejně jako všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na společenském životě, celému učitelskému sboru, kulturnímu centru, našim živnostníkům a firmám, spolkům a všem Vinořákům i přespolním popřát krásné, pohodové a klidné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemné tolerance, nejen v příštím roce 2016.

S přátelskými pozdravy
Fr.švarc
 
 
 6. listopadu 2015

Ahoj Vinořáci,

v listopadu došlu k zásadně změně v myšlení většiny zastupitelů hlavního města Prahy – a sice, že městské části by měly dostat více financí. Původně navrhované navýšení z dílny ANO z 2500 na 2600 Kč/osobu nebyl prakticky všemi starosty akceptován, byl dohodnut kompromisní návrh na 2900 Kč na osobu a ten předložen současné koalici, která s ním ovšem nesouhlasila. Včera před půlnocí na jednání zastupitelstva hl. m. Prahy byl tedy předložen návrh, který je min. 2900 Kč na hlavu + příspěvek na jednoho žáka základní a mateřské školy 1360Kč. A Vinoř byla opět vidět zcela zřetelně, protože tento návrh jsem mohl jako zastupitel hl. m. Prahy předložit osobně. V loňském roce jsem takto předkládal návrh na jednotné navýšení na 3000 Kč, který ovšem tehdy neprošel. Otevřela se bouřlivá diskuze, při které se „vyznamenal“ bývalý primátor Hudeček názorem, že zastupitelé hlavního města by měli hájit zájmy Prahy a nedávat městským částem prakticky nic navíc. Přečetl i slib zastupitele, který má hájit zájmy hlavního města Prahy a jejích obyvatel. Bylo snadné argumentovat tím, že hájí zájmy obyvatel ten, kdo jim přidat finance chce a ne ten, kdo jim je dát nechce. Podobně jako pan Hudeček ale argumentovali i zástupci ANO a překvapivě i sociální demokracie. Přehled jak kdo hlasoval, přikládám, aby si každý mohl udělat obrázek o tom, kdo hájí zájmy Pražanů a kdo ne.
Pokud tento schválený návrh projde na hlavním městě prosincovým hlasováním o rozpočtu, bude mít Vinoř k dispozici více o 4,5 milionu Kč!

Tak tedy držme si palce a vzhůru do další investiční činnosti.

Ze seznamu 23 akcí uvedených ve Vinořském zpravodaji si jich můžeme 12 odškrtnout, hotový je např. nový plot pod Vinořským zámkem a otevírá se tak další krásná cesta pro turisty. Brzy bude prodloužena i naučná stezka od Cukrovarského rybníka do Ctěnic. Nadále se pracuje na:

1. Chodník podle Mladoboleslavské – probíhá dle harmonogramu
2. Chodník Kbely-Vinoř
3. Komunikace za fotbalovým hřištěm s chodníkem a parkovištěm na hřišti
4. Zastávka MHD Semtínská – projektové řízení
5. Mlatový chodník Ctěnce – autobusová zastávka, podél hruškové aleje
6. Zámecká zeď – vypracovává se žádost o dotaci
7. Revitalizace předzámčí
8. Opěrná zeď u kostela, žádost o dotaci
9. Fotbalové hřiště s umělou trávou – probíhá stavební povolení, žádost o dotaci
10. WC na Vinořském náměstí – probíhá stavební povolení
11. Chodník před školou Ronovská + boční vchod do areálu školy

Dále jsou v přípravě:

- Chodník (parkování) u školky v Mikulovické
- Chodník Vinoř – Ctěnice, Vinoř-Satalice
- Školní hřiště
- Rekonstrukce kapliček
- Revitalizace veřejných míst (před hřbitovem, u Normy)
- Kamerový systém exponovaných míst
- Přeložka Dražkovské
- Chodník Ctěnice – Kbely (propojka Jilemnická – Mladoboleslavská)
- Kanalizace Ctěnice
- Rekonstrukce Lohenická
- ČOV
- Opravy mostu Rosická

Z kulturních akcí to je potom zájezd našich umělců do Schulzendorfu, lampionový průvod - a už předem inzeruji adventní koncerty a rozsvícení vánočního stromu. K tomu celá řada akcí U Černínů a v Hofmanově dvoře. Sportovci budou končit podzimní sezónu – a naše fotbalová přípravka je na prvním místě! Rada mladých bude 8.11. tradičně pořádat a provádět podzimní úklid, myslivci budou mít 14.11. hon V Obůrkách a my, 12.11. v 18.00, zasedání zastupitelstva…

Velký dík všem, kdo se podílejí na veřejné činnosti a všem, kteří naše akce navštěvují. Krásný podzim a těším se na viděnou.

