Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných
Archív sejmutých dokumentů zveřejněných v roce 2015
 
 
(Od 16. 5. 2011 je pevná úřední deska přemístěna z ulice Uherské na budovu úřadu MČ do ulice Bukovinská.)
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění
do dne:
MČ Praha - Satalice přijme zaměstnance na zajištění údržbových činností MČ. 29.12.2015 21.1.2016
Schválený rozpočet MČ Praha - Vinoř na rok 2016, č.j. 2119/2015-103 18.12..2015 4.1.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Kbely, naše č.j. 2081/2015-102 14.12..2015 14.1.2016
Program 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 17.12.2015, č.j. 02054/2015 10.12.2015 18.12.2015 
Smlouva o dílo "Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na 3 třídy školní družíny ZŠ a rekonstrukce terasy střediska", ev. sml. 72/2015, č.j. 1281/2015-7 10.12.2015 27.12.2015 
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 14.12.2015 - ulice Mladoboleslavská č.p. 422, naše č.j. 01996/15 4.12.2015 15.12.2015
Návrh rozpočtu MČ Praha Vinoř na rok 2016 1.12.2015 17.12.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu s MUDr. Ivanou Řandovou, naše č.j. 1231/2015-99E 1.12.2015 16.12.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu s MUDr. Petrou Slámovou, naše č.j. 1231/2015-99D 1.12.2015 16.12.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu s MUDr. Tomášem Krausem, naše č.j. 1224/2015-99C 1.12.2015 16.12.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu s Evou Pástrovou, naše č.j. 1232/2015-99B 1.12.2015 16.12.2015
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 12. 11. 2015, č.j. 01792/2015 19.11.2015

 

31.12.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu s Karlem Semeckým, naše č.j. 1223/2015-99A 1.12.2015 16.12.2015
Rozhodnutí, závěr zjišťovacího řízení "Kompostárna Vin agro s.r.o., Praha - Vinoř, naše č.j. 01895/2015-98 19.11.2015

 

7.12.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor k provozování České pošty, č.j. 1062/2015-97 13.11.2015 28.11.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného k.o. Radotín, naše č.j. 1877/2015-96 12.11.2015 13.12.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného k.o. Miškovice, naše č.j. 1850/2015-95 11.11.2015 12.12.2015
Informace MHMP OOP "Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19", naše č.j. 1835/2015-94 11.11.2015 27.11.2015
Usnesení - prodloužení lhůty k odstranění nedostatků na vydání rozhodnutí o umístění stavby "Rezidence Vinoř", naše č.j. 1809/2015-93
 
9.11.2015 25.11.2015
Nabídka pozemků k pronájmu / pachtu SZ SPU 554128/2015
Vydal Krajský pozemkový úřad hl. m. Praha
6.11.2015 2.2.2016
Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2659 ze dne 27.10.2015 schválila vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016. naše č.j. 01786/2015
Usnesení č. 2659 ze dne 27.10.2015 včetně textu vyhlášení grantového řízení a formulářů pro podání žádosti lze stáhnout na internetovém portálu hl. m. Prahy www.praha.eu
Tištěná verze "Pravidla grantového řízení pro rok 2016" je k nahlédnutí v podatelně Úřadu MČ Praha - Vinoř, Bohdanečská 97 v úředních hodinách.
 
6.11.2015 16.12.2015
Program 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 12.11.2015, č.j. 01792/2015 4.11.2015 13.11.2015
 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Kyje, naše č.j. 1745/2015-89 27.10.2015 30.11.2015
Dražební vyhláška 168 EX 404/11-65, naše č.j. 01649/15 9.10.2015 26.10.2015
EIA-oznámení záměru Kompostárna Vin agro s.r.o., Praha-Vinoř, k. ú. Vinoř
http://urdeska.praha.eu/files/987-1-Informace.pdf?ids=tn22E1qJ6dwq3RV8kanDOw==

 

