Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných
 
 
(Od 16. 5. 2011 je pevná úřední deska přemístěna z ulice Uherské na budovu úřadu MČ do ulice Bukovinská.)
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění
do dne:
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru,hlavního města Prahy; MHMP_426359_2018; P55: naše č.j. 00490/2018
Přílohy:
OPIS_Z3125.pdf
Přehled_mapa_3125_00.pdf
Tabulka.pdf
Vyhláška_oznamení_zadání_Z3125.pdf
Z3125_návrh_zadání.pdf
 
21.3.2018 26.4.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, naše č.j. 00427/2018
MHMP č.j. MHMP 1875327/2017
13.3.2018 23.4.2018
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor k provozování advokátní kanceláře, č.j. 00414/2018-16 9.3.2018 25.3.2018
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor k provozování nehtového studia, č.j. 00414/2018-15 9.3.2018 25.3.2018
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor k provozování gynekologické ambulance, č.j. 00402/2018-14 9.3.2018 25.3.2018
Dražební vyhláška dražby dobrovolné, předmět dražby nemovitost p.č. 1337/345  
Dražební vyhláška dražby dobrovolné, předmět dražby nemovitosti p.č. 1336/64, p.č. 1337/117, p.č. 1337/118, p.č. 1337/343, p.č. 1337/344.  
1.3.2018

 

29.3.2018

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, naše č.j. 00347/2018

Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“ - změny bez vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. MHMP 247484/2018
 
28.2.2018 23.4.2018
Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19) Č.J. MHMP_293474_2018, naše č.j. 00348/2018 28.2.2018 16.3.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (technická infrastruktura – elektrické vedení), naše č.j. 0342/2018
Zaslání „Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy“

 
27.2.2018 23.4.2018
Program 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 1. 3. 2018, č.j. 0320/2018 21.2.2018 2.3.2018

Městská část Praha-Kunratice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – Referent majetkové správy.

13.2.2018 8.3.2018 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zásady územního rozvoje Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dopravní infrastruktura – koridor železnice v úseku Dejvice - Veleslavín),
naše č.j. 00233/2018
Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy

 

7.2.2018 5.4.2018


VLNA 12 - Projednání návrhu zadání změn Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy. naše č.j. 220/2018
Zveřejněno je dotčené sousední katastrální území Kbely; kompletní přehled změn 12 vlny ÚP je k dispozici na vyžádání na úřadě MČ Praha-Vinoř.
Přílohy:
Návrh zadání_tabulka_vlna 12.pdf
Návrh zadání_textová část_vlna 12.pdf
Přehled zadání_mapka_vlna 12.pdf
Z 3160-12.pdf
Z 3162-12.pdf

 

7.2.2018 16.3.2018

Městská část Praha-Kunratice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – Referent majetkové správy.

13.2.2018 8.3.2018 
Dražební vyhláška číslo jednací: 124 EX 751/11-112 6.2.2018 28.2.2018
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti pro Ing Vladana Ninkoviče, č.j. 01935/2017 29.1.2018 15.2.2018
Výsledky voleb za MČ Praha - Vinoř "Volba prezidenta ČR" - 2. kolo konané ve dnech 26. a 27. 1. 2018
Ověřené informace zdroj
http:www.volby.cz
29.1.2018 15.2.2018
VÝSLEDKY MÍSTNÍHO REFERENDA 27.1.2018 13.2.2018
Vyhlášení konání místního referenda v termínu pro druhé kolo prezidentských voleb 26. a 27. ledna 2018 konané na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze, č.j. 12A 1/2017-55, č.j. 2065/2017
Složení členů místní komise pro místní referendum
22.1.2018 7.2.2018
Vyhlášení konání místního referenda v termínu pro druhé kolo prezidentských voleb 26. a 27. ledna 2018 konané na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze, č.j. 12A 1/2017-55, č.j. 2065/2017
Změna v delegování člena volební komise pro místní referendum
16.1.2018 31.1.2018
Výsledky voleb za MČ Praha - Vinoř "Volba prezidenta ČR" - 1. kolo konané ve dnech 12. a 13. 1. 2018
Ověřené informace zdroj
http:www.volby.cz
14.1.2018 30.1.2018
Vyhlášení konání místního referenda v termínu pro druhé kolo prezidentských voleb 26. a 27. ledna 2018 konané na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze, č.j. 12A 1/2017-55, č.j. 2065/2017
Delegování členů místní komise pro místní referendum

Delegování členů okrskových volebních komisí pro místní referendum
Jmenování zapisovatelů místní komise a okrskových volebních komisí
Oznámení o době a místě konání místního referenda
 
11.1.2018 27.2.2018
Schválený rozpočet na rok  2018 - běžné výdaje.xls
Schválený rozpočet na rok 2018 - příjmy.xls

Schválený rozpočet_VHČ na rok 2018.xls , č.j. 01783/2017
 
29.12.2017 15.1.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2017 (23. ZZMČ 21.12.2017) 29.12.2017 15.1.2018
Vyhlášení konání místního referenda v termínu pro druhé kolo prezidentských voleb 26. a 27. ledna 2018 konané na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze, č.j. 12A 1/2017-55,  č.j. 2065/2017
Referendum o otázce:
"Souhlasíte s tím, aby orgány městské části Praha - Vinoř učinily v samostatné působnosti veškeré kroky k odstoupení od smlouvy o spolupráci při výstavbě rezidenčního centra na pozemcích par. č. 1577/180, č. 1580/1, č. 1577/5, č. 1577/6, č. 1577/178 a č. 1577/41, vše v katastrálním území Vinoř, Praha hl. m. (lokalita mezi ulicemi Bohdanečská, Mladoboleslavská, Semtínská, Českodubská, Velkoosecká, Mlázovická, Dražkovská a Dubanská) s developery, včetně zrušení souhlasu se související architektonickou studií a zrušení souvisejícího souhlasu do stavebních a souvisejících řízení, a aby orgány městské části Praha - Vinoř podnikly v samostatné působnosti veškeré kroky k tomu, aby obytná výstavba na těchto pozemcích měla maximální výšku 2 nadzemních podlaží?"
 
28.12.2017 15.1.2018
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 21. 12. 2017,  č.j. 01989/2017 28.12.2017 31.1.2018
Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky "Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři" 28.12.2017 15.1.2018
Stanovení odměny za členství v okrskové a místní komisi pro konání místního referenda,  č.j. 2065/2017 28.12.2017 12.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a 26. - 27. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby  č.j. 1818/2017
22.12.2017 27.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a 26. - 27. ledna 2018
Složení okrskových volebních komisí
20.12.2017 4.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018  a 26. - 27. ledna 2018
Jmenování členů volební komise
13.12.2017 29.12.2017
Program 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 21.12.2017, č.j. 1989/2017 13.12.2017 22.12.2017
MHMP - OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změn vlny 11 ÚP HMP.pdf , naše čj. 01974/2017
Přehledová mapa_vlna_11.pdf
Z 3119.pdf
Návrh zadání_vlna 11.pdf

 
11.12.2017 22.1.2018
MHMP - Zveřejnění přepracované dokumentace vlivů na ŽP akce TV Kbely -ČOV, naše č.j. 01958/2017 11.12.2017 2.1.2018
Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely – vrácení dokumentace k přepracování MHMP_1800018_2017; naše čj. 01848/2017 4.12.2017 20.12.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018  a 26. - 27. ledna 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf , č.j.1818/2017
27.11.2017 13.12.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018  a 26. - 27. ledna 2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí.pdf
, č.j.1818/2017
27.11.2017 13.12.2017
Návrh rozpočtu MČ na rok 2018
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2018 - vedlejší hospodářská činnost
Návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2018 - příjmová část
Návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2018 - výdajová část
24.11.2017 10.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Vinoř do roku 2023 24.11.2017 10.12.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017 (22. ZZMČ 16.11.2017) 24.11.2017 13.12.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 – změna rozpočtu k 30.9.2017 (z 21. ZZMČ z 19.9.2017)
Rozpočtové opatření č. 05/2017.pdf
Úprava rozpočtu č.5 - příjmová část 09/2017.pdf
Úprava rozpočtu č.5 - výdajová část 09/2017.pdf
24.11.2017 13.12.2017
Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 16. 11. 2017, č.j.1780/2017 23.11.2017 13.12.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,  naše č.j.01837/2017
Příloha: Situační mapka
21.11.2017 15.1.2018
MČ Praha-Vinoř, ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODAT část pozemku 1577/8 v k.ú. Vinoř, č.j.01819_2017.pdf 16.11.2017 5.12.2017
Usnesení č.j. P19 7296/2017-OV/KR o zastavení řízení o vydání územního rozhodnutí pro stavbu nazvanou: „Rezidence Vinoř“, naše č.j. 01814/2017 15.11.2017 5.12.2017
Volba prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, č.j. 01818/2017
15.11.2017 30.11.2017
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská, č.j. 1790/2017-51 14.11.2017 30.11.2017
Program 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 16.11.2017, č.j. 1780/2017 8.11.2017 17.11.2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - příjemce písemnosti: Vivian Okpara 8.11.2017 24.11.2017

 

Hlavní město Praha vyhlašuje grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019)
Vyhlášení grantového programu ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy pro rok 2018 - č.j. MHMP 1721401/2017,
naše č.j. 01743/2017
 
3.11.2017 18.12.2017
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU / PACHTU, naše č.j. 01695/2017 1.11.2017

 

1.2.2018
 
VÝZVA k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři“
Novostavba MŠ ve VInoři - zadávací dokumentace:
0. Výzva_FV.pdf
1. Příloha č. 1 - Návrh SOD.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_ČP ke KP.doc
4. Příloha č. 4_Vzor-poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5 - Výkaz výměr.xls
6. Příloha č. 6 - PD.zip

 
24.10.2017 30.11.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 za MČ Praha Vinoř:
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 55001

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 55002
Podrobné statistiky zdroj: https://www.volby.cz/
 
22.10.2017 7.11.2017
OZNÁMENÍ - zahájení celoměstsky významné změny MHMP_1551472_2017, č.j. 01585/2017
Veřejná vyhláška
16.10.2017 4.12.2017
Informace pro občany - Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2017 konané ve dnech 20. a 21. října 2017, voličský průkaz, přenosná volební urna. 9.10.2017 18.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o místě a době konání voleb do PSP ČR.pdf, č.j. 01470/2017
5.10.2017 20.10.2017
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Smlouva o údržbě veřejné zeleně a souvisejících činnostech
5.10.2017 21.10.2017
Zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje HMP; č.j. 01462/2017
Veřejná vyhláška
2.10.2017 14.11.2017
Záměr pronajmout 1 parkovací místo; č.j. 01429/2017-43 2.10.2017 18.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Jmenování členů okrskových volebních komisí.
2.10.2017 16.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise pro volební okrsky č. 55001 a 55002
27.9.2017 13.10.2017
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 19. 9. 2017 v 18.00 hod. ve společenské místnosti v Chaltické 539, č.j. 01351/2017 26.9.2017 26.10.2017
Zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely", č.j. 01420/2017;
Do dokumentace lze nahlédnout v podatelně Úřadu městské části Praha-Vinoř (1.n.p.-vlevo) v úřední dny.
 