S přátelskými pozdravy
Fr.švarc

 
  2. října 2015

Ahoj Vinořáci,

rekordní 4 třídy prvňáčků už se zabydlely ve staré škole, malé děti v nové mateřské školce a za to patří dík zastupitelům i vedení školy a školky. Dnes si odpustím komentáře, dovolím si pouze přiložit seznam a stav investičních akcí:

1. Školka byla zkolaudována dle harmonogramu 13.8., již slouží k plné spokojenosti
2. Chodník podle Mladoboleslavské – probíhá dle harmonogramu
3. Zábradlí na propustku Mladoboleslavská u Normy –hotové, včetně vodící tyčky pro
nevidomé, příprava pro umístění semaforu.
4. Herní prvky pro starší děti na hřišti V Podskalí hotovo, zbývá dodělat dopadovou
plochu
5. Vybrán dodavatel projektové dokumentace na rekonstrukci zdravotního střediska-
tři třídy zš, podáno na stavební povolení + probíhá prováděcí dokumentace
6. Dokončena sanace zdi u cukrárny, Mladoboleslavská 8
7. Chodník Kbely-Vinoř – výběr dodavatele prováděcí dokumentace
8. Komunikace za fotbalovým hřištěm s chodníkem a parkovištěm na hřišti - výběr
dodavatele
9. Sanace sokolovny hotova
10. Hotovo nové antukové hřiště na volejbal a nohejbal u sokolovny
11. Projekt na rekonstrukci staré sokolovny – podán na stavební povolení, probíhá prováděcí dokumentace
12. Proběhlo navezení písku na všechna dětská hřiště
13. Příprava na instalaci plotu pod zámkem – materiál nakoupen
14. Chodník před farou – hotov , oprava dětského hřiště na faře - hotova
15. Zastávka MHD Semtínská – projektové řízení
16. Mlatový chodník Ctěnce – autobusová zastávka, podél hruškové aleje - kladné stanovisko vydáno, realizace do konce roku
17. Zámecká zeď – vypracovává se žádost o dotaci
18. Revitalizace předzámčí
19. Opěrná zeď u kostela, žádost o dotaci
20. Fotbalové hřiště s umělou trávou – probíhá stavební povolení, žádost o dotaci
21. WC na Vinořském náměstí – probíhá stavební povolení
22. ZŠ – vybavení, internet, malování, stěhování, kryty na radiátory - probíhá průběžně
23. Chodník před školou Ronovská + boční vchod do areálu školy – projektová dokumentace zpracována

Dále jsou v přípravě:
- Chodník (parkování) u školky v Mikulovické
- Chodník Vinoř - Ctěnice
- Školní hřiště
- Rekonstrukce kapliček
- Revitalizace veřejných míst (před hřbitovem, u Normy)
- Kamerový systém exponovaných míst
- Přeložka Dražkovské
- Chodník Ctěnice – Kbely (propojka Jilemnická – Mladoboleslavská)
- Kanalizace Ctěnice
- Rekonstrukce Lohenická
- ČOV
- Opravy mostu Rosická

Jak je vidět z přiloženého seznamu, je toho více než dost a děkuji všem, kteří se na těchto investičních akcích podílejí. V průběhu roku jistě ještě vyvstanou některé další aktuální požadavky, takže bude stále co dělat, stále bude potřeba finančních prostředků. Tak ať se nám všem daří a neztrácíme dobrou náladu a optimizmus. A na závěr opět poděkování všem našim úžasným spolkům a všem, kteří se zapojují do veřejné činnosti, kteří kdykoliv okamžitě a nezištně pomáhají a dělají naši společnou Vinoř přátelskou a krásnou Vinoří.

S přátelskými pozdravy
Fr.švarc
 
 
  2. září 2015
 
Ahoj Vinořáci,

tak nám ty prázdniny nějak rychle utekly… Jakoby to bylo včera, loučili jsme se s předškoláky ve školce – a najednou je vítáme jako prvňáčky ve škole. A aby toho nebylo málo, tak hned rekordní počet – 4 třídy!
Prázdniny utekly rychle i díky tomu, že probíhalo dokončení výstavby nové mateřské školky, na které se škola i školka vydatně podílela. Objednávalo a instalovalo se vybavení, které se při slavnostním otevření všem moc líbilo. Vzhledem na rozšíření provozu školky musel být rozšířen i personál školky – podařilo se nám jako učitelku zaměstnat i úplně nejnovější mistryni světa a Evropy v taekwondo! Třeba v novém kurzu půjdou kluci a holky v jejích šlépějích?

