Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Stavební akce 
 
Stavební akce MČ
   
   
Stavební akce Půdní vestavba 4. tříd ZŠ.
postup prací:
22.10.2012 Rozbíhá se akce volebního období - půdní vestavba 4 tříd ZŠ.
29.10.2012 Venkovní práce na půdní vestavbě školy pokračují i v nečekaně přišlé zimě
10.11.2012 Půdní vestavba 4. tříd ZŠ - pokračující práce
26.11.2012 Přístavba základní školy pokračuje...
03.12.2012 Přístavba základní školy pokračuje...
09.12.2012 Sundávání pomocné střechy nad ZŠ
17.12.2012 Práce na střeše základní školy
31.01.2013 Půdní vestavba nových učeben základní školy pokračuje podle plánu.
18.02.2013 Pololetní prázdniny umožnily  i kompletní výměnu starých dveří a rámů.
11.03.2013 Dokončovací práce na akci půdní vestavba ZŠ
19.03.2013 Půdní vestavba 4 tříd v ZŠ ukončena!
 
Stavební akce Rekonstrukce staré školy pro potřeby dvou tříd mateřské školy.
postup prací: 12.5.2011 Začala rekonstrukce přízemí staré školy
postup prací: 30.5.2011 Pokračující práce na rekonstrukci
postup prací:  2.6.2011  Bagr ve staré škole.

postup prací: 16.6.2011 Pokračující práce na rekonstrukci
postup prací: 18.7.2011 Rekonstrukce staré školy
 

Stavební akce Mladoboleslavská 8

 
Přístavba školní jídelny a nových tříd základní školy a nových tříd mateřské školy:
postup prací: PŘÍSTAVBA ŠKOLY
Stavba byla vybudována z rozpočtu MČ Praha - Vinoř
s podporou hl. m. Prahy
 
Rekonstrukce havarijního stavu budovy Mladoboleslavská 13:
postup prací: MLADOBOLESLAVSKÁ 13
Stavba byla vybudována z rozpočtu MČ Praha - Vinoř
s podporou hl. m. Prahy
 
Výstavby silnic V Obůrkách a Ke Mlýnku a chodníků Klenovská, Chaltická
postup prací: KOMUNIKACE
Stavby byly vybudovány z rozpočtu MČ Praha - Vinoř
s podporou hl. m. Prahy
 
Vybudování kulturně vzdělávacího centra Opočínská 364, 190 17 Praha - Vinoř
Kulturně vzdělávací centrum, mateřské centrum a knihovna bylo v Opočínské ulici slavnostně otevřeno dne 11.června 2007.
Projekt: „Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha - Vinoř“

   Dokumenty ke stažení

Směrnice starosty č. 2/11 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MČ Praha Vinoř.
(PLATNOST OD 1.11.2011)
   
Směrnice starosty č. 2/09
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MČ Praha - Vinoř
  Dodatek č. 1 ke Směrnici starosty č. 2/09
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MČ Praha - Vinoř