8.10.2015 23.10.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Nebušice, naše č.j. 1640/2015-85 7.10.2015 7.11.2015
Záměr prodat pozemek parc. č. 655/4 v k. ú. Vinoř, č.j. 1608/2015 1.10.2015 17.10.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Josefa Vokáče. 17.9.2015 5.10.2015
Rozhodnutí o umístění stavby "Nástavba a přístavba RD s hostincem" č.p.  82, naše č.j. 1492/2015-81 9.9.2015 25.9.2015
Program 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 17.9.2015, č.j. 01425/2015 9.9.2015 18.9.2015
Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na 2. pololetí 2015 - říjen/listopad 7.9.2015 12.11.2015
Změna termínu svozu bioodpadu z 5.9. na 19.9.2015 na stanovištích Bohdanečská ul. a Křemílkova ul. 3.9.2015 20.9.2015
Oznámení starosty - zrušení 7. zasedání zastupitelstva MČ dne 10.9.2015 3.9.2015 9.9.2015
Zrušeno 3.9.2015
Program 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 10.9.2015, č.j. 01425/2015
 
2.9.2015 3.9.2015

 

Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu, ulice U bakaláře naproti č.p. 522, vozidlo BMW žluté barvy, naše č.j. 1374/2015-79 20.8.2015 20.10.2015
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Radotín, naše č.j. 1364/2015-78 19.8.2015 23.10.2015
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Miškovice, naše č.j. 1362/2015-77 19.8.2015 23.10.2015
Pražské stavební předpisy 18.8.2015 31.8.2015

Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Mladoboleslavská 13,
č.j. 808/2015-75
11.8.2015 25.8.2015

 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Klánovice, naše čj.: 1279/15-74 MČPSAT
Čj. odesílatele: OO-5/2011-101
5.8.2015

 

8.9.2015
Nabídka pozemků k pronájmu / pachtu, naše č.j. 1280/2015-73
Vydal: Krajský pozemkový úřad pro HMP
5.8.2015 5.11.2015
Oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 4 územního plánu obce Radonice,
naše č.j. 1096/2015-64
2.7.2015 17.8.2015
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Chaltická 162, č.j. 770/2015-70 31.7.2015 17.8.2015
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor Živanická 235, č.j. 741/2015-71 31.7.2015 17.8.2015
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská, č.j. 769/2015-72
 
31.7.2015 17.8.2015

Nabídka nemovitých věcí Státního pozemkového úřadu k náhradním restitucím,
naše č.j. 1091/2015-69

20.7.2015 6.8.2015
VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU - NÁZEV ZAKÁZKY: „VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ“, č.j. 01177/2015
Lhůta pro podání nabídky - nejpozději do 31.7.2015 do 11,00 hodin

Přílohy:
Smlouva o dílo (DOC) - Smlouva o dílo (ODT)
Krycí list (DOC) - Krycí list (ODT)

Otevírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vinořský zpravodaj" se uskuteční dne 3. srpna 2015 v 16.00 hod. v kanceláři starosty na ÚMČ Praha - 9- Vinoř, Bohdanečská 97 (1. patro).
15.7.2015 31.7.2015
Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí obnoveného katastrálního operátu Kyje, č.j. 1150/2015-67

 
14.7.2015 14.8.2015
MČ Praha - Vinoř vyhlašuje poptávku na dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci suterénu zdravotního střediska za účelem zřízení tří tříd družiny základní školy, č.j. 01147/2015-66
Termín pro podávání nabídek je do 27.7.2015, 12,00 hodin
Příloha: Plánek prostoru

