Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Úřední deska Úřadu městské části Praha - Vinoř
 
(Od 16. 5. 2011 je pevná úřední deska přemístěna z ulice Uherské na budovu úřadu MČ do ulice Bukovinská.)
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění
do dne:
Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky, Č. j. SVS/2018/041212-G 19.4.2018  
Oznámení společného jednání návrhu celoměstsky významné změny_Z_2838_00_ÚPSÚ-CJ_00547_2018.pdf , naše č.j. 00547/2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ Z 2838/00 (3 varianty)
11.4.2018  
Harmonogram odvozu velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro 1. pololetí 2018 (duben, květen, červen) 26.3.2018  
Veřejná vyhláška - Oznámení o společném_jednání změn vlny 01 úprav ÚP HMP, naše č.j. 00454/2018
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav ÚP: MHMP_398532_2018; P55:
 
21.3.2018  
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru,hlavního města Prahy; MHMP_426359_2018; P55: naše č.j. 00490/2018
Přílohy:
OPIS_Z3125.pdf
Přehled_mapa_3125_00.pdf
Tabulka.pdf
Vyhláška_oznamení_zadání_Z3125.pdf
Z3125_návrh_zadání.pdf
 
21.3.2018  
MŽP - Závěr zjišťovacího řízení, Revize č. 2 Operační program Praha - pól růstu ČR 2014-2020, č.j. 472/2018 20.3.2018

 

 
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro adresáta Monika Pavlicová. 14.3.2018

 

 
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, naše č.j. 00427/2018
MHMP č.j. MHMP 1875327/2017
13.3.2018  
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 1.3.2018, č.j. 00320/2018 8.3.2018  
Rozpočtové opatření č. 1/2018 8.3.2018  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, naše č.j. 00347/2018

Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ - změny bez vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. MHMP 247484/2018
 
28.2.2018  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (technická infrastruktura – elektrické vedení), naše č.j. 0342/2018
Zaslání „Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy“

 
27.2.2018  
BIOODPAD: Harmonogram svozu velkoobjemových kontejnerů - 1 pololetí 2018 20.2.2018  
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytnutých informacích za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha – Vinoř
 
19.2.2018  
MŽP - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Revize č. 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014-2020", naše č.j. 00302/2018 16.2.2018  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti pro pana Jiřího Sovu, naše č.j. 00251/2018
 

9.2.2018  
VPS č. 674/2016-68 - TJ Sokol Vinoř - 55 900 Kč "Stavební úpravy budovy sokolovny č.p. 35" 1.12.2016 31.12.2019

 

VPS č. 674/2016-67 - TJ Sokol Vinoř - 55 900 Kč "Výstavb fotbalového hřiště s umělou trávou" 1.12.2016

 

31.12.2019

 

VPS č. 38/2016-62 - TJ Sokol Vinoř - 190 000 Kč "Zateplení budovy sokolovny č.p. 35 ve Vinoři" 1.12.2016

 

31.12.2019

 

 
 
 
Soupis sejmutých dokumentů
 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek) po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů  anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.

Pomoc s řešením problému:
Budete-li mít problémy s otevíráním souboru PDF ve svém prohlížeči pomocí zásuvného modulu Adobe, doporučujeme soubor stáhnout (ve většině případů klepnutím pravým tlačítkem na odkaz "Stáhnout" a výběrem položky "Uložit jako") a zobrazit jej pomocí aplikace Adobe Reader nebo jiné podporované aplikace

V prohlížeči Internet Explorer můžete vyzkoušet: Nástroje / Spravovat doplňky / a v okně Adobe System Incorporated položku zakázáno změnit na povoleno