Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska > Úřední deska - historie 2007 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Soupis dokumentů vyvěšených na úřední desce
MČ Praha - Vinoř za rok 2007
 
Sejmuté údaje jsou na základě zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" přístupny k nahlédnutí pouze v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění
do dne:
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - J. Donoval 27.12.2007 11.1.2008
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - V. Fialová 27.12.2007 11.1.2008
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - P. Handrejchová 27.12.2007 11.1.2008
Oznámení o zahájení územního řízení - dělení pozemků 20.12.2007 5.1.2008
Oznámení o zahájení územního řízení - dělení pozemků 20.12.2007 5.1.2008
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - E. Horová 19.12.2007 5.1.2008
Veřejná vyhláška - povolení k odběru podzemních vod - Vybíralovi 19.12.2007 5.1.2008
SVOLÁVÁM
12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Vinoř, které se koná 21.12.2007 od 18.00 hodin v Hoffmanově dvoře, Vinořské náměstí
14.12.2007 22.12.2007
Oznámení o uložení písemností - SUNNYTOP, spol. s r.o. 12.12.2007 5.1.2008
Oznámení o uložení písemností - R. Bartal 12.12.2007 5.1.2008
Pozvánka - místní šetření 11.12.2007 27.12.2007
Záměr - pronajmout formou výběrového řízení nebytový prostor - garáž na dvoře Úřadu MČ Praha-Vinoř 10.12.2007 28.12.2007
Rozšíření restaurace o letní zahrádku 4.12.2007 20.12.2007 
Rozpočet MČ Praha-Vinoř na rok 2008 30.11.2007 5.1.2008 
Oznámení o uložení písemností - T.Rzounek 16.11.2007 8.12.2007
Rozhodnutí o umístění stavby 13.11.2007 29.11.2007
Veřejná vyhláška - zahájení projednávání návrhu změny č. 2 ÚPO Podolanka 23.11.2007  8.12.2007
Záměr o prodeji předem určenému zájemci - stodola 23.11.2007 8.12.2007
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 22.11.2007 7.12.2007
MČ Praha-Řeporyje - výběrové řízení - tajemník úřadu 22.11.2007 7.12.2007
Oznámení o uložení písemností - J. Hejra 22.11.2007 7.12.2007
Oznámení o uložení písemností NL-PRAHA s.r.o. 16.11.2007 8.12.2007
Oznámení o uložení písemností Flegr A. 14.11.2007 29.11.2007
Oznámení o uložení písemností Bollhoff a Co GmbH 14.11.2007 29.11.2007
Oznámení o uložení písemností Zimex spol. s r.o.    
Rozhodnutí o umístění stavby - garáž 13.11.2007 29.11.2007
Rozhodnutí o umístění stavby - plot 12.11.2007 28.11.2007
Rozhodnutí - nepovolení vyjímky - zamítnutí stavby 12.11.2007 28.11.2007
SVOLÁVÁM 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř, které se koná 15.11.2007 od 18.00 hodin v Chaltické ulici – v bývalé prodejně plynu, s tímto navrženým programem: 7.11.2007  
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - Bobistav s.r.o. 5.11.2007 21.11.2007
ROZHODNUTÍ - dřevěný přístřešek 2.11.2007 18.11.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Kovomontáže R.H.J. spol. s r.o. 2.11.2007 17.11.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - STAVING MK s.r.o. 2.11.2007 17.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - M. Trutnovská 30.10.2007 15.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - MUDr. P. Slámová 24.10.2007 9.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - MUDr. E. Šimečková 24.10.2007 9.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - P. Imramovský 24.10.2007 9.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - MUDr. P. Melicharová 22.10.2007 7.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - L. Javůrková 22.10.2007 7.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - MUDr. T. Kraus 22.10.2007 7.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - MUDr. T. Kraus 22.10.2007 7.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - ROSE FIT s.r.o. 22.10.2007 7.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - I. Holcová 22.10.2007 7.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - J. Němeček 22.10.2007 7.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - K. Semecký 22.10.2007 7.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - A. Potůčková 22.10.2007 7.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - E. Rytinová 22.10.2007 7.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - J. Hrdinová 22.10.2007 7.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - M- Štěpánková 22.10.2007 7.11.2007
Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - J. Krečmerová 22.10.2007 7.11.2007
Oznámení o zahájení spojeného územního řízení 19.10.2007 4.11.2007
Odvolání proti Rozhodnutí o umístění stavby "Rezidenční byty v Zámeckém dvoře - Vinoř" 17.10.2007 2.11.2007
Vyrozumění o podaném odvolání 17.10.2007 2.11.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Zhong Jia 17.10.2007 1.11.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Papírna Vinoř, s.r.o. 17.10.2007 1.11.2007
Záměr - Golfové hřiště Zámecký golf Praha 11.10.2007 31.10.2007
Oznámení o zahájení spojeného územního řízení 11.10.2007 27.10.2007
Rozhodnutí o umístění stavby "Oplocení předzahrádky" 8.10.2007 24.10.2007
Oznámení o zahájení spojeného územního řízení a řízení o povolení z vyjímky... 8.10.2007 24.10.2007
Oznámení zahájení územního řízení Veřejnou 8.10.2007 24.10.2007
SVOLÁVÁM
10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř,
které se koná 11.10.2007 od 18.00 hodin
ve školní jídelně ZŠ-Vinoř, Prachovická 340,
s tímto navrženým programem:

