Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných
Archív sejmutých dokumentů zveřejněných v roce 2016
 
 
(Od 16. 5. 2011 je pevná úřední deska přemístěna z ulice Uherské na budovu úřadu MČ do ulice Bukovinská.)
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění
do dne:
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská paní Mgr. Lence Čerňanské, č.j. 2039/2016-112 27.12.2016 11.1.2017
Rozpočet MČ Praha - Vinoř na rok 2017, č.j. 2320/2016-111 20.12.2016 5.1.2017
Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby "Rodinný dům s hostincem", naše č.j. 2314, 2315/2016-110 19.12.2016 5.1.2017
Rozhodnutí o umístění stavby "Připojení VO při ulici Českodubská", č.j. 2276/2016-109 14.12.2016 31.12.2016
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Antonína Svobodu, č.j. 2154/2016-108 12.12.2016 28.12.2016
Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 14.12.2016, č.j. 2238/2016 7.12.2016 1512.2016
Oznámení o zahájení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "Finanční referent/ka" ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy. 1.12.2016

 

15.12.2016
Návrh rozpočtu MČ Praha - Vinoř na rok 2017,  č.j. 2181/2016-106 28.11.2016 14.12.2016.

 

Oznámení o konání významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP, naše č.j. 2138/2016-105
příloha Z 2835/00.
24.11.2016 19.12.2016.

 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Řeporyje, naše č.j. 2156/2016-104
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Přední Kopanina
24.11.2016 27.12.2016
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení "Retail Park Vinoř", naše č.j. 2140,41 /2016-103 24.11.2016 12.12.2016.
Oznámení zahájení řízení o povolení k odběru podzemních vod a stavby vrtané studny, naše č.j. 2110 /2016-101 16.11.2016 13.12.2016
Hlavní město Praha vyhlašuje grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2017.
Žádosti o grant budou přijímány v termínu od 12. 12. 2016 do 20. 12. 2016.
15.11.2016 20.12.2016
 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1902/07 ÚP HMP na území MČ Praha Lysolaje., naše č.j. 2072 /2016-99 14.11.2016 22.12.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu zadání změny č. 6 ÚP obce Radonice, naše č.j. 2080 /2016-100 14.11.2016 30.11.2016
Záměr pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu uzavřenou s MUDr. Danou Burdovou, č.j. 2060 /2016-98 11.11.2016 28.11.2016
Strategický plán hlavního města Prahy, aktualizace 2016, naše č.j.2031/2016-97 8.11.2016 24.11.2016
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu / pachtu, naše č.j.1965/2016-95 31.10.2016 3.2.2017
Program 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 3. 11. 2016, č.j.1957/2016 26.10.2016 4.11.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn vlny IV., naše č.j.1927/2016-94 25.10.2016 20.12.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 4.11.2016 v době od 8,30 do 15,00 hodin, ulice Labětínská, naše č.j.1901/2016-93 20.10.2016 5.11.2016
Oznámení zahájení územního řízení stavby "Připojení VO", naše č.j.1888/2016-92 19.10.2016 4.11.2016
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem pozemku společnosti CPI Reality, naše č.j.1840/2016-91 12.10.2016 28.10.2016
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku 1529/1, vodní plocha, vydal Státní pozemkový úřad, naše č.j.1820/2016-90 11.10.2016 11.1.2017
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2014 a 2015, vydal MěÚ v Sadské 10.10.2016

 

25.10.2016
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Jaroslava Bezkočku, č.j. 1614/2016 6.10.2016 22.10.2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Ruzyně, naše č.j. 1780/2016-86 6.10.2016 7.11.2016
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor uzavřenou s Jindřichem Strašilem, č.j.1801/2016-88 6.10.2016 24.10.2016
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor uzavřenou s Karlem Semeckým, č.j.1786/2016-87 6.10.2016 24.10.2016
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor uzavřenou s MUDr. Ivanou Řandovou, č.j.1689/2016-85 6.10.2016 24.10.2016
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor uzavřenou s MUDr. Petrou Slámovou, č.j.1675/2016-84 6.10.2016 24.10.2016
Záměr prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor uzavřenou s MUDr. Tomášem Krausem, č.j.1812/2016-83 6.10.2016 24.10.2016
Stavební povolení na stavbu "Stavební úpravy v 1. PP domu č.p. 619 v k.ú. Vinoř", naše č.j. 1047/2016-81 29.9.2016 16.10.2016
Státní pozemkový úřad Česká republika - Nabídka pozemků k pronájmu / pachtu, naše č.j. 1379/2016-52 29.7.2016 4.11.2016
PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 17.10.2016, ulice Rosická, naše č.j. 1052/2016-73 26.9.2016 18.10.2016

