Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska > Úřední deska - historie 2011 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Soupis dokumentů vyvěšených na úřední desce
MČ Praha - Vinoř za rok 2011 
 
Sejmuté údaje jsou na základě zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" přístupny k nahlédnutí pouze v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění do dne:
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu -  Trabant 601, bez RZ, šedá, ul. Labětínská, Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2510/2011-150
30.12.2011 29.2.2012
Záměr - spolunájemce nebytových prostor prodejna papírnictví bude od 1.2.2012 paní Václava Jirků
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2387/2011-152
30.12.2011 17.1.2012
Rozhodnutí o umístění stavby "Vodovodní přípojka" na pozemcích parc. č. 1333 a 1409/27 ul. Lohenická, Praha Vinoř, stavebník A.P.E., s.r.o.
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad, č.j. 2506/2011-151
30.12.2011 17.1.2012
Záměr prodat pozemek parc.č.1577/163 v k.ú. Vinoř o výměře 109m2
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2302/2011-149
28.12.2011 20.1.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Michle
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu, č.j. 2440/2011-146
20.12.2011 23.1.2012
Rozhodnutí o umístění stavby "Protipohledová plotová zábrana - plot" u RD Libišanská 611, Praha - Vinoř, č.j. 2438/2011-145
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
20.12.2011 5.1.2012
Rozpočet MČ Praha Vinoř na rok 2012
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2305/2011-148
20.12.2011 5.1.2012
Rozhodnutí o umístění stavby "MČ Vinoř - Revitalizace území u ul. V Podskalí - víceúčelové hřiště"
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad, č.j. 2417/2011-147
20.12.2011 5.1.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Jinonice
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu, č.j. 2400/2011-144
15.12.2011 16.1.2012
Záměr prodeje zastavitelného pozemku p.č. 678 ve Ctěnicích.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2395/2011-143
13.12.2011 29.12.2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Kunratice
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu, č.j. 2349/2011-139
12.12.2011 13.1. 2012
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I ÚP sídelního útvaru hl.m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů těchto změn na udržitelný rozvoj.
Vydal: Hl.m.Praha, č.j. 2354/2011-140
12.12.2011 13.1. 2012
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Přisvětlení přechodu pro chodce ul. Mladoboleslavská - Lohenická, Praha 19 Vinoř - stavebník Hl.m.Praha,
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad, č.j. 2366, 2367/2011-141
12.12.2011 29.12. 2011
Oznámení vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí úřadu: tajemník Úřadu městské části Praha - Libuš.
Vydal: Praha -Libuš
12.12.2011 28.12.2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Chodov
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu, č.j. 2245/2011-138
8.12.2011 8.1.2012
Žádost o zveřejnění sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Kamýk
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu, č.j. 2199/2011-137
8.12.2011 8.1.2012
12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Vinoř se koná 15.12.2011 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539.
Vydal: MČ Praha Vinoř
7.12.2011 16.12.2011
VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II ÚP hl. m. Prahy
Vydal: Hlavní město Praha
5.12.2011 21.12.2011
Rozhodnutí o umístění stavby "Pokládka nových kabelů VN  a NN v k.ú. Čakovice"
Vydal: MČ Praha 18, odbor výstavby a územního plánování
5.12.2011 21.12.2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Kamýk
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
2.12.2011 17.12.2011
Oznámení zahájení územního řízení "Vodovodní přípojka" na pozemku parc.č. 1333 a 1409/27 v k.ú.Vinoř, stavebník Tomáš Cihla.