21.9.2017 9.10.2017
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, „Stavební úpravy BJ – 7, BJ – 8“ bytového domu č.p. 778 na pozemku parc. č. 1577/118 v kat. území Vinoř, obec Praha, při ulici Mlázovická v Praze 9 – Vinoři, č.j. 01378/2017; 14.9.2017 2.10.2017
Program 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 19.9.2017, č.j. 1351/2017 11.9.2017

 

19.9.2017

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí. č.j. 01255/2017
8.9.2017

 

25.9.2017

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků, č.j. 01255/2017
5.9.2017

 

25.9.2017
Výběrové řízení na volné místo účetní ÚSC Úřadu MČ Praha - Vinoř. 1.9.2017

 

25.9.2017 
Oznámení o přerušení dodávky vody dne 31.8.2017 v době 8,00 - 15,00 hod 29.8.2017

 

1.9.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.9.2017 v době 8,00 - 15,00 hod, č.j. 01291/2017 28.8.2017

 

12.9.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.9.2017 v době 8,00 - 17,00 hod, č.j. 01261/2017 22.8.2017

 

18.9.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise , č.j. 00979/2017
21.8.2017

 

6.9.2017
Oznámení o volném pracovním místu referent/referentka odboru životního prostředí ÚMČ Praha - Troja 21.8.2017

 

8.9.2017
Termínový kalendář ODVOZ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ (VOK) 2. pololetí 2017 2.8.2017

 

31.12.2017
SPÚ - Zveřejnění nabídky pozemků v k.ú. Vinoř, naše č.j. 00979/2017
Příloha: Seznam pozemků
2.8.2017

 

31.10.2017

  

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.8.2017 v době 8,00 - 15,00, Ctěnice - TS 3915. 2.8.2017

 

21.8.2017
Nařízení Státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky, Č. j. SVS/2017/084885-G 22.7.2017

 

19.4.2018
Oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky: Údržba veřejné zeleně a související činnosti – Praha Vinoře
Příloha: Písemná zpráva o hodnocení nabídek
18.7.2017

 

3.8.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 7.8.2017 v době 9,00 - 14,00 hod, ulice Na Rampách, č.j. 01120/2017 18.7.2017

 

21.7.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, Č. j. SVS/2017/084885-G - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky 17.7.2017 31.12.2017
Záměr pronajmout část pozemku předem určenému zájemci, č.j. Z400/6/17-34 4.7.2017

 

20.7.2017

 

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 22. 6. 2017, č.j. 00928/2017 29.6.2017 29.7.2017
Žádost o zveřejnění sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Lysolaje, naše č.j. 00976/2017 26.6.2017

 

28.7.2017
Žádost o zveřejnění sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Třeboradice , naše č.j. 00975/2017 26.6.2017

 

28.7.2017
Rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Polyfunkční objekt Vinoř“ na pozemku parc. č. 1577/11 a 1576/1 v k. ú. Vinoř. , vydal ÚMČ Praha 19, Č.j. : P19 3724/2017-OV/Š, naše č.j. 00979/2017 26.6.2017 17.7.2017 
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 22.6.2017 do odvolání. 23.6.2017 31.8.2017
Schválený závěrečný účet za rok 2016 23.6.2017 23.7.2017
Oznámení o konání společného jednání o návrzích 2 celoměstsky významných změn vlny IV, a to změn č. Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00, Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - MČ  Praha 6 a MČ Praha 9.
Příloha: Veřejná vyhláška - Oznámení
naše č.j. 00613/2017
26.4.2017 23.6.2017
Pozvánka a program 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 22.6.2017, č.j. 928/2017 14.6.2017

 

22.6.2017

 

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí sekretariátu vedení úřadu ÚMČ Ďáblice 5.6.2017 21.6.2017
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení "Údržba veřejné zeleně a související činnosti - Praha Vinoř", č.j. 844/2017
Přílohy:
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_1-Technická_specifikace-CJ_00844_2017.xls
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_2-přehled_lokalit-CJ_00844_2017.pdf
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_3-nabídkový_rozpočet-CJ_00844_2017.xls
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_4-Závazný_návrh_smlouvy-CJ_00844_2017.doc
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_vinoř-Příloha_5-Čestné_prohlášení_k_prokázání_kvalifikace-CJ_00844_2017.doc
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_6-Seznam_poddodavatelů-CJ_00844_2017.doc
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_7-Krycí_list_nabídky-CJ_00844_2017.doc


2017.06.08 VZ-Údržba veřejné zeleně, Praha - Vinoř: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
2017.06.13 VZ-Údržba veřejné zeleně, Praha - Vinoř: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2
1.6.2017

 

17.6.2017
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská pani Martinu Citronovi, č.j. 810/2017-29 1.6.2017 17.6.2017
Návrh závěrečného účtu MČ Praha - Vinoř za rok 2016, Čj. 826/2017-25
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016.
Přílohy.
Rozvaha, Výsledovka -VZZ-HC-2016-příloha č.1.
Rozvaha, Výsledovka -VZZ-VHC-2016-příloha č.4.pdf
Plnění rozpočtu, třídy 2016-příloha č.2.
Plnění rozpočtu, OdPa-Pol-2016-příloha č.3.
 
30.5.2017 23.6.2017
Oznámení pro chovatele včel o aplikaci pesticidu
Příloha:
Seznam pozemků
23.5.2017 26.5.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, ul. Urbanická, dne 8.6.2017, od 8,00 do 16,00 22.5.2017 8.6.2017
Veřejná vyhláška, Oznámení o místě uložení písemnosti pro daňový subjekt: Alexandra Khodakova
CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU,  Čj.: 73394-7/2017-510000-11
18.5.2017 3.6.2017
Veřejná vyhláška, Oznámení o místě uložení písemnosti pro daňový subjekt: Lilia Khodakova
CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU,  Čj.: 73400-7/2017-510000-11
18.5.2017 3.6.2017
Veřejná vyhláška, Oznámení o místě uložení písemnosti pro daňový subjekt:_Victor Khodakov
CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU,  Čj.: 73403-7/2017-510000-11
18.5.2017 3.6.2017
Výběrové řízení na obsazení úředního místa hlavní účetní ÚMČ Praha - Ďáblice.
 
11.5.2017 25.5.2017
Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent odboru občansko-správního Praha Šeberov 2.5.2017

 

12.5.2017

 

Veřejná vyhláška - Oznámení pro projednání návrhu změn vlny 10 ÚP HMP, naše č.j. 00643/2017
Oznámení
Grafická příloha - ZMĚNA č. Z 3081 / 10
2.5.2017 12.6.2017
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ: „Polyfunkční objekt Vinoř, včetně přípojky vody, plynu, elektro a vjezdu na pozemcích parc. č. 1577/1 a 1576/1 v k. ú. Vinoř“, naše č.j. 00616/2017
 
26.4.2017 31.5.2017
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 18. 4. 2017 25.4.2017 25.5.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa hlavní účetní ÚMČ Praha - Ďáblice 25.4.2017 5.5.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 , naše č.j. 00586/2017;
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
Zadání změny Z 3083/00 ÚP hl. m. Prahy
 
19.4.2017 30.5.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00. naše č.j. 00566/2017
ZADÁNÍ ZMĚNY Z 2440/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ HL. M. PRAHY
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
Přehledová mapa
Tabulka
Změna č. Z2440_zadani.
 
19.4.2017 30.5.2017
Program Čistá energie Praha 2017 18.4.2017 18.5.2017
Program 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 18.4.2017, č.j. 511/2017 11.4.2017 18.4.2017
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Vinoř do roku 2022, č.j. 303/2017-13 10.4.2017 10.5.2017
Rozhodnuti o povolení odstranění stavby „Zrušení v.v. 22 kV, Horní Počernice – Březiněves“, naše č.j.00480/2017 10.4.2017 2.5.2017
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu uzavřenou s firmou CETIN, č.j. 495/2017-14 10.4.2017 26.4.2017
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 23. 3. 2017, č.j. 00393/2017 30.3.2017 30.4.2017
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Lysolaje.
Příloha:
Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí
29.3.2017 31.10.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad ÚR hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017), naše č.j. 418/2017
Příloha:
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ (ŘÍJEN 2014 - BŘEZEN 2017), pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje
Zaslání Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v
uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017), včetně veřejné vyhlášky - oznámení

 
20.3.2017 2.5.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Praha - Satalice, naše č.j. 00403/2017
Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Praha - Satalice.
20.3.2017 24.4.2017
Zaslání Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017), včetně veřejné vyhlášky - oznámení 20.3.2017 24.4.2017
Program 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 23.3.2017, č.j. 393/2017 15.3.2017 23.3.2017
Oznámení o výběru dodavatele: Veřejná zakázka: Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd 14.3.2017

 

30.3.2017
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP, MHMP 314608/2017, naše č.j. 00367/2017
Veřejná vyhláška  - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP
14.3.2017 25.4.2017
Č. j. SVS/2017/029979-G, NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky. 12.3.2017 28.3.2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytnutých informacích za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha – Vinoř
 
1.3.2017 13.4.2017
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Vinoř do roku 2022 č.j. 00303 /2017-5 28.2.2017 10.4.2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro příjemce písemnosti: Iveta Kujalová. č.j. 00184 /2017 27.2.2017 15.3.2017
Upravená výzva - posunutí lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek.
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ve zjednodušeném podlimitním řízení za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 6.3.2017 v 10:00 hod.
Příloha:
Kompletní zadávací dokumentace k zahájení ZPŘ "Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd":
0. Výzva Nástavba ZŠ Práchovická_FV.doc
1. Příloha č. 1 - Návrh SOD_FV.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_ČP ke KP_FV.doc
4. Příloha č. 4_Vzor-poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5_Slepý VV.xls

6. Projektová dokumentace (zip)
 
27.2.2017 7.3.2017
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ve zjednodušeném podlimitním řízení za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd“
Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.3.2017 v 10:00 hod.