 
10.7.2015 27.7.2015b
Rozhodnutí "Náhrada ploché střechy na bytovém domě č.p. 634-635 střechou valbovou", stavebník SVJ domu Uherská č.p. 634-635, naše č.j. 1133/2015-65 8.7.2015 24.7.2015
Nabídka nemovitých věcí Státního pozemkového úřadu k náhradním restitucím,
naše č.j. 1086/2015-63
2.7.2015 20.7.2015
Oznámení o projednání návrhu novely nařízení RHMP č. 11/2014 (Pražské stavební předpisy),
naše č.j. 930/2015-59
25.6.2015 11.7.2015
Oznámení o záměru zadavatele zadat zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava vlhkého zdiva - Cukrárna Marcipánka", č.j. 01039/2015
Lhůta pro doručení nabídek je 13. července 2015 do 15,00 hodin.
Příloha: Návrh smlouvy o dílo (ODT) Návrh smlouvy o dílo (DOC)
Příloha: Rozpočet nákladů (PDF)
25.6.2015 14.7.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 15.7.2015 v době od 8,00 do 18,00 hodin, Praha - Vinoř, ulice Labětínská, naše č.j. 645/2015-60 25.6.2015 15.7.2015
Oznámení o vydání ÚR a SP na stavbu "Nástavba a přístavba RD s hostincem", stavebník Nguen Van Hoc, naše č.j. 1008, 1009/2015-57
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
19.6.2015 6.7.2015
Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí obnoveného katastrálního operátu k.ú. Nebušice
naše č.j. 986/2015-56
pracovní dobu : Pondělí + středa 7,00 - 18,00 hod., úterý + čtvrtek 7,00-15,00hod., pátek 7,00 - 11,30 hod.
17.6.2015 20.7.2015
Program 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 18.6.2015,  č.j. 00891/2015 10.6.2015 18.6.2015

 

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z – 2832/00 ÚP SÚ HMP, včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, naše čj.: 01058/15 5.6.2015 15.6.2015
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
naše č.j. 858/2015-54
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. ÚZSVM/A/23783/2015-HMO2
8.6.2015 7.9.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu změny Z-2832/00 ÚP HMP 5.6.2015 15.6.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 17.6.2015 v době od 9,00 do 16,00, ul. Kasalická 2.6.2015 18.6.2015
Závěrečný účet MČ Praha - Vinoř za rok 2014 2.6.2015 18.6.2015
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu k.ú. Lysolaje
naše č.j. 828/2015-51
28.5.2015 30.6.2015
1. Výzva k odstranění nedostatků žádosti, "Přezletice - úprava vodních toků"
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
naše č.j. 803, 804, 806/2015-49
27.5.2015 12.6.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
naše č.j. 805/2015-50
27.5.2015 12.6.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 22.6.2015 v době 10,00 - 18,00, ulice Labětínská 25.5.2015 24.6.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o  zahájení řízení o vydání změn Z-1772/07 a 1892/07 ÚP HMP,
naše č.j. 738/2015-47
19.5.2015 8.7.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů 21 celoměstsky významných změn ÚP HMP, naše č.j. 739/2015-46 19.5.2015 8.7.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26.5.2015 v době 9,00 - 12,00 TS 7152 ČOV 19.5.2015 27.5.2015
Oznámení o zahájení společného řízení o vydání ÚR a SP pro stavbu "Náhrada ploché střechy na bytovém domě č.p. 634-635 střechou valbovou", naše č.j. 710/2015-43
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
18.5.2015 3.6.2015
Rozhodnutí o umístění stavby "S-132586, Praha 19, Vinoř, Lohenická, obnova kNN",
naše č.j. 703, 704/2015-42
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
18.5.2015 3.6.2015
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu, naše č.j. 424
Peugeot  205 RZ PII4611 červená, Suzuki Swift RZ 7A81419 šedá
Vydal: Hlavní město Praha Č.J. OdOV 199/165/15
15.5.2015 15.7.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 28.5.2015, ulice Strojická, 8,00 -13,00
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 28.5.2015, ulice Labětínská, 13,00 - 18,00
13.5.2015 29.5.2015
Nabídka pozemků k pronájmu / pachtu, naše č.j. 666/2015-41
Vydal: Krajský pozemkový úřad pro HMP
6.5.2015 5.8.2015
Usnesení  - stavba "Rezidence Vinoř", naše č.j. 597, 598/2015 - 39
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
29.4.2015 16.5.2015
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2015, naše č.j. 00649/2015 - 40
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
30.4.2015 17.5.2015
ROZPIS ODVOZU BIOODPADU na rok 2015, který provádí společnost VINAGRO. 22.4.2015 25.10.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení změny ÚP hl.m.Prahy Z 2179/00 na území MČ Praha - Kolovraty,   naše č.j. 554/2015-38 17.4.2015 3.6.2015
Program 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 23.4.2015,  č.j. 00511/2015 15.4.2015 24.4.2015

