Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Úřední deska Úřadu městské části Praha - Vinoř
 Archív sejmutých dokumentů zveřejněných v roce 2013
 
 
 
(Od 16. 5. 2011 je pevná úřední deska přemístěna z ulice Uherské na budovu úřadu MČ do ulice Bukovinská.)
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění
do dne:
Pozvánka na vítání občánků narozených v roce 2013
přihláška ke stažení zde
Vydal: MČ Praha - Vinoř
30.12.2013 15.5.2014
Rozpočet MČ Praha - Vinoř na rok 2014, č.j. 1981/2013-97
Vydal: MČ Praha - Vinoř
20.12.2013 6.1.2014
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace "Stavební úpravy a přístavba kuchyně základní školy" , č.j. 1935/2013
Vydal: MČ Praha - Vinoř
Lhůta a místo pro podání obálek s nabídkami je do 3.1.2014, do 13,00 hodin.
 
16.12.2013 6.1.2014
Oznámení o zahájení obnovy KO Sobín, č.j.1866/2013-95
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
13.12.2013 13.1.2014
Oznámení o dokončení obnovy KO Dolní Chabry, č.j.1903/2013-93
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
11.12.2013 12.1.2014
Změna úředních hodin v době vánočních svátků.
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
11.12.2013 6.1.2014
Program 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 19.12.2013, č.j. 01907/2013
Vydal: MČ Praha - Vinoř
11.12.2013 20.12.2013
Oznámení o dokončení obnovy KO Hostivař, č.j.1867/2013-92
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
6.12.2013 6.1.2014
Rozpočtový výhled MČ Praha - Vinoř do roku 2019
Vydal: MČ Praha - Vinoř
3.12.2013 20.12.2013
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Mladoboleslavská 514, Praha - Vinoř uzavřenou s paní Mgr. Irenou Havránkovou, č.j. 1848/2013-88
Vydal: MČ Praha - Vinoř
2.12.2013 18.12.2013
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Mladoboleslavská 514, Praha - Vinoř uzavřenou s paní Janou Ferenco.vou, č.j. 1848/2013-89
Vydal: MČ Praha - Vinoř
2.12.2013 18.12.2013
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Mladoboleslavská 515, Praha - Vinoř společnosti VAKO design, s.r.o., č.j. 1854/2013-90
Vydal: MČ Praha - Vinoř
2.12.2013 18.12.2013
Záměr pronajmout od 1.1.2014 byt o velikosti 1+kk s příslušenstvím ve 3. NP v domě č.p.515, Praha - Vinoř,  fyzické osobě, č.j. 1833/2013-87
Vydal: MČ Praha - Vinoř
28.11.2013 17.12.2013
Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí Prahy pro rok 2014 s ukončením realizace v roce 2015, č.j.1758/2013-83
Vydal: Hlavní město Praha
22.11.2013 20.12.2013
Závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí "Operační program Praha - pól růstu ČR", č.j. 16421/2013-84
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
22.11.2013 9.12.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 9.12.2013 od 9,00 do 15,00 hodin, č.j.1790/2013
Vydal: PREdistribuce, a.s.
22.11.2013 10.12.2013
Program 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 7.11.2013, č.j. 01648/2013
Vydal: MČ Praha - Vinoř
30.10.2013 8.11.2013
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 160/3 v k.ú. Vinoř, č.j. 1723/2013-82
Vydal: MČ Praha - Vinoř
18.11.2013 4.12.2013
Záměr prodat ČZS Praha 9 Vinoř pozemek p.č.655 v k.ú. Vinoř, č.j.1592/2013-81
Vydal: MČ Praha - Vinoř
18.11.2013 4.12.2013
Návrh rozpočtu MČ Praha - Vinoř na rok 2014, č.j. 1716/2013-80
Vydal: MČ Praha - Vinoř
13.11.2013 29.11.2013
Záměr prodloužení nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor, č.j. 1682/20103-79
Vydal: MČ Praha - Vinoř
8.11.2013 25.11.2013
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu na pronájem pozemku, č.j. 1644/20103-79
Vydal: MČ Praha - Vinoř
7.11.2013 25.11.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, č.j. 1665/2013-77
Vydal: Hl. m. Praha
4.11.2013 19.12.2013
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v MČ Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha - Vinoř
29.10.2013 13.11.2013
Záměr - prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku. č.j. 1616/2013-75
Vydal: MČ Praha - Vinoř
23.10.2013 8.11.2013
Oznámení o dokončení obnovy KO Letňany, č.j.1572/2013-74
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
14.10.2013 15.11.2013
Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí,  č.j.1566/2013-732.
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
10.10.2013 29.10.2013
Rozhodnutí o dělení pozemků a rozhodnutí o umístění stavby "Zástavba RD Vinoř III - V Žabokřiku", stavebník Moravská stavební - Invest, a.s., č.j.1526/2013-72. 1527/2013
Vydal: ÚMČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
8.10.2013 4.11.2013
Dražební vyhláška 091 EX 00973/06-093 proti povinnému Ladislav Balada, č.j. 1498/2013-71
Vydal: Soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3
3.10.2013 21.10.2013
Oznámení o dokončení obnovy KO Libeň, č.j.1418/2013-68
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
2.10..2013 4.11.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí, č.j.1468/2013
2.10..2013 29.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace termínu voleb a o počtu a sídlech volebních okrsků, č.j.1470/2013
2.10..2013 29.10.2013
Oznámení o dokončení obnovy KO Strašnice, č.j.1435/2013-67
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
24.9.2013 25.10.2013
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu úpravy ÚP Jenštejn, č.j. 1306/2013-66
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
24.9.2013 18.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Žádost o vydání voličského průkazu
23.9.2013 29.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, č.j.1399/2013