Kompletní zadávací dokumentace k zahájení ZPŘ "Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd":
0. Výzva Nástavba ZŠ Práchovická_FV.doc
1. Příloha č. 1 - Návrh SOD_FV.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_ČP ke KP_FV.doc
4. Příloha č. 4_Vzor-poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5_Slepý VV.xls

6. Projektová dokumentace (zip)
 
15.2.2017 7.3.2017
Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha - Dolní Chabry 1.2.2017 3.3.2017
Obec Přezletice vyhlašuje záměr pronájmu prostor v přízemí a patře obecní budovy č.p. 48 1.2.2017 27.2.2017
Zápis ze 17. zasedání ZMČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.1.2017, Praha – Vinoř, č.j. 00059 /2017 27.1.2017 27.2.2017
Informace na webu Státní veterinární správy:
http://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Informace pro drobnochovatele
Kontrola biologické bezpečnosti v chovu hospodářských zvířat
17.1.2017 17.3.2017
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská paní Marcele Adamcové, č.j. 54/2017-4 12.1.2017 28.1.2017
Rozhodnutí - povolení ke stavbě vrtané studny a odběru podzemní vody na pozemku parc. č. 1577/11 v k.ú. Vinoř, stavebník Ing. Vladimír Chytil. 11.1.2017 27.1.2017
Program 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 19.1.2017, č.j. 59/2017 11.1.2017 20.1.2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Jaroslava Donovala, č.j. 02203/2016 6.1.2017 11.1.2017
ROZHODNUTÍ o umístění stavby "RETAIL PARK VINOŘ - obchodní_centrum_s_prodejnou_potravin, naše č.j. 2382/2016 2.1.2017 24.1.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent odboru občansko-správního ÚMČ Praha-Újezd

 

2.1.2017 20.1.2017
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská paní Mgr. Lence Čerňanské, č.j. 2039/2016-112 27.12.2016 11.1.2017
Rozpočet MČ Praha - Vinoř na rok 2017, č.j. 2320/2016-111 20.12.2016 5.1.2017
Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby "Rodinný dům s hostincem", naše č.j. 2314, 2315/2016-110 19.12.2016 5.1.2017
Rozhodnutí o umístění stavby "Připojení VO při ulici Českodubská", č.j. 2276/2016-109 14.12.2016 31.12.2016
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Antonína Svobodu, č.j. 2154/2016-108 12.12.2016 28.12.2016
Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 14.12.2016, č.j. 2238/2016 7.12.2016 1512.2016
Oznámení o zahájení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "Finanční referent/ka" ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy. 1.12.2016

 

15.12.2016
Návrh rozpočtu MČ Praha - Vinoř na rok 2017,  č.j. 2181/2016-106 28.11.2016 14.12.2016.

 

Oznámení o konání významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP, naše č.j. 2138/2016-105
příloha Z 2835/00.
24.11.2016 19.12.2016.

 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Řeporyje, naše č.j. 2156/2016-104
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Přední Kopanina
24.11.2016 27.12.2016
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení "Retail Park Vinoř", naše č.j. 2140,41 /2016-103 24.11.2016 12.12.2016.
Oznámení zahájení řízení o povolení k odběru podzemních vod a stavby vrtané studny, naše č.j. 2110 /2016-101 16.11.2016 13.12.2016
Hlavní město Praha vyhlašuje grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2017.
Žádosti o grant budou přijímány v termínu od 12. 12. 2016 do 20. 12. 2016.
15.11.2016 20.12.2016
 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1902/07 ÚP HMP na území MČ Praha Lysolaje., naše č.j. 2072 /2016-99 14.11.2016 22.12.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu zadání změny č. 6 ÚP obce Radonice, naše č.j. 2080 /2016-100 14.11.2016 30.11.2016
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu uzavřenou s MUDr. Danou Burdovou, č.j. 2060 /2016-98 11.11.2016 28.11.2016
Strategický plán hlavního města Prahy, aktualizace 2016, naše č.j.2031/2016-97 8.11.2016 24.11.2016
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu / pachtu, naše č.j.1965/2016-95 31.10.2016 3.2.2017
Program 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 3. 11. 2016, č.j.1957/2016 26.10.2016 4.11.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn vlny IV., naše č.j.1927/2016-94 25.10.2016 20.12.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 4.11.2016 v době od 8,30 do 15,00 hodin, ulice Labětínská, naše č.j.1901/2016-93 20.10.2016 5.11.2016
Oznámení zahájení územního řízení stavby "Připojení VO", naše č.j.1888/2016-92 19.10.2016 4.11.2016
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem pozemku společnosti CPI Reality, naše č.j.1840/2016-91 12.10.2016 28.10.2016
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku 1529/1, vodní plocha, vydal Státní pozemkový úřad, naše č.j.1820/2016-90 11.10.2016 11.1.2017
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2014 a 2015, vydal MěÚ v Sadské 10.10.2016

 

25.10.2016
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Jaroslava Bezkočku, č.j. 1614/2016 6.10.2016 22.10.2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Ruzyně, naše č.j. 1780/2016-86 6.10.2016 7.11.2016
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor uzavřenou s Jindřichem Strašilem, č.j.1801/2016-88 6.10.2016 24.10.2016
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor uzavřenou s Karlem Semeckým, č.j.1786/2016-87 6.10.2016 24.10.2016
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor uzavřenou s MUDr. Ivanou Řandovou, č.j.1689/2016-85 6.10.2016 24.10.2016
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor uzavřenou s MUDr. Petrou Slámovou, č.j.1675/2016-84 6.10.2016 24.10.2016
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor uzavřenou s MUDr. Tomášem Krausem, č.j.1812/2016-83 6.10.2016 24.10.2016
Stavební povolení na stavbu "Stavební úpravy v 1. PP domu č.p. 619 v k.ú. Vinoř", naše č.j. 1047/2016-81 29.9.2016 16.10.2016
Státní pozemkový úřad Česká republika - Nabídka pozemků k pronájmu / pachtu, naše č.j. 1379/2016-52 29.7.2016 4.11.2016
PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 17.10.2016, ulice Rosická, naše č.j. 1052/2016-73 26.9.2016 18.10.2016

 

Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Dana Šmejkalová,  č.j. 1614/2016-74 26.9.2016 12.10.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k. ú. Přední Kopanina, naše č.j. 1707/2016-70 21.9.2016 8.11.2016

 

Záměr vypůjčit část pozemků v k.ú. Vinoř pro realizaci stavby "Stavba č. 3146 TV Vinoř, etapa 0011, Sběrná, 4. část, naše č.j. 1699/2016-71
Příloha.pdf
21.9.2016 23.10.2016
MŽP - Posuzování vlivů na životní prostředí - Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2016, naše č.j. 1717/2016-72 21.9.2016 8.10.2016
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "Studna na pozemku parc. č. 1577/11", naše č.j. 1714, 1715/2016-69 21.9.2016 7.10.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 4.10.2016, ul. U Bakaláře, ul. Kolešovská naše č.j. 1719/2016-68 21.9.2016 7.10.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 5.10.2016, ul. U Bakaláře, ul. Kolešovská, naše č.j. 1720/2016-67 21.9.2016 6.10.2016
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy změny č. 5 ÚP Radonice, naše č.j. 1672, 1592/2016-66 16.9.2016

 

14.10.2016
Výběrové řízení-hlavní účetní-rozpočtář-MČ Praha-Troja. 2.9.2016

 

20.9.2016
Usnesení veřejnou vyhláškou zastavuje řízení o změně stavby před jejím dokončením "Nástavba a přístavba RD s hostincem" naše č.j. 1591, 1592/2016-65 2.9.2016 18.9.2016
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby "Nástavba a přístavba RD s hostincem", naše č.j. 1580/2016-64, 1577/2016-64 30.8.2016 16.9.2016 
Program 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 6. 9. 2016, č.j. 01575/2016 29.8.2016 7.9.2016
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlnny 09 ÚP HMP, naše č.j. 1544/2016-62 25.8.2016 30.9.2016
Rozhodnutí o umístění stavby "Optická trasa Vinor, Praha 19", naše č.j. 1463/2016-61 25.8.2016 12.9.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k. ú. Řeporyje., naše č.j. 1537/2016-60 24.8.2016

 

8.11.2016
Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením "Nástavba a přístavba rodinného domu s hostincem, Mladoboleslavská 82, naše č.j. 59 17.8.2016

 

6.1.2017
Oznámení - záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská p. Zuzaně  Burdové, č.j. 1492/2016-58 16.8.2016

 

1.9.2016
Oznámení - záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská p. Martinu Citronovi., č.j. 1469/2016-57 10.8.2016

 

25.8.2016
Oznámení zahájení stavebního řízení "Stavební úpravy v 1. PP domu č.p. 619" v ulici Uherská, Praha - Vinoř, naše č.j. 1435/2016-56 8.8.2016

 

24.8.2016
Oznámení záměru pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská paní Magdaleně Štěpánkové, č.j. 1429/2016-55 4.8.2016 18.8.2016
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy změny č. 4 ÚP obce Radonice, naše č.j. 1433/2016-54 3.8.2016 9.9.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/22 HMP, naše č.j. 1401/2016-53 1.8.2016 9.9.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 17.8.2016, ul. Labětínská , naše č.j. 1381/2016-51 26.7.2016 18.8.2016
Oznámení o zahájení územního řízení "Studna na pozemku parc. č. 1577/11 při ul. Mladoboleslavská, Praha 9 Vinoř. , naše č.j. 1336/2016-49 22.7.2016 8.8.2016
Zapojení veřejnosti do přípravy nového územního plánu Prahy., naše č.j. 1324/2016-46 21.7.2016 21.8.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 10.8.2016, ulice Mikulovická a ulice Opočinská., naše č.j. 1347/2016-48 21.7.2016 8.8.2016
Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou pro Ing. Moniku Skákalovou, vydal MČ Praha 19, naše č.j. 1335/2016-46 20.7.2016 5.8.2016
Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou pro Ing. Stanislava Skákala, vydal MČ Praha 19, naše č.j. 1334/2016-47 20.7.2016 5.8.2016
VV - Rozhodnutí o umístění stavby "Nová výstavba 16 RD + chodník pro pěší při ulici Rosické v Praze 9 - Vinoři", naše č.j. 1263/2016-15 11.7.2016 27.7.2016
Prázdninový provoz úřadu 7.7.2016 2.9.2016
TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ODVOZU BIOODPADU NA 2. POLOLETÍ 2016 16.6.2016 28.11.2016
Program 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 14.6.2016, č.j. 01042/2016 6.6.2016 15.6.2016

 

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Ruzyně, naše č.j. 1049/2016-43 6.6.2016 7.7.2016

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa hlavní účetní / rozpočtář ÚMČ Praha - Dolní Chabry. 2.6.2016

 

12.7.2016 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa hlavní účetní / rozpočtář ÚMČ Praha - Dolní Chabry. 2.6.2016

 

12.7.2016 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa tajemník / tajemnice ÚMČ Praha 21. 2.6.2016

 

27.6.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent státní správy a samosprávy ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy. 2.6.2016

 

10.6.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent pro výstavbu a životní prostředí ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy. 2.6.2016

 