 

Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu:, naše č.j. 512/2015
Ford Fiesta, bílá, RZ 6A26990
Škoda Felicia, bílá, RZ 3U29739
Vydal: Hlavní město Praha
13.4.2015 13.6.2015
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Klánovice, naše č.j. 518/2015-36 13.4.2015 15.5.2015
Výběrové řízení na volné pracovní místo: ekonom T9 - výkon státní správy a samospráva v oblasti vedlejší hospodářské činnosti, č.j. 00513/15
MČ Praha – Vinoř
10.4.2015 30.4.2015
Výběrové řízení na volné pracovní místo: asistent T8 - výkon státní správy a samospráva v oblasti zajišťování organizačních a koordinačních činností a agend. č.j. 00514/15
MČ Praha – Vinoř
10.4.2015 30.4.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 28.4.2015, ul. Semilská, naše č.j. 505/15 9.4.2015 28.4.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Dolní Počernice, naše č.j. 492/2015-33
MČ Praha – Vinoř
3.4.2015 4.5.2015
Zápis KV z kontroly tělocvičny v ZŠ Vinoř, konané dne 12.3.2015, č.j. 454/2015
MČ Praha – Vinoř
30.3.2015 30.4.2015
Záměr pronajmout nebytový prostor v přízemí budovy č.p. 515, č.j. 407/2015-30
MČ Praha – Vinoř
30.3.2015 15.4.2015
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská, č.j. 421/2015-31
MČ Praha – Vinoř
30.3.2015 15.4.2015
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na nájem nebytových prostor k provozování bufetu, č.j. 421/2015-32
MČ Praha – Vinoř
30.3.2015 15.4.2015
Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu - Škoda Felicia bílá, RZ 2C19978, Mikulovická ulice, naše č.j. 441/15
Vydal: Hlavní město Praha, č.j. OdOV 199/101/15
26.3.2015 26.6.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1563/07 ÚP hl.m.Prahy, území MČ Zličín, naše č.j.434/2015-28 25.3.2015 13.5.2015
Záměr výpůjčky části pozemků parc. č. 1458 a 1502 v k.ú. Vinoř, č.j. 00405/2015 20.3.2015 7.4.2015
Záměr prodat pozemek parc. č. 331/3 v k.ú. Vinoř, č.j. 391/2015-25 18.3.2015 3.4.2015
Informace o odvozu bioodpadu - rozpis na období 28.3.2015 - 18.4.2015
místo a doba přistavení v příloze
18.3.2015 18.4.2015
Poptávka na dodavatele projektové dokumentace pro výstavbu fotbalového hříště.
Uzávěrka podání nabídek je 27.3.2015 ve 12,00 hodin.

MČ Praha – Vinoř
12.3.2015 27.3.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - příjemce písemnosti Jitka Kaňková, nar. 1975
MČ Praha – Vinoř
12.3.2015 30.3.2015
Schválený rozpočet MČ na rok 2015 6.3.2015 23.3.2015
Zveřejnění dražební vyhlášky o konání dražby nedobrovolné opakované 6.3.2015 23.3.2015
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2014 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací na Úřadu městské části Praha - Vinoř. 25.2.2015 9.4.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Sobín
naše č.j.: 257/2015-18
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
 