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
2.12.2011 17.12.2011
Záměr pronajmout 3 parkovací místa v ulici Bukovinská společnosti LORDANO, a.s.
Vydal:  MČ Praha - Vinoř, č.j. 2272/2011-129
1.12.2011 15.12.2011
Záměr pronajmout část pozemku p. č. 1161 a 1162/1 panu Jaroslavu Flegrovi
Vydal:  MČ Praha - Vinoř, č.j. 1897/2011-128
1.12.2011 15.12.2011
Návrh rozpočtu na rok 2012
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2012 - vedlejší hospodářská činnost
Vydal: MČ Praha - Vinoř,  č.j. 2286/2011-130
29.11.2011 15.12.2011
Svolávám 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, které se koná dne 28.11.2011 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ul. 539 s tímto navrženým programem.
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
21.11.2011 29.11.2011
ODVOZ ODPADU VELKOOBJEMOVÝM KONTEJNEREM 7. 12. – 9. 12. 2011 v ulici U Cukrovaru
- u stanoviště kontejnerového stání a řadových garáží
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř, stavební odbor
21.11.2011 10.12.2011
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Mladoboleslavská 515 uzavřené se společností VAKO design, s.r.o.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2159/2011-124
18.11.2011 5.12.2011
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Mladoboleslavská 515 uzavřené s MUDr. Evou Šimečkovou.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2167/2011-123
18.11.2011 5.12.2011
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Mladoboleslavská 515 uzavřené s MUDr. Petrou Slámovou.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2182/2011-122
18.11.2011 5.12.2011
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor a venkovní plochy v objektu Mladoboleslavská 8 uzavřené s panem Karlem Semeckým.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2074/2011-121
18.11.2011 5.12.2011
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Mladoboleslavská 515 uzavřené s MUDr. Pavlou Melicharovou.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2105/2011-120
18.11.2011 5.12.2011
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor garáže v objektu Bohdanečská 97 uzavřené s paní Libuší Javůrkovou.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2068/2011-116
18.11.2011 5.12.2011
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Mladoboleslavská 515 uzavřené s MUDr. Tomášem Krausem.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2149/2011-119
18.11.2011 5.12.2011
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Živanická 235 - prodejna papírnictví uzavřené s Tomášem Klímou - VM plus.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2134/2011-125
18.11.2011 5.12.2011
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Chaltická 162 k provozování kadeřnictví uzavřené s Janou Hrdinovou.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2142/2011-118
18.11.2011 5.12.2011
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Mladoboleslavská 13 k provozování prodejny textilu uzavřené s paní Ivanou Holcovou.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2069/2011-117
18.11.2011 5.12.2011
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor garáže v objektu Mladoboleslavská 515 uzavřené s MUDr. Tomášem Krausem.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2070/2011-115
18.11.2011 5.12.2011
Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění zahraniční fyzické osobě - Maria Costiuc
Vydal: Úřad MČ Praha 19, živnostenský odbor
18.11.2011 5.12.2011
Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2012 (s ukončením realizace v roce 2013)
Podrobné informace je možné získat na www.praha.eu.
Vydal: hl.m.Praha, č.j. 2174/2011-114
16.11.2011 30.12.2011
Rozhodnutí o umístění stavby "Přístavba zádveří a zimní zahrady k RD, vč. stavby přístřešku pro odstavné stání na pozemku" parc.č. 1318 a 1330/9 v ulici Lohenická č.p. 455.
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
11.11.2011 28.11.2011
 
