Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Úřední deska Úřadu městské části Praha - Vinoř
 
(Od 16. 5. 2011 je pevná úřední deska přemístěna z ulice Uherské na budovu úřadu MČ do ulice Bukovinská.)
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění
do dne:
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa hlavní účetní ÚMČ Praha - Ďáblice 25.4.2017 5.5.2017
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 18. 4. 2017 25.4.2017  
Termínový kalendář ODVOZU BIOODPADU na rok 2017 19.4.2017  
MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s. - termíny přistavení 19.4.2017  
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 , naše č.j. 00586/2017;
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
Zadání změny Z 3083/00 ÚP hl. m. Prahy
 
19.4.2017  
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00. naše č.j. 00566/2017
ZADÁNÍ ZMĚNY Z 2440/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ HL. M. PRAHY
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
Přehledová mapa
Tabulka
Změna č. Z2440_zadani.
 
19.4.2017  
Program Čistá energie Praha 2017 18.4.2017  
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu uzavřenou s firmou CETIN, č.j. 495/2017-14 10.4.2017 26.4.2017
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Vinoř do roku 2022, č.j. 303/2017-13 10.4.2017  
Rozhodnuti o povolení odstranění stavby „Zrušení v.v. 22 kV, Horní Počernice – Březiněves“, naše č.j.00480/2017 10.4.2017  
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 23. 3. 2017, č.j. 00393/2017 30.3.2017  
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Lysolaje.
Příloha:
Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí
29.3.2017  
Veřejná vyhláška - oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad ÚR hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017),
Příloha:
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ (ŘÍJEN 2014 - BŘEZEN 2017), pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje
Zaslání Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v
uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017), včetně veřejné vyhlášky - oznámení

 
20.3.2017  
Oznámení o výběru dodavatele: Veřejná zakázka: Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd 14.3.2017

 

 
Č. j. SVS/2017/029979-G, NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky. 12.3.2017  
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytnutých informacích za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha – Vinoř
 
1.3.2017  
Zápis ze 17. zasedání ZMČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.1.2017, Praha – Vinoř, č.j. 00059 /2017 27.1.2017  
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Jaroslava Donovala, č.j. 02203/2016 6.1.2017  
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Antonína Svobodu, č.j. 2154/2016-108 12.12.2016  
VPS č. 674/2016-68 - TJ Sokol Vinoř - 55 900 Kč "Stavební úpravy budovy sokolovny č.p. 35" 1.12.2016 31.12.2019

 

VPS č. 674/2016-67 - TJ Sokol Vinoř - 55 900 Kč "Výstavb fotbalového hřiště s umělou trávou" 1.12.2016

 

31.12.2019

 

VPS č. 38/2016-62 - TJ Sokol Vinoř - 190 000 Kč "Zateplení budovy sokolovny č.p. 35 ve Vinoři" 1.12.2016

 

31.12.2019

 

Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2014 a 2015, vydal MěÚ v Sadské 10.10.2016

 

 
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Jaroslava Bezkočku, č.j. 1614/2016 6.10.2016  
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Dana Šmejkalová,  č.j. 1614/2016-74 26.9.2016  
Oznámení zahájení stavebního řízení "Stavební úpravy v 1. PP domu č.p. 619" v ulici Uherská, Praha - Vinoř, naše č.j. 1435/2016-56 8.8.2016

 

 
Zapojení veřejnosti do přípravy nového územního plánu Prahy., naše č.j. 1324/2016-46 21.7.2016  
Dražební vyhláška č.j. 132 EX 1567/13-72, naše č.j. 00551/2016 11.4.2016  
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací na Úřadu městské části Praha - Vinoř. 29.2.2016  
 
 
 
Soupis sejmutých dokumentů
 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek) po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů  anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.

Pomoc s řešením problému:
Budete-li mít problémy s otevíráním souboru PDF ve svém prohlížeči pomocí zásuvného modulu Adobe, doporučujeme soubor stáhnout (ve většině případů klepnutím pravým tlačítkem na odkaz "Stáhnout" a výběrem položky "Uložit jako") a zobrazit jej pomocí aplikace Adobe Reader nebo jiné podporované aplikace

V prohlížeči Internet Explorer můžete vyzkoušet: Nástroje / Spravovat doplňky / a v okně Adobe System Incorporated položku zakázáno změnit na povoleno