Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska > Úřední deska - historie 2009 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Soupis dokumentů vyvěšených na úřední desce
MČ Praha - Vinoř za rok 2009
 
Sejmuté údaje jsou na základě zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" přístupny k nahlédnutí pouze v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění do dne:
Příjmová část rozpočtu MČ Praha - Vinoř na rok 2010
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
31.12.2009 18.1.2010
Starosta MČ svolává 36. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 7.1.2010 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539 s tímto navrženým programem:
Vydal: Úřad MČ Praha 9 - Vinoř
31.12.2009 8.1.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Gerber
Vydal: Celní úřad Praha D1
31.12.2009 18.1.2010
Rozhodnutí o umístění stavby  - přístavba skladu sportovních potřeb - AGS Sport, s.r.o.
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
29.12.2009 13.1.2010
Právní předpis hl. m. Prahy č. 20/2009 - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a
čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
Vydal: Hl. m. Praha
29.12.2009 13.1.2010
23. nařízení hl.m.Prahy - TRŽNÍ ŘÁD
Vydal: Hl. m. Praha
S
eznam tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek v době po 22,00 hod., trhů, tras pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutých prodejních míst a míst pro nabídku zboží]
23.12.2009 8.1.2010
Žádost o zveřejnění vyhlášení grantů ŽP MHMP pro rok 2010
Vydal: Hl.město Praha
21.12.2009 18.1.2010
Záměr pronajmout v čp.23 prostory na dobu určitou společnosti Konstruktis-vyšší dodavatelství staveb, a.s., na zařízení staveniště.
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
21.12.2009 6.1.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Miloš Hradec
Vydal: Celní úřad Praha, D1
18.12.2009 4.1.2010
 
VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 ÚP hl.m.Prahy
Vydal: Hlavní město Praha
16.12.2009 18.1.2010
Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
16.12.2009 4.1.2010
Vyrozumění o podaném odvolání
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
16.12.2009 4.1.2010
Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby dvou výtokových objektů dešťové kanalizace
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - odbor ŽP, dopravy a místního hospodářství
14.12.2009 30.12.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - neprůhledné oplocení pozemku č. 754/1
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
14.12.2009 30.12.2009
Rozpočtové provizorium na rok 2009
Vydal: MČ Praha - Vinoř
14.12.2009 30.12.2009
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2010 MČ Praha - vedlejší hospodářská činnost
Vydal: MČ Praha - Vinoř
11.12.2009
31.12.2009
Starosta MČ svolává 35. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 18.12.2009 od 18.00 hodin ve školní jídelně v Práchovické ulici 340
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
9.12.2009 18.12.2009
Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí - M.S.Vinořská, s.r.o.
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
7.12.2009 23.12.2009
 
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - MČ Praha-Vinoř
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
7.12.2009 23.12.2009
 
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - TECHNOTROL GmBH
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
2.12.2009 18.12.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Michaela Holečková
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
2.12.2009 18.12.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - B FACTORY, s.r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
2.12.2009 18.12.2009
Výběrové řízení - Záměr pronajmout nebytový prostor v budově zdravotního střediska
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
26.11.2009 5.1.2010
Starosta MČ svolává 34. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 3.12.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539 s tímto navrženým programem:
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
26.11.2009 4.12.2009
Oznámení o zamýšleném převodu
Vydal: PF ČR
[ dokument]
24.11.2009 24.2.2010
Výběrové řízení - stavba: stavební úpravy pro umístění cvičné kuchyně, uzavírka přihlášek 30.11.2009
Vydal: MČ Praha - Vinoř
18.11.2009 30.11.2009
Rozhodnutí o umístění stavby _ přístavba a nástavba RD 183
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
18.11.2009 4.12.2009
Mimořádný svoz bioodpadu 5.12.2009
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
18.11.2009 7.12.2009
Vyrozumění o podaném odvolání - vodovod, splašková kanalizace ...
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - odbor životního prostředí a dopravy
18.11.2009 4.12.2009
 