Oznámení zahájení územního řízení "Protipohledová plotová zábrana - plot" u domu č.p. 611, v ulici Libišanské Praha - Vinoř, stavebním Mgr. Helena Cimermanová.
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
9.11.2011 25.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby "Garáž, kolna a hobby místnost" u RD č.p. 311 v ul. Dašická, Praha 9-Vinoř, stavebník Jana Kaňková
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
8.11.2011 24.11.2011
MČ Praha - Vinoř vyhlašuje soutěž "LOGO VINOŘE"
Návrhy je možné doručit v době od 1.11.2011 do 31.1.2012 na ÚMČ Praha - Vinoř v obálce s označením "Logo Vinoře" a jménem a adresou autora.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2050/2011-109
1.11.2011 31.1.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Háje.
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
25.10.2011 26.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby "Rozšíření optické sítě společnosti T-Systems Czech Republic, a.s., na území Prahy 9 - Vinoř"
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
5.10.2011 21.11.2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Libuš
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
4.10.2011 20.11.2011
Oznámení zahájení spojeného územního řízení a řízení o povolení výjimky z OTPP
"Přístavby zádveří a zimní zahrady k RD vč. stavby přístřešku pro odstavné stání na pozemku", stavebník Vojtěch Bednář
4.10.2011 20.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavb y "Praha 19 - Vinoř, ul. Mladoboleslavská, rozšíření kVN"
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
25.10.2011 10.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby "Novostavba RD" na pozemcích parc.č. 213 a 214 u ulice Živanická Praha 9 - Vinoř, stavebník Ing. Jan Dědíček, Martina Dědíčková.
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
18.10.2011 3.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby "Přípojka el. energie" na pozemcích, 686/4, 686/2, 701, 703/1 v k.ú. Vinoř, stavebník ČSS sportovně střelecký klub Přezletice.
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
17.10.2011 2.11.2011
Svolávám 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, které se koná dne 20 10 .2011 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ul. 539 ...
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
14.10.2011 21.10.2011
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m.Prahy na rok 2012
Vydal: Hl. m. Praha
12.10.2011 9.11.2011
Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze pro rok 2012
Vydal: Hl. m. Praha
12.10.2011 9.11.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Kristinu Cudrákovou
Vydal: Úřad MČ Praha Vinoř, bytová komise
11.11.2011 28.11.2011
Oznámení o zrušení živnostenských oprávnění zahraniční fyzické osobě: Petro Lespukh, IČ 49383680
Vydal: Úřad MČ Praha 19, odbor živnostenský
6.10.2011 24.10.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti, příjemce písemnosti Ivana Burešová
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
5.10.2011 21.10.2011
Poptávka na obsazení pracovního místa stavební technik T9, odbor stavební, místo výkonu Praha - Vinoř
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 21.10.2011 do 12,00 hodin. na adresu Úřadu MČ Praha - Vinoř
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
5.10.2011 21.10.2011
Záměr na realizaci ppp-projektu (zapojení veřejného a soukromého sektoru do výstavby) "Výstavba domu služeb na parcele 1162/1" v k.p. Vinoř (vedle Normy). Zájemci mohou předložit svoji vizualizaci realizace zamýšleného projektu do 21.10.2011 na podatelnu MČ Praha - Vinoř.
Vydal: MČ Praha - Vinoř
22.9.2011 21.10.2011
Záměr prodeje pozemku p.č. 678, díl "C", zastavitelný pozemek ve Ctěnicích o výměře 1785 m2.
Vydal: MČ Praha - Vinoř
20.9.2011 20.10.2011
Oznámení zahájení spojeného územního řízení a řízení o povolení výjimky umístění stavby "Garáž, kolna a hobby místnost" na pozemcích č. 520 a521 u RD čp. 311, Dašická, Praha 9, stavebník Jana Kaňková
