Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska > Úřední deska - historie 2008 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Soupis dokumentů vyvěšených na úřední desce
MČ Praha - Vinoř za rok 2008
 
Sejmuté údaje jsou na základě zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" přístupny k nahlédnutí pouze v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění do dne:
   Územní řízení - Optické propojení tras PRAGONET Kbely - Vinoř 19.12.2008 5.1.2009
   Rozpočet na rok 2009 16.12.2008 2.1.2009
   Prodloužení nájemní smlouvy - VAKO Design, s.r.o. 15.12.2008 30.12.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Adolf Flegr 15.12.2008 31.12.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Transport Trading Service, a.s. 12.12.2008 27.12.2008
Výběrové řízení na pracovní místo: KNIHOVNÍK - KOORDINÁTOR (PEDAGOG) VOLNÉHO ČASU, Podrobné informace v příloze  11.12.2008 30.12.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Miloš Hradec 10.12.2008 29.12.2008
   Záměr pronajmout část pozemku 8.12.2008 18.12.2008
   Předpoklad zřízení věcného břemene 8.12.2008 23.12.2008
   Záměr - prodloužení nájemní smlouvy DP hl.m.Prahy 1.12.2008 16.12.2008
Poptávka na dodavatele služeb na údržbu a úklid veřejných ploch v MČ Praha-Vinoř
  udrzba zelene vzor.xls
1.12.2008 10.12.2008
SVOLÁVÁM 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 04.12.2008 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici
s tímto navrženým programem
26.11.2008 4.12.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Transport Trading Service, a.s. 26.11.2008 12.12.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - TB CZ Praha, s.r.o. 24.11.2008 10.12.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Papírna Vinoř, s.r.o. 24.11.2008 10.12.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Zdeněk Kub 24.11.2008 10.12.2008
   Oznámení o uložení písemnosti - David Král 18.11.2008 4.12.2008
   Doručení veřejnou vyhláškou - Autosalón KOBA, s.r.o. 18.11.2008 4.12.2008
   Návrh rozpočtu MČ Praha-Vinoř na rok 2009 13.11.2008 28.11.2008
   Záměr MČ Praha-Vinoř na pronájem parkovacích míst (2. kolo) 13.11.2008 28.11.2008
   Záměr na pronájem nebytového prostoru v budově zdravotního střediska ve Vinoři 13.11.2008 12.12.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Eurobert, s.r.o. 10.11.2008 26.11.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Enikar, s.r.o. 4.11.2008 20.11.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - KOVOMONTÁŽE, B.H.J., s.r.o. 4.11.2008 20.11.2008
Zadání výběrového řízení na vodovod hřbitov 31.10.2008 20.12.2008
   Seznam pozemků vyřazených z veřejné nabídky Pozemkového fondu 31.10.2008 1.12.2008
Pokračování spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu - Praha 19 Satalice,
rozšíření sítě NN
   
31.10.2008 17.11.2008
22. zasedání zastupitelstva MČ Praha 9 - Vinoř se koná 6.11.2008 v 18 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 30.10.2008 7.11.2008
   Oznámení o uložení písemnosti - Jaroslava Timková 30.10.2008 15.11.2008
   Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Poslušný 23.10.2008 8.11.2008
   Žádost o vydání rozhodnutí umístění stavby - EKOSPOL, a.s. 18.10.2008 3.11.2008
   Informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR 2008 -  2. kolo 20.10.2008 27.10.2008
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konané dne 17.10. - 18.10.2008 za obvod 24 - Praha 9  18.10.2008 18.11.2008
   Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu 14.10.2008 14.12.2008
   Stavební povolení - dešťová kanalizace s retenční nádrží pro odvodnění území a výtokový objekt do bezejmenného potoka. 14.10.2008 30.10.2008
   Nabídka pozemků určených k převodu PF ČR 10.10.2008 10.11.2008
   Nové složení volebních komisí 9.10.2008 20.10.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou  - STRO.M - strojírenská výroba 7.10.2008 23.10.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou  - Yaroslav Klymko 7.10.2008 23.10.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou  - Zdeněk Kub 7.10.2008 23.10.2008
   Složení okrskových volebních komisí 7.10.2008 9.10.2008
   Oznámení o uložení písemnosti - NL-Praha, s.r.o.
2.10.2008