Další letní rychlou stavbou byl i chodník před farní zahradou, který byl také velice potřebný. Proběhla i rekonstrukce dětského hřiště na farní zahradě. Dále probíhá výstavba chodníku podél Mladoboleslavské, před dokončením je výstavba nového antukového hřiště na volejbal a nohejbal v areálu sokolovny.
Další investiční akce viz srpnové Slovo starosty, pokračují.

Na září se připravuje i celá řada kulturních akcí, první ročník Vionořhraní u Dlabačů, již tradiční umísťovací výstava zvířat v Hoffmanově dvoře, pro děti pouť u Normy, Posvícenská zábava v místní sokolovně pro dospělé. Rovněž Ctěnický areál nabízí mnoho kulturních akcí.

Tradiční a nádherná bude opět podzimní zahrádkářská výstava, většina exponátů je potom rozdávána na Posvícenské zábavě, přijďte se proto všichni potěšit nádherou a plody podzimu.

Ze sportovních to je start do nové sezóny fotbalistů, nohejbalistů, tenisové turnaje, tradiční Auto-Kout-Centrum-Cup,…

Za návštěvu stojí i Pepsi-Cola-Cup v kriketu u Ctěnického zámku 3. - 6.9.

V okolí probíhá i nadále výstavba golfového hřiště, kde by mělo vzniknout dalších 9 vodních ploch. Vinoř se potom stane městskou částí plnou krásných vodních nádrží – na rozdíl od našich vyschlých sousedů…

I nadále děkuji všem, kteří se starají o okolí svých domů a zahrad, i když to není jejich pozemek. Děkuji všem, kteří po svých psech uklízejí exkrementy a všem, kteří se podílejí na veřejném životě, sejně jako všem, kteří třeba jenom pozdraví.

Tak úspěšný vstup do nového školního roku a těším se na viděnou.

Fr.švarc
 
 
  20. srpna 2015

21. 08. 1968 - 21. 08. 2015

Před 47 lety nás napadla vojska tehdejšího Sovětského Svazu pod pláštíkem Varšavské smlouvy a poté nás okupovala do roku 1989. V tomto roce jsme opět konečně nabyli svobodu, můžeme svobodně volit, cestovat, vyjadřovat se, kritizovat i nakupovat co chceme a ne to, co momentálně je …
A i když je ta současná demokracie někdy k naštvání, buďme za ní vděční.
fs
 
  7. srpna 2015
 
Ahoj Vinořáci,

prožíváme pravé letní počasí, bohužel, bez závlahy pomocí deštíků. I díky tomuto suchu jsme zatěžováni prachem ze žní a ze staveb. Věřím, že léto ale přežijeme bez úhony a trochu přimhouříme oči nad přechodnými zátěžemi našeho prostředí.
O jaké stavby se jedná?
31.8. v 17.00 Vás všechny srdečně zveme na den otevřených dveří a slavnostní otevření naší stavby roku 2015 – dvou nových tříd v Mikulovické ulici v areálu školy, jedné třídy mateřské školky a jedné třídy základní školy. Letos poprvé tak budeme moci ve školce uspokojit všechny naše děti nad tři roky! Další stavbou je příprava na výstavbu fotbalového hřiště s umělou trávou v areálu stávajícího fotbalového hřiště, které bychom rádi realizovali v příštím roce, kdy bude Praha evropským hlavním městem sportu.
Na hřišti V Podskalí byly instalovány cvičební a herní prvky pro starší děti, na přechodu u Normy zábradlí. Probíhá rovněž výstavba chodníku podél Mladoboleslavské ulice, která významně pomůže všem našim obyvatelům.
Další akce jsou rozpracované: chodník před farní zahradou, podél školy v ulici Ronovská, plot a stezka pod Vinořským zámkem, semafor u Normy, oprava zámecké zdi, chodník Vinoř-Kbely, komunikace za fotbalovým hřištěm, rekonstrukce suterénu zdravotního střediska, veřejné WC na Vinořském náměstí, kopec na sáňkování a revitalizace celého předzámčí, výstavba nového antukového hřiště na volejbal a nohejbal v areálu sokolovny, zastávka MHD Semtínská, …
Jak vidíte, je toho opravdu dost a dost.
Ze soukromých akcí to je především výstavba rodinných domků v lokalitě V Žabokřiku, výstavba hrobnického domku se smuteční síní a veřejným WC na hřbitově a výstavba golfového hřiště.