 

Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Dana Šmejkalová,  č.j. 1614/2016-74 26.9.2016 12.10.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k. ú. Přední Kopanina, naše č.j. 1707/2016-70 21.9.2016 8.11.2016

 

Záměr vypůjčit část pozemků v k.ú. Vinoř pro realizaci stavby "Stavba č. 3146 TV Vinoř, etapa 0011, Sběrná, 4. část, naše č.j. 1699/2016-71
Příloha.pdf
21.9.2016 23.10.2016
MŽP - Posuzování vlivů na životní prostředí - Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2016, naše č.j. 1717/2016-72 21.9.2016 8.10.2016
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "Studna na pozemku parc. č. 1577/11", naše č.j. 1714, 1715/2016-69 21.9.2016 7.10.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 4.10.2016, ul. U Bakaláře, ul. Kolešovská naše č.j. 1719/2016-68 21.9.2016 7.10.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 5.10.2016, ul. U Bakaláře, ul. Kolešovská, naše č.j. 1720/2016-67 21.9.2016 6.10.2016
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy změny č. 5 ÚP Radonice, naše č.j. 1672, 1592/2016-66 16.9.2016

 

14.10.2016
Výběrové řízení-hlavní účetní-rozpočtář-MČ Praha-Troja. 2.9.2016

 

20.9.2016
Usnesení veřejnou vyhláškou zastavuje řízení o změně stavby před jejím dokončením "Nástavba a přístavba RD s hostincem" naše č.j. 1591, 1592/2016-65 2.9.2016 18.9.2016
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby "Nástavba a přístavba RD s hostincem", naše č.j. 1580/2016-64, 1577/2016-64 30.8.2016 16.9.2016 
Program 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 6. 9. 2016, č.j. 01575/2016 29.8.2016 7.9.2016
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlnny 09 ÚP HMP, naše č.j. 1544/2016-62 25.8.2016 30.9.2016
Rozhodnutí o umístění stavby "Optická trasa Vinor, Praha 19", naše č.j. 1463/2016-61 25.8.2016 12.9.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k. ú. Řeporyje., naše č.j. 1537/2016-60 24.8.2016

 

8.11.2016
Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením "Nástavba a přístavba rodinného domu s hostincem, Mladoboleslavská 82, naše č.j. 59 17.8.2016

 

6.1.2017
Oznámení - záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská p. Zuzaně  Burdové, č.j. 1492/2016-58 16.8.2016

 

1.9.2016
Oznámení - záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská p. Martinu Citronovi., č.j. 1469/2016-57 10.8.2016

 

25.8.2016
Oznámení zahájení stavebního řízení "Stavební úpravy v 1. PP domu č.p. 619" v ulici Uherská, Praha - Vinoř, naše č.j. 1435/2016-56 8.8.2016

 

24.8.2016
Oznámení záměru pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská paní Magdaleně Štěpánkové, č.j. 1429/2016-55 4.8.2016 18.8.2016
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy změny č. 4 ÚP obce Radonice, naše č.j. 1433/2016-54 3.8.2016 9.9.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/22 HMP, naše č.j. 1401/2016-53 1.8.2016 9.9.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 17.8.2016, ul. Labětínská , naše č.j. 1381/2016-51 26.7.2016 18.8.2016
Oznámení o zahájení územního řízení "Studna na pozemku parc. č. 1577/11 při ul. Mladoboleslavská, Praha 9 Vinoř. , naše č.j. 1336/2016-49 22.7.2016 8.8.2016
Zapojení veřejnosti do přípravy nového územního plánu Prahy., naše č.j. 1324/2016-46 21.7.2016 21.8.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 10.8.2016, ulice Mikulovická a ulice Opočinská., naše č.j. 1347/2016-48 21.7.2016 8.8.2016
Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou pro Ing. Moniku Skákalovou, vydal MČ Praha 19, naše č.j. 1335/2016-46 20.7.2016 5.8.2016
Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou pro Ing. Stanislava Skákala, vydal MČ Praha 19, naše č.j. 1334/2016-47 20.7.2016 5.8.2016
VV - Rozhodnutí o umístění stavby "Nová výstavba 16 RD + chodník pro pěší při ulici Rosické v Praze 9 - Vinoři", naše č.j. 1263/2016-15 11.7.2016 27.7.2016
Prázdninový provoz úřadu 7.7.2016 2.9.2016
TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ODVOZU BIOODPADU NA 2. POLOLETÍ 2016 16.6.2016 28.11.2016
Program 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 14.6.2016, č.j. 01042/2016 6.6.2016 15.6.2016