18.10.2008
   Informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR 2008 2.10.2008 18.10.2008
   Volby do Senátu Parlamentu ČR 2.10.2008 18.10.2008
Záměr MČ Praha-Vinoř pronajmout 15 parkovacích míst 1.10.2008 30.10.2008
 Rozhodnutí o umístění stavby "Stavba č. 3145 - TV Vinoř" 29.9.2008 15.10.2008
SVOLÁVÁM
21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 02.10.2008 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici
25.9.2008 3.10.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Transport Trading Service, a.s. 23.9.2008 9.10.2008
   Bioodpad - přistavení kontejnerů
   Bioodpad - mimořádné přistavení kontejnerů
22.9.2008 22.10.2008
   Celoměstské programy
           dokument
17.9.2008 17.10.2008
   Návrh změny Z 1439/00 ÚP SÚ HMP 16.9.2008 7.10.2008
   Rozhodnutí o umístění stavby u čp. Moravanská 325 15.9.2008 1.10.2008
   Rozhodnutí o změně stavby před dokončením u čp. 186 15.9.2008 1.10.2008
   Výzva k odstranění vozidla - Fiat Tipo 11.9.2008 27.9.2008
   Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Miloš Hradec 11.9.2008 27.9.2008
   Magistrát hl.m.Prahy - oznámení o uložení písemnosti: Flegr Adolf 9.9.2008 25.9.2008
   Magistrát hl.m.Prahy - oznámení o uložení písemnosti: Flegr Adolf 9.9.2008 25.9.2008
   Praha - Nebušice: Konkurzní řízení na funkci ředitele - ředitelky Základní školy v Praze - Nebušicích
 
9.9.2008 25.9.2008
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Hay Dang Ngueyen
   dokument
8.9.2008 24.9.2008
Svolávám slavnostní 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 13.9.2008 od 9.00 hodin v sále místní sokolovny v Klenovské ulici.
F.Švarc, starosta MČ     dokument
5.9.2008 15.9.2008
   Volby do Senátu Parlamentu ČR - určení sídla volebních okrsků 2.9.2008 20.10.2008
   Přistavení kontejneru na bioodpad - v sobotu 20.9.2008 3.9.2008 22.9.2008
   MČ Praha-Zbraslav, výběrové řízení na pozici vedoucí úřadu - tajemník úřadu MČ
           dokument - strana 1, strana 2
2.9.2008 18.9.2008
   Rozhodnutí o umístění stavby - Miroslav Svoboda, Hana Svobodová
           dokument - strana 1, strana 2, strana 3, strana 4
2.9.2008 18.9.2008
   Uložení písemnosti veřejnou vyhláškou - TB CZ Praha 1.9.2008 17.9.2008
   Dešťová kanalizace s retenční nádrží pro odvodnění území ...
           dokument - strana 1, strana 2
29.8.2008 29.9.2008
SVOLÁVÁM 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 4.9.2008 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici
 