Oznámení - zahájení řízení-nakládání s vodami
Vydal: Úřad MČ Praha 19, odbor ŽP a dopravy
16.11.2009 17.12.2009
Návrh rozpočtu MČ Praha -Vinoř na rok 2010
Vydal: MČ Praha - Vinoř
13.11.2009 30.11.2009
Seznamte se s novým územním plánem Prahy
Vydal: Magistrát hl.m.Prahy
9.11.2009 10.12.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - STRO.M - strojírenská výroba, s.r.o., v likvidaci
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
9.11.2009 25.11.2009
Záměr - prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor Mladoboleslavská 515, uzavřené se společností VAKO Design, s.r.o. 3.11.2009 19.11.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Jaroslav Trhlín
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
3.11.2009 19.11.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - TRANSPORT TRADING SERVICE, a.s.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
3.11.2009 19.11.2009
VV - Zahájení vodoprávního řízení - VIN AGRO, s.r.o.
Vydal: Úřad MČ Praha 19, odbor ŽP a dopravy
3.11.2009 5.12.2009
Starosta MČ svolává 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 5.11.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539 s tímto navrženým programem:
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
29.10.2009 6.11.2009
Zahájení územního řízení - neprůhledné oplocení
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
23.10.2009 9.11.2009
Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu, kterým povolil stavbu pod názvem "Bytové domy včetně zařízení staveniště - Villadomy Vinořského zámku"
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
21.10.2009 6.11.2009
VV - Oznámení o vystavení a veřejném projednání konceptu Územního plánu hl.m.Prahy
Vydal: Magistrát hl.m.Prahy
20.10.2009 20.11.2009
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent dávek hmotné nouze
Vydal: MČ Praha 19
19.10..2009 21.11.2009
Závěr zjišťovacího řízení - Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0013, Dražkovská
Vydal: Magistrát hl. m. Prahy
16.10..2009 3.11.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Wolfgang Alois Fichtl
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
14.10..2009 30.10.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Ing. Daniel Pavelec
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
14.10..2009 30.10.2009
Pozvánka MČ Praha 19  na veřejné setkání občanů se zástupci radnice a poskytovateli sociálních služeb konané ve středu 21. 10. 2009.
Setkání je zaměřeno na Plánování rozvoje sociálních služeb v Praze 19
12.10..2009 22.10.2009
Výběrové řízení na rekonstrukci dvou bytových jednotek v čp. 8 Mladoboleslavská,
výměnu střešních oken Velux v bytovém domě Bohdanečská 399 - 400
Vydal: Starosta MČ Praha - Vinoř
9.10..2009 26.10.2009
 
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Miloš Hradec
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 4
8.10..2009 26.10.2009
 
Veřejná vyhláška - výzva k převzetí písemnosti - TRANSPORT TRADING SERVICE, a.s.
Vydal: Finanční úřad v České Lípě
8.10..2009 26.10.2009
 
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - BURGER, spol. s r.o. v likvidaci
Vydal: Finanční úřade ve Zlíně
8.10..2009 26.10.2009
 
Výzvu k odstranění vozidel - RZ 2U04378, 1L23631, 3A26310, 1A56876
Vydal: Hlavní město Praha, Správa služeb
7.10..2009 7.12.2009
Rozhodnutí - stavební povolení - Přeložka kabelu 22kV Viladomy u Vinořského zámku
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
5.10..2009 21.10.2009
Rozhodnutí - stavební povolení - Praha 9 Vinoř, ul. V Podskalí, náhrada TS 270
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
5.10..2009 21.10.2009
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby "Dva výtokové objekty dešťové kanalizace..."
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - odbor ŽP
2.10..2009 2.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Anh Tuan Tran
Vydal: Celní úřad Plzeň
2.10..2009 19.10.2009
 
Stavební povolení - vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a zasakovací objekty
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
2.10..2009 19.10.2009
 