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků, č.j.1398/2013
18.9.2013 29.10.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 3.10.2013 v ulici Hoděšovická, Holotínská, č.j. 1411/2013
Vydal: PREdistribuce, a.s.
18.9.2013 4.10..2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 27.9.2013 v ulici Lohenická, č.j. 1366/2013
Vydal: PREdistribuce, a.s.
13.9.2013 28.9.2013
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Operační program Praha - pól růstu ČR", č.j. 01321/2013
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
11.9.2013 14.10.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhů CVZ Z 2834/00, 2835/00, 2836/00, 2837/00 ÚP hl. m. Prahy, č.j. 01322/2013-63
Vydal: Hlavní město Praha
11.9.2013 12.10.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 25.9.2013 v době od 9,00 do 17,00h, č.j. 1344/2013
Vydal: PREDistribuce, a.s.
9.9.2013 26.9.2013
Záměr pronajmout byt fyzické osobě od 1.10.2013 v č.p. 235, Praha - Vinoř, č.j. 1320/2013-60
Vydal: MČ Praha - Vinoř
6.9.2013 23.9.2013
Program 27.  zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 12.9.2013, Č.j. 01303/2013
Vydal: MČ Praha - Vinoř
4.9.2013 13.9.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o návrhu změny Z-2833/00 ÚP hl. m. Prahy a oznámení o společném jednání o návrhu změn vlny 07 ÚP hl. m. Prahy, č.j. 01305/2013-58
Vydal: Hlavní město Praha
3.9.2013 30.10.2013
Oznámení zahájení vystavení návrhu úpravy ÚP Jenštejn, č.j. 01302/2013-57
Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
3.9.2013 4.10.2013
Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu Dolní Chabry, č.j. 01294/2013-56
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
3.9.2013 4.10.2013
Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu Hostivař, č.j. 01295/2013-55
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
3.9.2013 4.10.2013
Program Čistá energie Praha 2013 - dotace pro fyzické i právnické osoby, č.j.1299/13
Vydal: Hlavní město Praha
2.9.2013 30.9.2013
Oznámení zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení "Stavba č. 3145 TV Vinoř - etapa 0011 - sběrná", stavebník Hl. m. Praha, č.j. 1280/2013
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
30.8.2013 16.9.2013
Oznámení zahájení územního řízení "Zástavba RD Vinoř III - V Žabokřiku", č.j. 01206, 1207/2013-53
Vydal: ÚMČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
28.8.2013 13.9.2013
Záměr směnit pozemek parc.č. 256 v k.p. Vinoř, č.j. 1249/0013
Vydal: MČ Praha Vinoř
26.8.2013 11.9.2013
Otevírání obálek výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu "Stavební úpravy suterénu bytového domu Praha - Vinoř", Bohdanečská 249 - 250"  se uskuteční 19. 8. 2013 v 10 ,00 hod v kanceláři starosty Městské části Praha- Vinoř.
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
 
14.8.2013 19. 8. 2013
Výzva - oznámení o výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu "Stavební úpravy suterénu bytového domu Praha - Vinoř", Bohdaenčská 249 - 250, č.j. 01103/2013-51
Lhůta a místo pro doručení nabídek: 16.8.2013
Vydal: MČ Praha - Vinoř
Přílohy:
Stavební rozpočet
Slepý rozpočet
Smlouva o dílo
Krycí list rozpočtu
Čestné prohlášení