1. Zahájení
2. Prohlášení o usnášení schopnosti (přítomnost)
3. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů
4. Program
4.10.2007 11.10.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou  - Garnak Praha, s.r.o. 26.9.2007 11.10.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - STRO.M 26.9.2007 11.10.2007
Záměr pronajmout část prostoru informační desky 24.9.2007 10.10.2007
Závěr zjišťovacího řízení 24.9.2007 10.10.2007
Oznámení o zahájení spojeného územního řízení 24.9.2007 10.10.2007
Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2008 18.09.2007 3.10.2007
Doručení písemnosti úřední vyhláškou 17.09.2007  3.10.2007
Doručení písemnosti úřední vyhláškou 17.09.2007  3.10.2007
Hl. m. Praha - odb. živ. prostředí - Vrtané studny 10.09.2007 16.09.2007
Doručení písemnosti úřední vyhláškou - EUROBERT s.r.o. 10.09.2007 25.09.2007
Doručení písemnosti úřední vyhláškou - Kovomontáže BHJ, spol. s r.o. 7.09.2007 24.09.2007
podmínky pronájmu bytu včetně přihlášky 7.09.2007 24.09.2007
Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - VAKO design, s.r.o. 5.09.2007 20.09.2007
Rozhodnutí o umístění stavby - Rezidenční byty v Zámeckém dvoře Vinoř 31.8.2007 3.10.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - FÚ Neratovice - Vl. Krula 31.8.2007 3.10.2007
Svolávám
9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Vinoř,
které se koná 06. 09. 2007 od 18.00 hodin ve školní jídelně ZŠ Prachovick8 340, s tímto navrženým programem:

1. Zahájení
2. Prohlášení o usnášení schopnosti (přítomnost)
3. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů
4. Představení nových zaměstnanců úřadu – paní Černohousová a paní Hadrabová-Dvořáková
5. Program
30.8.2007 7.09.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - FÚ Praha 9 - Papírna Vinoř s.r.o. 28.8.2007 3.10.2007

Usnesení Exekutorského úřadu - ARTA AREAL, k.s. vers. p. Ryčl

27.8.2007 3.10.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - FÚ Praha 10 - EUROBERT s.r.o.