 

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Ruzyně, naše č.j. 1049/2016-43 6.6.2016 7.7.2016

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa hlavní účetní / rozpočtář ÚMČ Praha - Dolní Chabry. 2.6.2016

 

12.7.2016 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa hlavní účetní / rozpočtář ÚMČ Praha - Dolní Chabry. 2.6.2016

 

12.7.2016 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa tajemník / tajemnice ÚMČ Praha 21. 2.6.2016

 

27.6.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent státní správy a samosprávy ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy. 2.6.2016

 

10.6.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent pro výstavbu a životní prostředí ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy. 2.6.2016

 

30.6.2016 
Oznámení o doručení písemnosti pro Ing. Moniku Skákalovou veřejnou vyhláškou, naše č.j. 1010/2016-41 1.6.2016 17.6.2016
Oznámení o doručení písemnosti pro Ing. Stanislava Skákala veřejnou vyhláškou, naše č.j. 1009/2016-40 1.6.2016 17.6.2016
Závěrečný účet MČ Praha - Vinoř za rok 2015, č.j. 0959/2016-38 27.5.2016 14.6.2016
Záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 1264, 1412 vše v k.ú. Vinoř, č.j. 0920/2016-39 25.5.2016 25.6.2016 
Rozhodnutí o umístění stavby "MČ Vinoř - doplnění veřejného osvětlení za nákupním střediskem Norma a v parku před Vinořským zámkem", naše č.j. 0918/2016-37 23.5.2016 8.6.2016 
Záměr MČ Praha 18 pronájmu nebytového prostoru zkolaudovaného jako ordinaci v objektu Pavla Beneše 750, Praha 9 Letňany, naše č.j. 0869/2016 18.5.2016 15.6.2016
KÚ - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Horní Počernice, naše č.j. 0867/2016-35 18.5.2016 20.6.2016
OVSÚ - Usnesení optická trasa Vinoř, naše č.j. 0864/2016-34 18.5.2016 3. 6. 2016
Záměr prodat pozemky v k.ú. Vinoř předem určenému zájemci,  č.j. 0805-2016-33 12.5.2016 1.6.2016
Nabídka pozemků k pronájmu, Státní pozemkový úřad,  naše č.j. 731-2016-32 4.5.2016 3.8.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro hl. město Prahu.,  naše č.j. 726-2016-31 4.5.2016 30.5.2016
Záměr prodat pozemky v k.ú. Vinoř předem určenému zájemci,  č.j. 705-2016-29 2.5.2016 11.5.2016
Program 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 3. 5. 2016 od 18,00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici 539,  č.j. 688/2016-27
Informace k programu zastupitelstva - zařazení mimořádných bodů:
Přidělení bytu - Křemílkova 245
Přidělení bytu - Mladoboleslavská 515
Přidělení bytu - Mladoboleslavská 13
Schválení účetní závěrky za rok 2015
 
26.4.2016 3.5.2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Hloubětín, naše č.j. 691-2016-28 26.4.2016 27.5.2016
Vyhlášení výběrového řízení na pozici hlavní účetní, rozpočtář ÚMČ Praha - Troja 26.4.2016 20.5.2016
VV - Oznámení o návrhu zadání změny č. 5 ÚP obce Radonice, naše č.j. 670-2016-25 22.4.2016 23.5.2016
Oznámení zahájení územního řízení "Nová výstavba 17 RD + chodník pro pěsí při ulici Rosické v Praze 9 - Vinoři" , naše č.j. 669/2016-26 22.4.2016 9.5.2016
Oznámení zahájení územního řízení "Optická trasa Vinoř, Praha 19", naše č.j. 00630-2016-24 20.4.2016 6.5.2016
Dražební vyhláška č.j. 132 EX 1567/13-72, naše č.j. 00551/2016 11.4.2016 27.4.2016
Oznámení pronajmout - prodloužit nájemní smlouvu na pronájem , naše č.j. 554/2016-20 5.4.2016 20.4.2016
Záměr výpůjčky části pozemku pro zajištění investiční akce "Stavební úpravy na VTL RS č. 360 Vinoř", naše č.j. 606/2016-23 14.4.2016 30.4.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26.4.2016 v době od 8,00 do 15,00 hodin., naše č.j. 582/2016-22 11.4.2016 27.4.2016
Rozpočtový výhled MČ Praha - Vinoř do roku 2021, č.j. 571/2016-21 7.4.2016 10.4.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k. ú. Kbely, naše č.j. 546/2016-19 4.4.2016 5.5.2016
Odvoz bioodpadu na 1. pololetí roku 2016 1.4.2016