Všechny dokumenty ke stažení ve formátu ZIP
Otevírání obálek se uskuteční 19. 8. 2013 v 10 ,00 hod v kanceláři starosty Městské části Praha- Vinoř.
Zveřejněno: 14.8.2013
 
26.7.2013  16.8.2013
Nařízení č. 9/2013 Sb. hl.m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení 23.7.2013.
Vydal: Hl.m.Praha
25.7.2013 9.8.2013
Záměr pronajmout 3 parkovací místa v ul. Bukovinská, Praha Vinoř, č.j. 875/2013-49
Vydal: MČ Praha - Vinoř
18.7.2013 6.8.2013
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu - VW Golf, RZ 2A46816, č.j.1031/2013
Vydal: Hlavní město Praha
11.7.2013 11.9.2013
Záměr pronajmout od 1. října 2013 nebytový prostor v současné prodejně textilu - Mladoboleslavská 13, Praha 9 Vinoř o výměře cca 43 m2. č.j. 991/2013-46
Vydal: MČ Praha - Vinoř
3.7.2013 6.8.2013
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Letňany, č.j. 00974/2013-47
Vydal: Katastrální úřad pro hl. m. Prahu
3.7.2013 4.8.2013
Rozhodnutí vlády ČR o zrušení nouzového stavu 20.6.2013 30.6.2013
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Řepy
Vydal: Katastrální úřad pro hl. m. Prahu
28.6.2013 29.7.2013
Úřad pro civilní letectví, Opatření obecné povahy – Veřejná vyhláška, ochranná pásma letiště Vodochody
Přílohy 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4
28.6.2013 14.7.2013
Věc: Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební a restaurátorské práce, dle § 12, odst. 3, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na akci „Oprava a restaurování hrobky Černínů na hřbitově v Praze - Vinoř“
Vydal: MČ Praha - Vinoř
Předpokládané celkové náklady stavby činí 2 396 520 včetně DPH.

Lhůta a místo pro podání obálek s nabídkami:
Uchazeči podají své nabídky osobně, nebo poštou na adresu zadavatele: Městská část Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9
Lhůta pro podání nabídky : 11.7.2013. do 10.00 hodin
Přílohy:
Krycí list,
čestné prohlášení,
smlouva o dílo,
položkový rozpočet
27.6.2013 11.7.2013
Program 26. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 8. 7. 2013, Č.j. 00915/2013
Vydal: MČ Praha - Vinoř
25.6.2013 9.7.2013
Program 26. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 1.7.2013, Č.j. 00915/2013
Vydal: MČ Praha - Vinoř
21.6.2013 25.6.2013
Oznámení o zahájení obnovy KO Přední Kopanina
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
14.6.2013 15.7.2013
Oznámení o zahájení obnovy KO Ďáblice
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
14.6.2013 15.7.2013
ROZHODNUTÍ PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY č. 16/2013 z 12.6.2013
o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území, vč. příloh, kterým se ruší rozhodnutí číslo 15/2013.
13.6.2013 19.6.2013
ROZHODNUTÍ PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY č. 15/2013 z 10.6.2013
o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území, vč. příloh
Vydal. Hl.m.Praha
11.6.2013 13.6.2013
Program 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 20.6.2013, Č.j. 00861/2013
Vydal: MČ Praha - Vinoř

19.6.2013: Na žádost předkladatele se ruší prezentace a projednávání bodu Rezidence Vinoř v programu 25. zasedání Zastupitelstva MČ Vinoř
11.6.2013 21.6.2013
Rozhodnutí primátora hl. m. Prahy č. 19/2013
o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území, vč. příloh, kterým se mění rozhodnutí číslo 06/2013.
19.6.2013 20.6.2013
ROZHODNUTÍ PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  - Nouzový stav na dobu od 21,00 hodin dne 2.6.2013 do odvolání, krizové opatření zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území.
Vydal. Hl.m.Praha
7.6.2013 20.6.2013
ROZHODNUTÍ PRIMÁTORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Rozhodnutí č. 7/2013
Rozhodnutí č. 8/2013
Rozhodnutí č. 9/2013
Rozhodnutí č. 10/2013

