Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Úřední deska Úřadu městské části Praha - Vinoř
 
(Od 16. 5. 2011 je pevná úřední deska přemístěna z ulice Uherské na budovu úřadu MČ do ulice Bukovinská.)
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění
do dne:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, naše č.j. 00138/2019 21.1.2019  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, naše č.j.: CJ 00144/2019
 
21.1.2019  
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Na Dlouhých loktech, naše č.j. 140/19; 21.1.2019 6.2.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Susanne Dolezalova, naše č.j. 141/19; 21.1.2019 6.2.2019
Stavební povolení: „Viladomy U Vinořského zámku“ objekt: Komunikace k bytovým domům, naše č.j. 00115/2019; 16.1.2019  
Praha 19: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,  "Dopravní zklidnění a revitalizace DZ - rezidenční část vymezená ulicemi Mladoboleslavská, Klenovská, Stojická a Rosická"(č.j. 00075/2019, SZ 01610/2017)
Příloha - CJ-00075_2019-Dopravní_zklidnění_revitalizace
14.1.2019  
Zápis z 2. ZZMČ Praha – Vinoř ze dne 17. prosince 2018 konané v Chaltické 539, Č. j. 2132/2018 8.1.2019  
Dražební vyháška č.j. 120 EX 19373/14-107 - Renáta Andrisáková (naše č.j. 15/19) 2.1.2019 21.3.2019
Dražební vyhláška č.j. 120 EX 11444/13-129 - Karel Chaloupecký (naše č.j. CJ 02299/18) 17.12.2018 21.2.2019
Program 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 17.12.2018 č.j. 2132/2018 7.12.2018  
Návrh rozpočtu MČ Praha - Vinoř na rok 2019, č.j. 02113/2018

 
30.11.2018  
Návrhu rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2019 - Vedlejší hospodářská činnost. č.j. 02113/2018 30.11.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Vinoř do roku 2024 č.j. 02113/2018
 
30.11.2018  
Oznámení o zrušení termínu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř dne 4.12.2018. 27.11.2018  
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Vinořské náměstí v Praze - Vinoři dne 2.12.2018 v době od 9,00 do 21,00 hodin.(naše č.j.: CJ 01134/2018) 21.11.2018  
Zápis z 1. ustavujícího zasedání  Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 31.10. 2018 7.11.2018  
Granty hlavního města Prahy: Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí
hl. m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020)
6.11.2018  
Program 1. "ustavujícího" zasedání Zastupitelstva městské části Praha Vinoř, které se koná 31.10.2018 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539, č.j. 1907/2018; 23.10.2018  
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu na parkovací místo v ul Bukovinská ( č.j.: 923/2018-69) 10.10.2018  
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha - Vinoř. 7.10.2018  
Dražební vyhláška č. 101 EX 42/18-40, naše č.j. 01715/2018

 

3.10.2018

 

 
Informace pro občany - rozdělení volebních okrsků. 3.10.2018  
Zápis z 27. zasedání  Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 11. 9. 2018, č.j. 1469/2018
Příloha:

Úkoly starosty
19.9.2018  
Rozpočtové opatřeni 3106 - září 2018.xlsx
Rozpočtové opatřeni 3121 - září 2018.xlsx
Rozpočtové opatřeni 3142 - září 2018.xlsx
17.9.2018  
rozpočtové opatření 4 - září 2018 - 2. část.xlsx
rozpočtové opatření 4 - září 2018.xlsx
14.9.2018  
HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ NA ZÁŘÍ - PROSINEC 2018. 14.9.2018  
NEPARKOVÁNÍ BĚHEM OSLAV NA VINOŘSKÉM NÁMĚSTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Vinořské náměstí v Praze-Vinoři 15.9.2018 v době 6.00 – 21.00 hod.
4.9.2018  
Program 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 11.9.2018, č.j. 1469/2018 3.9.2018  
ODVOZ ODPADU VOK 2. pololetí 2018, ZÁŘÍ - ŘÍJEN 29.8.2018  
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - technickohospodářský pracovník Odboru vnitřní správy MČ Praha Ďáblice., naše č.j. 753/18 23.8.2018  
ZMĚNA - oznámení o přerušení dodávky elektřiny z 22.8.2018 na 11.9.2018 od 8,00 do 15,30 hodin, ul. Mladobolesllavká č.p. 157., naše č.j. 743/18 21.8.2018  
Záměr pronajmout prostor v současné prodejně výtvarných potřeb a hobby potřeb, Mladoboleslavská 13.    č.j. 1389/2018-53 20.8.2018  
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 23. 07. 2018:
VÝSTRAHA ČHMÚ 2018/63 - nebezpečí požárů
Odkaz na úřední desku MHMP
23.7.2018  
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - VZMR: Zámek Vinoř – stavba nové zámecké zdi a demolice stávající betonové stěny oplocení 17.7.2018  
BIOODPAD: Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů - 2 pololetí 2018 16.7.2018  
Výběrové řízení na funkci ředitele/ky MŠ Beranov v Dolních Chabrech. 4.7.2018  
Výběrové řízení na pozici referenta/ky majetkové správy ÚMČ Praha-Kolovraty. 4.7.2018  
Rozpočtové opatřeni 8006 - červen 2018.xlsx
Rozpočtové opatřeni 8007 - červen 2018.xlsx
30.6.2018  
Zápis z 26. zasedání  Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 21. 6. 2018, č.j. 1010/2018
Příloha:

