Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska > Úřední deska - historie 2012 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Soupis dokumentů vyvěšených na úřední desce
MČ Praha - Vinoř za rok 2012 
 
Sejmuté údaje jsou na základě zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" přístupny k nahlédnutí pouze v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.
text oznámení vyvěšeno
dne:
sejmuto
 dne:
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky , č.j. 2141/2012-119
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
21.12.2012 11.1.2013
Rozpočet MČ Praha Vinoř na rok 2013, č.j.02151/2012-120
Vydal: MČ Praha - Vinoř
21.12.2012 7.1.2013
Program 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná ve čtvrtek 20.12.2012 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici, č.j.02080/2012-118
Vydal: MČ Praha - Vinoř
13.12.2012 21.12.2012
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí , č.j. 20749/2012-117
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
12.12.2012 28.12.2012
Dražební vyhláška č.j. 133 EX 1484/10-101 proti povinným Art vision production s.r.o. Praha 8 a Tomáši Vlčkovi Praha Vinoř, dražební jednání elektronické dražby dne 29.1.2013 č.j.2026/2012-116
Vydal: Soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš
10.12.2012 27.12.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn II ÚP hl.m.Prahy, č.j. 02009/2012-115
Vydal: Hl.m. Praha
7.12.2012 22.1.2013
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Modřany, č.j. 1998/2012-114
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
4.12.2012 4.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí , č.j. 1982/2012-113
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
30.11.2012 17.12.2012
Záměr pronajmout nebytový prostor k provozování zubní ordinace, Mladoboleslavská 514, Praha Vinoř, č.j. 1971/12-112
Vydal: MČ Praha - Vinoř
29.11.2012 18.12.2012
Návrh rozpočtu MČ Praha - Vinoř na rok 2013, č.j.01968/2012-110
Vydal: MČ Praha - Vinoř
29.11.2012 17.12.2012
Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2013 (s ukončením realizace v roce 2014)  , č.j. 1955/2012-111
Vydal: Hl. m. Praha
28.11.2012 9.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků , č.j. 1959/2012-109
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
27.11.2012 13.12.2012
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Mladoboleslavská 515, č.j. 1842/2012-108
Vydal: MČ Praha- Vinoř
20.11.2012 6.12.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Suchdol, č.j. 1860/2012-106
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
15.11.2012 16.12.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Třebonice, č.j. 1870/2012-107
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
15.11.2012 16.12.2012
Program 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř,
které se koná ve čtvrtek 22.11.2012 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici, č.j.01870/2012-105
Vydal: MČ Praha - Vinoř
14.11.2012 23.11.2012
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, č.j. 1802/2012
Vydal: MČ Praha - Vinoř
9.11.2012 26.11.2012
Oznámení o zahájení řízení o vydání rozhodnutí o změně stavby "Náhrada ploché střechy na bytovém domě č.p.632-633 střechou valbovou", stavebník SVJ domu Uherská č.p. 532-633, č.j. 01813/2012-104
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
9.11.2012 25.11.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV ÚP hl.m.Prahy, č.j.1741/2012
Vydal: Hl.m.Praha
30.10.2012 28.12.2012
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a správě PF ČR, č.j.1651/2012-98 (druhé vyvěšení dokumentu zveřejněného 18.10.2012 po úpravě kontaktů)
Vydal: Pozemkový fond ČR
26.10.2012 22.11.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Dolní Měcholupy, č.j. 1699/2012-101
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
25.10.2012 25.11.2012
Rozhodnutí o umístění stavby "Zahradní domek" na pozemku parc. č. 580, na ulici Holotínská, Praha - Vinoř, č.j. 1612/2012-100
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
22.10.2012 7.11.2012
Výzva k protokolárnímu převzetí lesní hospodářské osnovy, č.j. 01673/2012-99
Vydal: Hlavní město Praha
19.10.2012 3.11.2012
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a správě PF ČR, č.j.1651/2012-98
Vydal: Pozemkový fond ČR
18.10.2012 26.10.2012
Záměr prodat pozemky v k.ú. Vinoř za nejvyšší nabízenou cenu, č.j. 1676/2012-97
Vydal: MČ Praha - Vinoř
17.10.2012 19.11.2012
Rozhodnutí o umístění stavby "Zahradní domek" na pozemku parc.č.580, ul. Holotínská, stavebník Tomáš Černý, č.j. 01611/2012
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