Vydal: ÚMČ Praha 19, stavební úřad
13.9.2011 29.9.2011
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji
Vydal: Pozemkový fond ČR
12.9.2011 12.10.2011
Rozhodnutí o umítění stavb y RD na pozemcích parc.č. 818 a 819/1 v k.ú. Vinoř, čp 439 v ul. Dašická, stavebník Jaromír Dvořák.
Vydal: ÚMČ Praha 19, stavební úřad
2.9.2011 19.9.2011
Svolávám 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, které se koná dne 8.9.2011 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ul. 539 ...
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
1.9.2011 9.9.2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení "Novostavba RD"
na pozemcích parc.č. 213 a 214 ul.Živanická, Praha 9 Vinoř, stavebník Ing. Jan Dědiček, Martina Dědičková
Vydal: ÚMČ Praha 19, stavební úřad
26.8.2011 12.9.2011
Dělení a scelování pozemků parc.č. 1337/90, 1337/106 a 1337/111 v k.ú. Vinoř, obec Praha
Vydal: ÚMČ Praha 19, stavební úřad
26.8.2011 12.9.2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení "Praha 19-Vinoř, ul. Mladoboleslavská, rozšíření kVN"
Vydal: ÚMČ Praha 19, stavební úřad
19.8.2011 5.9.2011
Oznámení o zahájení územního řízení "Přípojka el. energie" na pozemku parc.č. 686/1, 686/2, 701, 702/1, 703/1 v k.ú. Vinoř
Vydal: ÚMČ Praha 19, stavební úřad
19.8.2011 5.9.2011
Ustanovení opatrovníka pro řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro účastníka řízení Kristinu Cudrákovou
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
19.8.2011 5.9.2011
Oznámení zahájení územního řízení T-System Czech Republic, a.s. "Rozšíření optické sítě T-Systems Czech Republic, a.s. Vinoř" na pozemcích parc.č. 1576/1, 279, 278, 1577/12 v k.ú.  Vinoř.
Vydal: ÚMČ Praha 19, stavební úřad
12.8.2011 29.8.2011
Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Kunratice
Vydal: Hl.m. Praha
12.8.2011 12.9.2011
Rozhodnutí o umístění stavby "Přístavba RD č. 27, zahradní bazén a oplocení" na pozemku p.č. 1337/222 v k.ú. Praha Vinoř v ulici Sojická.
Vydal: ÚMČ Praha 19, stavební úřad
10.8.2011 26.8.2011
Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad - listopad, prosinec 2011 - termíny a umístění
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
9.8.2011 7.12.2011
Záměr pronajmout nebytový prostor v přízemí domu Křemílkova 245, Praha 9 Vinoř p. A. Jankovičové
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
9.8.2011 25.8.2011
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad - termíny a umístění
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
1.8.2011 26.11.2011
Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace k řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vinořský zpravodaj"
Uchazeči doručí zadavateli nabídku v zalepené obálce viditelně označené názvem "Veřejná zakázka - Vinořský zpravodaj", nápisem NEOTVÍRAT a názvem a kontaktní adresou uchazeče poštou nebo osobně nejpozději do 8. srpna 2011.
Vydal: MČ Praha - Vinoř
22.7.2011 8.8.2011
Záměr pronajmout nebytový prostor v současné prodejně knihkupectví
Vydal: Praha - Vinoř
18.7.2011 26.8.2011
Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Michle
Vydal: Hl.m. Praha
18.7.2011 18.8.2011
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení RD Vinoř, č.p. 439 v ulici Dašická.
Vydal: ÚMČ Praha 19, stavební úřad
14.7.2011 1.8.2011
Obnova katastrálního operátu k.ú. Lahovice
Vydal: Hl.m.Praha
30.6.2011 1.8.2011
Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
Vydal: Hl.m.Praha
30.6.2011 18.7.2011
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení č.j. 1235/11-68 - Přístavba RD č. 27.
Vydal: ÚMČ Praha 19, stavební úřad
29.6.2011 15.7.2011
Oznámení o zahájení územního řízení č.j.1236/11-69, Dělení a scelování pozemků  parc.č. 1337/90, 1337/106 a 1337/111 v k.ú. Praha Vinoř, Ing. Dana Nocarová, Ing. Milan Nocar.
Vydal: ÚMČ Praha 19, stavební úřad
29.6.2011 15.7.2011
Veřejná vyhláška - opatření obecené povahy "Ochranná pásma letiště Letňany"
Vydal: Úřad pro civilní letectví
29.6.2011 14.7.2011
 