Rozhodnutí o umístění stavby č. 3145 - TV Vinoř, etapa 0011- chodník Klenovská
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
25.9.2009 12.10.2009
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Starosta MČ svolává 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 1.10.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
.
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
24.9.2009 2.10.2009
Výzva k odstranění vozidel technicky nezpůsobilých k provozu
2U04378 Opel Vectra, bezRZ Ford Escort
Vydal: Hlavní město Praha, Správa služeb
22.9.2009 22.11.2009
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Roman Bartal
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
22.9.2009 8.10.2009
Oznámení o přerušení dodávky vody dne 6.10.2009 od 8.00 do 16.00 hodin
Vydal: Veolia Voda, a.s.
21.9.2009 7.10.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Jaroslav Trhlín
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
21.9.2009 7.10.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - TECHNOTROL GmbH-Materialien und Technologien
für gendruckte Schaltungen
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
21.9.2009 7.10.2009
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace T8 - Kulturně vzdělávacího centra Praha - Vinoř.
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
21.9.2009 9.10.2009
Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl.m.Prahy pro rok 2010
Vydal: Hlavní město Praha
[ dokument] č.j. 1526/09-111
15.9.2009 30.4.2010
Záměr o poskytnutí bezplatného užívání požární zbrojnice, čp. 134
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
14.9.2009 30.9.2009
Stavební povolení - bytové domy vč. zařízení staveniště - Viladomy u Vinořského zámku
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
14.9.2009 30.9.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Jaroslava Sůvová, 1953
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
14.9.2009 30.9.2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 15.9.2009, ulice Urbanická, od 9.00 do 13.00 hodin.
Vydal: PRE Distribuce, a.s.
7.9.2009 15.9.2009
Volby do PSP ČR 2009 - jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
4.9.2009 18.9.2009
Volby do PSP ČR 2009 - stanovení počtu volebních okrsků
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
4.9.2009 18.9.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Krula Vladimír
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
4.9.2009 21.9.2009
Oznámení o zahájení stavebního řízení  - přeložka kabelu 22kV - Viladomy, EKOSPOL
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
č.j. 1469/09-106
3.9.2009 21.9.2009
Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy
Vydal: Hlavní město Praha
[ dokument]  č.j. 1403-2/09-104
31.8.2009 14.4.2010
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m.Prahy pro rok 2010
Vydal: Hlavní město Praha
31.8.2009 21.10.2009
Volby do PSP ČR 2009 - stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
28.8.2009 18.9.2009
Informace - stavba č. 311- - TV Čakovice - jižní obchvat
Vydal: Hl. město Praha
27.8.2009 11.9.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - TB CZ Praha, s.r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
27.8.2009 14.9.2009
Starosta MČ svolává 31. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 3.9.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539 s tímto navrženým programem:
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
27.8.2009 4.9.2009
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Vlastimil Vojtíšek, Zdeněk Vojtíšek
Vydal: Úřad MČ Praha-Vinoř
26.8.2009 11.9.2009
 
Oznámení o zahájení územního řízení  - Praha Vinoř, ulice V Podskalí - náhrada TS720
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřadč.j. 1402/09-97
19.8.2009 4.9.2008
Oznámení o zahájení územního řízení  - Stavba č. 3145 - TV Vinoř - rekonstrukce a nový chodník podél ulice Klenovská, veřejné ústní jednání 14.9.2009
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřadČ.j. 1401/09-96
19.8.2009 4.9.2009
Veřejná vyhláška   - oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu obce Podolanka - veřejné projednávání návrhu 1.10.2009.
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem, odbor územního plánování Č.j. 1410/09-98
18.8.2009 1.10.2009
Dražební vyhláška - dražba nemovitosti Mladoboleslavská čp. 160, Praha - Vinoř,
dne 13.10.2009 Č.j. 1396/09-95
Vydal: Obvodní soud pro Prahu 8
18.8.2009 18.9.2009
Odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery v měsíci září 2009 - rozpis
Vydal: MČ Praha - Vinoř
10.8.2009 30.9.2009
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji uveřejněná pozemkovým fondem ČR za okres Praha-město
Vydal: Pozemkový fond ČR
7.8.2009 7.9.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Miloš Hrnčál
Vydal: Městská část Praha 7
5.8.2009 21.8.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Roman Bartal
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
5.8.2009 21.8.2009
Záměr pronajmout nebytový prostor v budově zdravotního střediska, Mladoboleslavská 514, Praha-Vinoř, 109 m2.
Vydal: MČ Praha - Vinoř Č.j. 1342/09-91
3.8.2009 28.8.2009
Vyrozumění o zastavení řízení - stavební úpravy komunikace v ulici V Obůrkách
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
3.8.2009 19.8.2009
Hlavní město Praha vyhlašuje 2. kolo grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2009 s ukončením realizace v roce 2010
Vydal: Hlavní město Praha
31.7.2009 11.8.2009
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti - Tomáš Gerber
Vydal: Úřad MČ Praha- Vinoř, ohlašovna evidence obyvatel
31.7.2009 17.8.209
 
Oznámení o uložení písemnosti - Krula Vladimír
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
30.7.2009 17.8.209
 