11.10.2012 27.10.2012
Nabídka pozemků ve vlastnictví státu určených k převodu, č.j. 1610/2012-93
Vydal: Pozemkový fond ČR
5.10.2012 5.11.2012
Oznámení - vyhlášení obnovy katastrálního operátu Horní Počernice, č.j. 1567/2012
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
2.10.2012 2.11.2012
Oznámení - vyhlášení obnovy katastrálního operátu Dolní Počernice, č.j. 1564/2012
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
2.10.2012 2.11.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Dolní Měcholupy, č.j. 1636/2012
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
11.10.2012 11.11.2012
Program 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 18.10.2012 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici, č.j.01637/2012-94
Vydal: MČ Praha - Vinoř,
11.10.2012 19.10.2012
Záměr pronajmout - prodloužit nájem 1 parkovacího místa v ulici Bukovinská paní Zuzaně Burdové, č.j. 1551/2012-90
Vydal: MČ Praha - Vinoř
25.9.2012 11.10.2012
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu na pozemek p.č. 1162/4 a p.č. 718 společnosti CPI Reality, a.s., č.j. 1510/2012-89
Vydal: MČ Praha - Vinoř
25.9.2012 11.10.2012
Rozhodnutí o umístění stavby kůlna u RD č.p. 557 v ulici Trnovská, Praha - Vinoř, stavebník Ing. Miroslav Kluc, č.j.01519/2012-88
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
20.9.2012 7.10.2012
Rozhodnutí - dělení pozemků parc. č. 1336/25, 1336/26 a 1409/26 v k.ú. Vinoř v areálu AUTO-Tech, s.r.o., č.j. 01503/2012-87
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
20.9.2012 7.10.2012
Výběrové řízení č. AOE/43/2012 - 1.kolo na prodej  1/10 pozemku parc. č. 1101/1 v k.ú. Vinoř, č.j.01485/2012-86
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
19.9.2012 20.10.2012
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Chaltická k provozování "Kuřecí ráj - lahůdky", č.j. 1505/2012-/85
Vydal: MČ Praha-Vinoř
17.9.2012 3.10.2012
Záměr - prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Chaltická 162 k provozování kadeřnictví, č.j. 1501/2012-84
Vydal: MČ Praha-Vinoř
17.9.2012 3.10.2012
Rozhodnutí "Výstavba plynovodu pro odběrné místo v ul. Lohenická, parc.č. 396 v k.ú. Vinoř, stavebník Simona Klattová, č.j. 01459/2012-83
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
14.9.2012 30.9.2012
18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř se bude konat 20.9.2012 od 18.00 ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539, č.j. 01497/2012-82
Vydal: MČ Praha-Vinoř
12.9.2012 21.9.2012
Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl.m.Praze na rok 2013, č.j. 1475/2012-81
Vydal: Hl.m.Praha
6.9.2012 15.11.2012
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m.Prahy na rok 2013, č.j. 1475/2012-80
Vydal: Hl.m.Praha
6.9.2012 9.11.2012
Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o návrhu ÚP Podolanka, č.j. 1420/2012-76
Vydal: Obec Podolanka
5.9.2012 22.10..2012
Oznámení - Zahájení spojeného územního a stavebního řízení "Zpevněná zemědělská plocha" při ulici Jilemnická, č.j. 001321/2012-79
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
5.9.2012 21.9.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Lahovice, č.j. 01425/2012-77
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
3.9.2012 3.10..2012
Rozhodnutí o umístění stavby "Stavba plotu" u bytového domu č.p. 784 v ul. Českodubské, č.j.001404/2012-78
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
3.9.2012 19.9.2012
Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu Modřany, č.j. 01385/2012-74
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
28.8.2012 29.9.2012
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 12.9.2012 v době od 8,00 do 16,00 hodin, Bohdanečská ulice, č.j.1401/2012-75
Vydal: PREdistribuce, a.s.
28.8.2012 13.9.2012
Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby Plot předzahrádek v rámci bytového areálu Viladomy u Vinořského zámku, č.j. 001382/2012-73
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
28.8.2012 13.9.2012
Oznámení o zamýšleném převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, č.j. 1337/2012-73
Vydal: Pozemkový fond ČR
21.8.2012 21.11.2012
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská, Praha Vinoř paní Magdaleně Štěpánkové, č.j. 1324/2012-71
Vydal: MČ Praha - Vinoř
17.8.2012 3.9.2012
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
REKONSTRUKCE PODKROVÍ STÁVAJÍCÍ ZŠ, Prachovická č.p. 340, parc.č. 1117, 1118 a 1093/1, k.ú. Vinoř, Praha - Vinoř, 190 17
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Lhůta pro podání nabídek o veřejnou zakázku: do 30.8.2012 do 13.00 hodin.