Stavební povolení "Stavba č. 3145 TV Vinoř - etapa 0011 - sběrná", doplnění chodníku při jihovýchodní straně ul. Mladoboleslavská"
Vydal: ÚMČ Praha 19, stavební úřad
29.6.2011 15.7.2011
Volné pracovní místo: Výběrové řízení "Pracovník čištění města"
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "Pracovník čištění města"
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
28.6.2011 14.7.2011
Program Čistá energie Praha pro rok 2011
Vydal: Hlavní město Praha
24.6.2011 27.7.2011
VV - Oznámení  o zahájení řízení o vydání celoměstsky výzmamných změn I+II ÚP hl.m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů vybraných změn dne 3.8.2011
Vydal: Magistrát hl.m. Prahy
22.6.2011 25.7.2011

 

Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách  - k.ú. Kamýk
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
22.6.2011 7.7.2011

 

Výzva k odstranění nedostatků žádosti - Rezidenční byty v Zámeckém dvoře Vinoř
Vydal: ÚMČ Praha 19, odbor ŽP, doprava a místního hospodářství.
20.6.2011 7.7.2011
Prázdninový provoz ÚMČ Praha - Vinoř - Úřední hodiny pro veřejnost v období od 4. 7. do 26 .8. 2011
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
16.6.2011 29.8.2011
Program 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Vinoř, které se koná 23.6.2011 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ul. 539
Vydal: MČ Praha - Vinoř
16.6.2011 24.6.2011
Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad - září 2011 - termíny a umístění
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
9.8.2011 21.9.2011
Volné pracovní místo "Pracovník čištění města" - výběrové řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "Pracovník čištění města"
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
7.6.2011 23.6.2011
Závěrečný účet MČ Praha - Vinoř za rok 2010
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
6.6.2011 22.6.2011
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011 - Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství, stanoví konkrétní sazby poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, osvobození od poplatku, příslušnost k řízení o poplatku a určují místa, která v hlavním městě Praze podléhají poplatku.
Vydal: Hl. m. Praha
1.6.2011 17.6.2011
Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou "Stavba č. 3145-TV Vinoř, etapa 001-sběrná" Doplnění chodníku při jihovýchodní straně ul. Mladoboleslavská.
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
27.5.2011 13.6.2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
SPS v ul. Bakaláře (zahrádka), telefonní ústředna O2, prodejna potravin Norma ul. Mladoboleslavská pro výměnu kabelů a rozpínací skříně na dobu nezbytně nutnou v pondělí 13.6.2011 od 7.00 do 14.00 hodin.
Vydal: PREdistribuce, a.s.
27.5.2011 13.6.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti
- oznámení o zahájení řízení, Usnesení o ustanovení opatrovníka - pro příjemce písemnosti: Martina Vašáková, Jan Kulczycki
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
26.5.2011 13.6.2011
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Částečná úprava gastroprovozu ZŠ a MŠ Praha - Vinoř, s Přílohou č. 1
Termín a místo odevzdání nabídek je 13.6.2011 do 18.00 hodin na adresu MČ Praha - Vinoř.
Vydal:  MČ Praha - Vinoř
26.5.2011 13.6.2011
Program Čistá energie Praha pro rok 2011
Vydal: Hl.m.Praha, Magistrát hl.m. Prahy
24.5.2011 31.10.2011
Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu k.ú.Libuš.
Vydal: Hl.m.Praha, Magistrát hl.m. Prahy
24.5.2011 9.9.2011
Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na zpracování LHP a LHC pro Újezd nad Lesy
Vydal: Hl.m.Praha, Magistrát hl.m. Prahy
24.5.2011 30.7.2011
Stavební povolení "FAGUS Vinoř, OK"
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
24.5.2011 9.6.2011
Záměr prodeje pozemku p. č. 678 ve Ctěnicích č.j. 977/2011-50.
Vydal: MČ Praha - Vinoř
24.5.2011 9.6.2011
Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu k.ú.Háje.
Vydal: Hl.m.Praha, Magistrát hl.m. Prahy
24.5.2011 23.9.2011
Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby a o dělení pozemku pro stavbu "Rezidence Vinoř" ze dne 4.4.2011
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
13.5.2011 30.5.2011
Stavební povolení - Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD čp. 413 ul. V Podskalí, Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
11.5.2011 27.5.2011
Termíny a umístění velkoobjemových kontejnerů na měsíc červen 2011
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
5.5.2011 24.6.2011
SVOLÁVÁM 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Vinoř, které se koná 12. 5. 2011
od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ul. 539 s tímto navrženým programem
.
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
5.5.2011 13.5.2011
Veřejná vyhláška – oznámení – projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2755/00
Vydal: Hlavní město Praha
4.5.2011 6.6.2011
Rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Stavba č. 3145 - TV Vinoř, etapa 0012 - ČOV Vinoř"
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
26.4.2011 12.5.2011
Usnesení - zastavení stavebního řízení na povolení stavby nazvané "P19- Vinoř, Mladoboleslavská, č.parc. 1577/12, rozšíření kNN"
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
26.4.2011 12.5.2011
Oznámení zahájení výkopových prací a žádost o předání staveniště na akci: Praha 19 Vinoř, ul. V Podskalí, náhrada TS 720, kNN, kVN.
Vydal: Úřad MČ Praha Vinoř a Irena Kovářová, inženýrská činnost ve stavebnictví
15.4.2011 30.6.2011
Neplaťte za bioodpad - Podpora domácího kompostování občany hl. m. Prahy
V rámci projektu, který je realizován od května 2011 do září 2014, je možnost zapůjčení kompostejneru.
Vydal: Magistrát hl. m. Prahy
13.4.2011 30.6.2011
Oznámení záhájení územního řízení ve věci umístění stavby "FAGUS Vinoř, OK",
žadatel Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Vydal: Úřad MČ Praha 19, stavební úřad
12.4.2011 28.4.2011
 