Po sedmi letech u nás skončil svou činnost náš pan farář, páter Pavel Jančík, chtěl bych mu za jeho působení u nás moc a moc poděkovat a popřát mu v jeho novém místě hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Negativní stránkou léta je již tradičně vandalismus. Podpalováním kontejnerů, ničením veřejných laviček, košů, sprejováním nebo podobnými „hrdinskými“ činy naši mladí dokazují pouze zaostalost a hloupost. Vynaložené veřejné prostředky na opravy by totiž mohly být použity na rozvoj prvků, třeba právě pro ně…
Apeluji zde na pozornost a rozhodnost našich obyvatel, aby v případě zpozorování takových činů ihned volali bezplatnou linku policie 156 nebo 158.

Děkuji také všem, kteří se i v tomto parnu starají o okolí svých domů a zahrad, i když to není jejich pozemek. Proto děkuji všem, kteří po svých psech uklízejí exkrementy, kteří se pozorně dívají kolem sebe, zda soused v těchto parnech nebo třeba jeho pejsek něco nepotřebují a všem, kteří se třeba jenom zastaví, pozdraví a popovídají si s kolemjdoucím.

Přeji krásné a pohodové léto – a ať nám konečně trochu zaprší…

Fr.švarc
 
 
 13. července 2015

Ahoj Vinořáci,
protože za několik dní dostanete všichni do svých poštovní schránek Vinořský zpravodaj, kde bude i nové Slovo starosty, dovolím si pro letošní červenec pravidelné internetové Slovo starosty vynechat.
Přeji všem krásné prázdniny, hezké dovolené a načerpání sil do další práce.

S přátelskými pozdravy
Fr.švarc
 
 
 1. června 2015
Ahoj Vinořáci,

přichází měsíc, který je u našich školáků nejoblíbenější. Ani ne tak kvůli tomu, že dostanou vysvědčení, jako spíše kvůli tomu, že začínají prázdniny. Zasloužený odpočinek pro všechny, stejně jako pro učitele. Pouze vedení školy a školky jako prakticky každé léto, bude sledovat dokončení stavby roku 2015, dvou tříd MŠ. Každý týden se účastní na kontrolním dnu stavby a konkrétními připomínkami dolaďuje postup stavebních prací ke zdárnému dokončení. Rovněž musí být termínově včas dodáno potřebné vybavení, aby od 1.9. mohli nastoupit noví žáci. Za to patří vedení veliký dík.

Investiční akce, které jsem uvedl minule, probíhají průběžně, pro připomenutí je zopakuji: rekonstrukce suterénu zdravotního střediska, pro aktuální potřebu v něm mohou být umístěny tři třídy družiny, revitalizace tzv. předzámčí, nové antukové hřiště pro volejbal a nohejbal, nové herní a cvičební prvky pro starší děti, projekt pro kompletní rekonstrukci sokolovny, plot pod vinořským zámkem, kde vznikne nové stezka Vinořským parkem, projekt pro fotbalové hřiště s umělou trávou pro děti a mládež, cyklostezku Kbely-Vinoř a pro autobusovou zastávku u Semtínské ulice. Dále se připravuje projekt pro bezpečný příchod dětí do základní školy a pro chodník do Ctěnic, stejně jako ze Ctěnic do Kbel.
Ze soukromých staveb to je především zahájení stavebních prací při výstavbě golfového hřiště. Možná málokdo ví, že vedle něj je už stabilní kriketové hřiště, kde se konají mezinárodní utkání. Pro nás exotický sport, ve světě ale druhý nejrozšířenější. A je zájem, aby při naší škole vznikl kriketový kroužek, stejně jako i ten golfový…

Naši sportovci všech věkových kategorií dosahují dobrých výsledků v celé řadě soutěží, kulturní akcí června bude koncert v našem kostele 7.6. v 19.00 hod., kterého se zúčastní i radní hl.m.Prahy pro kulturu, Jan Volf.

Stále je ale co zlepšovat v přístupu k našemu životnímu okolí a prostředí. Bez dobrovolnické práce se nikdy neobejdeme. Proto děkuji všem, kteří se starají o okolí svých domů a zahrad, i když to třeba není jejich pozemek. Proto děkuji všem, kteří po svých psech uklízejí exkrementy a všem, kteří se podílejí na veřejném životě. A když už jsem u toho veřejného života, musím se pochlubit, osobně jsem byl poctěn udělením pamětní medaile od předsednictva Českého svazu bojovníků za svobodu, které si velice vážím. Bojovníci za svobodu, kteří prošli válečným i normalizačním peklem, pokládali životy za svobodu nás všech a jejich činy a postoje nám neustále připomínají, že svoboda se nedá koupit, ani není automatická. Proto si ji važme a udržujme ji i pro naše děti a další generace.