Vydal: MČ Praha - Vinoř
15.8.2012 30.8.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu celoměstsky významných změn I+II ÚP hl.m.Prahy Z2724/22 a Z2744/00 dne 24.9.2012, č.j. 001300/2012-69
Vydal: Hl.m.Praha
14.8.2012 25.9.2012
Rozhodnutí - Dělení a scelování pozemků v území II. etapy výstavby RD V Žabokřiku, č.j. 001294/2012-68
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
10.8.2012 26.8.2012
Oznámení zahájení ÚŘ ve věci "Dělení pozemků parc.č. 1336/25, 1336/26 v k.ú. Vinoř" v areálu AUTO-Tech, s.r.o., č.j. 001258/2012-67 7.8.2012 23.8.2012
Zahájení řízení o vydání změny ÚP SÚ hl.m.Prahy Z-1733, /00 - Klánovický les, č.j. 1223/2012-33
Vydal: Hl.m.Praha
27.7.2012 30.8.2012
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 14.8.2012 v době od 8,00 do 15,00 hod. - TS 7195, areál firmy Němcova farma Radonice, ul. Živanická, č.j. 1220/2012-65
Vydal: PREdistribuce, a.s.
26.7.2012 14.8.2012
Oznámení - zahájení územního řízení "stavba plotu" na pozemku parc. č. 1577/158 v k.ú.Vinoř u bytového domu č.p.784 v ul. Českodubské, č.j.001206/2012
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
24.7.2012 8.8.2012
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Výstavba plynovodu pro odběrné místo v ul. Lohenické, parc. 936 v k.ú. Vinoř", stavebník Simona Klattová, č.j. 1149/2012-63
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
13.7.2012 29.7.2012
Granty hl.města Prahy vlastníkům památkově chráněných objektů na rok 2013, termín podání žádosti je do 30.11.2012, č.j.1112/2012-62
Vydal: Hlavní město Praha
4.7.2012 3.12.2012
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu k.ú. Čakovice, č.j. 1097/2012-61
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
4.7.2012 5.8.2012
Program 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 28.6.2012 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j.01032/2012-60
20.6.2012 29.6.2012
Poptávka - žádost o cenovou nabídku: Technologický a cenový návrh "Hydroizolace a sanace objektu Úřadu MČ Praha - Vinoř, Bohdanečská 97, č. j. 891/2012
Vydal: MČ Praha - Vinoř
19.6.2012 25.6.2012
Oznámení ÚR+SR "Přístavba RD č.p. 524, Praha 9 Vinoř, stavebník Václav Novák a Miluše Nováková, č.j.00983/2012-59
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
13.6.2012 29.6.2012
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 26.6.2012 od 8,00 do 16,00 hodin, č.j.990/2012-58
Vydal: PREdistribuce, a.s.
12.6.2012 28.6.2012
Oznámení zahájení územního řízení "Dělení a scelování pozemků v území II. etapy výstavby RD V Žabokřiku", č.j. 00696/2012-57
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
8.6.2012 24.6.2012
Zpráva o plnění rozpočtu a výsledcích hospodaření MČ Praha - Vinoř za rok 2011, č.j. 945/2012-56
Vydal: MČ Praha - Vinoř
7.6.2012 22.6.2012
Stavební povolení na stavbu vodovodní přípojka k objektu č.p. 96,  SICO REAL, a.s., č.j. 00925/2012
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
5.6.2012 21.6.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Stodůlky, č.j. 813/2012-52
Vydal: Hl. m. Praha
29.5.2012 29.6.2012
Dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Třebonice, č.j.786/2012-51
Vydal: Hl. m. Praha
29.5.2012 29.6.2012
Obnova katastrálního operátu k.ú. Dolní Chabry, č.j. 814/2012-53
Vydal: Hl. m. Praha
29.5.2012 29.6.2012
OZV č.11/2012, o zrušení OZV č.21/2011 Sb. hl.m.Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, č.j. 903/2012-54
Vydal: Hl. m. Praha
29.5.2012 14.6.2012
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Adama Mužíka, Bohdanečská 400, Praha 9 Vinoř
Vydal: ÚMČ Praha-Vinoř, č.j.633/2012-50
21.5.2012 6.6.2012
Záměr pronajmout část pozemku panu Petru Řebíčkovi, předzahrádka k RD.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j.592/2012-49
18.5.2012 4.6.2012
Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 24.5.2012 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j.00797/2012-48
17.5.2012 25.5.2012
Obnova katastrálního operátu k.ú. Horní Měcholupy, č.j. 00765/2012-47
Vydal: Hl. m. Praha
16.5.2012 17.6.2012
Obnova katastrálního operátu k.ú. Letňany, č.j. 00764/2012-46
Vydal: Hl. m. Praha
16.5.2012 17.6.2012
Dělení pozemků parc. č. 1539/1 a 1539/13 v k.ú. Vinoř, při ulici Živanická, Praha 9 Vinoř, vlastník František Tikovský a JUDr. Eva Štrupová, č.j. 00753/2012-45
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
14.5.2012 30.5.2012
Rozhodnutí o umístění stavby "sklad a parkovací stání"
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
11.5.2012 27.5.2012
Rozhodnutí o umístění stavby "Solitérní garáž", stavebním Miroslav Zima, č.j. 00745/2012-44
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
10.5.2012 26.5.2012
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy (ochranná pásma letiště Vodochody), č.j. 00687/2012-42
Vydal: Úřad pro civilní letectví, Web: http://www.caa.cz.