30.6.2016 
Oznámení o doručení písemnosti pro Ing. Moniku Skákalovou veřejnou vyhláškou, naše č.j. 1010/2016-41 1.6.2016 17.6.2016
Oznámení o doručení písemnosti pro Ing. Stanislava Skákala veřejnou vyhláškou, naše č.j. 1009/2016-40 1.6.2016 17.6.2016
Závěrečný účet MČ Praha - Vinoř za rok 2015, č.j. 0959/2016-38 27.5.2016 14.6.2016
Záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 1264, 1412 vše v k.ú. Vinoř, č.j. 0920/2016-39 25.5.2016 25.6.2016 
Rozhodnutí o umístění stavby "MČ Vinoř - doplnění veřejného osvětlení za nákupním střediskem Norma a v parku před Vinořským zámkem", naše č.j. 0918/2016-37 23.5.2016 8.6.2016 
Záměr MČ Praha 18 pronájmu nebytového prostoru zkolaudovaného jako ordinaci v objektu Pavla Beneše 750, Praha 9 Letňany, naše č.j. 0869/2016 18.5.2016 15.6.2016
KÚ - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Horní Počernice, naše č.j. 0867/2016-35 18.5.2016 20.6.2016
OVSÚ - Usnesení optická trasa Vinoř, naše č.j. 0864/2016-34 18.5.2016 3. 6. 2016
Záměr prodat pozemky v k.ú. Vinoř předem určenému zájemci,  č.j. 0805-2016-33 12.5.2016 1.6.2016
Nabídka pozemků k pronájmu, Státní pozemkový úřad,  naše č.j. 731-2016-32 4.5.2016 3.8.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro hl. město Prahu.,  naše č.j. 726-2016-31 4.5.2016 30.5.2016
Záměr prodat pozemky v k.ú. Vinoř předem určenému zájemci,  č.j. 705-2016-29 2.5.2016 11.5.2016
Program 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 3. 5. 2016 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539,  č.j. 688/2016-27
Informace k programu zastupitelstva - zařazení mimořádných bodů:
Přidělení bytu - Křemílkova 245
Přidělení bytu - Mladoboleslavská 515
Přidělení bytu - Mladoboleslavská 13
Schválení účetní závěrky za rok 2015
 
26.4.2016 3.5.2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Hloubětín, naše č.j. 691-2016-28 26.4.2016 27.5.2016
Vyhlášení výběrového řízení na pozici hlavní účetní, rozpočtář ÚMČ Praha - Troja 26.4.2016 20.5.2016
VV - Oznámení o návrhu zadání změny č. 5 ÚP obce Radonice, naše č.j. 670-2016-25 22.4.2016 23.5.2016
Oznámení zahájení územního řízení "Nová výstavba 17 RD + chodník pro pěsí při ulici Rosické v Praze 9 - Vinoři" , naše č.j. 669/2016-26 22.4.2016 9.5.2016
Oznámení zahájení územního řízení "Optická trasa Vinoř, Praha 19", naše č.j. 00630-2016-24 20.4.2016 6.5.2016
Dražební vyhláška č.j. 132 EX 1567/13-72, naše č.j. 00551/2016 11.4.2016 27.4.2016
Oznámení pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu na pronájem , naše č.j. 554/2016-20 5.4.2016 20.4.2016
Záměr výpůjčky části pozemku pro zajištění investiční akce "Stavební úpravy na VTL RS č. 360 Vinoř", naše č.j. 606/2016-23 14.4.2016 30.4.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26.4.2016 v době od 8,00 do 15,00 hodin., naše č.j. 582/2016-22 11.4.2016 27.4.2016
Rozpočtový výhled MČ Praha - Vinoř do roku 2021, č.j. 571/2016-21 7.4.2016 10.4.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k. ú. Kbely, naše č.j. 546/2016-19 4.4.2016 5.5.2016
Odvoz bioodpadu na 1. pololetí roku 2016 1.4.2016

 

26.6.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání upravené změny Z - 1620/07 ÚP HMP, naše č.j. 00518/2016-18 29.3.2016 12.5.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8. 4. 2016 od 8,00 do 15,00 hodin, ul. V Žabokřiku,
č.j. 00509/2016-17
24.3.2016 9.4.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 4. 4. a 5. 4. 2016 od 8,00 do 16,00 hodin, ul. Moravanská,
č.j. 00476/2016-15
24.3.2016  5.4.2016
Program 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 31.3.2016, č.j. 00484/2016 23.3.2016 1.4.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny de 5.4.2016  Mladoboleslavská, Praha - Vinoř naše č.j. 457/2016 17.3.2016

 

6.4.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny de 25.3.2016 od 8,00 do 18,00 hodin, Mladoboleslavská 514, naše č.j. 434/2016-13 11.3.2016

 

16.3.2016
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA administrativní pracovvník / pracovnice ÚMČ Praha - Troja 9.3.2016

 

18.3.2016

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA referent investiční výstavby ÚMČ Praha - Čakovice 8.3.2016

 

18.3.2016

 

Rozhodnutí pro stavbu "Zastřešení bytového domu ul. Uherská 618-619", naše č.j. 364/2016-12 7.3.2016

 

23.3.2016

 

ODVOZ BIOODPADU DUBEN 2016 4.3.2016

 

24.4.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Horní Počernice,  č.j. 374/2016-11 2.3.2016 23.4.2016
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací na Úřadu městské části Praha - Vinoř. 29.2.2016 12.3.2016
Záměr pronájmu/pachtu pozemků v k.ú. Vinoř za účelem využití - zahrada,  č.j. 00328/2016-9 26.2.2016 13.3.2016 
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení "Zastřešení bytového domu ul. Uherská 618-619, Praha - Vinoř.", naše č.j. 114/2016-8 17.2.2016 4.3.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z-1908/07 ÚP HMP, naše č.j. 241/2016-7 12.2.2016 9.4.2016
Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici: ,,Sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí“  ÚMČ Praha 19 10.2.2016 4.3.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení Z 2748/00 ÚP HMP , naše č.j. 143/2016-4
Vydal: HMP, odbor územního rozvoje
9.2.2016 26.3.2016
Nabídka SPÚ k pronájmu / pachtu , naše č.j. 187/2016-6
Vydal: Krajský pozemkový úřad pro HMP
8.2.2016 8.5.2016
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou "MČ Vinoř - doplnění veřejného osvětlení za nákupním střediskem Norma a v parku před Vinořským zámkem", naše č.j. 182/2016-5
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
8.2.2016 24.2.2016
ODVOZ ODPADU - TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA 1. POLOLETÍ 2016 4.2.2016 

 

8.4.2016 
Program 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 11.2.2016, č.j. 00155/2016 3.2.2016  12.2.2016 
Oznámení záměru pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská paní Petře Bánovské, č.j. 28/2016-3

 

27.1.2016 10.2.2016 
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrální operátu k.ú. Točná, naše č.j. 70/2016-1

 

15.1.2016 16.2.2016 
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Hloubětín, naše č.j. 67/2016-2 15.1.2016 16.2.2016 
MČ Praha - Satalice přijme zaměstnance na zajištění údržbových činností MČ. 29.12.2015 21.1.2016
Schválený rozpočet MČ Praha - Vinoř na rok 2016, č.j. 2119/2015-103 18.12..2015 4.1.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Kbely, naše č.j. 2081/2015-102 14.12..2015 14.1.2016
Program 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 17.12.2015, č.j. 02054/2015 10.12.2015 18.12.2015 
Smlouva o dílo "Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na 3 třídy školní družíny ZŠ a rekonstrukce terasy střediska", ev. sml. 72/2015, č.j. 1281/2015-7 10.12.2015 27.12.2015 
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 14.12.2015 - ulice Mladoboleslavská č.p. 422, naše č.j. 01996/15 4.12.2015 15.12.2015
Návrh rozpočtu MČ Praha Vinoř na rok 2016 1.12.2015 17.12.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu s MUDr. Ivanou Řandovou, naše č.j. 1231/2015-99E 1.12.2015 16.12.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu s MUDr. Petrou Slámovou, naše č.j. 1231/2015-99D 1.12.2015 16.12.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu s MUDr. Tomášem Krausem, naše č.j. 1224/2015-99C 1.12.2015 16.12.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu s Evou Pástrovou, naše č.j. 1232/2015-99B 1.12.2015 16.12.2015
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 12. 11. 2015, č.j. 01792/2015 19.11.2015

 

31.12.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu s Karlem Semeckým, naše č.j. 1223/2015-99A 1.12.2015 16.12.2015
Rozhodnutí, závěr zjišťovacího řízení "Kompostárna Vin agro s.r.o., Praha - Vinoř, naše č.j. 01895/2015-98 19.11.2015

 

7.12.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor k provozování České pošty, č.j. 1062/2015-97 13.11.2015 28.11.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného k.o. Radotín, naše č.j. 1877/2015-96 12.11.2015 13.12.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného k.o. Miškovice, naše č.j. 1850/2015-95 11.11.2015 12.12.2015
Informace MHMP OOP "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19", naše č.j. 1835/2015-94 11.11.2015 27.11.2015
Usnesení - prodloužení lhůty k odstranění nedostatků na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rezidence Vinoř", naše č.j. 1809/2015-93
 
9.11.2015 25.11.2015
Nabídka pozemků k pronájmu / pachtu SZ SPU 554128/2015
Vydal Krajský pozemkový úřad hl. m. Praha
6.11.2015 2.2.2016
Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2659 ze dne 27.10.2015 schválila vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016. naše č.j. 01786/2015
Usnesení č. 2659 ze dne 27.10.2015 včetně textu vyhlášení grantového řízení a formulářů pro podání žádosti lze stáhnout na internetovém portálu hl. m. Prahy www.praha.eu
Tištěná verze "Pravidla grantového řízení pro rok 2016" je k nahlédnutí v podatelně Úřadu MČ Praha - Vinoř, Bohdanečská 97 v úředních hodinách.
 