28.8.2008 5.9.2008
   Rozhodnutí - "Zástavba území Vinoř - RD V Žabokřiku 2. etapa" 25.8.2008 10.9.2008
  Doručení veřejnou vyhláškou - Eurobert, s.r.o. 25.8.2008 10.9.2008
  Rozhodnutí o umístění stavby č. 3145 - TV Vinoř 25.8.2008 10.9.2008
   MČ Praha - Velká Chuchle: konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Chuchle 20.8.2008 4.9.2008
   Volby do Senátu Parlamentu ČR 20.8.2008 20.10.2008
   Doručení písmenosti vyřejnou vyhláškou - TRANSPORT TRADING SERVICE, a.s. 18.8.2008 3.9.2008
   Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - TB CZ Praha, s.r.o. 18.8.2008 3.9.2008
Dražební vyhláška na 24.9.2008 proti povinnému: Fujko Stanislav 18.8.2008 3.9.2008
   Rozpis umístění kontejnerů na 3. čtvrtletí 2008 18.8.2008 18.9.2008
   FÚ pro Prahu 5 - oznámení o uložení písemnosti - Helena Luxová 13.8.2008 29.8.2008
Stavební povolení pro Moravská stavební - INVEST, a.s.
   dokument - strana 1, strana 2, strana 3
4.8.2008 20.8.2008
Stavební povolení pro Moravská stavební - INVEST, a.s.
   dokument - strana 1, strana 2, strana 3
4.8.2008 20.8.2008
Doručení veřejnou vyhláškou - STRO.M - Strojírenská výroba, spol. s r.o., v likvidaci 4.8.2008 20.8.2008
Doručení veřejnou vyhláškou - STRO.M - Strojírenská výroba spol. s r.o., v likvidaci 4.8.2008 20.8.2008
Odvoz bioodpadu bude v sobotu 16.8.2008 - termíny a místa přistavení kontejnerů 31.7.2008 16.8.2008
 Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Olga Čechová 28.7.2008 13.8.2008
  Rozpočtový výhled 2010-2014 24.7.2008 10.8.2008
  Veřejná vyhláška FÚ pro Prahu 9 - doručení písemnosti Martin Burda 22.7.2008 7.8.2008
  Veřejná vyhláška FÚ pro Prahu 9 - doručení písemnosti NL-Praha, s.r.o. 22.7.2008 7.8.2008
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání -  Stanislav Čáp, Stanislava Čápová
   dokument - strana 1, strana 2
21.7.2008 6.8.2008
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Miroslav Svoboda, Hana Svobodová
   dokument - strana 1, strana 2
16.7.2008 1.8.2008
   Praha - Nebušice: výběrové řízení na ředitele/ ředitelku Základní školy v Praze -Nebušicích. 9.7.2008 25.7.2008
  Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Lubimír Mojžíš 8.7.2008 24.7.2008
  Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Transport Trading Service,a.s. 8.7.2008 24.7.2008
  Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Dagmar Pankrácová 8.7.2008 24.7.2008
  Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - SLEDGE, s.r.o. 8.7.2008 24.7.2008
Oznámení o zahájení územního řízení
  dokument - strana 1, strana 2
4.7.2008 20.7.2008
Oznámení o zahájení územního řízení
  dokument - strana 1, strana 2
4.7.2008 20.7.2008
Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením
  dokument - strana 1, strana
7.7.2008 23.7.2008
 Praha - Vinoř: záměr odprodat část pozemku
  dokument - strana 1, strana 2
7.7.2008 23.7.2008
   Praha - Nebušice: výběrové řízení na ředitele/ ředitelku Mateřské školy v Praze -Nebušicích. 2.7.2008 1.8.2008
 
