Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska > Úřední deska - historie 2006 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Soupis dokumentů vyvěšených na úřední desce
MČ Praha - Vinoř za rok 2006
 
Sejmuté údaje jsou na základě zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" přístupny k nahlédnutí pouze v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění
do dne:
Věc: Rozhodnutí - Obytný soubor Vinoř - Na dlouhých - komunikace 22. 12. 2006 25.1.2007
Návrh rozpočtu MČ Praha-Vinoř na rok 2007 21. 12. 2006 31.1.2007
Oznámení o místě uložení písemností vydaných FÚ v Neratovicích 20.12. 2006 31.1.2007
Věc: Rozhodnutí - Obytný soubor Vinoř - Na dlouhých - komunikace 18. 12. 2006 5. 1. 2007 
Starosta městské části Praha-Vinoř, František Švarc, vydává OZNÁMENÍ o výběrovém řízení.

Územní samosprávný celek: Městská část Praha-Vinoř
Druh práce a místo výkonu: tajemník městské části Praha-Vinoř
30. 11. 2006 18. 12. 2006
Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání 28. 11. 2006  8. 12. 2006
Rozhodnutí - vodní dílo - vodovodní řad 22. 11. 2006   8. 12. 2006
Návrh rozpočtu na rok 2007 pro Městskou část Praha-Vinoř 22. 11. 2006  11.12.2006
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha 9) 20. 11. 2006 18. 12. 2006
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 16. 11. 2006   8. 12. 2006
Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Praha 5 – Velká Chuchle 16. 11. 2006 14 2. 2007
Záměr PRONAJMOUT nebytový prostor 14. 11. 2006   4. 12. 2006
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 10. 11. 2006 28. 11. 2006
Ustanovující zasedání místního zastupitelstva
V souladu s par 50 128/2000 Sb. o obcích svolávám ustanovující zasedání místního zastupitelstva na 6. 11. 2006 od 18.00 hod. do jídelny zákl. školy Vinoř.
25. 10. 2006 22.11.2006
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ
K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Navrhovatel společnost Bemett, spol. s r.o.
25. 10. 2006 22.11.2006
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ
K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Navrhovatel společnost Bemett, spol. s r.o.
25. 10. 2006 22.11.2006
Rozhodnutí o udělení stavebního povolení  - "SO 404 vodovod" SO 403 dešťová kanalizace a SO 402 splašková kanalizace 25. 10. 2006 22.11.2006
Záměr pronájmu nebytových prostor 23. 10. 2006 22.11.2006
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ - Rozhodnutí 23. 10. 2006 22.11.2006
Oznámení zahájení stavebního řízení 19. 10. 2006 22.11.2006
Oznámení vystavení návrhu změny ÚP obce Podolanka 19. 10. 2006 22.11.2006
Odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery na 4.čtvrtletí 2006

1.11. – 3.11. Bohdanečská ul. – mezi domy čp. 250 a 400
3.11. – 6.11. Mladoboleslavská ul. – pod nákupním střediskem
6.11. – 8.11. Vinořské nám. – před farou čp. 16
8.11. – 10.11. Křemílkova ul. – náměstí na konci ulice
10.11. – 13.11. Mikulovic
ká ul. – u zahrady školy
13.11. – 15.11. Lohenická ul. – u zahrady domu čp. 478

Do kontejnerů nelze odkládat stavební odpad a nebezpečný odpad
(lednice, autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, pneumatiky, televizory, PC monitory, bioodpad)

25.1.2007

Veřejné zasedání Zastupitelstva MěÚ Vinoř 25. 9. 2006 2. 10. 2006
Regionální rada regionu soudržnosti Praha
[
.gif, 151 kB]
22. 9. 2006 26. 10. 2006
Magistrát hl. m. Prahy odbor rozpočtu - odd. grantových schémat z EU 22. 9. 2006 26. 10. 2006
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha 9) 14. 9. 2006 2. 10. 2006
BIOODPAD
- jednorázové svozy ve dnech 7. 10. a 4. 11. 2006
13.9. 2006 24.11. 2006
Oznámení Úřadu MČ Praha-Vinoř na možnost nahlédnutí do zpracované projektové dokumentace pro územní řízenípro lokalitu "U Vinořského zámku ...! 13.9. 2006 29.9. 2006
Informace dle par. 16 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 100/2001 SB. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 7.9. 2006  24.11. 2006
Oznámení zahájení řízení o povolení k provedení vodních děl a povolení vypouštění vod do vod podzemních a pozvánka k ústnímu jednání  7.9. 2006  25.1.2007
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na úyemí hl. města Prahy na rok 2007 23. 8. 2006 31.8.2007