Vydal. Hl.m.Praha
7.6.2013
aktualizováno 10.6.2013
20.6.2013
Závěrečný účet MČ Praha Vinoř za rok 2012, č.j.809/2013-36
Vydal. ÚMČ Praha - Vinoř
4.6.2013 20.6.2013
DODATEČNÁ INFORMACE k veřejné zakázce
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: MČ Praha Vinoř – Revitalizace území u ul. V Podskalí – víceúčelové hřiště
Typ VZ: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Zadavatel: Městská část Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9
Zastoupený: Františkem Švarcem, starostou městské části

Zadavatel oznamuje změnu termínu otvírání obálek s nabídkami:
Otvírání obálek proběhne dne 5. 6. 2013 v 9.00 hodin na adrese pověřené společnosti :ZAVOS s.r.o.,  Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8. Otvírání obálek je neveřejné.
3.6.2013 5.6.2013
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Čimice, č.j. 755/2013-34
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
31.5.2013 1.7.2013
Dražební vyhláška č. 025 Ex 11230/09-14 proti povinnému Matej Dierer, č.j. 487/2013
Vydal: Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6 JUDr. Jan Grosam
29.5.2013 14.6.2013
Rozhodnutí o umístění stavby "Oplocení", stavebník Lenka Ovsíková, č.j. 751/2013-32
Vydal: ÚMČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
29.5.2013 15.6.2013
Rozhodnutí o umístění stavby "Oplocení", stavebník František Tikovský, č.j. 750/2013-31
Vydal: ÚMČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
29.5.2013 15.6.2013
Informace k dotaci hl. m. Prahy na Program Čistá energie Praha 2013, č.j.00679/2013-30
Vydal: Hl.m.Praha
24.5.2013 1.10.2013
Stanovení podmínek pro uplatnění připomínek a požadavků na zpracování lesního hospodářského plánu  pro LHC Hl. m. Praha s platností od 1.1.2014 do 31.12.2023, č.j. 00614/2013
Vydal: Hl.m.Praha
24.5.2013 1.7.2013
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Miloše Čákoru, č.j. 592/13-27
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
24.5.2013 6.6.2013
Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „MČ Praha Vinoř – Revitalizace území u ul. V Podskalí – víceúčelové hřiště“
Lhůta pro podání nabídky : 31.5.2013. do 10.00 hodin
Výzva ve formátu doc - pro vyplnění čestného prohlášení

Příloha:
Smlouva o dílo k provedení stavby

Vydal: MČ Praha - Vinoř

DODATEČNÁ INFORMACE k veřejné zakázce
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: MČ Praha Vinoř – Revitalizace území u ul. V Podskalí – víceúčelové hřiště
Typ VZ: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Zadavatel: Městská část Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9
Zastoupený: Františkem Švarcem, starostou městské části