23.8.2007

7.9.2007
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení 17.8.2007 3.10.2007
Vyhláška hl.m.Prahy - veřejná vyhláška - oznámení oprojednání návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy 15.8.2007 3.10.2007
Vyhláška hl.m.Prahy - veřejná vyhláška - oznámení O návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 15.8.2007 3.10.2007
Rozhodnutí o umístění stavby - Oplocení pozemku rodinného domu 10.8.2007 3.10.2007
Závěr zjišťovacího řízení - Golfový areál SEKYRA GOLF RESORT PRAHA - posuzování vlivů na životní prostředí 7.8.2007 3.10.2007
Záměr směnit část pozemku 1.8.2007 15.8.2007
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - přístavba rodinného domu č.p.584 11.07.2007 3.10.2007
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městská část Praha Vinoř – Úřad městské části
zastoupený tajemníkem Úřadu městské části vyhlašuje dne 4. 7. 2007
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA asistent T8
4.07.2007 3.10.2007
OZNÁMENÍ o zahájení stavebního řízení - Rezidenční byty v Zámeckém dvoře Vinoř 4.07.2007 3.10.2007
Mimořádná veterinární opatření 28.06.2007 3.10.2007
MČ Praha-Vinoř hledá zaměstnance na trvalý pracovní poměr na pozici manažera klulturně-vzdělávacího centra. Přikládáme požadavkový profil uchazeče a předpokládanou náplň práce. 27.06.2007 3.10.2007
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení (Pivoňka-Kučerová) 13.6.2007 3.10.2007
SVOLÁVÁM  8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř, které se koná 21.06.2007 od 18.00 hodin ve společenském středisku v Chaltické ulici (bývalá prodejna plynu) 14.6.2007 22.6.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - FÚ Praha 9 (René Neuwirth) 13.6.2007 4.07.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - FÚ Praha 9 (Commercial Cooperation Company, s.r.o.) 13.6.2007 4.07.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - FÚ Praha 9 (Pavel Liner) 13.6.2007 4.07.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - FÚ Praha 5 (NL-Praha, s.r.o.) 4.6.2007 22.6.2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - FÚ Praha 10 (EUROBERT, s.r.o.) 4.6.2007 22.6.2007
ZÁMĚR pronajmout pozemky v k.ú. Praha – Vinoř, p.č. 1162/2 o výměře 1.035m2 a p.č.1162/4 o výměře 713m2. 4.06.2007 22.6.2007
Oznámení o zahájení územního řízení (Přístavba rodinného domu č.p.584) 28.5.2007 22.6.2007
Zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a výsledcích hospodaření Městské části Praha-Vinoř za rok 2006 28.05.2007 22.6.2007
Městská část Praha 19 - Oznámení o zahájení územního řízení, Moravská stavební - INVEST,  a.s. 24.05.2007 22.6.2007
SVOLÁVÁM 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř, které se koná 17.05.2007 od 18.00 hodin
ve školní jídelně ZŠ Prachovická 340
11.05.2007 18.5.2007
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - přístavba a stavební úpravy rodinného domu 26. 4. 2007 16. 5. 2007
Úřad městské části Praha-Vinoř  O Z N A M U J E
ve smyslu § 36, odst. 1, zákona o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) v platném znění
  Z Á M Ě R prodat - pozemek 1361/73 o výměře 980 m2
25. 4. 2007 16. 5. 2007
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou Konkord s.r.o. 23. 4. 2007 11. 5. 2007
Z Á M Ě R  pronajmout část nebytového prostoru z bývalé prodejny drogerie – Mladoboleslavská 235, Praha – Vinoř, České spořitelně a.s. za účelem umístění bankomatu. 23. 4. 2007 14. 5. 2007
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA stavební technik 23. 4. 2007 18.5.2007
SVOLÁVÁM 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř, které se koná 19.04.2007 od 18.00 hodin
ve školní jídelně ZŠ Prachovická 340
12. 4. 2007 19.4.2007
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy - Golfový areál SEKYRA GOLF RESORT Praha 5. 4. 2007 7.8.2007
Záměr pronajmout část pozemku 2. 4. 2007 19. 4. 2007
MČ Praha 19 - Rozhodnutí "Obytný soubor Vinoř-Na Dlouhých" 23. 3. 2007 17. 4. 2007
Usnesení Exekutorského úřadu Praha-vých. 21. 3. 2007 22.6.2007
Usnesení Exekutorského úřadu Praha-3 21. 3. 2007 22.6.2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha-10)
