Samospráva městské části Praha - Vinoř

Úvod > Samospráva 
 
Zastupitelé městské části Praha-Vinoř  
   

 

  František Švarc
starosta
 
 
Ing. Michal Biskup 
I. místostarosta 
Mgr. Iveta Boušová
místostarostka 
Robert Rytina 
místostarosta
 
Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc. Jan Červenka Ing. Mirko Šustr Mgr. Karel Janko
 
Martin Halík David Smoljak  Mgr. Hana Šůrová
 
   Složení zastupitelstva, kontakty
František Švarc - uvolněný starosta, starosta@praha-vinor.cz

Michal Biskup, Ing. - I. neuvolněný zástupce starosty,
michal.biskup@praha-vinor.cz  
Iveta Boušová, Mgr. - neuvolněný zástupce starosty
mistostarosta@praha-vinor.cz  
Robert Rytina - neuvolněný zástupce starosty, 
robert.rytina@praha-vinor.cz  

členové zastupitelstva:
Jan Červenka,
jan.cervenka@praha-vinor.cz
Martin Halík,
martin.halik@praha-vinor.cz
Karel Janko, Mgr.,
janko@praha-vinor.cz
David Smoljak,
david.smoljak@praha-vinor.cz
Mirko Šustr, Ing.,
mirko.sustr@praha-vinor.cz
Hana Šůrová, Mgr.,
hana.surova@praha-vinor.cz
Lenka Turnerová, Doc., Ing., CSc.,
lenka.turnerova@praha-vinor.cz


Petra Gawdunová, odstoupila
 

   Přehled o personálním obsazení výborů zastupitelstva MČ Praha-Vinoř
 Výbory:  
  Kontrolní výbor: předseda: Martin Halík
  Finanční výbor: předseda: JUDr. Jan Červenka
  Výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity: předseda: Robert Rytina
  Výbor pro strategický rozvoj a výstavbu: předseda: David Smoljak
  Výbor pro spolky a církve: předseda: Martin Halík
  Výbor pro výchovu a vzdělávání: předseda: Mgr. Hana Šůrová
  Výbor sociální a bytový: předseda: Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
   
  Kronikář: Klára Lowensteinová, Ph.D.
 
   Organizační struktura