Krásné léto a těším se na viděnou.

Fr.švarc
 
 
 30. dubna 2015

Ahoj Vinořáci,

apríl máme úspěšně za sebou, přichází máj. A sakury. A čarodějnice. Nádherný start. Hned na začátku května, 5. 5. v 10.00 v parku před hřbitovem, si připomeneme 70 let od začátku pražského povstání a od konce druhé světové války. A znovu také to, že žádná válka nemá vítěze, jen poražené a pomníky. Doufejme jen, že už se nebude opakovat nesmyslné roztahování a zabírání a vraždění, s tím spojené, ať již ve jménu kohokoliv a čehokoliv.

Stále podle plánu probíhá výstavba mateřské školky, měla by zahrnout i úpravy okolí a nových cest uvnitř školky. Podařilo se nám sehnat finance na rekonstrukci suterénu zdravotního střediska, pro aktuální potřebu v něm mohou být umístěny tři třídy družiny. Získáním dotace na výstavbu mateřské školky také mohlo zastupitelstvo schválit finanční prostředky na revitalizaci tzv. předzámčí, na nové antukové hřiště pro volejbal a nohejbal, pro nové herní a cvičební prvky pro starší děti, na projekt pro kompletní rekonstrukci sokolovny, na plot pod vinořským zámkem, kde vznikne nové stezka Vinořským parkem, na projekt pro fotbalové hřiště s umělou trávou pro děti a mládež, pro cyklostezku Kbely - Vinoř a pro autobusovou zastávku u Semtínské ulice. Dále se připravuje projekt pro bezpečný příchod dětí do základní školy a pro chodník do Ctěnic, stejně jako ze Ctěnic do Kbel. Pro letošní rok je toho tedy před námi investičně více než dost.

Pro sportovní i kulturní vyžití se vyplatí sledovat naše internetové stránky, protože akcí je celá řada a už je nestíhám všechny evidovat. Vinoř žije intenzivně - a je to dobře.
Děkuji všem kolegyním a kolegům a dobrovolníkům za jejich obětavou práci, úřadu, spolkům za jejich činnost, seniorům a baráčníkům za Vítání občánků, příspěvkovým organizacím základní škole a Vincentu a jejich vedení za jejich akce a celoroční činnost, stejně jako faráři Pavlu Jančíkovi a místní farnosti za kulturní a společenské akce na faře a v kostele.

Doufejme jen, že se ještě polepší i pejskaři a naši mladí vandalové, kteří svou nadbytečnou energii upínají tím nesprávným směrem a naše životní prostředí bude čistší a upravenější. A možná tím i lidé usměvavější a přátelštější. A navzájem tolerantnější.
Až na okupaci v 68. roce máme přeci 70 let od konce války. Věřím, že tu okupaci v 68. roce našim tehdejším okupantům osladíme na mistrovství světa v hokeji - i díky číslu 68…

Takže, naštěstí – ne vzhůru do boje, nýbrž vzhůru za kulturou a sportem a za společenskými a společnými akcemi a setkáními.

Těším se na viděnou.
 

František Švarc

 

 
 8. dubna 2015

Ahoj Vinořáci,

zpoždění tohoto Slova není způsobeno aprílem, ale tím, že jednoduše nestíhám. Akcí je celá řada a snažím se zúčastnit se na každé. A ani to se mi nedaří, takže se omlouvám z kinování, z většiny kulturních akcí u Hoffmanů nebo U Černínů,…
Proto si vypůjčím kostru článku, který jsem napsal do Vinořského zpravodaje, a který si tedy budete moci brzy přečíst znovu…

Podle harmonogramu probíhá stěžejní akce tohoto roku – výstavba mateřské školky, od září
by snad měla pojmout všechny naše žadatele nad tři roky. Při letošním vítání občánků je patrný pokles vítaných dětí, ze 70 oproti loňsku budeme letos vítat 61 dětí. Věřím, že po stabilizaci Vinoře se počet vítaných dětí ustálí na cca 50–60 za rok, což by bylo dobré jak pro školku, tak také pro školu.
Další investiční akce, které čekají na realizaci, jsou např. zprovoznění linky MHD Přezletice–Satalice, včetně nových autobusových zastávek, automat na jízdenky, rekonstrukce suterénu pod zdravotním střediskem, chodník Mladoboleslavská, cyklostezka Kbely–Vinoř, chodník Vinoř–Ctěnice a Ctěnice–Kbely, řada dopravních opatření (např. už je realizován přechod na Mladoboleslavské u vinařského zámku), výstavba fotbalového hřiště s umělou trávou pro nejmenší, s investorem golfu jednáme o možném obchvatu Vinoře a vzájemné spolupráci, revitalizace plochy předzámčí a třeba WC na hřbitově a Vinořském náměstí. Rád bych zde poděkoval všem zástupcům starosty, zejména pak Michalu Biskupovi za obrovskou práci, stejně jako za jeho nasazení pro zpřístupnění vinořského zámku.