6.11.2015 16.12.2015
Program 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 12.11.2015, č.j. 01792/2015 4.11.2015 13.11.2015
 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Kyje, naše č.j. 1745/2015-89 27.10.2015 30.11.2015
Dražební vyhláška 168 EX 404/11-65, naše č.j. 01649/15 9.10.2015 26.10.2015
EIA-oznámení záměru Kompostárna Vin agro s.r.o., Praha-Vinoř, k. ú. Vinoř
http://urdeska.praha.eu/files/987-1-Informace.pdf?ids=tn22E1qJ6dwq3RV8kanDOw==

 

8.10.2015 23.10.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Nebušice, naše č.j. 1640/2015-85 7.10.2015 7.11.2015
Záměr prodat pozemek parc. č. 655/4 v k. ú. Vinoř, č.j. 1608/2015 1.10.2015 17.10.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Josefa Vokáče. 17.9.2015 5.10.2015
Rozhodnutí o umístění stavby "Nástavba a přístavba RD s hostincem" č.p.  82, naše č.j. 1492/2015-81 9.9.2015 25.9.2015
Program 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 17.9.2015, č.j. 01425/2015 9.9.2015 18.9.2015
Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na 2. pololetí 2015 - říjen/listopad 7.9.2015 12.11.2015
Změna termínu svozu bioodpadu z 5.9. na 19.9.2015 na stanovištích Bohdanečská ul. a Křemílkova ul. 3.9.2015 20.9.2015
Oznámení starosty - zrušení 7. zasedání zastupitelstva MČ dne 10.9.2015 3.9.2015 9.9.2015
Zrušeno 3.9.2015
Program 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 10.9.2015, č.j. 01425/2015
 
2.9.2015 3.9.2015

 

Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu, ulice U bakaláře naproti č.p. 522, vozidlo BMW žluté barvy, naše č.j. 1374/2015-79 20.8.2015 20.10.2015
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Radotín, naše č.j. 1364/2015-78 19.8.2015 23.10.2015
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Miškovice, naše č.j. 1362/2015-77 19.8.2015 23.10.2015
Pražské stavební předpisy 18.8.2015 31.8.2015

Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Mladoboleslavská 13,
č.j. 808/2015-75
11.8.2015 25.8.2015

 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Klánovice, naše čj.: 1279/15-74 MČPSAT
Čj. odesílatele: OO-5/2011-101
5.8.2015

 

8.9.2015
Nabídka pozemků k pronájmu / pachtu, naše č.j. 1280/2015-73
Vydal: Krajský pozemkový úřad pro HMP
5.8.2015 5.11.2015
Oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 4 územního plánu obce Radonice,
naše č.j. 1096/2015-64
2.7.2015 17.8.2015
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Chaltická 162, č.j. 770/2015-70 31.7.2015 17.8.2015
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Živanická 235, č.j. 741/2015-71 31.7.2015 17.8.2015
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská, č.j. 769/2015-72
 
31.7.2015 17.8.2015

Nabídka nemovitých věcí Státního pozemkového úřadu k náhradním restitucím,
naše č.j. 1091/2015-69

20.7.2015 6.8.2015
VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU - NÁZEV ZAKÁZKY: „VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ“, č.j. 01177/2015
Lhůta pro podání nabídky - nejpozději do 31.7.2015 do 11,00 hodin

Přílohy:
Smlouva o dílo (DOC) - Smlouva o dílo (ODT)
Krycí list (DOC) - Krycí list (ODT)

Otevírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vinořský zpravodaj" se uskuteční dne 3. srpna 2015 v 16.00 hod. v kanceláři starosty na ÚMČ Praha - 9- Vinoř, Bohdanečská 97 (1. patro).
15.7.2015 31.7.2015
Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí obnoveného katastrálního operátu Kyje, č.j. 1150/2015-67

 
14.7.2015 14.8.2015
MČ Praha - Vinoř vyhlašuje poptávku na dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci suterénu zdravotního střediska za účelem zřízení tří tříd družiny základní školy, č.j. 01147/2015-66
Termín pro podávání nabídek je do 27.7.2015, 12,00 hodin
Příloha: Plánek prostoru

 
10.7.2015 27.7.2015b
Rozhodnutí "Náhrada ploché střechy na bytovém domě č.p. 634-635 střechou valbovou", stavebník SVJ domu Uherská č.p. 634-635, naše č.j. 1133/2015-65 8.7.2015 24.7.2015
Nabídka nemovitých věcí Státního pozemkového úřadu k náhradním restitucím,
naše č.j. 1086/2015-63
2.7.2015 20.7.2015
Oznámení o projednání návrhu novely nařízení RHMP č. 11/2014 (Pražské stavební předpisy),
naše č.j. 930/2015-59
25.6.2015 11.7.2015
Oznámení o záměru zadavatele zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava vlhkého zdiva - Cukrárna Marcipánka", č.j. 01039/2015
Lhůta pro doručení nabídek je 13. července 2015 do 15,00 hodin.
Příloha: Návrh smlouvy o dílo (ODT) Návrh smlouvy o dílo (DOC)
Příloha: Rozpočet nákladů (PDF)
25.6.2015 14.7.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 15.7.2015 v době od 8,00 do 18,00 hodin, Praha - Vinoř, ulice Labětínská, naše č.j. 645/2015-60 25.6.2015 15.7.2015
Oznámení o vydání ÚR a SP na stavbu "Nástavba a přístavba RD s hostincem", stavebník Nguen Van Hoc, naše č.j. 1008, 1009/2015-57
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
19.6.2015 6.7.2015
Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí obnoveného katastrálního operátu k.ú. Nebušice
naše č.j. 986/2015-56
pracovní dobu : Pondělí + středa 7,00 - 18,00 hod., úterý + čtvrtek 7,00-15,00hod., pátek 7,00 - 11,30 hod.
17.6.2015 20.7.2015
Program 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 18.6.2015,  č.j. 00891/2015 10.6.2015 18.6.2015

 

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z – 2832/00 ÚP SÚ HMP, včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, naše čj.: 01058/15 5.6.2015 15.6.2015
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
naše č.j. 858/2015-54
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. ÚZSVM/A/23783/2015-HMO2
8.6.2015 7.9.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu změny Z-2832/00 ÚP HMP 5.6.2015 15.6.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 17.6.2015 v době od 9,00 do 16,00, ul. Kasalická 2.6.2015 18.6.2015
Závěrečný účet MČ Praha - Vinoř za rok 2014 2.6.2015 18.6.2015
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu k.ú. Lysolaje
naše č.j. 828/2015-51
28.5.2015 30.6.2015
1. Výzva k odstranění nedostatků žádosti, "Přezletice - úprava vodních toků"
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
naše č.j. 803, 804, 806/2015-49
27.5.2015 12.6.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
naše č.j. 805/2015-50
27.5.2015 12.6.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 22.6.2015 v době 10,00 - 18,00, ulice Labětínská 25.5.2015 24.6.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o  zahájení řízení o vydání změn Z-1772/07 a 1892/07 ÚP HMP,
naše č.j. 738/2015-47
19.5.2015 8.7.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů 21 celoměstsky významných změn ÚP HMP, naše č.j. 739/2015-46 19.5.2015 8.7.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26.5.2015 v době 9,00 - 12,00 TS 7152 ČOV 19.5.2015 27.5.2015
Oznámení o zahájení společného řízení o vydání ÚR a SP pro stavbu "Náhrada ploché střechy na bytovém domě č.p. 634-635 střechou valbovou", naše č.j. 710/2015-43
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
18.5.2015 3.6.2015
Rozhodnutí o umístění stavby "S-132586, Praha 19, Vinoř, Lohenická, obnova kNN",
naše č.j. 703, 704/2015-42
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
18.5.2015 3.6.2015
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu, naše č.j. 424
Peugeot  205 RZ PII4611 červená, Suzuki Swift RZ 7A81419 šedá
Vydal: Hlavní město Praha Č.J. OdOV 199/165/15
15.5.2015 15.7.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 28.5.2015, ulice Strojická, 8,00 -13,00
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 28.5.2015, ulice Labětínská, 13,00 - 18,00
13.5.2015 29.5.2015
Nabídka pozemků k pronájmu / pachtu, naše č.j. 666/2015-41
Vydal: Krajský pozemkový úřad pro HMP
6.5.2015 5.8.2015
Usnesení  - stavba "Rezidence Vinoř", naše č.j. 597, 598/2015 - 39
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
29.4.2015 16.5.2015
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2015, naše č.j. 00649/2015 - 40
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
30.4.2015 17.5.2015
ROZPIS ODVOZU BIOODPADU na rok 2015, který provádí společnost VINAGRO. 22.4.2015 25.10.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení změny ÚP hl.m.Prahy Z 2179/00 na území MČ Praha - Kolovraty,   naše č.j. 554/2015-38 17.4.2015 3.6.2015
Program 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 23.4.2015,  č.j. 00511/2015 15.4.2015 24.4.2015

 

Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu:, naše č.j. 512/2015
Ford Fiesta, bílá, RZ 6A26990
Škoda Felicia, bílá, RZ 3U29739
Vydal: Hlavní město Praha
13.4.2015 13.6.2015
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Klánovice, naše č.j. 518/2015-36 13.4.2015 15.5.2015
Výběrové řízení na volné pracovní místo: ekonom T9 - výkon státní správy a samospráva v oblasti vedlejší hospodářské činnosti, č.j. 00513/15
MČ Praha – Vinoř
10.4.2015 30.4.2015
Výběrové řízení na volné pracovní místo: asistent T8 - výkon státní správy a samospráva v oblasti zajišťování organizačních a koordinačních činností a agend. č.j. 00514/15
MČ Praha – Vinoř
10.4.2015 30.4.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 28.4.2015, ul. Semilská, naše č.j. 505/15 9.4.2015 28.4.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Dolní Počernice, naše č.j. 492/2015-33
MČ Praha – Vinoř
3.4.2015 4.5.2015
Zápis KV z kontroly tělocvičny v ZŠ Vinoř, konané dne 12.3.2015, č.j. 454/2015
MČ Praha – Vinoř
30.3.2015 30.4.2015
Záměr pronajmout nebytový prostor v přízemí budovy č.p. 515, č.j. 407/2015-30
MČ Praha – Vinoř
30.3.2015 15.4.2015
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská, č.j. 421/2015-31
MČ Praha – Vinoř
30.3.2015 15.4.2015
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na nájem nebytových prostor k provozování bufetu, č.j. 421/2015-32
MČ Praha – Vinoř
30.3.2015 15.4.2015
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu - Škoda Felicia bílá, RZ 2C19978, Mikulovická ulice, naše č.j. 441/15
Vydal: Hlavní město Praha, č.j. OdOV 199/101/15
26.3.2015 26.6.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1563/07 ÚP hl.m.Prahy, území MČ Zličín, naše č.j.434/2015-28 25.3.2015 13.5.2015
Záměr výpůjčky části pozemků parc. č. 1458 a 1502 v k.ú. Vinoř, č.j. 00405/2015 20.3.2015 7.4.2015
Záměr prodat pozemek parc. č. 331/3 v k.ú. Vinoř, č.j. 391/2015-25 18.3.2015 3.4.2015
Informace o odvozu bioodpadu - rozpis na období 28.3.2015 - 18.4.2015
místo a doba přistavení v příloze
18.3.2015 18.4.2015
Poptávka na dodavatele projektové dokumentace pro výstavbu fotbalového hříště.
Uzávěrka podání nabídek je 27.3.2015 ve 12,00 hodin.

