Městská část Praha-Vinoř - Památky

Home > MČ Praha-Vinoř > Info > Památky > Zámek > Vinořská tvrz


   Městská část Praha - Vinoř

   ►  Základní informace o MČ
   ►  Mapy a plány
   ►  Historie a současnost
   ►  Památky
   ►  Zajímavosti
   ►  Vinořský zpravodaj
   ►  Adresář firem
   Kultura, vzdělání, volný čas
   ►  Základní škola Praha - Vinoř
   ►  Mateřská škola Praha - Vinoř
   ►  Knihovna
   ►  Kulturně vzdělávací centrum VINCENT
   ►  Mateřské centrum BUBLINA     
   ►  Církve
   ►  Sport
   ►  Spolky a organizace

 

 


Historie tvrze ve Vinoři

Pro zajímavost uvádíme text z XV. dílu A. Sedláčka - Hrady, zámky a tvrze království českého - Tvrze v okolí Brandýsa nad Labem:

Ves jest starší a připomíná se již r. 1130. Patronem farního kostela byl l. 1358 Rembota Goldner soused Pražský sám a l. 1360 se synem svým Mikulášem. Po něm dostal se týž statek zeti jeho Matěji od Věže, jenž jej prodal l. 1364 Ondřejovi a Martinovi bratřím Stachům a Hainlinovi bratru jejich tetěnému. Ale poněvadž se l. 1364 také Petrman z Vinoře, patron oltáře zdejšího připomíná, zdá se, že byly ve Vinoři dva statky a že držitelé tvrze byli patrony kostela. Tvrz držel pak Velfl Galm, též měšťan Pražský a když zemřel, prodala Kera vdova s Janem synem a Annou dcerou Hanuši Caizlmajstrovi též Pražanu. L. 1386 zveden právně na Vinoř Augustin Pražský, ale hned ji prodal. Koupil Vinoř Hanza od Věže měšťan Pražský a l. 1405 sem faráře podával. Protože l. 1407 strýci svému Janovi z Dubče právo podací kostela Týnského v Praze postoupil, lze za to míti, že mu také Vinoř a ostatní své jmění zapsal, což se i tím dotvrzuje, že Jan l. 1419 sem faráře podával.

Statek Vinořský měl do té doby stejné držitele s Dubčem a pak Průhonici až do vymření Dubeckých však i potom za Zápských, kteří po nich dědili. mezi tím se na tvrzi nebydlívalo, a proto zpustla. Když se Průhonická pozůstalost po smrti Adamově (zemřel 1551) dělila, dostal se Vinořský díl Bedřichovi Zápskému, jenž jej do r. 1593 držel. L. 1571 zapsal Vinoř tvrz starou pustou s příslušenstvím Johance z Vrabí mateři a Jakubovi Chadourovi z Lokte otčímovi svému, ale zrušil po dvou letech tento zápis a vyměnil si tvrz Vinoř mezi tím zase obnovenou, s Annou Zapskou ze Ctiněvsi za statek její Ctiněves (1578). Avšak zase nabyl Vinoře. Zdědila ji totiž po Anně sestra její Johanka, manželka Bedřichova, a ta ji zapsala l. 1592 a 1593 Bedřichovi a dětem svým. Aby Bedřich dětem díly vyplatiti mohl, prodal Vinoř (1593) Václavovi mladšímu z Donína, a to tvrz s příkopem vyzděným, ves s dvěma dvory a tvrz hradiště též s dvěma dvory. Nový pán zemřel již následujícího léta, zůstaviv dvě nezletilé dcerušky. K jich dobrému prodán statek a koupen l. 1596 od Kateřiny Smiřické z Hazemburka. Také paní tato dlouho Vinoře nedržela, ona již l. 1604 zemřela. Dědicem jejím stal se Jan Zbybněk Zajíc z Hazemburka. Týž prodal ihned Vinoř a Ctěnice Václavovi Bořanovi ze Lhoty a na Roztokách. Zase se na Vinoři nebydlelo a zase tvrz zpustla. oba statky Vinoř a Ctěnice dostaly se l. 1626 v držení rodu Valdštějnského a zůstaly při něm až do r. 1651. Tehdá prodal Karel Ferdinand hrabě z Valdštějna pustou tvrz Vinoř Heřmanovi Černínovi z Chudenic, jehož potomstvu velkostatek až do poslední doby (po převratu r. 1918) náležel. Čím nám byl poslední Černín Vinořský, posud jest v čerstvé paměti. Za Černímův postaven nový zámek.

Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17   Praha-Vinoř, tel./fax 286 851 114, tel. 286 851 483, e-mail: vinor@praha-vinor.cz
©2007-2010 MČ PRAHA-VINOŘ, všechna práva vyhrazena