Na jarmarku a ve škole proběhly ankety o spokojenosti, nespokojenosti, námětech na zlepšení atd., veliký dík opět patří organizátorům i všem, kteří dotazníky vyplnili. Zastupitelstvo se výsledky bude určitě zabývat a zapracuje je do dalšího rozvoje.

Na hřbitově proběhlo kácení stromů, na podzim budou osázeny stromy nové, které by neměly
ohrožovat ani pomníky, ani návštěvníky hřbitova. Rovněž byla puštěna voda, takže vzhůru na Velikonoce!

Začíná sportovní sezóna, dobrovolná příprava sportovišť pro tenisty, nohejbalisty, fotbalisty,
Všem moc děkuji. 11.- 12.4. proběhne v tělocvičně školy finále mistrovství republiky v badmintonu, přijďte se podívat na vrcholné umění tohoto sportu.

Na závěr bych řekl, že čistota životního prostředí se po malých krůčcích lepší, a moc děkuji všem, kteří se o Vinoř i své okolí starají, všem zastupitelům, členům výborů a komisí, nejrůznějším organizátorům i dobrovolníkům, např. pan Červenka a pan Štrougal z Unigy pravidelně odklízejí černé skládky z blízkého okolí a i díky nim bude brzy krásným koutem i úsek podél Ctěnického vodoteče, ve Vinořském potoce jsou už k vidění dokonce raci! Pomocníkem je i sběrný dvůr ve Ctěnicích a dobrá bude i sousední kompostárna firmy Vinagro. Ještě je ale stále co zlepšovat, třeba u pejskařů, dětských vandalů atd.

Tak ať se nám doma líbí, ať se potkáváme ve zdraví a s úsměvem a s optimismem.

František Švarc

 

 
 
 
 4. března 2015
 
Ahoj Vinořáci,

Zastupitelstvo MČ Vinoř schválilo kromě jiných bodů i rozpočet na rok 2015, takže můžeme hospodařit. Na zasedání proběhla prezentace projektu Golf Vinoř, věřím, že realizace dopadne k potěšení všech Vinořáků. I nadále probíhá akce roku 2015 – výstavba dvou tříd MŠ, popř. 1 třídy MŠ a 1 třídy ZŠ, zápis dětí do tříd MŠ v březnu nám napoví více. Určitým znamením je i vítání občánků, které proběhne 26.3., kdy nám počet dětí poprvé klesl o deset, ze 71 na 61. Že by to znamenalo klesající trend? To uvidíme na konci letošního roku. Určitě je ale potřeba se o všechny děti postarat, aby měly místo v mateřské školce i v základní škole.

Nové autobusové zastávky na trase Přezletice – Satalice by měly být využity od dubna, jsem zvědavý, jaký podíl cestujících je bude využívat k cestě do centra, která by měla trvat vlakem ze Satalic cca 15 minut!

Před zahájením je i stavba chodníku podél Mladoboleslavské od Normy po Pražské strojírny, rádi bychom ji protáhli i druhým směrem, až do Kbel.

Proběhla Výroční schůze rybářů, mimořádný výlov dvou rybníků (vylovily se i tři koše na odpadky a dopravní značky), jejich vybagrování a úprava hráze. 14.3., před plesem, proběhne také výroční schůze zahrádkářů a 26.-28.3. jejich tradiční nádherná Velikonoční výstava v Informačním středisku.

Začnou i sportovní soutěže fotbalistů, tenistů i nohejbalistů. Na poli sportovním máme investiční deficit, snad se v dohledné době zlepší situace i v této oblasti.

Nádherným zážitkem bylo promítání filmu Hrdý na svůj klub v Hoffmanově dvoře, za přítomnosti herce Ondřeje Vetchého a našeho čestného občana, Jiřího Čadka. Pomalu se rozjíždí i úterní kinování a další kulturní akce v Hoffmanově dvoře nebo v restauraci U Černínů. Nesmíme zapomenout ani na tradiční Velikonoční jarmark u Dlabačů, 22.3. Poprvé bude instalován i stánek naší městské části, kde si občané budou moci napsat, co komu kde chybí, podávat náměty na zlepšení kvality bydlení, chod úřadu, zastupitelů, chybějící kulturní, sportovní i společenské akce, stejně jako ostatní připomínky. Budou představeny i materiály o Vinoři.

