Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva > Slovo starosty > Slovo starosty 
Slovo starosty - Vinořské mosty 2017  
   

Mosty, to  jsou nejen spojnice mezi břehy nebo mezi dvěma vyvýšeninami
nad údolím, nad komunikací nebo tratí.

Často to bývají – nebo alespoň by měly být – spojnice mezi lidmi a jejich,
často rozdílným, vyznáním nebo smýšlením.

Vinořské mosty jsou ukázkou staré zašlé slávy, ukázkou umu starých řemesel, ale i úpadku řádné péče o ně… Nové mosty ale slibují návrat k lepším časům.

Tak se spolu pojďme projít po těch spojnicích, přivřeme oči a představme si každou jednotlivou dobu, kdy byl ten daný most vytvořen – a kdy byl nádherný
ve své tehdejší kráse …

Přeji Vám krásných a pohodových nejen všech dvanáct měsíců, bezpečnou chůzi nejen po našich mostech a pokusme se i my být spojnicí vzájemných, přátelských vztahů, aby těch pohodových měsíců a let bylo co nejvíc …

 Fr.Švarc, Vinoř, 2017


Mostek u Pohankova rybníka
Leden  

Mostek mezi rybníky Velká a Malá Obůrka prošel mnoha změnami a je opravován a udržován hlavně díky péči našich rybářů.

Únor  

      Most přes Štěpánovskou ulici a mostek přes Cukrovarský rybník, který umožňuje cestu k naší předposlední kapličce, zvané Hradopražská.

Březen  
 

      Most na silnici Vinořská, vedoucí do Satalic. Snad se brzy dočkáme jeho opravy a rozšíření o chodník, je v péči Technické správy komunikací.

Duben  

      Na soukromém pozemku ležící most přes Urbanickou ulici a poměrně nový mostek u Ctěnického rybníka. Ukázka  práce dříve a nyní…

Květen  

1.  Most u Jezírka u Kamenného stolu. Tento most prošel novou rekonstrukcí .

Červen  

1.   Citlivě navržený a vkusný most v zahradě Ctěnického zámku, stejně jako lávka pro dvounohé i čtyřnohé návštěvníky…

Červenec  

      Pro porovnání – ještě nedávný vzhled mostu u Jezírka u Kamenného stolu. Most přes Ctěnický potok v Rosické ulici je  v péči Technické správy komunikací. Dočká se také opravy nebo dříve spadne?

Srpen  

      Most přes ulici (kupodivu opět) Vinořskou, tentokráte ve Středočeském kraji, vedoucí do Jenštejna. Most je na soutoku Vinořského a Ctěnického potoka.  Na dalším obr.  je most přes Ctěnický potok na frekventované Mladoboleslavské ulici.

Září  

Mostek přes Vinořský potok a most přes stejný potok v Živanické ulici

Říjen  

      Na mostu u výtoku z rybníku Velká Obůrka už dávno nejsou dřevěná stavidla, z kterých se skákalo do vody. Místo nich je zelené, kovové,  střediskové  zábradlí…

Krásně zelený, střediskový, je i mostek u Biologického rybníku. I on je svědkem každoroční tvrdé práce našich rybářů

Listopad  

      Mostek přes Vinořský potok u parku v Podskalí dříve a nyní. Na místě kovového, střediskového mostu (1), je nyní most dubový (2). Když je velká voda, tak je koryto potoka téměř plné.

Prosinec  

      Mostek na výtoku z Biologického rybníku zřejmě dříve sloužil k dopravě mezi Vinořským zámkem a hájovnou v Satalicích. Dočkáme se někdy zpřístupnění zámku a rekonstrukce staré cesty s mostkem?

   
 

   Archív slova starosty

   ►  2016
       listopad 2016
       říjen 2016
       září 2016
       červen 2016
       duben 2016
       březen 2016
       únor 2016
   ►  2015
       prosinec 2015
       listopad 2015
       říjen 2015
       září 2015
       srpen 2015
       červenec 2015
       červen 2015
       květen 2015
       duben 2015
       březen 2015
       únor 2015
       leden 2015
   ►  2014
       prosinec 2014
       listopad 2014
       říjen 2014
       září 2014
       srpen 2014
       červenec 2014
       červen 2014
       květen 2014
       duben 2014
       březen 2014
       únor 2014
       leden 2014
   ►  2013
       prosinec 2013
       listopad 2013
       říjen 2013
       září 2013
       srpen 2013
       červenec 2013
       červen 2013
       květen 2013
       duben 2013
       březen 2013
       únor 2013
       leden 2013
 
   ►  2012
       prosinec 2012
       listopad 2012
       říjen 2012
       září 2012
       srpen 2012
       červenec 2012
       červen 2012
       květen 2012
       duben 2012
       březen 2012
       únor 2012
       leden 2012
 
   ►  2011
        leden 2011
        únor 2011
        březen 2011
        duben 2011
        květen 2011
        červen 2011
        červenec 2011
        srpen 2011
        září 2011
        říjen 2011
        listopad 2011
        prosinec 2011
 
  ►  2010
       prosinec 2010
       listopad 2010
       říjen 2010
       září 2010
       srpen 2010
       červenec 2010
       červen 2010
       květen 2010
       duben 2010
       březen 2010
       únor 2010
       leden 2010