Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Veřejné zakázky



 
 
Úřad městské části Praha-Vinoř - Smlouvy
   
   
 
   
Zveřejnění Smlouva
5.10.2017 Smlouva o údržbě veřejné zeleněě a souvisejících činnostech Praha - Vinoř.
 
8.9.2017 Smlouva o spolupráci mezi Golfpark Vinoř East s.r.o. - DUONA s.r.o.  a MČ Praha - Vinoř při výstavbě rezidenčního centra "Vinořský Golf Resort"
Příloha - Studie

 
9.12.2016 Smlouva o dílo k provedení stavby "Příjezdová komunikace - Bohanečská"
 
16.9.2016 Smlouva o dílo akce "Přístavba šaten základní školy ul. Prachovická 340, Vinoř", sml. 83, 01660/2016
Listinné přílohy ke smlouvě o dílo

 
15.8.2016 Smlouva o dílo k provedení stavby "Parkovací stání - MČ Praha - Vinoř".pdf
 
10.5.2016 Smlouva o dílo 005/2016 "Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na pohybové centrum základní školy".pdf
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 005/2016
 
10.12.2015 Smlouva o dílo 026/2015  "Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na 3 třídy školní družíny ZŠ a rekonstrukce terasy střediska", ev. sml. 72/2015, č.j. 1281/2015-7
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 026/2015

   Dokumenty ke stažení