Stěžejní akcí ale bude už 23. Obecní ples, 14.3. v Sokolovně – ve stylu Hollywoodské party. Druhý den, 15.3., bude opět tradiční Dětský karneval, těším se u všech akcí na setkání s Vámi.

Pokud jsem na nějakou akci zapomněl, tak se omlouvám, jak ale vidíte, je jich opravdu hodně.
Takže – vzhůru do jara a za teplem…
 

Fr.švarc

 
 
 2. února 2015
 
Ahoj Vinořáci,

únor je doba plesů, masopustu, zabíjaček a prodlužujících se dní. U nás bude ples 14.2. – Ples Zlaté Prahy a za měsíc, 14.3., Obecní ples. Masopusty i se zabíjačkami zažijeme 7.2. v Hoffmanově dvoře - i s večerní cimbálovou muzikou a 8.2. ve Ctěnickém zámku. Počasí nám zatím umožňuje stavět prioritní stavbu roku 2015,  dvou tříd mateřské školky.  Nejen z tohoto důvodu je ale potřeba schválit rozpočet, je zapotřebí projektově připravit i další akce a bez schváleného rozpočtu bychom prakticky nemohli začít nic. Důležitý bude také rozpočet hlavního města, ze kterého bude vidět výše dotace  městské části a výše investic hlavního města do naší technické vybavenosti. Co se týká výše dotací – je nižší než v roce 2008! Tehdy byla 2.400 na hlavu a příspěvky od okolních obcí na žáka ZŠ nebo MŠ činily ca. dalších 200,--Kč na hlavu, tj., celkem 2.600! Nutno ještě zahrnout zvýšené ceny energií… Současný stav, kdy dostáváme pouze 2.500,-- na hlavu, je silně poddimenzovaný a je od nás neustále kritizován. I to vede vedle kapacitních důvodů k tomu, že jsou rušeny spádovosti obcí.

A tak nezbývá než čekat do 19.2., kdy by měl být schvalován rozpočet hlavního města a až po něm může být schvalován ten náš. Přes některé otazníky je ale zapotřebí vyvěsit návrh rozpočtu na 15 dní na úřední desku a poté předložit ke schválení místnímu zastupitelstvu. To bude svoláno na 26.2. od 18.00 hod do informačního centra a proběhne na něm i prezentace pro Vinoř důležitého projektu, kterým je golfové hřiště.

Byl spuštěn pilotní projekt rozvozu školních obědů našim občanům s tělesným hendikepem, případní zájemci se mohou nahlásit u paní Turnerové, předsedkyně sociálního výboru.

Pokračují i snahy o zprovoznění MHD Přezletice – Vinoř – Satalice a získání tak další možnosti dopravy do centra, protože vlakové spojení Satalice-Masarykovo nádraží, trvá 16 minut…

V únoru také proběhne zápis do prvních tříd, věřím, že v takovém množství dětí bude první i poslední. Předpokladem jsou čtyři první třídy! Ty budou umístěny ve staré škole na Vinořském náměstí, a proto nutně potřebujeme najít nové místo pro minimálně jednu třídu školky, která je v současné době v prvním patře staré školy!

Ze sportu je bude velkým zážitkem promítání filmu Hrdý na svůj klub v Hoffmanově dvoře, které bude 18.2. v 19.00 hodin, za přítomnosti herce Ondřeje Vetchého a našeho čestného občana, Jiřího Čadka.  Veliký dík patří R.Rytinovi, který tuto jedinečnou akci zorganizoval.

Těším se na setkání s Vámi na některé z únorových akcí a přeji klidný a příjemný poslední zimní měsíc.
 

Fr.švarc

 
 
 6. ledna 2015
 
Ahoj Vinořáci,

hodně zdraví a vše nejlepší v roce 2015, stejně jako i v následujících letech!

Do tohoto roku jsme na poli sportovním nevkročili zrovna úspěšně, na tradičním halovém fotbalovém mezinárodním turnaji u našeho partnerského měst Schulzendorf, 3.1., jsme skončili na 8. místě. Věřím, že v Schulzendorfu vše napraví výstava obrazů našeho občana, P.Ettlera, která bude zahájena 10.1.v 15.00 hodin. Dopoledne je tradiční přivítání nového roku, i když se letos uskuteční v sousední obci Eichwalde, společně pro Schulzendorf, Eichwalde, Zeuthen, Vinoř a Kargowou.