  FÚ v Neratovicích - oznámení o uložení písemností - Vladimír Krula 2.7.2008 18.7.2008
  Oznámení MČ Praha Vinoř - prodat část pozemku 293/1 2.7.2008 18.7.2008
Obecně závazná vyhláška HMP č. 8/2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) 2.7.2008 2.8.2008
Obecně závazná vyhláška HMP č. 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 2.7.2008 7.8.2008
  FÚ pro Prahu 4 - Tomáš Rzounek - oznámení o uložení písemnosti 30.6.2008 16.7.2008
  Doručení veřejnou vyhláškou - Bartal Roman 27.6.2008 14.7.2008
   FÚ pro Prahu 4 - Modřany - oznámení o uložení písemnosti - Nguyen Hai Dang 26.6.2008 12.7.2008
  Veřejná vyhláška - změna ÚP hl.m. Prahy 25.6.2008 10.7.2008
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny prodloužení metra trasy A Dejvice - Ruzyně
  strana 1, strana 2
20.6.2008 21.7.2008
 FÚ pro Prahu 9 - doručení písemnosti veřejnou vyhláškou -  TIANMAO INTERNATIONAL CO, s.r.o. 18.6.2008 4.7.2008
 FÚ pro Prahü 9 - doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Roman Pavlyukh 18.6.2008 4.7.2008
 FÚ pro Prahü 9 - doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - STRO.M, strojírenská výroba, spol.s r.o. v likvidaci 18.6.2008 4.7.2008
Oznámení o zahájení územního řízení - Zástavba území Vinoř V Žabokřiku - 2. etapa, 15. července 2008 v 14 hodin.
  strana 1, strana 2
13.6.2008 30.6.2008
SVOLÁVÁM
18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná
19.06.2008 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici
s tímto navrženým programem.

12.6.2008

20.6.2008
Veřejná nabídka pozemků Pozemkového fondu
  strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5, strana 6
9.6.2008 9.7.2008
  Vyrozumění o probíhajícím řízení  5.6.2008 21.6.2008
  Celní úřad Praha D1 - oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Rzounek 4.6.2008 20.6.2008
  Celní úřad Děčín - oznámení o uložení písemnosti - David Král 4.6.2008 20.6.2008
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - komunikace a zpevnění plochy k novostavbám V Žabokřiku   strana 1 30.5.2008 16.6.2008
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Plynovod STL + přípojky, Veřejné osvětlení komunikace - výstavba rodinných domů V Žabokřiku
 
  strana 1, strana 2,
30.5.2008 16.6.2008
Rozhodnutí o umístění stavby - SKLAD - Josef Řeřicha, Irena Řeřichová 30.5.2008 16.6.2008
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Věra Fialová 29.5.2008 13.6.2008
 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Donoval 29.5.2008 13.6.2008
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - VINOŘ ZA ROK 2007  22.5.2008 8.6.2008
Závěr zjištovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí - golfové hřiště ZÁMECKÝ GOLF PRAHA 9 VINOŘ
  strana 1-11


15.5.2008


31.5.2008
FÚ pro Prahu 9 - Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou -  Hilda Mokošová
strana 1
12.5.2008 28.5.2008
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení "Zástavba části území Vinoř - V Žabokřiku rodinnými domky - vodovod, splašková kanalizace.
strana 1-5,

7.5.2008

23.5.2008
SVOLÁVÁM 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř, které se koná 15.05.2008 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici
 