 
2.5.2012 18.5.2012v
Obnova katastrálního operátu k.ú. Radotín, č.j. 00663/2012-41
Vydal: Hl. m. Praha
24.4.2012 25.5.2012
Obnova katastrálního operátu k.ú. Ruzyně, č.j. 00664/2012-40
Vydal: Hl. m. Praha
24.4.2012 25.5.2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení na stavbu vodovodní přípojka k objektu čp. 96, stavebník společnost SICO REAL, a.s., č.j. 00623/2012-39
Vydal. MěÚ Brnadýs nad Labem- Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu
24.4.2012 10.5.2012
Usnesení - zastavení řízení o povolení stavby vodních děl: SO 04.01 Veřejné vodovodní řady: SO 05.01 Stoky dešťové kanalizace v rámci akce "Rezidenční byty v Zámeckém dvoře Vinoř", č.j. 00637/2012-37
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
20.4.2012 6.5.2012
Obnova katastrálního operátu k.ú. Dolní Měcholupy, č.j. 00639/2012-38
Vydal: Hl. m. Praha
20.4.2012 21.5.2012
Obnova katastrálního operátu k.ú. Zličín, č.j. 00639/2012-36
Vydal: Hl. m. Praha
20.4.2012 21.5.2012
15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř
se bude konat 26.4.2012 od 18.00 ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539, č.j. 00625/2012-35
Vydal: MČ Praha-Vinoř
18.4.2012 27.4.2012
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu, RZ: 4A81077 Škoda Octavia, 9S49549 č.j. 598-34
Vydal: Hlavní město Praha
10.4.2012 10.6.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Jinonice, č.j. 536/2012-33
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
29.3.2012 27.4.2012
Záměr pronajmout pozemky parc. č. 1575/12, 1575/13, 1577/46, 1577/171, 1591/25, vše v k. ú. Vinoř, orná půda předem určenému zájemci, č.j. 00524/2011-32
Vydal: MČ Praha Vinoř
28.3.2012 13.4.2012
Oznámení o zahájení spojeného územního řízení a řízení o povolení výjimky z vyhl. č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze , stavebníci Ing. Petra Mikulková a Ing. Jan Pavel, č.j. 00529/2012-31.
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
28.3.2012 13.4.2012
Oznámení - Zahájení územního řízení "Dělení pozemků parc. č. 1536/1 a 1539/13 v k.ú. Vinoř", vlastníci: František Tikovský a JUDr. Eva Štrupová, č.j. 00503/2012-30
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
26.3.2012 11.4.2012
Zaslání oznámení o společném jednání o návrhu změny ZU-1733/00 ÚP SÚ HMP (Klánovický les), 0000452/2012-28
Vydal: Hlavní město Praha
16.3.2012 17.4.2012
Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy změny č. 3 ÚP obce Radonice a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, č.j. 00466/2012-27
Vydal: Obec Radonice
16.3.2012 17.4.2012
Obnova katastrálního operátu Lahovice, č.j. 00456/2012
Vydal: Hl. m. Praha
13.3.2012 13.4.2012
Obnova katastrálního operátu Třebonice, č.j. 00455/2012
Vydal: Hl. m. Praha
13.3.2012 13.4.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Chodov, č.j. 00406/2012-20
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
5.3.2012 6.4.2012
Záměr - prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Živanická 235 paní Evě Pasztové, 360-2012-29.