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro příjemce Tomáš Opelka
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř, ohlašovna evidence obyvatel
8.4.2011 26.4.2011
 
Poptávka na Vinořský zpravodaj - veřejná zakázka
Lhůta pro podání nabídek je do 26.4.2011 do 12,00 hod. na ÚMČ Praha - Vinoř.
Vydal: MČ Praha - Vinoř
7.4.2011 26.4.2011
Rozhodnutí o umístění stavby "Rezidence Vinoř", rozhodnutí o dělení pozemku parc.č.1577/8 k.ú Vinoř.
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
6.4.2011 22.4.2011
Záměr pronajmout část pozemku u hřbitovní zdi, Mladoboleslavská ul.,  Vinoř,  panu Janu Ettlerovi
Vydal: MČ Praha - Vinoř
6.4.2011 20.4.2011
Rozhodnutí o umístění stavby soubor 20 RD,
stavebník Ing. Zdeněk Potůček v k.ú. Přezletíce na parc.č. 1350 a v k.ú. Praha - Vinoř na parc.č. 1351
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
5.4.2011 21.4.2011
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání o návrhu opatření obecbné povahy změny č. 1 územního plánu obce Radonice a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.
Vydal: Obecní úřad Radonice
29.3.2011 29.4.2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Petrovice
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
29.3.2011 29.4.2011
Odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery na duben 2011
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
29.3.2011 22.4.2011
Veřejná zakázka - Údržba veřejné zeleně, úklid a ostatní drobné opravy.
Uchazeč může doručit nabídku na adresu Úřadu MČ Praha-Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 Vinoř.
Nabídka může být zaslána poštou nebo doručena osobně.
Vydal: MČ Praha - Vinoř
29.3.2011

 

15.4.2011
Opakované oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení "Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD č.p. 413, ul. V Podskalí, Praha 9 Vinoř.
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
29.3.2011 14.4.2011
Rozhodnutí o umístění stavby "Nástavba, přístavba a stavební úpravy RD, garáž - Praha Vinoř, čp, 506 Kolešovská ulice, stavebník Ing. Petr Hlaváček.
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
29.3.2011 14.4.2011
Veřejná zakázka - Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace "Rekonstrukce školy ve Vinoři, Živanická č.p. 22, parc. č. 6 a parc. č. 8, v k.ú. Vinoř, Praha - Vinoř".
Lhůta pro podání nabídek je do 8.4.2011 do 11.00 hodin.
Uchazeč může doručit nabídku do kanceláře firmy Archide CZ, s.r.o., Hvožďanská 2053/3, Praha 4 v pracovních dnech pondělí - čtvrtek 9,00 - 16.00 hod a pátek 9,00 - 12.00 hod. nebo nabídku doručit poštou na adresu Archide CZ, s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4.
Vydal: MČ Praha - Vinoř
24.3.2011 8.4.2011

 

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy "Ochranná pásma letiště Letňany"
Vydal: Úřad pro civilní letectví

23.3.2011 8.4.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti pro poplatníka Transport Trading Service, a.s.
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
22.3.2011 6.4.2011
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Vydal: Hlavní město Praha
18.3.2011 18.4.2011
Rozhodnutí o umístění stavby "Stavba č. 3145- TV Vinoř, etapa 0011 - sběrná", rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ulice Mladoboleslavská, zastávka BUS do centra.
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
18.3.2011 4.4.2011
SVOLÁVÁM 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Vinoř, které se koná 24. 3. 2011 od 18. 00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ul. 539 s tímto navrženým programem:
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
17.3.2011 25.3.2011
 
Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost (Jaroslav Kovač)
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
15.3.2011 31.3.2011
 