 

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností (FÚ Praha 5) 21. 8. 2006 2. 10. 2006
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha 9) 21. 8. 2006 7. 9. 2006
Veřejná vyhláška - o doručení (FÚ Jablonec nad Nisou) 21. 8. 2006 7. 9. 2006
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností (FÚ Neratovice) 21. 8. 2006 7. 9. 2006
Lhůty k výměně občanských průkazů 10. 8. 2006 31.8.2007
Oznámení ke konání voleb do PSP ČR 29. 7. 2006    23. 10. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - rozhodnutí 27.6. 2006 13.7. 2006

Odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery na 3.čtvrtletí 2006

21.6. 2006 8.8. 2006
Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou 21.6. 2006 11.7. 2006
Pražská energetika a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 10.7. 2006  8.00-16.00 21.6. 2006 8.8. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 13.6. 2006 30.6. 2006
MěČ Praha 19 - Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou 8.6. 2006  4. 10. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 8.6. 2006 26.6.2006
Oznámení zahájení správního řízení 29.5. 2006 14.6.2006
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti 18.5. 2006    3.6. 2006
Rozhodnutí o nezrušení trvalého pobytu 18.5. 2006   3.6. 2006
Zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření MČ Praha-Vinoř 18. 5. 2006  6.6. 2006
Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR 16. 5. 2006   4.6. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 11. 5. 2006   27.5. 2006
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu změny ÚP síd.útvaru hl. města Prahy 12.5.2006  4. 10. 2006
Záměr pronájmu části ob. majetku (plotu hřiště) pro reklamu 25. 4. 2006  10.5.2006
FÚ Neratovice - uložení písemnosti 25. 4. 2006 10.5.2006
Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu 20. 4. 2006 4.5.2006
Místní zastupitelstvo Praha-Vinoř Vás zve 3.5.2006 v 16:00 hod na slavnostní odhalení pamětní desky obětem II. světové války a položení věnců k pomníku padlých (park před hřbitovem), dále v 16:30 hodin do zasedací místnosti v Chaltické ulici na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 18. 4. 2006 4.5.2006
Informace o počtu a sídle volebních okrsků, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 2. a 3. června, dle zákona č. 247/1995 Sb., par. 14c písm. f), ve znění pozdějších předpisů v MČ Praha-Vinoř 18. 4. 2006   4.6. 2006
Záměr pronajmout část pozemku 18. 4. 2006 4.5.2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 10. 4. 2006 26.4.2006
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu změny ÚP hl.m. Prahy 6.4.2006 18. 4. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 6. 4. 2006 18. 4. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 6. 4. 2006 18. 4. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 6. 4. 2006 18. 4. 2006
FÚ Praha 9 - Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 6. 4. 2006 18. 4. 2006
FÚ Praha 9 - Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 6. 4. 2006 18. 4. 2006
FÚ Praha 9 - Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 6. 4. 2006 18. 4. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 4. 4. 2006  21.4.2006
Oznámení zahájení správního řízení - zrušení trvalého pobytu 28. 3. 2006  18. 4. 2006

Odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery na

22. 3. 2006 18. 4. 2006
Oznámení zahájení správního řízení 14. 3. 2006 30. 3. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 7. 3. 2006 22. 3. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 7. 3. 2006 22. 3. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 22. 2. 2006 15.3:2006
Záměr pronajmout část pozemku o výměře 100 m2 ... dle zákona o elektronických komunikacích 15. 2. 2006 6.3. 2006
Záměr pronajmout nebytový prostor - sklad v objektu Mladoboleslavská č.p. 13 o výměře 36 m2 13. 2. 2006 6.3. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 9. 2. 2006 27. 2. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 8. 2. 2006 27. 2. 2006
Směrnice starosty 01/06 1. 2. 2006  30. 3. 2006
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti 6. 1. 2006 15. 2. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 6. 1. 2006 15.2. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 6. 1. 2006 15. 2. 2006
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou 6. 1. 2006 15. 2. 2006
Oznámení o vyřazení pozemku parc. č. 584/5 v k.ú. Dolní Měcholupy z veřejné nabídky podle $7 zákona č.95/1999 Sb. 6. 1. 2006 15. 2. 2006 
Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 6. 1. 2006  15.2. 2006
Věc: Žádost o vyjádření k odvolání paní Ivony Rudolské, zastoupené JUDr. Miroslavem Zemanem proti rozhodnutí čj. MHMP-115234/OST/Cř/Vč ze dne 14.11.2005 6. 1. 2006 15. 1. 2006