Rozpočet Vinoře bude bohužel schválen až koncem února, protože mu musí předcházet schválený rozpočet hlavního města, který se bude schvalovat 19.2. Zatím musíme žít podle rozpočtového provizoria, to znamená, měsíčně smíme utrácet 1/12 z loňského rozpočtu.
Tento týden plánujeme předání staveniště dodavateli dvou tříd mateřské školky a zahájení prací. Celkové investiční náklady budou ca. 11 milionů Kč a termín dokončení letošní srpen!
V září naposledy dojde k navýšení počtu prvňáčků – ca. 120 dětí! Na první společné schůzce rodičů těchto dětí bylo po prohlídce školy zjišťováno, kolik rodičů má zájem o zapsání svých dětí u nás, kolik jich ještě váhá a kdo je rozhodnut dát své dítě jinam. Takový nebyl nikdo, dva rodiče zatím ještě nejsou rozhodnuti, protože starší sourozenec po nastěhování do Vinoře již navštěvuje školu jinou, takže 118 rodičů je již rozhodnuto. A to je závazek i pro nás. 4 první třídy a následně třídy družiny, kterých bude zapotřebí o to více. Po skončení spádovitosti Přezletic a Podolanky v letošním roce, se ale vrátíme zpět k max. 3 třídám.

Ani tento rok tedy nebude jiný a bude ve znamení shánění financí. Např. na rekonstrukci suterénu pod zdr.střediskem a zřízení potřebných tříd pro družinu, již probíhající akcí je výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem pro děti, na které bychom se měli také finančně podílet, projektově je zpracována zastávka MHD u zámku, důležitý je i chodník do Kbel podél Mladoboleslavské, WC na náměstí, alespoň projektově zpracovat chodník do Ctěnic, z minulosti zbývá nerealizovaný chodník u Vaníků, parkoviště Uherská, pergola na fotbalovém hřišti, chodník Norma – Jenštejn,...

Pokračují i jednání o zpřístupnění Vinořského zámku, o zřízení linky MHD Přezletice – Satalice, o posunutí obchvatu Prahy dále do středočeského kraje, stejně jako o zvýšení dotačních vztahů Prahy k jednotlivým městským částem.

Takže si v tomto roce popřejme společně k tomu zdraví a štěstí i hodně úspěchů a pevných nervů.
 

Fr.švarc

 
 
 

   Archív slova starosty

  ►  2018
       červenec 2018
       červen 2018
       květen 2018
       duben 2018
       březen 2018
       únor 2018
       leden 2018
  ►  2017
       prosinec 2017
       listopad 2017
       říjen 2017
       září 2017
       srpen 2017
       červenec 2017
       červen 2017
       květen 2017
       duben 2017
       březen 2017
       únor 2017
       leden 2017
 
   ►  2016
       prosinec 2016
       listopad 2016
       říjen 2016
       září 2016
       červen 2016
       duben 2016
       březen 2016
       únor 2016
   ►  2015
       prosinec 2015
       listopad 2015
       říjen 2015
       září 2015
       srpen 2015
       červenec 2015
       červen 2015
       květen 2015
       duben 2015
       březen 2015
       únor 2015
       leden 2015
   ►  2014
       prosinec 2014
       listopad 2014
       říjen 2014
       září 2014
       srpen 2014
       červenec 2014
       červen 2014
       květen 2014
       duben 2014
       březen 2014
       únor 2014
       leden 2014
   ►  2013
       prosinec 2013
       listopad 2013
       říjen 2013
       září 2013
       srpen 2013
       červenec 2013
       červen 2013
       květen 2013
       duben 2013
       březen 2013
       únor 2013
       leden 2013
 
   ►  2012
       prosinec 2012
       listopad 2012
       říjen 2012
       září 2012
       srpen 2012
       červenec 2012
       červen 2012
       květen 2012
       duben 2012
       březen 2012
       únor 2012
       leden 2012
 
   ►  2011
        leden 2011
        únor 2011
        březen 2011
        duben 2011
        květen 2011
        červen 2011
        červenec 2011
        srpen 2011
        září 2011
        říjen 2011
        listopad 2011
        prosinec 2011
 
  ►  2010
       prosinec 2010
       listopad 2010
       říjen 2010
       září 2010
       srpen 2010
       červenec 2010
       červen 2010
       květen 2010
       duben 2010
       březen 2010
       únor 2010
       leden 2010