23.2. 2015 26.3. 2015
Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu "Rozjezd do komunikace Ronovská, navazující na zřizovaný východní vjezd do objektu Mariapoli", stavebník Dílo Mariino-Hnutí Fokoláre
naše č.j. 263/2015-17
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
23.2. 2015 11.3. 2015
Rozhodnutí o odvolání společnosti I Keramika, a.s. ve věci stavby "Přezletice - úprava vodních toků" naše č.j. 76, 77/2015-16
Vydal: MHMP, odbor stavební a ÚP, č.j. 38862/2015
18.2.2015 9.3.2015
Rozhodnutí "Dělení a scelování pozemků parc. č. 655 a 656/1 v k.ú. Vinoř, naše č.j. 231, 232/2015-15
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
18.2.2015 9.3.2015
Program 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 26.2.2015 od 18,00 hodin
naše č.j.00227/2015
Vydal: MČ Praha - Vinoř
18.2.2015 27.2.2015
Záměr MČ Praha - Vinoř umístit v budově č.p. 162 prodejní automat na jízdenky PID, č.j. 226/2015-13

 
16.2.2015 4.3.2015
Návrh rozpočtu MČ Praha - Vinoř na rok 2015

 
5.2.2015 23.2.2015
Výzva k podání nabídky na právní služby, vydal MČ Praha - Satalice 4.2.2015 20.2.2015
Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu , vydal Státní pozemkový úřad,  naše č.j. 0145/2015-9 2.2.2015 6.5.2015
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu Satalice, naše č.j. 119/2015-8
Vydal: Katastrální úřad pro hl.m.Prahu
30.1.2015 8.5.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - příjemce písemnosti Jiřina Černá
Vydal: ÚMČ Praha - Vinoř
20.1.2015 5.2.2015
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Dolní Počernice , naše čj.: 00048/2015-6
 Čj. odesílatele: OO-13/2012-101
13.1.2015 13.2.2015
Dražební vyhláška o konání dražby nedobrovolné, RD č.p. 562 Praha - Vinoř, vč. pozemků, naše č.j. 38/15 9.1.2015 25.2.2015
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu na pronájem pozemku, č.j. 1916/14-3 6.1.2015 23.1.2015
Záměr pronajmout nebytový prostor v přízemí budovy č.p. 515, č.j. 9/2015-4 6.1.2015 30.1.2015
Rozhodnutí "Nástavba a stavební úpravy bytového domu v ul. Uherská 616 a 617, Praha - Vinoř", naše č.j.1996, 1997/2014-1 5.1.2015 21.1.2015
Vyhlášení grantu ŽP 2015, naše čj. 01994/2014
Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2015 (s ukončením realizace v roce 2016)

 
29.12.2014 14.1.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Hloubětín, naše č.j. 1972/2014-134 29.12.2014 14.1.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy ÚP Jenštejn, č.j. 1947/14 15.12.2014

 31.12.2014

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání návrhu změn Z-1772/07, Z-1892/07 a Z-1902/07 ÚP hl. m. Prahy, č.j. 0195/2014 12.12.2014 9.2.2015

 

Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu, naše č.j. 1223/2014-131
Vydal: HMP, č.j. OdOV 153/427/14
8.12.2014 8.2.2015
Program 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 16.12.2014,  č.j. 01876/14-130 8.12.2014 17.12.2014
Rozpočtové provizorium na rok 2015 - příjmová část
Rozpočtové provizorium na rok 2015 - výdajová část
5.12.2014 6.3.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Krč, naše č.j. 1841/2014-127 2.12.2014 2.1.2015

 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Čakovice, naše č.j. 1844/2014-128 2.12.2014 2.1.2015

 

 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek) po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů  anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.

Pomoc s řešením problému:
Budete-li mít problémy s otevíráním souboru PDF ve svém prohlížeči pomocí zásuvného modulu Adobe, doporučujeme soubor stáhnout (ve většině případů klepnutím pravým tlačítkem na odkaz "Stáhnout" a výběrem položky "Uložit jako") a zobrazit jej pomocí aplikace Adobe Reader nebo jiné podporované aplikace

V prohlížeči Internet Explorer můžete vyzkoušet: Nástroje / Spravovat doplňky / a v okně Adobe System Incorporated položku zakázáno změnit na povoleno