Oznámení o zahájení řízení bytové domy vč. zařízení staveniště Viladomy u Vinořského zámku
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
23.7.2009 10.8.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - ENTRONS, s.r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
22.7.2009 7.8.2009
Oznámení o zahájení řízení k povolení vodních děl a žádost k nakládání s vodami - Ekospol
Vydal: Úřad MČ Praha 19, odbor ŽP
 Č.j. 1242/09-84
21.7.2009 21.8.2009
Oznámení k záměru: stavba č. 3145, TV-VINOŘ, etapa 0013 Dražkovská
Vydal: Magistrát hl. města Prahy, odbor ochrany prostředí
20.7.2009 31.7.2009
Starosta MČ svolává 30. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 23.7.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539 s tímto navrženým programem:
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
15.7.2009 24.7.2009
Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti - Nguyen Thi Loan
Vydal: Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město
7.7.2009 23.7.2009
 
Výzva k odstranění vozidel technicky nezpůsobilých k provozu - ADB6746
Vydal: Hlavní město Praha
7.7.2009 7.9.2009
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Jaromír Hejra
Vydal: Úřad MČ Praha 9 - Vinoř
2.7.2009 20.7.2009
Záměr pronajmout od 1.8.2009 nebytový prostor v čp. 162 Mladoboleslavská Praha-Vinoř
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
2.7.2009 21.7.2009
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z1000/00 územního plánu hl.m.Prahy
Vydal: Hlavní město Praha
25.6.2009 27.7.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - TB CZ Praha, s.r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
23.6.2009 9.7.2009
Starosta MČ svolává 29. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 25.6.2009 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539 s tímto navrženým programem: 18.6.2009 26.6.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - ENTRONS, s.r.o., IČ 27589447
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
17.6.2009 3.7.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Van Son Nguyen, nar.1986
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
17.6.2009 3.7.2009
Zpráva o plnění rozpočtu  a výsledcích hospodaření MČ Praha - Vinoř za rok 2008
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
10.6.2009 25.6.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Martin Javůrek
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
10.6.2009 26.6.2009
Záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - vodovod DN 200, dotčený pozemek p.č. 343, majitel MČ Praha-Vinoř
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
9.6.2009 25.6.2009
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 948/2 a 948/3 a pozemek 947/4 v k.ú. Praha-Vinoř
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
9.6.2009 25.6.2009
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1361/184 v k.ú. Praha-Vinoř
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
9.6.2009 25.6.2009
Výsledky voleb do EP 2009 za MČ Praha-Vinoř
Vydal: Úřad MČ Praha 9 - Vinoř
8.6.2009 8.7.2009
Záměr pronajmout - část nebytového prostoru Mladoboleslavská 514, Janě Kabátové
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
1.6.2009 17.6.2009
Záměr pronajmout - část nebytového prostoru Mladoboleslavská 514, MUDr. R. Krupšovi
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
1.6.2009 17.6.2009
Veřejná vyhláška - Koncepty změn vlny 07 ÚP SÚ HMP 06.6.2009
Vydal: Hlavní město Praha, odbor územního plánování
25.5.2009 10.6.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - NL Praha s.r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 5
25.5.2009 10.6.2009
Výzva k odstranění vozidel technicky nezpůsobilých k provozu  - AED8902, AEN6816
Vydal: Hlavní město Praha
25.5.2009 25.7.2009
Vyrozumění o podaném odvolání - stavební úpravy v ulici V Obůrkách
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
25.5.2009 10.6.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Papírna Vinoř, s r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
20.5.2009 5.6.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Enikar, s r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
20.5.2009 5.6.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - KOVOMONTÁŽE B.H.J. spol. s r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
20.5.2009 5.6.2009
Záměr pronajmout budovu "staré školy", Vinořské nám. 22, Praha 9 Vinoř
Vydal: MČ Praha 9 - Vinoř
20.5.2009 22.6.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - TECHNOTROL GmbH
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
12.5.2009 28.5.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - NL - Praha, s.r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
12.5.2009 28.5.2009
Složení okrskových volebních komisí pro volby do EP 2009
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
11.5.2009 8.6.2009
5. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl.m.Prahy, kterou se místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 19/2008 Sb. hl.m.Prahy.
Vydal: Magistrát hl.m.Prahy
7.5.2009 22.5.2009
Program 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ 14.5.2009
Vydal: MČ Praha-Vinoř
7.5.2009 15.5.2009
Soupis nejčastějších dodavatelů spolupracujících s MČ Praha - Vinoř
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
4.5.2009 20.5.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - vodovodní a plynovodní přípojka na pozemku 13/1
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
4.5.2009 20.5.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - TB CZ Praha, s.r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
4.5.2009 20.5.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - garáž s dílnou
Vydal: Úřad MČ Praha 19, stavební odbor
28.4.2009 14.5.2009
 