MČ Praha – Vinoř
12.3.2015 27.3.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - příjemce písemnosti Jitka Kaňková, nar. 1975
MČ Praha – Vinoř
12.3.2015 30.3.2015
Schválený rozpočet MČ na rok 2015 6.3.2015 23.3.2015
Zveřejnění dražební vyhlášky o konání dražby nedobrovolné opakované 6.3.2015 23.3.2015
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2014 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací na Úřadu městské části Praha - Vinoř. 25.2.2015 9.4.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Sobín
naše č.j.: 257/2015-18
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
 
23.2. 2015 26.3. 2015
Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu "Rozjezd do komunikace Ronovská, navazující na zřizovaný východní vjezd do objektu Mariapoli", stavebník Dílo Mariino-Hnutí Fokoláre
naše č.j. 263/2015-17
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
23.2. 2015 11.3. 2015
Rozhodnutí o odvolání společnosti I Keramika, a.s. ve věci stavby "Přezletice - úprava vodních toků" naše č.j. 76, 77/2015-16
Vydal: MHMP, odbor stavební a ÚP, č.j. 38862/2015
18.2.2015 9.3.2015
Rozhodnutí "Dělení a scelování pozemků parc. č. 655 a 656/1 v k.ú. Vinoř, naše č.j. 231, 232/2015-15
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
18.2.2015 9.3.2015
Program 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 26.2.2015 od 18,00 hodin
naše č.j.00227/2015
Vydal: MČ Praha - Vinoř
18.2.2015 27.2.2015
Záměr MČ Praha - Vinoř umístit v budově č.p. 162 prodejní automat na jízdenky PID, č.j. 226/2015-13

 
16.2.2015 4.3.2015
Návrh rozpočtu MČ Praha - Vinoř na rok 2015

 
5.2.2015 23.2.2015
Výzva k podání nabídky na právní služby, vydal MČ Praha - Satalice 4.2.2015 20.2.2015
Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu , vydal Státní pozemkový úřad,  naše č.j. 0145/2015-9 2.2.2015 6.5.2015
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu Satalice, naše č.j. 119/2015-8
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
30.1.2015 8.5.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - příjemce písemnosti Jiřina Černá
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
20.1.2015 5.2.2015
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Dolní Počernice , naše čj.: 00048/2015-6
 Čj. odesílatele: OO-13/2012-101
13.1.2015 13.2.2015
Dražební vyhláška o konání dražby nedobrovolné, RD č.p. 562 Praha - Vinoř, vč. pozemků, naše č.j. 38/15 9.1.2015 25.2.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu na pronájem pozemku, č.j. 1916/14-3 6.1.2015 23.1.2015
Záměr pronajmout nebytový prostor v přízemí budovy č.p. 515, č.j. 9/2015-4 6.1.2015 30.1.2015
Rozhodnutí "Nástavba a stavební úpravy bytového domu v ul. Uherská 616 a 617, Praha - Vinoř", naše č.j.1996, 1997/2014-1 5.1.2015 21.1.2015
Vyhlášení grantu ŽP 2015, naše čj. 01994/2014
Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2015 (s ukončením realizace v roce 2016)

 
29.12.2014 14.1.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Hloubětín, naše č.j. 1972/2014-134 29.12.2014 14.1.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy ÚP Jenštejn, č.j. 1947/14 15.12.2014

 31.12.2014

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání návrhu změn Z-1772/07, Z-1892/07 a Z-1902/07 ÚP hl. m. Prahy, č.j. 0195/2014 12.12.2014 9.2.2015

 

Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu, naše č.j. 1223/2014-131
Vydal: HMP, č.j. OdOV 153/427/14
8.12.2014 8.2.2015
Program 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 16.12.2014,  č.j. 01876/14-130 8.12.2014 17.12.2014
Rozpočtové provizorium na rok 2015 - příjmová část
Rozpočtové provizorium na rok 2015 - výdajová část
5.12.2014 6.3.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Krč, naše č.j. 1841/2014-127 2.12.2014 2.1.2015

 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Čakovice, naše č.j. 1844/2014-128 2.12.2014 2.1.2015

 

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Vinoř, konaného dne 25.11.2014, č.j. 01774/2014 1.12.2014 17.12.2014
Oznámení - Záměr na nájem nebytových prostor k provozování ordinace neurologie. naše č.j. 1783/2014-126
Vydal: MČ Praha - Satalice
28.11.2014 15.12.2014
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku v k.ú. Praha-Vinoř, naše č.j. 1818/2014-124
Vydal: Státní pozemkový úřad ČR
25.11.2014 25.2.2015
Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy 2014, naše č.j. 1778/2014-125
Vydal: HMP
25.11.2014 12.12.2014
MČ Praha-Satalice hledá organizačně schopného manažera/ku do pozice jednatele, zodpovědného za vedení Sportareálu v Praze 9 – Satalicích.
Vydal: MČ Praha - Satalice
25.11.2014 7.12.2014
Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn v ÚP SÚ HMP,  naše č.j. 1792/14
Vydal: HMP
24.11.2014 10.12.2014
Oznámení zahájení stavebního řízení "Rozjezd do komunikace Ronovská navazující na zřizovaný východní vjezd do objektu Mariapoli",  naše č.j. 1772/2014-122 19.11.2014 5.12.2014
Program 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 25.11.2014,  č.j. 01774/14 18.11.2014 26.11.2014
Záměr prodloužit pronájem 1 parkovacího místa v ulici Bukovinská,  č.j. 1706/2014-120 14.11.2014 2.12.2014
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení "Nástavba a stavební úpravy bytového domu v ul. Uherská 616 a 617, Praha 9 Vinoř.", naše č.j. 1742/2014-119
Vydal: ÚMČ Praha 19, Stavební úřad
13.11.2014 30.11.2014
Oznámení o obnově katastrálního operátu k.ú. Třeboradice, naše č.j. 1679/2014-116 12.11.2014 15.12.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Martina Kohouta
Vydal: MČ Praha - Vinoř
12.11.2014

28.11.2014 

 

Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Křeslice,
Vydal: MČ Praha - Křeslice
12.11.2014

28.11.2014 

 

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 6.11.2014, č.j. 01638/2014 10.11.2014

26.11.2014

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 22.11.2014, Vinoř ulice Borzanská, naše č.j. 1716/2014 7.11.2014 23.11.2014
Jmenování komise pro výběr dodavatele na akci "Novostavba objektu MŠ - Mikulovická, Ronovská", č.j.01699/2014 6.11.2014 11.11.2014
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Sobín
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu,
Naše č.j. 1660/2014-114
4.11.2014 30.1.2015
Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu
Vydal: Krajský pozemkový úřad pro hl.m.Prahu,
Naše č.j. 1663/2014-113
4.11.2014 3.2.2015
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu Miškovice
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu,
Naše č.j. 1661/2014-112
4.11.2014 5.12.2014
Oznámení zahájení územního řízení "Dělení a scelování pozemků parc.č. 655 a 656/1 v k.ú. Vinoř",
naše č.j. 1604, 1605/2014-110
Vydal: ÚMČ Praha 19, Stavební úřad
29.10.2014 14.11.2014
Svolání 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř na 6.11.2014
naše č.j. 01638/14
29.10.2014 7.11.2014
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku „Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři, ulice Mikulovská a Ronovská“.
Zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení, předpokládaná hodnota zakázky činí 9.850.000,-Kč bez DPH. Lhůty pro podání nabídek končí dne 10. 11. 2014 v 15:00 hod. Požadována je jistota 100.000,- Kč.

Příloha č. 21.1-Formulář krycího listu nabídky-MŠ Vinoř.doc (69 kB)
Příloha č. 21.2-Obchodní podmínky-MŠ Vinoř.doc (216 kB)
Příloha č. 21.2-Obchodní podmínky-MŠ Vinoř.pdf (353 kB)
Výzva k podání nabídky-MŠ Vinoř.pdf (213 kB)
Zadávací dokumentace-MŠ Vinoř.pdf (391 kB)
Texty PD.zip (1 MB)

 

24.10.2014 11.11.2014
Ve středu 22. října 2014 bude v celé Vinoři přerušena dodávky pitné vody v době od 8,00 do 21,00 hodin
z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Náhradní zásobování bude zajištěno přistavením cisteren s pitnou vodou.
Vydal: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
21.10.2014 23.10.2014

 

Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky v okrsku Praha - Vinoř 20.10.2014

5.11.2014 

 

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Agenda neznámých vlastníků - ÚZSVM.pdf, naše č.j. 1563/2014-108
 
16.10.2014 17.11.2014
Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 17. a 18,10.2014, informace pro voliče, č.j. 1508/2014 14.10.2014 20.10.2014

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 17. a 18,10.2014, volební okrsek č. 55001, č.j. 1547/2014 13.10.2014 20.10.2014

 

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř
Příloha: Opis výsledku hlasování
12.10.2014 28.10.2014
Informace - oznámení záměru STAVBA č. 0093 TV KBELY, etapa 0028 ČOV Kbely - intenzifikace ČOV, Praha 19, č.j. 1538/2014-105
Vydal: Hlavní město Praha
10.10.2014 27.10.2014
Oznámení zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace strategického plánu hl.m. Prahy 2014"
Vydal: MŽP
Naše č.j. 01518/2014
9.10.2014 9.11.2014 
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Slivenec
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu, č.j. OO-1/2011-101
9.10.2014 10.11.2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Suchdol
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu, č.j. OO-15/2012-101
9.10.2014 10.11.2014
Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky "Nástavba a přístavba RD s hostincem v k.ú. Vinoř, par.č. 297 a 298, ul. Mladoboleslavská, stavebník Nguyen Van Hoc,
Vydal: MČ Praha 19, č.j. P19 5567/2014-OV/B
Naše č.j.: 1517/2014-100
8.10.2014 27.10.2014
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru, účel ordinace lékaře,  v ulici Pavla Beneše 750/218, Nové Letňany, Praha 18
Vydal: MČ Praha 18, č.j. MČ18 15708/2014 OSM
Naše č.j.: 01457/2014
1.10.2014 13.11.2014
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy změny č. 2 ÚP Radonice.
naše č.j.: 1425/2014-96
č.j. dokumentu: 1184/2014
Vydal: Obecní úřad Radonice
 