Vydal: MČ Praha - Vinoř
20.3.2012 5.4.2012
Záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 296/5 k.ú. Vinoř o výměře cca 20 m2 pro parkovací místo osobního vozidla osoby těžce zdravotně postižené., č.j. 2012-26
Vydal: MČ Praha - Vinoř
14.3.2012 30.3.2012
Záměr prodat pozemek parc.č. 1361/184 v k.ú. Vinoř , č.j. 2012-23
Vydal: MČ Praha - Vinoř
13.3.2012 29.3.2012
Oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 3 ÚP obce Radonice, č.j. 00395/2012-19
Vydal: Obecní úřad Radonice
5.3.2012 21.3.2012
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu, RZ: AEP4355 Škoda Favorit, 9S49549 KIA, AHT8108 Audi 80, č.j. 423/2012-21
Vydal: Hlavní město Praha
5.3.2012 5.5.2012
Rozhodnutí o "Dělení pozemku parc.č.1128 v k.ú. Vinoř",
žadatel Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže, č.j. 00419/2012-22
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
5.3.2012 21.3.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Ivanu Burešovou, Bohdanečská 97, Praha - Vinoř
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 9
29.2.2012 16.3.2012
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2011 dle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu MČ Praha-Vinoř
Vydal: MČ Praha-Vinoř
20.2.2012 17.4.2012
14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř
se bude konat 23.2.2012 od 18.00 ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539
Vydal: MČ Praha-Vinoř
15.2.2012 24.2.2012
Nabídka pozemků určených k převodu dle z. 95/1999 Sb uveřejněná PFČR
Vydal: Pozemkový fond ČR
14.2.2012 14.3.2012
Dražební vyhláška - Zouzal Michal
Vydal: Exekutorský úřad Praha 4
13.2.2012 25.4.2012
Záměr pronajmout zadní část vitriny na ul. Mladoboleslavské za účelem umístění reklamních tabulí o provozovně sběru kovového odpadu a papíru v MČ Praha-Vinoř
Vydal: MČ Praha-Vinoř
9.2.2012 22.2.2012
Zaslání oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I ÚP SÚ hl.m. Prahy (Z 2001/00) a o veřejném vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území
Vydal: Magistrát hl.m. Prahy, odbor územního plánu
6.2.2012 16.3.2012
Záměr pronajmout pozemek parc. č. 557/18 v k.ú. Satalice o výměře 49m2 , ostatní plocha
Vydal: MČ Praha-Vinoř
6.2.2012 22.2.2012
Oznámení zahájení územního řízení "Dělení pozemku parc.č. 1128 v  k.ú. Vinoř
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad, č.j. 00146/2012-10
31.1.2012 18.2.2012
Rozhodnutí o umístění stavby "Přisvětlení přechodu pro chodce ul. Mladoboleslavská - Lohenická, Praha 19 - Vinoř"
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad, č.j. 00114/2012-8
26.1.2012 11.2.2012
Veřejná vyhláška - veřejné projednání o návrhu opatření obecné povahy změny č. 1 územního plánu obce Radonice a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek'
Vydal: Obecní úřad obce Radonice, č.j. 7/2012-7
26.1.2012 29.2.2012
Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností - soubor 20 RD
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, č.j. 53/2012-6
26.1.2012

 

11.2.2012
Oznámení návrhu úpravy ÚP Podolanka
Vydal: Obec Podolanka, č.j. 00010/2012-5
26.1.2012 29.2.2012
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2755/00 ÚP sídelního útvaru hl. města a o veřejném projednání vyhodnocení vlivu této změny na udržitelný rozvoj území.
Vydal: Magistrát hl.m. Prahy, č.j. 00102/2012-4
19.1.2012 8.3.2012
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu Řepy
Vydal: Katastrální úřad hl.m. Prahy, č.j. 00073/2012-3
19.1.2012 20.2.2012
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu Stodůlky
Vydal: Katastrální úřad hl.m. Prahy, č.j. 00072/2012-2
19.1.2012 20.2.2012
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu -  Trabant 601, bez RZ, šedá, ul. Labětínská, Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2510/2011-150
30.12.2011 29.2.2012
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu Uhříněves
Vydal: Katastrální úřad hl.m. Prahy, č.j. 0149/2012-9
31.1.2012 5.3.2012
Program 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 26.1.2012 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j.00099/2012-1
18.1.2012 26.1.2012
MČ Praha - Vinoř vyhlašuje soutěž "LOGO VINOŘE"
Návrhy je možné doručit v době od 1.11.2011 do 31.1.2012 na ÚMČ Praha - Vinoř v obálce s označením "Logo Vinoře" a jménem a adresou autora.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 2050/2011-109
1.11.2011 31.1.2012