 

26.6.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání upravené změny Z - 1620/07 ÚP HMP, naše č.j. 00518/2016-18 29.3.2016 12.5.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8. 4. 2016 od 8,00 do 15,00 hodin, ul. V Žabokřiku,
č.j. 00509/2016-17
24.3.2016 9.4.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 4. 4. a 5. 4. 2016 od 8,00 do 16,00 hodin, ul. Moravanská,
č.j. 00476/2016-15
24.3.2016  5.4.2016
Program 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 31.3.2016, č.j. 00484/2016 23.3.2016 1.4.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny de 5.4.2016  Mladoboleslavská, Praha - Vinoř naše č.j. 457/2016 17.3.2016

 

6.4.2016
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny de 25.3.2016 od 8,00 do 18,00 hodin, Mladoboleslavská 514, naše č.j. 434/2016-13 11.3.2016

 

16.3.2016
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA administrativní pracovvník / pracovnice ÚMČ Praha - Troja 9.3.2016

 

18.3.2016

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA referent investiční výstavby ÚMČ Praha - Čakovice 8.3.2016

 

18.3.2016

 

Rozhodnutí pro stavbu "Zastřešení bytového domu ul. Uherská 618-619", naše č.j. 364/2016-12 7.3.2016

 

23.3.2016

 

ODVOZ BIOODPADU DUBEN 2016 4.3.2016

 

24.4.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Horní Počernice,  č.j. 374/2016-11 2.3.2016 23.4.2016
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací na Úřadu městské části Praha - Vinoř. 29.2.2016 12.3.2016
Záměr pronájmu/pachtu pozemků v k.ú. Vinoř za účelem využití - zahrada,  č.j. 00328/2016-9 26.2.2016 13.3.2016 
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení "Zastřešení bytového domu ul. Uherská 618-619, Praha - Vinoř.", naše č.j. 114/2016-8 17.2.2016 4.3.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z-1908/07 ÚP HMP, naše č.j. 241/2016-7 12.2.2016 9.4.2016
Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici: ,,Sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí“  ÚMČ Praha 19 10.2.2016 4.3.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení Z 2748/00 ÚP HMP , naše č.j. 143/2016-4
Vydal: HMP, odbor územního rozvoje
9.2.2016 26.3.2016
Nabídka SPÚ k pronájmu / pachtu , naše č.j. 187/2016-6
Vydal: Krajský pozemkový úřad pro HMP
8.2.2016 8.5.2016
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou "MČ Vinoř - doplnění veřejného osvětlení za nákupním střediskem Norma a v parku před Vinořským zámkem", naše č.j. 182/2016-5
Vydal: MČ Praha 19, stavební úřad
8.2.2016 24.2.2016
ODVOZ ODPADU - TERMÍNY PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA 1. POLOLETÍ 2016 4.2.2016 

 

8.4.2016 
Program 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 11.2.2016, č.j. 00155/2016 3.2.2016  12.2.2016 
Oznámení záměru pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská paní Petře Bánovské, č.j. 28/2016-3

 

27.1.2016 10.2.2016 
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrální operátu k.ú. Točná, naše č.j. 70/2016-1

 

15.1.2016 16.2.2016 
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Hloubětín, naše č.j. 67/2016-2 15.1.2016 16.2.2016 
MČ Praha - Satalice přijme zaměstnance na zajištění údržbových činností MČ. 29.12.2015 21.1.2016
Schválený rozpočet MČ Praha - Vinoř na rok 2016, č.j. 2119/2015-103 18.12..2015 4.1.2016
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Kbely, naše č.j. 2081/2015-102 14.12..2015 14.1.2016
 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek) po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů  anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.

Pomoc s řešením problému:
Budete-li mít problémy s otevíráním souboru PDF ve svém prohlížeči pomocí zásuvného modulu Adobe, doporučujeme soubor stáhnout (ve většině případů klepnutím pravým tlačítkem na odkaz "Stáhnout" a výběrem položky "Uložit jako") a zobrazit jej pomocí aplikace Adobe Reader nebo jiné podporované aplikace

V prohlížeči Internet Explorer můžete vyzkoušet: Nástroje / Spravovat doplňky / a v okně Adobe System Incorporated položku zakázáno změnit na povoleno