Zadavatel oznamuje změnu termínu otvírání obálek s nabídkami:
Otvírání obálek proběhne dne 5. 6. 2013 v 9.00 hodin na adrese pověřené společnosti :ZAVOS s.r.o.,  Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8. Otvírání obálek je neveřejné.
22.5.2013 31.5.2013
Oznámení - pokračování územního řízení pro stavbu Rezidence Vinoř, stavebník Vinoř Development, s.r.o., č.j. 00634/2013-26
Vydal: ÚMČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
20.5.2013 5.6.2013
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky způsobilých k provozu - Seat, vínová barva, č.j. 00676/13-25
Vydal: Hlavní město Praha
20.5.2013 22.7.2013
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. 2590121/13/2000-1440-108973, ve kterém se stanovuje daňovým subjektům DAŃ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013, č.j. 00346/2013-23
Vydal: Finanční úřad pro hl.m. Prahu
29.4.2013 3.6.2013
Program 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 9.5.2013 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici, č.j.00567/2013
Vydal: MČ Praha - Vinoř
30.4.2013 15.5.2013
Záměr bezplatně vypůjčit na dobu neurčitou část pozemku p.č. 1582/1 v k.ú. Vinoř, č.j. 520/2013-21
Vydal. MČ Praha - Vinoř
18.4.2013 6.5.2013
Záměr bezplatně vypůjčit na dobu neurčitou část pozemku p.č. 1582/1 v k.ú. Vinoř, č.j. 519/2013-21
Vydal. MČ Praha - Vinoř
18.4.2013 6.5.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu aktualizace č. 1 a projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, č.j. 438/2013-20
Vydal: Hl. m. Praha
2.4.2013 19.4.2013
Dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Čimice, č.j. 382/2013-19
Vydal: Hl.m.Praha
26.3.2013 26.4.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP hl.m. Prahy, č.j. 003374/2013-18
Vydal: Hl.m.Praha
Upozorněni: Dokument je k dispozici na sekretariátu a stavebního technika městské části Praha - Vinoř.
13.3.2013 18.4.2013
Dokončení obnovu katastrálního  operátu k.ú. Řepy, č.j. 00335/2013-17
Vydal: Katastrální úřad hl.m.Prahy
13.3.2013 13.4.2013
Zahájení zjištˇovacího řízení ke koncepci "Revidovaný OP Praha - Konkurenceschopnost, verze 4,0", č.j. 00330/2013-16
Vydal: Ministerstvo ŽP
13.3.2013 29.03.2013
Dražební vyhláška 120 EX 8083/11-45 o provedení elektronické dražby nemovitosti proti povinnému Jan Šeps, č.j. 221/2013-10
Vydal: Exekutorský úřad Klatovy, soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika
25.2.2013 28.3.2013
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Miroslava Kantora, č.j. 310/2013-14
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
6.3.2013 22.3.2013
Program 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 14.3.2013 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici, č.j.00309/2013-15
Vydal: MČ Praha - Vinoř
6.3.2013 15.3.2013
Rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením - úprava podkroví RD č.p.261, č.j. 00268/2013-11
Vydal: ÚMČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
27.2.2013 15.3.2013
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2012 podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím na ÚMČ Praha - Vinoř
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
25.2.2013 8.4.2013
Rozhodnutí o umístění stavby "Zpevněná zemědělská plocha", č.j. 00198/2013-9
Vydal: ÚMČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
11.2.2013 28.2.2013
Rozhodnutí o umístění stavby "Náhrada ploché střechy na bytovém domě č.p. 632-633 střechou valbovou", stavebník SVJ domu Uherská č.p. 532-633, č.j. 0098/2013-8
Vydal: ÚMČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
5.2.2013 21.2.2013
Oznámení o zahájení ÚŘ - Plot u bytového domu čp.776 v ulici Českodobské, Praha 9 Vinoř, stavebník vlastníci pozemku parc. č. 1577/79 a parc. č. 1580/4,  č.j. 00105/2013-7
Vydal: ÚMČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
25.1.2013 10.2.2013
Program 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná ve čtvrtek 31.1.2013 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici, č.j.00091/2013-6
Vydal: MČ Praha - Vinoř
23.1.2013 1.2.2013
Informace o době a místě konání II. kola volby prezidenta republiky, č.j. 68/2012-5
Vydal: Úřad MČ Praha - Vinoř
15.1.2013 28.1.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z2833/22 ÚP hl. m. Prahy, č.j. 00025/2013-3
Vydal: Hl.m. Praha
9.1.2013 14.2.2013
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Kbely, č.j. 00024/2013-4
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
9.1.2013 9.2.2013
Rozhodnutí o /umístění stavby pro stavbu "Zpevněná zemědělská plocha" v ulici Jilemnická, stavebník QUODLIBET, s.r.o., č.j. 00018/2013-2
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
9.1.2013 25.1.2013
Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před dokončením a pozvání k ústnímu jednání na stavbu "Přístavba a stavební úpravy RD č.p. 261", stavebník Ing. Václav Stiebitz a Hana Stibitzová, č.j. 02149, 2150/2012-121
Vydal: MČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
2.1.2013 18.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25.ledna 2013 a 26.ledna 2013
Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky , č.j. 2141/2012-119
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
21.12.2012 11.1.2013
Rozpočet MČ Praha Vinoř na rok 2013, č.j.02151/2012-120
Vydal: MČ Praha - Vinoř
21.12.2012 7.1.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn II ÚP hl.m.Prahy, č.j. 02009/2012-115
Vydal: Hl.m. Praha
7.12.2012 22.1.2013
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Modřany, č.j. 1998/2012-114
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
4.12.2012 4.1.2013
Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2013 (s ukončením realizace v roce 2014)  , č.j. 1955/2012-111
Vydal: Hl. m. Praha
28.11.2012 9.1.2013
 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek) po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů  anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.

Pomoc s řešením problému:
Budete-li mít problémy s otevíráním souboru PDF ve svém prohlížeči pomocí zásuvného modulu Adobe, doporučujeme soubor stáhnout (ve většině případů klepnutím pravým tlačítkem na odkaz "Stáhnout" a výběrem položky "Uložit jako") a zobrazit jej pomocí aplikace Adobe Reader nebo jiné podporované aplikace

V prohlížeči Internet Explorer můžete vyzkoušet: Nástroje / Spravovat doplňky / a v okně Adobe System Incorporated položku zakázáno změnit na povoleno