Rozpočtové opatření č. 3/2017 k 20.6.2018 - 2. část
Rozpočtové opatření č. 3/2017 k 20.6.2018 - 1. část
 
29.6.2018  
Rozpočtové opatřeni 3061 - červen 2018.xlsx
Rozpočtové opatřeni 3070 - červen 2018.xlsx
28.6.2018  
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počet vydaných a nepřevzatých voličských průkazů k přímé volbě prezidenta., č.j. 00973/2018
Vyplněný dotazník
21.6.2018  
Otevřená výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zámek Vinoř - stavba nové záecké zdi a demolice stávající betonové stěny oplocení".
1. Příloha č. 1_Návrh SOD.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_Vzor čestného prohlášení.doc
4. Příloha č. 4_Vzor poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5_Soupis prací s VV.xlsx
6. Příloha č. 6_Projektová dokumentace.zip
Fotodokumentace zdi.pdf
 
21.6.2018  
Záměr pronajmout parkovací místa v ulici Brozánská a Bukovinská předem určeným zájemcům, č.j. 936/18-34 5.6.2018  
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu Chaltická 162 k provozování prodejny "Pekařských, cukrářských výrobků a doplňkového sortimentu", č.j. 856/18-32 4.6.2018  
Návrh závěrečného účtu MČ Praha - Vinoř za rok 2017 4.6.2018  
Rozpočtové opatřeni 3024 - květen 2018.xlsx
Rozpočtové opatřeni 3025 - květen 2018 upr.xlsx
Rozpočtové opatřeni 3027 - květen 2018.xlsx
Rozpočtové opatřeni 3028 - květen 2018.xlsx
Rozpočtové opatřeni 3042 - květen 2018.xlsx
 
30.5.2018  
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. - uzavřené Kolektivní smlouvy od roku 2014, č.j. 00829/2018
 
22.5.2018  
Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v rámci implementace požadavků  "Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 26. dubna 2016" 16.5.2018  
Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 3.5.2018, č.j. 00669/2018
Příloha:

Rozpočtové opatření č. 2/2018  k 30.4.2018
11.5.2018  
Záměr pronajmout nebytový prostor v objektu Chaltická., č.j. 00668/2018-28 10.5.2018  
MHMP - Konec doby zvýšeného nebezpečí požáru 10.5.2018

 

 
Dotaz v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím.
Odpověď na dotaz v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím
Přílohy:

Dzp.jpg
Požární nádrž.jpg
Provozní řád.pdf
24.4.2018  
Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky, Č. j. SVS/2018/041212-G 19.4.2018  
Oznámení společného jednání návrhu celoměstsky významné změny_Z_2838_00_ÚPSÚ-CJ_00547_2018.pdf , naše č.j. 00547/2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ Z 2838/00 (3 varianty)
11.4.2018  
Harmonogram odvozu velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro 1. pololetí 2018 (duben, květen, červen) 26.3.2018  
MŽP - Závěr zjišťovacího řízení, Revize č. 2 Operační program Praha - pól růstu ČR 2014-2020, č.j. 472/2018 20.3.2018

 

 
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro adresáta Monika Pavlicová. 14.3.2018

 

 
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 1.3.2018, č.j. 00320/2018
Rozpočtové opatření č. 1/2017 k 28.2.2018
8.3.2018  
Rozpočtové opatření č. 1/2018 8.3.2018  
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytnutých informacích za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha – Vinoř
 
19.2.2018  
MŽP - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Revize č. 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014-2020", naše č.j. 00302/2018 16.2.2018  
VPS č. 674/2016-68 - TJ Sokol Vinoř - 55 900 Kč "Stavební úpravy budovy sokolovny č.p. 35" 1.12.2016 31.12.2019

 

VPS č. 674/2016-67 - TJ Sokol Vinoř - 55 900 Kč "Výstavb fotbalového hřiště s umělou trávou" 1.12.2016

 

31.12.2019

 

VPS č. 38/2016-62 - TJ Sokol Vinoř - 190 000 Kč "Zateplení budovy sokolovny č.p. 35 ve Vinoři" 1.12.2016

 

31.12.2019

 

 
Soupis sejmutých dokumentů 2018
 
 
 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek) po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů  anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.

Pomoc s řešením problému:
Budete-li mít problémy s otevíráním souboru PDF ve svém prohlížeči pomocí zásuvného modulu Adobe, doporučujeme soubor stáhnout (ve většině případů klepnutím pravým tlačítkem na odkaz "Stáhnout" a výběrem položky "Uložit jako") a zobrazit jej pomocí aplikace Adobe Reader nebo jiné podporované aplikace

V prohlížeči Internet Explorer můžete vyzkoušet: Nástroje / Spravovat doplňky / a v okně Adobe System Incorporated položku zakázáno změnit na povoleno