- EUROBERT spol. s r.o.
19. 3. 2007  17. 4. 2007
Vyhlášení grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2007 16. 3. 2007 3.10.2007
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z2000/00 Národní knihovna 16. 3. 2007 3.10.2007
Zaslání oznámení o projednání návrhu změny ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy 16. 3. 2007 3.10.2007
Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání konceptu změny ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy 16. 3. 2007 3.10.2007
Usnesení o nařízení dražebního jednání 12. 3. 2007 17. 4. 2007
Svoz BIOODPADU 12. 3. 2007 26. 4. 2007
Odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery na 2.čtvrtletí 2007
!!!!!! POZOR ZMĚNA STANOVIŠTĚ !!!!!!
12. 3. 2007 26. 4. 2007
Praha-Vinoř, dne 08.03.2007 SVOLÁVÁM  5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř,
které se koná 15.03.2007 od 18.00 hodin ve školní jídelně ZŠ Prachovická 340
8. 3. 2007 16. 3. 2007
MČ Praha-Vinoř - Záměr pronajmout krátkodobě nebytové prostory 5. 3. 2007 21. 3. 2007
FÚ Praha-5 - Oznámení o uložení písemnosti - Lux M. 26. 2. 2007 16. 3. 2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha-9)
- SUNNYTOP spol. s r.o.
26. 2. 2007 16. 3. 2007
Rozhodnutí - stavební povolení Obytný soubor Vinoř Na dlouhých 22. 2. 2007 12.3.2007
Záměr pronajmout nebytový prostor - prodejnu 16. 2. 2007 5.3.2007
FÚ Praha-9 - Rozhodnutí o ukončení činnosti - Cabaj M. 16. 2. 2007 16. 3. 2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha-9)
- Krula Vl.
16. 2. 2007 16. 3. 2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha-9)
- BODNAR s.r.o.
16. 2. 2007 16. 3. 2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha-9)
- BURGER s.r.o.
16. 2. 2007 16. 3. 2007
Oznámení zahájení stavebního řízení - Obytný soubor Vinoř - Na dlouhých 14. 2. 2007 5.3.2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Neratovice) 6. 2. 2007  27 2. 2007
SVOLÁVÁM 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř, které se koná 15.02.2007 od 18.00 hodin ve školní jídelně ZŠ Prachovická 340, s tímto navrženým programem. 7 2. 2007 16 2. 2007
Od 5.02.2007 bude uzavřena ulice Živanická, od Vinořského náměstí až k Pohankovu rybníku. Přístup do Podskalí bude přes Radonice. Předpokládaná doba rekonstrukce a výstavby chodníku je do konce května. Omlouváme se za ztížené podmínky a děkujeme za pochopení. 2 2. 2007 17. 4. 2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha 9) 31 1. 2007  21 2. 2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha 9) 31. 1. 2007 21 2. 2007
Rozhodnutí - stavební povolení - "Obytný soubor Vinoř - Na dlouhých (1. etapa)" 25. 1. 2007  14 2. 2007
Zánik povolení k odběru a vypouštění vod 25. 1. 2007  31. 12. 2007
Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha - Vinoř
platný od: 19. ledna 2007
23. 1. 2007 16. 3. 2007
ORGANIZAČNÍ  ŘÁD Úřadu městské části Praha – Vinoř 23. 1. 2007 16. 3. 2007
Opravné rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností - "Komunikace obytného souboru Na Dlouhých I.etapa" 19. 1. 2007 14 2. 2007 
Zahájení stavebního řízení - Bemett spol. s r.o. 17. 1. 2007  14 2. 2007 
Záměr PRONAJMOUT nebytový prostor 17. 1. 2007 5. 2. 2007
Záměr PRONAJMOUT nebytový prostor 17. 1. 2007 5. 2. 2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha 9) 17. 1. 2007  16. 3. 2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha 9) 17. 1. 2007  16. 3. 2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha 9) 17. 1. 2007  16. 3. 2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha 9) 17. 1. 2007  16. 3. 2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha 9) 2. 1. 2007  16. 3. 2007
Doručení písemností veřejnou vyhláškou (FÚ Praha 9) 2. 1. 2007 16. 3. 2007 
SVOLÁVÁM
mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř,
které se koná 18.01.2007 od 18.00 hodin
ve školní jídelně ZŠ Prachovická 7
2. 1. 2007 18 1. 2007
O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D 2. 1. 2007 16. 3. 2007
Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha - Vinoř 2. 1. 2007 16. 3. 2007