Rozhodnutí o změně využití území - dětské hřiště
Vydal: Úřad MČ Praha 19, stavební odbor
27.4.2009 13.5.2009
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do EP
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
24.4.2009 8.6.2009
Záměr - pronájem "staré školy", Vinořské náměstí čp.22
Vydal:  MČ Praha - Vinoř
23.4.2009 11.5.2009
Záměr o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě - věcné břemeno  Moravská stavební na kabelové propojení trafostanice
Vydal:  MČ Praha - Vinoř
23.4.2009 11.5.2009
Záměr uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní předem určenému zájemci - Moravská stavební na pozemky o výměře 2 122m2.
Vydal:  MČ Praha - Vinoř
23.4.2009 11.5.2009
Záměr prodeje objektu čp. 134, MČ Praha - Vinoř, Vinořské nám., předem určenému zájemci
Vydal:  MČ Praha - Vinoř
23.4.2009 11.5.2009
Záměr - uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pozemek 1342 k.ú.Přezletice, zřízení vodního díla - vodovod DN200
Vydal:  MČ Praha - Vinoř
23.4.2009 11.5.2009
Informace o termínu a místě konání voleb do EP
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
21.4.2009 8.6.2009
Záměr pronajmout nebytové prostory v domě čp. 8, Mladoboleslavská ul., Praha-Vinoř
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
20.4.2009 12.5.2009
Doručení písemnou veřejnou vyhláškou - Roman Bartal, 1960
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
15.4.2009 4.5.2009
Záměr prodat pozemek 61m2 na parc.č.307 předem určenému zájemci
Vydal: MČ Praha - Vinoř
10.4.2009 27.4.2009
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2009
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
8.4.2009 21.5.2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Bohdanečská 400, Praha 9, dne 22.4.2009 od 8.00 do 11,00 hod.
Vydal: PREdistribuce, a.s.
7.4.2009 22.4.2009
Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do EP 2009
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
6.4.2009 8.6.2009
Oznámení o zahájení územního řízení - vodovodní a plynovodní přípojka, čp. 13/1
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
3.4.2009 20.4.2009
Stavební povolení - stavební úpravy komunikace V Obůrkách
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
3.4.2009 20.4.2009
Stavební povolení - doplnění veřejného osvětlení v ulici V Obůrkách
Vydal: Úřad MČ Praha 19  - stavební úřad
3.4.2009 20.4.2009
Záměr pronajmout jedno parkovací místo v ulici Bukovinská p. Petru Harmachovi
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
2.4.2009 20.4.2009
27. zasedání zastupitelstva MČ Praha Vinoř se koná 9.4.2009 od 18.00 hodin
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
2.4.2009 10.4.2009
Termíny odvozu nebezpečného odpadu - 2. dubna 2009, 2. července 2009, 1. října 2009
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
31.3.2009 1.10.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Kobrna Josef, 1963
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
30.3.2009 15.4.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Martin Burda, 1967
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
30.3.2009 15.4.2009
Nabídka pozemků určených k převodu
Vydal: Pozemkový fond ČR
27.3.2009 27.4.2009
Záměr pronajmout část nebytového prostoru Mladoboleslavská 514, Praha-Vinoř, paní Kamile Novotné
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
24.3.2009 9.4.2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 6.4.09 - oblast napájení z TS 3915, ul. Bohdanečská
Vydal: PREdistribuce, a.s.
17.3.2009 7.4.2009
Oznámení o zahájení územního řízení - dětské hřiště Praha Vinoř
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby
17.3.2009 2.4.2009
 