Vymezení sčítacích obvodů - sčítací komisaři, informace ke sčítání - ZMĚNA
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
15.3.2011 21.4.2011
Rozhodnutí - stavební povolení "P19-Vinoř, Mladoboleslavská, č.parcel 1577/12, rozš. kNN"
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
14.3.2011  30.3.2011
Vymezení sčítacích obvodů - sčítací komisaři, informace ke sčítání
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
9.3.2011  21.4.2011
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Vydal: Katastrální úřad pr hl.m. Prahu
9.3.2011  11.4.2011
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Vydal: Katastrální úřad pr hl.m. Prahu
9.3.2011 11.4.2011
Rozhodnutí - Přístavba a stavební úpravy MÚ-Vinoř
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
9.3.2011 25.3.2011
 
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD č.p. 413 v ul. V Podskalí, Praha-Vinoř
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
9.3.2011 25.3.2011
 
Oznámení zahájení územního řízení - Stavba č. 3145 - TV Vinoř, etapa 0012 ČOV Vinoř
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
9.3.2011  25.3.2011
Poptávka MČ Praha Vinoř na výběr dodavatele na Vinořský zpravodaj
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
7.3.2011 31.3.2011
Rozpočet Úřadu městské části Praha-Vinoř na rok 2011
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
4.3.2011 21.3.2011
 
Oznámení o doplnění podkladů řízení o vydání územního rozhodnutí - "Rezidence Vinoř"
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
2.3.2011 18.3.2011
 
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
1.3.2011 31.5.2011
 
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2010 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha-Vinoř
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
28.2.2011 11.4.2011
 
Oznámení záměru prodloužení nájmu nebytových prostor - J. Dvořák
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
25.2.2011 14.3.2011
 
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - soubor 20 rodinných domů....IRNA s.r.o
Vydal: Stavební úřad Brandýs n/L-Stará Boleslav
22.2.2011 10.3.2011
 
Svolávám 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, které se koná dne 24.2.2011 od 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ul. 539 ...
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
17.2.2011 25.2.2011
 
Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost (Stanislava Frýdecká)
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř
15.2.2011 3.3.2011
 
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Nástavba, přístavba a stavební úpravy rodinného domu, garáž - Praha-Vinoř", stavebník Ing. Petr Hlaváček
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
8.2.2011 24.2.2011
 
Záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě - T-Systems Czech Republic
Vydal: MČ Praha-Vinoř
3.2.2011 21.2.2011
 
Rozhodnutí - dělení a scelování pozemků, pro pozemek p.č. 1260 v k.ú. Vinoř
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
24.1.2011 9.2.2011
 
Vyrozumění o podaném odvolání - Ekospol, a.s. - Vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a zasakovací objekty
Vydal: MČ Praha 19 - odbor životního prostředí
24.1.2011 9.2.2011
 

Oznámení o zahájení územního řízení - stavba 3145 - TV Vinoř, etapa 0011 - sběrná
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad

24.1.2011 9.2.2011
 
SVOLÁVÁM 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Vinoř, které se koná 27.1.2011 od 18.00 h ve společenské místnosti v Chaltické ulici č. 539
Vydal: Úřad MČ Praha-Vinoř
20.1.2011 28.1.2011
Výzva k odstranění vozidla VW Passat, vínová, RZ 3A8 0314 na ul. Bohdanečská, vozidla Trabant combi, šedá na ul. Labětínská
Vydal: Správa služeb hl. m. Prahy
14.1.2011 14.3.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - "Stavba č. 3145 - TV Vinoř, etapa 0011, sběrná"
Vydal: MČ Praha 19 - stavební úřad
3.1.2011 19.1.2011
 
Pražské služby zajistí nadstandardní odvoz odpadu v době svátků. Svoz vánočních stromků.
Vydal: Pražské služby, a.s.
24.11.2010 28.2.2011

Návrh Programu rozvoje Městské části Praha-Vinoř ve střednědobém horizontu let 2010 – 2015
Vydal: MČ Praha - Vinoř

26.11.2010 31.1.2011
Celoměstský program podpory využití volného času dětí a mládeže
Vydal: Hlavní město Praha
6.9.2010 20.1.2011