24.9.2014 27.10.2014
Záměr prodat pozemek parc. č. 655/1 v k.ú. Vinoř.
naše č.j.: 1429/2014-97
Vydal: MČ Praha - Vinoř
24.9.2014 27.10.2014
Informace k volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014:
Oznámení o době a místě konání voleb, č.j.1419/2014.
24.9.2014 zveřejnění prodlouženo do
20.10.2014
11.10.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1424/07 ÚP hl.m.Prahy, č.j.1384/2014-95
Vydal: Hlavní město Praha
17.9.2014 1.11.2014
Informace k volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014: Jmenování členů volebních komisí za občany, č.j.1366/2014. 16.9.2014 zveřejnění prodlouženo do
20.10.2014
11.10.2014
Informace k volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014: Informace o hlasování mimo volební místnost, č.j.1373/2014. 11.9.2014 zveřejnění prodlouženo do
20.10.2014
11.10.2014
Informace k volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014: Členové okrskových volebních komisí  jmenovaní starostou, č.j.1366/2014. 11.9.2014 zveřejnění prodlouženo do
20.10.2014
11.10.2014
Informace k volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014: Členové okrskové volebních komise volebního okrsku č. 55002 jmenovaní politickými stranami (ODS, ČSSD, KDU-ČSL, Sdružení pro Vinoř, ANO 2011), č.j.1366/2014. 11.9.2014 zveřejnění prodlouženo do
20.10.2014
11.10.2014
Informace k volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014: Členové okrskové volebních komise volebního okrsku č. 55001 jmenovaní politickými stranami (ODS, ČSSD, KDU-ČSL, Sdružení pro Vinoř, ANO 2011), č.j.1366/2014. 11.9.2014 zveřejnění prodlouženo do
20.10.2014
11.10.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Podolanka, naše čj.: 1329/2014
Vydal: Obec Podolanka
8.9.2014 14.10.2014
Záměr prodloužit nájemní smlouvu nebytových prostor č.p. 162 , naše čj.: 10231/2014/91
Vydal: MČ Praha-Vinoř
3.9.2014 19.9.2014
Program 34. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 11.9.2014, naše čj.: 01320/2014
Změna - toto zasedání zastupitelstva se koná ve školní jídelně ZŠ, Prachovická 340, Praha - Vinoř.
Vydal: MČ Praha-Vinoř
3.9.2014 12.9.2014
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 17.9.2014 v době 8,30 - 15,30 hodin
Vydal: PREDistribuce, a.s.
27.8.2014 18.9.2014

 

Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014:
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí, č.j. 1196/2014
25.8.2014 zveřejnění prodlouženo do
20.10.2014
11.10.2014
Informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014::
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí, č.j. 1196/2014
25.8.2014 zveřejnění prodlouženo do
20.10.2014
11.10.2014
Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu k.ú. Čakovice, naše čj.:  1203/2014-87
Čj. odesílatele: OO-7/2012-101
19.8.2014 20.9.2014

 

Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu, naše č.j. 1159/2014-83
Vydal: Státní pozemkový úřad
11.8.2014 7.11.2014
Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků, č.j. 1195/2014
11.8.2014 zveřejnění prodlouženo do
20.10.2014
11.10.2014
Informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014::
Informace o počtu a sídle volebních okrsků, č.j. 1195/2014
11.8.2014 zveřejnění prodlouženo do
20.10.2014
11.10.2014
Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, č.j. 1178/2014
11.8.2014 zveřejnění prodlouženo do
20.10.2014
11.10.2014
Informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise,č.j. 1178/2014
11.8.2014 zveřejnění prodlouženo do
20.10.2014
11.10.2014
Oznámení o obnoveném katastrálním operátu Krč, naše č.j. 1125/2014-82 11.8.2014 12.9.2014
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 28.8.2014
Vydal: PREdistribuce, a.s.
11.8.2014 19.8.2014
Výzva k odstranění nedostatků žádosti "Rezidence Vinoř", stavebník Vinoř Development, s.r.o.
naše č.j. 1101/2014-81
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
11.8.2014 27.8.2014

 

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Pavla Egera, Mladoboleslavská 1, Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha - Vinoř
5.8.2014 18.8.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Ivetu Egerovou, Mladoboleslavská 1, Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha - Vinoř
5.8.2014 18.8.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Jiřinu Egerovou, Mladoboleslavská 1, Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha - Vinoř
5.8.2014 18.8.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Ondřeje Krejčího, Mladoboleslavská 1, Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha - Vinoř
5.8.2014 18.8.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Dominika Průchu, Mladoboleslavská 1, Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha - Vinoř
5.8.2014 18.8.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro Michala Straku, Mladoboleslavská 1, Praha - Vinoř
Vydal: MČ Praha - Vinoř
5.8.2014 18.8.2014
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 514 společnosti WINLEK, s.r.o.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 928/2014-78
4.8.2014 20.8.2014
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu Bohdanečská 97 společnosti Česká spořitelna, a.s.
Vydal: MČ Praha - Vinoř, č.j. 1098/2014-79
4.8.2014 20.8.2014
Záměr pronajmout byt fyzické osobě, naše č.j. 1104/2014-77
Vydal: MČ Praha - Vinoř
24.7.2014 14.8.2014
Záměr pronajmout byt fyzické osobě, naše č.j. 1103/2014-76
Vydal: MČ Praha - Vinoř
24.7.2014 14.8.2014
Prodloužení a nárůst počtu spojů páteřní linky 375, naše č.j. 1100/2014-708
Vydal: Ropid
22.7.2014 12.8.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Agenda neznámých vlastníků - ÚZSVM.pdf
, naše č.j. 01091/2014-75
21.7.2014 16.10.2014
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Zveřejnění seznamu vytvořených obvodů a počet členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech.
Vydal: MČ Praha- Vinoř, č.j. 1078/2014-74
18.7.2014 zveřejnění prodlouženo do
20.10.2014
11.10.2014
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 4.8.2014 v době od 9,00 do 17,00 hodin, naše č.j.1088/2014-73
Vydal: PREdistribuce, a.s.
18.7.2014 5.8.2014
Dražební vyhláška 134 EX 16475/12 - 174, proti povinnému: Miloš Čákora, naše č.j.1048/2014-72
Vydal: Exekutorský úřad PlzeŇ - město, soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek
14.7.2014 14.8.2014
Stanovisko MŽP k návrhu koncepce "Operační program Praha - pól růstu ČR", naše č.j. 1007/2014 - 71
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
9.7.2014 28.7.2014
Záměr prodat pozemek parc. č. 1336/89 v k.ú. Vinoř, naše č.j. 1003/2014 7.7.2014 25.7.2014
Rozhodnutí o umístění stavny "Golf Vinoř", naše č.j.: 988/2014-69 2.7.2014 4.8.2014
Oznámení o zahájené obnovy KO Klánovice, naše č.j.: 992/2014-68 2.7.2014 4.8.2014
Vyhlášení platnosti katastrálního operátu Ďáblice, naše č.j.: 952/2014-67 26.6.2014 14.7.2014
Dražební vyhláška, č.j. 043 EX 329/14-34, proti povinnému VIZIA, a.s., IČ 27933407 , naše čj.: 00904/2014
Vydal: Exekutorský úřad Ostrava, soudní exekutor Mgr. Jiří Král
18.6.2014 4.7.2014
Program 33. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 26.6.2014, naše čj.: 00910/2014
Vydal: MČ Praha-Vinoř
18.6.2014 27.6.2014
Oznámení o dokončení obnovy KO Suchdol, naše čj.: 888/2014-63 13.6.2014 16.7.2014

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., uveřejněná Státním pozemkovým úřadem, naše č.j. 887/2014-61
13.6.2014 16.7.2014
Vyrozumění o podaném odvolání "Přezletice - úprava vodních toků", naše čj.: 882, 883/2014-62 13.6.2014 30.6.2014
Závěr zjišťovacího řízení "Podniková ČS PHM a mostová váha, Praha 19, v k.ú. Vinoř, naše č.j. 878/2014-60 13.6.2014 30.6.2014
Záměr pronajmout od 1.7.2014 do 30.6.2029 Tělovýchovné jednotě Sokol Praha 9 Vinoř pozemky, naše čj.: 866/2014-59b 9.6.2014 25.6.2014
Záměr pronajmout nebytový prostor, garáž,  naše čj.: 866/2014-59a 9.6.2014 25.6.2014
Stavební povolení "Zástavba území Vinoř - RD V Žabokřiku, III. etapa, objekt 06: Komunikace, stavebník Moravská stavební - INVEST, a.s., naše čj.: 847/2014-58 6.6.2014 23.6.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu zadání změny č. 4 ÚP Radonice, naše čj.: 846/2014-57 6.6.2014 23.6.2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Holyně, naše čj.: 823/2014-56
 
3.6.2014 4.7.2014
Odvolání člena volební komise, jmenování nového 23.5.2014

 

26.5.2014
Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu k.ú. Slivenec , naše čj.: 731/2014-53 21.5.2014 23.6.2014
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů „Operační program Praha – pól růstu“ , naše č.j. 710/2014-52

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce, kód koncepce MZP164K.
19.5.2014 20.6.2014
Oznámení - záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Chaltická 162, Praha 9 - Vinoř se společností Merhaut s.r.o., č.j. 638/2014-51
Vydal: MČ Praha - Vinoř
16.5.2014 2.6.2014
Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Podolanka, naše č.j. 677/2014-50
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
14.5.2014 8.7.2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Zličín, naše č.j.681/2014-49
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
14.5.2014 16.6.2014
Program Čistá energie Praha 2014
Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový.

Vydal: Hl.m.Praha
14.5.2014 1.10.2014
Program 32. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 22.5.2014, naše č.j. 00708/2014
Vydal: MČ Praha - Vinoř
14.5.2014 23.5.2014
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Jenštejn, naše č.j. 647/2014-47
Vydal: MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče
13.5.2014 27.6.2014
ČR – Státní pozemkový úřad, nabídka pozemků k pronájmu/pachtu , naše č.j. 631/2014-46 7.5.2014 5.8.2014
Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „MČ Praha Vinoř – Revitalizace území u ul. V Podskalí, 2. část“
Lhůta pro podání nabídky : 13.5.2014 do 11.00 hodin

Smlouva o dílo.doc (125 kB)
Přílohy ke stažení ve formátu ZIP
Seznam příloh:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
B.1. PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY M 1 : 1 000
B.2. KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY M 1 : 500
C. STAVEBNÍ ČÁST
C.1. SO 100 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
C.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
C.1.2. SITUACE STAVBY M 1 : 500
C.1.3. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
C.2. SO 200 – MOSTEK PŘES VODOTEČ - REKONSTRUKCE
C.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
C.2.2. SITUACE STAVBY M 1 : 250
C.2.3. PŘÍČNÉ ŘEZY
D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
E. VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST
 
7.5.2014 14.5.2014
Závěrečný účet MČ Praha Vinoř za rok 2013 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013, č.j. 635/2014-45
Vydal: MČ Praha - Vinoř
6.5.2014 22.5.2014
Zahájení územního řízení "Golf Vinoř", naše č.j. 616/2014-43
Vydal: MČ Praha 19, Stavební úřad
30.4.2014 2.6.2014
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2014, naše č.j. 00613/2014
Vydal. Finanční úřad pro hl.m.Prahu
30.4.2014 2.6.2014
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o návrhu změny Z - 1563/07, naše č.j. 588/2014-42
Vydal: Hl.m.Praha
29.4.2014 20.6.2014
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o návrhu celoměstsky výzmané změny I + II ÚP hl.m.Prahy Z 2265/00, naše č.j. 588/2014-41
Vydal: Hl.m.Praha
29.4.2014 20.6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Jmenování členů okrskových volebních komisí za politické strany
Jmenování členů okrskových volebních komisí z řad občanů

Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř, naše č.j. 594/2014
28.4.2014 26.5.2014
Záměr dlouhodobě pronajmout na 40 let ČZS Praha 9 Vinoř pozemky v k.ú. Vinoř, naše č.j. 593/2014-38(
Vydal. ÚMČ Praha - Vinoř
28.4.2014 14.5.2014
Exekuční příkaz 137Ex 5903/12-26 proti povinným AUTOVINOŘ, s.r.o., Ondřej Krejčí, Jiřina Egerová
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, č.j. 137Ex 5903/12-26
23.4.2014 12.5.2014
Exekuční příkaz 137Ex 5903/12-24 proti povinným AUTOVINOŘ, s.r.o., Ondřej Krejčí, Jiřina Egerová
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, č.j. 137Ex 5903/12-24
23.4.2014 12.5.2014
Rozhodnutí o umístění stavby "Přezletice - úprava vodních toků"
Naše č.j. 560/2014-36
Naše č.j. 561/2014-36
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
18.4.2014 5.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - Podání žádosti o zápis do seznamu voličů
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
11.4.2014 26.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - jmenování zapisovatelů
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
11.4.2014 26.5.2014
Jmenování komise pro otevírání obálek pro výběr dodavatele na akci "Novostavba přístřešku - fotbalové hřiště ve Vinoři"
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
10.4.2014 18.4.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - Informace o počtu a sídle voleb.okrsku , naše č.j. 492/2014
Vydal: Hlavní město Praha
8.4.2014 26.5.2014
Zahájení zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí "Podniková ČS PHM a mostová váha, Prha 19, v k. ú. Vinoř." , naše č.j. 495/2014
Vydal: Hlavní město Praha
7.4.2014 23.4.2014
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Ďáblice, naše č.j.472/2014-32
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
4.4.2014 6.5.2014
Program 31. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 10.4.2014, naše č.j. 00459/2014
Vydal: MČ Praha - Vinoř
1.4.2014 11.4.2014
Oznámení zahájení stavebního řízení "Zástavba území Vinoř - RD V Žabokřiku, III. etapa", objekt 06: Komunikace
Naše č.j. 445/2014
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
31.3.2014 2.5.2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Uhříněves
Naše č.j. 432/2014-29
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
31.3.2014 16.4.2014
Oznámení o záměru zadavatele zadat zakázku malého rozsahu - Výzva k podání nabídky na stavební práce "Novostavba přístřešku - fotbalové hřiště ve Vinoři"
Naše č.j. 00439/2014
Lhůta pro doručení nabídek: 14. dubna 2014 do 17,00 hodin.

Výzva fotbal.pdf (5 MB)
Záměr - fotbal. hřiště.doc (51 kB)
Smlouva - fotbal. hřiště.doc (60 kB)
Rozpočet_souhrnný.pdf (68 kB)
Rozpočet_krycí list.pdf (38 kB)
Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,Vinoř [zadání].xls (180 kB)
Čestné prohlášení.odt (73 kB)
Čestné prohlášení.doc (32 kB)
Záměr - fotbal. hřiště.odt (61 kB)
Smlouva - fotbal. hřiště.odt (60 kB)
Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,Vinoř [zadání].ods (180 kB)

 
28.3.2014 15.4.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Agenda neznámých vlastníků - ÚZSVM.pdf

 
26.3.2014 11.4.2014
 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny ÚP hl. m. Prahy
Vydal: Hlavní město Praha
25.3.2014 7.5.2014

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Stanovení min počtu členů komise volby do EP
21.3.2014 26.5.2014
UPOZORNĚNÍ - NOVÝ TERMÍN!!!
Oznámení o přerušení dodávky vody od úterý 1.4.2014 21.00 hod. do čtvrtka 3.4.2014 06,00 hod.
Naše č.j. 410/2014 (5 stran dokumentu PDF),
Vydal: Pražské vodovody a kanalizace
21.3.2014 3.4.2014
Nahrazeno novým dokumentem 21.3.2014 - vydán nový termín pro přerušení dodávky vody
Oznámení o přerušení dodávky vody od úterý 1.4.2014 do čtvrtka 3.4.2014
Naše č.j. 362/2014, č.j. 361/2014, č.j. 360/2014
Vydal: Pražské vodovody a kanalizace
18.3.2014 21.3.2014
 
Dražební vyhláška č.j. 16/04 o konání dražby dobrovolné RD č.p. 160 na pozemku p.č. 1381 v k.ú. Praha - Vinoř a pozemky p.č. 1382, 1383 a 1384
Naše č.j. 00368/14
Vydal: o.s. Dražbyprost s.r.o.
17.3.2014 24.4.2014
Termíny pro svoz VOK na velkoobjemový odpad z domácností a na bioodpad z domácností.
Vydal: MČ Praha - Vinoř
14.3.2014 19.10.2014
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k. ú. Satalice,
Naše čj.: 00335/2014-24
Čj. odesílatele: OO-3/2014-101
10.3.2014 11.4.2014
Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stavebního povolení _Stavba č. 3145 TV Vinoř - etapa 0011 - sběrná", naše č.j. 326/2014
Vydal: MČ Praha - Vinoř, Stavební úřad
6.3.2014 24.3.2014
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2013 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací na Úřadu městské části Praha - Vinoř. 28.2.2014 11.4.2014
Oznámení o dokončení obnovy KO Zličín, naše č.j. 259/2014-21
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
28.2.2014 31.3.2014
Zahájení řízení o námitkách - KO Holyně, naše č.j. 258/2014-20
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
21.2.2014 24.3.2014
Oznámení o projednání návrhu nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl.m. Praze (Pražské stavební předpisy), naše č.j. 177/2014-17
Vydal: Hl.m.Praha
 
12.2.2014 28.2.2014
Oznámení - Zahájení územního řízení "Přezletice - úprava vodních toků", naše č.j. 201, 202, 203/2014-18
Vydal. ÚMČ Praha 19, stavební úřad
12.2.2014 28.2.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 1 ÚP Podolanka, naše č.j. 204/2014-19
Vydal: Obec Podolanka
12.2.2014 14.3.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2838/00 ÚP hl.m.Prahy, naše č.j. 162/2014-16
Vydal: Hlavní město Praha
7.2.2014 8.3.2014
Oznámení o zahájení obnovy KO Nebušice, naše č.j. 151/2014-12
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
6.2.2014 6.3.2014
Záměr pronajmout byt fyzické osobě v Praze - Vinoři, č.p. 515, naše č.j. 172/2014-13
Vydal: MČ Praha - Vinoř
5.2.2014 31.3.2014
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská, Praha - Vinoř, paní Magdaleně Štěpánkové, naše č.j. 105/2014-15
Vydal: MČ Praha - Vinoř
5.2.2014 24.2.2014
Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Mladoboleslavská 514 se společností Gyn Krup s.r.o., naše č.j. 68/2014-14
Vydal: MČ Praha - Vinoř
5.2.2014 24.2.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2833/00 ÚP hl.m.Prahy, naše č.j. 00134/2014-11
Vydal: Hlavní město Praha
29.1.2014 18.3.2014
Výběrové řízení na obsazení funkce tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Ďáblice, naše č.j.00116/2014
Vydal: ÚMČ Praha - Ďáblice
24.1.2014 24.2.2014
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu Holyně, naše č.j.0085/2014-17
Vydal: Katastrální úřad pro hl. m. Prahu
23.1.2014 24.2.2014
Oznámení o projednání návrhu nařízení RHMP, kterým se stanovují obecní požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze ("Pražské stavební předpisy"), naše č.j.0098/2014-8
Vydal: Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy, příspěvková organizace
23.1.2014 19.2.2014
Program 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Vinoř, které se koná 30.1.2014, naše č.j. 00099/2013
Vydal: MČ Praha - Vinoř
22.1.2014 31.1.2014
Zveřejnění dražební vyhlášky o konání dražby dobrovolné, RD Vinoř č.p. 562 na parcele 1338/37, naše č.j.84/2014
Vydal: Aukční centrum Bussmark, s.r.o.
20.1.2014 19.2.2014
Rozhodnutí o umístění stavby a dělení pozemku "Rezidence Vinoř", naše č.j. 0068/2014-5
Vydal: ÚMČ Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad
20.1.2014 5.2.2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Libeň, naše č.j. 00040/20014-3
Vydal: Katastrální úřad pro hl. m. Prahu
14.1.2014 14.2.2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Strašnice, naše č.j. 00012/20014-4
Vydal: Katastrální úřad pro hl. m. Prahu
14.1.2014 14.2.2014
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu (VW Passat AHS9901, bílá, ul.Uherská), naše č.j.31/2014
Vydal: Hlavní město Praha, Správa služeb hl.m. Prahy
13.1.2014 13.3.2014
Výběrové řízení  - Záměr pronajmout byt 2+kk s příslušenstvím v Praze - Vinoři, č.p. 515, byt č. 7 fyzické osobě
Vydal: MČ Praha - Vinoř, naše č.j. 10/2014-1
6.1.2014 23.1.2014
Oznámení o dokončení obnovy KO Uhříněves, naše č.j.1970/2013-98
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
30.12.2013 31.1.2014
Rozpočet MČ Praha - Vinoř na rok 2014, č.j. 1981/2013-97
Vydal: MČ Praha - Vinoř
20.12.2013 6.1.2014
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace "Stavební úpravy a přístavba kuchyně základní školy" , č.j. 1935/2013
Vydal: MČ Praha - Vinoř
Lhůta a místo pro podání obálek s nabídkami je do 3.1.2014, do 13,00 hodin.
 
16.12.2013 6.1.2014
Oznámení o zahájení obnovy KO Sobín, č.j.1866/2013-95
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
13.12.2013 13.1.2014
Oznámení o dokončení obnovy KO Dolní Chabry, č.j.1903/2013-93
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
11.12.2013 12.1.2014
Změna úředních hodin v době vánočních svátků.
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
11.12.2013 6.1.2014
Oznámení o dokončení obnovy KO Hostivař, č.j.1867/2013-92
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m. Prahu
6.12.2013 6.1.2014
 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek) po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů  anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.

Pomoc s řešením problému:
Budete-li mít problémy s otevíráním souboru PDF ve svém prohlížeči pomocí zásuvného modulu Adobe, doporučujeme soubor stáhnout (ve většině případů klepnutím pravým tlačítkem na odkaz "Stáhnout" a výběrem položky "Uložit jako") a zobrazit jej pomocí aplikace Adobe Reader nebo jiné podporované aplikace

V prohlížeči Internet Explorer můžete vyzkoušet: Nástroje / Spravovat doplňky / a v okně Adobe System Incorporated položku zakázáno změnit na povoleno