Poptávka na dodavatele studie využitelnosti + následné projektové stavební dokumentace na objekty: Bohdanečská 97, Vinořské náměstí 22, Mladoboleslavská 13.
Vydal: Úřad MČ Praha- Vinoř
16.3.2009 16.4.2009
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Jiří Janoušek - garáž s dílnou na pozemku p.č. 280/1
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby
16.3.2009 1.4.2009
Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2009 (s ukončením realizace v roce 2010)
Vydal
: Magistrát hl. města Prahy
12.3.2009 6.4.2009
 
Termíny a stanoviště svozu bioodpadu
Vydal: Úřad MČ Praha- Vinoř
12.3.2009 17.10.2009
Starosta MČ Praha-Vinoř svolává
26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 12.3.2009 od 18.00 hod
. ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
Vydal: MČ Praha-Vinoř
5.3.2009 12.3.2009
Pozemkový fond ČR - oznámení o zamýšleném převodu
Vydal: PFČR
3.3.2009 3.6.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o doručení písemnosti - J.Gebová
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 5
2.3.2009 19.3.2009
Záměr pronajmout část nebytového prostoru Mladoboleslavská 514, Praha 9 - Vinoř
Vydal: MČ Praha-Vinoř
26.2.2009 13.3.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Markéta Svatošová, nar. 1969
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
25.2.2009 13.3.2009
Záměr prodeje pozemků obálkovou metodou
Vydal: MČ Praha-Vinoř
23.2.2009 12.3.2009
Záměr zřízení věcného břemene - trvalé zřízení práva uložení kabelů 22kV na pozemcích v majetku MČ Praha-Vinoř, ve prospěch PRE distribuce, a.s.
Vydal: MČ Praha-Vinoř
20.2.2009 9.3.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání ZUR HMP
Vydal: Magistrát hl. m. Prahy
20.2.2009 23.3.2009
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Lohenická dne 3.3.2009
Vydal: PREdistribuce, a.s.
16.2.2009 4.3.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o doručení písemnosti - Martin Španihel
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 8
16.2.2009 4.3.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Zdeněk Kub, 1964
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
16.2.2009 4.3.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Optické propojení tras PRAGONET Kbely - Vinoř
Vydal: Úřad MČ Praha 19 - odbor výstavby
13.2.2009 2.3.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - 3 bytové domy
Vydal: Úřad MČ Praha 19 - odbor výstavby
13.2.2009 2.3.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Polyfunkční dům ve Vinoři
Vydal: Úřad MČ Praha 19 - odbor výstavby
13.2.2009 2.3.2009
Záměr pronajmout parkovací místo p. Marcelovi Ondrouškovi
Vydal: Úřad MČ Praha-Vinoř
10.2..2009 26.2..2009
Oznámení o uložení písemnosti - Miloš Hrnčál
Vydal: Celní úřad Praha 8, Zdiby
9.2..2009 25.2.2009
25. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha Vinoř se koná dne 12.2.2009 v 18 hodin
Vydal: Úřad MČ Praha-Vinoř
5.2..2009 13.2..2009
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytnutých informacích za rok 2008 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha – Vinoř
Vydal: Úřad MČ Praha-Vinoř
5.2..2009 20.3.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - TB CZ Praha, s.r.o.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
4.2..2009 20.2.2009
Výzva k odstranění vraku vozidla zn. Moskvič 1500, zelené barvy, na ulici Čeperská 626,
MČ Praha 19
Vydal: Hlavní město Praha
2.2..2009 2.4.2009
Zahájení  stavebního řízení - stavba č.3145 TV-VINOŘ, etapa 0011
Vydal: Úřad MČ Praha 19 - odbor výstavby
26.1.2009 11.2.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Josef Flégr
Vydal: Celní úřad Praha D1, Logistický areál Nupaky
23.1.2009 9.2.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Bárta Antonín
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
22.1.2009 7.2.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Ing. Daniel Pavelec
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
22.1.2009 7.2.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - CLAIRE LOW
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
22.1.2009 7.2.2009
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o vydání změny "nová Komořanská"
Vydal: Hlavní město Praha
20.1.2009 20.2.2009
Zahájení územního a stavebního řízení - Polyfunkční dům ve Vinoři
Vydal: Úřad MČ Praha 19 - odbor výstavby
12.1.2009 28.1.2009
24. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Vinoř se koná 15.1.2009 v 18.00hodin
Vydal: Úřad MČ Praha-Vinoř
8.1.2009 16.1.2009
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Josef Kobrna
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
5.1.2009 21.1.2009