  s tímto navrženým programem


7.5.2008


16.5.2008
  Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou Transport Trading Service, a.s. 5.5.2008  
  Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení 24.4.2008 10.5.2008
  Oznámení o uložení písemnosti - J. Pankratz 22.4.2008 9.5.2008
  Územní rozhodnutí - dělení pozemků 1169 a 1170 v kat.úz. Vinoř 21.4.2008 7.5.2008
  Územní rozhodnutí - dělení pozemků 331 v kat.úz. Vinoř 21.4.2008 7.5.2008
  Územní rozhodnutí - dělení pozemků v kat.úz. Vinoř 21.4.2008 7.5.2008
Svolávám 16. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, které se koná 24.4.2008 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 18.4.2008 24.4.2008
  Územní rozhodnutí - Podolanka kanalizace s přípojkami 18.4.2008 3.5.2008
  Rozhodnutí o umístění stavby - Podolanka vodovod  17.4.2008 2.5.2008
  Zahájení řízení o vydání změn - ÚP hl.m.Prahy 17.4.2008 2.5.2008
  Záměr prodeje 980 m2 pozemku 15.4.2008 2.5.2008
  Záměr prodeje 272 m2 pozemku 15.4.2008 2.5.2008
  Oznámení o uložení písemnosti - Miloš Hradec 9.4.2008 24.4.2008
  Rozhodnutí - stavební úpravy a konstrukce objektu 8.4.2008 24.4.2008
  Zahájení řízení o vydání změny ÚP hl. m. Prahy 7.4.2008 9.5.2008
  Oznámení o uložení písemnosti - Kateřina Polívková 3.4.2008 21.4.2008
  Záměr prodeje 2 m2 pozemku 2.4.2008 18.4.2008
  Dražební vyhláška  - str. 2 27.3.2008 28.4.2008
SVOLÁVÁM 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř,
které se koná 3.4.2008 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické
  BODY K JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
František Švarc, starosta
27.3.2008 3.4.2008
  Oznámení o zahájení řízení o vydání změny  - str. 2  (jednání přeloženo) 27.3.2008 28.4.2008
  Oznámení o uložení písemnosti - Enikar s.r.o. 26.3.2008 11.4.2008
Oznámení o zahájení řízení k povolení k provedení vodních děl a pozvánka k ústnímu jednání - MS Invest a.s. 19.3.2008 3.4.2008
Oznámení o uložení písemnosti - Tianmao International s.r.o. 19.3.2008 3.4.2008
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa- STAVEBNÍ TECHNIK 15.3.2008 17.4.2008
Oznámení o uložení písemnosti - K. Polívková 11.3.2008 27.3.2008
Oznámení o uložení písemnosti - STRO.M - strojírenská výroba spol. s r.o. 10.3.2008 26.3.2008
Oznámení o uložení písemnosti - STRO.M - strojírenská výroba spol. s r.o. 10.3.2008 26.3.2008
Rozhodnutí o umístění stavby -garáž 5.3.2008 21.3.2008
Oznámení zahájení územního řízení 5.3.2008 21.3.2008
Koncept změn vlny 06 ÚP SÚ HMP 4.3.2008 4.4.2008
Termín a místo umístění kontejneru na bioodpad (listí, tráva, větve atd.) v sobotu 15. března 2008.

Odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery na I. čtvrtletí 2008

3.3.2008  
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - A. Flegr 29.2.2008 16.3.2008
SVOLÁVÁM
14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř, které se koná 6.3.2008 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici
28.2.2008 7.3.2008
Termín a místa umístění kontejnerů na bioodpad
Sobota 17. května 2008 v době od 9.00 hod. do 12.00 hod.
Místa : Chvojenecká, Kladinovská,  U Bakaléře (pod Normou)
22.2.2008  
Dražební vyhláška - SLEDGH s.r.o. 12.2.2008 27.2.2008
Oznámení zahájení územního  řízení - "prefabrikovaná garáž" 5.2.2008 21.2.2008
Oznámení zahájení územního řízení - Podolanka - vodovod s přípojkami 31.1.2008 15.2.2008
Oznámení zahájení územního řízení - Podolanka - vodovod s přípojkami 31.1.2008 15.2.2008
SVOLÁVÁM
13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř,
které se koná 7.2.2008 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici
31.1.2008 8.2.2008
Rozhodnutí o zamítnutí odvolání - "Rezidenční byty v Zámeckém dvoře - Vinoř" 29.1.2008 12.2.2008
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - "stavební úpravy a rekonstrukce objektu č.p. 8 v ul. Mladoboleslavská" 28.1.2008 13.2.2008
Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí - M. Hradec 24.1.2008 7.2.2008
Dražební vyhláška - Autosalon KOBA 22.1.2008 5.2.2008
Dražební vyhláška - Fujko Stanislav 22.1.2008 5.2.2008
MČ Praha-Vinoř - Rozpočet na rok 2008 14.1.2008 30.1.2008
Rozhodnutí - Přístavba - rozšíření restaurace o letní zahrádku 10.1.2008 26.1.2008
Záměr pronajmout formou výběrového řízení nebytový prostor - garáž 7.1.2008 6.2.2008
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - STRO.M 2.1.2008 17.2.2008